Skip to main content

Full text of "tar03"

See other formats
m^ 


.. rtj"-'!-;.-' ■•' 

"ti. :■■ f ■ 


^C)^^ ^\m^ ij^jj^J^^hSt^iC/Jl gj^i! ^1 vvj^! L^j^l J^liil ,>,liJ! >^! j.L,^| g^jj ^^ 
■^jIm^jJU l_55j.k*J! (_j*vL\a*JJ (_j-flLAJl (;UJI 

(^■OjSsj !U4J >Jx Locj, ^ILxJ' jJJI ij* 


' a yoU-j j,ul^ ^ ■ij^\ j_i«, yjuii ^yaj ^ojij ^ja=. i^jOJI jrJJ jkjji 
B ^x^=i^j ,3r ^^3 .aI^ »^JJt ^^Ij .4_^| _,.^^ ^^- M J^^ »1^;, 

=L+UJ[ liJI^ U Ulj lXju LI J^JJiil lU=.| ,^ jj^:' JJI iA>j: 3_ji JLi 
1 1^1^30 KJ j^,;;^! LJe j._j_ilj 1! ^,jii« jiJSI, 1 p ^.^;j^ ^.^'l ^1 ^^^.^.^Lj 

j-s'i AJ^ii.yt ^^^1* ^1 »„jj^j^ |J ^ 3^1, <„^Uii i^ CU ,x«ii 

^-^AJ ''J^% olp^^l, .jb^lj, jiUi ^ Lfei U, 4^iL,^l i^bTil y£,j 

xUxwJt L^y:._5 i:£=jL^| i_jJjLi^_5 a.^y-AJt L+J^^ ' "_;>tiJI L#^U«I 

B j^tjXJI J^t LJiUiij "oijLs^l, Jji ^jU^5 .o^'Sf, _pv^LJUJI lyAj^^ 

|fj*JU, "j^-jJi),!, ^LJO;, ^I>X>13 ' ^l^lj [^p^lj i^V!) [^^^ S B = oodex Berolihonais. C = oodoi ConBtnntinopoHtttniii. 
■i) O [j"jAij. /■) C f^jU'ol jiiiiLi. g) et forte B j^^lL*. A) ,»4«^-. ■ frijyt^i ^f-^ -iifAy u (^ifLv-j ^J-*~^s (^^j^i |*fr*^ XJ_«>, * f4ifs 

.iJlJi^ J^(, J^UI, 'JUjJi, v^i«J^5 e;Lu»Jt j&^j uSofiUtt i JjUi! 
ojjJJ-3 aUUIIj 'fy^ij LF^UJij O^ijil, iJjiUai _^Jj, "v^i .iv..Ss^lK 
y i_jLj Ji_Jl iy^*Lc5 "jfr^UiwJt; iiU^LuJIj Ij^-LSm-iIj ui*i-U*ils* "fj^'i 
< L-wjr-ilj X>iL*JI *H^; ' L^MJIj, KLafiii luilMi ■ ifc Ij^lj, riJjUl s-xJ iy^ji' 

^,SA,^J^i r-Ui*Ji Lf'lsij. r^'^' r^-lLJst J_>-^j, yl^xJJI i ,>iyy> 0>-<M 
lijiL^oiSj'l . .i=» "" ^^*.lJi!L f^'i'i^ se-Lw^j I LfiijC |_r^i=- i^oyJ f, i' j vW*'^' '^ a) n cji^Uilj. An hrla olJUisIIsP i>) B oljUJI. c) B |^iji^. ■d)^ 

f) li j-^UIj i. 0, u-^Ullj. Doindo B ot ^y>Ji\i. ,fl) B om. 7i.) Ti et 
Lii ut Bnopinniirie in talibus. « B u-^i_^. A) ^ijjjJIj,. I) j^U, 
m) iL^5 jU ") B oyJIj). Doinilo k^'^. o) ttrntum ^jj/J^'- Doindo 
B ^ pro ^, ,0 B om. (0 -^I^L), Deindo ,.^\ji^s. g) ^.^y 
r) B ^,A^'i, t' ^ci'-^i- s) LeXJjLc. Haoc ok C addidf. «) B 
pro Lib lUll UfsL^j iljiil ij;), ^. n) is^-^^L ^j>^i ' a^^'-5 ^J-^l ■W^j Jyi cr W^J^ «_;^JJI ^.. ■■<- -- i 
"'L^j^s 4^.,'-*J L^jis 'sliJuai L* ^ O.DI UiW »iil>_jJI ^ oUiit 

^.\=i^ ^^i>* »a_.yij eL^_jji ^^jiLjj . jjjji, tyi ^^^_ ^1 ej^^_„t 

J^ ^ >i.i«x«l U, >>jy, AUi^l ,Acp ,.^.j "yl/^j'lili i^jUjJI ^U:, 

h^j i j^L, jj U, "wj^ K_^ IjiLcsl ,1*, iiiji j^iUil iJ* jJi, Ui 
i Lji-LV^j JyaJj »iX*uij I Ij_*_ti v!;.JJs 3I • BjS=Ki i^jaJI ^^I ^■o^\ 

20 l^li^j «iUUt y-£ ^JL, sLjj_iJ| j:^ oK^3 ^^3 iiUi w^U (^lij (i) ndd. ut gaepe ^J[Xi. b) B i^^^ sine j_^.^ et delude ^^.juL, 
el iii.i>=^' c) ora. ,Bod post bLbjJ addit ^j^l d) B iL+^ . «) iL«i'. 
B am. g) B pro hiB ^\.^\ liijuj^ xajc^ lOliic. Deinde li^Ocj pro 
^:>J*C5. A) om. i) lul^ Bt ora, Jlj*. ft) B jj. J) B Jiaeo ora. 
Bainde habet Jyaij xX^sU,,. m) L^JJlL. (B LgJJ!). «) om. 
0) w^j artdifo IlAT. Apud Hadji-Khalifa, T, p. 510 oraittitur Toaalulum, yf aUiii yljjj, |.jsuJi ftfO-E *l ,.,Ji;i»05 W^^ 0^5 o'JJ-J' ^y^ i' 
jSajy y C^y f*'^' i)^ i)--^ (^^' ^'*+*' r'^' '>*^ "'-'^ ^r"'* 

|.U.I ^1!.*;^ Sjl:;, iHJdi iui* 'fl^ ^ U d^j^ i^s iL«Aifit, ^ysuJI 
_^j »Lljj fjjSI, Jj^l i>^ ll^i^j tXi-JI i,j*iU^ «_iaj IjjJij L)wi^l 1 

UI3 ' I jL*?^l ^tJuJI Uw|s3 jL-u?-"S1 iJjt. j^J'l ^j-c ^^i-c, *jUj' JLb 

.Uxx^I yUt^ v^-r yi tj_rJf "il JU-*"il ^>j ^j ylJ^l n^l^ U, 

fjj CJ-i ^1 tjjt jj_H= i^ |ji*Uri ^^1j iTjU ^Jj L^JU i^ aUb Q IB 
iJtijL aU-. (J-i J^'Jw^t j^t ^^t lJi, 'g^ JI ^i-^r*^^ "r^' "^^ 

L^ uAc^ HjU.\, L^I |_yJ ju*^ H^ fj-'-*^' o-^ "-^ ^-^ "^ ^ x-jUJ' 
L^jjlil' yli wJljji- ^Ij pJ>=-l4l L^i, <|_j*l^i t!)>#Wil LLp^ (_^ Iw^s 0) In B lacuna, u«*2Rjt. S) B ^. c) ntji' et poat ^bJI addit *W. 
d) B yjy. () W^ M- HE 3- ?) s •*'"• *) ^ ^^'• 

») B jSsO. jtj uUiXj^. ?) addiU ^:yUl:SU ;t*^ ^ *^ li^o.lj^ 

(ood. »filJj=-) iwJb^ ^S _jjJ> iJj J^ (^/- jivi ^yJ-if J«^ iy'j=- ^ 
«jjb^ ^^Tt r->T(lj liLfft^siJiJ U*tXs>l Qf:*='J'^ ^5-J^--**^ (^j«*;^ vii-ilji 
llj-^ CijS oij JOi jLj^^l yl _j^ UftftJljM UiiXi. trt) Hadji-Khftl,, IT, 
p. 112 j^yiXilj,. ») Male H.-Kh*l. ^j. 0) Male E,-Kh»l., T, p. SlO^L+^'St,. 
P) tt-Kh. M^ Bt «io C {7id. infra). Deinde B olj^ ^t,. ^ L-L^t ^3 L-i IJi-f-i ' a HJJlj _j^ U-fij J-a;«b 'll IJ^ j^yoxiu o) pro liU inde a |_r=^^' ^Vj v' '^!> '"'*'8'! v*^^"!-^' "'^ '^^ ^^^si^jj 

iXU: ,y, J.*=> 1^3 jJj1--«JJ *-^ "-^-IjS J'^'; l5^^' '^^j li' i' — *4 

^Vi^! ^1 ,_i4ii«.i' ^;J_* xJl !j*cj ^_^ _r-^ ^b:-JI 0«^ lil u--Jj3! 
Jws^ ^^ l*rtiyS l_lj;?yifl (additur supra lin. u^Jji) |jI-*Uj lO^l^j iy>y3l 

_^! -/Ul 3a« wiaj sAS'Lij xaHJ |^j4->i KcU=. liiA^ ^~i g^l lo^j i_.0^' 
HI jLXit jL>! jj v^ ^3 ('■ 6^) /^/ y^ -h' r^.^5 i'^' ^i^ 

Jj iJr-=-i ^F^ (?)— I™w i:i.lLXL=n^ ^;"*=» i5 S^d^l s*iiai! ,^i fl-ii^o LjUI' 

UJjJi ^ ln^jj h^ ^^jJI ^ Cy-s, iwr-= iV^^lj L_<*^' lyl^i j^ /^ 

oLfl^j) iyi^ j-i-l"! *-Jl jTVt "L^*^ li M*J' cH' v'-^s j-A-MJ luLsOJ 
j^ Ijl _jbL!jl 1^ */xJ ULi-jl U U^ jy_=- UJi-ol U-ii LJU Lsoi*!, 
i.^Sfjf qjI bSol i^y-ij oIjIjC=> j, ^la iSiSiJI p-)l v^ i^ j^' ^^^^ ^jS 
XJija o!;fcLL-j ol)bC=* oj,,! J^ j_^ IJ-* Lil y*«^s\A™t Jj ytJjJ! ^ 

Kjo]y, j ^:>JtSU« Ujj5 Bji'tXi ,_^1 JjiJjtt ^y: jdii^ jxc J_A_i ^jiSiJ Uj 

^^ '^lyJt, ^t Ju= _^! ^5jUiS! ^LjHI ^.j^ ^WI '^i^ L«Jt ^^ 
(.^uJIj ^Lii]|. Hie autem looua ex oditiono priore utilUsimus eat. Inter nlia 
ooaflrmat menm aententinm rsvora Aim lahSq Ibrahim ibn Mohnnimed ol-FHriai 
al-Iatokhn bbsq auotorem eilitionia libri Masalik al.mamalik quae nd noB peryenit. 
Sod refutoru Yidotiir id quod e boo noatri in deaoriptione Indiae derivftTi (Zeit- 
Bchr. D, M. 0-. XXV, p. 48) latakhrlum quoque al-Karklii appoUatum fuisse. 
Hino onim patot Jibrum Masalik quoquo tributum fuiaaa Tiro dooto Mohammed 
ibn Elialaf ibn Merioban Abu Bekr al-MohawwaIr, qui obiit anno 309 (tid. Abn 
'l-Mahnain, II, W, H,-Khal., Y, p. 96 seq., Ibn Khalliean in yita u. 170 
(p. I.r Hoq. od. 'WilBiBtUold ubi male annus mortia 806 dioitnr) et Jaqnt, IV, 
ft"f, S2 Beq.). I'agna jj^fult proximue jaoot yioo j^jJ^I Bagdadenei, non est ..Jjjjl ]-^\ ^ % .,>. ^ CA /J-i* ^ O' L^* ^^' i 1-.I ^,^ J^Er^. UJyi Ji^ o^ ^M ^Jh! -li^ jl-^l "J-* ^^ i' igila, mlrum hunc ,mm qoo,« ^^/ll .ojnomln.lum tul.... Lo.u. Mo,.Mull 
iUqa, yortcmd.. ...o .Msl.r: .in hoc ..,11. mult. r...pl . iM« Ib'.kml «>' 
l!oh.»mo<l .l-FnrUi, culu. lib.r Inl.r «.. nomln. .1-K..khil ,ir.«n.ferfur." 
.) ,,. hi.: ,Jj,l JJ f-i U»y^ 1> •>^^ ^ 4i >-i .' W»«« 

M>: J^ ^ M^ ,1 .jfi ol ^ i^'' "^ -^^l ^'^ ^ f"' "" 

^^ ,1 ^ -4^- c^ -31 l^tif J-»J ^j*J ^5 ^-^ y'^ a- '^'^ 

LjL. j^ill ^ <i^ ^* I' J^^ ■=>•*" J^ ^■>*^^ '-^^ ''■ ^^' 
.JUi.1 fJ f4/ JLi, ._,;«.- S^K ^> jyJI 8U^ i"lj*; ^'-^ ^.r° 

i jji, J^l JJ, liJx J.^ iw-JI il vr^i & i-j^' f^f^ 'if 
f^-ii, /ill .ii; >j JbCiiii i^ '^ ;^/-; '-**»* -^b' '^ t^!»' 

OJ ils u-iy °i'^ I. Ji .i^L. ^ J iJ3, Will -51 tki ^ 

^, ijjKii ^ t% ^ «'^'* ^ s* ''^^ j^' **'*^' ^'^ "T' ''""" 

jjl ^^ i>)l V Jl ^1^ ^-iff- a- JJi^B J^t plK* > cr > aUJLi J^^JIAjilXJI i-r-il-i> j'j:i-^ L5_;**'f < l.>a^-l i>-i-J« l^LLs-IJI |^ SJ^I 

»^ 'Jy?-! ri)-^ Ji— s_i txl=- Llii ijlj (■ jjjU«ii^ lj^LjJIj |_J>La«Ji (Ji,*^^ 

i ^^y^\ iJl^ gy>, i^Uxo^Jl *J-- _p^ U=-^l ^3 (>^l /■ 

jly^i S LJjj J_ij j-j-i: »X=!^ij iJj-H-II LLU>i l_4Jjj C|^^_jijJI ixJ_< 
JL^I, %-Jlj) _,lLLii ^^ Oti* jU-« IJwl «-i' ■i'J'Js i0.y> i4**L^ ^ 

ijlj, JjJI , eic i^iUwl Ij! lii-ajj lj»^.i;Auj5 j^mJLaIiJ l3j-i-«-J lXJ Lfjli-. 

Ikj jOX <■ _^j <J y*>J U^ (iU>i Ijsib^l lAJi v^^' i^J"! o' t-* ^.J^5 

L_lJlJ ,^ii iJ^L-Jt, ^^^-/3 1 u«Ji Loj' liJj' l3/=^I ^-^ o^ a'^^ '^"'^ ^''^ 
(Lcoj! lJkJs, a^LiJt, j-*a_< AJj ^-h' vj^! L^ c>'^ [^'^' ->-^ V/*^' a) B iino punotia. Iii C liaoo oranifi iniia a UjLxf' ^^^3 ftd ^.L^l^ !. 22 
(InBimt. ^) B Bino riirctiB. c) B Ij^aJ,. d) B ^.Jju. e) I! o=L=-t 
/■) Ilio qunodfim dousno c. g, ^^.Llail f^i^ ^^Vr^' • ■ ■ • V^j i)-^ patet. Pro 
LPLi.i J-J_» B L<^5l ,Vi*;. )7) B i_^X=;^5. Tulgo .iJCis^f^ soribitur (ut 1. 
npud Istukhn), sod loctio noatri pro •^^J^ji ftc.it h) Itoota aiipplondiim 
iuBsit Eanking jtd voraioiiom Aiiglioum quFim ioolioavit. () B U^li lit Rjiepiim, (lJ! ^IjxII i^s-Lc w^ MjJW] Uk*..j, LJ^' jLd-'itj, L^* j^wil^ iHiSi' 
oli'iLAE-lil lyj-j B^yJJ' tJl sUUJI LX;-e J^^J ^jlHJI L^j-b ^ =L«:jj aj^ti 
^jyiJI li^3j ,_.-Lii (^W (^JJI ^_iw=j-J fl»UjJ% l}^' wOCiJ!, |JA*S 
j^y [.Jli-i5l lijt^5 uLaI l_f-JI K^Ui ^-^S 0>>1I U^tojl, ,^iiO' y Od\yi 6 

iUiyi, yLijll jjiAifl liyiJC«,i L ^\_jt_: jLJyJI^ O^^! tUJUj x*^ sJ-i-S 
.Uii, i^i.UIIj Ij-^'^^ -^ Lt-5 3 uLiJt*^ U IU-aJ^; uLLjI, L« bj^DJ iXJij 10 

v6^ ^ n^^'l'^J-tl, (-iMicVlJI iat> i JJJvJ^JJ alls' /^3 is-, a) Haoo rooopi secundum 0; B habeti lot ^iytit sAc \J^ MjiS"! Lik-Oj 

LdjLj ij^' iiiJOJL, L%i- oLiLX:=vJ!j L^s^" ^U=.yi. Pro UJU C LykJ. 
6) B _5jl ot oiB. vj-"' — UU=3. ol B L^J*- 1^) haoo om. Infra in 
cttpite -■^yt ilSit^ pluribus Terbie dfl dfldioationa agitj'ibiqno oumnOminat 
^j-^^t ^^ ^^ jy*J. j}\. e) (ijLjt.1, f) HiB addit; ^LfiJI ^ 

A\ v^i S ^J^ ?y^l> ('■ lyM t^Ljw "L^t k-Iji Joi, _,b:=^t fUyt 

sLLiyaiwI 111, h) B i->w-wl. i) nJ-fl nLlxfcw et addit i i_OJdl q, bLaISj Uj 
bLXo , t) B LjUJ-w,, T) B nine punciia. Pro ^i logi posBoi |^, tn) Haeo 
indo ab "JI in degunt, n) B j^l. o) B JsjjilJI j^. y) B om. ^- iJ,^ j L,v-j'li y.i*J tfJJo 6% -Jiiilj "Oj^JJt, fX->J\ ^\ i;>A,\=>5 

} {..;. ,1V' ikjl (?^UU+_<i _ikxi J5* v--^ f"^"*' ^^^'^^ "^i /'^ -^5 
B i.\^5 c E l^ uvJ-UI ;t_4j!;^ ly'j iA_J ,_^ bS/J ^3, ii^li y Jj LjliOo 

LUii J vr^l I'^'^l 0-* ^r^' r^''' ^^/'j '^' T-^^^ ^-^j' ^'^^-^ 
j«xj L?w;U=.l5 UiXfl UjSjj Lji'L,^ Lyjij, p l^^Uul U-uaj^ * j^J-s! Jj' ^jj-S' 
LUj&s H^S\j /lAJjJiJt l—gJijJj lJjj-=-j L^Ja^id-j LsjjOo Lu^j3 Ls>UlL L 
bJL^s ■^j-^\. -ii^ydl l^jli^'^i -yiiJl, '(^i^UI li^jbs;, =yLoJL I4^iWJI l^^_; 

" ilLjJI, JaL^I i^-K-L-C >_jaj,5 '[.LfJi^l il Uuojj! v/W fcy^^lj Sj^rS-^' 
^' yio ^ -L_iJI J^ 111 .yjl J vJiLjtJi J ItV-^' i'j-^j-T' ''S^/^l [^^"^'5 

J: JI_^^lJl J nvl^jJl J ^,j0I J oyUJI UjJjl jw?i*ll ^151, Vr*-*-'' a) C aAi\ii ij^l-Jlj -^IjJ^'j,- 6) C om. c) pro hie; A^*JI _j^'^l |.bl, 
l^-vi-tjjJ! j-^^-^l i_ir!j-* jy3*-» [J-? — y A-wLiiil j^^l. d) C i_tP'V' L-L5jj; ot 
W pco Lj'S. (r) C Ljii ot deindo -bLu'lil aUL** Lu-~J;. f) ,t=>Lc';il. 
ff) C om. (1) Lu«uj). A) in marg. ^[i U^\ LjW et oni. !i_^L- i) C 
i.iiWj! I. *^JV.vil. k) G HjO^U. I) Hio C na<Ut qtine B infra in novo 
cnpite ELjSnJJ •i[y3;c=.! i_j1j haljet: irij?-! Lii* ^ji~<f^XM'ii^ i_j,Lsx!f j^^ic piUj^i^I, 
VL?L=^I^ oU^lj s'jyili _,U«^t LJjt:>, ,jU'^l5 v^'Dai JJU>= wyySJt iUii 
jf j-^I iLfrSil! i:>JUi jLo>.-Si ^ Uibiil lXj, i-JbtjJli' Lj/'a ^'^'^ o^'-S 
_i^ Jji* iiljiwj ■t.4_s\jj njuAij r*yy5 jiy*! 'J-^^3 L-'^J^ M [.LSj sj'L^- uXb 

i,yaJI J-iLx t;;0:^ t^-^j jj*U> L JS" y^l l^iUI J-J>l Jw-Ej ^pp ^jMlj 
6Ul» ^>J^. ^>,^ ^ JJU 3^ ^lj*Jt J.J_C yaJ'i^ (1- O^?-'' o'^y'-' ^y* 
«iJU=>3 [Jiclll ^jliiUJI »!=- JJj JS" yajli lU*L£ (j^^LkS ^ Ujs jj-=, SiJ-yitj 
l_Sji.AJ Jit (>-*J'>y ivJ' *-*-!! u^^iyMJj JUxi'ilt J^J_* viyiMij ^^jljOjl *— *~JI iki?.!! HiliJ U^j ^ *Uiiix«':(t, UJjlj-il (^ <x-j "i h^Ljl.. bf^'i\ ^sl 

Llitf Cb * U4J iiOjil JULs _jLtJ':itj jLsbJl Ul^ e U^J Otjliit ^j-^3 u^i 

_^' j^ j_iu U-iCJ^t i4-«*^ Q-,!_,^ "31 ^X>.yi j, ^ ^ ll\ [*-J-xl 
jb ri-U^St iUOw jJj iJli ^jbj-JI eJJuj yyoJI lU-j y^ ^'^^l --^jL^ 
^^Jjt=.! iJ>J!j hJlj: L_utiij lij_^ o^'^i^^ *Jj! .ysUJ^. US'* v/^l "jij^ Lf^ 

j-iij nj-i tix>- i>i-i\ j-jIj t^jfilCju U9^3 f^^ 0^3 iLiljJlj (jyaJl i>lo 10 
yyaJtj KA^ ^J^i-J »-i^3 OlytJLj Juiic, il-L>3 *^ /tio ^3 ^jUJL. »jLJa* 

JLi-4 J( liil, v^UJIi yJjLiJt iX-a-c K-itj-i- J5 j^U^J i]i^^'^' cH' 
o^ Ul L_.lj il+i^\ y wA«% iyU=\l^ crfr^-Jw S Wj /-^l --iJLiij 
yblic ^;i i-jJuJUt I^^ L+l/ By^l ^ 4jJj ^y fc^l j^ »^ IB 
*_i_i nii-tLi^ iii,^(.=-Lo5 ^fi^j "j-''^^ ^' V^Jr'' '-^ nn;;^' U (^j--« 
yojf ^ iH-^b-S j'-?^^ ^■^5-S 0=^^J-' °^^^^i ^^4; a- l^-'i^^3 li^J 
^L) flJjJjS'j sjLj^I i^j »— J-* i^Ui y!j?3 f^j's 'V!*''/J3 *-f U"^' a) B Sjjji- tij et mox pro -Lu-jj habet i^j (i. 0. j,, P). 6) ^i«JI. 
0) L^UJI IJJi-. d) B om. e) B ytJJoj. f) B ^^b_y-JI. ?) oni. 
h) JlXii'lil v'-^^Is- '■) tftnlum: iuii ii*> ^^ ^s lLi'"*^ '^"^^ 
o/^ j_^l _,yoJI ,/ jyaJI UiLxi? i^I^j j-i., 7ido supra p. la. t) 
ij';!! iiiii. I) add, s^jlJ.*. m) B >i>i»y. n) B Liir.Livt, Li?.Uiv.. 
Mox B K^ ljL>J33. 0) B iwjLwIj. Deinde B (^^j^jbUj,, C i^j^iijj (s''e). ^Uj c^^jS^j ysuJi S j^t* [■jL:^ O^ i^r^c J,l j^ uJL:> bC_^ Hi LL05 
J, d|_^fJJic jIj=.* Jo ^-voiJI aU! jJi! i^Jjfi \'p^ liiy i U i Ji Jl ^yJ_c 

A„ .La-4 *J Jj^-^* j*tj ^3 ^jU-LJa y JitAc jSUJI" |*«js »iSJ iJ-UI ^!— ^ 

Ijij fl^^ *I B^y4= "4 lj^^\ IJ^J* 'i-A-«3 ifcsJvJ* JS J »"5J«j; LoLii, XjJljj:^ 

s^U^I Hi3^3 '-Pjfr^ K-i-^,3 iC-i-»-^ "^1 o'-^^-' V*^' e^ls l^^L™ "1^' 

10 xAc !jji_ajl U [W«ji, l>-,.-a ]jAbii.| L '^1, L+---i )li-.yt U/^ LjiSy" il 

_j^' iJ;L»ul jA*i! ijJ^ O^-* n'-^"-^ UH l-cLii^tj j:SuJl Iti—ff jloj) fl i^ljli 

15 [>>t^l i L^ljl! ^- Li-^i cjlaJ! !ii\J ^s ^^ysJi ^_p£ j^_j> p^^^ 

^L,yi ..^ -1^ ^_^ _^, ^Ijlj J _^UJI "j-^l il _r=UJI "j^l ^^ ^yJ 

, % ijjU i^^' ^ ^ ^^t ^.u^ 3I ^b^i „:.i^ iju g,yi ^^y ^L=.j 

a) C iuic U J) B et fj-j- Deinde C UJL:>. e) B om. d) 
oy>. e) C Li=L\*XrJ, f) B lii^iuu. yjl. 5) y#UI *-i=. A) B 
1:>_jLj« Gt deindo Xi-JJt. iit yid. ») haeo ora. i) B et IJJf. 

I) Deindo in aoqTiitur; il^j if U3>iiA=-! ,jb:f*Si aj ,^1 Xi ":3 liU^ Jjij 
^^loLc j_^^l ^yi i^jll ^j^ v^^- -f-^^J I'i'^' i' L5r^^'i omnibus oetoris 
otnisais ad s^ i3%iiJt) p. if, 18. m) Speotare Tidetor quod modo ox 
adnota-ri. n) Sio hie et infra B eino punotii. Keotiua yLti. 0) B ^^yfy 
]>) B qMa=-. a) B uILlV*:uaj jftf. Ante yaJi inserui jj,, Roapondet TBrbo 
JjUj' apnd iHtakhrl f., 9. Thorbeofco dim propoBuit uUiLsu^i. 6yju' i_5j-Ji-ll j-i^-iJ" a "Ijj^I ^J7^f ^ ?-r^' '^^» -' *^'r^' ^'^l i^-^' 

y L^I ^ ii.O«i ^Cj_E _,LSJ1 il ;.jJ-Sjl ^.^5 < AijiO L)^.ij. ^\^\ K-^ 

(^—{Jb tjlj ji=^JI ij jJ-Eu v-SlU njlji:ii=01 ^ Clay's jW^^ ^' L')ij^~^ 

k.jj'LtU XaJ ijj^! Oirl-iil* \_jbUaJI Syj> j^ Ji d >.ViLrli VjjJ'Ji i^j-*-'' (-'■'"^ 
jjby. j_i»5 ,ffyL> J yi^\ fiL.^^ ^ ^\i JL*iJ! olJ i>^l ^-ki SiJ^^iJ 
lXLcj V^W' ' *-^ V^^**:* ^ 'tS-*^ j**^' liUiJ) j*^' j" 'S^ * Lfj-:' ^>— " 
;_jL|-w j ^1 likL.^ '^ i_ot*a oLjjIm ft itiiJIj IjOw^j 0>-*- n'r"*-^ Jv-:>^ 

aU^ i_n-l] ciUj; iffJ*!^ j^ (jv'-'Lsijj iJj'LiLfl Q, v^r* il^ Lc' '^ ''*5 '-"ft*^ 

1_<J,5 Oj-J-J L-J-;J-C ?;»''^-T* /^^' ti V-^ '^i '■~^J f^i l„SA*iM Lfj!^' 

ICkS' JyJjl .,,( ^„iisi >!) ffiXs-i, ^-i'jfr'' M/° nj*tj' *~^ i*'-'^ ^y ' 
|.j_i J_J j, 5^jljl)lj j-g-iJi Ja^s ij, cjbUij t_c-'^' j*^-^' I^J^-t-^s"' a) U i_^j.fJl. h) li _^\ c) IJ B, p. d) B «^l2Eii, b) B Jyi ^^ 
^j^j, i_^"IJl. i') B jJL.~. i^) B jjL=., *Vi(i, HamdaiiT irv, fl et JHqnt lY, 
l,n, 9. /() B L=jj. Conjeiitiirfi nupjiluvi yci, i) JB' L^. fc) B f-3>^lj. 
VuIro v^i> A.l)u8io nil Qornn. 11 vb. 11. rw) OBtium CuTii intor 
..,(jli-J-.^ lit L.aA-pi r/a^, in miippa IstaltlirTi (nnd. O) 0^'i'i ^ dictum. 
(I) 1! ^^™-.j. c) B (AiLj^. p) Uiu B Imhot in fine paginno jjIjU "U'j 
Ui'pJJI J-li Uy^i qiiiliiifi additui' ab oaiiom niaiiu in margine ,.,^t j, 
^fJjG'^l i.,vJ "^jr-'^''^ fij-ll r"'^ L.*'s yr*-'!' Roq'iit"'- '" H (P- 6) mappa j JJ.LJI oJ;i=-l iJ-ij ciUJl ^jj?- O^ ''^* fW^' CiiiJi-.j X-^Si} nIj_sI 
Mtyot t_i, IJli lX^^ * «-j Ji* *ji*.o! »-Ji-a iji^iJ liLL* j-Y-i JLSi e. Wj- 
JLiU j^ij JUl ^ Lf^jJ^"! JLni lit. ^ ^Jj J.^-^) >_.^j,J- Jlj, /-^^^p^ 

5 |j_AiAj,* ^ ir?^' '^'^ 'Mr^^'^ il fL-4— 11 i_iL.J^ jijiiftjUj <^^ ^-.\ tiJJil 

Q* d)X. rnl^ Hj-i-S" ^5""^*^ li Lj, yl_r?vJ! q, s-v^, aS * n ^^JJ, ^ ^-^ 

" ''*:^S ^'^' i^j' l^—^; J^J F^' W!^^ *Jl?jC jrij^ (j^ W^y tZ-J^' W^' 

l^^"^/ "u^L+S ^yJSlj■ vMiJ^jw ^i* iry^ j^3 lxIuJ* ys^ J nsl-c L*L*-i 

6 i_5j-j ^ jy'^ r?^ i^s liU-Li Kj^ L-t^s iilj*fcjl *j^ n'"*^) "^s ^-^^'l fl) C OB, 6) C i_JJlilj idoiAJi ^U; B quoque JCb-JJI. n) U ui^JL*,!,. 
d) C u-^ j_j:> bij. e) C lAJj vi>-. /■) ^j?=45 liUJO iX*^ UV/ 
k"^ '■^'^ i") ij'^'J-^J'i B ^jh^baxj fit mux (juiCij. h) -r^ ^j^JjJI ijj - 
i) G pro Ilia! xJLiw x*i [-j?^! i>^'^5 '--=|j^i i*^' S "/^ r='''' '^s '^i 

pro XAJ,. k) sjii. i) Pro Al C habet j julJijj. m) Lfjj. Quao piiat 
LjjjtJl HGquuntuT ad fiuom lioacriptionin buius maris in C iion osetant, Lociib tie 
rogiiin mnio hie poeltiiB Tiilotup. Cf. MasTidl I, p. 335 seqq. h) Of. Qanwluf 
I, 1.^, ubi illfto innulao tjljSjJi _ilj_> appellantur. o) B ^yUj i-ivlQ- 
;>) Yulgo cy^^l d. g. JjHjUt III, Ar, 16, Abulfotia Vvo. 3) B biho 

pniictie. Jnqiit I. i. u-^, Ibn Batnl.i IV, p. 181 ijaiL, synonymn. r) B O^y 
\ii.--fj[fjl. s) IJ i^jJl, Jitqnt jLIm'^Ij Jj;i*hJI. Pro cjJtj quod sBqiiitiir Jicqut 
[^ {p. ^f, 3). ,,,joJ| jyolj« L+*i vJ^l iyjr> l^ftlu c Sj#^l ,>:x^ J j-^ ^jiLXJt 
,L^1 Lj^ fc^^}!! y^ L^-j i)-4, ^yU=- Hy* u^a^-j ^Wiq-jLOl ^Ub 
(JLeU, ,;_« o- 'LiS; lfri,y:s ^ vj^y^' "^Ai LV^ UL^ y-jiJ i^f 

^jAw^l, ff^^:JI ^^!. Lfr^* v/tt ^<«ij1 o^ ^^/* ^J^*^' /*^'> 
t^lii! v'js i:)^y^ Vj '^ 'S'/^i ■ »^^ j*^- Vr»i' g^L-^ l>**^ .;>«*-3 ID 

IJkP .iu^ i^' ij^0Si\ _jjbw tXic «Jl Jjc yxi^if -fft i^yv! (jr^ 

jiiU.^ (.jbCq j, »^j-c, sjbL-JI _jJI^ il ^.iX!ai\ ^ ^^ iaUva;^ yliJI " a) B Uuj. Of, Qozwini I, Hf paen. *) Sumatra, Jaqut II, vl"1, 11 
et in, fU, 7 ^^Ul, «t quoque Ibn Khordsdbeh %, 1. 0) B ^j'j^'' 

or. Jaqut III, l.V, IB. d) B Lsiij^t^. «) B »iU. Deinde soquitut iJjfi-t 
^jLlyLv,-]*! -J^*==u UlSOo JU ^jib jyl lU^ ^^ »UI lV V^' J^' '4fS^' 

:\^ ^ U"W«ii LlJlXe- Jli ot kouQa fere dimidii pugbae. 

Hio nompe in priore editione Cu"^' C) ''"e" tradltio (outn ly=>(s) oollooata 
fuit, qufto in nltern (ood. B) ad flnara deBoriptioniB Maria Hofliterranei cut inierta. 
f) C ,.,Li ^5jJl ^ L^b. ?) ..2=ub ^. W B ^, OB offl. 
it) Qoran. 55 vs. 16 et 17. I) haeo om. et daindo habet: w*-*-; 
jLiU, pU! iLX- uJOo^! ;:1j" <^^s g*i/ £*=!>- A ^Jl uV-*^- ^^^"^ '^' 

^erbum Uy oat pro ,ji'-l^. o) B ^UjU, ^^li■U omisio gl-ji Tid, Ibn 
al-Faqih v, 16. p) Q ys'' at ^ pro u^- ^^1 ijUo 4)^' ''-'^'^ 'r^ ^^r" *^ '*^' ' ' ^j''^ J*^' -''""^ 
4! p/i f^' Ji <-^ i^j a^ii ■^i-t'W,) i*ii^ jr") V*^ a''"^ 

il^i >i.^i »1ji fM ^j >"> r'-'^i) J'" i[ pj" "-i^' '?* J-* 
yykiij j!iii[, U. Jsi «jj vW" l— ;IWj' uyl) »*M cr"5 "" ?"^' 
I jtsJi 'iUJ /-iibs. M* ijwi >' t»— ^' e^i^ v»" j*i J-*' '^-* 

^y= JjL~! ^1 LLiJu. JU »Ajj j^ l\.«. Lai.;. *■ "i. j-il L3A» 
Ainli. j! «JI ^^sl fUUi ^. Jl» 'liJ «lll o' * >/^ o-! ""' '■'"*' 

j^)^., ijj>j*j ii>=»« J^ cr* oj*^ ''^ bu. alJ J-"i=- ty!t 

1« Ail»! OJiJ v^l J8 p/i 111 vj JS ^ fiU ,i^l .JsiS l^y-^AH^ 
ifd*>l lil vj J^-^ ^'^ -V^ ^H' J*^ '^' u^^'^ ^^^'^^^ ^^^^ "^^ o) C t',^*^"^ X^SUt. D h. 1. habet j^l ^U^ ,£^ju , infra om. 6) C 
„^ uJjJ-il ^ySG' il ^UjJl (>■ Delude apud huac sequitur: j^^-t^j 
si l»^)i., 0,,1-ai Wji o' ii ■'Z'' "^'^ Vf^ Or-J O^^' "''' 'f'f^ 
l3».y jjlj! ablS, iiU Li>jjJ --l^J '[jlj LTrfS (!■ 1-1^ l^*) f'^i" i^* 

^j^l ^Lsiiis »OjJv^-s J^^jla ^I^Ljj ^ U'l^l /^l ^i v/*JI r^l ^ 
iJI Jj^ xii (KaJU., jjifll ^ u>^j Jo, sJJmI, ^^jjSI J^l,. c) B 
.Lsvk^. i) B h. 1. iiAS^. fi) B ^. n iUoUp. Boat ^*sOI hio 
addU: fjjll o- ^->^ "H!* CJ^t »> B >>• '■ J* t>f' "'■ ■"!"• ■■■ 'l" "' 
A) B iiuo punolift, i) om, L+J ot hnbot deindo ^^jlj- 'i) C u^bc f tfUi^j ftaJ-juJ^ y:/U aU-i vi^jb ^viii .^^901 JLi ;f« ^^ ^j^ 
JJI, oy.*» ^^^1 Al ^ j^ Al j^aiiJ Jljl- ^ -^LiJ cy i^j^ IJI 

li^j I. aJi IJijS }i^' iJil fv/^l ikJ"!! JP ^1 f^' oy-~i -^W 

yUiL: -1 IJ U^: qWaf qi^ e/* '''j^ "^'^ "^ * '"' '^' 
^VUsib -i hV^ gJUl, vi-^l oJj*'^'^ ^ ' '■y '-*^' ''^ «^ . I -aj. c) B oi;3=i'- Hio in B (p. 9) aequilu» mappa Maris Moditemnei. 

<i) a «si o^iv. - o- v^0>i »»'•"» "'"■ »" - '^f>- '> """'• ° 

hab.l. l,ol) ii»^ jL-»JI a,lK|:, v-i^J^I 1-IOJ, gjj" "'"^ '*^ "^ 

^ ^ Lij i-iji Jij -i^ f^^'i u>«?> oi^;^ 'ji*! e^> -''^' 

„, 19 .9,,. ») iHil j;J;r*'l i?")- ') " "M" r^' t"-^ *■ *'"■ 
26 „. 65. t) u-UJI. 1) C Bi«JI >= .1 noi f,/ yK- i») Q UJ«* 
^ Ui- Uil J. ») A|Hi ./J iL«. Q«™- 3> ••"■ 3«- ■^^yjuJi oi^5 a_r-^' '^ "^^ o-° "^^^*^- r"^'* r^^' "x^ w-^ ^-^ 

^ /^ Ullj i.^^ jL^i f-o' l^Lj^'* »11I ^M^ ^ v!>^^i 4'jyJ^'^ 

i^t ,_5jEuXJt iJcjj v:5M *2i Bj.-» i-ij. ui-fl^ L^rt*? lPj^I l5* '-^ !>-*-^ 
6j^l (.jl jyui rs-^i-i v^^iXii,* Jl^l IJvJ* ^yU iJti Ms iiJUi ^JJpC■ 

liLtjlj J^j ^^L^ i^Sl i,:i.aiiij UT SJU inX-jJ ysu* _^:, (j-,^ j^s oW 

L*^ vy^l v^^ i^-^' *"' a' '^^^' '^'^^«^5 ly v!)^'' g-^j-^' j^5 

f,j)JiJI y-* Vj-^l jLjJ Jj= jjJkj ^^Lw^i aJw|j yf^J! fttj^ J Kjf ^! 
iUj- *lil /J, y,.^ jL^l ^^r-C^ j^l /JJ y yi'^i »^jJ!j, ^■,lJL-U Al 

yiyfOli ^Jlys ftiLiSi liWJi j* L^ jJJ! /J Uii, iCju^ a>-*-^' a' OJ^' 
IB jlMi pLljiJJ^ ij^/^T ^J-' '^'-^' 'i J^ '^'^" '^' o"'' '^'■^ "^-^^ "^ '"^^ 

Uijyi:;JI AlJj=- ^-s-j iI-^-aj ^, j^l iil^ "'^ cr° "^ "^^-^ '^ '^'~^' 
30 (.Q j-S i^li j^\ lyK jw-t-Jl JUm «^^LJ ^y^s^, XJ IjiU- j^.JOf siJiJi 

a) addit Kj'^t deinda habens |._y!j=- ^5 -i'jJ f^ j^- Jl)). 6) C ore. 
c) B -ijiJi. Doindo C JiJi ^. d) Qornn. 39 vs. 48. «) B om. /■) B in- 
digtinota et fline punotis. *ic i^-aij. jr) C JJ^. B habot LuJjs pro ^Ujs, 
ft) B om. C om. k) lJ,j=>. « Qoran, 89 vs. 7. m) Qoran. 9 vs. U9. 
n) ^^ yU>. 0) B (J. ji) B addit yS ■ 2) otn. ,j3XJ *UxJy! C\, i^jtipi; jjjlii U^ '^^ idjju oiUi.-ai j-iJjl ou> 
o/-* t. Jj: U+UJ j^l, ^^LJ^lL U+Jl »_ij y':* uaSLuil ..^^y, aUjjLi' ^)^ 

^! C^ ^ siyj U iUui':JI LLUii i.X> ,>w 3-^ UJocI ^-i ^.jix^ 
f\ ^] JLiLj, L^JUdl J^Li J^,jit ^ u^xyii ^1 ^1 ^jt=, ^;^t j 

l^ij^j U, WU^ S^V^ Uji^j ^y::^ uf-fixU! y^i ^Ui>-yt _j_>^ sUjd-ii 1^,! 

jL_ui (^j-jt qI j^"^! *-'j**"5 fci^Ai- y'lij 1-5/*^ o"^ t)iXj<Ji lii-.*!)!^' ^! jis 

»ji /U+JI iH?M ^ u»j»JI WS i^'^Ll/i A' ijU-E ^^ j^iB, L^.^ W=-l<5 
vlj^li ^Uiril j^to^ ii |.^J.JL)I ^ ^ ij^_# ,i^ bL^ ^)_^ ^ji iiif^ 
i^jl j^ ^ xJl> jjLw L*slj5 Ljj vI'^ il fjJ-^t ^^ j^l LjJJs vX-i ^^ »i>Li' cisSi! LjJf JLJi^ ^^j^ |.t ^1 (jji' yi ^i-^U ^\-f UjSiLhjOI 
3-JU ^1, UJ^ ^^1 gy^j-'l o-^ '^ ^ '^5 /" (jr^! ^*i^L: ^_^ y^\ 

^^UwJJ3 Hy^, ^yyjj j^l i^y yi U^]. Oelera ad p. II, 16 om. i) B ' '^ o'-^j iv^i U(ji ^-iJ»; uc uii uii j^r ji o^jiJr ^i 

W o^ "^ r^ Lt-a' 'j^»"s 'r"^ '^-^ r^*-"'' f^' i)^!*-** '-^ 

Jjii LJI f_. ;^l„ jj^lj 'J 1^ ju ^^L,^' ^1 „li jysu H Ij^ 
,iL,li; i jl« ic_^Ui LijU ^jj' U J^ ^t\ „U ^1 Jliull IJ^ 

^1 ^f * ilLiJoi 'Jli j^ ^^,jll ^ gj~. eiu J.j_5 ^^^^.11,^1 
jii\ a' ISr^' ^' "ji* e*-!^' "1 J-*J ijjiJI ^i ^ ,^^ ^,ji, lA_5l 

.^.ufv, J ^^ tUfJI .jj. j^ j^^j ^y^^ j^ J j)_^ 'i'jjijiJl, 
" ^->^ i' t^j --*«^' o*^ cHr^' j;l«W cjl^^i u-jl-b v^JI ol^ 

r^ Lli! ojrt-j ^i^^ L*^ LfrU ^je^^ fisiUI ^ iJ^UJl ^jL^j^l L-<lj 
o'j« o'^J> o'^W'J cil^-J L*tiJl j-^jj „j!«K.5 i^JJI, o^^ lOi-j 
ji« ii~u. Lfijo, j^l dL^^ ^,_^. j^KI ^ ,iuj| ^j ,|_;jji ^__jj^ 

" ijjjW's "-^iJi jti, gij >, „ii^i„ ^, ,y. ^, ^;^i ^ ^,^.1 o) Qoran. 18 v.. 69 .oq. J) ASuU. HWli'glte f^Ui\ aO^ ul .npr. 
p. H, 14. o) C u«ljJI. Apud buno in Dmnibns nominibDM oopulu omUett ost. 
Nomino (iUil ^^ intelligitur fiuTine Saraor in Arrim. d) ^^. e) J^jt-JL 
J') Ijy. p) ^iiOJi ^ oi ponit v^jJjiil in iertia clftBsi looo vljJI. Faoiunt 
igilnr ambo eoM. diTC,lmon inlet ^jUI »1 iyitil ^, Oront.m aiipDrior.m .1 
inferiorom. Idem obBorvandum de ^-,1^^!^ qui roTera idem eit atquc >Jd? ^. J J-aj+Jt oj_i djjji |vJ^Li* i^yUUiJI vl^ '->^'= 0**^*" (-5^ -'^'ti '^^^' cr 
AeolJJbj ci'ijfr^' V-*^5 "^'/J' l^lJi^. L^^jl i' v^ L^* jLjJl hJLc \Mj 

^j\ jjji il=.o ^^j X-iyCJI UiX-^ -i4u:.:jj, ijsljjiJi jj^lXj ^ j^LivJI ii-^l a) In B Ittounn; C ^^jjj-uw addito IJsi'. i) i_aXUM<\ in B Iboudh. DoindQ 
habet: ,)_i^ v^^l ^/^ i^. ai'i'^ b^ J^' '^''^ -^' "' " 
VjiiUij,. d) C om. ; B ^yl i. 0. _j_jil oum vnr. 1. j^\. Vto j^jil iJi^-C habot: 

(jlo-, e) pro hia: J—*—" jLjL* ^^,Ui _jj«\; j^IliLe ^^^I LfJjIi jliAJLij, 
Z') i^-jji^ (P male Ljjii ot moi (j^iJi^'). 3) addit: JsLijiiij IL/SAa (ju- 
ft) addit: i_jjJ-*ll! j,^ J,l. t) pro his: >X=A^ jwwJS uS*-^ f-™^ ^ 

«j-« L_jtwJ^ U iXjt_j JiiA>.jjj iJjiO ^,rfi)j Li jiJ^j (I. ri\£jJl!) i-iiAJj L *_!_< 

U^ljJ *=y^ 1^ JlOjiJ H^yj Ki=Hj (I. ^fiibS) |__<JiLi _,LiJ^| Ji«! jLgJl h3^ 

!ii,( Qji^j itL.^*i>) ijLs _Lwtj i_^ls. aJbL;*^ il -yl, t) Pro hia C hnboh 
LjJ JLiLj JLf=^ ^ li}^ iWt! ^ i^i'j"! >^-M'-'^ il Lf^yi iX**«Ji Hj^i' ^ 
Aj^jLLi ^ Jjlhw.'iLi ..JLuJ-ti {Jnqllt ^AJjiiJit) XijiXiti il 5^?>t! >J L-;r-5j_L-i 
(1. iy>;*wJi) (jL*wJ |»J*JiJj L« Jou Kj.JjX^yi j_j^l ^»-j-Ji i j „ i. ^ ^LmoI Xjljm 

Lfcjj;^ yOysU il liisMiXw-f i^tj-J-Jl iLJC_wJl i^ff^3 _r^' ^ Lj^ yLiSa^JU 
[H-****'^ f5_j-" j^ A lj°^ JaLyoiJj (1. u-tyj' L-i-*-* \_r-tt^ ^IjA^) O-^J-J' 
|,jUii Oji ^^t-J l>3:itti^ liiy^' /S^ il Ujr^' ui^Li' »_Lji iCuti ^,! qji/'^S) 
i)-Mi ^_^l jua^ il j»Ji-^t Ojtu s.=-j:s^ ^ li-'tt^ ^>tl ijliJ ii.j_3l5. s ^ ijoj ^.io ^^ ^jU ^ dIX. o- ^j'-^ ^r^ "-^'j J^l 11^ i-yi-^ 

J_^ oj*j 3I ^^ .i«^ ,j> "W^^ i^i 9u^ L^U. iJJjLj-i "S* |.|I 
Jli) _j^l ^Xiu J^i il ^JiLJ ^pii^l j^ il ^c^-^' u^ J-^ '^^ 

10 ijj^l (^ Allwi StL-J- j ,X-)* »^l u-^Uaa,I aij O3 ,U-J Bj^ti; iii-^' j_iLaJ 

yiLi fcj^l JJI Lj=yj ,_<*=- l9-J^^ i^i^' ^«^ Lj'ji ff,_<" ^^^^■■•'^j ''^' 1^ ?'^'^ 
IiXJi |_^ ci^l L- ^ J-" 5 "-J JLj rAJ siltii Jl_i I|_^L>J3 j^LJj-Lj 5! 

La=-L x_i_Le j-wJ f^' V^'-t" i' i^ i_A?jji' oLgjLi LfjJ'jLi L*j^! liUJ^^ a) B om. ; deindo C J^. *) B om, 0) C ora. d) wJ-)^. c) B 
ib-j. /) B JuL=- ot infra JuL> (0 h. 1. oib-). Of. Jaqut IV, aIa, 8. 
ff) om. fl) hnbet iJJ'j et nddit -.M tU ^Jl. ») Haeo in B et dHBunt. 
Supple?! ex Jffqnt. k) om. aed hnbot: yLi ^LatJ.- «DI. i) B et 
j_^t>;6 (^^A:a), Deindo e'Jj tiU Jli'. m) C id.U^. JisqUt eynon. XjoLjm, 
?i) B b. 1. flin,; C Le*M- J^^^t'' bjiiod. LjwtiiiJ. 0) B additi Xj^LJU KjIo 
LfJtLvvJ LiJI Oj#l iii-adt- I3i (j^fAU, Doindo i_»S'JJ>J otnisso lilj ■ ^ xIjUI il 6jj*JI ^^ jlXsuj 9L. Ijli iiil' t-^ Jts jUJ J-^t jOc 
id^ Slip, i^t |J* liUl ^^1 ixjii iWUL. ^Jl3 JJli> I, *) JUi J»U " 

r^ ^0'=';* j^ -^ ff*^ j+= jM '''^ »^i di^a f^i f-4i J' fj^i 

iXjJ^ iJiydt lXJj iji*^ y.j; -r^ «— j'j <jiL~Ji jfj Utj * A LjCj LSjii L^Jj 

i^y*4 K'iiwkjl) XJJI3 (^y-}!^ jLjJl (^ «o''^y-' o'^^^-' O^^^ '^'>* 

Oi^J L^yi Jl-f> y^ p j-*U:ii i^eOjij AJjUIl B«i^v'' A ijl^i;; L^jli u-^j^^s 1^ 
B^yOl j_^l ^ ^uJJ tja«^-i x:0.*aj ^t-JJj jj Sjj^l ^^a-Mi it^! --SAii a) Hio nonniilla doBuut, quae ox Jfcqnt 1. 1. ^11, 1—3 suppleri poBiunt. In 
tantum habos : i.01 IJI^ v^ cr° '^y^^s WW^- *) ^f. JaqHt I. 1. B. 
c) wu^l vij^l. Dobde B uiiyirtS ICtU Ulj, i^yi:^* iijLJJ UiJ. Jaqttt 
j^LyLJ .lili Ulj. rf) Jj*^l. e) ora. ^) B J-^i, <?) B u)^. 
h) B jLjjJ. C o^ji- Cf. de hoo et ceteris nominibuB Ist. Cw, Ibu H. t^i^A. 
B ^Ji, »L>^jli. fc) B et £l;L^- J) C gnpra oraiBBo >.liiL h. 1, 
..JOju nLfilJ'. m) (in quo initiuin deaoriptionis deaiderntur) 1 xJj> _^. ^ 

n) B ^^b_JJ. o) B j^^a^- jj) B y?U*j, B ora. i3y. q) pro his: ^JL;V j.if' ^ JLi jy. fJi-JI Jj, jjJ^fUl' jl+il sit L+JB jly»H; fjki\ U, 
lu,^;, J,yi, 0^1, „;,*is=-3 >MI l*iJJI i "isJI a" jI-f' ^ 'Z"*'^ 

^,Ji*Jj pigj^t ,>i^^J ^* i^W*"'! JW=- o^ jA^*^ '^-'^'^j' fL^UI ^ f,jll ^. Al „;-• o^ ,y fLiJI jM yU, ^ i3U13 fbL-il i J>, 

_3 li,J>lil ^JL«Jj iijJojUl \_iLij) oi-ijj Oj-i jLiS- |~* r?^ "-jli l^j-) ^' 
lip^i^l j, yLi) Q'J;'^' Al J/J. f-*^^ 1;;*^' L^j* j^'^. C^ liSr*-^ 1**^ 

_JjLl. iUfLkjl il ,^^ftl=> i-l-. ^jijj jLjj'^l y^ BlX_o bULLi U l\jU Wjlfilt 

a) B Bine punctis, bLSLU. 6) pro hia: ^j^su^. J^l y^fij ic>jj=^, 
«) 04^j*=wi. (i) B ^^jAuiJ.- e) pro hiai ^^ ^s^ a*/*!- /) ;«J- 
ff) B jlN.;S^>->; dainde om. ji^";! ,jJji, A) Lj^jjC iLb^j o'''^ ij!r^ 
UjiAj ^rir>- ijl^^W^j- Deinde om. verba (t-wJ'a — oA^-,,. i) B sji\u^. Da 
nomine sequanti JDoerluB sum. Cf. Bunking ad vern. p. 38. ft) B et C *jjl- 
I) jyJL}\ LfJi-^ j5-*-" v^!y?- J-Jj' cr* j^^-=^^' '+'^ a'^lr* jV' '"l*- 
m) C (^sjyhvt'a M oraisBc '^''- ") ,JL«Si. o) B i_.jtA^. om. 
i\LJ) j_jJ^. p) C om. g) ftddii: >XtJ_ J JLl ^ j--^^^^^. i>J^\ jt^J 
,.,LljU«JI >_aL=- aj*#. *J; lXLII iJiA^ LI* il. r) B om. ut quoque 0, 
Bed bic Imbet ,^j!> -0 jt:^^'^!, ae.tetii hnim capitii omiEiis. JXijj Lju/olyi ^^IjJO^ L*iUauI i_^iij ls JS) ijvJ'i LilJJj -y^Tit ^ ,. jl *ict r> 

,ij>Lj« Ju; !LJ-JiX« i|j-JLjljt)l ffL:a_j! X_wj_w i_rJ[4JL3 A j^LXj-jyi^ "jV^S 
C I^LjLwiy^ ft KiiiXsj v-S^kXj (UjlJijO i^jrt? '^'*'jf i)-^^^^ iJ-^ lSj^'j Oi-iaii W 

U~*jjj *yy J^ KIjlVi fj^j^ eiLUJli i_C[=-l_s j»jL--iJj i^j^I) ^^J^+J ^i-'j 
ijj.'i! S-i«ji ^Jjf'^) iipv^ ^■)'-**"j+^5 U"V^ 'i-yai yl jl-bj i" j«i»j*u Ojlx^.j * 
1c>jlSjj ,.)L«Ij&; "jv-^ l')'-'-'*'^^ '^ u5r''^ ^'^J^ "^rt^i » lXj^L Hiv-^ n'j'i^i* 

sJ_JiArf ..jbLk-itJ (■ .jbLi^iiyi) p ..jLXA;JiA^ i_jLIj(JI (j-mLj J*~^' L>~i^ ' o'^J^ '^ 
l_=j^l5 ...Lwljiu iJJiA^ I u*_i r ,j..^oLij iLcsljj ...bs-j^U oX-l-IsIJj ...Uj-i-J ") " iJ-'S ij, J-Jb. Oouiootura aupplovi ,^! coil. lot. (11. ft) B 

,j*^y- Of. lat. 1. 1, ann. ;. c) B jSvui. d) om. In B fortaBse ^^y^Jil^ 
legitiir, llootius ilixissot i^;>jywji1 -tl, LSjI, c) C ,-JJij et doinde ■Jjjj. B 
ut aaopiRBiiiio b, p. f) ^_aJ.Xi^' (B 8. p,). YuU aLyi'lit ^s^UI. ff) B om. 

^If'MfJij. i) ij-Jjljb. J;) ^j=-li. Haec Bolet appellaii Jjj^j. i) 
jiA«j ujilj. m) corrupte ciUs,. «) B om. Ifotnan ^(jlyt oi o'jj"^ 
aoribitur, o) LS^l"^,. om. ^r-^AiJl-u JL^i. Cf. JnqUt II, Tr, 20 seqq. 
Jl) Cf, tTirqUt IV, vvA, 5 aeqq. j) SJ_iiA--tj ot deinde usyj-ts- r) 
jj£^U, B j^L- U-jLi^ 'i-ij-i^ 'f~iyiii\i i;:*jii JLUJk^ '^jf:^ SwjjIIj 'iJJiSj'^ a\^\j^l BjaJI 
''"^ jj-^'i LTj'-J-J iU^.L\_a j5-?3! fjyU-yj Kl^j 6 jjbLw,Si^ Jj-^ * 

^lOJio XJjS^ /'v'-^y^ j-i-'^i LiliXio jlL«^j bCsLmj iuJiX* XJT ( ol j^bl^-iyu 

■i *^_;*!i i\J3* IjJ-^ l>LSJ! rBlj^ iLi^ijLfl ijjJ' yliwjytVi* iCijLXj. sSySa, 

iiJLX^j AA=4j ^j-f r^yUiiyi Li^ S't-Jjj, i^ljsySVJ iUjOk^ 3CEJ e^aJI; 

^jyl-^i ls^-JI? i3j-^5 e)^'^*^ i^j-jiA^ iijysiiLj «ij~ilj x-^j-ij fty'i^Lt^J 

iAi-w[. fJ:|^U_^ i-5r^ls J™W »JJ.'-J-« yyJL. (qUX K_^jiX* jySU^-o,* 
iCJjO^ i^ SO^^^J^ Jj-^ Pf^-^ J>^ i^>^ fH^' => ^''/■'j 

Kjjl^ So^o/j ^ir^'v^ o'b^ U^^i; -iJjfX* "^^^ jJJL*^ ^j^J U^J^ a) B ora. i) B otn. (0 ^bi.,.^^). c) C om. (B ^Sjy^^i P'" ji^'j)' 
d) Jaqnt duo poHtoriofft unum locnm esso censet, Tid. II, HT, 6 et imprimiB 
JUosektavik If I", 1. «) B ^^Uo . /■) B add. Kb^,. o) B haee om. 
Ad u\timuni locum of. Jnqnt I, Iff nit. seq. A) j^tj^jj. i) B j^a^wj. 
Cf. Jnqiit II, ovt", 22 et Mosehtarik k.- t) B Haeo om. Deinde C JO^J. 
(cod. oULi^l) yLoLi«Ji S ^.ijkXA, LXL.JI, Bjjj-. I) B »;■ m) C BjjT 
^b:--jj*ij. «) (I. y:a^) ya> J^ iLj«a. Do loco postorioco of. Jaqnt II, 
v.f, 4. o) B iXJ^. p) Coniectorft aoppleTi ;^. B habet y-ji-, y>j. 
'■^ jy*-' ^y*S- 3) S om. in seqq. Labet u«^Uj et B_,j>ot. r) C om. 
s) Cf. Jaqnt II, nr nit. i) oiri-il ^ is^^ oin!«is verbis ULL _ wiiliij. 
Ad haeo of. Jaqnt II, IT, 10, ubi male viiLsJt ,i^b-. „) B et xb«AJI. SijIjJtlb qjIjJI^ |.U^I iU^A<3 ^-jL^I iLiJ^) L5r^' ^'^^^J (•-Ji-L-o LT-i-^' 

BjiC^j, ^Lx-^jji^. "^^^33! efti^ljjiJLi iLj^^ij iu^o.^ OM_;W! l4>^3 Uj ^^-^ 
fc>LL>ji^ ..jLsJLLiiT' s^^^,L=-JJ^ ZU^JUl, oLsl^ abu-j iC^G* ejil^jiJI 

( i.,LxM.,L:<Jaj nj.,UijLJ« JiwJIj LuLjiJI "j^^^dJ ; m^ji^tuo'!* IUjlX*, |^L,Ij>* h a) B fciii^:5dl aiiiD copula, Pro ■■L**j' ^^ hio et mo* JLijUiU 6) 

forma aaqne bona ost. In hie saquitur locuB de ,jLiiJLkJI qnem quoque 
infra haliet. f) B om. Deinde Xj^ aUL^Ij tantum. j) B om. In 
80q. alteniin iUivM om. 0. fi) B haeo om, Deinde Jilj«ib KijO^ ayUjJI 
^^Li:«jj:is. Li^^l,. Cf. J(ii)nt 11, flvo, 11 Bcq. i) B cjIjIj- C v^j^i. Deinde 
B om. kJ\j^j. Pro ^.,L=-3J5^ itomra ^-y^^^jy^ ut h. 1- q.noque B. fc) B om. 
Hot ol^^jj^ i"=J^'s- *'°''"' ^"^"^ pLi^jL:^. B haeo om. In 
soribitur ^\, sed intra semper ut reoepi. Of. Ut. fvl, k. Apud huno reoepi 
y_wiJ et apud I!)n Hauqal Hr ^^j^-i)-il. Vidotnr reponendam apud iUura 
y^; apud hunc ^^1. m) yi^J^l. i^^j o^'j^ ''j/' ''""'^^ ^ 
y^, y'^- ») om. 0) B otjiJ-l. f) ^\S*^- s) B jLj, 
. Lkj . r) om. -,U.It^>. Deinde quaaflam doaiderarJ yidontar b. g, *JjS jUj 
,^Lp«L (cf. Jnqut IT, llv, 3). B jL^J '''jS. o''^-'-'' ^" J-^j*-^ 
LXiuJj- s) ora. lOJj-* '^Sp ihOjyri^ U>^^ 'i^.^ o^^' g^* ' oJ"!^ a'iJ-iO^ 

■i^ SET/ c-jl;^^!^ iLj._^j d^LiJ! "j^Si^^ ij^.oJi\^ '^.f ^^i ^u^ 

B n^^ K^i'^ "-f-A "^^ 'jf*^' Sj-^aJS"^ Aybl^yit K.^_«iij (.lyS^Vr^ 

j^3 ^;j^b kj-ilXj o"C^ fjyU-J olj-u, ^^ jj^j ,.,uyG iuj.J^5 r^' 
10 JSJ^ jj^LwA^ iLjjJ, ■ j,j^ L^r^lj vLc^l? *^^ o^"^^^ ^^ o^j"^^ '^T^ 
CX: fsJ.3jJI j_r^3 ^.)L?\5t^t 7;:; ff^s/J I'-^'J^ ^^??^5 ?j,5^l) ^.^ 
i_jU^-yL jOjiXj i4yyia=> «Mj1ac ^yj UX- jIs^Ij J_j_j_jj ,XJ--ii\* 'iXjj-j 
i:ij.jai5 K^.JJiJl "i^^ solijW-^ is!/) otAJLj-j-jj"xiC:^ c^^lLi slU"; 

._JL_* Xg-Jij, SrOixJL SjJj iVA'' jIiAjU Wt-oLsu jtt*>. (1.! y^*c «^_>ilj 

IB uf-^i '^^k '"i^fi^ jS^A^Iji' g-l^-i-) i^v=^ ^j#?^ /-^s i:)^J>^ '''j5~^ De podtorioro of. JnqUl: III, II0, 6. fl) o\OJu~i' Deinde B om. ii-J^, 

i.-JI iWl. /') j.,bULu*w. g) B Ui. A) |_^^,Li:.».?n^, Deinfle B j:J!j. 
(ja*3=,- k) C XiUjiJL- I) K^fi- m) ^fWi et max iLivy^. 
fl) B ora. 0) (jvj^ et mox S^^ lTj^-j. In B J.^^ in mnrg. auppL oiim ^ 
p) Hio C habet locum de ^U^. q) jjilj- r) C i^jib- s) B OjjJI 
() lUj. u) ^Uc. Hio inngiB perspicue jW^Ij dj-^ ^^ i^ W-j 
0) B ha«c ora. Deinde om. ;:JI t^yUJ. »«) C v^lj>. aeoundiim Jaqnt 
intolligitur ,)-«-J' XJ_hJ^, quae Yeco iaoet in ripn oocidontali. Quorainus 
coirigftinuB ,_=l\^I J^^-^, ut pi^op. BanJiing, TOtat Bequena Oj-«-Ji> '''-^.fi- In 
aeqq.' B yC*-j: et yC^I sine copuln. x) i^sK^-JJ. y) B J^AJyt. »iLi*j^ j"iS3^ JUsJj ii*i. o'^ o'-/j fr^J-^' 3y? '"]yC/ 
faJi»Uj i;j*u qU;, HjjjsJ, ij^y ;JS lUu, •i.iyi (UyiiHs ijiiy 
;;^ <MlJi*H iJi-Jlj UJI SEJ <yi ^j ^^i^ iL,^ ;pi7j , 

Vy^l Mj^js- SOSl;«Jb iUJj- 3I5ll5'cybU-S' iUUJI 4^> ^1* ^1^ 

«>-Jr^ i^' Vi^' "*»% u^ 'j^j» jr^ 7" crii '#3 "r*-^' 
Ki3s ffjisJI f^ ^}^» ^yj Vr^ o-Rin^l. L-i_*j^ V^^* *^j^ 

CAyJ^ l^* ob-yi. SlSjij OjiJI? -t^l i^*ij5 jjj ^it iLiiJis v;|j! VI 

Q-jl o''^^^ ''j'j-^' 0*°=^ ^y^ o"^^ !jly^^ 'ii*^ U^V o*^ 
jL^Wl i.v''i=- ^mJiXJ^Lj k_jl_^Xo flLjpCij ^^yl^ X— U)iS^ iyO--t ^L« 
^ ^l^b J^l j-«^ »J^^^^ a-*' j^^ 'j>*^^ jy=^ ty^ ^^ 

^jjl jjaJ "l^uiyLj tl^yaiiil WaX^ i^Mj^^' r*" ^jMilJ AiUJt^ u~^l a) .jIJs^I. 6) C i:i^^A c) om. d) C iddit: ^.^li ^j- e) B 
om, Nomen . ;1, ••■} aliundo illustraro neqneo. Of. ThaBlibi, La/aif, tif. 
f) B om. Doindo Wo ^^L^LiU^j. j) »J^5. A) B om. i) B eine 
OOpul.. U/ u«3. S) UVJI J* J«- *P»* »"'"« V;# •" ^""'■ 
Q C CSi^l? oL^iJjJ^- "•) B ■""■ M" i*"^""" jr^^' ^^- "P" *■ ''■ ^ 
,) B h.l. J=,, Inta «li.j, (JJ«j) ^l^j, oLJ-'j- '-I- ^^^>' '"'" 
juUij, KrfU^j at jJ!i^y Nomoo plone est ^-f a. i^^- >. *i£j^ «• i^/. 
in quo primi. .yll.ba o-t B.tlerio™ Jf.. (M.i) = B"m. Ip'™ »™» 
,Jdelur .lie ^/i^; .. l^Uij .. ^j, -jod W. T. d, !"« o i. ^j-tj •! 
^^^ corruptum. _ In B K 1. dMld.r.te ^ o) B on. «l d.ind. o». 
.opoL p)CJ^. ,)CyU.jy!.I..«!,.B..».p.'o-»"«"''"^ 
r) B JJI, ,L. Into B .1 .jlj.. •) A«™ « " '" •»" o;^^ 

Li£. iq^. .) Pi. D.ind. hio lyo/i. TOoto ..Wis. 

nrlts L^yiJ' in Qaatilia. ^5j^t Oj-w eid*J> ^I iJSy« fiiJJiJjsLj i_ttli> ^^1 ijiy- (vj**l^ Ji-sit^-* 
■ijL.^\ ^t (j* "55^ Oj-S'LjiJ «qhA^ [^!;jt ijfj-« d^jU- y-jt .Jij-" 

ffcjjpUj »i#x« "^^ 0^"****'=' "^J* ''"3? f ^/^ i'-^-ri'J^ "Si^EJr 'iS~* 
^^UuJ« i.^ts Jjr-i-^ ^1 h'.^.p fo^JSU-j 'crij^i V^j^l* y-f-^* 
^^uX- M^l ,^1 u-ijs jyi^l? mK-jjj ort^a 4La^ L^idl ^ clo/bij 
B^lui f Ljtjij "i—i^ p uysi* "^^-^ " ^^ ^^^ LjjJt^ jl-*^ fi-^a * t^/j 

" ^^_y-j o**l4=^' 1^/5 Jj-*^i ffl?*r "^^r^ l-5/-!s lSi^;i'j *-L_iJ^ 
ei;yjStCj Ji-l;iiX<j LTj'-*^ ^-^j^ rWjf' i Vj**^^ o'-''^ ^Li3JI ijJ*,^ j?^ a) iL-ij-S. i) B ivJijjsy. c) B et iJ-s-, Infra B xJi=-, **!=-, 
KSis-, FortftBBa noraeu est oomponenilniii oum Ljii^l (jV* '^U^- Beladhorl, 
ITf paen. d) C jjL*. el B om. /■) B O^. Hio (ut 0) uSly-! omiaso ^jW>'. 
j) B haeo om. In haoo et aeqq. nd ij^s' alieno looo ex«tftnt. Deinde C »je 
et Kj«ll. h) B bis lyP, nAm pout ii^jiilJij haec Terba repetit i) B qJ^j 
(pro jjyj habflt _fj_f*l'). Infia G j^^j, B jy_^' et ^yy^J. Fort, non differt a 
^y-y-i' apnd Bektt, ed. de Blane, w, B. k) B .i^Jijlj, C infra o^lij et li^ ■ 
B i,:>iil)3, ^lyii et wiAjb). Oonioolarft Boripsi. Pro Jy" B hio Jj**. I) Haao 
in deanttt. nt) Hj^ ^j^ m) B jjiO, ^yL. 0) B )UjlV< Ij,^ ^, 
Aijl. omiBio itSj habet: jLs^Ij XaaX* 1^^^:= j^-?^'-? t^^Ji ^''' antem 
lij-Uc pro U! tj^ vid. Jaqnt HI, vio, 6 Beq. p) Ijjixc. g) B hie i^yi 
delude tor ij*j-* pro ir*"r^ ^' ^ '^"^ U^j-* somal (j*v-.« habet; idem infrn 
reonrrot. Quom autem interdum recto acribatur ^s-^j-* '""^ uhique roBtitui, 
r) B i(jlj-=., =_jty>. Of. lat, ft". Dubinin yoro b, 1. aubiit an. forto legon- V~J.jJ^ K-t,!^-* O^*!*! j_<r-?l ,»Jj=-* 'a^j.j% .JjAJIj JLJijjiW cyl'*-" -^"^ 

^^53ir S|.UJlj ^yba,!J^ yjj-U3 a^a yU-;Jl 5p^ ff(XiJt f^ J* i^^-i 

jj^iui jb «e7J-r^ r^-'^' '^•^^''-" t^-* vy^ r'^* *r^^ o^^^^*^ 

Ljjfiil ^^J^T ftE^ U4-il j_^*«ij (jJiA:^ xJ^X. "^y. J^^ibj (,_jJI j»a*j > 
byJI i_3j5 ? ly^'n ''Jii^J^ L_pyi se^^jtiiLj iUrfJ-* pU.*j* v>A*Aj /"j+J 

L^lji ^^i^ISSiJni^ HfS:i|JI I ,tj jlL)Jt AjlxII Hjyl^s^ iUA<-v« Hj_jL> iLjLb 10 

'jj^;jpS3i oij^ji ii}_«jji n^.,i^*« ;^ '"o'P j*^ c?*^ "^^' 'j'^' 

j^L>^ "^^^ U^ ^^'^ ^'^J * ? ''-*^' ^-*^ 'Hi'jJijAi ^ P j?^ 
tjUw JwJL^ LS!^ ?U-I s^3 \^j/ iL*4 ^ji«u- oUaij CfOlf _,5-jb- 

<V^ jlj^ f^ J^ LT+* 1*^'^' '>-^' l^-^jJJC:^ ^t 'U^"!!! '-•^ IS 

sfjUjli^yt ^;ja1-«jI^I t:pyl)-+-Jl ««g;'^ ^^LL3* t^^j-kJ v^ ^7 o) pro his; ljI-S-S-**'^; ^jjS^tj u»J-i-i L5;-=-la SSi^JjiLj X-UJ^ lij-l'. 
6) B ora.; ^^1 pro ^\. c) tjJaXh^^. Deinde B xu-^Ws,, i^iiiiwSj. 
Infra iC*ukJi^l. (i) B sine copula. Pro ,.UJI ciS^i-J^. e) haeo om. 
f) _jfi3 liiJu.. g) jyL). A) JJiv. i^^U. t) B s;,^^!; SC_^ 
BjyJt ^iXjI. A) B .0^5, ^jlJujj, Optio datnr inter jixa (b. JtXiJ*) ot 
jAiJ {b. JlW-i), yid. Samhndi, ad, Bui., "( ot 1 P. t"b habot jo^i'. .Moqad- 
dafli gequitur traditionem ■•L-i - wl Byi>= ii>xjt. Z) j'jj,, m) B yijj*. 
fl) jjL^ superiDBoripto u«. Fortasio legendum est qIJ«— . Deinde B Oj^^aJI. 
o) B et O'.^i. p) jS^I. s) add. [j-jUj. r) B l/. ^jjU, 
oLSaj. a) C I4I, ot mox /-t pro Lsyi. SXij^ij i^jL^'j- «) ^ 
om. 0) jJjL!>_jJI, bJjAf (.^uilJt v[jj-^ vlir" vlj-*-^ «j?^' Lf^^ ^^'-^ ?;^ "o^ 

iui4-l ■^0%', J^ «^ ^ '^'i V**^'^ ^'^^' ^^J-^ "J'M *''^ 
c^^S; (>i^ (^ |-iL=. f^^ ili ej^j ^ «^L+-j jLJa-Li SjLi5 

li^wLli /'iLrsJ!^ j4j 't-^^ Soi? _300fi J-JtJ-- ij-'^^ fiiJ^ lAA+ii 
B fLpls' f-i'l-^ eA(.*-i=- ^Li^L* ff^t^jiJ-Oj^ LT^^^ J-^ ffOyjlJ' ^,^=>U> 

"^1 m.l^ jLIj <"i,ya=- g.jyl JLi-I ^01=- ,JJw «li^ *-^J jy-"- ■^ 

^ij f^j s^jIj-- i*^-^ "lj^V '^/pj ^^ <^^J^ J^i4;;^ 

10 fr;,^ L>^ fg^^j «^-^^ eUv^i-. u^ i'^^/ L+A* cptj^ 
(iKJlii. <-j%^ ^Sj] sflj-fr-i-S' L.-i^,AfF-t.i jx_tLj-i> ljL-*_* e^^JS' UtJJ 
|'>X;5U* riiLiLj; lAcLo fLf-Ls L^JL* SX_ij_3^ »bi^ fuS^j^ ''rt^lj * 
J^U* e'p>i ^l-< <»Lr|; ol4]* «'l)4-j_ o^-^ '^'4-^ <-^-f^ ''^'-^ 

^_ J"iv S-li,* Jj5j Xi_y:>fJ^ iCL^iu Cfcilij iO-jJ « W JLiLLj JL-tJj fiiil o) B om., C J,.'/-.^. false intorpungit iator iL-^ et JUb. A) B biilj- 
c) a .(As qnao forma aequo bona eat. d) C ora. j;j^=y et habet wlil. e) haliot 
(aid) ii)jw *-i (Bio) ,yj *jL=-. /") Pro iLsd^u hftbot jlUw et pro V^^^L^, 
qnod in oodioe aliono loco est, »j>L*w4. Praeoedunt ei ibi verba 'ixii ^;ya=• 
(ood. i^i'if) o^ i'-'^i q"*s '" B deinint, quaeque inaerui ante ^j LjAC-1«=. 
3) C i^lJooj. A) j_L4=-. Deindo B om. ^sl^ ^/l^ (0 |_.^li)- i) ^Sr?-- 
k) B t«3j^ \iij. i) C om. |«3Lc- et (j-ia=-. w) ^IiAuj. n) B ^^jb) aio, 
j,l;Js. 0) C haeo om. p) B Ijy/. Doindo B LjjlW, C L^iJ^. q) B viv.:*;u=. 
i::JL^j (0 i^s). Ego addidi Tooiilog. r) B j^j (j^iwl, j)_j yaii!. s) C 
..-*:a', t) B JuLis-. «) C om. ») lib: lAcUa, uj) B haec om. Deinde 
om. iCw*j iLs-jj. a;) C u~y~\j>. y) C om.; B habot ^j^ >^j. Deinde 
^Ub. a) C om. Deinde »/lji, B ^/l^'. iu«U> ffi^jJ ViL-* i^-V '"^ V^-Say Oi;j---a Si^Lc^ SpAjj disySJ^ 

^\jSi\ «d^ .i-J^ f^\^'i^ j^ A mils ^^ ^L^ I ;.yvj5 1-*^ '^f^ " 

siijjfc jj= oj^b,, ibj rtM L5JJ' ur*=^^' ^'^* r^-^' ^^-^-^ L*J^' 

1 Uki' LstjAji- ^^ iLljy: Lj^LiJI ^i ^"i a/ijJl ,.-ft-J-=' A LXJl^^ 

aij*Ji J^l v^iJ-^ J^ "^^ » o^'^'i ^'^' L?^^ '^' 'J^-r^' '~*^ 
y^cj Um) cr*^ ^'j v^' <> '-^' >-^-* ^1;^' t*^^"^' '■'-V^' 

q) B f,- >:-^ . Lootio C oonflrmatur loco in ^IlSoLJI ^Uil ^^ X^K^-, cod. 
MuB. Britt. Add. 19,913, (. 98 a, quern doLeo ftmioiaaimo Ton Roaen. (T. nuno 
ed. Moi; p. 107). h) In B logi posset «,v?v«^. hoo et trin nomins wqq. om. 
fr) Jtioertum iiti-um )iA<=- an iuJU legator. (?) lu B legi posset (u^sOi (0 
x^r^J,). ToJt aoquonB in iloSst. B yi. «) B ,_^L=jJ' DeindB om. ^y^. 

f) otn., B *.UjJ. ff) a ^^. ft) B .^yu, C om. i) yl. fc) B 
om. Deinde LJy<J. C ^^5. m) j^tf et mox ^ijUii'. «) 
w AVr^Sl wlJ (B L^j). 0) C ^ J3I3 i^lXwI. Pro iis qnitB sequnntur post 

J^jJi ^5 ^i ,^^^-v^5 ^>iJ- bH-i i^y j!^l iS^f- p) B Uib IV-J3- 

g) B oui^lj. r) C kJ^Eji. xiV L^^^jij* L-fUts s-ic^bLr ^i^ur iji ttjji jM^'5 v^i u-*-^i 
^jXi > i^5 ftfjSj LV" ^/-'j « Jr^i i^^s %-b L^ uyi^ij 
fftJLt^l Ul^j L^l, i]Ui-i L^l) "^^-"ij ^^-^' ^'Jj^'j* 'r^.^' 
C^ i+u^ij <v^r^' '-^j^ ^^'s ^-f^^ 'j^' "^^^ 'j*-*^ ^-i^^'' 

Lk^J \^^\i i^L^j UjJJ i4--^l5 s-J-^1 1jLX4i5 LL^j liyj rftJ-JlJ 
oL£=y T'^x^^i ivj*-!'* "j-iH?" ^^5 «LL<\i5 ^f* ^^^JUl, Su~jU 

tt^jJit hCy, Ljiu-jij* %^ l*Oj:>ls ^ My^'i *r^ ^y^i .'/u^'^^; 
5^ jJ=uJI_, _j5^U^ iU^l, l1=jJL. jJ^JJij y:i« SjUi^Jl, y^Lj *,j^!, 

IS iLjcUsj OsUl'^ jjJj Kff-Ui i:llj_5 tli^yljbsiJi' byaJijj* LslAs- LcLLo L-a_jl 
ffUyJ! ^^ a^J^J Pj^3 'L-i_0! iCL*-^ LT^iuJl v;.^, > ]^\ S^ 

ijUJJI sJv^JJ iO^jJI, 'Jjf^-il qnSju^ L.V*-^j '^LjJ'^il a_,.^^' OLi^^Jj 
XA^^Ij a^j-^Jb'^ <r^Lx_«-3l iL^i^ KiLiy.j'^ 'jU«^l iU_:b ^.,b:-^5 
( !j=.'^l j£=j^ 'u"rt-Ii5 ^.,!j-5'J I SjUoiiS! ^-^j-^ ^^^'^i ' J^^^^ i;,^^-" 

BD.jLoCii wB^vi-j jjjU^s 'jL^i ^-^j-* .xj-y^s 'jW^^' r*-J-^' f^^'-' o) B OTO. b) om. c) aadif v^p^ LtJ-^-Jj- (!) C I j^lil. B Bemper 

fc) B om. ot hftbQt deiado jjiT (0 jjil). i) Lj^-Lil^ i. 0. L{*Xclj. t) B 
h. I. 4/JI. i) B forte ^.s^j,, C XJ^f^lj. »i) ^J^ Aiii ^c^ff*!,. ») 
om.; B j"i*jj,. 0) C tU^Lj. jj) C ^;J_JLJ.3J. j) B yii" (0 J^-x^,). 

r) Ji^'il oL«=rt:^j (aic) j^L^y^ij ^''^^'^ KJLijij. s) C pro hia: iLSjii, 
jLciXJ! jjBy«. i) B sine poBotis. w) tXb- j(_, lyyJI jJuJj yi\_=3 <_jt ^^L-.-:il ^ jlj^-i (.J--JJ 'jLI^!, fc,>i#a!j 

^y.LJJI J-B-'i gJ-ci'* L^UjIj ';L«Jtj, v^yi 5-< wUJI itJl/- gJbj tjUJt 
% JU'l /■Q^a JwJj jjjL^Jj iljOwj u jUilJI ejiAi jIlXju (J-PI, i djWtj i 

^LkJI JJl'l en « -^^' ^3 uiL&Jt, ^Oj Jj»I (^ xl*^nj: ,^j.w>l II5 i yU.lji a) B haao ora. (0 ^/J! pro -/J)>. 6) Jls^lj LSjftJI. e) sTIjiJIa. 
d) _,IJJI Atii LjjJ! J^ gJuaj- e) J-Oi. /■) ^y '!ij. s) La- 
ouna in 0. A) ^'aJJUI i) B ^L^, J-^^ (lAJ"). fc) B i-ujjt. 
J) Haeo in B dosunt, nbi tantum in raarg, ^y^l exstaE. Pro (jUc C habet qUe. 
w) om. ») JijftSij. Deinde B <;^-f-St; omisBo li. o) B ^yitl.^O Uicl. 
p) B LiaJl. 3) (_sJt5 u-J^Ji ^-^ -^ oIlXjIj- r) In raarg. B g-^iP j:^^. 
s) J^l (^ bUJ. J>yUI (1. iUjj=J »uJj=- w) C Jiiis.). V) B om. 
(Cg_p). ..)Bom. ^,,'i ^.^\^'*^- h'iAA ^)_>_Jj ^-uLJI ^ \-J-J L^J-*" ,.,li a,jlj (jmAjUJI i^^^j J 
•J^'j «^;ll_fil iA_Lj j-y il j-^Ji sTI^Ij u^ytj, HjLftili iU*ill uJ^ o*^ 

L-V-jLiaJI _ij_j LJ-.*i^J ji f ^JSj-Jy .jJwiL^Jt) Ht,\iSli-5 eljLLiJiLi^ !C_J,L-«'-ft3 

G l_j_ilj L^-x^ i.~i^ U y:i-lj* _j^Uj ?j-4-c ^^l ny^j, Jojl^jj (^l^Li^oJIj 
^_j_jl UijOt oll=- LpUi-*xs oLI> 1+i' JLS-^i (j-J^'SI UI5 f^y-u.'!])! iJlJ-a 
tLfSiii HjLsrilJI jLI ^^^5 *o'y V^^J JouaJt iOtojj) Xb1(! ^3 \_iLiAXJ )itji 

AL ^ j^l jjct^ Cj^ i>^! ^io[j Aj_^^ ilftMil ffciLi JjJttj JOc ijj'ils a) om. (B ^^1^1 pro ^^loJI)- b) Lector in marg. B: ^ Kj;* J^ »JyS 

JJiJ liX» (j";! XSU ,3^1 ^ J*^' "^5 *^ O^ **3J> U q-aJ; '^J-S-i UiaSLLJ' 
i.^. |-JUs U, J_iLJ ,_5JJI IlXJ* iJioUaJ! iVt^S^t ijt 'Til slUc L. ^ Uj 

i.ip":f!j fc-j^^ij uou^ijij ■ij^ji\ ^ jjlXj ^ ^5 _jj> _jj ^Vj vJjCJt. 

c) C pro hiB: 5! ^.,0^-eb ^ »J i>-*-Ji Jlj-<'^l j*i-j LoJJI boIj-* ^^ji ^^Ij 
^ jL^M,! ^T lXXj Ji *I J-xJi di'l^L, bLvI! ^^ J^ (^If ^^i, ^l*-^. Pro 
bjU^lj B HjLJt,. d) C ^yMl' g_Lj i^j^^l! yaJI et deinde B Lr*=*^5- 

e) B (jliiclj^, IjLUc Ij et hio quoque in Beqq. oopulaio om. f) B q^jJ;. 
LfJ-ulj i- o, jj«Ljlj'- ff) 3-,* r. A) pro his; rj-i^^ <^:mJm U jJ-=-Ij 

^N^lj, L^-i^-jJtj olj^li y-yi^ UJ^' t*^?M IJ^ 1^' JS qIs s'M'jS 
j^l V^'a ^y?^'' V^yi iM-" »iL.iadl n/^l, (1. sl^l) L5J+JI 4-^3 
=:iLJixJI i^ljj < fj.,j^\ ,:;,.^ ,iL-U «J ,i_o j-«IjJi i>Uitj> jjLJt iUlj jjilj 

i) C ilA3L>j. t) C J,B. i) C j-«wj HyajJI ijj^. I" margine B aoribitur cibjrti 'Ul ij:ljl ,i;4sU ,^t Ki^>^ ..i^,^.^ 6oJ_j JC, a4, ,y^„i_i 
/■^^t, ^^1 Aliili .y^! ^s,j^ ,xX^ ji^ j^.^L^^i ^^_^is^ ^^^^ j_^^ 

jJ ,1 j:>: J^ c^ J,, >Lj^_,t, fffjj'y^s WU^ J^ ^^ ^_^i^ ^^^^1, 
«-j -Lvs'. j^ Ji, ^.,^\x, i^u-^j^ ^i^^ j^ ^ ;^,__^ icLl^t, Li^Lj t 
jOj ji=5 vJuUllj A^^»^, oLi^-J J^ L>5y>3 Li^ jdjH ^ ^,,U ,-_,LjJl 

j_«^ ij'i:i*i5'l' iJjl»^LUi UU=.J^ ^.jlj ,.l_J_j .^-U:l -ij l|;,L.V,J ^^* 

>Li j^'^Hl ^i^^ ,jx£ ^^ j^ ytj^i^ o^^j j^i j_^ L^ jjj_i ^ybjl 

^-"-^ sj^^-^jj jj_Es >._*:i, ^.Jv3 ^^^^ )!Jui^ -^Jt i^-i ^iuyi ^4 Jjj 
r:r"j r"^ "'p *^%- f~H^ ^■,> ;---i'' J-^^i ic!^ jUJJl SlVJJ s|^I 

«) C .J-li Jijitj Ivoj;^!, j^/=' UoiiiIb a[)ud huno soquitar: C^\ h LtJj 

L^Lo. i) I) !j„\ij. [■) Jj gL>j. Pro ij:j'j lialiot LfjJj^J', pi"o u^^^-w nialo 
tj^^^-Uw Bi nililit JJJlI '^i (1! i^jjj^,). rf) wJ _p-l et pro xli liabet Ju iii 
j-j., ^. i) Pro (.|4^ C ^^■,L:^ i. B. (^'jLU-. /) om. ot pro ^j-Zlj habet jSjN,. 
jr) pro ^j_,l)^5 liitbot uJuXJ':i!j. /«) *j. i) «jLjJi jo 1:u^'. A) om. 
I) l( uiUJ!, C (ji^JljuJi. Doiaae C i-^-i. B iku pro ^-Jb. m) ^iiob'j, 
ii^eIlV.' lXJj j-j-JIj lUJji ^1 JLi_i c>Ai Xi^b- JIlXAj. ti) ^s^^'J^ Jj 
vL^'Ji'^l Ji". 0) C JlJou ^)Ji. ^yJI ^ yi. JjLkuJ Jj. ^) addit ^mJI. 
S) pro his; '^li J-i^I (I. ^-i) ^\ 1i v-yk." ■y j-=.WI ^^lii!, ^i^ j ■:j| 
i^yX& U ^Ai Jjj, O^WI ^.,l0Jj OUj, Jj: L(Jli 3^^. r) LUJiilw' L et :k. w«J__,i5* i-'M! j. fc-Jt-jyj ^JiaJI (i *-«-^j' CjPJ^ (.-"y^' '^-^^ J^^S 

i-jtjjl UJj= av^ i«jy3 viMjJi j ^i^^jU jl^jlXL. .Lj^yj nU^ ^ 

^•>i^=,^ ;ULi jjU ^^JOI Ltj 5 4*JL-J'j 4j^ij! i^^^^-^'s iJj^li oLLiib^l 
c^^^lm K^vJ-t-^ls ^i^Jtxii ujUj?! Uj s'il^LJii xl^I^lj f-^'j^' ^•^'^ 

Utj ixl-ji^li ■il'C^% fiLlijjJi^l, iCUi/^jSlj ^JUiL„Jll j^ ^^\ Lot, 

iLjjJl ^j tOr->w b/j U Jj; -Aj^- % j^'" ''l*™!, I'Lill lyj UJj 

iLujlj Lj^ ^jiL:^-'' K_«-jJj s^^ Sij^j s=o.;u-fl- MUjIj "i^ii^ i:*jji q^j 

IE Ulj ifty^b«jJl ;^^j^ ^^j iX-^l^ ^Ux^ s-jt-jjlj e^,jii. JjJl L^ wA^ 

4i*^a Bjy^' 1-!) e(„=^' V^a^'i oJ^-*^'' '^V^yJ'i ti^^^' J-^'s >^^5 
s-i-tAiJ! u^X^i i::jLimJl s^/^j pi_jjk=jJi ^.j^ylu ^J-i-Lij o j*^! cisr^-^ 
r-^\ iLlrfllXJt Jw-Jt-J L^-T^J vJiii:==^J! Lsl^ cJ-»lutiJi ^.,5j£iUj Li*jXJ^s 

80 |.|!j * j_^LjtJ' sill jJ^JLj "jAJI Jjt=- iCJ^XjuJt J.J^5 1>JWJ' ^ Xc'i^ii-.'^l J-«=- o) B oni. 6) iUjtiUJI,. c) C ^^yi,. d) C j-uliiiJii, C w^li. 
e) om. 8oa ante ii^Lj"iij iusort jc-j.j-jI^'^Ij. f) B lu^Ji^^^. Deindo 

n) C tilbCwJij. o) U yv^l. p) B Bine punctia. i?) Apud B in 1yjji= 
oorrootum. C h. !. \y^i, infra iJ^yii^j- f) B "i"" punctie, ora. ^1 ^\ ^ ^i.uJ^ Jjtl .Xii 6si=-jl|s «*!« IB^ oUjJI (JbUt aJUL^ 
■-*^ cr ^>^l "J^J e jut's! yiyi ^^ ^ "4*1^^1 iXXej yUj^! y-c 
XJ^ ^^ji^ ^j* ^'LfXJI LjLa?l ^ ,_4S5 j?^ |.^I ijLfiPt iWe, yW^I i 
4*1^'* i>-!*j, i^f^Bll i5 Uii5 ^ |.bLj3! <_iL*^l J'-!-* "ill^ls fu^J^Jj^ t)W 

i^yi^li <.i>^ J-ft Lf-j v^ x_«_jjl Ut,* <!4iU*-^ls 4^\i (i^Byts 
i^ e^J^ jjMi ^j^' ^ ^j;L+j ff^jJI, Llj ff/'Bj^t, v^lytJIs tfU-iJ!, 
ft XJjXnJI ^^ J^jtWfJIj kZh^I cr Hj^^Ss ^^^*^ a* ^jir^b li^ytiAlt 

ejOiyLA- ^y^t^ % IjJLii' J ^.jU-ic Jjcji jjiiyal J^lj (itJji:«lt, lEi?^l, 

iVi»l »rti J-^^ /M^l J^l ^ ^-*3jhJ' >^ l-^L* ^Lj-jyij ;>A|J) j^syJ' il 

ii 1^ J/ J-ai |Jiu J^i i^ k-Ljui i^Jue «jUuiji( (^yjcXa. ij^^^tj 

niUuJI BJ^ L(jUI ^ SLjliij *Jix=- J^ bjIbX Llic-I y^ j_4t, |._Li ,iuf:> n 

^:3b:=.i j-«-^ i,b1i=.i ixji |Ja>o i]f-s-i-i' ^L««t j^i ^^- yt j^yj-t^uu 

ILJ-jUj iiiJlsj (tk~- kX-Lj cvJif i^tj, LjUuJ J BpLjJ _^. ^ ilLnJi ^ a) B Ji, et Oj_ujiJt pro jLxjJI. 6) B »l>yJ'j. w^^^' P'" i)-*'- 

e) Ju*Jt. d) his omiBaiB liabot: J* iUU=- jt>l iy« K»ft^! Oic,. Deindo 
apad hano Bequuntur: Sy-j-c ^iSiJiij |j-Lo WljJ^ jAiiAj 1C«aA!! iXie u»^_j-ils 
UJ jy« fjfs: lAicj Jj^yt _j^ liX-^j i-Vy U^ Ui ij^ tJiAjyi <Xlc, jJ* 
Uh,^! ^1 yi £yto^ lA-i», ^yy*J! iLjy^-. e) B ^ftaiyij. f) B h*M 
om. (0 y.^!,). J) ^^'I^t. A) om. i) D Xi^jjtj KJ^I,«d^eo« 
^^l^l vL=ei«t *.-_i ^^i'.j^ ^\>-J^] WLS=. j-j», _jiU<JI JJl ^ iLiJl^l ^i 
u::A,iLXil} ceteria omiBBia ad oll^iUI \-A^\ Ulj. jfc) B |*f)Lj' i_Sy»J (.JtU |_^I ^•. KisyJI ^ ScLfc=. Jj-ii j.^3 kJUuJI sJk.II' i_A;>L.a 
jL_lJ! ij Siis-ijj jii5^I ij u%*^w( u^X-LSt (liLjji (J^«J-«^ O^ ^e*^ (_«-*-*' 

B y! yt j.fjii ij^j :l.x^ sfo^!„ _jLjJI ^ yy«v-3 co'^' r^^ /^^ 

^UJIj ^^UiJI vl^'j Vr*^V i!>-lL' v'^'s uj/d^ itA^J^ j^l ^Ls?! 
oy?-/** i*^l»^l ^^i vL=-y!s jjr^ij i-UJj viojj. vL^lj jjjU-^ ^JI/S 

vjIrJtJl iM-i 05j=>j _ri*;>- ^iij K-:^3 j^^i^ ^^1^ ^U K=tyS jj^i ^jy*, 
S,s fiJ^\ i)~^' Kil^s, * j_,_._t ^1, j^L-Xli, B^t>5 j,^t e oj^ ^ji ,Ir-*5 
j^^i^b u^f=^ VJ^i^* 8=!r^ j-Jjl (2r*i u^^ <^ifs ' ff'^ o^ ^' J>^ a) B om, et habet sitS ut deindo ^Uit. S) B mH c) B ,.,L;il st past 
SiJ^l;^ additur Bemi-BXpunctum iLLsOi j,. d) B om. Deindo Kju I ^. 
e) C Srl/ f) JCI^LS. ^3 _^ ^yl s^tjij. 3) a bJs^«:. Of. Naideke, tfs- 
achichte des Qordtts, p. 298. ft) om, (B m'^I pro ii*Wt). ■) B Jib?^!, 
J^i-^OJ. fc) B lyu. Pro ^^lj_*^ ^1 Iiftbet 3^ ^^1. ^pbuJI. M-5U^i ^y i «dUi- ^_^Jo_^ ^ yj-=5 sJ^jJij ijLiv-; ■J! h^^-^' 
e^\ ^ij* |.uJb _jJi4 "'^s !>y^-^ i^**?'J' r>-^3 v/^L;* ^' r^"^' r'-^ 

_^-a_« u*Jiy» i ^s 'i'yfr^ £L-f_j* V;**JI^ U^^-HiJ-J ^i v^^LXJI |.^ 

Vjill i-)''J-1j ui«*J "^l ^■'-'^b ii+^J-^ siX*sJl 1-^ g5j^ Js <il_r-" Vr^j 
,^ i^J^5 (dJL^-lii ^Sl^' Jj-?^l5 £^r^' oL^sVr--^' li «^^*^-JI ii B 

~^S^ ^^ yju:, eUJj "il fcyp-'i' i^'jL^ '-**^ j^ ij* yfjJI i^ oy-ilit 
s^l^ -J, .Ju^l L,>;^"^' .-LL-ct, tJl^_,-i' Cij-i U jjojjj' j_jjl j, iOjb 

9x^1 j. iujy ^j'il j. [vAJU's pOj \i! ■^I ii^b iy^jJI u»Uj:j!j ^_^Li 

iL^ljJi J^ -{^.p i^Lxij X^3 3^:1 Ju-Ljx id-^i i SL^U+Jt f-jjl i 
i;ioJi ^ s'iUj si-^, ^ -^i J-*, y?^t ^jLL- lX« Jfl ^ ^;^l yy>i* 

o) B ndrtit ■>!. *) vy^"^ i i^-*^ r?! ;'^ ^''^ '""■ r'-^^ j^*^ "^'^ 

fi) ,>i=l5. d) C om. () ii=.Lw^l. f) ^-j^i.j. quod ponit poat 
wL^I. fi) In C additiir: i^yu ^ ,> wUeI j uU^J ^_^^\ ejL\=-! LXij,. 
A) nddit: lij^^iJ L Jj; ot hnbet deinde jLa=.| iiSLiJIj' B -LxWlw'il. 
Deinde C Af wuI^Jt,. i) C ,.,Lci.j o' j^"^' ^-^'^' ^ ^'- '' ^ ''■ '" '^-w'''' 
m) B iv-^j"^!. Ztihiritao Qor. 4 th. 3 doducunt novem uiorea dud posa* 
(of. Tabarr, ra/sir, IV, If ^, 10). n) In B laoiin«. 0) B K«jjl. y) B om. 
j) )JiiJL r) ^iiJ ^1 iL-^t JljtX^. b) XU^I,. () C pro his: 

«L=- ysn jfi. j (JV4)' cr* '^'-^ »>*^l j'y=*S- '■" '*"^'" foctnsgo inBOrenduni S^S Jli^l y^ ^y^. ^\ a^^ ^ Jy^t ^ys O^J-*i! ,W-i B^'i 
^,/i4 ^_^ W^ ^^t .LjSi >I^lj Ut% &^yc^\ S ^!> .i.^ ,.AJiJI 
^UU vL^l, ^^j eiU^5 JhiD-j U-i rfitiUS jj. VL^LiJI e^ jJjl ft^y 
j£lOI J_Jjt ^^ ^^UJI vL=^'3 ^-^Ij iUN>JI> E^l^ij li-JUj' f-Jj' O-^ 

6^^!, SilsaJI, ff«^\ ^* ^J ^ OstJ ujL=^Is UUlj /s^^t) v^A^'s 
Xju^I, *!ys^uJlj i_S-^l3 iCilj-AJIi saLUll n ^ ^J ^ Sdyi^Jlj jU^lj 
SjLXJiJI f_J,l ^^ lioA^! i_.LsW!l5 ^y^lj jl-w^Jlj XiiaJlj Jt.iiiJI f-Jjl o' 

j^ e-^/Iilj* J^ts ^-ij"^!j V-=^ls *^-^ t-?)' cr '■'^^■^'s ^-^'j 
10 icJ^ ^ ^y.jJ! yUJ"^i Lolj SrfciCK*^!, ^W^lj ^IjI^I; j-.-kJl j-?,l 

jjolIcU-J! ^ Z^^^i oUtl^j ^L*^iS aJJjtsrb Jya'i! li^Li- liUit ^.js- 
15 -ClJIj* Iju- l*J-" LPj'^is ot^4J-JI UiLi (LM-I jc Jill! ^,jl ^li^JjJ JtJ U i\«J o) C Li, ut Bftepe ooJd. S) h, 1. ^^. c) ora. d) C *jU. e) 
i-Jij leotio forUaae e maligaitalB orta. Deinde B gj^ls- /") B h. 1, b^^JIj. 
;,) C OjXII i. e. oy-O!. A) 13 ^Uj^I>. () L%. fc) C haeo on.. In B 
pro 'Ijjlt laonna quam Banking p. 69 reote espIoTit. T) B lJj4^ Ji^^jW' 
ni) Vocalei in marg. B avini anuotatione lectoris: f^\ ^^y^- U, ^J^jaj LI 
j_ji*b IJ U/ Bj-'Ji" JjtLiJ!. n) jSU/ayi, 0) haec om. ji) B o^^LyJ'. 
Deinde ci«Aj: O^j. ?) h. 1. om. Deindo B ^Ij^ytj. r) C addit; 
jlj^S L5*^'-' ^'!j^!s f^ ^>^' C'yls ^'^^ J^liti cut^lj X*^« LT^LsiJIj, 
;lj-- Jl«JI j^b'l, j_;_w j-^-» jk-'JIi W'j £^-^ ry°^' V^3 ft-- 1^ 
t_x-» f.Lf«Jt oto ijii^ljiJl JJU-J Jj-^tj. Ut h. 1. saepiuB Titin in generi 
anmcralium in oodd. sunt, Bpocialiter in C, ,.,l~i^l 1 ^'^ ^ j~i^ JjJ>j Uj« !y;:Ji«JI Olj^ >M-J f^S K)t*«i^l v*tjjl 

^jJUil M>J^ yta oCclj;)' Uj sfi^ |^,_«j^ ^fc+j lyl t^^' ^1 Oj+iJI i^ 
H^l „K,1, -i^j }e% g-i^J JyJJIj j-.jl jJUJl, /•jjjl jj. „l«i^l 

o) C pro hia; ^ ^_fJl ^j-J' ^t J^ ]y^ OJ^b j.Ll>oy! ^V: U!j 

uaus L;«ji rr^i rs'^^*-' i^'^'*"^ "^^'^ ^^j^ ^t ijyyj U3 fvbi^i 

^!j b^jc ^yu ^^ *i^Lj J41^5 *-^4^ /^;«M o' ^^' U-i» i jJd 
UJ^ jyi, u (1. ijjljT) \'f-). S) Hlo .ddll! j,fiJli liija, ^1 L,^ 

jj^l ^.,K ijS KijSi- ui*'-^l o^ fl^l ij»Sj Cf" J-""' tVi "^^f o" 
pjl. Dcind. K.tat: jy!l>X^ t^> £-t>' £-*>' f"^'^ ''^^ '**** •''*''"' 

> jj]i, (.it) iJii f-Jij ^J rr^i ;t»ij BjI '^t-^' o^J' '^i cf 

iU;y J* ,y>.A t-.y oUi-ll -^ f^^l oV' '^^J zW' f^ Cr>j' 
„,.i^yi .bli!, t,y -jL* o^i+lCi ^jl Ui^l «=^> i^J ^i EJt^ 6 1^ u._,, b;^ i ti^_j5 u^ Uhj Jj-i o"/^' ci' J^M '^^ l;^ t^ 
<&c/j:i "^ Uut J^l «j^* «L^U=>li u^l^ l^js "^^b 

j; ^^1^ ^[^\ IJ^ ^s M^ ^J^ ^i);^' o^5 r^' J-*' cr" ^^ o' i^' 

^1 OLo ^ .^^j ;fJ ^Uw eL^ a^* LPja-l ^.y _r^ .153;::?=^ e;J^ 

alLt U 5lj^x=-t f.Ujl JLi^ iJ^-ff Ls_jl:ir' fMii fv^' i3 j^fs Jj^ls* 

in ,,jLLJUiJ' % ' AL^jJ O^j, 5l liLU ^t_p. vji^ U, «'"jT^ jj* vU-!l 

vi^ji-j OuUv=J Uwl (5^^i i^;>^ «^ '^^i fmoLJi !J^ ij ^;v*^' 

i^_j_ii_<.j H,_^j iy^^/-i ^j^s i^x'^i ^,^^^3 ^.r'^xjt. ,yjL-A L-i-j 

j^^5 J'VJj^J L5*fr^ U^L-i, 2(_eOl0^5 5[r*> ^Wj^J V^J^ O'^-*^-' 
..j^s).^ jOJ^UiJj, »-f^^ SiXLjtj^bj liLlL^lj |_j./:iJlj-45 ,J^^5 «-S-J-^a (i) baec om. Deindo pro JuUj B s^itlj, sJU:, Of. Ibn Qokiba, Kitab 
al-ma'arif, f.\ 3. i) ^iw, B._,.frw, ut quoqiiie oodd. iJli^lj et ^Uis-I,. 
c) C om. d) Subiectum (^jjUmo^ sttbintelligitur. Wb:J\* et addit yLj 
id= ^IXfil. e) a ^j. /) ^i^_^3 wOJ31, ^ylj*Jl LAii:-i^' ^5 ;^l5 
uaJ^Ij, wiiJI )dJt ^jji. ff) «^l ft) ^^ et lijjt^ ^1 pro Xiu4l, 
») C Lit^j. fc) L^xL^-J, addit iO^ |fiJ. m) jJjO). n) B 
fortasse i^Ji.*^^. o) addit ^j,, apud hunc vero Aeiant ^6y<j, ^^\p, 
isfrii,, L-o'lj5 et Jy«j5. p) B ^L^j. g> C i^lJ^j- r) B ^JjX^j, 
i^>^j. Deinde B ,_5y'3, C ^J^-,. e) O^ Oi^lJj. cl^!d.io ^^1 j-toljjt sylSaj L^JIe- (^cJoI OylJjJI o^Axi-y ^jLiij j^j, 

J^oJ^j « ^IM^I Ll^i^ ^Li-j < ^LyJ ,}_^ ^Li_E 4-^5 »LiLu^ 

"tjjjjJIi yJ:iUJI .i^U-j ' lj^t> liUijUl ^iUxi-j, "UJ_^I LLLit^Ji > 
^ t^j;^, «^jily.-il ^ jiLix^t ,i>-«-jj <^jL1jiJI jjs^-LJf ,i uLp-Loj* 

eL^JI ^Iioyiil, 'L^yOl. Uii-LoJI ijii-j,* "AiLJJI i* o^ijJJI yr^i 
^ ^^s «„5liils (JL^l ^ ^W^j '^>^!s u^'Lijai .I;.>^jj "bLiJLiB 
i»_j'j » ^j'LaII Kt^ li. Jl4^i i;j-frj vi.-U^a ' »£>'^' Q-^ »ij^^ Kwj-= 

j^UisiJIj jt^i vi-Lri, ' ^JLjj_>Ji *_iUuJI ^ iLX-t-J LiT^y^i* «i:>ii)[,5 

4^5 ",y---Ji o^''-*^*^ j^-s 'i>^*^' r^'r'' ^'-^'^^^ c/> 'i'-^U 

»obUJI i^lij 'ffo'}- iyi^lj <l^.j^i <ot5l«Jl; i Is,^-'^ -^J^' jJ-J^BO a) yljJJJ Li^iJLJ>yi. b) dm. c) C Jo. d) haeo ponit poit 
uJLsUI. e) B yliUUlii. Vulgo ,^j*^Ujlii. f) Haeo in desidorantDr. 
Deiode hio ^1 i^^j-tilj L-jL^j i^LU-Jt liiJaJU-^ LjL.*_c (.IjS- i^^J^j. 
J) C hEteo on.. A) C AUJl;. i) In mnrgine B male JaM IlV. Of. qnae 
BcripBi Z.D.M.a. LIV, 33B aoqq.. ft) B ^blibU.. Jjj '^}j3 '^Jj^^ lUoiiWO-la "aiLi-<5 •^^'S.j^ UL>aj-l' ^^ ^jJ-^-o, 
"c^bUJ! il ^ ,_jj>Z, <i 6 i^jL^-^Li ^iJJcj 'ojJ'ij''*! uS^'Ij* "ct!;^' 

« Bjl^ A^e, • Bjlyit |.^ lll^lja " SfrWjUJ) g'lUUI, < i-)j^ 0UU=- ii;Jj>L)j 

,5 tjtja' i,>i>o Q, uyj^ i_jly*yt tkX-* »^5«Ls (j, [^j-f:-! 1*-*^* "jj-i tfi 

SjAj; i^jjj_J jU-.«at siXJi ^ i v^i iX-iLlj C^*-JI J* JjWjj, tiLl^lyJl 
L^j^'S LjJt BiltJ^!, liiiLsIl ^^Ij yi LfijJ Li g-Iji Sj-i-o i^-iJJ-t ^^3 o) pro Ms! LLyol ityi";JI L5-Jilj bLqJLI! ^^ilcfeUJ-l^ oLilj'yi (Jji i;^.ji)jj:5 

\JjA j*uj| jj livJLisUij deinde habeni j^.l^tJIj ci^JiAjt,. 6) C haec om. 
e) Hio inHert: J-i-fvJ) ^^!:iii— c jfr*^ cw i3-!i^ r**j^' ^^'^ cr* '^^^'^Is' 
d) Hid C nddit: lX^_j ^•i^f'^i n'-^ isy^ls 0- >'->^b) °^J>J^lj n'-?'H~*^ls 
(1. £>j«,Ul) K^fy^UI. e) o/Jj. r) add. ;j^. jr) *joiiJ. k) 
8jA*J,, f) ^y-jlj (JO U j^Ui^ (B US). k) C slitfejJI. i) >*v;. 
in) B om. n) Qoron. 56 ts. 61 hoc uno Tooabnio ooDBtat. o) om. 
p) C |.X~Jt. Pro aeqq. mLWI ^iw ^ "ij ii^jkilj cjyaS,. 5) B iC'iil sl^. 
r) ^i.^s^I. B om. jj:!. a) B .^^JjuI,. () ^L^*^ •J^'^ iM^- -^ya j, ULiy'J Il3I L. j .i. f fjJLsuj, xiwiil ^JUjJ LfJ vW^' l^>-* ■J[r*i "^^^ 
I^Jj luOJ! Jb*ij5 LjJI u~ySuJI (WEjJj" aUimJl j^Sij ^ iJji Qj.iLij C^tfSl 
ijwj'il ^.,L-J _^jJ' yij' lAg^ij ^sull _j-jj ^j-Ij, - ,li* s X-J~w ji" ji, l)u*-i! b 

^j i^j5 '^'^ r^^ x^ o' i>^-5 '^^ ff J^J 1^';^' _Ti^ (iAL= ^^5^T 
^l_^! Jj ^\ f.^ ivc) i ijUljij, j^UrJ" tjvj J=^ ^^l,x-. ^yj Jls 4 yj,^ft«ij 19 
^ iUiilj jjJi |.jJi Jis riJJLJI HjLuJI oOc ^-j5_i=-T J^^ WjX)' j^Lt- v'r*^ 

/■jiLji % sisyi ^ ,_^^i ^ ya iGjX!) Li-*« ^J.*:?- iitj (jJ-e cv^' j-H* '" 
ji^lj yljyio j_^^ bysu) |.^ JlSj eaiJi L^ JUg, ,3^! L)^^ t>f> J* 
lU, ^^ JB fy^ljjs- MjAJ |.UjtJI iJ-XJij ij'5j>W "^jfiilj o^f^ V^ 
E5^3 S5^^s obj^ ^^^ -H* osr^"f ^i u*J^'^l U-J^ ^y^U, ^j>l! 
--^ji! j!^ o*^ Jy^ *'^' r*^ .i' o-^ o^'^l ^^ '-j' ^^^'^^^J fj>*^' ? 
Jwji ^j, ci'^lr" cr i^j '^ 15^ JsL^yi us^ j-H' '-f' iJ'-iM !^^=>J ^ 

Jii UijJuJi v>w|,j uilo ijt jifJ-cIj (j^^-AS-fcil t;i--T«-J il i^aW' -LLaJI ^^ 13I. 
DjjUu: lA^ ^sj iS)! J, iia^r^ 0^ L^ iJlj Kis^l v^,A=- ii l^+xJI ,_^ 

a) Hoo et duo nequentia oipita in C non eiBtont. i) B jbsujj — jjiLoJ 
B, y)Lo:*J. t) Qoj-aa. 41 ts. 10. d) B AI*, e) B qJjJs. OptimB ooriexit 
Hanking coll. infra rri", 10 s«q. /) Qoran, 21 tb. 86. g) B y^/> ut 

infra Q|jy> LjjJ. h) B (-jJUvj-wj wL:svJI, OUiJj j^Syi -US') ^jvtlA>m .La^! i_i,*J ijl i_ot |j*I bLjJjJI i_iL j IiAJO 

'^L^^'lil i 1. j .,l,i. "> ^-i-iu JtJ_*_=- i_J_J3j ((uUsf-ii U ;.».->o ^ it>L=- y^ 

j^l d/ II jOc Jjo'^l ^ j^ lot % 1 j^ jjii j»^ 1^ U jjaL+i'iJI Jjo-j 
xJliyW LSjfiJtj, JO^ ^lAilj v^^*^^ oL«aSJt3 ■jyjli jLc^-^t LlU=. LJI 

/^!» o^j'-> '^y^ V^' i)-^^ a=***^ i^cr^ r*^*^ ^ i^ ya-tJI i^jLUI 

o'^ L4J,j s^'j^j o'ij^'j ^JUX*i ^)-ij jvJj'ai (jiJwH. s_*Ji >_iutol5 JL*c':i! 

jjii J ^1^1 J ^^jxi\ 3^,p- xL^ yj^ ^ ■ij^j\ ^'f>% (jLJUji':) v'jJI^ 
vL>r-Ji ^ ;Jj.iJjl ^ OijA+3i i4*^^ '^'^M v/*JI -^ j-^i-' J (.l-i-ii ^ 

B^_^l yi 1^0^ dj^ x^ J-XJ J iu«s ^ B,y JjG rf^- y ^ ^1 

20 'i^-Aflj Jy ^J^^ ju\,y' K.j_.aj y^Jls jjj}^ iX=>t5 5jJ j^li vy^b vJijii's 
cy^l^-i! e^^lj »v,yoX*Jlj j/yi ^j-il yi L^j! u=_jy ^_„i ^u«iit J |^_:=_^ 

j'r=^ 3'r^^' o'^'^** iJ-^v-?^j' Q^ *w_, 4...A j_j_ij!jjl ijujSj.4^ jLi.'iu 

ols/^' -t^LW^I ^rA^^ iP=^*-II otJwA-j ^Jl_< Ou_^_j (i^y^I ^jb._j^i ^) B s^lji. 6) qui liaeo alibi habet (vid. pag. 1 () *. 
,^. TA Qft^j":)! QiJ JwsrJI - j«J!. d) B om, diLitjw. ^1 o'v ^~' o^'^' "'^^-s-^' >r^ cr^^ "'r* r^jj ^="-^ 

y>y^\^ e j^jkAil jX-^l j-:0--3 _,jjU,!Ai> tj-yJl ^P>Sftil LSj-'' ^^-^-^ 

j^tyi> 1lw|s %3ai yaxJt iLK-Uo ^^bJuJt ^yl-S O^-L^Jj jbjJ ff j^^ « 
t,j-jjj I->jAJI jJi— >3 Jt_L>ijJt t-Jj-t-ti LJ'J*:* i_.J5- *Ji^l iX^I Jilj^Lw 

Ai. V jUi' (■i')}-« j~^^—^ v'j^ lij-Xjlv' ^'S'-^i^i^ C-J^!?-^ vW^-W-"'^i 
^yCw-ij vi^lXi L,-r-« V^ ij*^ o.^.>*:> g^l O^-*^^ ^J-^ ^'^ '" 

iji^<=-jj (JuUljAji Uj-fJ' dJijs oJ5*^ e!~^ J*i?-j^ vi*<iyi.* .iJl_Lj 

aVJLs:i ^IJ'J' .AfCiji ii.sS3;,ift=- .ioO^Li u~j^^ i:i*S-ii-j e^fe^^l <j)j— i a) B iu>*^, BoumorantiiT Untum 62. h) B li^jCs-yn li^^Xs^j. c) B i^-J/^. 
d) Scribaro flabnerat w^b ut recto monuit Ranking, e) B >3,_,JJI. ^) 8 
j^jjt efc doinde Q--J-y. g) Bjisu, infra _,yAj. Vid. infra. In oapito SindkB. 
h) B l5j^L« ut ambo codd. interdam. , i) B sine piiiiotis. h) B f^^, infra j.^^^-' 
B u*.li. in) Probaliilitor e XlSyb corruptum. rt) Ploraoque variaa leotlonos 
qnao annotarl morentur, dabuntur ad. desoriptionBia Bingularura ragiomira, 
o) R j./j[j5. fj) B ijU^. Infra yU^^- ff) B ^Lij, et mox tiljU-. 
r) Forte legenaum ^iiJUji^. s) B ^^Lfjj ^^L<A*J.. () Bio. Deinde^>xJ^. 
«) B ,jLjJ et inox li^Jlib sXi(. o) B TiL!iji> ,jj)*=- ^Uc i\t>jj!. ^i^iii ,vi-~4C iiAjc«- ai_p*^ jfv^ g-4i' o'^'^ 'io;^ ijiU^ i^yy^ui l+a\- 

^HJJ<»y, ^^1^ yi-A:* i:jte_^ b>,yi .£yj:=-jj tfjj^ ^^ _bl,L« >Jj£ ■iiJ'y 
B yy*^ qI>^ (i i^jiCitJOi- vijC;^Uj JLiOoj, Ly^jlytiJ! CiXIjCaj e^_j*iJ3 
e^^j, tfVXjjrJ (;y>^-iJ' ,::^j^ ^i.X^^*r ,^jj l?^-, ly^jt »ix4« 
Mo_i_j x^-w/ L^jiXh. « i_A«jj « (^jiijC™! g-jj-w (jijyS OkSji Ljix* jjSJ" 1.4:1:^ 
'^;^^v*/ ^sv-^ri^ tr^^iftX;^! liLiJ' j_4^1 j-^j^ vioCs^ij iXa^wJ, ^<i^^ 

10 ixy- iujjw* ^ tt ak^ ^jli uU-. HjOoiU,! id^J*." aL^,!^ lAii-^y j, j^^^jijs 

o^^'^^r jV" £!^-»-^ «*A=^j' o^ls Wi^Uy l+kJo. oK l^UiftjJI 4if^ 
L^iJU. K-Jl:?._^ xigUlj^l iu^ «'4^^*i'J-< yft<i1y k*y* ^Jjj _j5Jk-, yi^ 

Lj-kJv^ ^\:^jj^ jLv^ cjl,^ jj^ tL^ fj-jy |*A- y^jyAl glj, 
^^^ LAljLJi,yyjU vjj J-i<l<-.t yL-?..Uw liLi^^ |U^ yUlUJI gJt^^ a) B ii*,<>jLi«l, 6) B »jl1. Infra loeto coniangitur cum ...tJiJi. e) B 
OXij L-OC:;^^. d) B ^^. e) B ^;:-^j ut moi JoyJ, pro Oyiy-J,. 
r) B ^jl^SW,,. y) B 05,5:3b. jLsu Joy. ft) B j^. OB infra in 

deseripHono 'io^Sx^, in itin. bo^, C in itin. „c,^. Of. s^y" aU*. apad 
Ibn Hanq. Tw, 8. i) B v;i-"jy_j ^yjJ>. Z) B ^LOjt. Yid. Ist. t^f. e et of. 
Ibn Hanq. Tel h. Delude B ^Luwjysuioj. m) B h. 1. insert y^i, qnod 
pQBt ^yUul, (cod. _jLj^|s) itorum habet, ibi aoribona Bj(C?Ojt. n) B J>i*.l;. 
») B B^. p) B JW^Lsu IjyiXw. 3) B ^yto «t delnde v'ii, r) B ^j/. Lfjjo. ^JU-*LJI i^;=4! if^ ,Jj^ --Aji^l o^/^j,!, ^aJi.*^] JJi-JI 
CltJ^/ Sj^s ^o'sy ^J^ ,;Se^?^ o^-^^^^^ ftvjj^ iXijUw iWijjA-i 

t.;>j.A**i,! ^JvSJl L+jjw* n^boiJIs U^ii^^j 'jK>-i-^ d'iH o'^ i^-^ ^''^ 
^.^yJ^^iJ^M ,)b ■Jl)j-J 'i-yS f^l" i^LnlLa*- tu-jiuJ, *»>*" "jti*-* ij^ (!Ui>^ i 
JOffy »j-i -dj^J) (^y gJj^j, fi^ULb ij!,:?=UJ ff^yyCj ^jr^j ^^-i^.^ 

j^ji- L^aX* fcifJLiijj Lf*=>|jj eiiiljtjLj uLoyiw! .iMu-i- fttjUUi-JI ^^ jljjI 

IljlJl?- ^::*J:o by JljLUy ^.,bL-J»J LfJJ^ U*V>c^3 f"^ LSy^J^ '>j^ 

jtj4«,l3 Cm^ UuJ" ,;,-;-?* l^iXi vJLj:«j gJ-^, ff^mll J-=; ^^jJtf ^y5JJl^ 10 
Mijs^l l4iv« qIxw^j^ i^^i SjJl^jijI aL-^J" ylj!)-/ o^lj-i' l-(-i^>^ 

uUw liUpJ' ffiU«" qU.^^ ijl-?'^ ijUi. Bji^yp ^f' sjti Ay^i^j^! 

(jX^ JjUw (OjLiJ XSjJI ^J.^ ^jJ" S^jji- i:i««j:> yjj' q-jUJ, ftu-^cy- It 

j'^jy ^;?-j/^ '*Jfix^^ .i^j-b ojJj o^Jr? r*-^^"^ *t>i*Jt 

ylsyjt yl^LUI L^ioflS wtji^ij W^tjS-j* ffp-^- oJI- i^^ ^Ji!j "o't'J*" BjlJ. Videtar additom olj ut kb »lio looo einadein nominls diitin^Datnr. 
e) Addldi. ^) B jb. ff) B !^_j '^J^jj- Heinclo l»1^^- *) ^ oljiliMJI. 
Addilar ut distingnatur k j^ j^. Idflm ftaditementmn hftbet j^ psgu 
Ait«rftbndhi, qui Tooatnr Olii" ^5=-, i) B Jb^R*. A) B g-A*ljj. I> B 
oljOb. oU. M) B jrt*A^ u-sa^J. Detnde ^^/^\>- «) B une pnnotii. Tid. 
■npra p. H I. «) Bio. Nomen hoo nno looo ooourrit. p) B ^tjjj^t. 
g) B x*f-J qL*-!". »■) In B lacuoft. *) B ^f- v«<js- jji". () B •i,'di. 
Infra JijU=-. Soinens non yicletiir differre a JLjLl-. «) B jtjjl— ■ •) B iislj-i ,^Lii*j*Jlj QUi*i«i LtiJ>^ l-™-J ena^ijyf o'^^r^' •^'-^3 o'*''^!r"-> 
* QJji' ii*^ LfiX* '^;!):w!s f KJUwjf^ 

1^1 OJT^ o'^jfr^-s *j'*^ ^^-^ O^^*^ 05-*-* f*^^ o^UlJs 
Ij.^ c^Ji jJi^* >!i^ i^,U iij-jJU ^, a-bl,^! _p£.T JI^I^Uwl 

^I^P« yjiXU* ^LiJu ^% *JlJy^;J4J' /■_^ i^Uiu vV L4i^ •i*!'- 

»j_JL ^y^,J~!i %>UAJt e^Oj-l HjJ^ jjX*A ,yUn- ^K»U)I ij.>Jii' KiiijtJs 

Jj^j^ ij..*3jo J^5 * ^' OjljiU ^ -iLJ ybfelll vlH"i" vt o'y^' 

* oojjj o.**^ ^ISj^ yl3^ if|j*JI goUJI p!syL> jj^ -ij^j i>-J^jT*!i 
i qI j*tJj ^ X-*jj JOJlSi ^yLsU3 _r-4_j! ^^jS fc »/ k,!-* s,! jLs L5rM> 

g/j (^y^' sr^ U4. ^-^^ i^' 5r^J jib-^j Ms '^-s'^ J-^ D'^^ 

IS A pjji^s o"^^ -^ j5-i*^lj o'-'^ -^ «j*A^!) f -Jj^ayj 

xjbcJ-u ftj-^ ^j-i |._j-i.4..w yii''J;5-l J3i-?_r-!l o'^?^'^ illiaJI i^Jri^Uj a) B JOcj^ji. 6) B u^U. 0) B L=yy oirti^ d) B yh*^ uJjjI^ 
iSViU «) B ^t^l f) B ,jtxu s. ^^ et deinde Jjjjti". p) B pl*b 
i_9Al<.ui. A) B 'iV^ iXuu, B ty»Ub. Deinde expnncta Beqnuntatr no- 
mina nrbinm Bymrbekri. k) Cf. »npr« p. Vo, 9. OB j^Ij^^j. m) B 
lUj*! xuh n) B add. lAj, o) Lsonna. p) B ^Lj i>p *■> yi, q) B jOLLi 'LXm \J^ yU- 'Jijy^ i^-XiJ ^^j^ o^^ ijJ+^ ^yiiP- •Lit^yi O!)-" 
*o'i^^ j^L^ bLj j,;^^ l^Llq. fl^y;i,_^ ^Li^lo ^\Ji^jS ^]^j% 

o^j^' yU-Aii j^tju^j, &fjiS u~[j r,y« ^50 vxx4j f^f^ dSL^^ 

^IXti- iiJ^y>. |fcj> ,yjU tti^ij <d^jj^ J>^ ''V^ U™^' l-*^ 'LiisAjJi jLlAJj 

Vjl-y- u*J3! ^jjlj witjS yl-A^ vyX Jjj^ JU,j ^^jV i^LsU tjfrwuyJj 
ol^^yiil Qi) ^''jy^ "iJj^ i-Sy^ a>_ijj l(ix» y^tAA=- lf*:^3 fybuiK !-«£■ 
yb-jAMsUj * yl^iijAR^ ^^J*-« a'^jy-J' o'^jr* r^ "•^'^^'^ o-^jv^ ^sj^ is 

O^J^ y-/ i^U^ tc.gy> ^^Ui)=_,0 ^^iSjJw, ;jOC=- lt-Lj .i^J^j ■& (^Ij 

i;i^-vJ tHJJ (JJjL^ j^ltXiW (jiilyi* )Vjj-J ]-;■"*• ijj-"' #^ X£-1j» .^jJ^mJj 20 
* "» iW^_j' d^ "j^ l)^* KJi-i«I iXAyai l},_J_j K_f ^\j ^yij^f jjjd] Jjt 
0_jb_(Sj, a l^jJ^y _yJJ j_J>j )L^j^\ n KjLjy. ILil^ ;S-^ 'J^^i o) D tiU^. 6) B Bine panotis. c) B Ql5_;ft*U ^^jLijlJ. d) B jljyj, 
«) B Jy" uaJJ. /■) B [^bjli |.,L=Oujj+;JI. jr) B J..u^. A) B ^^U iJ-oL. 

») Plum deBidoiantuc (Lao. non indio,)' o) B o'^j^^^j- p) B Oj*i^. *jj*ft«> (J^LlsT Hjly- j3jJl ijjjLs^i. IViJlj g-ljtJt 5V-^i ;^ 13^1 ^\i 
B i_i_^I uiy^ ul;i=^ 8J»je«> ebui-ialj * oij*^' J^ " VMj?^! (J^ 4*^ 

K-CiJ, a o"^^*-^ syj43.ij| tiJjiLvJi i_«flJa^ o^-*-^ ^W olk\i\ i^'£f^ 

LfJ y^ "JEa=^ C<ik\L OijUal' aoLi. ^i^ kI^ £^I Kisiijt ^t ^ 
Liit«» j-i-S JCjirilij sjili- iJk_i^ LJ« Kjjtl 'ljy«JI «pi^l J+J^ _)L?iJl _)>XJ 

HjjJ jLs^Kil, « tiC^t ^ wjJUj ti5-J Oujjil jJSLsaJt LjJuX-j (ji^LJI tj50ls 

10 LfkXjt Hj_(-* **=»iJ5 *g^ W-J ^^'^^ j^-*t ':ajJ>« Ljo viK-ui=» aLLji) jimJI 
L*_-i K*=»lij Oj.oiic- L^XXtjA* ijlS="1il XTya4j) ff ^SUiJt 

%j3Jj Ti jcjj««^ gJaZit liuuall wijuil llj ^ vrt«iii j-jl ybLt* -rfjkaJI 
,^L?u^jj ftai^]>^ ;/>j M? ^5^5^ ■^A^ ■4ijjiJ' o^l^i* s/^l «/" 

HoL« JLaj!^ UH^ qIXajJ u-jUj^ gLaJI jvi -ti^yj lifc^^j^ uwX>J: 

Ljx^iju. gjlkJt Xa:>1jj tS-vJil i^Li^il o^-!-«-^ iv^-^iiJi vj^^ ytlJl 
jjixli IjjjiiA ^^t ij;.UJ3 ftOj^U=vilJb lylj^i 'j^\ j^Ui- ^^La^ ^1 a) B Jj^'. fi) B i_Oj^. Hoc Toro loco expungendum Tidetur. e) B 
Vil)^- <Q B Jj^UiJI. e) Homen oorruptum vidotur e mJis-, f) Loeuna. 
jr) B \JX* et dein'de ^l<X.. h) B ■^Ijili'. t) B ,jajU«,I. ft) Fort, con- 
trnotam qh Gl ^. I) B i_4iiJI >^>i^. m) B BiXj.b>. Pro ^jfl" forte I. 
yjf (Tab. Ill, Uro, 5). «) B yb>^j. o) B ^^Lsu^. Deinde ^LsJj. M ^ o-J' "j'j^ u^!>^' m) 'l-V o'> jy'/ '^*^-** o^ o'ij^ 
c^j^jjiy v^A ^^ "^E'r- ^'^-s* ^oW ^'^' "^^^ jy^^^ 

ii^i^l u»Li*JI j-frJll Qfr-o;- xlj-y**iJt Qft^t L+Ji oV|r-= U^^^*^ 
^,y^ oLuiJI l>J4-J g-*-^ cr^ytil JaU^ iPli x-Akit v^J^^ 

f^J-li yl ":> j4s^^' v^/^ HyoLLsUI j.^>i' ilxjuw ua*:^s * * K#AJ^i 

iS ^JJ^ ^\s j^ HUi* g >^_j4- '4^3 a>^ li'j^ O"^ Lf^*-^ U'j^jl"! 
cUuJl X*=»llj Ci^lJ^jil ir^^lji^' i;-3jJ= ojj:vJ iJ^v'" ly^ ^Qp> OiJ>^5 
^}_J^i' lj*Xj otyl j^Uah i:jjii4, -a U^^^jt OJi L+J, iltUj ^iXi.J^ H 

^^^-O- ^^JJO-. Uy^E ^3 yiix!3 * i^Ue fUt-j! u-^i3 i4,l-*:0> UJy-jl J£-iUi 

4«L*U5 « fj, g-j^' L-ti-i .j^La-jo ij-J^!* (j^juJi s^yi BjlLit fclylij 
iLl+A> B_,j-j ^j-i^^ g-J^ ojitiii iV-jJI Uj-i-j _,3-+J-* ^y^ "• «ji»r^ 'f* a) B i^. t) B wy^i^t, fl) B ^. (i) In B Uoqub. «) B wOj-Jt. 
/■) F»1bo hio ponitur, qniit J.^ iaoet in regione DmnMoi. jr) B *;m-j=-- 
h) B .ine pnnoti*. B t. ]. Z^\y^\. k) B U^,. B lyu jUi«. 
m) B »o|5j-Ji. Loci AijKti nomine 3^-^ (Ij-f-i, yj-i, f^) a w inTioom 
diitingunntat Bddito alio nomine, ut apud Ibn Hanq. II, ubi fort. leg. 1. 10 
U-. J,t 3J-A et 1. ao et % 2 j,"SI jj?^, Bdrlst, p. 181 »nn. 3 oot. A L5Lki j_»J j_iP L.LJ'.,iy—Lf-' (J ^ 5~c lrt*J J-wjiJI L(JJ c liiJiJ.u5 T^r?" (jy^ 

( C;c-+^t (^jAJ,.*^! h_uajj Ui"**j« L*\ti Li-Jj *a*=»I ij-aj-ii Jy-^) li .JJiJi 

»l,_yiXd ^-^r* ^'^tfr^ ^i>■^^ -'^?>M' iLnJji iLiil q-j^-c .jU ( iJUoLbl 
X.jtJLIi p|yji,L:> |__pJ^.aJ y F' ■»! ihJ-juv^ i)MJLwt ,.-u«_>J:j !>^t^ — '^^ V; '^ ti* a) B jy^ j-w- fi) Bia. Tideiiit enBo legendnm tj^j quoil mox reonrriE, 
Doiiide i_>Aiw. c) Sio. Videtor raria lectio ad IkXi-u, ut in boo catalogo 
«tlain alibi idoni locus phis aemel occurrit. Sic l^j (B !ji-»lJ) tidetur esse idem 
qnocl HjA^, licet in mappls Uai at ifj-i-oJ iuxta pomintur (cf. Jnqnt II, l.f, 4). 

d) Intalligitiir iXi,y> fy^, ■'RqHt III, oio, 12 80^. Pro LLiliib B Ui.^. 

e) B [Jaii.. f) B [^^j. Yitletur intelligi Iooub qui a Jnqiit in MoscUarih 
appelUtur LaJ^j, apnd de 8«oy, Seioiioff, p. 610 n. U7 et 148, p. 653 n. 48 XjL^j- 
g) B UaXw. Tidetur rspDHtia tertin nominig Li<XLu, nisi potius Riimendum 
lit iniolligi LwJ^jJI jj, lAAJ-- (jKqut Moachiarik) quod male hio oura y^y^ 
soUooiitiim ea«et. h) B |Vj^, infra B f^f, _;-**;>• Mappa B f^-^j^' Da 
*^j JQ proTinoitt Abyltr (de Baoy, jRelafton, p. 65t n. 10) oogitarl noquit, 
Oonieoturft aoripBi. f) B xJ_j!iA.=-l. Utba [j*)^l jnemoralur qnoque anpra 
p. ff, 8 (vyi^l Jj,L.)i of. Jffqnt ft) B |.ysij. I) B (jijljlji)!. m) B ^i>AJ>j> 
Bj^^J'. ti) B lyt^l et moi JjJI, o) B .i^l^-ih ,ji^u- ij*^;;^. ji) B 
L^ljLs- lA^. s) B -bl;*^t. r) B i^^J' iuj^j. *) B tj^f ^^*i. 
i) B )uiMJ (j«U>L u) B ijj_^'. b) B ijBy* et mox lujj. «) B jO^J. IjJbU iiijl Co~J^ SjljJ-i SiJ*UJ iOuS HVi I'+irt- "^J* "'•''^^ 
jLi-^^l J^ ■ftjLil, «)_|^ illj^j^ .|^ uSVi "-'-'J ■li'a**J 

■iX^ j^jji ii,i,i» „!/, oi=-y J-»' ^ 1/1, n^;i 1^ >>» r>»y 
»_kj-i )ya^ ;^ ^^j^iou-V? j?>S-u-/ "u"*'' ^''^ "j-^ 

tij-e^l ^.lijJI^j^^ il^ijl, ^V"' -W^- i?vs- ifc- .i;;*''''"^'' 

^^ ,^,JJ1 ^y^jlj .Iy»i01 ■'j.^. UJ- S-yij" i'^VI ««jW»j! fS^y 0) B O.IPUJ et moi il»V". B) B fc^ili^S ot deinde -jljij. c) B ,jS$ 
„t a.i.a. .Jjl (». Infr. (h<). «) B US-i u-iSi. .) B ^. OB 
^_^^. J) B U-" "*>" lyl^r ») B ty^- '> " '*''"' o'*> >*^ 

y b. Ij». Infra in ontalogo urbium Iibbo uaquo ad H^'jll' doaunt. Pro ^^^ 
Tulgo »5y> aeribitur. De ^,L=^' infra ad deaoriptionem ogetur. k) B ^■ 
I) B t;^— ^. 1)1) B o^- ») B t^J ol dalnde |_^jJ. ^ o) B ains pmolia. 

f, B nu u-yu. j) B >Ji,-> ■i*'') »JLU^- ■■) B lyWl >=i*^ u-^»"- 
Dolnda ni infra o>i~A- ») B ains punella. Mol J^fw^-. i) B i^uyli 
LijCjl, .JjtU. dainde u-j-. «l moi j-;--!. «) B <~s~i^. ««« -jlj^- 
,) B J^. ») B „i/ „bBi. I) B ^j„. J) B u«3 j~jl oJjl^ ^j~- 
,) B u>u «l «o. .-.al^. o«) B ^y/l. JS) B Jy.^ J,! «»1> Ij^jj 
^^ti. Beindo ,.,L!s, !,«J, ..iJj. ") » o=-«>>"l.- « » i '■^- S_ ■i.lJ/ ii.Ui». «lj-J- !jlvJ» ■'^M^ '!^»- "j5 ^^liillj^ J^ 
^.==-jl fCT^j-J o-SIJ^ ,;:,,uJl£jaj ii«Ui^Ki*X. ^Ljo, II)^^- lU^iy 

ujfi u^' u-i< s/— i^^ V^ V^> »■*-" ^f^'*^ "^y '*^!>^ 

«}i j^j ifjyU' ii-jO.^ i SW, l4iJ- i4=^3 '*J^I "^'3 U-y^ "^^^ 
IJJ^ iiip -ii, oUll i;B>!j l-'H' ''-"frf" "ri-i^' ^^'j^ V^ 

10 £so:„l sjJL. iLiLsu 89-^ oSj^ib M>^ aW!^ »iiUi' lOj^ ilIJi 

riOa^U^iil oJ/^' "^ •^> '^JJ* ""^J^' ^^ '"'^ "'*^ '^^ 
LtijyO i^Jxi^l ^JAj ijf >)j SSjijS. j,jj^ .%-/ Jjlt ii? "5J- 
^,™, ^yi, J3, i»l JJ Ji«i« pvtJ S, L-H ^^I^JI, JU-llj tjJ^I -y*^ o) B a,jJU oUL^sJI. i) B 1^-v^ »,,. .) B 1^,^ .1 mill «ib/^. 

d) B ^by u^js o-f'- '> " Ji-^- ''> ° JrV' '' ° "■''* "'^ 

haoo morft repotitio, nolm vero omittere propter rariaB IcotioneB et imprimia 
propter nomime ^^ (cod. .^^^ eubBtitutionem pro 'Uo^l; of. Ibn nU 
Fftklh ,^ q et Ibn Khordadlieh ^1, 5. n) B ^Uu. 0) B i*'^- P) B 
a,A« .U», Jleatitutin aominie pogteriorie incorta est. Forte I, Bj-iU, of. 1st. 
fl r. 2) B lujy. »Jb>y. r) B iO^.^' > ' .'. ' "^ ^^- ") B ^Jj^/- 
() B flJbji-. iiUJl /y>*> (JUJt f^UI /A 

■ijH- j-^^ !^^J^^' [^"^t J*> vW-i' '^^ ij v_iL« jy ^yl (kJ^l 

cojjjl j^ Jj-Xj nJ-^~s= tii-jtiv-j _psj| ij^ ix=>l osyiJI ^X.-^ ^j i_iy^' 

JisL ;^j-, ■il\x^ lil^jUi ^_^ SyiUJt » J.-* it v/*JI (^' O" I>-JM» * " 

iXJi UlL=- kiivjl. .^jls L^ ('-Ti-Jli'^' f^l>^ ^r"-'J jUl-j-JJI ftiii^fw j^ *-;^' 
yj-i-l L« liLJj J, R=-_^l l^j^ ^5 L-fr-,^ tjj,U-Jj LjJ^j KlJiJI ^i Ijilxi-I 

**iiijJI cij)-^ jC^kjJLT vjkLsJi i-Jv-?" ii-J^yBj-* UjiJiy L^Li ijaj^\ L-aLi 
ii i^i liLLsJl il LjA)|j=- J-*=- ;^ L- t-J V^^-?- J--^J U^j'^' iJj-=» j*Jr*-^'3 
iL^JU o^j-Jlj ii:J=JI ^^ e^LXiJ J, U v^*^ f~A-^t yi U^j'31 Jj= >_s]JI 
siJulX^ V^" Lf-^' y?'^' iLJ^J_kJ lPj^! ^ ^JJUJI ^|J, f^Jsi' i U 
!■ ^1 liUj jbl Ijli Sjy>- oiiL-j LiJ.^ U^ r-T^i>-J -t'lr*=4 liLUJl l>-Li>ij IB 

L^' uBj'il !i_^ j. f Jj^ ^1 >f3 u=_j"ii Jji Ij-sis v/il i' ^y^' a> 
J^jjl^l v^l ,j-' LPj^i iJ^f^i a^-LiJI ^ /'li- _j_^! ^j;-t~JI K-Hi*i^ tjl 
a jIlXa*..!) (jiju kJ^ f^i^ jj'-Vi l5-^I J JU-wJI il i).;^^ a)j=- jj'-'^ (_9aJ1 

l^5yij;j jL^j^ iJ>jjJl3 K-:i-jLj (■jj*"> jLjUSblS «Ij_*_i*,'it JaE- jjtoj--< lj^pi\ SO o) B ,_cyUvt. 6) Bio OS oorr. in niiirfrine B; anten Boriplum fuit ii)-iw. 
c) Haoa verbit in Buum librum tranatiilit ex Ibn Khord. f ut quoqua Jffqnt 
I, If, 17 aeqq. Pro ijj:> Ibn Khord. ui/?- i^. rf) .B >lbj. e) Ibn Khord. 
(ot JaiiOt) hio et infra nieliui flUtiXjI. f) B Lh=.. j) Sio pro iUAJt k-^kifl! 
^uac[ti« J'aqvt I, Iv, 12, (' 'j.x^j' ijxjji \_A*2;Jt5 v[r^ L-^y^ Jj^y's I'^j^^ cr i_cJ'-*^! f-J_j-^' '' Jj= 
e L/J ^^i L^l /^ -ij^pi U# i:,yf^' o'-^?5 NO ^ U ^ 

LijJI ,_Avii J_iiJI qj-Xj liA^ e*Jj' iLs:u<ji uy^-J5 it-^i-j jilUjt-^'j 
a3-lj [ilXJs fiki |_pjj~j, /'l.wjrj lijjj yi-Xs-l) Ljjjs i^— rt-lii J—* iJ^V-^-*'' '-' 
(^ yi^ LtojC J^JLi Ja Q-A-J Lj^J!, fj~lt=>\ SJiyj; |^,U>Js ci^jJl Cv? j. 
sUiw ,j, Ulji xliu,j ^_53 gijij ij'^t *-»-Jj! J-^'j ^^iL-:^ Q:y'-^5 "iJuS^ 

SJ^i^a, A i-,Ui^j lAj>; o'j^Ji i^iyj-^as") j^,^^; iLiJ^ oLf^"il iji ^-fr^ 

lJj_i jjtoJ^I bJ^_!» i:^^-^ j. U j,£=5 _jr^JI J;>U ,_Jj, C-o ^3:yJ'j lAi;;! 
IB pJo ^L*£.t Ki'ilij ij^J^ Hj:^!' JuLc'UJJ Lt-f jLjJIj, JJJt ^=j.i-w! Ijl 

Vt*-^- VV' *^3 ^-^55 tiXolj bLft—o ^ y i-* n -j *JL*3^ '-i-^j-1' qW i^J^ij 
iX-Jj SOOj!!^ Vj^J iCjL^ (jijJi ^^ i^iv'^^l '-^^^ i5 ^7*55 v^jtV*;^! 0"=^ o) Tidentur h, 1. quaedftm verba deSgae e. g. ii=-.j oy-^J JjUiiLi Liijl 

Eadem yen quoque deHiderantur apud Ibn Khord. ct Jnqnt. Pro l.L 4 - I I 
B habet J»*jtJI, pro ^J^ Ibn Khord. ,^1 '^1 et pro tlyL*,^! Jii- Juo Jnqnt 
iJotj Jij t|j:uvyi Jai- y\_j. (,) Jnqnt j,. c) Jnqnt Lji-^'. d) Ridiculn 
haeo BuDt et pugnantia oura I'u quoe infra de latitudine dieuntur. «) B om. 
/■) B j-i-c, ._4_«jj. Of. Jaqot I, M, 4. p) Beoundnm Jnqnt 1. 1. 9 aeq. 
legendum jjiAt (jb^I |^y-* L^^J '-yJ-i- Jr! i_sJJ' »=_jti j^j. Apud hnno vero 
oj.4jiaE>) «uo loQO non esse Tidetur, A) B ..Lijrs^, J^lJ ^ "fcRjLb; J^UJij KjyrLlItj 'iiy-S~i\ Ao «it ^^jo^* o's^'-S '^'^^^'■5 

^h jr^ CijJ^i Uyi ^.,k^LJt blX_* iti- J« ^^tf U J£bj Aigil^ JJ^l 
lioJ, ^IlXS! sJ^ jLf^l i_iuaj JJb |^,yC^. vi**> 6*^1 viJIjat |**li'Sl * j-j^^ 
j^jJI \Juaj jiAJ sj^yi n!J.lj ,.,yl( ■i'-jp- "j^s f*A-Ji j-i^ji u"^^«3 ctyijjj 
«Hji£ f-?)'"" *^5 ii «)LjjJt i\i^ (.iXJS yJ^ kiJ^j Liaj) ^.tJiJ! K-K-Jjl* & 
;5 kUaJstj, ^i [.LiJt Olii ^ V"**^ Q-J.'->^-* o^ V/-"j *^ii t^si '*^^ 
^Ljjiiil ^jjUii lj.>oii --iiAJLi, ^ KiLiS'bB 1^ Ij;*^' Xjiy: ^Ljo, iJsIjrJI iJ>-5. 

vyjsOl 1^^ Lf^' Ls-"""^' *-V^ ^ '-^j-^-' ^r^ ''+'^*" "^ 0^-^= '-^3 

^JS}\ ^^S-i\ -JU j. i:yj^5 ^o_j";(!5 /'AijJI ^LsdlSj (j-^Li, ol.AJj OjU>j 
^.jtf Ly K>4Lil^ Gjji, liyi uUo 1..:^+-. j, ^^« U jy iiyjj.£=.j f.UU\ ^. II 
byaJI, iJjj-XJi ^pJ.\ ^y>. »_^ ^_j5 qW^I o-=^ ^j^-s ^j^ '-ft^^^ "^ 

Uj ^^lotlj y--£^5 t-j'sj^'j ^^Uw^^j, ;^L^_^ ^]y^s 'X-i.+JI jUWJj) 
b vi.-^ ijp ^1' jtjiyi ^^JM 1ST ^"ai i J^b _H-* Ij/3 ^f^ o^^ ^ a**^ 

^j Lt~U=.l iCi^^3, |.|JOJ! iLj«-;^l UjS=J ^1 i:iOjJI ^:i !.->-i t)JiJl ^jr^ 1' 
*li«5 K-i;, liJ^jaii UlJ5 l_j_J. ijj^j Al:ftAjL. ^^ Ij^Sli WDjCj ^iAS i (j»+i 

'^r^ i^ii u=/Ji j^-^ ly u^jf^j ^'s+^s ' '^T^^ g-y^s jr-*' o^ "^/^ 

j^Uj ^isJis ^ v/JLj fLJi-il ,Jj. 1^1 fc^y^'^' *-*r^ Cr'-'^ '-^r^' 

^-iji_Hj jj_mjjij ^.jiJ^u, j3j;_j-A, o'r'^J 'Ir''^ ^J^'J '^'^^ 

kXS' mJi-ixJI U ^«^5 i^iJ3 u^ lyjj'-s O^j-' ''^'/'■^ a^'5 O^'^i o) B habot yfl^ il. 6) Jl om. c) B _j^^ .JuaJj. d) B om- Cr, 
Jnqnt I, r., 23. e) Haoo siipploTl ex Jnqnt, ouiuB iQictuB contra blordTim 
e nostra emondari potest. /) Jsqnt lU^V ff) B WjJls. ConiBCtttri. odjdi. 
h) B wU. i) B *-JjC5. fc) Hd.00 inaerui, coll. Jaqnt rv, 8 Beqq. I) B 
^yiUj, m) B u>j*JI. ^tJOil ii-V> JJi-ll ^.y^. ^S>^ 4' tj^LiJlT?^ * ^^^~*^' iJ^ Cl"^' 
j^L _^ & Li_jC (sJ^ Q^ L^'s r'^^ ■* '-'"*^ L/^^^J U*^^' K-^bU, 
_j^3 ^\^^\ 0-. IJ-^' U^ji IT- Vr-i^^ '^J t^J3 i'^'i' ^ 0^^> 

eU^j u-:y-j iS!;5^j, o^^5 o^-'^S J^-*-'5j5 M^i o^/^» ^Ji-Jo 

BjiT ,}.caii, ^lXJs j_i._c y-J^jj ^lAcI iii«j f\Si\ esx™ 5^1 ,^5^^ ^i'-t-^- 

ijJij ,}_v-- ^=:^'U ^J, 1^ ;-^^ ijy;:j -ti^ i!A^'j> L^^^ ^5! i^ t> 

10 ^'^t '-j/^'i ^i 'i-rV^ VJ-^' li-^ iJ^' ty'^'^' '^T^ J-'" '"-^"^^ 

L, |.j,_jt5i- [jw,l ,.p vr^^ t-°>^ ''^*^' '-^ '^^' '^^^*^' i-"^^' "^-^ 

ii_yi t_J5j bji^ liyi v;;>*JI IJ^J- 1*. (■,Ls' L-jj iUUjJ ij,i o^'r' "^ 

IG JUiwJI Jj- ^_s-iJI LT-JOJ'rJl ^Ij-iij Ai>^t> jf^i J'^!* K-cJy, uViy*. 

ij^UJI (.Ji'^l ^3, y US' ^ _^ (j-uVw, 1 Ijij^i LL^ij * ^i^l "**^- « ^ 
oyjl j_i5 .i.^ ^yjsriJ! ^jh ^^\ 'sfX, \Xj> Jji j^ LfflJ^I y^T ^,^i 

30 (jisjl ^ff^^'Sl ,5 JUA)' cjj c5^1 j_^yi (Jj-b ijJj,, i-J^jCj \iyi tLXiy^b, 
^^UJI jiLj ^i *Ix«5 j-JSjj, JL*-iJI ^ f^jij^ ^i:i L^! «Jy>J! iJi/jlj xJLs«Jl u) B oiii. i>) In B additur ^. c) ]i L-Jj. d) H XATLIaJlj. e) B Xju*. 
/■) Ir B ndditur; ^XUiJt i_ijW! jiioj vi^^ci- ^jJ^ Jj LF^^i- -^P"^ J'^l'l* 
l^f, 3 toituB mniicus oat. g) B Jlj^. ft) E ^5 j^i JiUsj. i) B 
J^ ^JuajJ, cf. JnqEt Tf, IG ot Buprn 1. 8, Tiiii ^Uijii XXw. t) B JJjjIjLj. 
Apitd Jmillb rf, ^ ot 93 oorruptnm But in aJJ^I^. I) E ji,. hi) Hie 
Bequituc in B (media pug. 34) mappa qua divoranruni rogionuni kibla oxponilur. i.--uy LJ'^I Ji^US i-j^i, ^-wwjS i„iJt — ikji LJ-jI |.,tkJjj*Jt t.'-i-i i^iJI jy5_Jij:j (,,1 ,yl*ji Xjy:*-*J Liv-*J iL-Jt-J' aljl L{^y> ^X--."it iUCl...-^ ^.^ |wJlj:I 

c^v-.t^V (V^all -■-~«3"' aUL*JI uy=3 i^,j!jJ-JI ^jJj"' L+JjLmj u~4^I 
iJJI 'Li ^|l (E^Ljj^Jlj iij_S_iiJI (jiiJJ triyaJj vjLOjJl i_^j-JLJ' ij lA^Xi^U^^ 

'yj»*JI fy==Jj» |*/-«-i' j^-J o-^ t-^J '-^J^' '^^ ^' ^V^ i^-Jj^' J^' 
iX_t_Jj Cul.>^) |^.jIjJlj vy-?^' J— ^-^ CfS fJj-" j^- <iL*-*JI ,\_i_S iQ, n) Sic; Ibn iil-l'nkth f, 5 ,_U=- jjI. JaqOt I, II, 9 eadem ttibuit Qfttndao, 
cuius autom oagnomen est i_jLLi:^I^I. GogDomon Abu '1-Dja1d habuit Djailsn 
ibn Farwa al-Aandi BafirensiB, tradi tin sari iir, a quo traditioaoa aooDplt inter 
alios Abu 'Imrim aJ-DjUnl (TA). 6) tlUUI ^jJ Wt. «) ^^i V 
Lg^AHiil et deinde O^^snXwj. d) C am. et habet cL-»^l. e) u^^-^l;, 

(1. iJijJl) Ujlsyi ig ^1, oraiseiiB Terbifl Xk,_j-AJI J-ij. %) B om. *) C 
cr* C^i ^>*^' -i' py >*"' f" •■^- (J>E ji-A-J, vyJi VJ^ f^' Uf°^}> '4'JLJ' iWi'J ^OujytJI Si-jfjLi3 «jJI 
jjIj-kJI [jIOj! J-ij1^5 Syj-s-A (jiojl 1^ c labile 'ill j^j-o-mJl 5 yS^ BpjjjSiJI 

iiXi*** jjSl jwJjI SJU^I iji!j_3ij| (.yi^ J-«J4j "''rij?^' lP-^j is!^^-'l' 

oijiJI -_iiX=. ^35 evytil j^ ^ ojjiJI aJ* (j^- lXJ^ p^! iXJ_j ii 

6 pL>:»j|j=- -i^^sss d! /"ljjJiJI 'j^Jiil iflAp pL_iJt -^^ ^-v-^j •'jjLjJI K-I-ii-j 

Jj: vl-=*/ r^lr-^'a JU^ L^ KiiLK,* i43/iJI ^lj-*JI fjivi' jj: JU^I, 
g iXL-JI li^-ti^ij « L.j " ■-. X .t- w ^Lwlji, KjUc-iJIj Lj;^j>^ y^\ iJ^J»ij, ^Jl^ 

o" 4^ a* ' rj*^J '^^^ H-tr^i * Uyjj^ i-'^i-^yi s<J** ii>-^ a (jL^-ItS 

fjOq-O Al J 3Kb>y. ,;jJ«, S^\ Ai Ji klft.^ yJj^ 'i-^-~A 0*5;=^' '^' * 
yij: i.w*=- a iji..fcjj_j li! ^ it J_j>j_j( ^^j_o:_„ yj:«U:> ^1 ^ jjj> j [j>j.»i*=. 
i' tyy*^V=- O"*^ ^^/ >^' lii-AiiC ylj Ujj ^-iS^ >L».*d- jijjj i! ^ Cijj * a) C i_ijitt ot pro i>«A45 hio J-ai-uj, moi Jja;^^. h)Bys'. e) Hlo in 
B ot C quQedam deSsao Tidentur e. g. -lUJI j,l ijIjuJf (jiJ.t .._*, d) C Ou-i. 
e) ^fXl f) B i_jj*i'' ,?) l»a«c om. A) B iin,o copula. iJSyUI j^lj 
ot deinda B .^yU' pro 0>y^l. Sequitur in : f^^\ i^ljjj ^.LiJIj ylj, 
gJl aj^i. fc) addit: ^lUi ^j«i' slj^yo jOJI .iXilJI, »Lu«, (^i JUI j. 
B forte ^^y C ^^5. Deindo B UJ. w) I^Uj. h) B Jo:i^j. 
0) Meliue forot ^^'•f' i!. p) B om. y) Ujj ijyUij KjU J-aiJI jjJI i! 
ot quoque doinde Ujj pro iibiy, f) B V-i.>^l. ») B la^yy, aed 
alioito loco i_-Xjy. ^5,J'|^ CXl=y i^yJUjii j^^ii' i^ J--i-t^ ^.,!j aiJ-=._r^ ci^^^ ^>^^5' 

^_a-. f-a-5! -!aii~j, •l^ll J* Ij-J% >^/ o*^* jlr'' ^' -^ "^^r" 
L^j«3l ,)JJ vy^l f-^ ^^ I'X^ ^JJ:::^ ^j^)l Uj ^ 6 (.UJIj v/^'j ^ 

djt^j j-)l Ul, <;-t-il X-35LJ jbm j-i-JI jJ-j il of**^ '1)5 r*^^' 

U»,l il i-,^S=j lt/j ^Ij-»-"5 VjS^' i-*" '^'^ "^'"^ O* 1^-^' '^*^'' 
fUi 1, -v. - _^ jj-il iuji .,=w o}''' ^' * 'l^!:" J^"^ ''' 'J5^' 
^^-Sl i,.^' il j*^l3o jyU! ^_,>ul cr*J tr"1j cr^rfl UjS=i uAl^ " 

iS jjil SjAe j-^iJ 

jU (.^.iXJul! ^sjll ^l/i- .^s Ji ' Aliv^! IjLiJJ ,yJ^-> i^-^jb o^'W 
>_.:oJ. jLuj U-i^ U'^T :<S^ o^ i^l w ' 'J^ [,^-^ * '■-^^^s j^^ xSU^i « 

a) Ilnon omnia in fi .loaunt. jiohI !ii^^ ^j-J^ liabot: jl^ il J 

L._H ;-i^ ;<-+i- --^jj ^'■' I'ly^"^ o-*-* ^'"^Z ^' '•^^'^^ o's ^. ■■• 

llmn<l(i in V. flG[|ijitiir ^i^li i' ciJ-^ i'^- DUtnntia iiitor c>-^>i" et jl^ 
rnvfirn hrovior oat, fukI iiostor bin numoio^ iilHiinn iiiit et mox habofc distiintiam 
nb 0x0 wl Tnmz ofiflo iiO .lionim (bou. Istnkbn ri^v, 22), .jtiaijropfor qiioque 
mtiiui 31) iliuB taiKiiiam illBtantiiim nb Oxu nil Uilcnnci, ,qiiao a™. Istakhrl 
est 23, h) llaac in nnn oKstunt. c) Boquifcur in C: ,;j-k-i j-UJ> ii 

^' L^^wlji ^Ai, ^1 li/^ ^y= >:P' -t^-^tlt j:<ui! il _^aL^ ,jjri^) ^^1 
^■Jl iCJUc--i yv^iii. li) Of. Istalthrt II, 3 n I'. Bori. Hia locua in C iion oHl. 
I!) 0, ijui hftOfi infra hftbot ad Guam cajiitiB, ^lW, ^Jfe. /") B oLjU^j ujULA, 
C tantiim i^jLjLJJ.. Computol;io quim soquitur yitiods bbL p) iiUU-ll- 
;,) B Dt C >_i^j. <■) C ijl, jLL^. /i:) aa<lit: U^ (I. /") lj«" L^ 

jj_i loij l4J>jjj uy^'jji' il (.j^^'^' J-'^' ^' s'/" ^*^ u^ y^5 a^l .5 iLjLj_,l gl_,J0!5 £ljj U^i /^ L-Lil g--.ji]ii c^ljO IU^\ UiUj \-*Ji j^":! iU ■jixi ^ Ijl ^e^is ayy.3 B^jCj (1- •jyi) "3^ t*^ '-'"J^^ £JJ^' 

J f.yjw Y.^ U?/^' t^ |jLy--JI _*=J^ ^ Vi:-Uj5 ^;>^y: t>-3} ^1 

,y»l_,yi viiaLi:^ yai L4Jjj jjBj=- u4; J*iJ! ^■,■^ f^^^ j-jL- r-«^ ^:>aJLi- 

L^ LJi i^^J ^ ,^j.4-i i:*:.-yi j^% jLt^^l |f^i;,; l=J-^. o^^f'^ 
^Li;j' Jwsj i^^j ,i sJjs j^MI oi-Vj-c U OjSaJ L+Jl jl (Jj^lj '^ "^jLft^lj 
lidi^ljs iK-*J, '.li-jl;' "1^ S-i-^ o-^f" i-^-*J^ i:yj-i^' li! LiH' ^' jy-<>5l 
OJij 3J5fi:^^ ,$5 I4XHW5 ^^^,..V^ jSpo q_c Ijj^ U-j,5 s"q^ ^^^'^ /i^^^a 

^s^ij ^-J^lj ^^'^5' tJj^ p-fy 1*^ i^-*'-* tJ-J^-* '-F"^-* Lgj^Ls^ j-^^ 

LgZ«J>; L^j-iJ ijOjj \^yJ:-^ iji-jii-'^ ijJi-J v_jj_*-E lii^^i^l j-iy j^-j'j j*^l 
^j^UXi, jjJhi LLjLjIS' ^ ^(U.j'^i -Jj-J i-^j5 ilAp' iXXc-j iL*-i" al!l 0^-I_e 
-.jlliU l^iJ.^ UU. ,_,,! Li|j_j' "^i (ja^l i^i;-^ ^.r^ jJ~jJi (.-JiXJ ^^^,t L'r*^^ 

^!^ -^j mjU Q-4-? ^^ lU'L^fi *.vV ^' L?^' [^y^i i^j^' ■^^ vL" o' 
G) iiU j^Uj Jiyj^ f^ ^_jLO:i ijaiLlJLj (Qoran. 4i tb. 42) l^T^I j^ 
J.^ Jjti LoL^ j, ^_^Ju o-J^I t:jbUJ! v^'l^ 1*:^^^ ^ l-ii ,.-±-=1; 

«) D ot C malo addunt v_oJI. Sunt 300 dies, igitur unftsiatio = 8} Paras. 
b) Malo bia ^! (B ^^Uj, ^5^105). c) B ot C addunt: KiL Uii\ Jl'j 
>_ill i_4J! (aic) y nuibus verbis nihil effloere potui. 


jIjiJIj L^^LiJI (i_SjJi_!j ^-jIlXIuJI j, j-_(_wt yiiAi*J uXa^^UJI <^^ji^ [ic L>=r") 
)o:,)G> .lid^s < Jj-iiJL i-.^ ^^ Olio »j£=J iUj A-L^t j_Lj t jl ^_^ 

uUjhj ftSjjkli iiJvJ') B.iA-5 jJj-Jj AiyiAaj i_Jj™^ " J— *— !— J jiJ^-^ 5I ' ^l-r'^ 
aljUl liy'iAii oyc=.l LfLlj \i^j Lj_Jlj olXc-I L- j -g (aio) ^(-^t^ J?M^' 

j,y~aj 1 ;.-J!lXJI iJSJJLmJ ij^ (I (^JJ ^.^XL&L v-.^lj I *---Le |_^L^ 

bLj' ^J,5 « fj-^-^' rJ^-> ' f-^^' jv-?^^' v^L«j " gJLill g-i*Jj ' g^^' 

a_^l alwU >.U-=>-j . ->,jyLwlj KJ5JJI J^-A-^ sLik-jlj " Bj-fj OiXiOl .i 
i^„Ji ^1 jC^\ J.^La)l isA^^JI y^Lb wilij _p-b sJOjj (ood. it) Jk s+wj 

^j ii)J !lf3 Ui" "tfytijs !^ )j»i«j '"j^ij ^ijjjr!' M 'V°-'' r"*"" ''^-' 
sjL1« LwU. i^-^l vL-^j LJiiL-" ^'^'^ '^^ JiJjt=. ,_^^i _p^ i^UMil 
3^5 pbbCJt ^ 5^ !_ il ^y^. ^I^ij 5i>yt o"^ ^::'U!yjJ'3 ^L^' V^- 

o) B ^.jLJi. ft) *J-«^ o- ('■ re^) '^ ^/+^' t/ !>-^J^^i ■^-^j ! ;j,-,^A^iyi iULi^Ol ^^.jK ^j,_5 ti j.>L«-j| ^^j yijcjl L_^_i_^5 . |.-5LJ|j !,>UiJi 

" ^>^' j^' i.:i^5S_) 1 ,^j,^J.-«JI iiyLil o^Xii-C Ljj^jj « ^^^jjj^-LjJi, .UajMlj 

B 6J^ <!_j-i-c ^^ ^ u^p-Ulj >,:;^iaij AJjl^i iyiUm L.^ 6^?,i; U^^l, 
l-jlVs J^ ,i-*Xi^' U-iii yUo J-<> -JLlii ^ ^Ifj! IcJj Jo^^l ii>^j L^ 

LsyL ,^^13 L^' jL^ rfj^l ^^' -ji ■i.^.^ja juij es^ ^y^"' ilJ^ 

O^j^i _JiLkllj 0*-*-^-5 J^i 0'-'^^'^'' U^\i e^\^^% L_v. >XL;,* 
Vri^ O^'J-'J /iLi-^^-w J-^J^ jIjJLj t^jUJI oj^5 'J^ij J_y=.j S^V-LJ" 

■i-i^ LfLial^ k^L., Li-^>^i5 ii>U^ ^B'^il ix_*l ^3 L;-^* ^^_^ c)>-^5 
^^t t^jj^^ jUj— IM' u^li ^^\ l\jili^ \ g ■ (Ljl\_;4 L^t^'j ^^ Ij.illifl^ 

o^^ a^'^ Vji^Jlj U5ji-*J!j ^;y*-^JI iJiJjo. p JJ6 Jj j^^,li «I^Ls\^, 
U, sn^ip-'il ij l.ft;:rtily> ^f wii._o> LfrL«=. jji^ J^b ^1 U! (J J-ii a)Bliaocora. S) B oni. o)Com. rf) C addit ^Wjl. c) .jU^^Jl ^_,. 
Pro L« B habot Lo-,. ^) B ^^L^x.'^lj. jLsui^lj, aed infra ^L^u-^l. ;/) Id 
OBt JLt* U^iLsu, om, A) C ora. Iliiic patot mo supra (v. iinn. b) rnote 1) pro Ilia; Lj-Uicl, ijou L^l^ i«i, v/^^ 'X*-? itvl^'^' 5-i' yj 
^;/ Lp/'j ■■^j='. fc) ^j. () pro hii: ^_^jji jL^ ijv^y^i »jlj=-5 
Jb- Ji ^ic l+fJiXSJ'. «i) C tj>=.. «) Hie C addit: j.^.^ JS Uil Jii ^.,li 

^y-Jl5 vL^i o* Jj^J L^ lA^, er^iJ!. CI'. nl-Boithari I, Tav. ofe IJ-J> A L^ J J-*J li^l, C4UI »^.,L-lJi ^^t Cu tc^ 

u J ^^LiJl vi^i, ,M^ i- f^fi^ ji^ lJ,^ ^l„^ ,^ ^, , 

Ulyis „U^ Oj-M J jj., fjjjl lij, j, fLI Lij|. Jj',,^1 jii o^ 
«fv/J' ",Jj5- ■';r» 'J-»5 c^Liv. -iff ^ L^!^ i^ ^^ 
L+JV »jyJL», il~,^« j.1^ j_,ji, iCiJ^ jj_r ,j_,j ,u^ ,u. Ul* U|J ^Jij ^.jLi" i_it R^ ^ t,i ^jj ^JjJi IJ._it. c) C .liJjtsJi 
^,>^Uli lX^I J-JO5 fX -^ j-.=i ^t !J_SJ ^ (1. UAic). ^) C pro hia; 

(1. ..,ujl>) ^-jjl=- 1 1 f ^ i i jj^ i^jAujUJi jjUi* uju=5 oyi-Ji f^' f^ lx»' 

;^l o-. ^fjj UJ UI j^' ^1 .X^l, r*"l --J' J* '/^ CT- ''-'L'^' 
-J li;Lp-i j^j^v^'^l »^j! ?.lj.=. ij5^j 'S^^^^ E!j.i» j_hXi ^-J, *— i< fiJ^ 
eUlj,^ JS j,B . QJ^iJI »-^ J-tU~J.5 lyi-^l "-^ f«* l-^j rt-l 
^i ^UiJLi U^l ^ ,>-^ Of^^ i^ J-^-^ Oiiy^ ^L==>i' Ui^cO^t ^^1 
i*uj^ Lfrii" rtJ\.lX*3 ^Li ^' .^If jJj Lfr^ y^ ^'^^1 ^5 o'^' 

^1, ij- J u^ ^-LfJi ,^1, ^yJi rvJ-ii ^ •'•^ ^" -^J^' 

toUyJI iUl' Jib, LJJJ! j!r-l i^iij J>J-» i r^"" '•'j^ '-^' ^**^ 

quitnr m.pp. ir.bl... ,> ^ ^^1 1^ ^1^ "^J- « """' '""'^ 
ox .1 j^', oo.i..l.r«. »lm b.b.l jU^B j^' >^' « " "' '^- f«p-j c — j-Jj ^'-^*^!^ Vr-^ '' ^'-^ n-^s * K-Vwt sJU^iis jL^i^ Uls (i a —j 
iiii^l, L>_0)-»-Jls JLl-i,lJI, _jL^|s wiiLiJIj 5ilJ.j tlj^l, B^^-Ul, 

fi_jji!jy !j^ J\s^JI* ss__*l u-^J^ j"^"^ ^Qfr^3^ Si:yL.f^l JiJ"-^* S_i_iji!lj 

E ^ _JL-x_« ulX^ ,.yo^ L>.^^; k /lXajoJi JdL^' fkkul; -y^ J-j-^ r^^' .^^ i.')'"^ 
ijlj-l-f Ls^J A-iitiii Juin^t *--*-J5J ilir-Sjl m K_i_k-Ej .yJj BjiASs^ o) Afldidi 61 0, nlii pro „Js eat _.j. Mox B —iy Suprn p. ol", 8 -ij. 
J) C Ji^.Ojj. Nomina aeqq. aine oopula in C. c) C om. ot noraen soq. 
oorruptum habet. rf) iXiti Uiiw et hio om. iA^JjaJI^. e) haoo om. et 
non plane eodom ordino onumerat, ponena Sr^-^l p08t bVy^l. Addidi .iAj 6i C. 
/") C om. g) B et C jtyJt. A) B et C hie ot deinde y*JI. Est autera 
idam locus quern lat. fl, fC et Ibn H, t^ ult. appellant lyUJI. Apnd Wiia- 
tonfflld, das Oebiet von Medina, aub noutra forma ocourrit. i) B et »jjL=>, 
(juaa oat forma nominis hodiema (Hedte). addit: ^)_jLXJ^ U JjI Lil [J^l, 

Lgjutoly) ^^ iiiijj' ■ijfal] jj'i jl.5nj«:\j|j Uiju Ui". k) pro hie; i^.jtf Ui 

Mox C LjJlX.*. i) B jttju. Oorrigatur idem apud Jotmnnaen, Jlistoria Je- 

monm pro 3%/'ei- (p. 28i) ot Haierah (p. 273), Cf. Jaqnbi (Rlbl. Geogr. VII) 
p. riv, e. Deiiido B HjXiSy Jsqnt locum appeilat (l^o/, Tid, IV, Kf, 16 ot 
III, I'.l', 21, Jannta Ha, e ct rr., 3 tl^jJcJI, Ibn Modjnwir apud Sprenger, 
die PoRt- und ReiscroiUan, p. 148 .JjCJI. Vid. quoque Johnnneen, Ristoria 
Jeinanae, p. 279. m) B h. 1. ot infra «_J"j> 8"pra ut e C h. 1. rooepi. 
Of. JIamdftnT W., 1 ubi SjLc. Nomen ooouirit apud Jitqut, IV, I.H, 6 sub 
forma SilucJI. Louiivn nios Ji'-t-ijO appollatum, Klinaradjl, Iliitl. Jeman., Ma. 
302, p. 80 appollat ii^j^jJI. ^^(Jji- (_A*-? LjJL\rf f y^J^—^ ''-fp'^i ''l?'i^ D'"''^^ U-iiXa ,.-pV-?l ivp^j '' 0^,1^=5 
i_;_jiJI ijij— ^ n'r?*^ ii-V-T_L3 i ^ i . Vj i't--'; 'LjtAjii UXaviS ^/'lA^li ,c-i-*j' 

(A^.,'jlj_=- iij.Jl'uIlwWj' iJy^Sl_J-JI >l.._.ji=i ?'j^Lb^ L^j lS-L^u! Jlj^'lUi!' (f) B Hiiivn big Oj^! i. 0. tuin aj^s^Ji ut proBaeritiit Ahiilfodft II (JnqiTl 
Hjp-), iuML H.«"ji-uJi (<ir, JETtiUt in v.). A|ni(l Jnqut IV, l.ri, 8 luf^alur -i^^^. 
h) S\ii Dtiam supra .T, i. Forbo non differt a j_,JiU jipud UfikrI ct JnqlU 
([iro (|iio Uin Doniiil i|iioqiio ibt-J ilici alisorvat), IlamdnnTp fl, 13 .■LJ^J~^H, 
Cf. Sprongor, die aiu Osoiiraphie, § 915, lOG ot 120. c) Sharma 11:01110^ 
ratiir n[i\i(i Hpi'cnfjor § OB, 1(17 et lOS. Nomei! iLiLJ, (0 «JLij) aliundfl non 
novi. Fortfl n iyj^ uorniptimi oat. d) G ut B supra -LJy-iU. Vociilea sd- 

ouinlum OiUt. jTKiUl MI, % ot iV,. .Ii.yiilioll proiiuniinvit Kho^Til'. Vido ntiniii 
JiTiiulii Ha, B, \"i:, 2, (') 8io B ct C hio ot infra. Vnlgo nppoUatur ^ 
ut ijunquo in innppa C. — V pro liis itidu a ^jp—i-cj, tiiiikim ^^ (_/,! t')'-^ 
ot (loindn l^Ij^I ^■^f^l .J'^ -^ LT-f^- f) B j-™J pro — ' ' - r ot mux 
^iy^\ ^,Sj>' ji.--j, Koeopi ^^ socuntlum Jaqtit, lulga autom pronuiitinnt 
Ilaly. (/) ljUv.1 i.>"^-,i5 ■■1^ vW-'' o*^' ■^ '-f-^' JW^ J^' o'^ ^ ^' 
:i^U ,.r. I_,UJ jii Ij. Pro J"!. B JL.2-. A) j.,'bL=.. i) B ^.^j^, C ^^^,U~j. 
Dcindfl B ot ._^u^su. jt) addit q^j^^j ot habat doinclo! <^[M^'S\ iC^li^ 
Li (Quran. Bl vs. 42) J-U:.- .Jll Jj Li "^Uj l^^j.I^ ^U ^ LLj; LjJuU ,^. lJ^I ^ , ^;;iLs x^i^ ^i . 


cr J^ yU iLv^ I4J, ^LU flJ>^ Lf|j=. Lh_« i^ liVJJJj UtiU-l ^:^_A«ol l\J. 
Et niipra p. ol", U Iri II post j^'mJi liicuna est. rn) .Li^^. Urlia ^^1 
npjioUiitur ,.,Uji y. upiid Bdrlal. n) B hie ot aiipra liU-o ut C infra. ^ ; ::. 1.7.0 j f_s^ U'5 -dr „-_!—* L-r';— ~-J di-.V-' CjUl=- 6ojJ-^ L- JJ n -i:^'^ 

^.,A^ ^'5 siL^U^I L^X^Uj ,v_r#^! Jl)i 'li;;Jl ^,^jjU 4iA^, 'U^'ll 

Ls>jUj ..,1--U^ sUi- iijjJj u-jLbj ^iaj^l, |.LiJlj ^,U-i jJLAj vii'iU L-fJ 
i_Ai;^~. ^ 'irsu=-yi oVtv*^ f?-"^' ^^?A^ mL*i_it ijii^j i/-^"' J^^ "1^^?^^ 
Ji_J t_ilt> Li-LJ j.jl Sll vJu^ail j, b\L3- nlCJ/iiJ iOiijrf^ oliLb |_^j L-JI 

^y; JjJ Ukj 4 6bLtl«^l iiUJJ' ,^ ^^^5 otijJI iUj^ ^ JJI jjj 

10 i__5JtjJI "t" LjjtojCj uyJuJl rji_i-E tAJjl* Lj) JijiJl>*il ju)*™j ?f'r^ A^u-il 0) B i,iiwii=», Hupra indJBtinote n^-OJo. Seoutue Bura C, qui h. I. ^nt-fju^, 
b) Infra C ■^jL.. c) B supra ^^Ub-, h. 1. yLaL=.; ^jLdi-. Vid. Jaqnt in 
Y, et Bub jij>-- d) B BUpra lXj*-, h. 1. -^w. Fro U-J B supra et C L-~sJ, 
infra B LwmJ, SequenB a'J-^ bodie vocdtur Minah (_-^vi) et sic habcnt DitaasliriT 
ed, Mehcen, Ha et Edrlar. e) oddit! ^.^i ^y f) Ma5e Jaqnt III, 
1, 15 aeq. jjjU. Cf. Beliidhon «o. ff) yiiJ!. ft) Jj: ^j UlX^ ,_^' 
LjjvjI. B ,^;I pro Qjji. i) (_5jJlJI ^li iLX-^5 flj^aj J, et dainrte rubro 

atramonto inaoriptio iLiyiil jt'^.i. fc) C -Li iAjswJLi ,i;^L=.|. LooUoiii 

JjL^I favBt Jnqnt 17, iro, 19 ubl hie loous exstat. 1} lii^^U ot poal 

l_jj addit j.!^'!^! ^, m) JaqHt u-Xo ijia^j. Doindo C sine copula Li*^ 
It) ot Jfcqnt KojJaJ. 0) Jsqtt sliiXXwIil Xi^, (0 etiam ^^i). p) Addidl 
ejc Jaqut. a) C! om. '■) ^j:. h) C ^^. il) B sine oopula. Qua? 
Beqnuntur habet JBqni: IV, M, 16 seqq. «) JKqnt ,pCiJi oji. Dainde C 
Ujjp Jaqnt a^j. e) et Jaqut fc-.wi< (Jaq. iCwji*). w) j*, X:>JJi!, 
Deinde Jicqat <J$yX*JJ bl.;LsU. Pro J^ et Jaqnt ^Jj^. Lcl.j .,;-^cj itxjj Kjj«iJ' Jy-bs L-El.ii ,-i-J K.~..*=>j ijL»:S'3L5 wojCi LuLii 

^,,,j.ix:5 iC-.^ j^^l^l ''j5^ t/'-i'" j---^S '-^'y lir'r^J ^^ "d x^3 

O^ .Jo! !^ ^jijJ;^' liuJiiy »-^ fL^l ^l-^-' q~* jS^^ts Lel^j Qjj-^5 
oU^ls **li;c\J! iUj^wjj f_j-iL^ LjjciiJ'l* *-/a,l «_-o i-L^-jiL' sjUa^ «iiiv*vJi 6 

._o._ji ^^ 4,)C^ Aw^ j.^ j^ I."!!/ IJjt* aI J^ s^t BiLoJI ^ts n-Oc 

o^ J<y>-Ji o^j-'' i^ ^->--"'^' r?^^^'= 'a*«^>" o-" '"-^ -^^- d' 

jL/jli ^yi -J^'l sJji^ u^jNI i5 i-vwlj (vJiE* iAjiA;>- J^iXiw J^ * V^J 
^J^ .jj^ jj IjLs ^^i-^l .11 f_»^* J-T ^ ,.L!UJ1 ^ijJi b>^ (jJ^ n) Jaqnt U^jEj. Max lit Jnq. (.j-i/i^j,. &) jy= ^ys- 0} C I^Liiyj, 
f-lj-jjl ^i. (J) B ^Jiij (eic). Pro v^j^^' ^ v[;j^' ^"^ *'»''" P"°'' P"^' J^' 
(B jJu!, C jlXjI, JilHHt jJvi-;JI). Of, Aimql r.f, 3. b) >,:;^«J. f) 

l^fc- LP)'^' c^ "^^J- ff) BjJ.^1 mJI. JaqUt *-fri SjLaJI. A) B Uil. 
i) 111 B Bxpunotiira est, k) pro his tnntmny. /) B om. m) B l?*^' 
^,,r=Uj. SocutuB sum Jtiqat 1.5. I^a. , 2. n) C ^U?. ^_) C Lji^ I^a^^^ 
C Lpli-j, B ot Jnqnt L*+j!jj.(B ^) ^5, Of. Ilrn Djobair av, 8. p) 
jX-JL.. ?) C oyixlf ^. r) B olim ,yi>.V- Of. Joqnt 1,1. et p. aaI, 1. 
s) C iUi* «j-toyi ^>t. Pro J^O,^ B aiitoa •.^Ji^. €f, quoqae Airaqr M 
ot Ibn Djobair aI", () i^J^ {jfiji'l A V^^^^j M^' ") 1-^^ '''-^ 
jji^., J. d,^JI LaftJl. 1') Slid. ^ jit, B ^ Bod oxpunotum. u?) B iu^iLj; jcj,",! >L-L^ Jj: j-jji, ^^.a^L lXs^umJI^ J-yilj oljJj-il ijy* ^^~^5 
J^u-dl^* HJ^ ^S.1 yfuJI ^ £ijJ«XM.yi ^^ t5-Hil l-t-Ui> fL^j HlVI i>= 
LjJI j}-*J- e 5L-iv»i3L jS-Ltjll ^^ X-Sjj"il qUjae- <i i^^-^l ^tj iuLb ,^ 

5 L?~J v'^ ^^ T*^ A*~^' ^3 Si,J-c /■jvPeU-.i (3^' SI _r-'*i-*3 (.L-iJI ^L-^-Ja 

vL-j AqJ^IJ^I v^ ?cj^'Cj^l vL-J f^^ LiT-i-? vL-J i}^' V^ '^~f-f!-^ 

^ ijLj »^ |^(Jj ■-j'— ^ (*ti*'j^' v'^ ""^ijij^' "r^ 'JLacs- V^ jD^' )'^ vl^ 
^j_iJI ^^j-j ij!y«"it *_-Jls pajUiJt vl? Sj'J^' v"^ oidui\iJi vl^ «^^ 
la H^i^lj U-lJI tjH L?*^' t^5 *'yr^' ly f^^^i 9uWj-^' jJ^-s s^j^^j 
sJL>.l ^5 f^lS' ^_^ -^i. J,l Jl^4-«JI iLJjJi ^ i^-Jij tj^V^' .3^1 S 
U_^ Sv3^Ll« l*i i * J oiLiuJ! _^1 il yl;-^!' WS=^*J' Q-JiX-* --sl=-j /o^- 

„.Li- kjCas-LpJI jJ-j tiiLs ljWj«mJI ,j_* wiji ^^i ,}^' ^j-™ aU-j "i, 

a) ^] J fLiill. 6) B ^Jj ot mo* xaiLi*. c) Jdqut addit ^^\. 

Ad verba priora of. Jnqnt IV, ofo, 22. «) C ijMiL.JLiLi. f) C ^jU^'. 
g) j^'byi. ft) jjijIjJI. i) B ^wbyi. Of, Ibn Djobair '.f, U, Ibu 
BafBta I, p. 323. A) B ^jk-JI, i) B aine punotis. m) Coniootura 

adidi. 15 j,^, C vjjii. n) B „-m^, in C deSst. 0) B jjs^I, in daest. 
Est pro sJ.?^t ,lj v':' "* KjJ^I v';' ?"■" '"j'J^! j'^ v'^ (°'*'' igi'i"' necaaao 
oat flddpro ^J Ibn Djobair l.f, B), j)) b^,LmjJl. 5) B ^^..y^l; 
^y^^l 5O5 (aiu). )■) C v/tl J^' o- "'> ^ "■'<*''■ 1*^="^' Cr V^*^ '^■ 
i) r-jLXJl 1^1, ^^c ij-*^i- ") B ^_L=>! jii, «-t:>lJi. Kocopi leotionem Bokrri 
ot ZfniiakhBliimi (-vid. Juyiiboll Add. nc! Mcr0.cid IV, p. SUB). v) C j^' 

Oy^', Rnd puiiit piifit i:^i (B *-i~j.Jl). L,jJj_J ejjt^j iiilLw J-JpUi I, j,,,.,A c;U.ii-3 J-iaJt j^ i!ijL>_jil oyjLi 

L^, jUiil= liiJiS JlS JjjJ 1^ Jj"'^' Q= ^t4- 0-= 'iy-«^'^i ,;j-« iO'3j=-'^l 
^ ^ [-^ .^ f,-^ ^ ^ ^ii-V^' o-^ j?'^' 0-= f'*'^ i^' ^^ '^ 
j_)|j , Li U-J ^iviS iiiiiiSI j—S-J cy-iij li^jS ^.jt ^iLi>--i ixi^l i^ OjiiiXi 

i)3jI .,,1 CjJalJ [»fjJ^ fcjjCjj' oLi-li iLj^LsOli lX_j_c ^i^J^ iiL^_^ ^.,1 

yi£ J^ji ^jJl o-jf oj' ^'-^-5 ^^^j^^. h1^ oj-ii a^J '•=^' ^ r^ 

«.vi>li Kjj«Xil i^A^ j-j! J* Lfi* dUJ !>*<'-' ^c^^ iljLPLtJt mj->!Liji ^j-j* li 
.^ L1^ «^-^ji il LT^-^' -7/^-= ^'^ '^' L?^^ '^'^ ^-^'j Lr^' '^^ 

tto_jj _j^li ^^L j^jSl Q-j' ^}^' -Li^l r^^ '-*-i-* LT-L^l (^[j^J ^^^■^ 0) om, et haliet doincle; i-t^ ^.,Ij^u> Lt-J|j Ij-o ujIjjI vi^l:S iOl* V5;^3 

^ju »_L^ iJi^i vb i:i>!/^l '^ il-^^^ "^r*^' vL'j 'JS!;*^' i)-*'! Jy^-* 
iJ! jj^^l ^j.-JI J.*l. h) C Jl't^l. c) DJMj. tf) B |.UJIj. addil 
Jjbtll omiBio .,,li"^j L-^s-La. (?) C addit LjjjS-I^ et poat ^jLc; i;i.,£JJlj 
Jl^'Si L^Jj:. f) jjii'iljix*^ J^j. s) B ^^\J^. ante JS ixAHit Jif%- 
h) B ^yJJ. i) Lwyi-"a!, fc) B /Jj; Jaqnt IV, ^r, 21 yJ-J^ yl, ut 
Bokhnrl T, f.l, 2. C ui'_j^l. >») C et Jnqnt 1. ]. 23 ,^ ^^\^J^. b j^.iXaJI J, 1^1^' L+s" * -LuUi O.J, a "-At^^ r^j-" tT^' rr^'j ^*^*^' t^-*"^ 

■^l— O' i;>iJJ-II j. Lj*t^ ^-*-^iJ Lf^J*^' '-^y W-^ iJl—J .Lsto-yi li-ijij Jii-lj 

"j-rt-^ Jj; ^i-^^lj ^5^' l'^Ij*'^' 'j'ji *^r*^ rt*V^ iUiJi) «iji% ^Lsdl 

Lf^ui, ^.,1 k°^, ^j5 liUJO i^li ^Iji-* (ill ii>_*_) jljpsu Al^j tfJv^J 
liUu' ^ liOs- _j_)!, liUJ-j ltL^' eli.W\, |.0 O^ u-UI ^ O5 ("fr^ 
J'Ji «_jL i^JLujj « »;jiS Jji (ji-UJi * jfc "ij m j^30 Axj *i ij^ _L:> *iuJ! 

liUo ^^\i (._*J_c sJOBjC »jLjiJ lAJS jJ* 1^ p'^\; IJu» JUi o xijiil Ojj'iAJ 

liiJjJ LJl! ^jls i-i-jJ^ *— >Jj_j j^\ J f^-f^ fu^Jy itjjiSlil s LX-fl"! * i^Lu_ki 
r^l?^* le*^ ^jj iir^' yS ijlj (^j^l ^ii«:=.0 Lj-L-« S^.j'J {jJo"* LUc 

G LJj u L|J Bjijii L^Li«j Jib-I ^^^ L4to.U ^i^sUo, Li*,]^: ^U" iXJ < »_il 

AjiKil Bii*5 tWf-jJlj ]jJiJ,j IjA^ fcJt iiu>=>b>l3 L^I^i -ly iXJU L^Ui 
jjiij JC^ ^jJ £-ft-J iu_*_#'ljJ' j i^is*^ u^' o^ U^y ^=L>-=»I ;_5*-Ji-i' a) rOcu, i) C ^^1/ U ii. cj B j^. d) B -o^bsvi, b. UjLsu,, 
Mjbsvjj. Coniaotura edidi. «) i_syi. ^) om. p) C melius ljU^! 
^jOjI. A) C tnntum ]yjsi. i) ^li ^Jt-J ^^I Ij^tV^ A- *') B 8'°° 
vooal., C }iu. fji. m) ^li^^l liUJ. «) (^iS, »^L# yJuii. 
0) C tantum uJJlXj _jJ^1j. p) ^^1. 5) C ,^ iSSm-, B.Ltts-lj JLi-JJ! jlj 

^%. «) B om. (.) B p-LXP-i^. tt) pro hia: ^Iji^ ,^ o^ .^ ,.f^ 
K-^^ L^U-1 lA=>L, y,jj, ;a,a^ _^l JS Lj ^b-i5 L^ ^..jJjUJI ^ ^1 yi 
jfcpAttJl liUJ^. x) i^tI^UJI IlXP J*. Deindo om, jLUOui, „-.,> Ui lAs-lj j*3-»J KJUj d l+Jl L_|-J iJtt^l j'i"^ i^ »LiftJ=- ^tJ'!il r-"^^'^';! 
ij^=- jf^.j^ U^-j^M '^ ^y^j Ljc_s^ jJ-^jj Ljl%, j-^-h-j tir:ttJ--4! ^L^s-jI j^^ ^ 

*i Liy, ^^Lu,, j^^jjSlI i/jjy-^ j_il 'i^j^LSil iA^Xju iJuJI iJU* Jji; ^La^'SI 
J- LjjJi* lii; -''^j 'r>5^'^ oSr*^ iir-O-J U^UJl Ay.. SJj~jl Javjj LjjX^j 

^i4^l i_^.' L-ei-:<>-:> ^- ox-.-^l }_c iJJl JjJi il ux^' yi ^;^-^! j-;l m 

J^^-,^ V;-*H L=J.5'~'^!i r"^' fC>l cr- '^^li j^^l rj-^ y^' L-g-fr-L= 
^ LiJI j, lX^\»4I) it^^Ji-ijI LtJ-,0 ^.|L;_JL^ [_,r^j* W*^ \_'^^^i ^-J^'JI 

fir i_j_Jj ri-"^. L-V-^ o"^ i,^'*; a _UJ1 v "-^^j ff^^^ ^Lj—^i K^mo.* 
J.^ i! !!-iC\c tjjj, HjLUj AjUi-,, ^,Xo-« L-{_J ^^ Q» j-vv,ji ,,> Xiljjjlj 

o),C!o(Id. iniurdum U=. 6) C ijJ^ at mldit i_j^ ^. c) C ,^^. Quan 
sc(]uurtnr n ^^^ j^' ,.,1/5 ad ,^ ^'^'^ i" C iIoflLini. Vid. qunqiio Jilqnt 
iV, Ifl^, (! Boqq. ri) JlKiHt LjJU In 11 diiiiBt iL^^x,. e) JftqUfc rtiXJS, 

/) Jitqiit ^. g) .Taqnt ^^^t, ;o IS oTii. i) Jnqtil ,;;J:il:i il. t) Jnqtit 
1;^ NJ lX.^- ULs. i) B Lf^. Jaqot jlc pro tlUic. "l) 11 ij^^, 'TltqUt 
^=jiJI. )i) R l+yiu. JJiqnt addit ^--a^I. 0) Qormi. 22 vs. 3i, p) Qontii. 
5 T9. i)6. q) G i}jl5 omiBHo j/i^^. Jtqnt ^.,yCj, ^^.,1 JJj. r) Jjtqut ^^ 
lit niox ^5-j ijJy s) li aailit ^s^;'. () C iiiLiJIj nt mox i^Hl aino copula, 
It) C om. jTtqiit hijl UjJ^- w) Jnqnt L^,. w) C u^^Loii 'Ti^qni obli-js- 
k) li ot Jnqnt offl. Soqq. OTii. C; in hie ]5 ^.,yJiJ, .Tnqnt ^Tili"- !/)<^ 
lilj !iOu=j. Doindo Jttqnt IV, of., 3 ^_.^i=- j.!. ^,~tv^'; ijN^J' jjj: "jfJ^ l-*:^'* j-S— ^-^^ i-iyil Jj-H-J vy^' l^tfj j-tV-^^ 
,jO L-j-jj ^.--tjl-yj r'^'^j £j'j~^ L ^ .* ^ ^-J^i ^y^ 'i' ^.L^Ji jii+JI, ftU*:> 

|.Uyi e*i)^ i_aiij j_^ iXJs a-Lej i-saj' KL-i-Jii) (jbUe-^ oliij**- c*:J) Jjib:^ 

B ^Ij iLiU- Jji* ^.l*alij, iL*li^ /■'^jJU JLu^ ^ «>^ (_f-LiJ|j sLcJjl 

y^ J-t— *-^ ? ^J^^ ti-i U^ ("^ijil iJj_C tX=> J-Ej ^ llJj: L.-^ (J*L*All 

tj^3* '^ rr^ '-*^ u<* o'^j^' o'*'-^*-^ **^> j^^-^ u^5^ '•^'^5 '■j-V^' 
JL^I K*^w ^^t ,_iLjL ^3 JUI iu^' pOilytJ! >_iL,ji ^y, j^l ici^ii 

16 L^) yjLo yAiS' krV^ J°^^ J--^ kl^-''-^ iij-^j; ( KLj Ji/j iiir=i^lj iSt s .LiJ 

=js^ i^j y'UI Ljj j-c L_^^ Sj;uj'* Ai"^ L^j (jsj; i^iO^ jj, s^^-o ^L? 

a) ora, ; B ^^^-io {sic) 80(1 fonniiln conatat, Doindo om. i_jiUii ^^.U 
(!i Uili'-). ?j) B ^t.*.^ (^c^v^i, C j*=> Lfw-,,, Poat i-ljii artdit: i^Jc;-, 
Lj_^ j^ ^Z^ ^=jIj i[, c) Jnqut 111, 'lf1, 18 l_j_;j, Diiiiida oL^. 

ri) B ^\ jEqat om. c) JaqTit aJOi:. /■) Kjyu. p) Hacc in H doamit. 
ft) C y^. /) B ^I. h) B *i\j. i) haoc om, m) Jitqlit I, a«1, 22 
^lUiwj. «) C pro hia; b»iJcp.w..o ^5 ^rtJ^l^ Xijt *-j li^jp-i (•-;'r^ J^L™j 

j.j:i|j C Uiituin |.^ riibro ntramonto. o) C J— ^t oJL> ^J;, [-i^"-^! J1LL11.UI 
vyiJI, omiBBo JU.-1 xi^i-. Cf, quoque Jaqiit H, ffo, 17 ecqq. p) C j._i*l 
Oj^l ?) Jaqnt: (sic) jLy.1 qj/^ '■) uyJUj. 5) C \j\.j, 1^ ,j=ji'. 
C om, LLii» JB ».L?jJI y-: ^> "-"^ * '^^ erf "t?^ "t>^' 'l^' 

<^ fLi» ijj. a^Ju, Uiis. * JU.JJ j^ jiu Lai=- Ji V^^l 
sijjdi LlJI C;i *^i ^ Jil Jj-j Jls ^B iuait y-. i*jl tr' ^r' 

i lilJw. JjJ. 4 llisiS. il lJ>U=- i-i-il, Xs.\, S-i— LiJI i-^i ^-^ 
. J« 0«j^ ^J* J^ ^5 « i-^ OM/" ■>« 'jSill ^»li V^ ' 

toJji. Jx luut iL~)l, ri^tHAJI n«^ >J ^-^ ^j5 J^ "'-ij *j-^ 

Lai. * c^ jy, ,iJJ /La3^ Jli »J-^ cri itM^ ^iiis- * 5^1 
t juj j^swi; i fi 4»j o' j^ tH ""I '■v* o-» r^ ch' Jj- i^" 
^ nijjll O-Kl i_(j ^ Jli Jj-j J'" 3* o' V^' trJ'' o' •"' Jr; "> 

JULi „> ^ O^ JJI iB^ "ii^l O' r'^' '>»'' ^ "^' ^ 

j=vJi i vy^i oii*. i ^-JJI, • « j^ '=" a' J'yJ' >>*' •>«5 '/l^ 

J . i ^_^ ^saJI i „ I ... II JJl oUi^ moLiUj «»»* "^ i~^^ 
aUJ jy. ix«i ^ l-i-i-. rjjc! iJ-J- »i<JM i'-^.'^ vli#5 <»^i-l-j i> 

„B j_t_i Pj J -ii. J^;^ Jj!>i5l» o** jf* "^!^ "^ "^-^' 
qI, JaU^ }L^^ JB, -U»i ^ PU^ *3 r^' ^-^ -'^^ urfJ ''o'^ 

iiljiiJI, alfi- ^ j ii. ,)-»l oUi^j "J* lA! jt^ "' i'^' 
JM.U-. .jM-i ^'j-A 'r^i J WJi tri^i ^fi- iti-> cr* ^/ >" 

o) B jiU. J) C IJ^I .4a«n. i^ ■ •) » o"' ■" " ""■' O/ "■' '" 
JjLuJl „jS. .) ,1^ (1. N '^j) ■V^j' n B »"• ») " iJ^'- 
») B Oj«~.. b^l. *) ^yil iL.ljj Ai. Of. Bokh.,1 I, f.v .1 M. 
i) Sit B, C v'^JJl- »■) !• •'»• P""""' ") " f" "" 7"°^" ■*' 

„lia ^1 M% vsJAJi i^^ ^Ms-. <"• H.indM ir., 9. «) JL#- 

p) f^™. ,) „,^1. .) B .i.e p.mli. (^,.1.!) •! aei«i« '^l-'^- 
s) B ct ,^. add. X^ Q^. ul Q-i„.Mi |j:.^*i-5 oLi^tj uii'jvj LJ^'t' ^iJ^^ I (-*-' iS^J^. ^ r-^:*^-^ Ijju-Liil 

6c>4>ii y* flr""^' ^^V^lj "Sjli/ i-il^Uis ■'U'j-^ LJ^Js i-lf'^ij u^ljftJI 

LJlj-ij i^j-L^lj Vjil' iX-"-) "iJij-E Q,* JOtolj'ilj Bjjlj U«iJt Q-fr-J |_(*^ls 
eX^^% CS;»i*J' Cr^W ur"^' i3 S'-^-^^s '^ M>^^ '^'^ A <i^/i CJ'^' 

a *-Lw f .lX«»JI Ljya, v^'i ^jJ^' i-Jjjij jaju 

LfcU iLi_fl a-Spjji pJ^! 7i*UJI BOjIj * sl^flJI ILL'Li Bj-^^-ijo .?KAjJ« ^JLSL4JI 

Jj: ^^j ,'ia™il. *i^=ljAjt, jj^i i_.._ljiJt5 wVJjJIj jfriXll* y^JI f-«j-« 

10 XJ^ ^jL. L=iil' '-il <^'^^^ ^^ *LJI Lfj (iJO^fu l4) ^0'^°^ ^i-t^* j^ 
m iCuis* L^-fwl i_SXwl ;i_!_^ r^^l ij>* ? XJjuX< HiX^- tir I ; _■_ H !^?y^ j^l^ 
J^^ ^i /"J 0*T^' r/^-* *-JljJ> jUuj ftoljLsO' J_^l iJ_*i* y*i! 

L^jl_5* l^t-Sle jj-Ja-i L-(-J ff^i u*/J! L4JX 4,J^ JUS Jiji_Ji ^ l\X\ 

15 j X *k>,*,=- L_j_j Bj_tJ-io g^l fir tiA_i»- ^ 'iO^j/Xi. g,y^ Lp^ii Ji*,kaz*~< 

'iXi^ \jaAi-i *'■ i OMjtJI t^j-^^ li-e j^iLii, jJ^ji iJbbj j^v> yUJl uy-:i=- 

'■L+J cjy^ V^ *^]j'y-J' '^'e.^j'J j'==^J ji*^i ^^i ^^'''jf l-Ha L-^j 

a-^^^b- lX^-I^ JXj (^LUoO HjIIJij ^jij! lSlJi\y,^ giySi' ^jlj-x^ IJ^^t-^ 

t&(^_jL~- ^'^ HiAfrll J JUl_) j^ ^^y^^ Lg_Jx j=-U* L^ Hj,^ iil^ iT) C b^^yi i_jy=3, b] a li^Llr. c) Hhoo in B deaunt. Textus autom 
quoque latmnosus oseo videtur, quia tantura tree i::jL:a-t) enumerantor; aoiSst 
e. g. _,L4- ,..^j. d) B iiiijj^. e) O UuyljJi. f) «a»J! oum \6S (KiJJlP). 
ff) om. ;i) B om. {) C O^ v^uJI ySS". k) B tantum ,y^. I) B 
ol^'. Ml) B w.1-^. n) BjLa:^ Jjft L^iiti (B jlfl.|), 0) omiaao ^y. 
habet: ^^OM xL^ jt^_^I ICU.^ J^ ^yj| ^. p) Ljjj. Deinde ut B 
^y. y) add. Sl^bU ot doinda habet: J^I y, IcLnU iU| J*3?j, f) 
fjU,. ff) B et i_,M+=.. d) Haeo in B aeannt. «) Fort. of. Jnqnt II, W, SI. Ji^. icJlji ■_ii*nJ ij, JJit ,^,j-X-J rfBjjftXtl iJ^ly-Jl^ l)j^kks:JI yOUt q. 
ijaUs- Ljrt^j iLkAjL\t iLytj iJulj c ,1^ p . { I; lSj-^3 J-fr^^^ U^^-*^ LflySSau "^ 
yi- Jj,* ^Ty '^* ^' )'-*-^^ ffi^M' Vl>-j' /iX>-^ L^* '"^^ ^i-^AS-J' 
.yj L4J f-<L^ lX.Uc vjij^'^l; iiiJjii»l iX-5 ijLjJJ f-<L^ v^ il *-*>! j-*-P 
KUs (jMj'il tj^'J.* i^O,^ ^'i^ fcUjioj Jic ^ (jy*J- j^J-J ^_jij'i tSLfJj 

ijK uXjj i^UI! Ji— ;--c |jr_j tXJjJI 'L-!^ y^ vii^j j^^ «^s _)A^Li ^-^ 10 

HjUi;iL -.L-Ui iUfli'^i J^iji a-J-^ _ji^ ^^liJ uXsvwil j »jL. j^K ,^1 i^_, IB 
((tb liU jutii, >,!jjlJI uX-^j: ^ j-t-c titLi-j ^^_j_J5 UviU^lj »UijaUt 
^ jjOJL^i K|_.,U;-j t3j.B:>l JUi-j jLiiJ":;!, ,^y>L{ii iuU«J to v'j^^' r'J^ 

(i) li ut C wU Diiimk ii ijU, ijL>. 6) B qi^aJI x^suU, tantum 
ljyy.Jl. e) (.! ^^^,y-^■ ]>i!i!ido C pro ^ (B j*>i') liabot Sj_^ ot addit 
;a.; iU:.' ,vlli ^^j ^^w!l yCi ^t jCj^S ^3. Porro ^jijj. il) In doBunt. 

c) L^H,. /) ux^yi o- V"^i ('■ U^l^>^' cP"^-^' Ujo^I eftilij 

J^ vJ^i,, 1;) iOjjai, ft) C „jiX?- 1) pro his: ^^=-1 iX?w4t .>Jj:s 
ao^ ^\j iXis, ^^1 |;;y:5 (siu) !i^.-cj ij>c Doindo B Liyj't. fc) oin. 
Ui'ij nt h. I. iiiBorit ^;iJ^:i.l <Ai,. I) ^lX>i. m) B L^^J. «) B ora. 
o) (' ^1 JU liJ,. ;)) om.; B hio ot doindn 1* oompend. pro woj. q) 
j^^. r) T! jAjy,. s) I! ot C iUI (B iu>jj). () C yy-il. o) C otn. 

h) H Kino punctia, om. e_Cij: L-;.J~^ iLiya*-i dSjAc j-j^I _jaS!I ^ ^^^l c'iM^\ jj, |i.UJt il ^j!^, 
^\j6 iJ-o ^-:yj Jl^ 11. S_;-« ilcO^I g^ J' >jL;Ut«JI S ^)i l^-f>y' i5 
LeM ^y~-*^s iiji-jjlj X-JU fj^l aJjJii i^L-I «_5-i:^ pL-^iJI !i*=>lj ^^ 

X^l evJ»Ai LwiLwij cCLaJ J_*j (y^U jjac^l Lilo lXSU~> j-4-kJ ^.,1 iVi^ 

jU-JtJ ^_bJ' l-jy^Jj 4»Ljti jjJl\«j \i-Jit.si j^i^i Lj<JL*o |^_ic) Xa^) 'jLfl. 

j^ CLj *^ _,_;_s ^ Jjjl ijLJii ^i\=-t JwJii 0^-^\ ,-^-i U#ii Jj'* 

]0 jilU) /"rS-^l j-^-' V^r"' si (j~L-^' niw-*J.A:>l O^j sZluUJ ij— -^-J, iMj'j-- 

Aj^\ ^^iLi Ju j_il . ct^l i_jlL=- '^L^ asM iiiA;i-i-!l i^iHr^ 'J^'' LJ^' Q^' 
JUyj, yj=l a! jw^ j_! jjj ^^1 Joj; . |j_J j-KjJ ^^30 yoM\ y" eUomJIj; ^ a) C i:^fjiiyi. i) B et B KiLw. Moit C q* pro J,'. Hnoe Yerbotenua legiintup 
apud Samhndi II^a (ed. Bui.). c) Samh. S-^JS n\j!a^3. d) 'i-^) 
_/ij:, B yi« ^ji. e) B B^-ij:^ ot mgx KjUjt,. f) B ot C lii^ij. 3) B 
^^:wii!. ») C LjJi-. i) JL^L Of. Samhcai in. k) iCJUj. i) 
h«oc om. (B u»_|j pni lt-^). Of. SamhUdi 1.1. 8 a f . ,n) viiU-Uc-l. 
n) C liaeo om. (pro jAJb B jaSj). 0) om. ot liabet n^L™ i~Li<Xi^. p) Bat 
iJJjlX^JI j-Xj ^il j^ lU^ ijJ -^UfJl; Tid. SamiiTIdi lo. ot of. nuno Ibn 
a»'d ed. Sflchau, III, !f1. 3) C ^^^l. Ji*j ^1, <6|**i«> i_<v-" c_T^j ^^-'-^ ^'^'j ^J u!+^' CT*^ tifc-? ""^J 
i^b> il »jjjiill JXjtojJij y.>i>y<i fc^iS), ij *JiUa (jJJJI j-i-^ Bij^ L5'^^' 

iU.,jai >^yy iOJU i IjJv--! LiJ-i «jjL!il ^,JU/ vij^l v^^- i' ;^^' 
ot^.O \j~t^ j^s 1^ j>ji' i"^ J-*-"-J j-^'3 Hj£3jj1 JLai vJict^^t uiJ-ijt) S 
jLjtjjl yL^3 vl?-;''*! '^-^^ l^J^ij* LjI-? o5j^ iX:?^-*)]^ /'vi.^iJ Js':ilj 

jJ *^ tjjJl j(;i:;;tL4-« iiJJLXil ^^V^ J--H4J' * i O jAj Q^ai). h,^ 1:^=u« 

* flLail ,5 oUic j*j^ ■j:jU=«JI ^^ iij,jj ;;j'^j l(r*^ u^' CT^* r^'j^' 
■(> Lsxll ;^ "j^ i^^jWj L-t-? iW^ "(iji^jt) jLw^ Jj: uO->, Jji ii_iy! Llsj 10 
v_jiJ>E VLjj ooljtilj Q-*=* ^Uni; i-JH^«j uIiXj j->t lSjJLaJI ^Xs:u.vi jwij 

il JLjsOI v/I jr^i* r^ u<^l ""^ U^^' ^J-^ iW^I 55 slcVs^i a) aamMldl meliua tantum !u*L. 6} h, I. addit: wOXJt ijiuj ^ oijij 
y£i ^ ^.-w-^c ^^Ij j^ U=aJ! --iii-j) _r^ j-?l ur!^' >-*J^j. ^-^ '^[jL, ^^^1 

f) U xjiia. ff) tanlum jOjOJIj. h) B sine punottB, Lj>d/°*J'' Cf- 
aamliUdT Un, 13. t) haoo om. Baindo C iXs^i J^«Jj outn ann, mtvrg. 

OJI ^ (J*. lolelligitur HUtem 0^f^\ ^- k) gX.. i) B om, poal 
y^ addit ^ij^ ^J^ ot jCb; ^Uj: ^jj post ^^l+ic. m) ajU?-; .THqltt IV, 
ft", li) il lAuUiil n) C itjAiS'. 0) Male Jffiqut ^Ll,. p) C Vj^b- 3* ° 
om. SumUudi II0, pnen., ha.eo Torta laudans, sed ut Tidelar b Jicqut, habet 
=jlaj', Deinde C Jj; J^I d~t-=r-i- ^ <""■ ^ro Mf j^j a_jl- IjJws--. 
a) R yi.;-. () y;t=, il JU^ v/U' ") Haeo ei addiai. (Pro ,_iXc 
hio hftbot ijjjoal). iotijJI JJtoj^j [MiUa ^jjjJt (jy: ^j Jj-*-^' SiX,A=- j^UJt _^' 11,^ SijTV-*^ 
jjLtijp- i±i^ Ki^ j=^l i>.>l« Jj: )i-i^!j * yo-i tiiy,! LtfLj-j iA^L-^5 

(lLfkX<3 jLLiJiII iilp- ej-«ln iJJyw; A-SjJiUi .jj i I— J_J lyjj ^ySl-JI ^jJ'j 

^IajSu JiS\^ i_ijii Q^ y^l 'U! Oj-jp A jIiXstJ! XJjJiic- K-Lt-b- H-a^Sj tijj 
L+Ac vJlj^! '^-J^' -^-^ t,''L|- o^*-^ ^ i>JJy-JI BjLj=" iy^ Xa-o.* 

Bjxii'* y^ias- lXL oj-JIj & bL< yiji ^^jJil J^ rj^' ^ L^'j * Q.-*i'- j-4 

iXiJo vIj^'j ,3J'«^ L^Jj^' "ilJiC bLJ-j ^y ^W*-* )J*JJ' ii)ji=- 1^:1^^' 

U *rtJU> >J_J L^-^J-E v^LiJl i_i*«ill j. B,l_=- i^JJI^ Jii*JI* ^.jlJuu j_^j 

jjil i6iij * i3l\!! i_jLiJI i^j rr—^- f^L=- LjJ HjJI j_i_4 ijya=- iXL] _**=>) 
L5jJUi t^l, ^^s^wj' ^jjj 1^-=>^J *;^^ o'->--' *[j^3 i^Jjilj Si ?U^>" 
ol;-=) VI5 IjI^' j-i-S'l, JJ^T, y=l5* J^l .V^ r^^l jL^l.* u~^5 a) tantnia a,,^ jlAjj. 6) 8 oddit siL. c) O oddit ^Lpj. d) om. 
«) |fc(J, /) Addidi 01 C, ubi vero -iUo pro i;f^^^' Doindo B_*.wjiJ!j. 
g) Addidi ex 0, ubi yJai' L^LkJ. fPro o'iL^' J^). Deindo J^j, ut 
piernmqno addit oopulam. h) C iLs^iii ^^J^ j^ Ljii* ^^J .IlA^I ti'-i^.. 
i) L(-ij [W*jJI j. KJji^IIj 'JiyMJii ^ iutj. fc) Lj"!)j 11011 pmeoodento 
■igno dislinotiTo, Umqutttn ei ^^\ ^^l^ oaset nonion appollativum. Bat autom 
itatio inter Janbo' et Morwa. In opor& ■WilBtenfoldi dna Gobict von Medina 
non memoratur. I) C <X^ J-*uJI j*i5'. m) om. h. 1. . n) C pro hia; 
j^ JJt. jb^l LjJj Hy^ HUi (^5 _j.«*=. ^^. 0) j=l=. p) J^. 

j) iui>j i_JU? ^^1 (^ ^J^ jjtLat. Deinde _j*^ ^0^ oXlJI ^J\_S>j. 

■^Ijri^S- ') hio nddit: ijjooi^ i_j[^! i^JJij et habetr wJJS ^yaJl. Wj Jji 
(B ^ji pro »;aji). a as a 

^-b«3 e^j"j ,i^* ^fU ^1 j.^ .j;M«^ J^^j^ LSr-^ lV^ ^■^-'-^ 

B^ ilLja^ B_,Juo jS^^l ® -W '-H^ v^LaJI^ OJ-Jl ^^La- ^G:>j S 
Hy5:WJ ^ ^ iJ>Ji i^l jx* a^ ^^ Vj*'^ g^^ iXSW^5 j^jl/U jLj^i 

tlOwi, SJlJI _jbi j-Ul, L<^l Ij/ cr "^^ «tJJ^-^l! .k*^lj 

JJ^ Jjj ^3»sll iia),U 'yii~< fi»-i5t J.^1 J^l jJi ii'Ui' i^t-s -^j 
lUtj jl»S=j jla*' "Jj J> ji*! ft! o-^' I" ^'"'-*^ "^^ u^' "^ 
>aji! ^l.i=-j Ujl* fPjlJ u<:~ ,y^ J* aljW- J»o t^ J^ 'Mj 
^Uj» vL-J5 a^ ^v'Hi "^^ v^ ^i>-^' '^j'' o^' '^ '^J'^ '^ 
,^ui fsi jBjij ^i, )J:^ CT^ j^i j>, ^ Vi^i '-^j^ vL<j i« 

jS, <LiS oUj ^t Lt-Jl ui/f' >"! "^1 '>-^* A" J^' "'''"*^' 

J) bJI-o, i**' ^U i»^ il-^. i) D hi. .1 ..« 5^ Mox J.*. 
t) B in m.rB. mm ^1. I» leil« ^3. ') « ^' >■ "»''"'" '^f"'' 
,«) B ^^^, ^^y. ») « o'*' ») " "^^ !" -"-^ "* """■ 
,) bi. .1 Mrf, v^' •■) B ^J->-' " ^jl^-fl''- J«l»™"». »"'•"■• 
Jummi, p. 219 •' Khniroilji, IIM. Jnmon. II.. SOS, p. 81 JJif JjUill vlf kJLc L-fj ftjUiwIJIj ikBjjto ii3lj*ot j^l j_^ a *JLi,« u^Ij ^J^ lt^ '■^^ 
_piJty ftoljLsuJ! ^^iJoMj svj*^! '^'j^-J o*^' '^5 Cty^' >^^ /■^-*!i*^ 

J-^l i_iL=- jij, yi^JI i! j3<Aj U-J !>+>■ W XL:>I lXJ i^! Hf^uo iut_a 
Q, IjiJuOj iAjuJj- -^Ij J^jJ^ iV^J) VtI^'^ Ji^^ai\ li, ijijjtj |i-jj Oi^ iXJSj 

10 ^^ *LlJ fjil4j, i_jlj_jt x-u*^. x^j J-^l ii J^l i:;^ LkiL=- ysuJI jj*a 

IB fli g^J liUJo's 2 L_j_j £^!_jJli ^yill KjjiXJ Ljo^ [.^/^j i^it^ljis f^'jf o^ 
L5^* t*^* '^' rj'^ "o-iV-c cr (H^y^ JiJ^' «y-fr^ wbyLc O^THr-' a) C addit: (1. y^]) Jjfl ytflj, OjL^. 6) B ^U^-^l. c) C a. p. d) B 
fjAt, C lyc. Jitqut in t, 'lij— xJi (cf, quoqae auli S^). VLd. etiiim Sprengor, 
p. 118, 1. U II f. et Hamdffni Ua, 15. «) G «JJ^,. Cf. Jnqllbi, riv, 8 et n, 
JolianiiBBn, p. 373 et Sprangor 1. I., 6 a f . Deinde i_XJ..s:^lj. Khuzradjt, 
1.1. p. 80 ^,,LJa; ^.j, i-J_J Jji ^j (sio) Oil:5uJ! K^LmJI (--JUjyi) ^; of. 
naradiiDr 1. 1, f) B xj-^^. g) Meliua forot y^iJ! col!, «, 82. ft) 
lJjl_s\xJI. Deindo B 'i^. i) C bi\=-Lu^ et moi ^Ij yiUtjj,. fc) B j^n^, 
C oy'JI. rn) JLfij. ») (j-j!b (j^i^ Jj_j )>^y |,R ^1 pro LjJl). 
o) Ij^ j--y-«t^ Lvli ij-^yi 4iM->J '-JMj^ j-rt-^- P) nddit: ,-^ j-^-ilj 
i)-=*|/*- ?) C j03=-5 ilJi '^l>*i £jV '^''^' ■") '^ pi^>*SI;. Vulgo wjl\-1^. 

3) B yJc. C gj^l ^ v^ljJI ^>jiXij, (B ^JJUju ot jtiwj). ii) _^!c 
^j^. ti) «ddit ^. ^\j tysvlt j-c* j^b- L^-j iAajj iUoji jUii^j *(ij>r>LwJI |_jlc nijt 

^ iUJi |JlJI J.*zfU ^! OJ^ UA^j* j^lX-c it Js.*^:^^,' /-Hjljt iir^'j-^ 
j.,LbL-. L(-Jlc *lL1=- iiftt4i _i_c K-a^Ijj* Ai}.=UJI ^^ f.f»^\y>-^ ^ii_*_j » 
iLia-UJI ikJJiOi Ljj'^ H.j'i^irf '^^-t' H.*;'^ (UjiXt j-S-c; XwxRJ 4i>-'J l^^ 
(LJI jfc-(^l J-*^ ijjt «j.b>)*' Q*.J=- Ui^ L-t-J ai\«jO) A-xJj^ AiUiyj 

^.,^ ^^y _jj, j^i oO-j pv^^Jlj *£«Ui- s^L?- il o»^b ^UiUJl 

K^i _j->3* !!>;.«« MiAi-JI v'? 'c5^ *-A-* C-*'^ O-"^ '*^ jfr*~«> '^-'-J 

y* ^^^iXJ! J-^l, 4V jy-^'s ""^Ij^J v>^ o'-^^ oljj^lj otjpt 
^^1 Oc*iJ jLWi ,_^^ ilili diw^iiio U jy^ ijr-* ^1 yj^ ^ uyl 
_le .:iixi-l LVii i-j^l UI3 L(J ^'^1 i^lfj ^Ij* O.-fHj or 1^' '^''' '^-'a 

^^ v^j oJo ^ ^lii-cj i^ j^ij ^'i tA*?v y ■> gV-L^ W-J o' " 

% O-Oj ,^ j_^l HiVx o'jl^j) ii-l*^ jL^I jLw^l ua*=-j fc^l^l 
HJji^^ *xuJUfl \JLij liUJ f-^j V-?^ '^^ 'W V**^j:j-= J-iwJ' 

o) OjUx. J^UJI >. 6) Ejl addidi. c) B L«. d) \ffi] L^liti 
(B *Lii), f) B KJrxc,, uUJfj. f) B a^jJl. Doinde B J-^, ,>**?,. 
3) om. Pro tiJc?-5 legondum Tidetur iuaaTs. *) u^" iXJ-j (sio) J.^J!J 

m) B ^>^„ ,j^-y ") a _^ er' «) *^ »>■ P> ^ "'"•' P""""'' 
vV.r^5- 9) :^UL=- t^yljj^lj- '■) B i^ ">^- '*^'"'** ^ yy^lj» 
y^l_5, 8) C *Ju., ^J^5. «) .aAJI. t) 0I5J-JI ^U ^^j 
^^^ Jji^j oljj^l,. Hmc in tottu innarui olj,y-Jlj <i"od in B deadt, 

W) Pro his ;L?Ji fy^ Jj. ^5 iLC it -ya'! ^-~^.. ^) ■:J^ J^a 

LtiLv4 v^i^lSi Li^5 ^;^l5 ^jj"' e-j'j "^Lij ^^j-^=-t L^l _r-i: o'='i t'- «^^* 6 iLU-^l ^% S^V^I ''^l " ^^ ^ ^'^ -^ y^ ^'^'^ O^ J-*-^' 
^L-j <iWj,J^ i>'r^5 <5(.4L^j, iciyjtJI c^^lJ-^ Si O^ f^\* jii> L*^5 

S * fc_jls«]J Ov--i-* Jjj slj_^l ^j ^yill 1^ EL*i>o, lX^j u>J ijlli:^ 

JUyt J, *£yi=>< i^U=*^i iLf-^ ^ <:Jy>''f^ <i ^\ Vr=- '^-4^1 r^ 
si^ j^jl ^1 iUi-i, n^i ^i* i i^jJ kX#T J^UJI ,^ miC-Si 8/e 
il J*2nrf ji-JoJiII li),^! qJ«J j^I [J-t iLijJ^ j:suiJlj & ^^ iAjJ^ 
LO 15) p L»i*«> jiJJJ3l jLsvC;! * (4> " o*=^' '-'[i^'j byi^J! it J * ^■,■A-C5 (^,L-*-c 
^y:«^ j, g^LJ^^ji l+^t ^^ Q. Sj^l L+J u^ J^Uil ^13 ^_,J ^_y.j ijjL ^^ >^^ j^t^3 ii.-:* jL^! ^f^ll^ u^yi OJ_j j^! >if KjyJL, 

Pro i^jjw B I c^J" it BaepiBsime additur ^j in lalibuB. 

a) B ^ at deinda B mftle tf^!, blfjJI, 6) B om. c) .Js^l- ^"^I 
lJOj ^$5 {B Kj^bdl). rf) om. Deinda B -k^,. e) Q S^- f) B oS^^' 
g) »*Ui. fl) C ej^liJi J^sLJI. Deinde B et tjjJJ-5. Oogitati priraum 
legendum esne lXJ^Ij, quia eitus bums oonvenit et insnlubrilnte oat nota (yid, 
Abulfeda 11), aed infra idem recurrit, ubi B habet ut bio reoepi. Tidelur 
nempo intolligi rogio quBm Jnqnt 11, !"fl ult. fieqtj. nppellat jaT et do qua 
ttgit Sprengor, Die altc Geopraphie, p. 73. i) B ^jfSf. k) 8,LsuJI, Doinde 
C yWlj. i) C x=.jJI tJJP (^ JUjJI Ul^;.. m) C i^U H) J*xJI. 
0) Ljlfbyij. ;f) G jiXiKli ^Isuii et addit ^,Ojl ^^ BJuij. g) (j^r^^/- 
Doindo habet: ^jjAi' lWJI ^.j, (I. iS>]^') bJ-l^j ^ yoj'i) ^y, IjX-..^ ^ ^^5 
Lrt^ jj' jJ vi>--LLj IJli Lij-^a::. Ili^iji LSjiyniJ- B babfit ,jy^\ pro i_5jjU-j, iS ijvji iSSi KjUjI li ^1 ki^-Afw 5C<U _jjj |»(j JLJLj ^_^y JU*X< ;;T*i^ 
ft L|j J3b>i lAS i_5^ i-iiM (^ (jdi- Li BJiiJIj 

>ji v:>jww L. _^Jl ^t j^* _,rtSJ3i c».jj ^y* i_.Lcj KS'Mi j_jXli qUJi^I 

^^l tX=>l J.£s= »Jj= ^_U^ i_i>ajJ tt^rt^i V;*J' i^j^ J^ jiSjiitj .jUUalli 
ej.i^5 i'j'^ja v^iJ=Jl5* sL«J-o o:i^^ <io*^l U^ila? eiL«_l fUl eLJi 

L>y>s M^i B^j^civ^l, i;^5* ^.,!^' usii" /■^_*JUlJI j^ ^^ S"v-=-j!s 
o'iLi^ ki'Jyf--.i\ ij^i^j /'J-^ i*^ jjli* yLilw JUI+Xj uj^ii*' AhI^Ij 10 n) Haoc in non oxiUnt, noo scio qvomodo nomen nrbii SKniioruni Bcri' 

bonduni sit, Cogitati de yv;^X-uj, do -jJ^Viu prope Nadjmni de loco u;-^^' 
apuii Rpronger, p. U5 1. 7. Pro ytiiJI ut B infra h»bet, B h. 1. yi-JI, 
AvJl, infra C yuJl. Vid, HarndSuI 111 Q. BanQ Qohdfa ad tribnin Ohsth'am 
portiuont. *•**=■ i) C ^mS cJJo. c) L(-L«. (i) pro his omnihass^j 
jSJj ,_nJUfeL[li jA*^ lXJj. Pro j*j>! in B eoribitur j**3, in u^.. «) om.; 
B Uj^j mL^js v-*^J- Mox B (.jjJl. pro i^j-J'- /") ora. j) B fU^. 
h) C hnoo ora, ; B rnXA^lj lAj^j '^3 "fF^^y '^y-f j- Oonferri debent prseter 
Jmint III, 11, 20 ImprimiG Ibn Khordtidboh irr, II peq et BdrlBl: X_jL*Js 

^LXcj OUuJI, JjUIl ^y/j ^Ij^j, >JJUi)I O^^Oi Lji*! ^^yoll. ^5 Uuili? 

^.jbCiA) ii/iLjX) Ljjyo=- ,j,j alj-Jtj uijs-a (1. ^jJs'i) )^-^5 ^^Av^j ^/i ^^s 
liLcj ijijrfi f--^j iUiUJIj ^^j-JI,. NoBter autom male iL^LjjLj pro nomine 
pigl hnbuit, ut patot o qui hobet: (sio) K^L^Jj i_s^iLfeu ytj^ iJi^L^ 
(kIc) ...UCua LJ^iLy, Pro A_(_iy MttUfir ad Hamdaol cI, U maTuit iixSrt. 
i) B i>Ay, Ibn Khord. ^f^- *:) B I'^ji^- i_=Sm3^ « J yfJJJ^ o'iL^ a 'Jlj-' >-!?=- lJ^^ o''"^** "-^ * '-^^^ ^-,'0u5' 
y^^l, iuF vjUj? ejjij) oLijJj* vJiji^I i_ibl^ d H^-liOl i_j:5Ui' e^f^^^i 

ft^ljj Q'^y> LJ^ii^ tjyaj*a=. i_JiL*3 PV)*-* ^^j^J iwAjiUc j^cJjj i;;\;X»iia*Ji5 * 

^JU^^ ^Ijj5 olii ftj^Lc 1^1 UU*" _jL-*J3 iji*:OI lJU#H j^' ^bL<U 

E |^,Uli i^ilJiVi |^i:!^v^j |-jL)UJj* "iir^ i_>iUi=^ mjjiiJI LJiL*? iiU-Sj a) Ibn Khord. Ifv, 7 poat ^^!0>f h«bet! ^yj^, ^/JtjJf Uij-^ <J'':i^s 
oL-* oj-=-. Becte, of. JaqHt II, lo^, 11, Hn, 22. Hino oorrexi leitam; B 
jI^ obU" (Bio) LJbli'oyi" oy-*", jIj- i_jbLa? o>?- kjy.=^- 

6) C aji«. «) ora.; cf. Ibn Khord. 1. I. r. 

d) B «jJ.. -jJ.. Vid. Ibn Khord. 1. 1. 8 et Jnqol in y. 

e) B jiX-Eji .L-iijjj, C ora. Oodd. Ibn Khord. ^-,1X03, led quod addilur 
JicU Kjjj probiit (onll. JaqHt III, wi, 14 aeq.) mo roetB correiiaae. 

f) Mnlo Jnqnt in T. ^t ^^Lj=I. T. Ibn Khord. 1. 1. u>. B ^iL 

p) om,; B v-''-j-i>3 UoJi;^ ^5_jj ^^-..-it^JI,. V. Ibo Khord. II"a, 1 ol 
Jaqnt in t, 

i) C ora.; B ^o^. V. Ibti Khord. Ta, 9 et cf. Jaqnt II, wl', 30. Doindo 
H om. ij^iiu.. 

^. Y. Jaqiit in y. et Ibti Kliord. 1. I. A. 

k) Jftqnt I, vfA, U ot Ibn Khnrd. yiLc ^^Jj ut qnoqiio Jitqiibl Til, 3 et 
Qodiima ffl, 1. Deinde B c^t^jj liibj,, C om. Y. Ibn Khord. 1. 11 et HaindrLnl 
ir, 8. Apud JKqiit II, wl*, G pro oL»5i 1. oli^ of. lY, fH, 12 (iibi 1. ^lOj). 

H j-j„iJi, B-j-ii. SgcuIub sum Ibn Khord. 1.1. ot Jiiqtit in v. Cf. 
JaqUbT ril, 3. 

ni) B \_!yiJi, V. Ibn Khord. 1. 1. n. Hino oorruptnm ridotiir _-wJI apud; 
Jilqiit [II, v1, 7 aoy, Deinde Ibn Khord. nddit ijJ^ kS±=^ (cf, Jaqilt III, 
vr^^, Ifj ncqq.). 

)/) i! jAEj et deindo ^Lii-J,. ^•^ ffS% ^1 ^U^ ^^'yi^ <^_^L^ ^ ^^ ^^^_^ ^.^1 
uJbLi- A^liJI j^ ^^* ffuULCill iJ^iLs? oJ^JI o:il^ v^^j j?ybL?U a) hMfl om. B ^Lzsuo, Jaq,nt III, 11, a ^i^si^^. Tid. Hamdam 1v, 
28 et [bD Khord. in, 2. 

b) a am.; nt B habet Iba Khord, L i. nbi unuB ood. ^ySUu, Hon autum 
dubito qain legamlum ait ■.-^jj^^, et quidam yk«tsn^ _>_L»,Tid, Jaqot IV, 
t.lf,^ 2 aeiq. 

c) .C om.} B id^t,. Yid. Ibo Khord. ]. I. g. Pro v*««J' B V+«»J'; '- l^i 
Khord. et Hnmdani. Deindo Ibu Khord, additii^Ij'! i_iyj£Uj, ^if ij^jsvij 

d) B \;*^, A-iJ-^. T. Ibn Khord. 1.1. h et JaqUt I, If., 10. om. 
^jjtlj, ut quoquo habent Ibn Khord. et Jaqabi TU, 8, Jaqnt in t. p ,l) jtl, 

a) C |.jiXil (jj ut quoquB uaaa ood, Ibn Khocd. Bdidi Ibi seo. duos codd. 
ijjL-X-a i_=i Apud Jnqat desideratur. Deinda B ut Jnqat I, He, 5 awlo 
jy.fl'^lj. Reote aoribltur apud Iba Khord. IH, 6 ut quoqjia apud JaqSt, f\"\, 2. 
Of. "ffUstenfold Tub. Geneal. 3, 25. om. 

f) C om., B ^j%. Secatua sum Ibn Khord., ooU. Jaqnt, I, tH, 20. Optio 
datur inter prouunt, ,_iUj| et ^.^X-Ji (ut apud Ibn Khord. 1. 10). 

ff) Sio B, C Qt Ibn Khord. Miiller (ad Hamdiinl tv, 8) pro Tera leotione 
habet ^jtiU^i- JriijUt et BokrI memorant Igcuni ^^1^=^ in Jemsn propa HidjlUi, 
Bed a nostro diveiBiiR ease videtur. Doindo om, ^..j., { Jj qnod forte nou 
diffori a ^ (Joqubi VU, i el Hamcliinl), In JilqQt non out, 

il n om. Tbi. Khonl, imnrt.^iLy. In sona. B^^Li^jJi Oj:iUt. (..UiiiA. ^-^i^ ^yt ^^- ojy^ ^._Lj LJiLsi' j^iUil ol^ ij^Ly-'i 

lysusijij tj^.^jJIj'" AiLtLii!! ujUi.- i^v^' lW- lj:;!^ /'iJ-U-i LibU- _j_i3l 
«tj}^ ^tiU* J^j Liilw^ ivJ^I li-='^5 Ws3i J.=^* »it3L5 J^j ijiU? 

« ffO ^1 v_;-jL^* ^i oiLs? «H^ ^ ^Ui? ^^144- '-J^J^ (jl^f' vJ^Jl-*? 

*"_)'j=-* i-i^lLiu q^jS~^ :^iL=rw Q^y^ o^,;*^ psUiu j^ tjeJj ^^* 0) B lXjjsj^. T. Jaqubr, ni, l et H"., 4. Idem rBBtitueodum apud Jaqilt 
I, 111, 14 at vfft,d.5 pro CU:sJ j^. Cf. IT, I.H, T et Ibn Khord. If., 11. 

6) Ibn Khord. i_Jj43 (ood. B i_*iU.). 

c) B ytvjjit, Sj^slXil. i) om. 

e) B ijUca Kw-iji, *jt^ nJ-c. Apud Ibn Ehocd. tfl, 2 rooepi SjUc. 
Alibi mentionem eiu« non inyoni. Ibn Zhord. addits JytuJt obb^ fA=?-)3 
Vouo ^^J (JftuHt viia o^lLi'). Deinde om. ji-^l »i;^l ,^3. 

/") B. «t sine pnnctls, 

S) B v-'o^^, om, Ibn Khord. addit v_«a^. ji= ij'iLyj. 

ft) B iteUJt, iLcLUiJ!. T, OaqubT, t"U, I H'., 7 et Ibn .Khord. Ifl A- 

i) om.; D H^j^^y ^- J=qfbl Ma, 1 aeq. et Ibn Khord. « et k. 

k) Addidi BX Ibn Khord.; etiam om. sjkLj. 

1) Pro ^^ B ot ^j. 

m) B et C ,3ji Jnqiibi, ni, 3 1^; yid. Jaqttt IT, frv, 5 seqq. 

») B 6t »j=-. Cf. MilUer ad HamdSnl a.,. 20. 

0) onk. De hoo aliunde nihil illnBtrandnm inrenio ^niii forte legendum 
j*i); praaoadena (oodd. ^]), memorator a Hamdaul {t. indioem) et JSqOt IT, 
fn, 2, Ibn Khord, Boruin loco habet: Oj^yij o^t ..i^iLj?, ,;j!l£iL ^iLi?,. 
Ad priraum cf. Jaqflbl, HI, 2 et JaqBt sob ,^, ad allimumnomen T. ann. 
u ad Ibn Khord. 1.1. 

p) om. PoBt ^^'iJS- Ibn Khord. addit: — ^Jij {forte 1. oJi.) JJ^ obU^, 
l!UffJ.^j-.j^ *j|Ji:S (A= o'^'.^j; of. Jaqut III, v.1, 2. 

<;) fiic n (it Oi Il.n Khord. Iff, 6 ct J5qut in y. ^L^. r) B |.,rf>. ^y=^\-^ iSi^i^ B_,j-uai. ^"l^ g^^^ O'^ii^* "s'r'^' ^^^'^^ Oji^r^i 
*_^_i ^^.,L*'L^3 e[joUJ> oiL*-* d 3ijjfl«lt ij'i^febt jJiiJt c^tjaij LJ'bL;!^ 
tj^i^^ »_i_r^ i^L^.3 ?fJ^ ^Jli^ fj5#«* ijil^ J^_jiJi L?"r'-' a!)'-^ 
i_i1i^ Jtj^jillilj ii<3i^ uibL=^ (g--w« LJiU' o^^'-s *^^4-^ UtiL:*!- 

y>Lc xJ^ J^l luXJj j-yJl qaaqJI _r*4 ijji U'V-J qUc JLooJS ^J» JJrm 
fLjLua, iXj; q, (jyJ o|jft>) J^Ij^j jl^i _jL-y w^tJ »y* 1-4^ CJ*''^ "^ 
_LJl5 ^"^I ij, (J»j30 ySuJI ^^ UOJi*. »iLij_yi> HiXj-Ji 1^^?1* ^\j-m\ 

J:u-5 |_J«IjI LPjLlI 4*b <_^ uX-S ^J*^I i^jii, ^jJlr^Jlj oyiJI iLJl_p^ e) haoc omnia om. Ibn Khord. pro ,j^ habet ^A> (t. ann. I). Deinde 
odditi tiUa+JI^ qU*' "^^^j f'-i-^j /"^ "-J^^J) e)-'*^-'' 

d) Bio B ot C; Il)n KUord. Iff, 7 yUJi (iWJI). 

c) B ot (jbW=-; Bori[)fii coll. Ibn Khord. Ji.\^s> ot Jaqnt II, fvl", 6 u^-Ui-. 
(Juatuor notnina Boqq. deeunt in C| pro ^LrsOw* B _,L;5'-1^, ol;'"^ -^ "'"^ 
punctin, I'ro i^-^l ^^^3 B tantum Ly^j. Supplevi K=yiJi es Ibn Khotd. 

/") B at i>)-==i;>. Ibn Khord. addit v/^'j- 

ff) B ^„*^, C ^.Jo. Doindo B uyL^j, om. Bupplevi Hj^fH^ i^yS 
OK Ibn Khord. 

ft) B ot sine punotie. Homen seq. in deBiderntur. Ibn Khord. ^6)!^\. 
AHiinao iliuBtrata noqiioo. i)? C ^-^ ut Ibn Khord. k) om. 

I) B om. Via. quoquo Jffqat III, HI, 15. m) B JHqn* addidi. 

n) »ijjL Jdj,. 0) ot Jaqot ^V^UJl. Doinde C LjJ. 

J)) B xw^ilXc. JaqQt X^>-E. ByL/ JLtsOt lAi. ^ eB,p5 »_,*J>t llis>5 yai-l Hj,&5 jiu>i Bj^ »y j^iAj 
H-J/A ^JjyJI j ^L?\J!, bjj-i ^^ _j-i-^l e^ij iSljGi jl+J\ ^ i^yi 

ji\*j^su ^ J*s=uJ) aj^iJiy eiii-JL=-j iJiuL-«i_c hI^ j^j^ t_5j_3 ^LLU 
Lj3j a B)^ jU*j |_^ Sj*^ g ^U^^^rf fl oj-J-wi * /'OsIja-SI j5 B-tL^I 

10 L^^ij; ..J-c t>_3 I |.ijjj i5r j/J^t rtJS' U-.i> Uitojjs lOjIjj !i*JjJI v^W' 
''^^^j* *»tiri^L»S |jj<j' ilJ^ Hjyi' pL+£j S H>Lis ijJL (-Jri* iA!_j3 or (^ 
oyUJi Ljj=jiJ* X_i_jyi jt-jJcr »|?Wi" iiJiLc OTut-j^ J.^ L^ Ljli. j 

i« (»4s * J?** ;^-*-J *-^-i^ [H^-s j^' or i^-l^j^ L?*^ -iis^lj "^JI 0)'-'*** (I) C pro his J-b- '-JJ^j^ji Jaqilt om. 6) i^jlU. JSqHt v-f^. 
e) Hodie appellatur Nizwe. d) ^Uj. «) Nomen rubro atramento iniori- 
bendum in B desideiatnr (0 fiioo oop.). f) C \Jjj*JI, g) c^., A) No- 
rainft itorum in B deiiderantiir, sod nunc quoqne C doficit, ubi oniuin hinc 
ad H^jS' qUcj dflBunt. Coniooturft supploro potui quia situB cum desoriptione 
oonvonlt. i) B y^- k) B L^j, Yid. supra p. vl d. Lectio inoerta est. 
De ^yj aliunde nihil eoio, nisi oonferrl debeat Dimanhqii, p. fU, JL-t_), 
EdrlBii i^Uy. — iCjJjiJt est fort, H% SitW apud Dimaahqi, apnd Jaqiit in v. 
y^' Pro ijLfiA^ B ijLXa^. J) Homon hoo mera oonioetura inaeripaeram, 
quoniam oonstat tribum SSma Qorftiahiticsm in hao nrbe dominium habuieae; 
of. 'WiiBtenfeld Begieter aub Sama cum Jaqut I, aw, sad revera supplendum 
foret nomen j^^-Ja-*, aapra aa, 1. m) B at ^yUS. m) *f:^, o) C 
yuJt ^^lJ« \^p. y) ,jlj*J!. j) addit Lmc^I,. J., I j-*™c iJlXej JiJ cj iXi_»^ 1^1 Ji ij,* aIwLhJI ftJLOm.* L4J5 "yW 
/"[_pjuii L-i:o_jl -„ j i o—i'i qjI;^5 (JjA-j-JI (iii_j|ic» yjOlji Jin* fr'^^' 

16 laJiJ' Lgi-«. ...lX^s oy°^ " ■^'^f^' >r*^' '-^i^ rt^ i-^ IjiSwJ! s 
L^^ j*»j lXJS Jjii ^^jt Ifci 'Hm ilJiji" By^^l »i>-* i}-^ q' iJjslj 
y.j-J!^ !L-ia_i JLtUij ,^j-i~t-J. ^^ o^^ 0^-> *^ ^^ ^' l*jiJ^ i^f, jJj- 

,jH /iJ-4^ jj^T li jO^J! j, ^■,i>>J^^| (.,Ui^ iXJ_j5 ^^jlj^i i>r?-i HJ^**oj 

(jJOI 'Lailtj I4JIJJJ5 J^^ »-rt-i fJLJ' Ji^LfJ' yyJt qa^ qo ljvAJI iLoiJIi 

JL-;-:> oJ^^ il jn^i fiy^a jj^ B^l Jf^iJ. ^t vl? i' j^J^' J^r^'' 
|._j^'JI ^^ fJi^ i-ljjl, Por^'j u-r^l^*^' t*^ ^'' ^^"^ -^l 3i-ol, Ljir IB 
I0i.j uj'-^?^'^! L^ O*^^' '^^'5 V^La^'' 'i'-^J- V^l o'^^-S '-^'» 
(UiJIj ^V^iJj i:;.'_;U= J^!>^!j 9 o^i**«Jlj Mjplj fX; L^ jiy i^ ^Ls^ 
SpVi ^y. \ik& Jx Uj lMj ii^UAJt (ufr^ f-JM ;L?^ J^ tjri*=^ _r^.'^' a) om., sod tiddit J^ 'L<. ft) C a<ldit ^\cl^\. c) ^ J^ ^j 
^5 ^tj=- A- '') C cH'/-. e) ora. f) u^^. g) G j, f^^.' 

i_eA^I (Ulp-. h) B iji^L* 5. haeo usque ad j^l (^ om. 

i) B jJl fc) B om, i) Oonieoturft emendavi, B IfjMi iui^ 

X-UJI; jiiy gJill I4J.X* ^^5 j^'t ^0^ SJ-= 0^5 £"'■> "^ ^^' 
Uu! ^ ^LsusvU, ^^ iyij 0^ ^1 i^- Deinde looHo sBquenB usque 
ad ^,jy:JI J-:> in rtoBst. w) H ,jfM^- ") B jJi. 0) B ^. 

p) C .^jy^b- (P" '•^^■^^ ^'''''" aoriptum fuit ^li^-Aj). j) Sio B, Port. li) |Jjt sU|j Ajj—Jj /CijL "/^ Ijjjj ijjUil 

mLjXj di-jj' v^vt^ ^-ynJ! j5 iCX*J ^^^0J^^ iX-E-lj vJUwiiij sUiJI ij SUUij, 

jpjjj [vJiE y=- j-j^i; o)<J-i o*^' e)u-_Si i,LJJI* ,^ ^.jUju [»e-j-e Jj,;^,' 

I) «_*_i i_=y^. j_g_i "^^ y^ ji^JJilil fr^=- lJ iJ--Jj 1/ jS^I J^li ^oJI liU:.' 

^j* ^qjUiiJI ^ j-SLJ-l ^_J o_rttv!ls /i^lJjiJlj ^ji/M\s "LjiiiJ! J^ ^t 
UiJ^- Ja^jtj.*^ fc:i>,Ljj j^ J-^I^S USlJ^j* iC>yi^ >^ y J, ^^^i iK^J 

^Ijit ,^ ^fi UiJ^ JS _i---i/ ^ Lf*^, (^ J^ ^^ 5j_-r LUJ^ 

f-JjL^ j~i^' iilj-6-1!; i^iJwJi j^-baJji v-JLillj »j+« f*t*^L=j jtV^' ,j''J>*-J 0=p-J ,L,^t XU-S ni; mos ))r(i |V^I;*SI linbeL :ijj|j;-i;t, A) C dtii. /) II iL^.iMl,. 
/■) B jOL^L. ^^ ^,^i}\ Ui>,^-^. C li. h j^LjU, iTiiVa in wpito IClu^mFirin mU', 
lorlio loco «l^j qiiario ilcrum i-l^. CoiiicciurS ctlidi. I) Qotaii. I06,vs,2 
et mox vs. 4. C ins, ^^^- in) C CJ^^-J ' ") B ^J- ■ « Lf^ljj)* fbti-u jIj-u-j IL.;-^ d-jjij tUiW) iw^Jj Ji_S_»_j |fcji*L\^j 
■ixfyi, !)J*Jt>05 j,?:^, j^|Ujo j_eyi J-ff!^ jLsiJl. K-LiU} fcJLc StjJi ,jUf jij-" 
.; !■ , I I >• "^1 iLjfJoLji ijj^jjsJI i).=ly-5 ihjIjjwJI il"-*!) Bi\ji*a5 q'-»* i'**"! ^ 

^\j^% ^' ^^U-»" v**^ o-^JI iJ^vJ ^^1^ j,, _,Jal! ^^i v*aX* ^Uibj 

j vWjj j4-*^,) ^tiUL* v-JO^ ,_jie J*tt!l lijlxi' U|s f?-jJ. KX^j X^Lji 
.itJ, Jijlj*^' *'J' '-V= J-?' ^LSil idSO^] :iyuj^ ^1 iJj_S 1^^ QJL\^t 

tSujJ^" |V-tJ ixjjjlj jjU-«J5 jlwlyiJ! tv-A^M" tk j?4J J-**Jl5 1^ J:/ 10 
iLLjUJL ^^jy, >i^\^^ yLi jL-i^wj -^1 «i4/l (^ (^^' '"^^ ^'* 

,.j, iiMj ^j:**! o^5 o;4^j= i^i ^\ "^i L>y "'^i o''^ '^' r^'-s* 
(u^l)^ »^joJj ».ub.j jJ-^-y^" ^^;Jj-^ o^-"^ ^'i r*"^ r*^ ^ "V^' 

.vjjj pjij J^y, v^j v^;) ^J5Jyi^ UU- ^i ^,^.i .-J-^ L>i a) B sine pimotin. b) B j^USH.- c) om. B liatiot ^, d) ^/j,. 
c) C tintum Hi/; .^Sj^l ^!, iJ^^j h,.,U=s. Post j:^^ 'h^s aliquid deesao 
vidotur. Pro '^l 1! IJ. f) LxAwj VJvi^j ^.,1^. g) h, I. additr /^Ij 
K^ iJj>;.M jL-t-^, try"7^ >-'j"5 ;^ O^' ^l^- ''' ^ O*^'^ o''^'^' C?^'' 
^.,yjOU L^5 sL,. /| H v^J^. k) w^iJ^. i) C H'^si'i-i oraiBBO 
i_rJ_---* AJ. m) '^f A^"^>i 1^ tf^j- ^V^A huTiD prtiBcedit "eotio ollyiil. 
a) a nddit aij^"^l j. o) C om. Deinde hie (1. ^^^ 0^5) ^_j*S- o^j 
jlLU ■:} K^y^L ^.jjvUX) (B ^c,«l J^j. Of, supra p, av, h). p) pro 

hia: Jjj5 ^j ^.j^JjV LiL= j^ olr^'J "'i^jS "^^^i ""'^'''^ ""1^^ *^ 
^=-5 omiamfl, Oorroxi ^^, pro J^^l, «t B habot. q) B .Sna puBctk 
Kamakhahart, J'W?, I, p. 466: jS> Jj^ ^Jl JLO tb»u:o..^l ^ ^V L"? 
"^j fr 6^J "J^" *^J t^ '^J**^ <-'^ '^' XjJ a\-^ g^I* ^\ yi Sy_j^ klLo* ^I^ i HJ^^tj^ y;«JI oUJ J:v*:>5 
fir iji^&3 |3UL»J ^^Li oLS=.yi yi jL^lsUI jlIS-j J ,^jlS^\ J J-jlJ^ 
3j«! ^i BsljJi ^* ^ a^ijS ^^Lj ^,^ ^^t ^j=> b^^ -iL^ ■;3^|^ 

^-'-jjj !■* JjjM ^"^ *'yLJi _)S'->^ L>ia»j uj*ju-*, i i ,»Js':j) ^**s- ^ aIuxXu^ 

5 lJ ^1 _rva' cW keI^ j.,*^i_j ^UlJI IJ^ ^U^ c^I Ij^l ^\ Ujl.^ % 

jytw tSr^! lS^Ijj* r-**"-* (j^'j=- j^?! '''^-=-5 q-*-*^'^ ^--axjl j^tj 
^^L+c il) oLJjJIj f-jytjt Oi-iUJI, v^l««)l ^^JuJ-. ^^l5 /'UilyJtJ!, ^L-iJI 
fi ^UJts [wi-^tj yljix^jJIj ff^sk-JI ^^ xXy _^iijj|, fc!^lx«]| oyT g^ 
J^j-iiJI, 0.-=-jUJl3 jj^y^^l, ci-itj^lj A^/5 gLjJJij ^JJUI, ^UJi, jw-LJ!, 
jjL^lj jj.A«JIj jLii^l, ij^ijj^ij, ijaLoJij ju^j ^Ij iu«|_jja<-,yi5 
^Lk^sJi, (ji-^vJI, LjjL-vJIj vj/^!> j^^lj o'^" '^r'i '^-^ r^i* •y^'^i 

JLS^yi i^jilJJ' |^j*4aJI o[jL?U-Jj vl-^' JLb »LVaiiX>»l _jj L, I ,5+aJI Ojb-j, 

JIS Ll^ JiyuJ! oJ^Li- L-LU «!a:s:Jl ^ ^^^jj^JI JjiUsOI J^ ^^l j_^ 

IjAij" ^yc J^ b'lLj o-AmS iXJij f.yjd| ^4^ ^^ v^yj iJ-s'ls r^' ^-l^' 

j^iUj J~.o y>T, jUjj uJb j=.ji 1?,^ uiJb L-J-J :^Li>^ ^1 ..Jo^wi ^^J^ a) B L^U^l. 6) ow. <B |.Jli-:!| - jd,xi^). ^) B J.y . d) ^ et 
raox B L-^ pro ^. e) additr j.,U=i ^yJ^. ,^) om. (B ^^ ^\^^ 
Bitie art.). ?) B .iX^l. A) C om, i) B L^-jjO^^f,. ft) ^IjljJ!,. 

.ii ^>*i^ ^jllj o;jL>Jl5 |_i.Ji, ^j BjjaJI Oji>5 _r+-L.)L. o^jj;, ijjSsJ laterifl ail aeotionem rjaiUiJ) ^^ araiwis. m) 1 n) B ut r\a. ^^. i:>i* ^UJcil liU-iJ LiJ^Ji a IjyJf «L£_*^ ^^ jJOXj j=-"'^ XjU*** j^^ 

^iMyi 03-»J ^rfis j£ ijUj fc*«i ^ jJJt Lyx_i *^L£=jJI it »_*j ;]i*^5 

Jay ^.jl ^U3 ^yLJL, bU jUi=.^! ^ iAj! ^_j-il5 e !^ U^ J ^ g^; ^ 
ij, jJL/l jOJ U.j*ab>t Ijl (j*i^^ BLX*a j_ytjiu Al_«-i' jJJ! 1^1 |JjtJs dUJu 
j^ Xj :J Jlj_*l j^i L|jlj) ^^ o_jII ^**ij f-J-a-! L«5 Ltf^liXaCb LjjJ! 
^^ '3 (_50Ji L|1^3 i-^Wj [^!^f tf*^";!! IlXJ» i^JjJ (jojUai Q,3 AL^J'-j 
Li-*J , t*^ « Sj*i-til iXu-,1) k_A«iiiJt (jij: J-iiij .^lX-e VJjAs '^jSj^ *-^'^ '^ '" 
Ljjloic; AjLiM ^jf.XfJiM^ LfffLS^.j HiX-ie—id cLJa-jl^ i_jiJ_S^ilj ^"ijzSU, iJ|5j-Jj 

viyt li~5 ipJi >_sijMj \j-^^-^ Lyjsi k^l-**^ V*^ jO^-J-fj LfJ_a_-'_j Hjjjli 

JUli iiiiyHlj iXllj cUJI *xlj'3l 1 JJ» J-oUCtj * k j^Ufi ij-r^3 Hj%Ji"l j-w^j 
niLj-L. J.*]ij:*m iittk^J^j ^^^j J^^f^t^ 1'^'-'' lilj^' vi-J^ ^UiJIj itljaJ! ^j IB 
iv^ Li Jjib v^XAaAj iUt JyJi Li itAJUJl ii>ju*<5 * « Ulij, Jliji !!--*+=- ^.j j,( 

SjL2:uoJI 0+ci^ j..-.^ »jJ.Js ijJJI ^UJI Ulj o^UJI yASJ" J,L±Jtj j?^! 
■ il "J, p ^^UJt ^JJ J.-VJVW ^^[ "ll JU=jl iuiW j-g-i s^UI iH /^ o^' 

a) B jjili'. fi) B Mi^-jli 8t mox i_Sj.-ij. a) D ^.1=-=-. d) B |vJWt. 

«) B r^H^' "t quoque 0. f) Sio B et 0, Vulgo Jysu-, Delude B v^jils 

pLLiajlj. p) U cLiuj. fi) B jIjj. B _j3. fe) hanc Bootionem eio dati 

(rlc) j3:i(lt 0-^i ,jOj! Vij^) ^^j i^-*^ 1^ i^J-"' "^ '^' O^^^ OT) 

_^3 K_0 L;^^ fjX^ (j-JJi ^4^J ^3j^' k^y^ C^'°) l-fr*>'-::!V«o, t-jjij ijlji 

^iLiJt iJloiJI \«j i\4^j, ^ tU BiA-i ^a;^ i)-^ Q+^lfs i^j~f ijy°^j Bj^ii*.', 
C ^ et mox iilyC-<. m) C .Lj-C. n) B ot .iJij. o) om. ljuX£ k^\ |ftjuW* lAp^- JLSiJI UiJ-i »i^ji>J|j ^g? ii>UJl *^ J-^y 
^y wtj^ **^ (^lAo jLIjlSj '■(^j'> i-*f^ o'^ *— *-tl L.--^* ^y^' v)-<^5 

J, i,:;JIij Uj, iP^ n'"^^' >_iiLii>L i_BhLs^j" iLjJjJI j.t.^JI ,y-^% **->*!' 

kiiJji L-»-?j LFj/ jfJj vJuIlVJI i3yj> '-*-^ji ?j'^ k*^ * '^-"-Jj' '" *^ 4*1^ 

li b^aJJI ^^Uc ;)J>'^j m "j,[ o.Lm Ujj5 OLJiiAj ( aS^ 0,Li=S a) B £j^5^, ^yj^. Of. T«b. I, r^c, B. 6) O '^As-U c) C jM^j. 
d) pro Mb tanlutn ^1. c) B -/, „_^. Dcinde 111*. /") ,j:JL\w 
liio et doinda, at addit: ^U±i:i — jJij> DBJitdo ^■,1 1 - ;j. j) C om. 

A) fJUs:\^j i. e. ^a:f\J^^. i) C ^jj^tj, h. 1., at deiado JIJtL* |_s-iJ-S. 
k) om.; B ,^i ^jIlM'. Dflinda C OiJotSL,. I) C t«nt«m ;fju\j (B ^y). 
Deindo C (^,i\i: _jLL)o iU^Sj. m) B i_ey<J!. w) C liVJJOj, JUiJI li^il j*j 
(1. Q^lij) ^sjl^j 1^1 j_^_5 LJjj ^,^ (I. l^li ^^) ^^Sl:i U^. 0) 
addit ah', p) njJ>.«i:^1. ?) B khj^I, xiu ^^1. Infra in desoriptiono 
Aegypti B aemol sJbjll, Bemol lit rwjepi, nJtjJ! et kjU ,j^. r) Sio B 
(.U^), C om. s) B 2^/ (1 B .iJi. m) L^jj^ ^y L^ K«y Jf 
(ji=5yS ^3 ._£Jlj_^' et post sj-JiSI addit ! Jju 'S, ^^^, JULi^ ^^ ^jUi^i- ciji^ (^lXju ^jtyJI ^ .L^j" o5»6« 05-=^ -^ ^'^^-^ ■^ o'^="j 

,,.^1 J ^L=. cj-jl, fjl^ cH' j-'j* «)-" o' ''!«*'»" f^^i ''-»^ 
„^jj^ cr***' /■•'l^^' J-^ ''■'->-" r<^j}i •j-f-' a- i-^ «*"'—" ' 

^ijLj ,jijb-l U^s^^ ^lAj: ^-i-*l ^1 "A-JJ L^ ^j^iK^' G^^-S S^J"^' 
jl .lA^I IjOi ^ uiJi JS o4t~li ,^ iJJ .^t jr^l O- * "^ '^ 
^^Ju^ Q^ji, i^}^» U.^k4I J* ^jiit »^ i-4,J VM y?* '» 

yU«j Aij uu» vJ^JJi k«i<' co'y^-' aH«^ 0'-""^ ^l-*-^ ej'^' 

Ijjyiyi J« L-H 0-,,,^! ty J3j»^l i OJJ^J CJ-'^I !>-f-^ '**^' 
jjyj* ^i ilLJ vM^' V«^' «'^J *%f ^ 03"*?^ ^r^' ff-"^ 

sijuiii i,X«. iiji, j.u«Jt ii v-jbjJi oy>*^5 %/'' '^^' u-<-' "*"" " 

^jlii ij=-'5l j-L-.^! ^XiULJ oy^f '^^ V;--^^' ^^ ^lltByJl Vr^lM a) B jfi (0 om. ^). Doinde Uj pro Uil 6) ^:>^ et post t^i 

•ddit! AUj- ^I J- v^ ^J3. e) o* J* A'^ ''''»^' a^ " 

^UJ^ w ,a=>li BL\iiWv« ya&l j^I, omiRBis eoteria ouquo ad t^yiljj^ '■ W- Mot 
B hnbet W* pro I*, f) Sic B. ff) B Cjjd. h) C pro hius ^jjaJI ^ J^^J 
JJUilil ^y5y^^ ^r^f^uJ! OJj: ^Umj ^.^^ iUJ 1514_, ISlsj o5**^^'3 v^^ 
^^ji:u^5. In Beqq. B ..^^ pro _^«LiJ-. i) tjli Oilj^^l o^^j^J' *) *^ 
,i>iJl ot moi ^LiJ^JJ oniisBO oL^j-. Pro ^ B et ojb^' ') ^ g^V" 
m) B „yA=JI,. ^/- A jlL, ^)_»I ^^ ^ j^j^^l a ^^. y, (_r-rt4j (i' d^ j>=''--JL; 

Vjiij dO^j iL-9j* JL^ hLjJj ^^CUc *L_* XaL±M |.,JiS:*t tji_ff cH^ 
^P^ i«l_*it jJU, C(^j 5-t-^!j. /"^J-S *L^j, e^-iU XJLiU^ iUj, ^_^ui=. 

B Lit iJ-Jc^ *lv XJ^ ,^fJ^ J L^y p^^ bI_* ^)^ o1 KJ-u. li-JlJtoj • 

^^ ,.U«yt .L^^ Jiil tf, Ub^l, sL-j' ,L^ ^^ itjj^ ^^t .i^lj 1_.3 
*UI y! x^LSJI, v,L?udI SjjLjC_e i ^ ^ »-^>-II (J^ ,iJiui«-I IJ^ 

(^jl}JI i! v<*Jl= 'J^ ^U oy«i- ijl i^j,! tot iu--f'iji\f ju*^^, ^Ukll ^^ 

g^_jii J^ U-^y l^LLl* ^tj_, ^j^l sy^^ Lj-ljr, ^1^ i^jLdai ^ 

J'-^j i^r^ f-:v^^l a_jO ci^y=- (^ j^j dji_=. Sjjj^5 ojy (ijU _jrpjt 

so if i^J^ Q. y^l KJL:> ;^ 2^ j-i-JjJI s._^j ^^jLtj, B,^!, j_f_L_, o) B J3y. 6) C pro his: ^^. J J^l .iJS ^ yt K*l»Jt ,^yjjj -^i^ 

sLi_Jt. rf) O^p. e) C ^W^. /■) B at ^, j) B oUlJ^. 
ft) D ufJL\=.|. B Jj^ U. ft) B »J.^ ^J^. l) B j^l. m) haeu 
omnia om.- Deinde J^OjJl pro jUiJIj. «) addit; ^yUt ^LiL^^j 

Ce^j (i. i>/JD. «) B JI5I, il xUc ytT 5I jji L_yi ;uJ_-. iX>, j;j, Jc LjL^I jX^j c-^, i^^ La?-« 
,_jj^ ii>5j ■S' j_!Lj "S, I_jLLj05 «:L£ii lAs-l, »--iJ' "J^J qLLiU-J' v^^ 

^ mvl^5 kJ_^ J-jU-I ^.-^j-i Jx; _j^' ^Lc ^J^\ UOi- ^.0^ jbj i" 
lXsw-. •l"'^! J.r^-^ uWUi-. B.>_e ^;JJ.xsw*l! ^^J_ii_J *^>>-" cH "^m 

oi-Ks-'Sili li J^ y^ CK*blJ yfls-i IJJLj Ur*l-ii3 X4*LsiJt' (jJ-J BySVAJI 
.Jj^j ^Jl j. J^ ^.,A^ jLlII* »^-L-. ^^ ijjJI ^jJI *^>^UJI > IB .) B uLA. ?0 I! u^^":". c) B Jl-s. rf) ■eotion«im aio a»t: u^WN, 
Ujj, >JLXM Ujji yL*U J ,j»j! wJai Jo-^l j^ycSo. U-U. ijSjLj sji-ii^l 

_^>J )LxU u^l*! j?^ jS j (""' '^^- ->V^'3 j+^l ^ '■^^ tSj'^! ^J 

^jl^, .^^rt-; iiUJ.^j iCJi.^. D.i.da B tr^^illj u-A^^L^. 
^-^,4^14-5 0=^^'. Seoutus sum Hmmdiml oP, 1 V («(! que« looa™ t. quae 
■oripiit Mailer) si Iff, 18. g) ora. h) C k^I lyW V5/^ f^i 

03C 0, qui oetora ora. fe) Jj-J*-*. B "no pund", o*^^~^'' 
m) LS/'j- ") f^^- «> C ^^^- P) ° P"*' L5+^ ■*'*'* 1**^ ""'"** BilLuJI yxJI li^wj 6|4 Li* Uiii-* JLjt^ uy^ "o*-^^ iA;?=u-^ JdJi 

Ki;ja^ i^j,* ^ l\^ f>.^ Jji, ^^ f^\ i^S J^ _.^| j,^ 

«t>_^j ^i^i Ojite LjjIjjI Jji Xj-vf^c A_ySl^ Uh*;LiJi 0>i-J «/'[4^i)l 
o'j*^ SX^frSCU: ^^^ uai^^lj ejJJt^ f' f^ Oki:*- K-jj^ jUjlA-. .'KlcliiJI 
WJ^ IhH A*J' l5^' j-1-=> aO ^_4Jj iLL)j„, L+^ jzsijl ^ ly^ 

■^ ^f^^ r^^' mj^svi catjj-JI ^ JsiU j'jXJili, 4 Ji-ss ^ . , a..3 .jO_j a) ^Ja= JUi i}~v?-^UJi (B ^.,Lj IJ^sum^). 6) J^ Liuj. c) B et C 
jimXI. Sooundum alioa-Bunt Raidno in rogione Tftlkom .{Jaqut I, ^ll, H, II, 
w1, 5 Boq.). d) Haoo restitiii ox Ibn Khordmlbeh in, 12 soq, ubi logitur: 
.J)l U»jS=j ^^! jiLs^! ^i^y>| ^) jUJt ui^y'. o^J^l IJ^f ^j Jj.^s 
^^Jlf ^i-^s^^Ii (Qornn. 68 tb. 20) iuUT ^ iUi*. «) B <,m. In Bnqq. B 
j^^H-^l J^^-, uv:+--^t B, uvWlt. /^) om. ff) C »Jj^ ^^3 Ijy^. 
h) j-^ JOc et poBt -i.^ Bddit: gJLa saU >J-» .i;o-y=. ^aJO! j^^i J:, 
JiUfiJlj ^. () Qocan. fl9 vs. 5. fe) B lX«j. I) BjjII »JjJ j Vj^^'s' 
m) B addit J-?l.. «) B j..^. o) B _^JLj=; pro ^_^ ^i aeq. ^^5. 
p) B jiij, ^ii- a) om. B J^^L> sino copula; (Jnqnt quoquo memorat 
pronunt. Jj>'i=-). Pro Jj:)tJI probftbilitor Icgoniliim al^l ut apud Hamdam 
Ifl, 21 seq, Jnqiit utramquo Ifictionem nfi'firL ^ ^ e|.!jJt ^yl^** L+J5* _,LtiJ s ^ ijyl^ l?^ ^i ,^ o'a^ i f2 

ijuij XJais- ,)*=. J.S3 Q, MiA^nj iA=^. pij-jJlJlj vj'r^'i ^ jl^ tA^I l" 

jLuo j-»=- jy Jj! jijtJi ci^^-^ ^^' 'i-*~=^ ?ot>^-^ ^y*tl^>Jl -^^^ 
liUJk^ g.ji. j^ kx* oySjJ! LTjCj Jj- liUtX^aj ^Luj oi:^J^' "^ ul^s 
^ 4^jSi .iUi.yi (.pL.* ^o^s U^I j^r^s jLi^t ^^ ^ '-^i^f^ 

a) uJUJt et om. *nSi- Ljj- Cf. supra p. aa o. 6) B ,_5yi~ll et moXj^*-. 
e) kL^. d) B ti)>Lu,. «) om. Of. HamdauT Ift, B. ^) oro. 
y) C i «JrfV!s- ft) v^L~J IJoli. .-) fUiiJt. k) B ^^Ijvltf. i) 
LjJ^ U, yxoj ij^ cr?^3' ^* ''^''" Tataf of. Ibn Hnnqal f.. Noman sins 
erat Solaimnn, ut docet Ehazradjr, ood. 302, p. 79; i_i^ ^ o*f^ ^iv*'^' 
^«i=- A' iJqyiJ! Q, i$3 uyijrf uBjC li |.y i«A- B,*-«« -lO^i jJLc v^U 

Jl;^! *Jf J-t^J. or Ibi. Hauq. r., 17 Beq.). «) ^^'^^ o) HOawj 

Ujj5 oiy Jy o>*^'^J' i^^'^ yoLiSij ^_^\jk^ Q7t^5 o^>" .j^' or-^ 

p) OM. at doindo habet bi>^ ij iA-:>;j-j (B lX.:^^'). }) B bio et mox 
i-^,U^. r) B jJjaJIj' s) B oUj^I ^yij. Tifletur logendum oL«JL«':Ji, OufltjJIj, ' iSij'bCi 4^ q4-* ij^!}--*^' o'"-^^^ LT-^J V^-J"-^ i>!i^' (~^S 
(J^j .LjLjJ o^'aJ ,UjiJ i_9>aj a_j« QtiJj Qjyi'l; iiiA=>* Jj-LS q. *j_jJI 
Ijliti" Owaljll iuJuj jUjp vj*ij ^i J.J- |j,j ^LUJ &(!Ui4i J4- ^p OuJj Jj 
«j, l\=>1) UJIj 0^>I ij, iL-^- i j^ <->-=^ y SAjija i.jA=>U>5 !CjjJ_e L-t-pjij 
s oJ>^55 jPjiJ JlLsU Jf ^J, ^i**! Jk^ A^^ H^^Ij a rf^LsuJ! ^ jijJl 

^:iJl(5 xiyij: wyJI ay_j> ^t ojytti 0^ ^1^ v^^ J 'i'-Jj j' -^5 f-^'^ 
Ojl—L-p i_»JI iuUi™ ^^J*AJI ji-siJ >_*JI jLjU ,j**j^ tiLiLJi'ji ^,,1 ^_AJ1XJ! ja«=" 

a ftjL_Lj.> i^j iiiuj:^ yU=3 ^jW-i '-j'^'i' y^s i^U—*i> o^j*^'' ^'^'-s o) B y._jLiJ3 ^yyillj blX^, Ibn Djobair w ult. et va, 6 ^Jn. h) B aJ-^-JI 
nl BDpra p. 1v jr. c) B juy* U*y l5^' **) *^ saotionetn eio habot: 

(1. itjjiJjiL.) iLijl-yL (1. Lp>yLi) bVjSt! ,-+Jl ;r*-^ yi*JI J--- Jj= J^jili 
^ Cl- ^L^.) ol*. "t ^ /-« ^^U«J tXi-Jrfa iLj^ (I. IjJwMjj) tjJ^a 

^Ujj Uuoi ^ ^ (I. ^y, iS4~) ^o^ ^ ^ J*%J5 u^K« (]. ^a-^yii") 
^U ij^ Lfjl ^ vM/ !>/ ■'V^' 'J^ljil i^J CT'/I i:, ~^ ^^ A. 
Doindo hiibet j^^ ^tj> a^_fiU,. e) B «jtjy5., C hoIj^., Vid. Iff, 1 «oqq. 
/■) )lX* ^Ij;^ ^I ^yt y,, oetetiB ueque ad oliL™il omiaaiB. g) B j-ii,. 
S) Haeo aecurate descripta sunt e libro Qodniuas, Manzil 6, Onp. C. Vid. 
BIbl. Geogr. TI, fol. S ^jj» ut qnoqae ulibl intordnm. ft) B ^tj. Jj«j JS Ji ^_^ v^U. ^^! cr^ iM o^ f^j ^ a,y= ^^ ;;^l3]^! ^ 
^\i ^yi ^^aJj IJI ^<Uj Ij*»bl5 L#,.^_i gJil^f Bj*U _r?^l ^ ^_^3 

o-H-jj i:)^j~*j * g-<!5 o"^ i)-i-* ii-=-lj ^j-* j. Ufljli "Si3if'KjSS~5f 

^^; ^ dp ^i* ^^! LJjSr »U ^3J0i J* UiWt iiiji ^ Us ^ylj ojG'i 

IAj' ^i-yS ^t il U«=._^ Owiu "7 Ui ,^li egi^ it jj bJe it* ^ybu^ 
ii ,1 ^^ il ^t_^ ^^* y'sUi^ i! ai rL-J^i it )a*rJt ^ LUja- ^■51 w 

al_;JI ^ Uioii ool^ jjli Xjt«~, g^tji jjrSOi- j>s-tjtl U)jc> iXJij SeiLtfU. 
■j^aJI ^^ i-/jaiij j^lj Qiiiifij ^yjl ft '.i^^^ij Ltaij HyioiJI i:a;jl:>- [^li ai-iUli 
il ^ *JU>j_^ ^ o-^M il i:^=>-* i^ v\=>b' <if *iiJtJ 'L^Ji >Jf^ Uljfij 

KA-:^;jlJi ^ll Ji Ikic*-* f jijjSi it J) iL)l=-_w* tf.rf!_j (jil*ti- it Ji iLLoyt ...LflJ*c 
>Ji:>y, „pi)l il ^ Kl^y. tjLljL ^ QL il ^ !iLb.j^ »ljly| il Ji )iis>y, IB 
,^ uXr4jj r*-L^j* Vr^ '^' -^ '^^y (!i_S-Jj,j il Ji ldi=-j^ 'l-n-^J! il ^ 
,j^ j^' SiLby. ti(y^l il Ji UL*_r* «iy^ il Ji XJtjy, jJUj il xi-. 
ffitby Hjlilt il J 'iXp'.f LiJjC otj it J Kia-yi ^Jc ^ jyUwJ it liX-t 
Ijjta- it Li ijiu ^y^J Ki=y IJiX:?- it J >la-J ^^J il HJC^ ^j^ J.i-Ljj 

jLjI ^j^*f<j, ^Li, oblj^_> jUj ^^j. Tid, 0. g. Ibn Hauq. fit" et l"IT. 
d) B ^jtu, ^y> 1^, e) om. ^) u^Jwiil lii^; post jl B o«. il. 
g) C iiiA)<. at mox B ot C Ln^-^, Jij6\ et ixj^^wJl. In neutro codioe haeo punijta 
inTeniuntur. A) B om, t) tjs**-i^ (bio). Tulgo pro hao etatione i>,!^ 
meinoratur. Porte of. JaqHt IT, ft, 12. Jfc) B _,Uc (oLSc), C yUc i) B 
11JI13J omieBo il, Bed mals oollooatn ost statio, quae aempe Beoundum alios 
omaea iacet inter -jxJI et >'U>3^t. ni) B fort, ui^, 3. n) B sine pooctii. e^xJI u.1j i! J iyh=^y» t-:-4 lil ji^ cr-* '■^^^i «icby> •b^^yl il J 
it sj^ jyi ,J^;j fij>^^/« ui^j^ f-t-^ 5' iUjs^I At ,J ais'y. j\3. 

1 O^ it jl * Xiijy^l it ^jJL4 ^ J^i4i5 S Lij__jl l^^t c pJ^t jl * J^ 
LliuJ! il Bj^l px Jii^ jjij* lioLi- lijjl i^lj cLfli* dB^iXlI Q-J'^Jt-* it 

^ •Xi'i i.uji lijji pt, fia=y< .^o>iJi it J iHj vj^ tJ^ ii ^ 

li-^iS tU^- il J itJL^.^ j^l .il J iUu^y ^_^l 1^)5 il l_UUJI 
30 Xju-I^ By/e ^j xSbj p>, Ai^ Ki^I /-Hjb. ^^ ^ oJj! ^t^ * e il^t^ 

il^ n* iciJ*^! vi' J ^ Afi pLtJi il J 1^^ fi s^^i il sui 
^iy. rr A*;;4>=^i il J -'^^ >TL(j tiijiJt BpviJ' B^ UM_jtJi ^ J fi) hio addit: it i sJJU i;ib_^t il ^ g^^j U. it wC. p>i j^, 
aS^ Xiy;. i) B b^Ij. c) C qJ^JI ilj. d) B ttyiJt. ej pro his: 

p-toj il J ia=y it V;Jm P-* J^s 4JJ:^ ijjyJl it J O'V^/' 

O^j-j UjLw it S)^! ,_^ A:yjj t;;Ulbyi BjJUJt pL>OM il J! Ljii* JJ^iJI 
L^-i-Jjt pi, CiLl:>^ gJL^ ^jSl=. it J K_L=.j^ (1. ^) ^ il ^ Jd=.y 
il ^ L^J-i^ pl^ it J ijjJJ^j^ k:JcjJt il iJLiAj ^yt lX^J wi-i^j ^ 
it ^ L^ tiUill il J Xby i^iij^^l it J t;^Xby (ood. _p*_.5) _^_^5 
*b-^ iLiii^i il ^ Ljii^ (cod. L^/ alibi ^^jJi) ^^1 il ^ t^ *U 
gJL« ys\=v il J ^\^ ej:iL3 -^UftJ- it J: KJ^j-* (cod. L5^ i_5^ it J 
l^. Itinerarium hoc pnrtlm ocourrit infra in oapite yj«J' ^'^- f) ..y». 
ff) B i_syiJl, UJjilwJI. fi) ^.y^ Xnw-., Qodama U1, 7 pro hao sta- 
tione habat L^goUxJI ^, qnod prope huno looum iaoet. Tid. Ibn Ehord. iri 
nit et infra in capita de deflerto Arabico. i) om. et habet ^j et mox 
l^j. A) B i-L*Ji^. C «-rt-*^. Jllqllt II, ff. ult. meraorat qnoque pronunt. 
X*^^, led male ut ridetur, nam Qodsma l.I. 10 dioit: K_l_tiX-t '' ,-, 1 ,1 ;^. j«ij !Uj j^ iv r.' «i^ ii J iv n jLi/Ji j«^ & j^' Ai J' 
ijuji ii ^' bU. IT iSiiii; ii J «i>=3 j^ert J««i» s»j o-a* Uj* 

ij^i, .uii j^j Lh ii- n ijJCji ji ^ i». n i4«Uk j; J' ity. ^ji ^ i«;i i^n Kswja ^^3 elyj fi^j ;<^ i+ij jr- '«'' 

jS-l VjUj, J5J3 ^^' .iJll'j (J«il« 1. I. ni«l. rjlA o-i l«J*'- """" '■" 
•pud Sprenger, p. 112 Baq. ad Thalablja tranalata auut. 

o) addll J,. W a iJJJ iij Xs(iic .U.J £_,l^ olJ l^jt a, 
^ . M yyUJj. Distantla B melior eat el OOQaentit aum Ibn Khord. Apud 
Qodlma at U M, apud HamdHur (Inf, 12) 2S. e) male ,^.»l». Dialaatia 
autera saoundura Hamdanl et QodHma eat 28 K. (Ibn Khurd. habet quod reo.). 

d) B .yiJi- <) V t*j- J»> ('■ j^^ o»* *« "^^- ''' '' ^'5 ^'^' 
^,^ iixij Ji ^1 ^ Al ^ v!f- !^j-s- A'" ■"■■" "■»''"»■ "■' '» ■'- 

Babadha. ff) Haao tranaponond* aont anta ^ i^ o'^^ '^' '^ "* ""*" 
habent alii; vid. quoque JaqOt III, IF a, 7 aeq. Bodem mode comeanana eat 
Ibn KhordHdbeh !M, 10 aeqq. Male nutem HamdttuI K 16 et JaqUbl n, 7 
ponunt al-'Omafc inter SalTia et Ma'din Bani Solaim; Yid. jKqUt Ul, vVa, 3. 
A) C iLa-«l3. i) B aJLjyi. (Jnoque iUfrilil aoribitur, e. g. a QodHinai yid. 
Jnqnt in T. it) Minus reole WAatenfeld, dae GeUet ton,Medina, p. 26 (118), 
pronunlial Mn.llb, dioen. looum a vnlgo mala appell.ti Haalab, eed Ko.lih 
eat aliua locua prope Badr; da noatro Beltri praaaupibit quod ego reoepi et do 
hoo valet quod do pronuntiatione Tulgari dioitur. () haeo ow. »w) C, 
qui hoe ilinerailun. in too eapllia k.bet, addit: ILi^l ,^ JjUIl /J™j 

(1, ^Oi,) gi+Jij iUi- JJ! «Ls qI vj^i ''-t^ i r^-^'-" jA' '^'s *' 

^U liLlS )L^ ^ uy=^- J^"*" lagendnDi .j-U, ,5^ ,ya^ eolL Hamdnnr IFv, 8, 
Jllqnt IV, Xo, 22. 


a) B jli^ll {Bio). V. Ibn Khord. \f\ n. b) l+Lt*. Of. Ibn BoBteh U., 16. 
e) B |jA.?uJ!, C QAJ5WJI. In oapito Vj*JI 'S!'^ B yswll, C j*sa*JI. Tid. 
Jiiqnt in T. et sub ,.y-i-=-,. (Hio diatoDtiam dat 24 M. et ad ^J^_y^ li' ji=" 
80 M., alio loco {II, Hf, 8) 10 M.). Pro j_h_=> B habet ,^,*a=-. d) B h. 1. 
»jy»JI, infra sjyijJt, hio et infra luyJt. «) B et h. 1. om. Malo 
acquonn statio ab Ibn Khord. et Qodsma ponitur poet iLs\«j*J!. Vid. qnoque 
■WuHtaofold, die Strasse von Bap-a nach Mekka, p. 10 (64). 8ed v. quae annotaTi 
Ilin KoQteh Ul o. f) B hnec om. Deinde B et C om. . . Sjtj il J. Of. 

■WuBtenl'old, p. 12 soq. g) B ki^, C ssib. A) B luya, wyo. t) Oodd. 
^^U. Of. Ibn Khord. 1. 1. r. k) B fc^-o^i, »*x.jJI. Ibn Khord., Qodnma ot Ibn 
EostBli habent JLUsiAJI qnao est alin forma einadora nnrainiB ; v. Ibn Khord. Ifl s. 
B et Xlu-JI, T. WilBtonfBld 1. 1, p. 14 aeq. Loco huiua Ibn Khord. et Qo- 
dtinia memoTaiit ^\^ qaae statio ab jfX^j.^]! 3 M. distat, v. Ibn Roeteb U', 5. 
Hi) I'atet hinc itinnrariora mancum Ogee, coiaputatio enim dat QTl M. aJTe (dis- 
tnritii inter 'AnHadjain et Rumara 2D M. poaitfl.) 600 ad Dhat 'Irq, qui loona 
Kekkfl dietat ± EG M. Boafaat igitur 44 M., quorum ratio dari debet. Et quidem 
inter BaBrnm ol Hofnir sunl non 18 M., Bed 36 M. (vid, WUsfonfold 1.1. p. 6. 
Static prima Basra indo est ijjLw.3^1). Turn inter -ijJI i::jlij ot iicj.wJ-JI omiana 
eat Btatio sjLsiil (Wiiatenfeld, p. 9, of. Jfcqnt IV, fiv, 1 et 6), quam inter ot 
Jijti\ o'>J ai posamuB diatantiain 2B H., itinerarium oompletum eat. ^5^t ^l-*«i-^ll oujUl,* s^^\ ^1, il J *l4^| il ^ f^^^! Al 
^ J^>il J.I J; !4-i' Ai J liVlit i1 ^ AiLljI it yj^iJI ^ iJyS ^ 

r. ^:iUt j-jLj il ^ j^ya:> j^ oiv< t^ v^ Ai ^ ^ !"■ i'^ Ai 

a) Haeo Btatio infra et ab aliiB TOoatni iJJuJI <3j.w; Ibn Roiteb Ut", 9 
ut reo. EdrtBl (Deacriplion de VAfrlque et d« VEspagne, IT paen.) eini looo 
,j^ babDl, quod quoque restitai apud Ibn Khord. Ifl, 10. Yid. porro Bprenger, 
Die aitt Geographie, g 208. Bet Ftoletnaei Akah. Hamdimi Ivl, 8 J^U i)Ji03 
tl.j .v) , () B h. 1. cliAc'^l ut quD^uo ood. Ibn Roiteh Ut" i et trea oodio«H BdnsTi. 
Apud Jaqnbi Vf\ 13 rooopi j^Ij^I, apnd Ibn Khord. Ifl, 11 ot Qodttraa 11. 
ult. tljc':Jl. c) B h. 1. ut reoopi et aio BdrM. Infra B iti'Sb:)!, Ibn Khord., 
Qoditma ot Ibn Bostoh KjSOI. JaqDbi pro hue et praso. y^JS. d) B h. 1, 
wotiJI, infra .^yjLi. Cf. Ist. fv, Ibn H. I"f. «) B bio ly , infra nly. BarlBl 
hnno oc aeq. atationam nogligit. f) B h.l, u-^y*- sine artlo., infra ^yEyJI; 
aooutuB sum Ibn Khord, et Qodtiinn. Ibn BnnteL (ut B h. 1.) sine art. g)C 
omisHo itinorario praeo. habet q^ tX=Jj' id+jiiLaJ! ya*;^ |.LjiJl J_Jl ijii^^ 
J il:>j ,y^l (j?j (I, ijyi) ujyl ii KIj,. ft) B ot BbLaJI ut quoqne 
ood, QodBraa. Infra B X^i > ,11. Vid. Jaqobl 1, 1. et JHqnt Bub lil, li! ^jyi et 
^^]y^^^ hio at post lilxdl addit iCL=Y"- Soqnons atatio ooourrit apud JnqTit 
IV, af^, 18, Male apud Jaqnbi Wb anterior pnnilur iXaj^I. Pro iOjti B male 
infra *Jj, Jaqnbi et Qodama iufc. Of. Qod. Ill d. f) B infra it^jil. Jaq«bl 
et Qod. (of. Ill f) Rs^JI. fc) B u-jii.^, t/ysU*, infr" B j^y^ij^feu^. Tocale« 
praoBcribuntur a Befcrlo. J) B sy^^fM, infra yt^l, nt reoopi. J&qnbi el 
Qod. habrint lyPUJl; of. ann. ad Verfloiti IV,' p. 370). tn) yli. *t)B_jLo=». 
o) B ova, hio et mox. Deinde om. Q*aa. y et B om. il poBt J. in 


a) a ^. 6) ^^Ui. e) (}ji_yll ^ j^iy> i^Ulj. Seouodum Sprangei-, 
i>ie ai(« Oeographis, § 276 yerba XJCa il Titioaa aunt, revera 21 diet sunt a 
tormino Omani nd Jabiln. cj) In B lacuna. In C quae in boc>onpito sequuntur 
desunt. e) B oJo JL Bolet aoribi sine artio, f) B ii>JLil ot revera interdum 
ouDi <^ offertur, of. Miiller ad Hamdanr 11, 8 et ZamBkhshnrT, od. S. de Q-raTO, 
p. lof ulji ^J>3ijl. Bekri 11 pron. \::^l, Hamdnni U'l, 7 hiibet i^S ut JomanenBoa 
Holant (JaqOt I, Ho, 17). g) Sio roote quoquo Ibn Khord. In, 1, Qodnma W et 
Abulfoda I0; Hamdttnr K-A^! ; Jftqnt JII, 1^4 G male iC,v^^^'- A) Vid. JKqnt 
in T, B i3 jE. Ibn Khord. \^o, iSy:, Hamdnnl XiytJ!. Demdo B Oj?^'- ') B 
J.jyw. Qodnma habct -,1^ j-j,^, ijuod tuetur in [jftrtem Jtiqnt in t. jy^ii. Bokri 
If, 4 a f. et h.v, ^ habet u^y^ et Toanlos praoncribit. Hamiln:nT IaI, 17 |,ooIl, lis, S2) 
(jiiIhJ! My- BdrlsT — t. [.jiX-^. Apud Ibn Khord. Il^o, 5, 7 recepi „L mj-". 
It) Froba diaHnguendua ab 'ii^\ inter 8oIitil ctDjanad, do quo loco tid. infra. 
Pro KiSi' apud Ibn Khord. rocopi iOi^'i of. supra aaA. I) B jUii-o omisBO il. 
Fraoter |k-^J^ quod rooepi, quoquo ocourrunt farniae f^.^*^. ut hnbont Ibn Khord., 
Qodsina et Hamdiim, f^\ unde orta leotio Bdrlsri ^.;^\ a. *.?uJt. Forma *j*aj, 
quae quofiuo mBmoratui", vitiosa oaso videtuv (1, igitur jj-t^ apud Jjtqllt JI, aH, 
10). Ut f-J^ el j^iijt, aio jJuii et jJIi perrautaittur, — Quod noator dioit huno 
locum distare 8 M, a Djoraah, Qodnma rofert nd Kothbam (cf, etiam HamdOnl 
IaI, 22 seq.), Ibn Khord. et Ednei ad SharnmrKh. Oontra QodtCraa addit Jabam- 
bam diatare li M. n DjoraBh, m) B -^ oIjj', BdriH tantum i^Lo (oLj'). 
Hamdant Sf- oLlj ut Jttqat II, frr, 7 seq, et ita reo. apud Ibn Khord. \fo, 
B (of. ann. e). n) B J>.^*>. Yid. Zamakhsharr H. Ueinde B iti-j et Ati. iUji it Jl fl^JL^ At ^ h^ il J alQj it J jUU il J ni*^ il 
1J3 u.iUJI Ja BA^UtJi L*iM_jt>s a^' i' J #oJ^iOI it J dusiiJt it Ji 
Ji ia=._^ ^^l ^yl _^ ^^ owib ^\JLi^ uiALJI it itJ^ i^ 4 L(*l«t 
* j4L ^ ^;j,jdL:*j* oly= J* ^j^ytj Wb-y, jiLUl it ^ xi^ or^ i' 
^jb L^l &X-E ijijh l^ v;*ii gl-*^ Om/* Sa ^i ly ^-*^'j' tr^ « 
it J kj^_^ :ilji ii J idb.^ >?t uij-A il xJ^is o-* J^^*Ui ;i^UJI 

Wj>y. Kl^Jt it ^ Kjb-_j* Jsuji i' ^ itJb._j« iLlA> i! J 3:X=y- tft^JI 

/ iUby. .Lw:>yi it >J JULs-y. Hjft^t it J iJL»y. LTji^ il >3 

iJL; it ^ SJ_=-j-, L^ it |J V±:>j^ isibWl At ^ lii^j- •t^'it i J 
jj iU^j. ^ i^ J xi=->. "UsaJ! il ^ iJl>-^ o^r^' 'i' -^ iuL=y* 10 
^ LS>^ l4b>ly Ja«tot Ji\ yj y*Jt Otj^ Uj, ftXl^y. lXj^ LX it 
fr 5 c! jj> i! (L»;>o ^yj vi^«i-« U J-i^lj iaJy= I* ^^i ^J^ ^ jyJ^' 
iJu.^ II _jUi At sU-Uo ^y5 elAw^ vf oyy3>- At «UJ*3 ^yJ sl^swy 
^^Ac il ^ Lk«ji r. .-^jJk^j jiul it ^ sJ*y *y^iUk£=h| yLi^J At ^ a) B e-jj. 6) B ijOJ'. BdMi ooll. JHqnt IV, tfC, 21 loqq. Ibn Khord. 
et HttindKnl tjf. Vid. Ibn Khord. rf f. et of. Sprangor, IXt <$th Gtographie, 
§309. c) 8io quoqua Qod&inH ol duo optimi oodd. Bdrtili {duo alii jliui et 
jib), Hamdfiul Qfca et ita iorlhendum apud Ibn Kkord. pro ^^yi-^o bho. Mfillor 
ad Hamd. Iw, 10. Noman aoquons oorrnplnm eat in *^. rf) B iJiJi»)l. Vid. 
Ibn Khord. life ot Jrtqnt in r. «) B ^J^t V. Bafcrt I., 8, IW; Qodmoa 
Iaa, B o6^\, ut Jaqnt 11, n, 19. - Uoinda B yJt. , /") Hio laouna oit 
non indicfltft. Tid. Bupra II., 5 soq. et 1 loq. .7) B IjiXw. Of. JKqnt III, 
rvf, 13. EdrlBl diBtantiam habet 120 M. i. a. 40 F. Apnd Ibn Khord. II-a, 6 
reoepi ,^^. h) B :jU»s'j ^U«. Bdrfti i^U-- (yl-i^^-'). <l«o* reipondera 
Tidator Tormaa ^S^ apud JBqnt, ortae nt Tidetar a oorrnptione hoiuB no- 
minla. Pro Itby hio ut Ibn Khord. n, T habet g— 1^ m. blft-* )T. OB 
0^5 j*U>. ^3 (Ls^_j_i fA Ju4 il 'l*J^ CIS W^JL. JoiOl il |»J L(li* ftxi^t 
ir J d\f ^yy^• i! 1^ g-^lfi I. ol*^ i! ^ eKb^j* "-i^l >i' "I**** 

« f g-l/ r yST i' o^ 
lOlLJ "VtW-Is mu^y&s 'vSi^J ^3 '"''^S (V**i>s lSj-«J 'v^jIs iSj^s 

^1 B^i *-j ^j^t usA^ ^usp Sj" ^j ^vJIs 'S^ r^M ^-^ 

o»_^j 't^U, XUIL ayJIj ttn^jjJt i, JCs-jJ^t JiO^Jj 'LooJI; v^Jjy 
ii^yflsP y H-jJU' psj=4irf_j '|_j.wiJ' ^-i Bj^l jy*^i "Jr-* ^ ^^^' i^ 

ol^lj "3t5r^ '-^ "^^ i' JsiJ^Jls 'cf^^' *-'r^ i-*"^ ty»^' r^s* 

yjjj Sj^JHi' ij^^3 ' »-M> jt-_3 ^ "bL^ L>+a- ;i v^[j*^'j j^ lira 
Ar^t, |Jel *)J|5 *]li-s jdXa IJJ», *H*US 

fl) B JyswiJI. fc) B i.^Ujl. Tid. Ibn Khord. !f., 7 et J«qnt in t. (ubi 
xid Bine art. ost edilum). e) Beonndum Ibn Khord. Iff, 1 ot EdrtH 6 F., 
«oo«iidnin Jaqnt III, IfA, 1, 10 P. S)S ICiu^t ^y;5l5^:?-. e) B |.Lu,. f) AddidI 
a^*lji, nt recto snasit Bprengar, p. 148, 1. 2. g) UUJtj tU<il. A) 0_jjI. 
i) C OiA+c B sLVac ijo. k) tJlJl, J) B et ^$bj. m) Qn»e leqanntnr ad 
Ui*;> JOij in desnnl h. 1., iafr« in diaquiRitiona de nomine IrBq male iniflrta 
unnt. Pro L>V C ■JjJv- '*)0^.,'^- o) u ji^,. p) xULaJj. S)B^ji- 
r) pro hii inde jfi_j habet: jyal*^ XiUi ,L»2 ^ ^Ij ^ySil ii>-y wl j*£ 
^tj ^\ ^Ui iUlj LS^- 1*5* »ijyo sjjt, ^IaJU ^y^5 Bj^, Hlo in B (p. 56) 
et C teqnitnr mappn Iraqi. 9l uj.-* yfr^ [•M"'' ■ S jySJ\ ^i^olfj ^.fr^ a,yJ" iIUw o sLiL«:> lXJj 
K*:^t jj-iUl Uiiol, ftijJjJI »Jc U Jx j^#^ysJ \S^\ UfCJs* yljis- 

,!J^ fxlwjiiJi li^Xit e'jj-™ Qftj"^!- tij-*-c Q-j' r'^-*^" W*^^ o-*-^ ^^*^' " 
ijoJiJi, i^j^i yiiil^ ^UUIlL fci_i-«iiiJi _j_j! _,-.fr-.yi ^-^ l4j lil-JUt 

BjL>A. icil^ fcijlX-jJ. J^i |U LfiX. Q-*-i Ja-.!, Utj A^jiiiJI giiill 

jyU-,!^ B^£ljJt pHjl^ jyi.j^ a'j^' ^^*^ o-*-^ •^'^'^ ^!>' ^'•i'-^j' 1" 

b) ^JL«Jt UJjt*, 6) om. A.pnd huno in rntag. legitnrt pi ^ ^ 

A ^ J> v!4 i^ J^ r^^i I'J^ o* ^^' u^^^ ^ ^^ '-*5^' 

(lio) iA:vj3 j^ Jyj^ Li"/^ »^^ "^j*" l^^ls '^j*^ *^j* Oonditor Hillae fait 
Saifad-dnnla pBdafca al-MMJadi (rid. KBrabaeek, B«itr&g« mr Gttchiehlt dtr 
Maejaditen, p. 78). c) demper JlAij. Moi B i^/^ ^^ intardum quoquo 0. 
d) Kon diffarro Tidetat a j*c f.Lr (ut supra p. or, 16 reyera legitur) i. e. Omar 
ibn Ba'd ibn ohi Waqqac (Belndhorl ^'^l paon.). habot h. !. ^yj:. e) B |v~. 

f) B Jt*-Jjili. Dolnde om. ^.*Jdl ijyi quod addit ropetito inBuper i^jh*^- 

g) om. Deinde ^Lij. Snpra p. rt, 18 ,jIj, _^. ft) Pro u*^ li' ^f 
Bolitdh. nt, 3 a f., nt pro \SS supra U.> j^ ositat. i) B Ax^I, at Bupra 
^pu*Jl, slJ^JLiJIi Jaqnt iVxUiJI. BelKdhon nr JlxIsJI, Tid, quoquap. rvl at 
Taban India. Doinde B #:all (lupra gAjJI). k) Supra B QlJ!^y>- Too^loB 
nominis aaqnentiB Iq B snpra. 1) B et ^jiil,, supra B jyjoti. m) 
om. Dainde B jl^ s. (nt supra) ^U^J. fi) B ju-Lmj, snpra Juy.UJ!, 
(X.U4. jKqilt n, ovf, fl J^\^, Tab. Ill, IIoa, IT |^L*j, Ibn al-Athlr IX, 
Va ^^wUj. o) Sio B supra at 0; B h. 1. ^lL^J,. y) B nJOi", et B «tip» 
nt raoapi. q) B jyLx«jJo, et B snpra ut teoepi et slo habel Ibn al-A-tblr ^^iJdl d^\J^^j:> Lsit^I? c'^J>^ .JSC^I b^UJi aj^^ VU- itlisjl* 
JoLj Uyl-E ij»jL^ j-«-J i>j»- /Lil^ji iijJUaiJ) JjSWt j-^ !_«,«- «i>-ii-i' 
h pLioUii qI^^jJ) o^SiJlJ- L#i>-< Q4i ly'p^ L.!s * ".frt-i-* j*^ S (j*V= 
1^ i^P^' k-5^ cr-*-* ^^ '-'-= ^'o'^^v^^ o!sj=^' j^ 'J^i^l 

I* jLiiMai, oLijj-J LJ|j-jI Mi.^j:?- ijitsiJI , mimS Wj^Oliitj «iO Jj^jajmL^ ^ji^' 

.iUol;?- ^ ^ Ji yli IS ^jJLil .^jiS ^ii..-i_J> _iULlyt L1>0 |>^5/i[; X, vo 6is. Jaqnbt llf 7, Cv., 6 yL:c_«,|^ at itm Tab. Ill, vtT, lew ot Ibn 
Bl-PaqTh fir, 7. 

a) B hio et anpra ^-wj>1j, C ^-w.^'U fi) B h. 1. luJsli, enpn tU^, ut 
recepi, Hon ditFarre ridetur a Ll^ b. Lj^^cIj. c) G oy^ d) B hio ti lupra 
sino puDotia |^U*vjjO, ^^Ls^ j. Vid. Jsqnt in T. ot Ibn al-Atfcw III, l^lf 
(ubi mnla Qb?3jj), IX, rn ot S, rvl aoq. Tab. II, IHT, 15 et III, M,^ nit. o. art. 
e) Sio oum lS" supra acribitur; h. i. iJ-^-i'. Ooonrrit qaoque sub fonnls JLJ", 
Jb> 6t J-i:>. (ut Hupra p, ^a, 6). f) B om. Deinde B ut quoqae lupra ^-i^- 
ff) B Bupra u/.iXa£, h. 1. »t rec; |jm\1b nt B Infra. Plerumque gorlbitur 
^..wO^. Cf. Jnqnbi HT ft. A) B et h. 1. ^tlij^U. T. Tab. Indlc. i) B 
ijL;SLrjOuj et suprn ^^L^lUj, ^^Ls'jJ^iJ. Cf. Jnqiit I, vfo, 8 ulXxJJJ) et 
Juynboll ad AfaracW IV, 389 soqq. k) B -.yCJL Q om. «t) B h. 1. 
oIjIJ).. n) et B h. 1. uy»', B supra nt reo. Forte cogituidani do i_^^ 
pro u>^y;=-. Delude B biyl, Lil^l, B aopra nt reoopi. Solet *oribi Lily, 
o) B buy, HDpta Lily, C Uliy De LttiLi^ (Ibn Roateh IaC, 7) viz cogitari potost. 
Doindo 0, ut B eupra, &xXuu, p) B aj^ jlil., Deinde B |JU>, j) B om, ^1^. 
r) B nUw,. a) I. e. jiJ_i^ ^^ va*j ; oF. BrookelniAnn I, 6B. () C om, 

w) C pro hiB |5,jj> Lul j . w) B ora. ^yU^'*■. «..**-., «.i^, y ^-, ^_^ _^i ja^ e^ ^t^ ^^^1 ^^^^ ^ ^^ 
jj! u>5j i ^-i c^ Li:!i=. lo^ jXju y yjjjjL, u^ul, ^ jlIj^i 

^^jUy! UiOLii 03, sUjjLi ^ BjbJi yUJ- ^1^ ^ f^^ ^ ^^ jvj^ 
■i ^UJI ya-l, uiljxJI ^1 Ij^ di] ^yS^_ ^jljl\ Ll*^ l_^ l^^_^ ^^ 

'^_5=5! ^vH- JOiAil, ^--i] JjU^ i^^i jj^. JOS ^t* iOiJ* jj J^ il)<J 

i&j^jJI itJsJji v^j, \aL:* ^wji ^^ iu,'±i^i f^'i] Jji 
olj^ »y-^-i-i' ^ly-^! kU=- *UJI icu-^ w,ai *J-Ji^ K.^JaJ Kijiji a) ftddit; yiJi y«j5j xlsli. 6) B lXju, C Jju. c) C jjUU. d) B om.; 
liftbet: ^ijxJi 'ai ^>il IJ>J)> j_;,*«j luN^t LtjL^ Ui. e) addit; Jlj j^lj 
j! |_.,Lyi ^Ui ^.,l LSj_j' yt IJwfJ ±j^\ Jjt^s^J (^t j_j*r. ^ u^3j-If XJJL^ 

iiijSi 0^\i IJsJi p] 3_^ eiUjsr, ^ 5jL=^; KjyCil J_J>I ,^ j^^ ,^[5 liU;^ 
^L. ^1 tOiB ^,;*MO Ti lJ^p.! ^y^. /■) C yo LI Ji« UJ jj= ^l p) C 
SS ^-i] ij^ il tjijrtl.. A) ISliwj i^^X; ^ gjjj ^^t (J,, Qia. 
t) C ^\ L15 JyLi liA;^ ^)jLi iLni" *JJI i.U« JkS (j*Jjt. Est looua Qomni 2 
vs. 96, I) tantum ^t. m) B ^. «) j^JI ^bi>l f^'i\ J±. 
0) O %Xil J^. p) B B. p. 2) ^i[5. f) a om. L^ Bod addiU ^^^jUj 

^■31 B) a JjyJ!. ^.yA K«LI<JI JiJcs^, Cfjfili^ {ja^ ^i uV'L-Jj 3*^ W^_>=' ftiSW-*^ J-^ 
S ^_^ ♦ ijj! ijiys. il ot^iJl j^ j-fJ j30 >_ii lVJ, /"(jsJa ^ya=^ ,^Uj L(J 

^Uj *)k*f Sii_,L*=!j Ijrt*^ *^!j* Lj.^ «Aiia-« 1,*" **^ t*!-^ 'J^'s Oijw 

10 |,jiijlj uyajl ^. Jj; iijUtJI <\^ y^-JiJI J^^ (j-.li lyyJ fc-lnf-^ WljiJ-**" 
^^ ij>ij L?j*M |ti UiIjS- -y.^l il LjOLj ■^I yjuJI L^^j Sj«iJt j;»j^ [j* 
_rfi5 -iifyi _r^-i ojrfi miOq-J qx LjaJ' Jii JJi jLwLfb x^ ^5 ytjj^' 

ij^ y;» L^Jj KjoUII q At _-fJI i^ * L*j3Lii j_Llt J»i: lXa*.* L^ljio .IlOI 

K j-it^ KiilS 1^3 t Jl^l iGbtS (ijs:'' wLJI il _r*iJI o^ ^3 ^^'5 "^ ^>" 

ly^Ut Jj= jJcLj ^Jit^lj |_^ fl^J-ST j-^Lji JJ^ ^ Lily-'^l li LAJc=.| 

3(s f-LJi vWi "jiW^il Oiy~5 _jfdl t>^ '-3^1 jiiJ ^'±J Ltilj-i, ClXLJ; 

20 [»:5^ '>/=^b jtiX*j ttlj^lJca L(a?.Llj) liljju sLjB t*=- |jj^s^*j niuSaj* o) C JljL XU_^ HjLplJ. ^. 6) B (wJAc, x^.J«£. e) C La,, d) C 
'.^f>. e) oin. T') B iJuL, (jO^ ^. -/) L^- ft) addit ^3. 
i) JJu^'i. k} C adiJU: KJi -illjj. I) Sddit ^yCJ, m) C iJ^^oJi. Deindo 
U et C Qjjfi. ti) B u\-*. 0) B Lj-utiij), j;^jjtcijj. J)) om. Deindo 
B j^IlMI, jljai. 3) ^_5fU: lAiU^. r) Lf-sJo!. 3) B bIiio punctia. CHjoJI ^ ^\ b^--J L^ljd. o^iXJlj otj^ oIjUp ^iioi*q- !Jl .lJI J* 
I* lyjiiii o^i' J>*Jl BjLsUl. (^ l4f»t Jijalj s^l yuJ! ^ji ujjA AJi^ 

ic+UL. .Ut JcaLij L^i ^ oljLsiii ,.^5 ^yUl3 ^yLlJil, ^^^ ^^ ot3 ( 

iM cr* V*^' ^ fJ- ^^^ Aiil=0 Jj. llj^l, *^^l !i^ cKUc .Ij+It 

«^^Mt- o-*-^ 'iV-s vj^ ^JMs o**^ 0*= ^^'^ (j+^^ o* j'-h' 

jaJcOI Mj-v-i-i' oUfiftJ j--:>>* tJS"^j UWJL> oU lUii^ H-**3S iu-lj 
^1/= i-^-^JW Jlylll i-i,^ J; (>'i*'' li * "-4% frL?'^' H^ liU-Jl n^Xx'j 
i^LiAoi (^ Lfj'i Ja»lj lii*,^**^ Pe-L?^ 1^Ls=-1 (Xfi-Ili _-4 ^i*iai< JiiJl IS 

H-fr^ ^jA-JI U+** 'i^^^ O^^ J^ tJiV^ •^ il-"-^ -J^* 'J|>*^' 0) B iXi\y b) B nine punotie, ^,- Deinde B ^l . 0) ora. d) 
^1 aj=-ji! BjLs^ ^ OiXfil. DetndB B vyi"*- «) "ddit ^. Z') B ^. 
a) ^. ft) B ot C iiL>jJI. i) _rJ=. Pro j>l B et J*. i) 
pro his ^■J, ^~jm=A jmU* Lgjj, S^ ,yL*JU (sio) i_A*. yj^ >S^' ^^ l^J^Ul. 
Jdj'i! f*b- (B habol OUlj pro iJLii,). !) Sio 11 et 0. tn) nddit! J*3 
,K3u3t ^^ Jbb-I omiiio .Lj'. Deinde habet q'jLjCj. «) pro iig; Lf-j 
yl "il _^ jLUa i?^! uj^iLw oU, oLUij (B ijs^Us,). 0) a ftddlt! JU, 

i;>-o yiJi Q, JLi^ Lfili LfJ JajLJi (^IjI_4-e ^t-X-L-^ dljO! ij^ *JiL«J u^' 
'i~ifK^ K^*X*5 <K*ftiill f.^ LjjuBy. ^\ ^yO^ _yJ |4jl ^ijlSjiiSI LfLr u«J^' 
Klwl^l LfcvU L^ lAj iM^LJI >*^' cf. Birnni Ohronol. f.l, 13 hano appellat L^L^ Jjaij L^ J oj*J,' 1.. j. j; ■!-■ «■*:« Jj^ c iLL-itX^ ^JUUxJt « « ^4=- 
SUIjI* ^>ajB lA^j '*'-'+* '-^ eti^V^ ''*?j-i' ^ litAji>ja jLijXl! J[)-^--J 
,)Ji ^ Kx g^ /"AiL-J^ i_i*iw jSUJij^ v''J^ ^^3 (^ ?3^ 'ii'^^l 

5 pJoi. ^ uLfwj j;^jE sUj uLjj ijLitLa v^XaSiaJI ,jJ>*- Ljji '^i g ^^ v/i * 

* |.j^ i_jl», L{J^ \S\fii-, IpJ)* ~f^* »^5 i:^!;**^ tgjLtuJI iOLil>3 UtJ^J 

yj=^ J-fe, <L^t v-is 5<s "^J mijjb ^j, <l+L. ok3b> ^3 "L-HvJ 
pU«JI jij;:^x* ol+j ^yoitf ^ ^ j,llwJI ij4*Jl >-j' W3A=-i ^iJu:f yt ^y 

11 XImJ! Jy«^ l-4-frJ »'l<h*l-M LeSs** ^Us-j _^!, •I^Jlj Jul, ^Liw'ilj Lfiua, 

S,' (Jj-^- a' ^^y !A" ^l^l a- ^^V ^' j*-^' J ^ Iji^ J> 
^^yC;3 Lj^^JG^ i^J^ *i-^.r^^ As i3^0^i ^^ J^r^^ v^U^ i g--.Lu^ a) j^l^ *J j*.o- i:fcoUl yu ^Uu, jLp^ ^l^j, iLjJB ^j, (I. i_jjt>) tj^t jjuij 
wAi'ljll (JLs^' ji,.^. b) yiy=!.. e) pro hii ^_y, ,^^iLtlJt L+Xas-Lj 
^5 ^JJ-oJI ^j/t SAe yj^ Lfj v,^:?vj=. Pro ^^1 yt B yKt. d) w/. 
.) B et ikXJ4- C addit ^j. /■) JJU;, ^i ^'^c j-ULij ^ jf^L. 
^^LJ, ^.i*ia«. 3) C om. A) ^ ust^l, i^i, ^ «J jj^. i) B 
et XlsOjI. ft) ftddit Lsb", I) C Js<Ui*5 £_,!^ ^3. w) O ^^b. 
«) iJ^ls- ") C jyailt I* Uj. ji) inaerit JU. g) LffLlj^ r) B 
tontum tj-iLij, |^Li |_,ji>, *) B iJjjJ, JjiJ nt infra tji^- 
Vjitl. ») ,>^. r) ^i. Hjtia Jji jt U(JU i SEt iuXaJt iiLft-ll J-ia-:! ■:* jUfJt (ijy^ woLi ftlOs-O 

^j-,5 aL^^I, l^jjilia fiUJI ii^fX- f^ g_jt LoLUfi (Jot^i, KJL?o J** 

rDi d^ iS Si fL> Li/^J * lI- gj^ JJ" li .y**^ stJjjJI -J**^ "1-^ 10 
JLfiJ «lll iXojE y_j jjp- 1^ u^J^ J^ LP-H*^' qUjIj: S o^ Jy*-":*! ,»-"Lc 

j^ ^_j-,i5 1^_^ v^ J''" ^^ yis 3-^1 1^4* 'Js «'^ !>^ ^1 '■^ 

^i»3 J-iiioj iui-q-o uH i^-^^J*-* (_5*H t!j-M (V*^ 'J" Jy^j iw*»**" iJLs 

rtKj.q.0 j. vJj*^' ^^!r^' jMi S«>^x^l LPj"!" li -J^J^ JOjJt ^^ u^j'SI 
« lA-S' ^ * (^jFj li v'jMt" 'iA:>^ L^U(i Uj KJ^I LS^b- L^j L^y> li * SO 
^^Ulijl /o,* sdj-oji! il iilb-J Ji* KijjOI il yi^J' Oi4i-lj4!I v«AJI 

«) sU^^I *JI ^i.*=?j. 6) B iCl=^!, C _jtiJI. Doinda «^Ij,. c) B ^. 
d) offl. e) B om,; deinde ojL^Jj. ^xIJo:p-!s. ?) fXJI iL;ji>^. 
ft) B Bino piinotis, t) oni. et habet ^\y fc) B U. i) pro Iiii : ^^iJ!, 

jj^ i?5 ly^ ''Jji'^l '•'^'^ "'-'H o^j'-*=^ yj*^' cr* ''+^' *"^ ^ d'- 

m) B iiiiXil hio et doinde. 0) Lj^i. ^ ^jc ^ ^* ^ fU^\ U*X» »LLj jAJ Q jyaitt (^1 ai^Tyll ^ 

i^U-iJI ia*i=>3-jt ^ (ytfj lUOJi^Jl iLydis wU-ii, kJIuX«JI> b^MJ\ J-fft 
^>^41._5 ^_^lj i-LiJI ^ xiiiJt, ^Iji j^>j>s HLbjl (^ gl^^'s ^1^ o-^' 

G x_«_j_ji v!>"^f <* ''ft'Lj:; U)*^ * L^!;'^ ijy"+=- !>-»-"' cr- jy*^' "V '^*^ 
i_,Lj ^yU[^ vlfi fLiJ' fv^i «/»^' ^ J-^ ^J^ *^j'5 O^*^ ^^'^ 
ijo^ sej>j:^ l/al JuLi^l j^l=- ffJO-jJij L^j j«*''j> t*!^ iV«^ M?^' 
vJlJI ui^T Xj^jI j.bL-JI jCLki- J^ UiiLil ,yaill pi »U-Ui ^^t^ cijiaH ji 
h^Ji^i^\^ Liilj^* .uiJU' obLwil Hr^l y^ l>jJ o=^^j KJiLJ, ^UiUS^ 

10 UjJLo eSyJc V=*j* 7+^' <_sV^' C^'^ '^''^ (1Uh^>^ o''J*^'* ^ O*^^ 

L^j=. n9>U. « -tjb "^Lc w*li«t ^1^ eLkjij "J^^ls ^V" ";;i**=' '*^^^ 
9L+_j ^ u^ j^iy;> Bib- Jji o^L^j o^' "^-S o'^^':^''^ /^ ^^■?^' 

IB Holi- a-tji' iJrfJiji Hjllsi _jii_S Ut, ^PlSt^ i'fr^'s '^'^l J-S-* AJJvSs^ 
ft UsyJI i ^UJl, J>^!, Kfbsill »j^ i:atyiJi ^^ <UJI [^a^sS'. jly"^' 

1-1^13^ '(.-V^ijjl Kiijw*) «L3jJ'5 Lr-LVij jJ!ji J-JLj* Ub^jj L. J* (i;>;^l a) (jiaLi^iJI i!^,lj j olj5). Porto vult All ibn Jiohamtned, Jaqnt III, 
rV., 10 soq,, iTiftfw* Ibf. ft) ^U_iL^I tlj^ ^^ o^ j^. c) B om. 
d) iUJL*3 liJi:'^. e) C om. f) hio at doinde ^\>- ?) B et *J^, 
fi) C u5;^jSji'j ^^ -^!yi^i cf- Ji<lUt 1, 1^1", 1—5 et Tftb. Ill, m. i) 
yij^lj. k) C ^yUli oil?"'^l d J^^s- ') C Hj*:-^!,. «.) C )^ ^1. 
In B bia xliwt. Deinde B (Jc. n) "^jJ^j. o) C -fJ-j-^^ qnne leotio fort, 
melior. p) iiijXJ) «ijl> Jj; ,jy i^Ui! ^_, bLoJIj yCjAflj. g) C BjL^I 
\Jij^! itJLo ^jMcs- L4J5, f) C pro bia: iXJj Ljj LIjj^jj o'yJI q^ [»JJ_j'-^ 
0?>1! iW=- c^ i^y'- B ijwAjji) pro ij-Xoij. ^cbiy ifcj ^ H,u^ c»^ omjU! uy yj^j, o^^j ^is jUj ^$ ayis j:i( pj, 

eyduJj i^A-. JiUiJ'* H(aI=. icJlixij ijIj^Stj o!j-Jt ^ »Li jxLsJI iU^ 

Bj*i«. jUjLUIJI ^ CvJiJaJ ^jiyJI ^ t^Ls^! itlpf- Hf^ i)-»- Tt^^l li '+:1^' 
^ JL-a-kJi ,iy=. js^. 3U. ,v+J» f jjLj! i^lJ\ Vr^ f^' "j'^' 

l^\^^--f.taXA\ LjLii-i j.,10^1 ti fc«Ul^ 'x^^'-^) U:^- l^^o^ iwolf ^L^ 
(^ jjij« ta*»*« ,y:=- !£iw» iU*# ly^li'i KA=yi m OjLao, jiylt wA*^ 14^4 
uiLi^o 5>L> j£ jb:*. yK _puS' f>il:> Lfjj L5r*_j" i}-A-*'^ yaX=»! |»S ijlj 

)I,LJ_« Uj S-J {_ArJ|) A^^^ IJ!^-'^' 'HV-^ '^^^J-"^ '-•'-iV*^ uLLu£>- u^uwaJ lXJ It 

yO^! ^^\ jfr«j lii j_^ Oi ^yi, n ;i*b- tJ^ «s^3 XJJJx^ jytl^ d^jfc 
Ij^ib ill (uw l^li' slj^l »J yi olijTj ^ iXi^l, lil^ ^>jc>s X^ ^ ^ a) JI5. 6) BnppVoYi, coll. Istakhri A c) om. rf) idail L^J^. 
e) 6 ueWl*. Doinde Buppleri U.UxJI qno Terbo nora pBglna Inolpere debnit. 

las, Hj*/ ^tf liy>j?3 ii^JUji^i ^ _j/i oy-Jt I*, f-^tj vi^ s>-t W 

yA= Sb^t vy* t*^' '^^J^ ^'^"^ ^'-^ ^^^ "^r^ "^ ^ iWrJiJa- 
A) AddidL. t) ^ M-i i^'='l ^i^ vy*-" J*'' L^ ''r^ V*^ CT'^'^' 
Uk_# piX^ bJ^ (jrjMvi" lylyl, ^^L*U. j*J> J j+JLwI oij^l ^ LiVfLSj ^t 
iJjLc*dl — 1§3 lr^Sj: iUjJi» ijiyAAv yp ^j »:>^t. Delade lS^U. i) 
ylU«Jt. j)j ^. m) iia^Uii. n) J-^*^ OJb- 0) addit i. j:^' ^ Lfjut j:t) Uj-J id*ai« P JiULfrX* jj;j^!s ^ t^Lw i^iAi & Oj*aJ^' |fc> 
i)(iXAi liJA^y^l U J^-J^! lyAsj*^'. W^*^ M i^ytoLSJl dlJoj-^ i^tou-*s ^J.\ 

ftiiiiUJI Jii* jj-M L(J^ HjA^ ff«W;*» T3fii>a=- tXJj B^b f^s U-i jj^' 
(^.La^iJ, i_jj«Jf fcella, j*-**«JI ijJ^Jw B_,*-t^ t'l^/j *KjjLJt Vj-*-) 

TLfjJi i^^ v^'j CJV''-^ ^—i-i -tj*-*?. iQ^^ P ^'iv'^ ^1:^^"° iuja J (mU^ 

^j4Jt v;J J^l vjJ adiUJ) vj'^ o^lr' y;"* 'A''* ^^^^-*-^ ^+^i 

o) bdoo oni. et huboi deinae o^Co Ui. fc) i^-'il _,-«JL^I. Mm 
i_5JiU, B utj-tU-. Of. Jaqnt III, b, 20 «eqq. o) om. B Aomin J-ai*, 
d) om. e) jJ. f) Of. Ma*Mabih sub lTvJ*^'' ^'"' al-Q«i''a''Bnl IfA 
(ed. de Jong) et Jicqat 'IT, fal, l («bi 1, M i>-ujj). NoMen eiuB eat iJ«_j*: 
1^13 ^jJ ^;y«il■ i^ ^1 et obiit BBDo 340 (Abn 'l-M»hllBin II, tTI). B et 
fjjilui. 7) Male in permntantur m;^ et i^>^:>Xi. A) luj''/- <) 
.i^jyCij. fc) fl^tt,. i) HjLaiJIj. m) iu>i«j.. Deinde i^^-i*,. 
«) ^jf?.- 0) addit ^l,. p) B om. j) i^l r) B ^^ac-. 
<) yiit-Jt. () B yLSlrJ-.. Apud ordo differt. u) OJ-lJ\ -.jLjS 
L^j*^ J^jJi iU.^. n), i_ii>!j. w) B et LAiLL.. ^UanJI yG ^i ^Ji^ 6 XiftiJUll J^ ._iftU ^^! H. aLjJIi ja:>j Uj, 

xb^ ^ ta!/JI »l£irf yl j^ H^t _^ jy ,^ *ut J ,)^. (j^i _^ 

J«^ L.c-^ jfr^ "'j*^' jU^I 1^' ^l'^-*^ i-jj-^ oyLJt (^ LftJ* _,A;S^!3 

toli otAJU vi^" c>Ui;^t ,L*-. >3yiJI tr-« «^J^a aU^l _r^ ji'^ s 
O^jH^i Oy*^5 oy^ JiAA-H ?u«LjJIs v-X-ij dU3 ^ |JlJ, IJIijj ^l^ 
AfljLL Ji (j-jSaj [.jjll iA_L^ ^^ fcjj^l, KjiU. ji-J ji'.S _^ *jli Jyt^t Ut, 

^j£ J,t jO-rsWrf* [^ v^iilj U Uu*^ %JJt il ^J.«ij ^ |»^t k3u> p_« 10 

L5r?^i tiib»jjLs-. ^3* s^ ^ji L(_j Ja*s?. iu^ s^. ^ igiiA^ Jiwlj 
}*ij i>T- 0^3 ^j i^^j u«3 Ljy<il ^^l ,JLel, ft iJ^t ^^ ,^-0! hl^ 

L)t>AiJ iij.^flXi.|j ft! jjL^I * yyaJI _j:;Ao3 1-H-fri J.4.;S1j Uj yJjfiJI orfj^j 

l^yj 4i»W' o^ ^iU^ L yiAJi li ^ jj ili* ^^ t* |_5JJ1 *l^l iLij_j 

LsJU- Jli j-'jj^!^ -J^ ^y-J _;.fJx-. Oq^ j_jt lij,^--.! ff«Li^,jt.3 La1>, is 
Lil^ J^ ^- CH J>^ ly O^ IJ^^ JIS <jS,j ^;j^ ^^*^ ^ 0^1 
j_j3^t (jji qir-'^ Q-;l v^U JS y^yil ^3^ Jls j),_j*ii5J! i_*^ j^I 
QwU JLb-j ^^ rlJli uijli Kt>j j-*u Ijl _j=5ijJt (j-jrtUiJ iJJ> tfUw J) jU!) 
i«^ j( j iUJI ^j,_j^ iiu^j, yJI J_*l J^* -i^^ ,j!ii, __,^|, (Ul o) id>05 (B ut Eiaepo oodd. JtboJt). Deinde B Li, 6) K-jJUJC^Jt, 
c) ^^lJ. d) B j^\ (optio inter ^^1 ot j^il). «) B .Ijdj,. f) oni. 
Dainde B lil^l ff) (j-Lill. A) B Ztye,, UjA^. Deinde ytl'lj; B 
^j. i) tfUi ^^. t) C iUL I) -tiM-Ij ^^y. (aio) giiWj. {B gV^)- 

j^lj (B .-uaAC-lj ot LS'iU-.). Deindo U-3Ji=-. o) B ^y-Jl.. Dsinda 
_jstM. p) B ij.*.^!. j) a ftddit xlii Aiiti- »U1 ^_^_j. r) iJlj. *) B Jj^ ja*all tjij' ^^ f J.=^ Le, il^-ty ^iJoiJ UiUs' |.AJ>if*l liW* e*|j* 

U^_j« v^! ir^ ijJ^* u>A^) i g^' u4) v^^' tir* 'Ij*^' ^V'j 
iji^ ?^>JJl, u-JcJjl l»^ ^ Jjj ujjj, cA^I »m cr ->=?-y ''^*?^ 

<,yfli 5 U-ll ByW >UJ> nJ J^ JJj JJJJI L^ i^j^Uh UI v^I a) Jj><A^. b) In texta B ^Uil ad qaod in margine leotor haso annotaTit : 

al^'il jS> £^y*41 i>J i^JU aUiJ ^(WJ ^ «_i-<J j*aJI j^ K_jt ^^yli?. ■;( -Uilil 
L43 Jjis- jti sjill JiUil jviJt j^l j£ *i(jj» s|^1il |jJji> iJUij i_i^ -_^ y 
M iyAjii -J ijS^ Uui. |.Uiyi ^^t J^bili U^ jlyJi L_Ja, sLjJ! LJuX?: 
(.^1 ^5^1 J-aUII i4Uj,i}wi_-« Q_c d!*iii SLJjO Ll,iji j_j JLj J li^l «] |j« 
^^yi aIILi Jj^I |.^UJI ^I yj»JI u^b. ^ ole^jbj! IJ<P JLL*t ,^1 M\ 
«^^l ^1^1 ^^ ^^1 ...^ jj, < ^L^^ij j3^!, jj^I ^. «) B 

jai, j^. d) ^t AL«i- *iii3 iii»yi t-* 05^ '"b-s'^^' ** ^ ""■■ '!>*■ 

^) i>.=><Aj. ^) B |.j" \6\y post IJI, habet; ^^yj^ o»tvJ ^IJuLjj ^^jJj 
gJI ^^^3 tl^ Uutj -Miil JtiyOlj ij^J:i\. h) Ibn Lankak hneo Yeraibna 63.- 
pmsit, Thu'iclibl, La(a»/, l.r, Jaqtit I, Ifv ult. Pfo ya-JI ^ yiJIj- 
i) B L,y;:>. fc) haoo om, I) *_^. w) ^ gJ.UuJI q, »Mi V^ 
\_JuwoJi ceteris omiteiB ad gj:^' ^. bh^Ij o\m0 iu;kj:u lii^ij iujyt, .Ui-jij *iyfjt, Jii^jtiji Bj-friy iu,fjai,* 

Cj^ *j**" "j^^'i M^' iM'l) 6^IlX*J Jft*=-3 yajJI li *UI J*-^ uJj 
C^jKjJi j^ »Ac *_J Jjar- iXJij ( ft JH-:!j ij)-^ *-'--*^J " r-A-*-^ U^^ 
K^U sjj rf^lj^Ttfj cWl;«J' 'M' S^W^ ^* SijLUJt, ^U:»U flijIJJUj iOiJt* » 

ya^ijj /"jCii LjJlj * xU-LJai. yt « )U*iJI xi^ljjj ilJjI^ tl^pw, £y»ijj 

(.^AS-Ua yl LjjJ'Ji, AiiUU JLJLiJi' |.4Xt nijLi" y4i* jtiUil t^jt-UXj ^j ^ 
aU! Jw-x (^ J4- |.bL£ pis' .^Lj* rijS_^JL> ^"il iSkXit pis' yJL* o-jl 
|.^^=.Lw »]jM ^ i^^jtj 1^) :3l ft^^J*OL«=s jjjj ^ L^ ^t^j i^^jxIoJt 10 
^yy (»^ u^ ^IjJOs-j ;Py!^ «i*Jijj^ BJ^JJI Bjai ^..(.ftJI ,i>.ib:=.t J^ 

^ K-i, 1V+J5 t^ u lLsk j^yi j_*i Ai j_^!j liUiJi ^! ^\ i^j 

t~.'—^ OjJJi L>"LiJ) lulc t**T"' ^ iJ-=?W ''^'i -^!s ^1^?^ l-J^-J \isU-l3 U 

itj^l^ liiXj JJt p! ,UCo ^]^i i^ pbLi ^^ ^^yj UiA> ^y^ _j_* Ijli 
* ^jlc |?/}Xi Kt>^l (>u<-J (jSyti ;^ ij^UJl J-Sli t}*aiyt IJ^ tsJwJ- o) tU:>% jt?^ ^ cljfiJI, 'LjJUilj. Pro iUjjai, B ni^ls- *) "-^i;? 
U*'5=?^ *43 l5j^^ '*M-if i^*i^l r-^b '^''J^^ "/^jJi? *'-" lV-*^' B f-*T-s 
oIOAaj pro LikXii f*»:>>. c) JL)ukj lUUJ. i) om. (B *Lb-). DefndB 
i^j^ijXiils jy^L* *^3. «) lU*^. /) om: g) B tfi.\^. ft) 
h. 1. oin. h. 1. Rdditi liUli i;j^(iUJCH ^jiTI >r^t^, k) B ^;JAsJLcJ, 
I) O haea om. (B ^r)j)' m) B UjUf-y^ )|_i..^j. 0, partim penplouiai, 

Ijl^l dUi A i^Mjjj i^iyM J^ ^ lUjtyL" %^ ilJU oitr*-!' i^Lto^ 

lb.L^j*lt JO^Ufcv nyCu. Deinde omnia omlttit ad L*^ liw-U'j alterum l^v, 1. li Cj-l W*J<5 iLi^;-l=. Jit v^' »^'L^J (^^' ''^ "L-^JU (J^ i^JUJt, 

>jLSf>(* uUa^ iJ^Ij J^U Jw=.) o^ijJl JLiLi i^|;^-Ji OJ^ Jil u-J^ 
iMij l^ iyS J^ bjUjIcI ^njIj Jili .BJki-!, U iLjJi ^ Li5 Jli h-lJUJ! 

fX^ fO^ }\ ^\ ^ [JOjo |_^ IjJ^ «j!s Cic ^^ OUU' *JISj uV= 
Jl!, OLyiti' ,J^-J* t'tJi ^Ms* ^-V^fs H-'jils XjUfUl it ,»^y»i, S^-i^l 

o*^' i*^* r*^J^ o-AJ' ^ *--A-9 ij' (_s^' o/-*-^' i^j'^ ("^ ^csH-'-i' 

S, L*j Jfei '/^^b ^L_i-= L..{..^.j iw^l ilk— li *»^jli J*J jji*Jl. Jiolj 
Vj-iLil j* B_j=-yi iXi-t js5^. y icJl xJa* ? cr* a' g*^' ^ lA-S lijS 
i^' *^>5 ^ I^J^ -^l^;' 'J'= O** "-^ LT^' "•'ir^ g^ Cr> ^'j) 

^^ BsJJ4j jJJt Jx: fj'^\ IjjLsuw! i^y* I'^y^j o^'-^^'j ySji\ aUJk^j 
jjt ^ JS ^^li fijUJil li^ki-lj j_^«JJl* Ir _jtiLH ,ioiij ouU Jli owili- 
iXi ov/= VJj*" ^^ J^ '-^ o' ?r^' '^ 'i-=^ "-/^ DJ**" ^^*:^ [-jiLa Jljj. e) addit |*J!*o. /•) wldit Ojji««9 ^y! ^_^. g) om. 
h) KiUir, l^t ii>ul^. Jte,. fc) -jiiJU.. In B lootu diffloile oum 
codbIo expnncto. m) addit: KJb ls, ^ ^v^^ ('- j^l) .jj' Jjy L* Jj; "if 
JOiilJI. rt) C haoo ora. o) B om. p) ,^j,ji.l |*^;j ^. g) B et C 
ii.yjyi. Deinde 0, J^i-,. r) C Ji« yjii,+:sai. j) B Oujj,. I) addit 
j:U. u) C addit jjLs?Is. J „yj^ i^i J_»i CT-' otaiia H>-^ ly"-*" cr-" "^^ o" a' 

o,/.,' »j-^ >-bj» ^IJ^ f*""! i -^"j r*^"*' i "**^ t+~" ' 
l(il /J^, j^Lj i % '^. ilfi^ /j y -i-Jln •V^'' JsV^ ^J^ 
^Axl, iL,,jUI J. ^/l* Mjlill Lfi-.l "-1^ 7<S35 *gJ^' 'V 
^^JLUjJI L^lj «jUjU il^l^ B.>_-li iU^srf> aUJ iX*-J ^ J -M' o-= 

^^ jb»]jl,5 IfUljt, W])5 <j^l /j*V J»-^ >l >** 555^ u* '^ '" 

^li^i^ o^yi £i« L4^, >^i e^-j j=^i -^h M> *^' o'^ 

fXr %<l5 <v^l 'JJ' J^ »»«y' 0*5^' vW .^*»J'• "^^3 "J^ 

^;a3r-j;rr' a»;Hs-i) o'^'-J o-^ ^'-^ ^j« <Ui ^5 >ui i' 
j^ a^ «y.Ji >!;, »ip5i>j oi-J-ij f^j i-»^[i'' "-^' «7^ 

lU-S* <il~c Ljy^ Vtf! >;«--^l viiU^JI, ijWJj CL(^j« -Ulj f*^3 

^/J' Jy., pxLSp!, «<;^l* ^Li.3 'fi*^ '■J^' t^' )i ■^'^^' S,L«JI ^Li ii -Ji. jl-i ^ OSS'/* vili, i-i^ ;W L^l »y=- 
1) In ».rs. B J ^.,-J^,. .) ^fA o^J^ Jjj=- .^i, ..f™ 
o»,l..i.. i) Sio-D. .) pr» M,: ^ „-» Jl'**) i^ f^i «J/^I -* 

04 l^L.. In ..qq. Oj, »U,. () h.b.l-. JiUi' ^^ vW^ i^.- ') 

ieoturlL odidi. .'.j_i i™i- <jJai, L-L^ „ji» ^' fJ-JE5 (loiii-y jj-^^^'j 

^~Jj* [JU«:i ,Wi-^a /"^JtiiJI cP;-^^^^ (j'-^ft^ls «iy*^' r^^J er 

(j^fyi cv-'^iJJ* ikiJi^i iuJc bljJi =UjJI jjLj^ J^ o3^-5 Sjy-Jlj 
j.,LLil5 OUjU, ay^i mj,\Csd~i (_epl_j JuVa /^* Lt*^ j-^^^-J Oi^ 
OSU-JI J. (^ yo g.,«oi;LJI 1)5! ,^.,1^ t^lj,* sliib o^J J^^I njJ^1 IJli 

Sj^jJL ill!, iHji^.ljj ,yE~- L^^3* '^'ijfr'JIs v'j-^'i luj'jjjlj iLX^-o o'Lj 
f'd\ ^^^ jf^ iit t^i a:^j>'JI iU niLSj j:s\JI eLo jjlls *_i_i JUjj ^-Jb 

IB viUj' li-t-Ao ij^i i>Jij ^ LfcJ^ u"*^' ^^^ J~i^'^'> -^j^ '^f^ yyi=- '■>' a) C pro his: tjyoj -uiSJI j-jjUl^^ oI^XAj (bio) ^^jJCjUoj X*jU"--J' K*™^'; 
.j-kJUJI Lfj lMsj ci-J/j'- Deinde in mftrg, B SUJjtj^j ^iJ-jlXo, i) C qJ^-". 
c) jiu:?a«. d) ndditii^yJi^ iUU. Js/IIj ^jl:fy iuUI (cod. 0^.^ O^p 
blix,. e) B J.*^JI, a ,}*;PaJI. Doiodo (.^JiklJlj. /") C ^ ct'/*^' 
(1. JLtdl) JLjlJ!. Doindo C ut ceoapi, B ^thlf^i^. g) ora. Doinde Unbol jJil^. 
ft) C ^.,y3,ii!■ B ^^jxj. k) C haeo om. 1) ^. ,n) C |.tjJij JJI^I 
et poiiit ^e-y poflt oLijUj, n) C Jii. 0) addit jg •*■,»]■ il. p) C haeo om, 
BIjJl^j,. ff)C5^tj4i. f)B!yCJL, a)Cotn.>Jibmu,BBdadait(^j^b>^_jirij,. 
B ^-i^jki, ^,,yj!v. ■ ») C BAA. u) ^^ ;jb_jLi-.. w) om. x) B ^j^Ji. 
y) B ojfr- (Ipgi poBflot Oj*^). s) C pro hii; .Ull, ^^uJi ^ iJj^l ^ j^JI 
tj-LdJ *Ujt« i^j^ L4;^jj li^ jfti L^l i^riiL?^!' "«) B om. Ma cH U-»J ■im-'l cH', *;>ll ^^1, j^j, IsOb. ^ yj,, , 
^ ^, fMl SOi, ^IV ^ Al, Gij^l „l^ ,„5^ ^^ J^ . 
'f^' ^j^l li^l,, j;;yiJ| „j^ JiLsaaJI y^J, ^pl gJi^ j.|j 
"" W >«=- jjl ^J« ^^ lis iCiji^ jl ^ jtj^^ fB^U.^j^l j^ 
yij flNf y« i' .-i-jJ 0,1 yS, f^^^: jj. ,jli ^^^ ji ^ . a. . 

^ .Ljyiii j^i if, >Lt, ^-iiii i^ s^ u^« ,ibi J^ ^ „ycn^ 

Jlijj „jsJU= yJl,j ySi oUjJi, ^jO. .jlixt^ 1^^- iji ^^1^1 J 
t.:«ul^ij.lil, „,>.^, ^1 „^^ ^1 ^,^;,^ ^^^^ ^^^^ 

1* P W3j u*4= 11 

0) B nine punotl*. 6) om, Doinde B ^OO^ ^i^. O-Lj ^I,. 
c) C »ftsj, rf) C i_AJ»IJai. «) L\i»U-. jjj. In margine B legitur; ^iAjU^ 
jJI li" ^fiij cV *"* i-<-^-> ^Mj-3 W* J-1,-< f«tU"3. om. 
J) jyill jli, iUiiJI .u.^, i) UV jtll- C ^.jB, ttJ tj^ 
"jw" O-f' j-"-^ >-*'* ^7<< ^i> i^^' "111. *) ^ ^ ^_.^1 ^>| 
f:!jfl, Italt ^j iiUyi, I) Sjb««JI ^ a^,. „) iddil: ^jj 
J« Jw,. «) i?^,. •) B OjU. f) h..« Inde > fpi, „»,., „d hi, 
Im.ril >.qmiilla, (ood. ^^,^1) ^,^1 ^^J^ ju^- ^^^JJ |_^Lto_i ^ ,^^^ 

JJJI itX.J! ^j^^l ^^1 Jj^l yLi^l ^JLJI ^^_,;jj| ^^ J,^ 

L«j^l L^^irJ' i'-^^l PjtH-II i.A!jlJl Hj^l ^1^1 eiUifrll jlj-ai 
j);^^' jii^' ^IJj^JI u^ya^t t5a-VjJ' (cod. ^^^1) ^y+ftfly^yi .ib^OlUl 

>!/-» Jr*-" i."-^' L'V^i i«-^i ('Oil- o'r^> a¥^ t.Aj4" Jiyi ^^1 kj-jl ^K, ^j u.1^1 Jjj •IjOi ylJ~. ^5(J« iiJi^jJI u^ 
S^Jll tf<,5j A( i:;.iiL| S, o^,jj H y% ^1 ff/i, ^Ai, \ji,^ J^ 

B iXoj! »^ ytfj (iloA £,L« oUj m » i i.r* iW* (^ »UI J^--E yUi. ^t 

" iS!^ JIv. ia- j]* jsi, ^ pi, it«4l mj ,^1 jy« ^y yu=. j_.l 

a* o^ tH* '^' di^^ 'u>*^ t^ij^i snf iu- ijH^ oi-< fciiiUi 
11a lu* *J jj^j iiUitj jy^ui ^' >lJi ^ ^ rfir iu*. sp-'9i tjou* 
-^ 'J^' o-j r^ -^ li^j^' o^y '■'^-^ c^ '^i i^y oi.aJs jL=!W.) i-LlLj iL=su„ L+j, „L-,UJI iiJ; j»jj ^i,yUI JjWJI ^^^jjl/ 

8Uy3l ^UJI |1- jLJIf) ^L»JI ^_._^l (md. )^^l) j^jJI olUiJI ^,J|l 

(«od. ^yi) ^jJI i3i»ll (1. .^^iH^lF) jijjJI (Odd. oilrRll) tji^ Jj,-* 
^jUI (1. „IJ.iniJIP) jLiusuJI. 

•) pre hii: Q« jJiJjl ^jjl J« i_Ji jto Jiili lu AilA yl J^ U 
jy ^- 6) [^il. 0) Kddit: u-dUl lX*i: ^. rf) C om. e) addit: 
*"' ^^ O^- /') C Ju3^ dJI Oft-J; jjI. ff) B w^, m^jLe. Kit. »u 
Ogun, U. h) SiL, Hil», jf. (B j«,). B jjI al mox U pro _„t. 
*) «iidll fS. i) B .1 tii"^l, m) ^1. n) jjy ^3. iu^-4 ^ Ji sm ic_i^ oUj J^^ ^\ ^^ Bj^l *.,^ i^..,^, ,x^^| 

"" L^i^s' L.<^WJI ^J^-y iV= ^^ yU=- x,v^ J^l jJU=. J-oiAJI ^i 

fjV '^ '■*^y '^ ui /*^ «A'i='i '^^ _yuq- S yo-i-iit '^-ij"4 jj^ ff v 

3 o^ jii«*)J 5^jjj, /■_;(^t iuju^ * t^R^ e.:ii oju r.,^ jA^ j ^lU ^;jjt 
j^ j^Uwi *_,i^iii j^iijiLjjt or! j,i 1^ ,>^i ,j.i1ji ^i ijj^ij ^^ ^ 

'^' t-'y 1^ **"■■ ^^' K^y Vjiy^' Ji' iihIs V>fi«^ erf -*^->^3 '-^L^^' »« 
Ol^ /^ 'As-!, y^J* ;i^ ^^1 ^ n^t] B^i yO^v j+»* ^^yi ^ _j|il 

^^ tx^iioai 'LxjI ty^Li* pj(j j^^i^i ^Ljijt LjI jjiti t^-j^L, rrf ^u- a) Om^s^U. 6) haflo om. et addU dainde ^If^. c) om. ,B pro ffv 
hnbot m et moi B et fft" pro Vi^a. rf) Oravii error ia B el 0. J'uit aiJn» 
MohsmmediBj nepon al-MotHctml. d) Tub. Ill, loTf, 3 J>rt, eed bte, 1 ut reo. 
/■} om. p) jLijt omiBBo Jfyit. A) B et male w. Daindo t]}**- 
Rursu* gravlc error. Brat nepoB a!-Mot«midi. om. ij'^'t |kt ^ lAfi. Abu 
Ahmed eat ftl-Mowaffak. i) B et male av. f) Brat Sliug al-Motadhidl 
(C (ui^t ;c^). m) In laooDa. B om, ^^ a+^. De fHiin of. Maandi, 
ronftlA, I"a1, loq. n) Aliter compulal Ihn al-Athrr VHI, Vvf, I. 0) Alitor 
Ibn al-Athir VIII, Hf, 1. Moi B at O ,yU*:jl pro ,yUi:-JI, ,) ^^Ifj. 
y) Ibn «1-Athlr TUI, ftl, I j>-i=«JI 1,1. c) ^^,^^1. >S ?jj ^f *_iJ! jQjy^, iCoUJ) Uki] uJI K_iL. >j1^I )i-jU> j-i-f-i 
?y ^i k_iJ) (^j-ij!) yjuji kjJ' UJl Ji-IU jjjjJl i^_<_c y_j ^_c Li^a. 
iij^l Uj s>_i!l Uu!l iLJU L(^ ^_^ uJI oiJi j-'^i-t K^US ^L^- Al-t=, 
oL^I Jjji ^^U3i j^l ,'Kjj)Ojt ix^ xjtyq ^..Liu' ^J oljJj ex^yijd KijjCJ!, 
1" JUI vW ens ?jJ OiJI ^U-S, vjiJl iA*«-^ ^jJ) v_iJI (^^1*5, xi— 

O^JI ^-i] ItoU i!LL:?0 ^iy>j ^^j o^i liL-vJUJ, UiJI O*^! KjtJjl olyJii 

IB ^ i;*^ c:;bt,j|^3 tjy_« ^^jLaJj iC_«-»^ JjU-'il JU%J5 ^-^jl JLjiJI 

v-*-' i>ki- Hj-oJi ^3 "^1, _^i ^ SUA** HpwiT sua c:3i;:ai l_.(3 

1^ :<k<l^l Ui, soijiiii;, ij-jo.-;)! j.^' gJLkJL uUJ^, a^JLL-, cJf^^ o) ^J^. b) j^i .j:^.. fl) jl^jliL. Notw e«t noraino KJjjJi |.Ui*«, 
et eognomen habebat ^LsuiK, _jjl (Ibn al-Alhrr IX, It"). Abu 'l-FawKris i.e. 
jUslNJ! oyi frator «1ub erat. d) Hlo in B eat magiiB Iftouna (J-«1ll ,^ iiu-). 
«) tfcffy. /■) C om.; of. Belsdhori W, I et Ibn Khord. \f, IB. j) C 
O-Sj^- *) L^ ^ quod est rirliculum; of. Ibn Khord. If, 21. i) 8e- 
quitnr »!, (repetitom ei voce proeo.). ft) C jJc>oJ!. I) ^1x31.^^. 
m) 8io 0. Ibn Khordadheh a, 1 (rid. ibi onn. o) |jL4«U^. Vulgo appelUtnr 
liljjJ!. n) iJijLwjL^ Dt qnoque in t.\Ua notninibui in «od, levji oor- 
rnptio inost. «) ^A-Hj -|-jiM. p) JuXnJi. J-j^ ^Ul ^j, J^^j jIjOj, iLijXJV ijUlATj xljlj^^t JL4s fJ^I JUs-t 
05r^3 iO«*i, g-y JCjU ^^^l if j^| ^ "^^ ijjt^l i£[I3^ B 

o^ V^ o*^ xyj' Ij^ oy^-*^ o'P^ ^^-i-^ Al V*>-«JI "a* '^J^S 

JyUII _^ i! ^ xl^y. wrt-Jl ii J sJsy, ^^^x^l At jlAjtj 1^ j,~-Lij, in 
^ kJ-=^ i-i^ il ^ )0-=y. KljL*«iJt At ^ iOs-y. l,)j=5t. it J iLi=y 

il > L^J-S^ d»5j[& i! ^ ^^jj^y HjUlJ AI ^ ia=._j^ ^J,*JL- ^ it 

KJjIaJ. ^^3 ^^jjAj_,j kj^L^ At iSlj-^! ^^J ffyJu^j^ J»*ls it J ^X=y« ib 
pL-U il J u^y i^yi Al Hy^l ijy ^^i * f cr*^j? jU^t A' 

J Q*X)y j?yVti3l-J' A' Jl^ cr ^^^J Aiib^r* tytol4c A! J KJIs-^. 

(^ Ait, « ij^jJ^_^ .^^ Al > iJ^_y* ^vj-" il >J KJ^j-' ^W-3T*t At 

Xby oi«w tL^m A' ^ ii>/ tjjC* At ^ Q>Js"y 'o''*/^' i' ^'^^^ a) l;j^JO,. 6) u^*.*i-. c) C om. 0) Bio. In mapp* Joll. Fort. 

ijjl4 ut quoqua appellatur j^\J. o. g. Tab. Ill, ».), 8, IDT, 17, Ibn al- 

Athlr IX, IfA, B « f. e) In raappa lBtj3?. f) hio habet: ii«l^ q, j^j 

bia*ji yy,-^ L^ ,^jy..j^ lu^t Al 3I j!y*yt At it JtoJ^ At jt yiJt At, 

quae B ad flneo capitis panllo aliter offert, quaeque ideo omlai. ^) C u;j»ll»JI. 
A) ^jJI. In mappa v:tuUt. Beoutm lam Ibn Betapion apud Ibn Khord, vf h. 
Of. Qodsma rt^;, 1 «eq. 

i) ^bjJt, t) Li^i t. Ibn Khord, r, 12. ^ j^'j, « L-fXi^ ^1 il J 1 c I ; « cl^jG it ^ L(Ji* iloUjj^I 

s ii ^ i£_L^_^ /'iUs^! Al ^ ia^_j_, iUjJf AJ J* -iS^^ -u^ ^\ J 

ibu>ljl Af ^ o*^/^ '^j-:' r"^ ^' -^ it^Lr._j_* *^^! Al J ^^j^^ 
^ Jd4j, s iLLr*j_^ Ji_iuij (^jaJ;.j3 A' ^ ^i=y 3j^ r*=^ At ^ xh'y 
Al icLyi (^ j^yj, * iLb._j^ y^b> Ai ^ ^Ji=y Q:ir*i _j-«Ji Al 0'}^=- 

(Vxlii ^ Al J ia=.^ ili j-frj Al iSjyi j^j- .ui j ii^_^ «45£ijt 

Al 1^ ylf Ji«!s 0-1-3 O vJI j^. itL":!! .tjlj jtt> ^il yC«^^ „ itby 
tKr-^ _ilj_i»y! At jt i^ljJ^ Al j' Sj.-^^t Af jl MH^' il 5I JtJ^j_j 

n) Hio dodinit lacana in B. 6) B et Lxlos. (0 t^LU); t. Ibn Khord. 
r, U et h, Tab. lii, IffA, 9 et I, e) B ij^b, mJ,. d) B U^l., U^L. 
T. Ibn Khord. Up, sed of. Ibn Roateh IT, 17. e) C h. 1, addit, infra om,; 
^^ o'j^ '^' -^ >^y cr!;:^ /^ -i' -^- f) Sic Oi Yoo. Hec. Ibn Khord. 
vr, 1. g) C *^i; Ibn Khord. 1. 1. ut reo. h) Haeo in B non exstnnt, 
(■) B |.jU.ljjJb, C ^UjyU; t. Ibn Khord, 11, 8 et ann. g. Apud Jnqnt 
lA^i'^y Male pro ^lAjy- *) C iudJiJI ^ nt Ibn Khord. I) B 
Digtantia est tantum 3 Par. m) Sio in mappa, in taxtu ^JiJ!; B spJi. 
De Hdwizah oogitari neijuit. Of. infra in capite KbniiBtHn. h) C om. Se- 
quontia sic habet: ^f j^' ^ j.t y;^ At iiJ^'lifi a';^*^!^ et dolnda addit, 
CeteriB hnius capitii omiM.s: ^\^ .^^ o!)^--JI jt y^l Al J|j^ ^ 
iJjjt jJJIj Ljilwl ^j. o) B pj— *=- oT~*^' P^ ■^''"' '^'''"^ ^'^^ ■"•' loo" 
BMO poasnnt. •^J^i* ^Wv'^' 0^1^ M ^.,■^ aj^ ^ ^ y.,^ (^~iJ^\ U^«I ij-tf 

oUlill ^>~.o exi^, ■(j.^I d^L. ^I, ,_^^^ (^ J* il)I y,lj x_jj ^^^Qi 
iLxJi' *yi ^y^l ^_^s ^j^xJtj f_>. (j«,0-j:s- fu^L^ o-jl/ (^3 "ijv/J' yi * 
J^sw. M ^-^r 10;^.^ ^^j^! ^j^\ iiii, ^ ^^ ,^_j_^^ jjsl^l ^J^;^ 

r^' 0-.! ,.,^ jMiL« ,;>,.aJij«J i,;j-aai j^ ^^ _^ j_S" ^ ii> JJLtoJj 

^"5 (*voL,^ ^'^' 7*-= o-^' Vj^-> ^r*-^^^' i^' a* J-^j^'s ^-^4=- j''> 

i^.j0.AO5 j'wi)' >-C=- jLiu-M! i>ic>j "vjljJtJt WjJUt Sj_u-<* »— i-'i 'ijLiljtJl 

i>Jjl ^yd^ M Jj^j Jj Ji CVJ> ,^j^ XajI ^y= ait L^c yJ JiSi' (_,-LiJo IG a) nddit y*^ jj: et habot duinde *-J::) pro «_i ^^ h) C f^l^ia 

yy (I. U) L:,. J) (! A b) oorruptc ;c;juV*,. ^-C j^.U,,. ^) B Bine 
punntia; lV^'. Qomn. Ml vs, 146. Doinde iOil ^^ j_.,;_j j_* ^ 
^^' U^l v3 iJ^>J ^,^1 _^ i._L<3 K^yi Jjv*^ j j^jjl'Jai, B jjjl j_^ 
yjWJl v^jLjJI et doi^do ^T-iJfl pro ^.^1. h) ij^^Ji'. fc-jUj, 
t) B p\^\, ^^l^I. C diJ. m) B u-|j. «) Bj^ _^l. 0) 
jlp-^l Bt hie addit: i«^'^' J^ vl^/j M-?/J -t^L^I AJi iuli jJ oUJI J 
JCftifim. p) ij:,ll. Deinde tnntum Ijbs^. f) C on. ilS. JL*> ^ J-^=. axIiU, (u^i Li^. jJ-i Jii ^>^yi U j-*Ji iia^t 

(JOc^Ull, jyiiilj J^S>Uilj j^l »_jj ff/JJ! L^i »-^ ^ iiJ^?Jj iJ-^l 

ft g AlXi) aJU* 

bU*:>S AlS-ji^i I^jUJ Oy^ Vj*Ji yJ-Ja-? J^ r^"^' 'J^ ^^^^ ^^3 

LfkXo jj*5 j^jlJI Lg^u-flJLi K-».^^_j ^U> L,tj * Jyj f-jjl M3 /? j^-^'^ 
10 lXouIj x^jjI JJ^ 'JW?J' jLi^ k'^i^JS s^iJ-i^I ls'^J*" t^^-^^' 

iUJI Lj:o,.iijB —tfLJ jUj UIj ^ ob^'r^^ icijoUJi 1-^1^4 Wji^LAlj LjJJ-«a 
n^\i^\i i_^-iu Jj- Js-jji^l '^yJl^ X-iil^t kJjX^I L.j_jj^ 1^5 

16 (li!^ 0"^=- Sijtib ^J r,^,liCi LpJ^ ^^J i>-^t LfV^iiB jXj ^LiJ I— ttj o) B »I^j, a su^i. Mox i>-t->-l. 6) addit JU (f. iJual) aaU'. 
«) C hftoo om, (B Hb^oJI ut plerumqoe), d) lAs-Uut^ jjW^ LNpLi^j ,**J 
.^m^Xa ^I^Lj (sio) |*rL*« (.UJbj. «) ojjkil,. r) ftddit : iOi **! ^^fiiy 
g) C ftdditi >_iUi>ill ALsui' *l!li> Sequitnr in B (p. 68) ot mappa. Deinae in 
B est magna lacuiia (totiug folii). A) \J'^s- *^ Ni^iN^' Deinao ut 
B supra {p. of) ^inA. JKqttt ijULjM. ft) Volgo ^1 jJ (ji«-J iJj') nt in 
mappa B at 0. I) C v'^. "* ""P"^^ J^- ^«' j'-?'-'*' JW?" '^'"^ Hauqal 
in, 12 et/', Ifo uU. «t) jiL.:i>_AJ. «) yljytj, B supra ^^Ijy^li. 
o) Pro _jy: gyf (Jnqnt I, t.V'^, 11). oy=jJ, B Bupmjiyiy. p)P '-'Ijj*!', 
B supra i_i' Ji', Sprenger, p. 104 proponit .L»: J5', sed situs non oonyenit, 
j)? (j-^rijjj JJ', B supra ^jj^-jW, r) hio et deindo y>^il— <. s) nWi, 
B Bupra ulsls. Jiic[ilt momorat sub j^lilj aon auh JJ. () C iOjJ' et Infta »j-^. \iys) df. CT-,1 liij ^^1 431^1 ^^j^j 4, ^^^ ^j^^ ,^LJJI 
s/-^liJi .^J^iljl ixAviJI ,^ll»!l jlXl, ijy4_jt^ ilL:5«Ci» 

e^*" 'Wi ^ -L^i t,-=- w=. Aju ^11 \x^ f^ ^ ij^^ 

•i J.--JUII3 djUi jji- joLiSJij jif-iii ,y^ ^yi ^,jvs ^^1 ^^ ,ui , 

jr^b IUI» f^j 4, _,jO, j4^^ oUlIo-j JLi^ jU, uaJUij .jLi^ 

<^,jajl o^ ^1 .u, xjj^ ^_^ ^^j jj^ >^l~JI ^,1 ^ -i^uhf 

i.,— J cj»» "^ JlSii A j4,a, u^ y^l J_lj ^UJJ, .^_j_i JJJ!, 
fiR H HS '^ '^'^ 'l-Vj^l Jj-! Oj^, lU^i ,-4-1 J« iiJ^Jl ,„ 

oUljT .fi- ill Oll^^« J_i ^ ^^^ i^, ^ ^ ^^ ^1 j^ 

n=Biu ^1,11, tiiU jy.ui jiTi, vW ^ J:*ii ^i, -tog «jL->,=. ^^ 

OjU, 0,0 >5II ^ ^y ^,jj ^.^, ilU^j ^ ^ ,0^ j^ JU^, 
Vj-' 0=^>J' ^^-l b-j vy K^lifJI Vj'J 'J^V" ij^ VjJ 13*"^ Vj^ II 
^ i-y.^ J«>J Jc aji! ,-«iJi, iiJi J^ jjjl^ j__^_^ ^^j QsiGjJI 
Vj-»JI i^, Lii „-Jji JjojJI ^1 ^^If^ snjjjjui ^^y ^ii„ ^^1 ^_jLil 

1) Nomen ioripBi BBoundiim infra, coll. Jnqut in y, ; i. 1, i_jLiJI, B eupra 
ot infra ^,UJl. HinD fort, oriunda oat icotio ^.,IS ap. Jaqnt IT, 11, 20. Nomon 
sail. bio at infra et B infra ut reoopi. Snpra I! soL^. 6) B supra a-^^;!*^! 
C A*^X-uj«^J|. jKqiit i;,^U**.a, ut quoque Boribit Ibn al-Athlr (VJII, VI0, X, 11^). 
c) ValRO (^f,-.^. t:)^<-.,v' ot doindo (yOU. rf) B aupro iJU^, C xi.*Ji. 
Oogitavi da JL-ii^s^l Iba Hauqal lo., li, Jaqnt II, To, U. OoUTenit autem 
potiaaimura illud ■t^J!.fj:^\ apud Ibn Hauqal IH, 19. «) B aupra Xsift<-^l, 
a_l_;_X^^*Jl, Vooaloa aoTipai aeouudum Forboa apud Hitler XI, p. 203. 
t) B aupra ,yjLJI, ,^UaJ1. VnlffO ^fXfXl. g) K:d3. flodie forum oxtra 
urbom eat, t. Holtke apud Bitter XI, p. 203. U-Jjj. S;jOj ^ ^ji} Vj^H lJljJ>i» «J-^j.tl ii>*i*' '-*5/^3 |*ijl-*c l-f-J 

' qI-w^Jj JliJI yjJi ^Ls^Jlj p.^1^ LfJf lXjuqJ dlj!^ lAJ-C Lua-jt xL>o 
Jj= j^ij ALJt Ja^3 f<l?05> f''-^^ '^JaiS a.>JU tjjj! jJB, -iSSJ jy 

*+^ cH v^3 o^ *rtjl a-« u^IjJ' L7-J |**^1 '->-t-^ L-*^ ti' 'yj Jti JjJLj* 

tA*J iLijJS Jjt li^Jll'j ly^Ui \sC^ isi_jji j^j itJUiwJI ^y _j^ _^ Q JS 
«'*^ SOjiAj J5I j^^ Li*j AJ« ^ ^)^j 5^ s^iJcXw „yj LjUj ,.,lijUl 

VJl;^ sa^ ^ iU\ >uii, _,5Aj j^ lXU ^J_i ^^t Sjj^ d, Sjij^Lj 

( A ^3 i'-L^-J lyyi' KjLs- ^jUj x^y iQ^ jj y^\ ijyj i+i^j ^^-^5 

i:;^!*^! i^X^ d^ o'r^i U"-^ iSa l^-iU' ''-J'h ^'^^^^ * "'•^"iJI 

0) y^ys^l A recantioHbni OhoBat appoUatur. b) (yi^. Sed in nwppii 
B et et in IdnQrario reote nt ediili, Doonitalum esBO yidofcur ex iUftf=- „p* 
(Ibn Khordmdbeh If, 6, Jnqnt II, 11a, 12, Dimasbqr, ed. Mehron, 11. ult.). 

e) C [.Uilj ^Ijj^J yy. Xut fort. leg. ^UL, ^ij-j::JI «odora aenBU. Doiode 
^yJij. d) ijj-^. Cf. Rich apud Bitter XI, p. 665. e) C (^l^~Li- 

f) Grariter fallitur auotor. 7id. JBqOt enb JL.:?U--, latukhri tr, Hitter X, 
p- 842. FluTius hio mi jLaJ.w.2^1 ^jj-jLc-, in quo rovew pons magnificft est, 
Tia. Dimaihqi et of. RIttar XI, p. 168. Pro iL*^^! Jsqnt II, TAf, 12 aeq, 
liabot 'i-iJ~i:'^\. ff) t Cod. jjyu Bio, Bed ultimn HttorB inoerta est. A) C « iXLJI Jiw, ^L^3 <^}yJi] a S->j^ j?^ U^ a* o'^' ''^^^ jyaiiJt 

oUUi> L^ *^\jil\ ^rfr*^ J-^' ij- V^'j r*-^l) "H' S o*M*=" * rt^' 
^^JAa;> L^iic ijLJI A! i_jUJ[ (^ ^ij^ '^W^s j'— -^-J S'^s »J^-'^ jiy^ **.«»'=■ 

BpJf jfrtT J,jsU L^j HjLi* (^ 6jLi\lg, «uJJ'3 Oj-.- BjLsis- ^Ljj .il, it 
O^' tr'j '5'»>^ oy:^i "i^.^AjuU j_^ 1^ ^yl r*^ j,-.L?OI >U3Vai 
_j^' sUI fjJ. Vj^Mi ay^. j-jJj Ljj*c jfji^, 'UIj i_3y*=ij^ Lf.Uj*! jJ^^ i 
"^LK^i ^j'-?^'=* [*^^ 'J^-"' A u^^- ^ fJ^^jOJt rj-*^"^ ^"^J O*"^^ IT* '*> 

J.! lX*J' X-yXs^ L-i-At «^^jAjjjj iuUi!5lS L-j.-;,.!' A-Jt-li = .Ij-j*; ,^1mO .>-.j-j; 

iiLJ'iiiil ^ JVoF ^j !Uij qas^I IT^5 t'^H '-M^ ''f^^ vIm' ''^ \j^T^ 
'i^j ib-J J^^ '05-!^-^ '*=*-> *^jJ'-*-^' oUW (jUVi X-jUa J;^ iJjL?'^. IB 
i_j|j v!jj' k^«^ L^ lXIJI Ja-15 mUsiJI Qivja^ ct'"^-! •" Wr*'-*'^ y^ "^^ 

.inSj *-JI -Lij!?. jiijo L)~Jl i_iljj J— jlJI lJij j-jJI i_j';j (Jjit "v'^J »L-iJt a) s.=-ji. ft) jyUsu*-. c) ^e^J>Js. d) Hio {p, 69) (leainit locunft 

in B. e) C \j^y f) Ita male codd, pro U^j*- ff) '^ ^m. A) Jj^, 
C *-Loj. ifc) ^_j5J. () aiidit J3. Pro Ki;>o B iLbOJt, jf^l. 

m) j^j.fr*LaL «) hio et doinde sine oopula. 0) j-wJl (^LwJtF) 
p) om. In seqq. B JOj ot yU. 3) B ib^o. Moi B "OJ^, C om. r) B 
L_jUilj, LjLJi. OoniecturA odidi, opinatua utboni h. I. nmle oollooatfim foiHue, 
sod vorum looura linboro poot .LsUjw {aupra I. 8) ooU, li"v, 10. In profincin Amid bLEuw LfsijA-i, tu^ii-j W^ jU-'^il, y-Jt-^ WJ^ "fjjs ''■^ cr^i-? i>-^?JI 
S^pJJ' u-i^J X^ufl:> fc*ii dL«Jj yii S^^a" e\£3' ^^is:^ * o^ij ft^jLij 

^UjLi IL_LJL-* J* _jft*,! uaJ_;C Q^iS taljiJi Jj: _jrtM ^^^J iLf*oS iL^I 
jlj«yi XiMO fc kL^ ii*#XS X*^ ioltj Ljji _^-t_i yli, y L^J, Bj^ ^_i_i 
j^L>- .V5 or^j''-* '^ o^'^' a'-*^-' '^^'j*^-' a*^W!) usr*-" s^.viJ' 

10 vt_^yi yl -5! L(_j ^j-xJJ" ^Ij ■L^^i:> i! eyiysJI, l++i? Jjs ^LiJi lj»yS=h> 
i;>I=- J^ ^i» ILaj^ mKS^^I JLy'tj CILajm Lj-jJI J^jUJtj JCtj^S* L^j 

jyj!}JI S i^JI t'^i ScL^I A fL^ i^r-II iWj *v$ it-^'jllj s.^/^ 

Ijlj3^ Sr Oj*E J,e ouj" lXS1j-j« ■-j^\f) nojJ Sj^SLitj i_iUje lly^Ui iljiJ 

,L+j *UJI ^y«=■ ^i. Qjj ,>** Ji «jl^?^ 0* ly^ "W^j *HJjJ *K*j-Xi 

1" iSj' ^i?" cr* r*b'>* u^i s '~i^ ^L^lj p J^' o^i' ^^ ^ • "if hL-lj 

»L«.iL^lj iLwji* p-lpj* *^+:V^ i^^^^rt*^ LjJa li^JUi ijja (^jJj; uL^I, JLM^s^ 

looura qui oonronit non rapari, nisi quod in mappa Kieport nonprooulaboriente 
urbiB Amid iaoet Djonub, eed looum apud nullum Kntiquiornm momorstum rid), 
<*) cj^ quBB TBriii leoHo quoque a JKqnt est reoepta, B sine punotis. 
&) ^^Ujj. c) In B nonien desideratur (laonna). k^ j^^^irs. nine copula. 
d) Lgj. e) B ptill,. C alio ordino ^jUJt, iJoL>,. f) om. Pro ij-jJju 
B ltJU. C om. 5 |.ili'. ,?) L^. &) C om. f) Lej- ft) B et C 
-^^^^Jji- ') ^b-^l. m) B ASyLi^I, ^y::sai. n) B liiy. Deinde 
wyiJj. 0) C ^Ac. p) ^>^1 ^J ijyu. j) C ^jb Jj:. »■) B »^pj^_y 
a) adiiit J at max ora. vJ»" (B sino punctis). i) C pro his: lAS _Ii! i>K^j O'^' y'-5* "/SJ" ;,l^ H-'-' '^^i >-M jl— *J ctH^ Wj=> 

fCol, ^j, IJo, >u ^j J^l 1, ijUJl ^l^ij ^1, ej^^l il^ djO; 
Uijl, HiiUJI „J^j u^ nj y^, (jl4j^ •Xa^oi H Cut ^,« l4-)5 

lil, „,/U Al ^yill mCjj i JUu ,;jSUjiJ;> ^ J»l ^yijWI ,_AiUKjJ 

>£:,» ^ f^l ,^ ^js,_,. jjt^ ^t Ji i,t\ U ^'^ L, JS j_,jl 
i^ Jyill j»„ ^1 lisiiaij yli j^ ijUc ^^ "p «-Jl r^lX>\ aljljj 

a) Untum jL^^lj. 6) cy^t J.*. e> om. d) B l^j^. u) B 
^IflHi f) liXj^- j) om. Doiado B y^ pro »j u-4,. ft) ,B ufjjU 
». ij,^, Ojj]J, i) a *jj. t) OM. (B ^j). i) li/ u^JSj d^*JjJ 
L(_j. Deinde B ^^jSi^sUw^. fli) ,0 |^ JUU. n) ,^1 ^,-»IS ^^. 
0) wfiXf j^j et raoi lyb. B J pro ^. p) «;JI^. J) jtlj lio. 
f) B ot yijJ^t. Deinde a ^^Ui-s J-i: JjS *iL s) addil: j l!j=> ^f tr^ oi'» ^3 •"' •^~t^ i.f^ uHy '^li i'' ctS ii ''y^l. "i^'l cr- 
•i*^ et- or''~'l e^l J^ ti^l oLA, |3S)j .ia) j^ abti ,1 S„5t,-j 
"cr o^j ^^ o*- rf*! IrJW J) 0>=-l ^_j c^jjjl^i wui> ^ ifjujil, 
t^l, li(!i« loS% „bb.j >»as™ ij^ jUjjl jj, ^ K,ui- J.4.s_, ^ 

Ul £Af ^ ^ wl^ i^^ jjilill 10*01, i.^yi i ^^ ^1 ^3^ 
«j5- i J^ .;*£, jUtJI 5^ j .1^1 jay. i ^^nsS jl p,ui| ^^^,0.1 
M/j 1^ fS ffy, Jtxi ^j^ ij ,,liA, lif Sjj. ij jilj.Ji, Iji 

ijLi^i s^i jj i=.j« ,ij=, j^ ij^ (jii,^ liji,^ ji^^ ^^^5.^ 
10 >M .lyai liOi) i^^ auii lOllj tv/ »J"JI oj/. Aij „^' >■ ^1/ 

j,i Xiuyij i^iiji ^ ,3jjL, J. LUi. js ^1 ,u« ^^^ „j^ |]^, 
u j-^ 1^1 j ^jW „i ;^i ^ ^jji _j ^^u ^^, ^^(^ ^^ 

„s tojjjyi ^ Lt4i ijj- u j__, ,jj^ i,yai ,ij, ^ jjii^ ^ 

U»ili, J _^ ,U^| j;»_^ ^.^ ^4 ^t o-,l uaiB ^ ^1,1 ^^ JU 

U-ul! lis* u-l^^ ii> S ^Wyill ^,p p^^i „ ^^ ^.,1^ ^j ij^^, 
O-i" ^ Su-Jjt * o* t«i^UJI Jil, iliU 1^1 -51 J_51,_, j^ ^1 L^ 

») 1) ■U,:^ I) o*-j. .) «». <) .i,^.. ,) c ^^ ,^5, 
,iL., fWl ^^ ^JJI jai«ai. O B uX(J. J) B ,ine pundb. Pro 
.UL C .Lit tatat, ot, MM.to, e^olMI, i„ s„fc,, ,. 282. J) J_ 
'"£">*' P" e*>" is)- foo.lo. .aaidf. 0.1+1:13, m!^i.^J^lA3. 
J) /-. „) c ^^-=-0 ^U Jx, III, ^^ ..I^.^UJJI ^jUI ^^ ^^.,, 
M8Iil.li., p, sea .1 286 (.bi 1. 4 ,. f. U i„ ,in s.Ml.r Jo. lira A„i, ,„). 
») LSI. I) ly p,o li^, ,) L ^ ^,^1 ^U J,^,, ^1 ^,1 ,^^^i Iff 

jUj'^I ff j ^jtihi % ^tjt* Ijjyaj! ^-*?^ '|r+XJI .^:t=-t lJ^J^, yo*^ -^^ 
0-^1 o*^ -^ ■''^^' ''jJ*^ r^ '^''!r*J '^j^ p»t ^^l Jii' yli sJ.J>L* ^1 
ymj i^LSs L1_J «Iw BJ'iiljS o^>-w ^s iV-f-^- I—** JSWIj s' jL^la^lj -jt t 

5^'' o^ o^ u^b'^' o' "V ^' ^ oy^^'j '-^^ o-'^^jy "-^ ^^ 

iyS.J~i 111 XLL, ^_^ bli tj_U j^xJI t0^_jj iuAXt Jiu OG, twlaJI 
0<Sjil\ 6^\i, ^M= Bj^wJcJ! m^.^-_t=.| i^yuJI y '.Jl oJ^jiLas li^iLw LlJ ID 

t*^' o5^ CT* rH ^3 ' jj^^J ^ly^'j '^'^ CJ^ ^r^' ■'^'-5 "^^ 
'-M-*' ^ii^' cj' -r/^' L-j - iB usljjJt kJ_=>o Jw«I UI, oulj-iJ! il v^j a) B njAA^f^j. 6) et B in mnrg. oum ^. lit textn B L\S. c) B Din. 
rf) BBidhBnl ad Qor. 8 th. G7. e) B aine panotia, UUJj- BaidhtUrl nd Qor. 
2 »B. 100. /■) C ^.yk\ff'. Baidhawi ml Qor. 20 tb. 66. Doindo's om. Bopulnm. 
g) |_^. A) j*a^ j_?>s v_S-iwAj ^^K «_A_jJj oJiJS "Sj i-l'fjJi i:iJp- L. 
JJii o^jk::*. i) C addit: ^^UJl ,yi ^Ij J^l ^yl<J .iojkilj. i) jly 
I) In B oxpunctutn aequitur UgAs. tn) B ^ u"^^ "-^ n'^' ^ ''"'"' "'If^ 
ad bLJ), om, n) B iino punctin. 0) ColysJ' S yJlJia j*:::^' .Ljjl ot.doindB 
i;;^' ijj jl1:>o 3^'). J)) Ilu ot B, ubi Toro corrigitnr in HOj: ,Lj— it. 
q) L(J,1. Hox codd. y.Aj- r) Bio B; wO^I. Tidetur eeee aliud nomen 

pro wj!!ilXJl j3. s) 9io 0; B y-J'- Fori, eat Suviua ab bIus u-Jja jj sp- 
pellatuB. t) RocQpt loctionom lioet oorruptnin credo. In B ondBm leotio 
oaan vidotnr, and indistinfilio Horiptum est nomoii. Pro ^ ibi oat il. Intolligi 
autom Tidotur fluviua LOuJlv. a. LuLJj (Abulfoda 00 eeaundum Iha Berapioii), 
Synipliaeui, hodio Batman tlu appQllntun. Mox B -uu, C j^Jti- CreXJjJiU rfxL>Oj td,L-« otyilt JISj^ CiJiljjJt i^ 1^;^! J 
^ySliJtj j^j-^tj, jJjAuij^lj J.»*Jlj Oj+U iVajit y, ^fi^y oljL*-' Vj 

(^-JLsUJt, iJLL^'il, JwjjJi, _pA-i*-!ij a'-V^' v^->' '-^^'3 a^i> ''0^3 
G ;i^.,lJ, v^j* jy-J' y)/ jlfl^ ^i sj-^y^l, oULiJt ^.-o^I, itujLiJjl, 

^^5 < (1 ^pljiitj o^ii-VJIi lyij^^'i '» HJ^I Aj'ljiJI^ j5iJk_*_j ,j»_J v'-a-LjI, 

cri =PJL^I J-^j ^^1, ^jjUl, j^ s^^^l ^3 soo^^yi, o^=-a-ilj 

vSiJf, oCitJ-i^UJtj, ii-JjjJI x/JjjJL, ^Lic-^lj ^.jAttJIj |^.jUJyi* iLLLiLl; 
oLjfjj a-~+^ j^*^! --J4;yi S* jjJ^I u*. UUi '^^ cri s«Jj-«X^I, 

I5^aZp:71J^ (3r 1/ L^Jj^lyj LjjI^j ^f^ JoUii* jj^lj J-^:iUJt5 ^^^j^UiJl, 

bjUaij 2wu_, Jiij ^_j j_£^ iL™.»i. yijxiij UjbGij, _^|5 ^j^i, jai ^ o) B Joy*. &j B lili, alilj. 0) B Lj^jJI, v,>!i. Supra p. Il"l, 2 ap- 
pellatur ^^^ ut Tulgo (0 ibi ^jj), rf) B et ut saopisainio cum artio. c) In 
mare. B adacribitur oIjL^oJI ijvLy. Z') ^y . g) ^ysjaij. 7j) B 
^3, C ^j. i[L^%. fr) B ^LaJIj, vL^'^JIj. C oin, 
m) C iiu>jL)Jil!. h) C (^.Jl^iij. 0) C j^V^I, ^^jkJUl; j-v^odl li.,^.^. 
B in Mb J^i^Ell (Ja^l) ot ^^ijl. p) C ^U«Ii. 3) B Ou:=-lj^j ^-^i^ 
\yjy^^ii jJj'j^lj, Oi^?-l;iij JiAJU! j-ajUI,. c) B li^-jjJt,, a) Tit 
solet LLSL^, () C jw**.^!, ^liJt el doinde uwlJJ'UJts. it) B J^llj, 
C jj-wiJI,. v) tnntuni UiiiiAj 1. UUtJo- Pro X^t mos hnbot &bJt, 
w) B ooUl, C om. 3i) 4lii.:iJI. y) C tantum qJ^I^I, (B iiv^j). Doinde y^ i]^ g^i j^^3* b»j=.ji Q-^i ^_5 xaUjjJ! cLji-w^i vr-= r-*-^^ r^-^' 

eK*jAiiJI (jijjy OAc jfjlSlj ;j*Jjj tXi^Ui^ L>jajJl lJ|j-*j li i\*Uvs iOj,* s 
!t;s:^ yJtXjj \::}\jij J-s« ,.,1 y^jJ ICAAb* ^^j' ''-:i-l-= lii/ijjij fXJjiXJt yoli 

aVi' o^ ^ i/^s o-oj-i us-c A^^-i-- g-»r-i Uu-.n_i jj:, ?v''J^'? 

j^t (jyii=> v'-^-yi OiJjJa Jj: U^j-J"-!! (_^ -Hj ' LT^b IJ^jlj^ cr-* '^' 

liUil u»^j_c ^^ iuJ-™^ u^f^s i:iyy^f j^ ^J^=^ 1^' oUiiiJI mUi^ jijlsij 

U^ijuajj wjLsuJI ^y.^ ft J.?'J> lii^ikili gy^l, i)j;Pi4l JjOl*.-!, l^JjiO ^ 
fOjjjJIj) oUuii 1^ Jj*X*i*j US'* iJjJUj01>^ U^' LT^ k*^ "^-^ q-aJ II 

cjL) LgJ/i i_i-ii Qjt ^^jAE pvJibLwJI Ijifj^ CiiLjiJ all! ijiJIj U-^i L«j_! (jy*i*i- 
xxJj ^y cv-^j Ljj cli^L, iL^jJS ^)jjjU ^y gj^jy Jj: e^.^! icsyj Jotj ») C |_.jL*jl Titium raanifoHtum. b) s-jJiJjL? SSJi^. 0) qa <?>oI 

l^jjii'^i jjLw ^ ^--ol ci in Beqq. ^^ et SU^'a {pro (k^yyi), 0) iXSU«« ij^ 
^Jjflj+Jl i^ljj-j u^jJ i\:SVv~«, ^) om.; doinde haiiet ci^i^iji. 5) addit 
Jwi !>jLa. ft) 0111. addit UjO^. k) blX^^-^. Q Hio insorit 
ijmjIj qI; post »Jl nddit (3-^j' Monnalorium LjIjj _< _iJ appellatur n Jnqnt. 
m) vli" ») j+j (B ^). Mox B lt^'- ") i^ij:^! ^ ot ^^,1,3. 
p) C vJLu-L-yi. s) i^J^y- Cf. JttqBt I, fvV, 15. r) B buAcL,. i}jz MtUU iii^l i;)_Jj ^1 -aool LfJ>*=J a LgJjJ.lycj *_i * -.jJi it 'Au^y 

LiyJ! i^-^i^j i^^^ iijii-i-^j XJ^iAi50*,'yi ij_,U>] viiblS L*_k\)l ^^Lsvc JUL-> 
Jjtq- iJjJiil JiXfliAiJ Ui cX.i..,^JjJt JJiij i)-»4^ ly^'^' li-swil |_^ lZ~lj 

l^J^ jk tjl iLj_£=j_* fj,^A J^'^ (J^ l)-^?^';' >JL*aiL« >UL*Lil Sj-/r-J-i' 

i:i=»-Lu^j lXLJI ytlj L^ ii_jLxXJI) i_;^lji>'!JI jJis" lAJij L_{_j j.bU.'it q- gK'j 
10 LfJ! JjUi ji'Jtj ^vj^ i^^SUa^]^ oy^ '^'^ jV°' o' '^'j** '"^-!vJ-?i 

Jyi yall lo^ j^ioj (.j^l jOj mlj-d Q dUif J^-e O"^ !^*tl; ^^1 jj^l* 
Ij! ^\^% »>>jJI ^Jj-Lj i^lA^i ^ »j_^ ^I^L jtj =U_j fj^t ^ ^ a) B tantum j^jjjlyij. &) C jJUX^.^, B jaii-oo^. c) B h. I. \«JjCJI, 
li) C xiLCt, c) Error auotorifl qui duos pontHg confundit ; Tifl. auprn p. IH ^. 
f) B ^y^, ^^. s) nddit: idUn^j U^\ iJ,S\ Ww ijtoj _jijj _.y> 
^jJ UJI. 7i) B ^Sj. i) B L_J>JJ! (5; v-^JoCJIj L^. ft) ^jJs 
'^'^ f^j' o' f- ^^'^)- ') B i5)Ui^l ij-fi; jJj^-^\ ^^. Deindo B 
oL-iytj ot moi ijiilj. m) C, qui haoe infrn ponit post liLJ .■j»aA'. ^si 
habot: aUi! l^e j^ Jt+Uw tji U^ Jlj'. n) Atfljtij KJl^^a ^. B ulA^Li:,. 
o) Bdait j^_j^. p) a iU>. q) C j^todJl yL-J" ;yaS- r) B LsjIjjI. pro i^Ui iSsijJI liyjs- i>.A^! Ij-I-^Js 'WW>^ 'ji*-^ |.. ; t 'J li ftljJiUj:^ ^^,l 
IjJiLij Ij-ti^j tjj>Las |.j if JCjJjtlt ^.,»Xx-w lj_)lj i_AlX)t ■—>•-:> J.,.t ■> ^liJijiu 
m^ljj lj=-Ui j;j,^*UJJ eXJjiJi ^jiXw fcljJS; yjjJl vj-=- li^ ^r^ o'-i 

QjiJI iji-Ujj (5) UjfrjS' kflj-jjl) *Aaxi-, M s-j .U^-'^ts jLLuis- ijij*"i JJJJj fl) li aino punctiB. h) C ltUJI. c) yl. <J) ^•. ») C om 
f) B ot C |4a*>. (0 iLy>) iU^. 17) C li liUJI ^Ij ytiA^I i iJ^ 
ii^,yi, h) C !^U;i>. t) C ^:).p: k) B Jls. bis bUjy, B L.U,Iji 
ijUy. Rupra B (it lii—ty. Jntolligiintiir fnotiones quae diountur n^«ij-/«i'iii ot 
Qiiivtioi. m) C SUi: Ij*)^ -tlJI jIlXj- Tn B doaideratur ^LJj:. ») L^- 
0) B lyJj*^ ijOJI. Quae rogio intolUgatur noeoio. EJorto ei LjJTdflpraTatum 
est. Moiitofl (j~L:SU]i ^.jiAiM appollati, desoribuntur in Djih&n Bitma In. Id 
haeo ad oliUJ! desunt. p) Soquitur in B ^^ji.\ ^ -^-^j «* '""c apa- 
tium albnm in quo Boribitur ^'i\ ^y. JiJLw. Hulbm vers lacuuara exelare 
opiiior, niai quoil mappa Asiuu Minoris dcaidoiatur. q) B ^)f- r) B 
K*i(=-j^ (aupra dino punetio), C! aJ-t^^- Pro hao atationo Ibn Khord. It", U 
habet ,.,Uui ^^, Qodnma rif, 10 yU^. tjb it J 'ih^yi Ui:'^^ it ^ *J_=-— fl & iolojjl it ^ Ou&Y-* ii_Vjji il 

■ji*J.*i-^l it ^ ilcyi iiLiU-t i! |_^jlj-* Q, LViljj C*_L=yfl* ,1^^ i' ^ 
fi j.,bli Jj' it J' eidj>yi y: ^^1 =yjj=- il ^' JO-^-j^ tiTrJ^-*^ i' ^' iiLsj* 

il=-j^ ^^l\*it il J ii=-y. ^jojl i\ifW^ il Js jd=-jx ^ajj' 'i' -^ Xj^j^ 

A |.y> ^Jj' il _^ il=»-^ J -bLil^ it Ji_fll j^ lAiJjj f id.;^-^-^ ,j*^ijkj it ^ 

it J Xby. Ljl4 il ^ ia=.j^ felyulj it ^ JLby »i-,ii_p- il J ^b-j* 

vjuaj Kjyi it J idcy. ijl}^ it Ji jLgli* ^.,1^ il ^ QJi-VijJ L_S»^t 

■ It l_j_A_j il ^1 JijJtJjl it ^ iJj>yi ffi LwiJsj it X*>pi ^p j^bj fiJ >J^-a a) DeoBt ooll. Ibn Khord. 1o, 2 ot Qoditmn il J ldj=-^ liLVcLi (C hal)Ht 
oiWsjj). 6) Ibn Khord. ot Qodiimn, oiiis looo X^ljj JJ', c) II om,; C 
a*=-L5wJ!. Ooniooturil eoripai. d) B ^, liroviuR itor vilV Bnlnd doHoriliitur 
ab Ibn Khord. ot QodHmr.. c) B Iinon om. ; bbbw nt ivJ^v^. /") B y^\. 
g) Sio rocto Ibn lOionl, 11, li nt ita corroKi apud Qodttnin W-; 8 pro JjL^.^„. 
B JdU— Hv.. In C hot! itinorarium nein ojTFtal;, sod in mappn bono -LiL™_r*., 
SftopiBBlmo eonriindtiritur urboa, ut quoquo t'ouit Rittor, lioot {X, p. OHl) Inu- 
davit looiim Abuifodao do nitii Bliomfililtt inter Amid ot Klinrput. Of. Jftqiit 
1(1, 1"I1 Boq, Distantia uniua dioi fnha gaI;, Itor autom hoc out per nmbaBcB, 
h) Ibn Ehord. Jc^ Jj', CJodfima ^ij:?- JJi', Ednai 11, p. IBS ^^y, Jj'. Anh.- 
XIJ, A, 13 |.yi. JJj' L^ lSLkj (aio) Jjl-w-^f^^ iX«l ^y^J ajj^. Alius loeuB oiuedom 
nominiR prnpo Mi^Blsain momoratiir a OitqUt (t, a'Iv, 1), Tortiua iacot in Pa- 
laoBtinn (Juynboll ad Merdcid IV, 481)), i) B aino pnnotiB. A) B \ySuLi. 
HooutuB Bnm Ibn IChord, Tl, 7. I) Intor ^.^\y=. ot ^.iljj^-L. Ibn Khord. ponit 
^_ef^ Jj', Edrlsr lj=>Li i, o. forto \y>\j (JitqiU in v.). tn) hie, ut quoquo 
aupra, L~^. n) B ot Ij--!. Tidotur liaoo esao iirbs Blrlha qnno hodinnio 
oppido I>dr respondot Boaundura prol)at)iliim oonioctnrnni JUttori, Ih-dk., XI, 
p. GUI, cnll, X, p. t)76. Obslat quod hio looua solet ap|iollftri SjA^JI. In 
hie iilsyi Boriljitnr. il ^ il^y ''Lrj'-t' il J KjLI>yi ijOaLf it ^ i~L=^-A jy.z> J-i' it uA-iF 
il J icX=Y< "'^'Jj CT''^^^ '^' '^ i'-J-s-j-' X_*Jjj<jLJt it J 'i-i-s>--A JsLw+A 
d juLojII il J KL> J i^LiiuiJI i! ^ id=-j-< Iti j-e il ^ ■ii_l.=._< QjJaijt 

it ^ ^1^ y „^hni ^1 jUo j* f_^u y^ a J ^-Si-JLi a^i^ 

it J iCiry. JCi,!^ it ^ i^by liLUJI t_u<Jw* il Jl !i_U>j^ A k! jjlLlI 

OujIj, li-JLi Olij-b v^ ^j 'i^j^ w^ Jj" it yS *J^ 'w-o il 
il ^ L^ uS,«Vv i! J i cjl^i^j* i:yliJOLii ^^_, ijiiy ^^_jt.j, S/pS. H 
sijv^i y ; B f it ^ ^y=*y f msj^Liii it ^ cr^/ l5V^' '^>^ 

Xby. oK*nJj*J it ^ ii=y. iL^>JI it J -iJ^y. n^hj^lh) il ^ Xlby 
lOj^^-b il ^ Xls-jrf >rt-^^'J i' -^ 'f~L=>yi ^jluJy^l 1^1 iXi-J i' ^ 
jj|y,^l ,y_)t JuIj it J Kby ort*U*JJ ui^ l+s* ijftii it ^ Sby a) C hneo om. Pro q-jiAj B habot ^^iX^ aut ^^^SJ>. "Vid. Ibn Khord. 
vf, 7 oum ann. rf, ot It, li oura ann, I. Inter bma itfttionem et QarqCniam 
iaoot jjv--i'Li. 6) B aino punctis (omiBBO it) ot mox -R*-*— Itinorarinin 
quod fttibi non exatat rnultia diffioaUatibuB kbornt. e) Nuno Ehnrpnt 

(OJ i:jj=-), Bod (liBtaatia intor hsno urbom ot MalatUm (ijivtilt*) est 2 dierDm. 
d) iM^\. tiox B jJO^. e) C ora., B JUS. f ) B y^U, ^l^- Eal 
SangariuB. ?) om,; B h. 1, ^fj"^!' i''^™ '■ P- °^- lE^o*'*") I™pot. Basil. 
Bulg. 1", (i fll ann. 8 (i Maki'im). A) B ».)jJ^v^it, C *J'i>fcaJI. ♦) 8io B; 
in hoo itinerarium non oiatat, Moic B ,j4» ot i_,iaJw*b. Jc) Hio aliqaid 
turbftlum oaao Tidotur (B otoJU^ of. lloBon 1. 1,). I) B luj^Jji fof. Jaqnt in t.). 
m) B WjLijiJ- Vidotur aignifioari ITeo-Caoaaroa in Ponto. n) B t^ji^'H'i]. 
Jttqnt ICojjjJi'- BoquenB atatio yidetur obbo hj-ojjo in Djih. Numa IFa ult. 
o) Sio B. J)) B (yUl. Bffiooro nef|uoo qune laous mtoUiBatur, vt roTOra 
totum itlnoritrmm raihi porobaciirum est. Pro jj^Uj logenduin ridolur ,^y:L«> 
!bn Kliord. I.!, II., Ibn Hauq. in, IB. J w-Jf A—A-l-sl 

■ yo.J! ^^JJ«5 <!^^J*^LJI fc^^^ ■ ^^1^1 ji;-^ ,;,UJI J^ ^UJI ^1 

e^ljj, Uj^Jij rf^l^l y>L+^j WjyiJl JLl, ilJiL ^jiiJI^ id.i,UJI oLb^l^ 
mI) ■JjL*wi *-Jj-Jj iUiXij ijU^ v-^L:^3 »-jlj3 J^'J v't*"!) y^5 s-i?-^' 
L-ft-^j' V^ NiAoi^ opL:=- i>i^j fji^i cJjJU) Xj_jJj uiAft, <r-_wj! fC^_y<, 
LT"^ ^l^i'jJ IJ-'^ Mj^J^W) XjLj iA1;S^ JCaS) *-*-^5 ft Qjjl iX5^.»%~45 J »-"w-=-5 

io«v.jji«j JjLw, 'ujj^.l ujJs, aUj';!! lXs'U^j ^_^p^. ^d^jt,*, l4^j vl/^s 
j-l-i, * 11 UihA^ Af&jtj, I LSLc SJ^,Ly, » La_jj i>->=-_5 ' u^'^'i J>-?u4l5 

^-"« y= i\=-L-^_5 I ^\J^ ^^j J:jjJ ^y tJ^j, » I j.jljdi' L5jt,5 ( ,^L*_iiJ 
_,y*Jl3 H^^LMaii .^03:> ci^l o^i^I, 'y^b-yi n/J L^l vUJ'3 KyU^ 

15 x-Li vb ' o'-'"-*-^ -JhJiw.j v^^I ylxlt, 1 ^^ijiiJij ^ijjji ^^ j_aAJi 

t*=?'-5 Ji^!)5 C~^-]-^ x^-*3 o:^' t^>*5 _,yJ' ^^s "yLiJIj ^JiJiJI mjii 

iijiX, «nL_vj|j ^b?Ulj iLi.^5 ^y, "c^^ "^ ^L,i% ' Li^' "^ ^^L,^ 

ijj=- (UL«jj a_) ^ rUat^t pKoLjtil Jiu^jj^ * i_JJiJI 0ijj_! k^j ' l..j.,ii>j 

aoU-Lj|j <L5;I^I U-^j x^. i:,,i,J iUjilj lij^^l lyoJI ,,aJ=5 .LojOI 

f^i/i CS/aJ J-:>5 * • ij|Ji v^^5 U^'lj i^!,yuJ! u^3 i( ^jj^ iU liUUJi ff) SJo B. i) C ^.f^.x^i, et nioi /_j>,3 pro yAj«,. c) H om. rf) addit; 
>^ ^^\ a\ji^. e) In B sins copula, f) OjJ^^. p) B sine punotiB, 
C >^-M^i. h) Ljjit. .■) C ora, h) adtlit: yU^O^ u^^, i) B 6^j£ ^ J^-. j*\JI J "uy-aJIj il-iOJl; KJlJlU i4j-J=5 'OuT-^' ^^ 

JwO-j J^ »J 1 (ijyai'^l MjLu Jjoii* yA*aJI jS?.^ IJoI B (uJi lt*j cj'^^J^-^vJli 

^L>pi ^.,JlJw o-j, lU^' ^i 0-L-* ^jlsyii M_ji^ J^ iMjUJIj "Lfr^l) j'j-ct, 
^i "il "UbI, ^U«=j i-jUJ"., 'flLpi^ jUaLJj ^L^5 j^-*^j "'V J' jit-^''*'-^> 

!4jjsJI (jioKjj jFjLjjI lA-i tjii«j I j_e(JJlj lyJ^ls ,*-J-jiJ! ^ ,v=4'^K tj-wJj 
3I JL^ i»^ "UvJI vj K-cLi Jx ?,3jLJUI X_cLt) jyyJjLj <bl ^* 

ij*.UJI p'Lio e^^ Jj ^j-kjiJ iUitiil K-sLi Ljj':^ -UiJI i'u>A*iu \ ♦„,i! JLiyj* 

L« Ji f,y^ Cslj*!! Jjflj sS;jj*5 u^5 jT ^-? ol-LiJ e^)j J^^ Lj_JI jo 

(.UJij v;-«Ji k_,jL ijLJij) V— ^ cr'r^ '!;>-*' /-^ r'^' cr '^'Z" 'b^ 

|.UJI ^ OiiyJI j-jJ^ il XjjLJI uij-lj oyJ^. o' 'y^"^' L* i)^ Jli o'' ^^ 
UJ ^.jtuj, sii ojjiii U^^j i^^'rJI Ujwj Jo J-J ^lyJI jjit *JB L. iaoJ 
j, »_w» ij^ lut dU ,j_jt ^ JJS Jli ^.,ij c»^ jj, ^t j, J^JOo yt 
(jB^-^l «JuJ> ^.y ^1 Ids- J.?lj XxjyUI fL^jLi oJ::*y ^ <1 J-^ ^^31 

\_ftiXi^ [^'^j ^-5 ^'■'^ J*^^ 15'LUv.j ,_^1 |.LwJi OjLXis- (J Jy-S-J ijl LJ_J 80 a) oni. (U Jw^,). 6) B >ija, c) B om. d) h. 1. inaort: Kj.oLJIj, 

jv^aIc )WL>Jw jJJ;\X!. /() B j^iS' — ^iJap. MoK ctiAul aina art i) 
i-A^^f-;, ft) Hie in sequitur: i_%it iLnJ' liW^ '^jy^ ''^Ji *^^ msppa et 
■pan magna texttiH dofiidorantur. I) B «iae punotii. JLJ 6jVL*uJI j-j-c ^ lxIs^ »Ui iXa-c ^t »_;JijL!l UjJjsv, (.-^iCli Jj= 

rf^!)> |!uL=3 ^ U ^jJy y liV' k^ o' '-^ /'^ ^i-^ ^)^ '^S ^:J^' 
-Lwj Ijl) -j^ij o^b"^ LTj^ d ^'j^ o^^*"*^ cr° >^' *l^^ ^r" Li4>^li 

iU^I Lj— L^ |3_1 Lcijj yic S>~.^=> 0^ _j:S^ '-(-^T^ *^ 1^ Hjji-j L(Jxu-3 

Jj C> U^ Al L-uj UiUiJij f^ ^S 05=. At ybCtt ^j o^ Ijl, * 
p IjjS, its-. j-iiE iCi'iLS IU3 IJtj LeIjJ (jJj'*^ q^ >*^' 'V' '^f^' o^ '-'3^ 

16 jjLwj a^s »jLwij til' lXJ!) \3jJ' KiiitilX! U/ fJ**SXi j-^' 'U-J^ ''j-i— ^ a) Ibn BB-Shilina, MS. 1444, f. 38 v. <J^\ <AU Lrj^b _j-h-J qI J-S, 
U-y-jioJ ^J^sCJl, S) B i_5jLfe*JI. c) B ajy,:;^! = itdTaKtKav/tnu. Intelli- 
gifur LftodiDfla inter Amorium ot looniura (hodie Ladlk). Cf. Tab, HI, l"vt, 14, 
d) Marg. B cum j, ij~jt>. Partim hneo narratio oonsonit cum ea quae legitur 
Bpud Jttqot 11, A.1, 19 seqq. e) B ^Lsi (s. ^U»J) ot ,»<A*zi^. /") Haoc 
yerbft oormjita Tidentur. g) B Ojs' . ?U1Ua vii^Xj- ^ cjly e>bli iOmJ! li ^jLiil Q^JjLi jw-fJlj (kjiytswits 

iH-^ Lii _j^i_£ ^_^) ^ ,^ p^ ^ y ^t !j«|^ ?_^!s j^jM ^ 

^ ^1 Jll, Ui^l vL^f (^1 1^ J^l^ ^^ ^ C'Wi^' 
iSrftiuiiUil !JUSl*«JI j, jJliflj jkJjTlil ^^ lujjij 

ct:jUAAil (j*Li_j rfj-w9 JjL>A>Ii*Mr !C_jJoylJI (jiJLj ^J'LbJ] LjiX* q,^ i..J!=» 

c5^1j jj-^ bl+^ ^ts-j^- i^v-^J oj-^^* ^sj'-*-*^! lA=j^ o^y*^ 

Q,j Lkil }LMsi\ jk«li ijay Ltj fir qJj*^ i Hj-Jt-* qU-jLuII Hlxjt d QllfaJ 

fw^^ e(j~jMjLl idl:> »_I-*jaJ! k_jiiif' a^liiajl ^.«JLi" XiJi Lfjjw 
ii\**o ltQLj LjJLXf^ I— ji -jl y -^aJiJI *_Jj v_sa^l) Lij tit ^tyiii! cy='-^ 
Jxt^f SixM' L(Jj ii)Ji^ V^iA* sLiJl JLjj^lJ, xJ-i ijmIjIZIiI iPjLlj 
^LLJi (^"^jiiil iiliilJI o[jj-=- K-L j - L lt Olo'Lwj liU" OL^lXJj (yfoujil i 
A L'.jy^' '-^ jy^ u*^ k^'*-* o^s "i^;^ L^iV^aiU ^^ijii Lfll^ * iJjioi 
(j*i-XJuJI liivo LjJi^j iU-<jJI LjAjJoia QiWJi LjIj a chLbji^I i'j'-™tW '\y;'^ a) B sine punotia. 6) 3eqnitiir in B p. 77 raappa Syride, c) B oL*^l u*Lo 
bic ot supra, d) Buprft haoo oppida in regione Hinif ponuntur, quod oxcepto 
i^.jLliii ^eolj fortaaae praaBtat. Ihn aa-Bhihna f. 107 t. Lj^iAj hUi- ii>iL£sj 
i_-J^> il i,;>vjLijtol ^ ^ycJ^ ^] jLiLoM. B in his (Lyj. (supra sJLLii) et ^} ■{-■i 
(aupra ^^,|Liiii). e) Malo ut Bolent pro u-jijjkjl. f) B h. ]. ^pLdw, supra 
Lj-,L|J_i.j.jJ siv. Bene iam oorrexit Bprenger p. 92. Deinde B J,!jJ^i Q*a&, 
aupra ^l^ o"'^'^' ^'^' Dimashql ed. Mehren, f.A ^1^3 ^^jja^, Abulfada, 
ffl ann. et Bdmi T, 359. Ibn as-Shihna f. 106 r, eodem raodo aoribit nomen. 
g) Urbi ^^Ji a DimasliqTo 111 et nb Abulfedn ffl memoratur (supra B O-J^). 
Supra j^^Jtii^jJI inlor opptda regionis Damnsoi numoratur quod praestat. 
h) B ^^^ h, 1. i) Of. Rittet XTl, p. 760. X-X-J5 b^yJ>\ ti)fcfj q'-«^ v^ Ljjl\*j jAwL^XooiJ Uljt5^ BijjftJ! Ulj iSf ijLic 
Ujlj ^):U c ijj^^ ^lXx ytri j^ ^^Ij i^j^I ^J^ (^■yt II^ ^^3 « ^oSi 
lAi; L-j-jj-i b'jjJow t_=jSJt -•,«. (^ L(j| j^ d GLiujifj >S-«jifj LLijJ ^i^AJj 
6 (& i_J.I*aJI Jja gys^ LjJ^c q' L*lji 

Jj-S-cj jL-o ^j i_jj_i? L^! ^j ij;yQ=- i-iA*^* ij*^rt*^ tfiXloi i_J!=> Utj 
j^l_p-j 3L« t-s-^ iLjt-^tj *J,uas>. X*Ui OSA\ Ji«, ij j^Lc H^i^V lcV 

^^ lWI u«Ij g-JLi^ * lijiXiis^ (jyij.yl i_jli3 Ji-kJltoJl -Jlf ^i^,XJl ,|j i_J; 
_jj1 JOjJt g-^^! UlJj. L(Xi»l ui=» <Ai iUjJw QJy.^3 A lUt iU Jl J-jJ 

a) B .hie ot infra sine punotiB. Mappa B (j»ltjj et Bemel B ijJ-hW' EtlrlBl, 
I, p. 3iO LT-U^ (ood. B) oum yar. 1. ^Lm^ (A), ,^U^ (D), ,.,U-jy (0). 
Yidetur eaa Teterum Maiumaa, portuB Gaxao; of. Eitior XVI, p. 60 ieqq. at 
Gu^rin, Description de la PaUHine, I, 3, p. 219 aeqq. Rooto iUquo Infra Ui- 
oitur a^ il ^_..**ij'. LoouB in oatalogo portuum apud al-Bekri, od, do Slane, 
p. ^1, 6 uppelUtur ^j-U^ ^Ij^'. Apud Bdrisi logitnr : ^^j luX^i" a^ ^^y^ 
bU< f. lyi ^iljUwi i! (jA**.*, in quibuB post ttX_vJ' aliquid Ao5bbq tidetur. 
ITihilominua fero oortiim est nofiien tiJi^* ortum eeao ok Antliodon. Qui looua 
si cJiTorsua oat a Maiumft, cuius nomen OoOBtantia erat, ut probaBae yidotur 
Qufirin, probftbiliter apud Bokriam legendnm OBt (jvU^*, !l>_j'. 6) B liio, 
infra B et male ^yl. c) I. e. AcaWa. ri) B li. 1. LUyf, infra eomol 
IjLwjir. e) B oJj. /■) B g^AloJI. Non videtur differro a ^^Ufl ^L, apud 
Jaqut II, n., 10. PotU Oj+^l vlj ab al-Malik at-Thnhir acoopit nomon, 
qno tempore Ibn aa-Shihnae appellabfttur, jjajJl i_j|^ {(. 14 r.). j) Tulgo e.btill .y> ^^1 ^t ^^1 ^ >=■ »JJi ^^1 J^ ^ ^^1 ,^ jH^ ^^t 

LjjJbb- Jj: ,_>^ Jji^ ^^t jj^. 'ij JO^Jtf i^JUIj, uS^JUlf ii<LuaiiJI !>_£_. 

jtj_^ ^^ U-U-S-ll l-^^-* .iiAfJi:C«t ^ JS i^li iSyJM SLj^ KJJLXi tJU>- 
l—j-j yiOiA^-t Liji^ (iLawJ IxX=-_) UJ 1)— a-S Ljji>_»j jji^twa! l,j,-.JI i;i-wwl5 

i_._p Ljy^ oJoJI ^^ ikJLjij^ YjtXi (™tjj Lfiy" jifl JJj »LiJlj q~>jJ (jii*s- 
il Ijj^ ^.j54Xa' 1+=^ Oj _;jj L^l i^iJj /lil 'U Q. ^yi ^1 ^jLi 

^j, jj^, it-jJi ?!+"') Jj= X- I -S iJSj»Jli KiXii; LjwL=- L^AhsJ }j-L«=^ iCikiiJXll IB 
JkUlj j^' y JOjlSl ._^5 ^j^t ^jSI ftLl»r..J^' JLjCh- jx O^ij L>-Ls^' 
_jU*vS|5 I -^jii^ ^.fJJ^ jjU-5 ft ^_^ pyillj, v'j^ At eIiXJC-* lilili^HI JuJvA 

,)jb« (Jj: ^j yJLj' liUiXi", iL^*ia=- j^^Lwil Jj: LfU ,^tf U5 lijajp^j I-+-J 

a 1^-IIj ^a=-j K:!oL*JI i^^;, Ka^jS K«iuii|j j_,b qj ^JU*U' ^-,^>-^ q^ uf*"/" 
^Ljj ^jlJf, fc^jyoi ^5 )u^\ ^J^ (.Q lAUi jbj |.UJI jjoj ^ ^_ilij 20 

KlldU L(Slj-wl j-jL/t [jj_L (J, (JUJ l_i|5 iijiX=-l i;y<i=- Lj-frJ-J^^ tJ^jb) LjaA=- a) n aino punotis, Eat vi*jj=- q^ cfr™^'- *) Tfaditionom momorat jBqnt 
IV, lAft, 20. Ibn M-eiiihnn, f. 4 r. nddit: i^j^^l^ i^jJaJI *s-j=.|. c) Bup- 
ploTi jOjoS, d) B fA*=3. B ysiLyo^ilj- f) B line punotli, j) Hio 
dcainil Uonna in 0. h) syOv.. Of. »d h. 1. jRqnt II, m, 3 fiBqq. f) 
>«J>A.-i' ominin iC«up. LjJ jUwTIIj. fc) nildlt 1+^. ?) B (jLiIj. j^j-as- ' jl^i'^V hJ^y^ lXJs OO-j j^^ O"-^ ijj^iJC* jJJl J^ Jj; iJy„ (•-4-Ij 

vW j*^' vL-^ j^l v^ i^LsJI vL-J kjjjJ cf ^y^ i-^' sL^i 
Lfrisjls i%a L^JjlV) JU«t Lp>^5 pi^jii' ^J^^ JLiU LjJjjIj iCw^ fLfSiji" 

LJji mLjJji Jji>5 i£i]j^ iljU' Xgijlt sjjL^^L. Jiuijit^ ,ii^_j lAS lO. _^t 

10 lJ>^ ii«^lj ojio K^'bli- Jji lIu b3_w HLU-ct L^Lvt vi>i-=.j V ' J , 

^tjij iLJkli. XJijyl ^^y5uJ| ^ _^j|j 8^^^ ^ ^i^i .y i^_^| j^^ 

^i^UI |.biyL ^^jj:.li' il juLk^j Lja^^i j.Liy(. , , ,^ . ^ ii_L4 J I ; >j ■ 

ciiL,Li£=j OjLi^t, ^Uuil „_j^,_^ K_,JOil ^ iu>Lli .UiUiJL, ULil-JI il J 

IB s-^sp ^Uij* ^jji, ijA^^i 1^^;^ fw,^, ,^.,Li^ Aii' ^_i^ ji:. 0^3 rt) C ttddit; jj^-i\ ^ e;.jw=,3. ?,) ^L^^l. c) C i^yi. rf) In 
Boquitiir tysjUli. e) B haoo om. /) C mixlo L^l. ff) Ittij (B ajW ut 
vid.). A) ^±.. i) ^ ^^^,^1 .^^ ^^^^.i^ ^. i, B ^^^,;^. 
ij n et C jLJ- lit moi B Jj^. n.) ^^ ot mox xiJ.UI. «) Oj»«o. 
") i^'O^i. ;j) SpMDgor in ZtiiHht: D. M. G. XV, p. *n odidit Opitj. 
3) C J^l, ut It «nte.. ,■) lUk.^. s} ^dsyi,. () bio ot doindo 
L«iL^lj. B K. I. LwjL^nJb, ») C maie _^iUaJt. u) B _^UJLil ^jJo Uj 
Bt doinde LfcUj. ^l -Udl . lijU>fc*i- «-dc i_SiJt ikjl «iot(^Mi (Jaw, ^i«ti^J ^^IS* lXS, a QLtJuJJ flip (jjl) 

SL-jij u*:5ii' ^Cj Ljjiji ii^y.' ^-S-Ii u-[) c>=j ''o'^ u ii jIb ijto- jUjj 

iLrioi^ wijlo KiuU Myij: ^iU-5 ^-** i;ji-^^ f-!— " f'-^' j^r" *~!!^ OiiJlj 
f«.U^UAjl3 o-J^I ^* ^j^yi tfUw X^l .jOJ>l U ^jy. d\jo^ ^ ii!.o(ljl 

)L*Lm ^^lBt^ ly^jillj ['i>*'^t V^' cr '^=''-5 'K J* i)^*-^J WrHl c-^ lO 

U-A:?\J UV«]jJI I^J^ ^ip^ «J^ A> -'^Ji^' O*^' ^j^ "-V^' S?f*^ 

fc_*_i (j-l??. jr ,J ^ »^\ i>-«^ Oy^ HJjSj" •'^S;'^' o' ji* lij^=J L ^^ 1» 
t^Jf •r^\y« l^lcljiiM *;^S_-JI (cE>*i' ^j'i li otLwJI i_tj »(jLji»'_) ^i*iuii 
ylclyfl^ U'-Jjl/Jt wl/ C-^';-il vWJ'l ^l»^') QjltjjjiJI *-fr3 (J«J>^ Msj' a) \j^ ^,0 ylRJJ. b) tjytij, o) VJti^ XL. |.y Jf oUx-li 
(_5ji-l (pro iii-*-w B lutwo). rf) LjJO SjUrf ijvjO ,^ tlicUa- Kiaw ^. B 

sorjbitur tLiiUj oum gloss. JULUiJ fr*-^' '^ *"*fi™ *'*'"' *" '*^''' "^tli'- 

*4:>5 Ji >L> (1. 03) JJij v^^'s 0- ^;?i3?) "^^^'j ;7''i '^J-^'j jt^'j /^' 
JaSU. Jj^ -laj-k-Wj L!^/^' f^ LXiiJt i^j^flJtJ J ■-^j ^^) >^ Q^ V^*^ 

(1. Jj(i) OJL) LliPJ (k ^Ij4 ij/i K^iX*. 
n B ot C aompor Uiill. ,tJj o>«J SU^^ bUlw. v!h'^' "J^-* CJ-' j^ J^J lijS=>^ Lo Jj: Jiji^^ 

yj ^3 -\y^ tyj f;.L^_j ^ iM-Ji^ cJ--^ i S^_)L~- lalji^j (Hi L^ 

a"^- -> '^ \i iJ^ L^jJ -^3 i^MoA X:wLl4 Hjyaiti ^1 ^|^i ^^LiiUl! 

5 S '^■i Lij-«I ^5 >_X4aJ j>>b- J* o-fA^^ Jt)->.t vJUJl ,i^^ ^XJjJI 
yl ^ l, c^- y J!i ^i, ^j^l yU3 ^y^ ^^5 ^L4I, ^^t MjL^ 

i^uj, ic-Cjills' L<yj ^j^kxjlj 4JjI~.j ^\ iXJ iLL*^ iJLj L^ (^ |_5U 

<_,'5_:#" lis-I *!*=:; 0frLE &j ^^bUil IlXshj^ ,^j;^*UJJ j^iuU Li>lJIj oJ 

, '" i-y ur^ W^^^ 5^L*iii) 4j ^ ^«;ij Q ^! Jw^ y! ^jj^- Jl LijJi 

o;A=H,5 £dijj--4 U t^ !c4j> H^i^l ^^ i_A.iaLi [jv»Uit ljjXj ^ ^..li^ V 

_j_<_J5 OL-iiAj Xl^^j JJJi^ gLiU C.^ ^ „^\ f^jOj% ^ ^\ ^( 

J^ f'-™ qJ hiX£^j\ ^ liJJU ^^ J,^ ijj oti.*^ yWjj v_S.i-o,* siiL'^t 

a) B Bino punotia, 6) B q^jjLjj. Hino porta nomen UjlyJi ,^1, habet, rid. 
e. g. Baadflkor, Palaestina md Syrim, p. 503. c) R >w. V. GtlosB. Tab. 
d) pro bis omnibui! ^yJ_^ ^l vW >^jl cr* t*^ A' ^L«JI Jj>Ajj 

J^^ S;;s4a^ L^ ^\yi% (ood, _,y^l) Bjyaiiii ^I -^y l^ f|^il ^^. 

J. v-^' *1- u_j'^ L_f^ r^j"' "^-^j-* 'J^ "L,-*--* vLi J^ i,>= v^Jai 

■;U Lt-i (.U>j ^ iC.l«^ ^.1^ J< i vl«lj iUiy-l ^j^ p5 ^b>j LP=Li>. 

i*-"*^ ^j j:*'' cL. j,-liL ^.iXf^i X-U, if j^ ^^ ^Ljl J,^ iXjt ^ 

Wlj^. /■) u»,:iJ. ff) JJJI (Bio) iiA» Lijj. h) lA^I (B et 
41^). i) L^t JxX^ Uil ^^y_yu XiJJt JJ.I5. a om. Lj-M-I. Doiade B JLsSjtj (_^ j -,jL -K i X—L^T jj>(t3il jjl}--^I ^c'^ i-V-li 

JoiXi j(j |JiJ BjL^ j fjj jf Jj Lf^ Vl^j «(J^;£ cAi' ill* jyiJii\ 

JC>Jj LjjlX^ ^'-^! ( i_iLjj:yi ,'3L^Xfl ii,^L^\j;_j e ,lj_* 1 (.',** »UjiJi3 iiJ_iLX-e II 
„fctJiJl (■,'Jj'-' "i_?y W**:!^^ ""jIjlJj V_H' £^0 ^:^*^|5 ' o'lJ^^J ^'(ii_jU>j 
^.,yi' XJ^jAJ', 4 0jLpi, yyil ^i jlP^^ij yli:^^l yj^ kJj^Ij* «rv>4j 

0) Sio. Forto 1. Luj.Li coll. Kit. al-OyOn llf seq. Moi B ^J-t^l b) 
iianc omnia noti liabot, Doiudo om. iLLji3_*, c) B sine punotii. Intdligitur 
^\ ^}.*=. (Hormon). li) C om. e) Anno R54, B hiieo on., l^lAi^I U^ 
^J~^^. f) C ^5_^l. s) jU> J^ OjU-'^j *ry>s (_g>>j L?iL. ^.,1 _^ 
Jf^^ /'- o^ (1- M>i) ^.^ )^)_}% ci^"^' d^ij- «^ > ^.a^- A) c ,>^5 

(cod. »i^5) jaJ:, ,>=-t Lfjl '51 L^J Jclb-Lw u-Jjlbj tiXyo ^5X1= Liyi-f i^LuJ 
j<\Jl ^ 'i^y.^j^ ■ Deindo liUjuj- v-iL^ ^j g^jlj* ^^^ ^h iLUuis-, 

t) addit: v^' ;F ^^ ^J- ^^j^i (in marg. ^^ij^ Lg-U). 
Doindo iUlijLjj,. ni) nddit ; jwv! aU^ijLoj. n) |jJ ut Jnqilt. 0) liiioo 
om., liabal' autom v-S-ui^J V-j^ J^i o"1j4'' rr^j- p) C' lAAw »j-cU itij^lj 
K^^ X).=yi S '^^y {fxii. i^^J ^yCi" v^i"!) (ooiJ' ^^**^)- B _j?^JU- i^rji 'ijrt^'^ls li-*^ * uN-J '^j^y' r)^*^ i_?^ls "-^i n'^j'^' ^^^'^ "Hji^ 
cr- UV*5 * LPf= ^ j---^ a* -5^ Lf-ljJ^ K-J'V >-*i^f j »-J_r-'' '^-''-Ti-*' 

SiAn (JcU-ij, lXo, ^ ld^li>* j,L^ L^j JjJ. Jj: yUttj Vl'-'^' >i' Vi'-'J' 

EyvbUvl jji |_,->^t^|j )u»^l i_/y 0.5 0-o> j-f-if ijyJi ^ j^Ui^i "Ut bJl=. 

K O^jf^J. e^-,yJUL ^^Jfi3 ^,y^y ^^jf/l (^ 5^^ Jj*' JUn3 C^Oyrij^ 8,1^ 

cr ciy^V L_^~^ oy^^^- cHj-*^3 o^r^J-^ cMj+^3 »'/= oHr*^-' o>^^ 
vlJUL ^5'l^!5 ^1 ^^ ^yi y,j_jk!, yoLJI ^^/JbJ e^t^l HjJlj- 

i>-;V^j l5,-J jjlAj Lj_j LjJj; sL^ (^J% i_^-i-0 i_jijjij nAa ^^Jic y«^ 

juL^^Jiwj y ^_JI Lr_v«tsJJl3 oUU)! tU,* *^.^#^i5 v'-SBA.j L,.^._^ cH'-^'i 
fejj^5 fi- i,..iipL;i jdJI ^ jiw ^3 bU! k4U=> .lilU^! (ij-viJ' iLyUI o) aJd. ^. Loona laudatur ii ,Tiit|nt III, ol., 15. 6) H,-^, J.^ 
t^/>*' ky=J U°f= LgJ (J-^ B>^- JHqnt Mja;S5 et iLij, JU^^ pro iLiLJj^. 
c} In B hiieo dosunt. (Hio ,^1*5 quod om.). Pro ^jt Jc^ AS Jnqnt gjy »:iijj. 
d) add. i. e) G j-jj^Jll, [\dS). f) JaqUt, ubi male ,^1, addit^ ^ii 
i?Ja=. Deizido habet ^ ^^JI ^^jj^ J^«^t ,^+^sV^b ^„_L^ y^iiilij 
■iGjbL^j ^_^. J) Addib U-^i ^. jnqnt ,*_f^jl ^j J.=._^l a^ju- ^^. 
A) Jjiqnt Kj^. Pro ^-^ C u...^, poat ^Jtiv.J addena sL. ^r.^, ^| jPj 
»>^l- YidQtur inialligi pons prope ^Us4l (Ibn FadWallah, Ritdh at^la'rlf, 
MS. 352 f. 78V., Baadeker, p. 853 et 423). C pro hia: 1 ; : - «j*j, 
■-jjj^yi <il J-*^. j^ tj)-^. JHqnt liborius: ^ i_..^' ^ ^tlUv.y| h^ ji^ 
>S u^ v->^ Ul.(^ JJ^I Jj: J.tM ^.Ui, 1^1. In Mb v-^a^J'' referen- 
dum cat ad aqunm lacua. k) B l?«X-SJIj om. X-J_»X-*. i) C .] ^] 
'^-*^. S-f^ LgiLiU-^. H,) B Hino punotia. Oy^iS jU3!s ljUeIj ILw^ ^j> jj icLJe j.^^ (icljJI Bj_v^ ii„|, ^ 
cjlijJl Sr o ijUJ ^^^ ^j j-Ul ^ J-Im f^sj) ^JS^ ^Ut ^jj^e, 

_pLiS' * itU: Jj;>. ^yjLii) ,jy;i il-4-4- l§=LAA,j ii isijLJl ^^ U.... i^ S-Lj,Jw-( K 
J*^^' ^^ ^^ (J^ lylX^ idyJ-^ ^^^^ iL]_j-aj ^i4=-j C^_^t 

ftj^ b^su yi yi /■iL.^_j ,yi* Bp!^ ,i_j_L_< ^^_^^i,* „^ikJLi jljjlj 

* i^UJI jLjI gjJsj Ljjj* LjUu'Jll ^y^ Ljj xiji=.L« K^jiX. jJii' iSAiijj^ 
t^J yj^ '^ Ljj ^jjtJI, t^Ut;-^! ^yL>*. * ^ Ljj ib B^,^ jLj^ i::!^tjiJ!5 m 

yjilJ^ wHjU i_A_i ^i-?iJ) tIj:Hy jjs^l |_^ ii-LMOt- j^!iX* iXi 4i*Lj>-J 

"a?^ o^' K:!) L5^ ^^ "'^ i>= cr^' ■^3* ''^ji *^j*? cj-^' o) pro hi«: Uj^iw y,*^. (jmJ^ ~4^s v^-^Is oy^j-S ^'-^^ L?/ '^ 
(.jy^j, ya!l t^y^v-^ ^/I'l jf^ ^ Lfi-. ^ eUU^ iuLc L+j-L> ii 
ij!.*j^! y^LXjiaij^ JLisi. Deinda o'cjijlj omiaao Ki-fJi-*, Laoua autem est 
Bahr Ilnia. i) iiddit ^viwl. Djnbai Djarwh Tulgo appollatur Dj, Adjlun. 
0) om. d) tyLXLit at doindo i^U^jj. «) ^^OJ■Si iiVix^j Lji>.. 

A) '^^-i et doinde JjIs^, omisio XJ-gJ^. i) LwC*. ^ ijj==-t -UJb ,j«Jj. 
, k) a ora, IiwBt loouH in aaHlaea Buperioro, Eittor XVI, p. 770, 78i. I) 
^UjJjj i_jUc'::1I HjmU'. Beindo IXcj oiuiaeo iiJLiL>va. Looqb eeq. descriptus oat a 
Jnqnt m, v.v, 16 seqq, et hioo a Q*Kwinro II, \f/.. 

m) B joLi I4*!, sod SjLi: jxL|l ^ et .raqnt (1. iljU) LjLi »_^, 

0) S ljj*« at deinde Lj^CjcUjj quod JK^nt om. ji) B 1^1;*^. (.S^^A "!> 6 ik» yXJ-J ('^v'* t>yi 8 H_,yCJi ^iX^ ^tj^ LLii! y)J3 i>Jt< J:«J 
eilijl _jJLj j-j! Uj^ jJ ^6 J ^^U^l |ap d^ .Ul i ^LlJI il cAs-i 

^ -iib L5}^li o«^ j'Wb lUI x>, ^Jj, l^iaJ iiixUJI ^^^jiJI ijilij ^ 

OuM]y HjLs^L l^(^ ijU J U*tic yjjiJi ^^ ^1; L^J Jjt>5 ytuuj Lj*l=iu 

oJji^a -^Ul-jJI tJoaJ _t>iLc (iiX^lj Ljlu, ,j^\^o ^r*^ ur^ L+J^ i>=>3 
L^^' >^l ^^ :,..U^ 0^ L^jl |JLc IJI ^ ^ji ..^JjLJ lJlj- OLUUt 
(^J_; Ljj' ^^' e«^ j^ j_,,i^ Jt J L*,t^ OJ^I (_^ fcSUl^ yy> 

iujaail (^ ^j3 Si i^ys l/^I, ^ (l-J"!^! ^ j_ev) -iVJj ^)_^ jlJ^I a) Jnqnt ^yCJI, Qazw. ^iUt. C pro hig; ^ ^t -iu.^ ^^ U^ L+J3 
(ood. L»U^) L»Lv -ii^^i j5- ^ij U ^^ ^1 ^^1 ^\6, .iO^ ^y^ ^ 
t:ft«Ja4il5 iL*<jl j*3J ilifl bid j.^ yl :;Lo>I. 6) I^LiLi. c) 
inherit h. 1. UiUj ^. rf) B om. A- «) C on. iLj_^JI. /■) C x*^^, ^.,1. 
ff) _,,^ii_>. A) addit ^^^ t^^^j. i) b iV^J, JUoJ. it) B om.; 
-iLJi iC-l_w. t) B i>Jo. ffi) JKqUt *_L3oi, aed Qazw. ut B et 0. 
t.) B om. 0) B iLj_s-JI. p) Jnqnt ^^1 ^( ^^^.^^ I ; ;.,..j iia*.. 
2) B tjyc. oft]. Jli'. r) B ora. \jf^^, O non habet vj^^i o-i 'f'qf" 
VJ^!)> Qaiw. v^l^l!,. s) Ufci_fcM,|,. Pro t-^J^ Qmw. j^I ,_pU. 
jBqUt poHt v>"^ addit ^i it, () C haeo om. ut quoqne iooum do 

iJi-S-. Hio pagoa iaoet inter Tiboriaaora et Tyruto, yid. jHqut II, Ar, LO. 
w) tftntani jyw. y L_JTjil *L^ \s-^ a,jPj\ 1^ X^U yU,A=- J^IJJI Lji-u, l^j ysuJI 
UdjUai. SJ, jjLUj L^ S^uaU JtU:?- iLLkX. ^$5* SiJiH bUJS jj i).^>ai *L* 

Ri"!^! Xiu-l, iC^_^ i>U! Xijis. -LuJ! iLA*i> iJ« i:]sii«J^ '^-i-^J' xJi^^i 

E^jlyi, >LL*=> vXal-Us iLSWi JjLUj HjiiJ' oUblj A iU^ iU*^^!, KJL*Jl 
j L^it _pv£ J^l, i:yl^ii >::y=3 ^f ^ fc £i_jjl! u:^il^!s S^^^i uO^I 

v'llsJ-JI j jjO^s pfjJJ fU:*^' i^) 1^!;*=' Vy;*J!s Qt-i!^ _p^li hiKJjJw a) C j.:iiAjj) j-^ ^J^ Lf^JI J^^-Jyj, Lfftlc jjAl "^ _i^l ^ ^ lW 
'U' j o'^^'^^ iJuaJj LT-^-S' ^-*^<^ JjLMXJ gi iOijt-. kLlS i *Ul (vgJ! 
i_j|j *]j bCc Q, bj^iiJ U |Jj=. Ad Tooabulum u-*^ librarinB adsoripBifc \Od'. 
b) Of. E. Khal. Y, p. 48. Mohammed ibn al-Hasait aa-ShaibmiT, de quo iam 
Bupra p. bf BBrmo fuit, auDtor est operis illnatni da ture belli. addit: Uil; 

L^ UMs 1+^3 ;^V^ L_(-3 i_AiaHjl £^'j^ p!_}-i *^ jJtij fL^I _^. */ 

jiX»5. e) o'jLsvdtj. O vsv^' 'y>' ^°* ^ kJj'y^-' JJoctioaani sBryan 
(pro L*l,ly>) ooll. lapra p. lot, 20. 17) l^ -^^Ij iH«5 tJ-J'?^ /^j U'«-*^ 
^•^^ ^ liU Ij pi\<t. A) B niuaj. f) era. et tnlet deindo: L^ f*J^I i-W. 
k) £j^!. I) B y^, ,ya>. m) WlA*. (loJJI i^ji^ Ki«»=- *i>:sU> >ij.^\=' jfliUiJ il^wi j^ "g^Jj iW^ Si t^lils- 

L_j_j J-aX^* «»^yJ_=..!J i_jy ^^.jaw* v;'^ ^ V^ "^ V^ ^^'■*-^ V)^ 

'-J'^jis ?i^l Oijj^'Xt i ituaJLit j-^ «/j^ Uil* O^'-^ IJ^' ^-"-i^J^ 

« ^J «!r** O' J-i-^' r^^^' ^ U"-=i-' J^^"^' cf^ ^Jt^i-^ y^^ LT 

cH f^-^^-* "^-^ A^ a^jlJ-* ^Jj y-L* Q, y*.^) ,j«Aiitt ujco j*ju Jotj 

^Li-j ItVl i^jLa^U (jl «I J-S »tUj jy Q Jjttj ^ >I>s«w«, CiiUtl J.^ 

* !J^ !"-*=• «j^ iOr^iJu. v^'3 U^J/JI cr* LS^'- vWj ^^j^' 
L^ _jA«>l Bj^frij- oMs L^^ j^l ^yJI ^y'U* i ^ ^.oiuJI ^ 
gii Ljj ^ U Ja, m^ Lfj ^_^J j^I ifcx.j^ y U^l, ^^ _jS^Mi 

o) om. t) tyu (B ^). c) B el a (Oe. Probobiliter est porta quae 
TerBua BBlhoaanaha, Lagarde, Ommastiea Saera, p. 90 et 217 seq. (of. Ritter 
XVI, p. 643) dnxit, Cf. Gny le Strange Palestine under the itosUiHa p. 306. 

d) B aino panotis, a«L^. iDfra in deBoriptiono Ardabili habet tanqnam 
proyerbialem loontionem AmUS' Lpi^tl ^.lio^, ubi leotio oerta eit. Vidatur 
iutalli^i idem Iooub, ouioa aub norainB XjJL (Ull) eaoletU mos meraorntur. 

e) Hodlernmn Beth-Dejan (Beth-Dagon). Loonm memorat Jicqnt. f) 
^L:- li>^ yU ^jiS-l t^j ^4. jujj^ ,^^ yj^lj,. ,) B om. A) Pro 
aeqq. habet: }CU^ yixy ^^ gJu^t ^ uUIl Juji ^ ^Uj» .Uj ^ j»j, 
;.b^jiL (sic) Wij^. jBqnt H, aIa, 12 aeqq. auh nomine al-BasBharri looom 
dat, qui Toro -ftUnin aiiotoram habet. i) B sjJwti^l. ft) B *AJIj. Jttqntl 
i^lj (Bela) Tix oonforri potest. Probabilitot intelligitur antiqnnm Qiryat Ba'ala, 
hodiernum Abu-Goaoh (Qaryat al-lnab), oniua eoclesia ellam nnno Tiaitatnr. Vid. 
Baodekor'a Polow/mo md Syrten, p. Ii4; Gufirin, Deteription de la PaUaline, 
I, p. 62 aeqq. I) B ^J^. m) jKqnt IT, 6l6, 3 seqq.; qrn hnno locum 
desoripait! j^Ji, ^ iclj«yL« ^. '•^^ tr-*' L5r^' ^ j?^ jJ^-i^viJ *i=-^ "« 'j^ JS iXjiXii J^ ^ Js. 

• VthJ J" -^ I+aJIj ' /"VS^ U^L=* Jf Lj.iij «j^ l4YJU>.t iji^j, ' jJai t 
^,rf^. ^I jUi=Ut ^U!I ,jj^ ^ l;_^ ,^u^j (<_^^ ^ ^. ^ji^ % 
lixb ii^Us ^J^l oJj ^t tu^ (^1 it A_j«M y'li ,_5^ yuJLj ^ly^ y^^l 
^^J-^I L«^ ^JS ilxXL „j^ S^\ L^^lj j^is* IkXlj ^iOJS v«t) L^ j^ 
liJd. liJi j-^J-l L^ J_iJi lixU vLJj ^\jfp. ^\ Lfr^lj J^ bjj, ^ 

ij_ji-'gi oljlj LoOJI .ULjI q- o*^ ^yi Hyi-'Sl, LjjJi (>i:^«*^ fkVJL L^JbLj 
mlpj^j L^l JU«i il „u^ XAi^jj byi'Sl .UjI j^ Ji ^3 L4J>* o^j 

oi^ HjJlj" Llj, lAJ^—fl ^ =jJl y, Lfj^ ui^! y, IfJUiJ ^y ^^y-o-I is 

p'^/i\i HjUaxLi cL^yi^ jLlj j^ij jy£:i\ ^y, ]^ ^lu-i- jjit j*=. ujja 
^^^i [^, itxUJi >L«y= L|ibii j,*:^! L.I5 j^jriij (^js jj^i L_^jji5 ^yjij 

ic^Liti! jLj_jj jvj2«j [j^\ji iUjiilLj iaj.i\il3 jlL i^jJLiai UjIj r-ALtl LfJIj ul quoquo infra. In haoo alio ordlne sunt. e) male l+i^. /") 
i_.^ oiniiiBia aoqq. ad vM/- S) 3nqv.l om. A) C addit L*ja£,, In seqq, 
Jftqnt Bempor U-fjl, f) om. sed pro j-j-fl infra habet i}-.v^l. ft) 
*J<J3 W3lj il jujU!, glAii ^Lw LlJ Jffjl;i:y' lM-* aUifl JB, ,_^UJI ,v1mS 
J-1^ liUI ^ ^^li ^i^ol ^{^ -iJ^Al. Jl. () B 2*:=.. rn) addit: ^j 
bJj ^j, 1^=-! kJJj |__=ls u>j:>i iXlj j.1 ii-=-jJ yt *»X*r.- «) addil: J J 
l^..«AJ ^ JUii?. 0) B Bine punctis. p) et Jaqnt ^wy'Stf. g) addit j 
jLjtj J,^ij j.,UJ'^l Byif ^. r) yi-lJI LjJI^ ^ L^j. Jnqnt ooi-retit 1^1 JUy SOJi c\jy^ L^ yt -^f fxj tj^Ij byUj lyl«.^UUjj i+U ^! [jB,! 

_,u«il ^y 5 J ^jUe ij^^ ^j ^^^Ab ^^jjijl ^;^_„ ^_,^j,c. SLijyJI i 

i.<l« »1^ ?« /-.jjUiJI ys- .UJUil SU3 .1U>. JJt» S," l^Li. ^ 

» c/y bU » ^1^,11 ^ sXij lj5i ^ L. p J^ JUS' vJlyB JJliiJI, x^/ 

fi vyJUt 'jjiH' <,JliJ!, 'Jj-s!' JuiJIj fyf. jy:^!, cljLul f,ltuU 10 Li#>^ oy K^US L^j OLUi. *SAiLi ^^j J.^ j£ ^U pJjL. ^U* L.y ^ ^L, _L5UI vL; n^JJI vL. jjJJ. vW 

■ r^ WI5 ;^l k^ (»ir, 1 ji4i L^j, ^^^1 i^y, „, ,„,„, a„i„j, 

!>-. .) Jsqnl ,dd. «Uj (^ S>- f) AdJIdl ^^jL^I ,^ , ,,,„,. 
,) Jl.,nl ,..1, ^^ H) J|.,M Jj^l ^l^-i, ^ jJUfj „,u, „„p, ^yj.1 
Mi glo... Toei. iJls-j. 1) B et ft,. J,=.;; rf. ai. Tib. ,ub ^^. 4) E 
Jl«inl .uppl.»i, Delnd, B „jij|i. i) b Jjja^^, m, Jb,m ^. , ■■ . 
m) J.,nl etui j^ J^swXI, ^-UJl o' o-^^l ^. ») pr. hf. om- 
.ibu.: J.sv~JI ilA, O.rtv'!! iS>«.JI IjtU vii OJ JUS ^-|^ ^j^LiiJl J.= 

ISjUillj v/^lj jy^l ^ jsSJ- Oiii IfeJl J.»j jj ,^UJ| lu^j^ L^i, 
k^ '>JtJU- ») Si« quoqu« DjlUn-Numc oTo, 1 (,^' ^y. q ^i, J,,nl 
Ml. 8..undnm Sepp, /,„«»(,„ „„i j„ //,„(,, j;„„j^ ,^ |, j,, ^_| ^^^^^ 
,n.« nnno wdur Bib .l-M.gburib. ,. port, .t.rcorl. (Mi.llhor). ,) B om. 
}) i. C^ l« ^^ yo jsl ^,. j^„, Ln ^j^ y., i„ y:^ I j_i. f^UCi^ L^ (j»Uc x^=yj j^L^ itSa^ J^lj^l ^ i££=j-j iU^ iilj_j 

^i^JSj ^y.=.ju ixUJl il hLlj U+i- vjii, sLiiJt ^ Jj**Jt dU^I t*x^. 

l>jl5 gjjl H^ ySlS. J^ jjlo J^ ^ ^J^t jiLjiJI _^- ^^yiJ] JJLJ! 

J ^Lw> ^U« HjL*l^. uUil Jut »^ ^ jj, iuU. >uj^ -A^^ K^jJLU 

^i^-Jb^ ^^tf a. LU^ JOcI^ ois>t »jiJ Isljj ;la, J^!s jf ,yu^ y! o^i 
tn.LLv'S! ^ ^yl^ L, |.L=.^| ikX*c) JL=. ^t ^5 i„_^ jL^La iLjJi»Sli ^U^- 

JuLXi J^^ ■9! ^cly^ gxij -i ._o>oai _^b giu^ ^-jfl |j,L^I ^Lj 
j,^i«M Ljb ^U,j 6^ jLj" ^IjjI iixj^ sj_v*j «i^ flji>J! i^ ^L_|JI IB a) B om.; Jnijnt bysuiw. cum yar. I. ftjj^a., Deinde JjIj, Jnqnt ^^1 Jj, 
O^ (apud hunc in seqfj. male J-,*- Cc?- pro ;)-f««i C^=-). 6) om. 
c) ftildit! lXIJ! jj^ i^jy Jji. Hino patet fiermoiiom esBe de piacinis Salo- 
monw (Baeaoker, p. 264 aoq.), quna 'Olaimi in libco ^JJJI u^jyi, ed. Bui., 
f.1 nppoltat ;^i=-j*JI Lx^jj. Hio dioit dietantiam oaram Bb nrbe cwao v_i«u 
Ou^j-J. d) B, vt JaqBt L(.jJl. Po«t Jj_^) C aaait i^yJt,. «) C 

3) C om. Doinde in B deflidoratur copntn. h) addit: «_j J... k : * «_jy 
LjX- ^^J»I>I i)jc>-_j y*x«JI ^.^j,^;^ ^^1 ,_y4.iuJl ^jUajJI iL».;j;,£3. Delude 
haliot i^tUa?. lXJ,. Jnqnl |4,t pro liJjj. Of. Gay le Strange, p, 92 
Boq,, fl8. i) B Tii iOs-jtri, Jtiiittt ^1 ,::w>;^. Pro HI il. /) Pro »_^ C 
Itjjr^lj. Intelligitur pars v'7*^' Jj=-- P'** -J^ Jtqnt 'iJis*. m) B Ltii*Jt,. 
n) C ^5. _ji^l e^i L^ oyUJij (l5iJ--^ iLJ_5 ^_Ai=• f^ J-^ u^' -^-5 tJ^ 

B J^ iJj' j^j^S^iaJlj, ^ jUDI =UJ,i*^L i_SjJOjA ji^lji ♦ ual'^;JI ijljLij SU^ 

^y^ ^ vj!^-^ ^j'^^ a* W^' '^^'^ ^/^- ^^^^'-^ ^ ifM*.) xti-3* 
^jdo Jj*iii -S-l-i Jyii i^-J fcUL*JI IlJ-S vWj tHj' ^^' ^^-s ''*^'-» 
jj l-jLUa^ ^* i*^ «^^' (> u^l^;Jl; S^--^ i-jLJaJ iiiajUt A-A,* 
(si5j->. ^Uj vW J^' vW ^j"-? o*^ 'i^^ tJ^ y^' ^^ fcii«^( 

P,^y^ J-d»IO^ 'riA^' V-^^ Cf "'-A);^ VW ^^^Ij JJ' ^=■J) li* li^S'Xo 
Jj: 3v,sikf iilv^Lj iU=-^ Hi^ vl^ iP J~^ *^ yXiHi^ fl ij-f-J o^-jI 

L^ ^ ^ i^-M^t, ^bi-jl! (^. ^t >i~iy?\^ aOs^l J* if_^l^ ^s,! ^'^ 
iB y* tl^5^KiJI (JJ! jjJJCwvf -iX (Jiljs) t(L^ii-b is^'^ i^ijl k-A^ /i:yi\iiE iXJ a) B U3, et mo3c UpJ^s-l ut quaque Jaqat, J) yiuJi. 0) C UsI. 
d) add. iLi^t et habet LAi^wt! oyi^j,. «) ot Jltqut i). f) om. 

j) Jsfiut K«j -a ikfo osy -li-a J5. A> B 1^. f) B q. Jtib. Pro 

uiliaJ Jctqnt .Li<iJI. habot LC+jJi s-jj ■r'yJ' "^ u^L^jJIj a*--*)^ v^-i-^ tt)' 
Ji«^t j,j SU-X-Ji *_*_3. ft) Jitqnt (1. icyLXJI) JC -j-JUt Ji«j itj 'LiySiJit. 
I) Jitqnt addit:, iCJ'uXli ^ty. ^y. m) (j-^ifJt; Jftqnt ^W. ») "faqnt inBorit 
(_5i3JI _j*5, 0) Jaqat ,i^*lx. p) jBqut OM. q*^^ i)j>IlX4 et habot JJi (.jlf^ 
LgJuJu i^yi!. 9) JnqDl (Jldva ii^^^Ij 1. \jCi^ K^yjJij 1. iLiUlxt. r) JSqltt 
oUiiJl. a) httoe a ks^ ^ om. () C iJJic. Doiude B et JBqUl r_J*=- 
h) B et C jils-b, Jaqnt ^ iL>b. t.) et JHjqnt om. w) add. L«j.1. BAtLHJI e^^ \^jh wtkLlt oiji ^o- it^KJ'j «jW^ o^ '-fr*^* '!>-«-" 

^y»^ JjjU. l^Sji* Jo^Jt ^ i_5jj jljJ Xl, *t^t j, dOjLjt j^* ^^1 
<^>-^^' U^l'j i—^i^iMI .li.m.H-j Kuu_L» I ji^^" ij^ X-I^tj iC^J^ JCfb fiylj 

iVJS uXjJJJ- 1JlV=! q, K-J^^ls It MJj^ p-'j-*' CP * 'i^"^' '^^ -^^^ ilijLlI^ B 
AL(k*5 ij, ri^U«Jf L^ c.^£.=. ^;^ ILSJLsJt J f^yt LjU*:; i^ ^^^jii; 
t ^ ;_ 1 " i^>cj IJili Lf^jj IJoJiJixJ Ajj^\ hsuot^ {iJjAmJI Jkj-f: ^1,1 Ui_i_L) 
J Kl4- c>J! "Ct^ ^ '^ji KJiiuIl «iv:i.^SLj5 -iliUl Lii^yil u-^iJI 
J.^:wil il i}j=hX,jj f4nJt *J.-P ^>JU tflyiJI ^ |_.,l ^io^« -^j |.y^^i j y 

^^ >~!-ii «J3'J rvL-J iAJLj=- J v'h [^U' v'h i^jJI v'-J CSVrt*^^^! 
J^^s i)-AJ7f?"5 cf^l ^^-^i f°^3 VJ^'-^^-i L_ijS=)jj i^j^ vlr^ JitfUm 
,_^!s Xjj(jI S^I ^ u~^j, x-^ KJ^ Ji^ij-allj 5Ljt<J!j jj_LJl5 sj^l 

ulijj < iJui ^ K^ f^_ 'i JUL. I jji j^l j^j * J^Sj^l -tuUsd. ,y<jL "i IB B( oTii.; Jnqnt i:yliLL>. fc) Jaqnt om, a) Jitqnt j^i. Dniudo KjiLfiJI. 
d) C om. fl) Jnijlit ^JjIj. Z') Jaqnt XiikUl^ wLti^i=- ^. pro his: JUiiifi 
iuiiJI (_p,Ij LgJi' 'iLS^X^. q) addit: LwiL«ii]l^ f^^^ O^' ^' Jilqlt Ojyi 
JJyi (i^c. Qnoil Fl. propOHuit logera iiis^ iioii probandum. i) _L1J1 ob 
doindo 'wAJd! „\jU*aJlj X*wLi — iJlj i_i-ii- ^^ iCULsJfs. k) nJiJ Jowj 
._iLJiJI. I) iiiiiil L/'l, il ot deindo L^ iXft«u. Jaqnt Ul* iAjcmj.. tii) 
ijJi^ 'l^yj's- «) L^. o) Jnqnt alill. Oeindo ot JtrcjUt vl?- p) JiEqnl^ 
ijLij, om. v''r^- S) Jitqnt i-jIj^ lit quoque doinde pro v!h'' Bunt mitoni 
duao poriao oppoaitao, intotior ^jJI lJj, eitecior iLijXJI i_iLi dicta; yid. 'Olnimi 
in libro i>-J-?iJI o^'^t od. Bui., 1"«- (-) C ^ilj et addit ^{^ iCL^^^^Ji >_jL 
lyiJi omisflia oiniiibun indo a ^^J od ^Jxi iJJijj. 3) Jiiqnt in textii j-jiJl cum 
Tar. 1. i^t. () Jitqnt om. C^! JJIj yUJ i^?;^ v'/«=^' '^'^^-> H/*^' £-K-^' -* ^3'r" '^' Lf^' 

li, KAJJbj k:^o^J cALu'.aJ ^^|01wj Ljkmj' c—uw L^a^' ^I U-UlIIj'*' ^yu£j 
wIiAi-j i^jxas. ^y ^_^! idU qU-^ JOw 3^ j^5 »,i^aj iiwj XjU j+Si Ji' 
■^ (j-Us-Tit qm-^ uUlXJ) nt^.iwi] u*m:=- |j^ ttUlt Jlj_e Jwlii I*i uKa-IL*-* 

y' t-Ji r LjLJj> |_,Ji.wJ' p KfrjJ Jvc yyt Lja^' ^ijj^il o lja~i. i lO^ riT^ 

fU o' '■oVj^' "^-J^' r^ ^'^' '^' ''•^**' li* 'o^ o^* o'-*^ sV^j' 

i_jjL:^j, yLj^S ^|j*oj dLi«5 ijmjLsT) |"3 y'j (jy^-*^ " '^V* iJjAiJI ^^ ay>T ex B reoepi. c) ,^j et om. i_vi^ii- y,, d) »jLu**« luij. e) »-4a*JI, 
Jnqnt wyiw ^^. f) et Jitqnt ayn. KiUS. y) B et Oy^j. Deinde B ^^J^l. 
Mox B et li)^ et j^. 7i) JKqnt tli' Lj^ J^j .Ij^ H,Ljm iLiuaJI ^iws^j 
L«»*j uih^ *jL* (0 »as^' et Qy>5 ^f^')- *^ "-iisij" y*' JOqH' jL*JJ i^L.j 
sed QbzwIdi LiLy Jomj, i) Jitqnt Lus-, Qaiw. Lya;>. , Q C om. m) 
|.jLi*J!, Male Fl. ad Jnqnt iubet legere \j-.*i^ et (j-L^^l. n) pro big : ^^ 
^Ijii. iXsOa-JI ^- K_;_*-i. o) ijaij~i' Looum deBCripait Jffqnt QI, \fo, 10 
■eqq. ot vlf, 5 seqq. p) B itxj-Ac, *-HJ^i Jnqnt X-^Oi-t. ?) Jitqut 
^y r) C ^^y:_iJ J. k) B om. <) additt xUJt uUi' ^_j^ L^J,. Deinde 
(J^jIjj,. 11) juij CijiJI ^' ^. p) om. MoTc B ot ?■ jj*^l erf pro iJiJi. JlSu4I ftj^ i)-Ji^ Li-JJ it-*r^^ Of OHiii^UlJ) 1^ SjLli; j_ji>ji=iljl 

,j«ue yjl j^ Ijj^i-^^j ny^LMJI iJ^j-wj f^^i 1*^ l.t''*^ ii-J--< iAjoo j^^jjl 

^ ,yo=. »Lg_vi 1^ J-Jii [.^Ijjl Aisiji ^ i3f^s a4il* jUj^iL ^;«J 
HjLs:iil Q, iC_Aj> *-k«j 5^jiii< K*^ Bjl.?v=- y, ^ iUj p, i_jl yy^jJ 
^^ UJJ-Ji_«-j ^i Jaii\ ^ fills lSLiSU.! IjjJj ^1^1 j_^ Jj: Asl.bL.1 
Ji^* j3lJ jjjft. ^5 Ij^"-^ »jt^ ^^ 'J^J f^'y' L^ 3!^ '^'^ "Ij^ji' ' 

*^ tjj^ '^* '■'i/^ ife- Ls**^ s^l^!? vLi^ls r-i/j i-5r** '^'^ ^ a- 

ICiUji) S^JiJI njj' jj (yiJJj yax B^\ ^i.*^ LjX^Le J'-jJ'Ij* y^ HJ*"^' ^J a) add. U^j. 6) add. IJ^. c) JBqUt III, ma, U ^^ i_cJl5 
*1^ (j!o!5_j_»j. d) om.; Jnqat III, fo, 13 aoq. sUa^ (jw,! et L^, 
e) jECqnt I, w1, 14 ;^^ j^ ^J^^ ^ O^^^ <J^- '^^° t3r^ ^^ '^ «' 
infra aemel Li^^, C iljf=", Jaqnt malo yJj*^ ('■ i^rt^ P''" a->j^'' ^^ ^ 
J-iuJl ^_Jy ■S,. (B ^J-K^sull v^y). p) C ^^yCll., Jnqnt HjjXJI J. A) 
iXJj- »■) C Lffri,. fc) C ora. 'Olaimi in libro S^ \j^'^^ ed. Bui., fv 
ubi hio looua laudntur : !Cl^UwI U .Lsa^ (I jCo) nouS »Jxwjj. I) B j^. Post 
LSLjs-wI B om, JjJi, quoc! quoquo babel 'Olaimi. m) addit; iu3 xJcj 
k3iJ^. Deindo ridicule oorrupta liabet: »J'Ut ^^ Jf! ^4i- Pro iltk=- ■Olaimi 
habet iMjs. «) 'Olaimi jjjall. o) i^yljli; 'Olaimi ^yjjai'lj jj yj.jLrsJI 
i_-ijl;s. Jf ^p »J li,U*J!. J)) om. ut quoque 'Olaimi. Pro (nJoJj Lie habei; 
nji_(_jj, 3> jLsuli) ^-i" iJj' O^lj ^jLiwji', r) B Bjtu J-o- ^y^^J, C 
B_*aJ li-f^ Uv*i. ETomen mail enae debet. In 'Olaimi verba i^jj-S — ur*^' 
deaiderantur. a) B u, pro ^l. t) B yiij-ij. pro Ilia: j-^' "^ j^ '^^ by:^ ^ id oo^l. LrA«W Oi^yASj ^^j^y. ^lAi, _jCi-j ^Cij iU^b 
^«^ ^^ jUI ltLjJI ^\ ^3 IsJ^t lol «U-Li-il il ^5 ^IjSilt t^ 
crfjoc ^^yil ^^Juc a-»% -j-ii ijlJJI f^ "^-^s a* -»-* ^^!5 f^^/ 

^ joj ^irtJi j V oUp el) l^ r^!;?' a' J'-*^- £'y J^' ■-^' '^ 

^j ys^t ^i ^- j-i* IJ^Ij WJ^Vs ii*«^! dUj i Jioj U.A-« ^;J^«J_;I 

U, iuJ~Si\ *lj3 L. it KU-lt J-^ ^^J, Kj,>UJI Aq-* Jlft-i iu-*i-j) v^^j 

10 iUi- *!)! J^ UC ■'iS'jkA ,jop\ hJuOj, u-OJi f-j^ JUAil i>-^ (^^ ^i^. 

a) add, i^. 6) 'Olaiml ^lXjLe jja*?,^ lil;- c) ijISjI. (i) adflit: 

^^iLs^yi j |.^f |J^! "li, :5W UJij JoL^ii (1- jLiJi) oUJi Li-a= oOijlj 

»J ibtj- alll L*ljq>lj jilA^. i^ iLiUiJI v^^. o^ ""'^ i^'y' '^^ ^ r*^^ 
xJ'Ujd Juu- Titulum jLiJI habeat prinaipen regionie ^bl«*=-j£. e) 'Olaiml 1v 
(aic) |_,j>LuaJ' J-i4:Uwt ^^ iX*^ j<j jJ, et mox pro ^.AJiJt habet yi^l ut 
C. AddU tomplum aedifioatnm fuiBse anno 352, f) pro his; O-^^-w^^ 
(addirti) ijyi^ i_ra1iJ iA:?Uw« w (I- t^_j*=-) ily^=» cr JW*' '^^ t)^ u>^' 
^L) LXSpm fs^ iX?u-il L^ .ijjj oL>yi ^j^S i^- j**°) V*^ ''j^ "^ 

Jo ^ «^vLiA.l. (IS I^lj pro sj^l jj). Apud Gufirm, Description, II, p. 158 
minQB rooto n'onien looi soribitur ^J^i^■ . g) i_S;5'. Hio post ijyi^l ftddih 
*^ijjt jS t^ V^'? '-**^ r^*5' ^) C j,. i) B jiiLMiit. Vidotur intoIHgi 
hodieruum Tell Eneeife ab orients Bemebae. k) 1 » V'j. t) am. 

tn) C (jii-v-i^'. n) nddit: ^wAJlJa At, |j«XiUI ii>-*-j-j li% q^^ '^^'j' 

liUJo JLLjl iJju^I s^jlij (1. LMs) v>^5 ^j vi^jJ'ii i^jJ^ ^j /-^is |.U-jJt jUit *_rt-* pj*^' lf3Li«. il1jL&. i4^" it-MJ" 3^j*i> ii^ja 
AS L(i! Si idrtl;^ ^L^ ol^ Mi-yij StyJI jJlj Bg,<JI xi\f^ Vj-nMll y,.s-»5 

Jjijuji djJj-3 v^^ o^ ;*» pj-3' ^Hh tr** t*^ ^ *r^' ^/^* 

it i_v*^' HjaAjo iCLL*a::> r^l J* «(_rUsi* * iJLL* iJl*c ^yJ Ji>\f t-}-% ' 
jUsOl yOJtXj ni'ljAli, (j-,L#UI ftHj-rt-iy Idftls- _^l J^ i^^tiU *hJj: 

j^! ^1 iL>«-ai ^urjL^j ^'■^•^'^ Oit^l AvJLilj L(_j iji^l, UUb yLtfj^is 

A^ jiSUJt i_jLi5 t HJ j^ i^Iji. j*i- ,ya=- Lf^ lUw»jJI i^iJjJ^ (iftiwJii K) 
ii^j 1^ juol ij^.lj ^ iXLi>- LsLLo*) JbiS r*^^'* J* i^Jj-i.* f^'-W 'JM'-^'^^ 
i3i m i_iyp<i) il J-*^ 'pV"*^ n'^ -^ fcLtJJ ^^ * o-*-'^ jt*^ l-H '*/*''' l^~^t"i* 
Unj « j^pB-J' Ljlfl olj...'^ -lyi "itj ijj>-l u>Jlj |.3_jJI jSR Jj; ,j«-i isiijL^j 

"^cr^ ^b- LjJj gijW^j j'-? iij* i-*^y^ o^ p*^ j-^i ^^^ y^ " 

LjIaAAj iA3 jlj j* J;^ L?_r**^' ^_*.i^^J Lj^ij*"^ oyHj^' B_jA^ JM'- S u^^ 
j^Juw J;^ sj^yi ^^* Aiit «j^^ ^t vM' l-Hi o^J^ SUjA^ ^ o) jliiLi^l, Deindo C aj£j ut quoquo deinde oopulam saepina nddH aut 
omiltit. k) B om. c) _j«l 1. y^l, vid. Int. oa, 6, Ibn-Hftuq. Ill", 8, 
d) C JJ,^ ^y t) B sine pnnotiB. f) B OSj. ?) B U*jU>s, Ls^^i- 
A) Ljj Olij Lj*i. B ^^L=^5. &) B lUj0.a^ i) Hj^^. w) ora. 
n) C jjju. o) daindo haboti i^*'^ t*'^ l>w' jP" L^y'^ o+^ o'-''**5 
gojl^jo, _ ^yis- 4J. J)) B l^ftic. 3) LjSj^ yJ^^ yu. f) om. 
flod in flno nddits H.L^Oi Q^.Lglf qlXI' sii^ ^^l-^j- Ad lTt^^IjiJ in marg. 
unnotatur y^!?-^ ^s^. quod Avi\i\a obnoxium est. g) (LXJil ^ iL_»L_i'. 
Qornii. e ya. 25 Boqq. Doindo J.:v^feiJl3 _j-i<il jjit, ^! £_,l^ l^jj. iLo>,lj ^Lfjl kJ^ L^ ,.U=^1) v>^^ ^ytX»-* <U-LJ1 L^ilJu-^ £j'j-*5 l5j^ 

B LJjs iXJij p^j-^l ^j-JimJia f\Jiy^\ ei_ijtij ._ft;(_^ f ^ k^) *'-^' '^j*^ 

aJlc G^jI ftjH-* k^S U;^ i)^ lW^ J^ iiii^Ls^ jjajj kJI^ »^^ >~J\ 

jJlLp- I f t^ l ,.,i jA^ * &i^ljijt tijMl ,LjLwir iLuu:>, A ,.,UJw <_>Jc^J lA^Uu^ 

j^ijLi L^ SjLi* Lfcj ».!J'-iJI Af5^ iji** ijLiU cr g-«/ ^^ i^yS i^^^pij 
()_j_j^ _;**^! cr Jj=^l **»^ A jv**^' 1^^=^ cr o' oyj^ j*-!^-* ;:^* 

L_j_j .«J1I \fUi^ X^U) 3-^-) _f-c iii Li»jjJJv= , *5L/=I !s AjI Lf^ (*f*i«-J JLiLi 
■ ^,jLo iLyyj is (j^jrv?^ vj^-*^ o'^'* ^ o'^ 1^' (»A>i»i JUL4 L^jH^ idnJ "} 


IS Bi-JO 


puiii 


:t\o, 


0^^. 


6) > 


jLs- U-ilj, iiiiij/l' 


oLUJI jyJot^5 


ol^l 


tiOj- ^ys^ij 


U*" 


Mi ^1^ 


■jlj^rJ'. 


c) Hio addit ^ 


,LJUJI,. 


d) a 


-j> £■ f) 
fil ut Ja.iut. 


.) B 

addit 

A) C 


^^. Jnqnt III, vr., Ij ubi hie loouB dosoriplus oat, 
,y^. g) :«Uiit et deindQ j.^' otniBsiB Ll^ JJS^ 
om. () pro his: vjy^^l %*^J u^WI :^_;i. Jnqut ■ L(^l OS^t^. fc} C _j^' Q,. I) om. et habot doindor viJa L^Jj 
iiiaS LjJ, iA:s\««o ^-J-Sji) jj-!-^i histotia et mngna pnrte Boqiientimn omiBais. 
Addidi 5 ante J ot pro jSjJwt codicis repoaui 5 ^0^ (= "hqd HLXxi j^), 
m) B y^s^\ ^b s. |_^b; Cf. Gl. Tab. Hino apud Qazwim I, llf, 6, ut U^! ^^t «p U^5ij uXle ,^^*b v^lj >i^ vJ^' ^ Uf 1=^1^ 
tWis' Jj_j ^ Oj^Uoi, isw^'j) LhM itw-illf 'fJ>-jl u' B_;-ffs L*t*>J o* 

/-^t JSj, s^UwJl Lgi. y^ »:jy iUi- ill! _jjii fftUwJI l_j-J_- ^_pj jb?.^ 

L-j-j Lji£^ ^l_i_jj liiU ii:.*.:> ^yi^- ui^,uiwi Uo ic5Uj L^ ^^^i-* l:;^ 
>^. yi ^iji gJCiJ- 'iij, aJJt out »lj| j._^_= L .^^ L|Jb.j yvj .icwj Cli 

»llt i_3U! J^5 ^ieU^ 4a=Ij5 '^4 *-!-• liiouq^ ,_yX=. RCjjl Jjl ^ jJJi v^_jj 
JLiLi lAAii Lfxcljj yi-Jl ^- it v*^i ,LAM ^ ^^itict, ^yjjij- ^j, 

* ^ jilt l^ii IB 
igj Bj^il ijii.* j-i-i'l cr* iV^lj _i*^l ;;'-'-' '^'^ *^^W^ Uij^ "ij^' *^3 

Ljwoljrf UVH^ L^jj d^fti^uJ yl i-Ai^ cfr^y tft-J Lj»j-*' 'li^j-Js tV^ 
i>J*' oi ;fti^ --S-Lji xj jls j^b- L+j iOyi q. ^ Jj: J^ ^f 1^^ 

UIj, * ^3f kJ_^ HJb> Jj: ^ji~- Ji^ u^^Jj ^ ^ TUtj ^ ^ ^\j>. 
I j il Isji'o ff(j-l), ,t rj 4 iJJjUJt piii,*jJI ijOJI ^jiXjm jjw-kRJ Jty«L=» /"Lfj 

j^N _jl3' J-=-! a* j^!s i>-g-*J' A' ]j*5jiJ L+Jlj f^,!JJil! j K^olJI iiiJ^ d) B Q^Lcuj, QaKW. 1. 1. ,..kEL:aAj, nbi Tid. oarrect. FI. Mox B-Jy, Qastw. 
Jjj- t) B ,jl y, ijjtj- c) B sine pnnctis ot mox Jv^ ^) B -j^X«o. 

t) Ekron. JKqnt, iit vid., ^^1. f) B UHaj^j. 9) Locum deBCripeit JnqOt Jj= ^\z> Ljj aJJi' a^ iIjU*!S L5/ en f^]^i ^ ^^ S=- ^ 'tS.f 
\ ~i *....ll ^J^-Ji-ii ftjii^I L^ ^ fl^=^t Jj: oLbL, iy-ii^l bJ^j * fir HJlil 
j:,5 jUjlI jjUj sJiXi Ji" j^lJJ y\;J-u4! ou-La*! iijut SUJlj^j ,-)^I otiJjii 

6 KjUu o^ASjl i)_*J g^ji ^\i /■^iy* ii^^jtp' Q ^p>J_JL e^ iXJij K^jtb'SI 

ii^c^yi J* L^' i^JI ^ AJjIijU ^I BjUtI L\3jiJ »-]j3! Lf-*J v_J^ J>S 

i^.jj^ J i_iLu'L,^l tniitJ.=-l «*^lj HjiiJI, _NLwJ|j yjjjl -.fJ>>, -bl-J' lii—lj 

5j^j=>Ij ^^■yjliMj^ u~U*J> jJ Sj^ iIi\aJi ^u-J-J ^iLj t/J' a.yiJl sS-J' <::JMjj) * 

a) C, qui praoGotientift nan hnbot, o'-tik H 5XJI ^JJ) J-^-Lu Jj;. 6) B aim! 
pimctia et indistinoto. Doinde ^JJuj, B eino puuntis. c) addit ^^. rf) 
ay«. «) B et a gv«.. /•) C filitjJkiLi. J,) c^li". Jiox B et C LiU:.' 
pro aXJj. A) B \J^. i) f.yi. k) il^^t Jj'. C ora. ni) C 
t=Oj^j,, ») ^S>!, 0) B J^ jju ,^1. p) B _^_j. Deinfle B lj^Uo ; 
Tid. Bupra p. W sJ B h. 1. ^^^'^ at inoi ^.^y^, in itinarario y^LlI, ubi 
ji^Ull, quae sine dubio vora eat lectio. Eiemplis mibi oUoa probavit Laud 
Arnmaycnm HDD {r*"! cUA-aj) „urbfl" etiatn do emporio et de portu maria adhibcri. 
Eat igitur synoiijniam tocib Maiuina (yid. aupi-n ad p. tooff). Noetor hio duo 
MffiUui enumerat; quos Bdrm diatinguit per Jj,1j| et^ilill {I, p. 8+1 ubi ,yi-UJI 
cum var. 1. ^yi-L+JI). Vidatur autom mihi iungenaum eBss OjOjt j^=.L* et ,y>U 
U*j, nam et Azdod et Janinia portum separtttuni hababant; Tid. Bitter XVl, 
p. 99, Gudrin, Description de la Palestine, II, p. 59 et 62. Hoc caau in iti. 
nerarioj^UJl dabot esao pro LLj_j jjj>L,. Looue Edmri oat: ^'M.^ ^^ 
it ^_iU* ro j^^t ^^ ^-i} jy=-UJ| ^^y^ J,) U»_jS3J |.JJUJI XJ=.LJI 1 t , 

dLi^ j.,,,.,,1 r tkj' ens *LJ' ^j •'fj*!' J^'B ^ *^' 'i'JJs >**' L«^/St 

,.,^3^ el+il^, ^ I^Ub -fc^ o'"^.*" '^^ *^ LPft* d^i ^^3 ^'^ 

K4-K-J5 K^i sBpi^f (>« &i /■gT'/*J' j?«^!3 tsj^^' y^J' L+J' yi • 

^yj, ILioUlt (^ -i^jJ ^^\J^% ^^Ij ij,jBJI HjJS' J^ ^ uXij * JLxjjJi 

ajl££< KiKj^ ''s^j'^^-* * ^'-5; cr^ *"' '^^ j^' /^ r^ Pi ^'j* cr 
*^ii! ^ ^j^ »'>J*s "J^5 ('J^uj IaUI Jj-k-j »jj_; ?iJ^ >**Ui i:J^L#" 

(^* liiOjt. iXj kJ-hIs Jii^! Ljj>**-i 0|.l*!!3 jL^ ^_jJ% u;r^i*Ji iUyi 

B^toi^ Jijif ^ ii;,^ ^ ;iK ffiL^ji- jjt ji ^1 ^gj pi+L. v/ 

lilj KiiX" il L^_j bLrf fo J,LjJ| jy>LJt. BtUqi alibi ooonrrit jj^ hac eig- 
nificatione, nempe apud BdrlBl I, 850, nbi i)-jJ-=- j^^ <""» "V"'' 1- j^-^^ 
^j^fq'. Ibl legeiidum eiiBe 1^,1^ 55^^ '"'" ••"""•'* S'^hnlta (lid. Bitter XVII, 
p. 650). Of. Gluy Le Strange, p. 166, 498. Bltiamnuno loam HKhuz appelUtuT. 
Porro apud Bekn, ed. de SUne, o, 8 » f. nbl aio roBtituatur T^rOj^Ui\. Soyntl 
habat in Lobi-al-hbd.b -Li-l. ^jJ j>^^- U'""" '" nomine Hj^Uil, qnod 
paguB prope Samarrnm habebat, geoeruUore BetiBU adhibitam lit, efflcere nequeo. 
r) httoo om. 

a) Marg. B yii^!. Looum desaripplt J&ijSt III, Hv, 2 seqq. t) Jm, 
Jaqnt Ju. c) C l^ juUi. Post LfJf Jitqnt addit: JjjjJIi *i alLw bJ^. juii. 
(B jAj). d) addit ^^"^Jl S. JKqttt Hj-U' !JXj- «) iddlt .Jl^^J! j„ 
Z') B sine punctii, i^'il g) Hj*jK- Daindo B jojJjnJI. A) add. (i^. 
.■) B ]^>. A) B at C ^jJi,. om. WjJw .at B habef W_^. i) Ly 
^\. m) om. fi) Marg. B X^jI. om. itOOo., 0) ^.l^t,. p) 
j4j#- l^yb. I) Qor«n. 7 «. 168. h,^jfP~ fi ^j^_yA »_»_Jj ,^\ jJjUI. ^5 ajt£il klX-* a o*X*5 /*=^I "S^ 
^^UJ.' iOjj, As ?Kl"Li |i^>-'^J ;Wli>j'j* _p!/ Uf ''-^'-9 VSV*^ |»^ (^ 
^_yj>\ -UiJl i! LjXjUdIs ijbLZfc ij L*/ (j^yatJIj ySij'-^'^J U^rt^'-^' UH 

ril^j, *o^iL^ ^ Lf!>.3 yvJi*Ji ■ iC_Ayi ^j i4-Lji ^LLjIs |»«^»j i^y 
louji' ijjj; s.^jL y=^j j.^ ^^ll* L^_^ i JSj* .Wv^s^ls jyJls ik-^lj 

yUx il >i iL-U^t it ^. J jL^ i) J^ j_* JIS Jj vULjS ^1^1 

^^lf ^j!l _j^' j^-L^ :iU uIj'j uysiJLflJl, jJTjiJ!* U-^^V ^^ '^jW^ r^' 
/r!, i^Ui JvJl, v^ls iWl *ili *i^ Jju U, V 'V'' 'Ij^* 1;'-+^' T^' 

16 JiiijJI r*ii' "UJjiII ^1-^ j-iKJ pU*-Jt I~.aJ iUo j-^-i >-f-i LT^J s^**^ 
iLijJj it ,jii^.Ji tj, K^ V'-^f' O'/'^^ *-^ j''-^ ^3 *0**^^^uJt5 

iJj>t^ tju^ HeU>-* Jj»! x*jJCl*^ i^t^lJu* *UjUj Tij LI*;:j^ «)i* iJ*^' "^j 

f UJl* /j^yjtj lu-S eU % X*^ ijLZe ji'l, ij-iAS, ft(j-JolJ ^AiaJj KJjft) 

i^' ^5 «LrJ^-s •Ji^h^ ^ 4<!J<1' a* --^^ (j-OJiJI M^v-Hs wx-i^ A 

80 1^ *-A_i ^^tf iV*«J[5 OUuW f*^^ U*^ 4-°J;3^J li'Pi''^ "^J 0^ *-? LfiLw>l »lA* o":iLjU a^^yai bJl*. «) O ^-X^. f) pro hii: J^Jt^ 6\Jii 
o^jJI BlVJuI tiSLjjuj [J-^T il JU t^ Mo^L iujljJI _^'. 3) B L.I. Doinde 
_^-, A) a yy._rSuJl_s. i) ^io,. ;i) (jJIj. () KJjX»«JJ, m) C 
om. B iOi;?- b. iui=., Deindo i-w-^Jj- ") addit: |.^iljG! Qjci-i ^ ^3 
KSrtfc* (1. ^ycJj) ^jKxJj ,_oUi ^3 ■AjJ'^I;, iJiillj. '--rt-^ (jj'—^yJ lX—Lj ji , iCj-jjJ j-Jilj XjiytA™ 'UJLaj|j ^^jJiaU- wJ-^i _^-\-fl 

>_*iMo, ^|c ^^ J^^l, Jil p ^Ij J^ ^.,ls 6^ iiUiJiil ^j- l4,j '.^,fll:> 

'''^j/^.5 fl-^' S^^ al^iJC*^ ^^ ^ L« liUj j_^5 jJjji 3, |_.,Umj ^_iXi ^y, b 
^jjitf it pj^ l^iitu Ui^ icijJaJ idi^L ^^li j^l UJ (..^ yl ^^ -i^ 
1^5 ^c^UJt fii_AJ>lo^j ^Jji ^y,.JI jifl j.yjlj »U3 L. ^^jti^Xu,!, (Vx,i^ii.^l 

^■^1 J. ^^L-jJI Sr-]^ :-:A-io JwJ) j?(A-ij: H^LOa^ c~i-fi^ XJtJU i§_i, j-j'b H: 

^i_=Vt*J' -r-^p ^i^^iiSJ') Qfl- LT-Witl ii>-H ^i i-hyii\i ^^yL«JlJ ^Utlj, 

a'5 "j-^> ^'^^Ij t->^' ^^°"^ ^J-^ ^'■=' *'>-'^'5 aM^-> v^ o^ 

^u-^ij oj^j j->L— ;i jj-« (j,j f jLJi; -4* ^ -M'j 1j4-^i vW-^ u-'-'^ ,_.yt»JI ,.J_sl ij La^'jo ^^1 v/*'! v^lii» ^JXc |.^l J^l) ^ |»J.^ASll, 
cotoria omiBBiB. /i) B io^. e) B i^^^iij. rf) B Wjywj,; «) B vJ>J.-*. f) 
■t^lJ-L- j) iOt*-Jl. h) ^«Jyi B ^Wj). B eino punotia Iiio et infra. 
A) ^ijLuiil vl^S- In B possot legi tXyLotili C ijy-^i. w) addit 
oijLiJI ot (lelnde habet: ^^ JiJIi iXb> Ajit Xj^ .iXi ^^ic '■(jr^ ^s J>*^'s 
^J^^AJl5 BpiWai jyjdl y<« y,j JOIj v^t "^l '^' --^Jl^H u>J l.?** ('■ V^' V^ 

3) C ^ij J^l, ;J^J1. :<i!iJi^i '^^5 XJLy!' jj-*^5 tJ|;'j^i e iJii-»-J'^' i-ii^js lA^! jtV-^ ^5 fyJ^' 
y.^^'i'';, \3>^^f-£ j, X_j-Jj£ A_oLUI XjtA*J!j L^ ^1 lX>jj' y ij^l Kju-Jli 

^.JLi-'jJ'j ^^tL^! Q-rt-^3 )_a,jilXll (JjLsVjIj ,_a,^AJij ^^^y-l-ytil) jULLniJIj 
^Li-J' _L.i-i.llj _X_™JI w-^aJsj i_jU_«JIi, \_jjjjtllj i_jjjjiij Ki*o L^-Uiliii I J 

'»>y.'i J5S5 --Mi cailj E-ijLdU o-!r^lj J^^'j <'^f% cjSJjli, v-t/, 
cr^3 j-ijLJij J^\, ^~^^\, isuxn, i^ycilj ^liill, jyJI, „^i, 

jARJiJi ii^jJt J^^j i)-W^' L*!^ tiJiiBykiJij Uoji iJjuJI ™c jjijj A_iLc fi-Jli 
' K-jy') --JL^J" i.^^ i4>^!5 ^-*^a fL*3 j^ iL?\L)Jij jCi^^LjJIj ^y^lj ^y's 

jjA3 j-frAJ) (j^-jSjij —WJjJI (■jvt;^. A— Jj '>~^-^ i_Rii3J ?J!^» '-■^W P ■;^''-" a) O,ol;/^!j. ft) om. r) C yOiail. d) C ^LJiJ!. «) B ■Ji\i^% 
LJi-aj")'- /) pro .his: (j:,S+jCil ^j, ij~*=- iLilitJii jjiwiJI j*j, in quibuB 
jjyj^i ^ Gat Gxplieatio voola lAHjS ^. (B „-wj.j ^Jy^). ;/) Codd. tj.l 

ij, Liy« AAjyi iLoLiil ^v-J'j l^;^ J^=->! "^ Jj"^l ;h-JI. H quoquo Jj,":)! pro 
^l.j'ji et Jo-jj. j^fii\i. k) hoc ultimo loco babot logenB wJ/Jlj. 
/) C (.V^ij. i/() B ii,..-Ji:i L D. ii^^^JJiJ' lit aupra )i. \fnn, ») C bauo om. ' U«i> , !ij,v^ |Vt4=Ti i!4-> o^ ?j^' 'H)^'*^ r^^ *(i!A* LUJ* ^^yuJs 
ii.:iU -bly^JiJ!, lLI^ ^/^ j(_*j_jl ^UmJIj #oli=> j-^i-B oii'JJI, HJ^lj 

y»U« aly-yi ja tf-yi yl^l Jj.5 nCs? Jj.i\ ^ja« iJ^I^ lU^^ 
?j-^i ylfj aj^lrt oV!?^ u»:*^3 • g^Jilr^' i:^ tttr*^ "^ cr^ oT^-s '" 

i.is iji, y^v ?>-«^ ^ 433>' ^^^^' ^' r*' Ljf-^' -is ^^ ^*^' ^i 

in_j&j |_riq^ lT^^' '^"•JI? »:jL^-Lj> ^^t v^^*^3* V^^ M oj/'^ls 

^ijJj 0»jl^ JuJXj lyj' ^5 jiLllj, ^ ^y^ Hj«iJl«Jl5 PjjJS\ ^aJSj g-^aiJI a) J:Ui aio, 6) B (Jljl,, «J ^tj. fl) haeo om, d) Jt3L;4,l. 
Delnde j^jSU^v,. «) ot^,^*^, /") JL. ui*.^ K*^ Jf j-.L> ij,. 
ff) om, Pro tjf'isB ^j^s- Vid. p. Ill, 4. A) B jjUlt, at «oIot_jJLuJlj, 
() Ja*,!,, fc) f^Ul. Deinde B vjiiy-^yi,. I) g-rii^rJ' Eio inierit 

^^.^ ^t J^^wJI, ^^.J^ 1^ ^ ijU^. „) B J^l yjjJJij,. 0) B 

hio et deinde »jLj_j*- BbI foBtiim B. Batbsrae, of, aupra p. fa, 8, Fstermanti, 

Rfiistn, I, p. 123 soq,, Baodeker p. 446, I. 1 et Maslidl III, 407. De fwto 
Kalendia ib. n. 406. * " £ JJ^' '^'^ '^ -J'-A-^i v-^' '-*^ "^-^ V***^' '■^•-f'^i " u-t^^ls 
^.jLw-J ,!j! -bU-i J^il^ls Jj-^t ^yjjli' ^LiJIj, Syi^ o^j^'* ^4-«j, ff;5+^5 

ycTI, lLc aUJ ^jj Tij i^siL, U ySJ" cr vi-?^' ^''^^ BL^i^-aJt ^^l! 

sL-Li^' _r^'-5 "'^-J*'- 1^"^' "^ lljA^l^l! >a^WJl» 0*^'^f3 HJ4l*?J' 
■Ijrt^ iCiji «J5 4)^ o*J^ls L5«>^'^' iX^Sudlj fc*jii KlLJ, !«*j (jLiiM, 

i ^jpilj^iJO :*s d-^L^ X^ Js" i^Jj^l or^ '^^ ^> *fto*^ 
^^Iwjj jJUi UJj> Qj^j Jt*I«-* ^j^+Jji ijLUl JLkJ ^g L_*_il i_i«aJi 

..jiiuOj li^^JL-* oL« tji fi4' '^^ c?!^' r'^ y'^' '^' oy?'/*^^ "-^^ 

KiJ"il *^3 lyJiU- ^ v*-^^ lAs-lj SLi**/ u-^j L-ft-J-jl iJiblt-y i i^Ij^jyiJI 
.L-^I-Jlj l;-i\-«JJ (^ya-llti |i~Jj LS"^ J^ iLi-Cj^t iii^=-ji> ^j.+»-! tjli (JijJ^ 

u-^/J' i^jzsiIms ^^J\ ^ fe^U^ »Jj«)-^j» ^^1^ ^^^ •i^'i u^^J a) In C haec omnia inde a AJi^i'j deaiderantor. FeRtum Ij7ddae eit feBtum 
B. Qeorgii, 6) C ^ ijliV'fs U>:^3~j'- Deinde B -bUAl. ubiqao inaorit J. 

Oj^ SLJuLfiij L5)L^ j^^j H- .?) O K^tjiJI (^r*- 'i) om. Deinde pro 
DmuibuB Boqq, ad ^jLim (u^ tuntum hnbet : ^ufjijiy iXa-t ^)y Xjl) ."ill ij*^j 
byiX« OjAsJ!. ») B ij^byiJt ot mox |y-jLy(Jjj. tc) B f^Wj. B 
»j].*rPjj, Cf. infra in daacripEionB Asgjpti. a^jjii ^i^JlJI JjJt L(ISt ^ic, yiW ^1 j.y.j]i 1. a„JiwJl (1-! ijjJaJj dtJjJUJl e~^ {J°^irW. 1^^ ij>^' "-frj* cUjIji- j_,-*-.j' fi 
^.jjU-« jljc^Lij* ^.f:^ o-s-M e^L=.yJ qJj"j (jiort^ BjL^ t^lJ" i:;;r^>--J^3 
i_^j U J.>~jJI _^j ^j5-^^^ e^ *^y^' ^jf^'' o- tH^-* '"r^s '■^j/ 

_i_J'l lijiiaj lXJj * a rijWj^Li i^ U ^tipl Oj=-l3 liUU ^.j^s LLb ^SjiJlJ! 

^b iU, jy» a=jll 'L.J, aiiL^Vjl *L. ^;j, >Ji^l ^/ ^j* ^__, Ai-ijJI ^i>*J 

ijLii^j, jL.^ iM*-! iJai '^^ LF'^y ■^i r-s/ j^ "^ "-^ J^ '^ ""^ 

j,jj+-Ji (...Jtij ^ ii^vill J^l li jl'^>^ ^-J^ "^ vji^ ^Ms ^;^l L^**^ '^ 

aj.*r=uJ! tijiA^j ^j-ylj i' _)'->'^=^ J w^ '^j^ x^V^ ltWj ■-"^ i:r 

S_L1L^ Xj^JL) il.ito.3 liW K^U Jj, XJ5W Bj^cSuJI il jly^'Ji' d _)^^^^*^ ^ 
j-r, J^^l ^i^ j^j; i^ (.5_jJI j^5 slarxSJ- ^1,^1 Lf^ LTt^j Jl^ Le^ 
yij. ».Uil Ljjl JUu (^^ Hpi^ fJi^' _)yo 'i^L, Joyii Ujt J~H ^'l 20 

j^ i. ,g ! ^ ii.-+-i=4 L. SjXJ >:«*:-i ^_Si, Lg^ yj-U^i ylc Q^Xfl L^ Ujj 
.^ jXil y^l ^ L^l KiUJI svJ^ ^ ^, ui-^lj Jv^b ^';:vSJI 

a liUj liJL. j-^yi oJj ii ^ suij 

a) C om, h) tanlura sjUmJI U^'. e) Cf. JaqUt II, Tof, (i Boqq. 

fll ■J'j Bic. A) Non (lilTorre vidotur a iC-jil_j ii>-;v-; aP"!^ Jltqnt- {D |-'j-JI). 

i) j^wJOI AI L_J_jj ,_a.S^J i-L^ ^^'-^'^J omiflfiiB aoqq. ad l_JLjSi»J1 ^j. 
A) Bj.3>j. Conioolurfl emondaTt. ^) B Bioo punotia. m) B ^!. oU "UUil ij>^ a ^^^-"^ '■*^ '^^ /^ b^-" ^*^-'' v^^^^'^^ a*5 

HjLsvJl BjLs^j. wJrttUi (jyj «Jj=Um; (JU-o ,>::?Ou OJj-t. Lfea., ajLsis^ 

X^j-tu s^LTj, JJu^ VJiL*' ^g.Li^ ^-S^_ji J^* -hjf^ fJr* '-«-? uT*J L^' 

B «,Li^ S_r^ l+L. (.Li> Ji i\ J^* <Xi^ OdJI i^UU> /I'l |Uj- JA:; wvc 

;^5 jjL _r^T (.iiL. S J--:cit ^ (.lJi ^bU *_frJ ,>.-XeI ^ jl^ wxl^! 

!0 ^>.»jc£vi5 iiJI i-UJ w* (^ ^ ^ .i>-j 3* 50^ ^aJv! Uj L^ o'^ '^^ 
BJ^j)> <,.Owi» j^L_4^1 aUJ AJlj. JL_« ^ s ij-^LbLWjl ^^j A' ^-'y ^a* 

Ljji JUL,5 L*^ «a-^ ^ HlyiJl j-^j ^Jj-ai ^ Ls^ .^* Kj^I !/_r^ 
IB |V-j» L^j a;---^^ J-Lc ^^. ^^1* LhUj o^i^' o'' nali:'/- ^/^' "* a) C add. ly,. 6) B tWi, JihJj. Intelligi Tldetur looua, ubi tarra doglu- 
tivit Qtrun, of. Qoran. 28 vs 76—81. c) l^xSiy d) lui - v^^. 
e) *Mw '^y lyhJ- f) om. ?) C ^ ^U> ^ ii W-^ ^j^^ 
rJjXi- B j^j, pro ,XI iiabot et deinde ,jt^' KjL^-j. ?i) B ^s et deinde J-^^^- 
-:.j+J- fc) j^jLwiiLi- 0^~.?=o:j>, m) ^.^. n) 'Uj et 
pOflt 3.1 add. (uyu. ■ o) SLo B ot 0, non ^y^Li. p) ^Ux{^~5 ibu' ^1. B om. 
^^i/0^,■ q) C ora. Of. JrcqBt IIT, ol., 4 Beq. r) ^ «y-j (l_^ J.--^I 
jLbtJI i£U:.-. a) ^j-^ikc*vl. t) B j^. om. lO^. u) j.,y>:c*-J- 
p) kX? li .^jo> w) C i^y utaij ":S. ») C a>1c tCii et addit: ^JSUa^jJ^ 
(1. u:j-i.|) _^I !_!_=■ JL>.. )/) B ^j-i-«- a) Norapa liUj. B J-J^;- 
oo) C pro hia „i^ L.g,.! (j~J) Oijit-J "li. Doinde I— <j pro j^lj. i&) C ^..-j >4- r-"= o-^ ,j,i,j j_,i .d^^'ji j^^i ^^1^ ,^_^ ^^ ^^^ 

v^liuJI ^ i^,^^:,^ ,iA».. ^ ^i^j. ^^ j^^^ ^ ^ j^j^ 
*lvJLsiJI ^ lij j3^ u^j jtj^j ^(^ ,^^^^1 ,_^^ _ 

O-^ pr^J SJ-'x'l o''^' t)^ ^^ £«^ »tojX^ lOJixL. JU.^ j^| 
^9 !£% £jlj^3« orrt tSr^ J-i jSi^ !>A4 iUUI JiJl, oia.1^1 
jU-Ji, u^5 i^S, ^0ii\, uJjIi, ,.LJj|, ^^^^ ^^^_j jj^i ^^ 
fJ-J Wj £jlj*j i-iJ, ^l-Ft Lji/S olj j^t] eJUll Jjlj .i^jfiMj „ 
>-iJll u-l«Jb 'i<i^j „U«j ibajjt f^, J«|^i XL, j^|,aLJI ,3^ ^ 
U=;S j^U <iiOjLJI j^ idAli.* ijjl jgt JL» s^, j^ijLJI j^ j_,|^| 

i fbCUl, ^.,UJ, 11,3^, b^j a^ Ji, ttaUJl JLl jBi* ti^Js, ^joi 
L._„ ^, «.i^UJI J^ xiui JLJl i iu-djlt u„jHI (;„3.J,tiJ! Jjt it 

o) l:Beo in denunt. ft) B il. Deindo UjI. Mot B tjajt, C ftJJJI. 
c) B haoo om. Mox om. *_;_, ot habot ^^ (B ^,_}^). d] om. 
.) Nora.n md« h.bol juod Ojlo ,_L^ g_,^| j^ ^^j^, „i jfcij j,d„„ 
ol ..o.l.r ,upr. p. b'l, (C. t) «JJ. j) B jOJ ^.^ g„, ;,, 
J^Jlj, ,) B tantam ^. ■ k) B m!,, 1) nddit; |»Ji l,„X1|11 '^^^^ 

(1, 'zUili) uli Kjta- K^ sjU-, (j^uUI ^;^ ^^^o, vjli olil- Jilj' iu 
f»=)JI (^^1 J« ^^ ^J,^ii, ^1 Jj„^ j^^. Of. Boram, £»,■»». rv, B ■.,. 
m) J«JI. „) ii»jii-j _ JUjj. 0) i»L™JI. ,) J^. Doindj 
1! j^W^. ff) jjijj. ,-) B hio ot aomel infra lli^l. s) addit: «_oj 

i^.^^s t^^ Lte-5 fLsOJi J^j i-jU-J i^. jj, Uijj^ j^ ,a, i,,vj, j,„„„ 

«»1, 11 ol Infra. () .dilil ^f^ ^|j,. „) b Lk». ,) C lineo om. 
B *i^LiJ! ot yo, ot om. ^UJi ^_iJt ^5 quod inaorui ooll, s. ^ c;Jjt> fj^ J^-iJi jjJb jS^:=>li SjyLllj |W^' jl^ i)---Jj o-J: ,^' 

^;i;, ^^ijw_^ ^ y J,-;! ^.Oju ^yu 1,+^ij -i^^^ r^i /^ ^' ^ 
Alii ^.,y j-«uji ^_a^i lA-p Liyj L. kUji JS jJ i)-Ji J^ /r.' U jSUtal 

5 o;^^^j i^bLJ' J, Jjji?. >=^* JL(^ ^j i:JJJ\ i^p I^T cji iL*j- 

^.,t j_iUi ^ fp^ ^li Jli' j^lj «|.^l O^a ej-^ 1}J^««'I J-ih! -Jj* L>=j^' 
^U'lil *Il) U ^N-«ui JUiL y jyjUl, tL^^lj jJy=Ju ?_^I iJll^ tbs?^!. ^jl_uJI 
iL«JJiil (jij.'^JI (^1 ji>5 Ji^ UffJij>l qLiIj=- 'iX* A ^-^ 'J lW* i*'^'^' o-^' 

ajJI ili^j L Jj L^'JuiJ, S.iJ'iMt iLLiiXlI) X-i-AHil (jBj'il Jj_=»o cHj-^' 

15 i^iAjI ^.^U Lii'jslj ffMjiij juJI LuAi U <pjto)l iXj Aju«t j_c *Ut ,^1 i}~*-i 
J. g, >» liidiOJ I . ; * ^ I^^Lj .^\ Lj-j.Li*) LP)''-'' O!)^^ |jy*'isj^*y \y^^ 

jfioy qJ^U^ L-<j_J l,-j,,-,i f^l h JlJji iLja3 iO.'il tr j^ \ii^ LjJLjs-^ yjiwii 

^^jjCi-j (j-xjLii jyioo ijj_^i jsui liUjj j^s+J^i j=3i i_.ij4j sL^ti^ip li 

20 (J, l5>jii-j i^'i JjJ^xJ tfUJd'j JIjjSiJ! _j:S^' jj, l^jiO 3t i_Ah |vli _j-^l 
[Aj,\ iUsa- ^^^\ JyLi y.i Ulj Li-JJiJI JL;-=- Jy>Jo IjjJj-j J f^^ SyOJ j^t LI 0) B ^j^j *) B (.i. „) Qoran. 5 ti. 24. d) pro hia : ^:i^ JLSi 
JUs I^pLji _^ (J-— Jri' -=-1*-"^'. JLHi [jpaAHII lii^Aj J.:>0 |^j*^ (mnrg. i;i..j*J xU) 
li- e) C' l3iA*>a! JUii ^Lfs- li^jtf _jJj, Quae huluB diapntationis sequuntur 
post ^bUJI in C non exatant. /■) AMiAi '^i. g) Qoran. 7 vs. 103. A) Qo- 
ran. 6 Yi. 25. ^ Ail i J» xlijl .Jj. ,j» .ajii, ill 'ji _^i ,^JJJ| ^.jK M, tv^i 

»i JS ^^^ y^ iL, J^« L,Ji ^;.JJ Lf=lio jj, ^^.jjiti ,^^ ^^^^^ 
oljl Jyij l^i ^ 411 J_^j. iU. 4o.„3 a l^ _^ j^J _^1 ^^ Ji 

IJ-^ . Uil ^ iL„^ JJI «u4l ^ J6 e)ji_^ i J^ l^UJ JUL! 

^K Ojj_i ^^1 ^.ji 3i . li ji, Ij j^_.; „^ ^^ ,-^ jy^ „ -ji^ 

j^», *^j j-ii, u«xai ^>5j ^^ jij lCj j^ aJSr^jLTu^ 10 

J Oau^ ..X^ t liUi« ^^j -^ Ij^, j^Lot, u.J>5, j,^ tjj UU ju. 

u, ^JAiiJI j XxuaJI fy Sj^LJi .j^ jy- ^, .julJIj ^lUJi lijji 
j r^^^i^ ^ i:;-^ ^_«^ ij.C^\ ^ ^LiiJt _^t ^^yt d^iAi yU^ 

"-^3 ll^yi jUillj jLAiSII ^ i4 Ij^ J^ _,_tj ^03 J^ Ulj 

^.,yjl> JUill ^^ lj,jf^ f^^U-i \jj^ iX-5 ^1^1 UJO^ flvXUilJ 1UL*3^ ^yj^ 

J^ vjii.J jS- ^. ibll, ^.^S^l J.^», tu ils Joj (Ui ^3 .^Ij J, 
^iJ, ijyJI Jfl-LJ ■iUj ^j,oujl i Jijtjl jL^«wl fLi ijiil «j, ll/j U 
^^i Uj)^' t')'^^ i-r^sM^ J^ Ut I j..,ii,j t^}j>, /~i^ o5**^^- '^^^^^ 

UjJJIj Uy-O-lj fUUI JU=. ^ ;^B fUJ J^ Ulj t»_, _LLb^ ^^ 

fi) B J^l a, yH. b) LoouB tLiipGlUtnr quoquo sliiA)!, vid. Jjcqnt III, 
n., 22. e) B ^^. d) B ^Ji. Legoro Toluiasen) ^^li, aed toitua C, 
quom viilo infra, booub siiaait. «) B sine puiictia. /) B ^i. a »^,o iL^JfLiJt, «-SI,5 o- u-j-V' cr/' '^^ fr*-" J-* !)^-^ 
„^, vjJI alubti ^l^lj tji^ J« S-M" «i1iU=-3 edu-JJUl >»-4f 

^>i^ „I^J jL_LJO flOJI iuUsUjI (^;^ ^'j-^ J'HJ'J/- O-?' V^^^= 

.1^, Uji oj~.-4-, oji ijusi! ^^jii ^f., Oji o^> jJi aw^ o) C haeo sio habet; U^ j^"^,*^ J-:?-j ,-jLiJ J-s^ Wjj^I JUsOI L^'^ 
..yyi::j ^UJjij t-Moiiil (yi L^Liail ^' Ij-J-j iXj JUak^ |.,^ iA-^-= JLj-c 

^ sJjiib ^1 511 ^ _j_3>_, ^ J^^ j*iJI j'JJi* Jj: ijUi aJ JiA! B^e^ 
^ {1. L«i) .^^y^ !^^ l;M=>ij »}j^J «j^^^ J^ IJI ^ .jJ-^ l5^ *'-^i 
_^ ^y, _j_S>5 Mj^ii' jU-^ UV^+^I ^M L^5 f;L.i-' ?^^^ ^^^V^ J<^ 
^^ u^j^ Jx 1, \ ^JLJ :i^ JO^jI^ ^J^! ^Ji^f^\ y ;JU-Jj v^^l,5 

.y^ ^yt SJ J^^ a-i-i ^JLuJ iJ-;^ ^),La-i< »Jli LiLiJ-o j.^ Ulj, C|^_^yJI 
^cJjt^ J Ills yUxii ^y ^Jl«ijJI ^ "x**^!! fyi •jm\s |.,l-*J^ (^ >_i^)l 

J.j:>5 tl^ »tJ J^U, bjU= ^yM^>l »jj-,-c, 1^,^-^ U^ d !j**=^ M>^ ^ 
^p,\ ;.-^J_= ^ uJ^ i;:J'lLjl Uii. ^bCUl. 6) addit; ^^yi^ ^UiJl. 
c) C Ij^ JOi ^.,1>X*^ ^:^ yl jv^. d) C ^yJIj j^UJI ^. DHindo Lie 
ImliBt: ^yj^_j\-f vJJl K^UjUJ l>i^ glr*> )-^f-'^ ^' *-^'^ iiJ^'^'™^ ^'Z*' 

t-J.I rjJj*-^ -|r*5 ^-*rHs jWP '-=^' S^Lj4;l --R-^J k;'j^-! J^-"^ ^' ^^'"^ 

(^1 ^^y-*=5 jUjp UiJI KJUJJJ ^;jO,-:)! ^Ij^j jWj (aio) UJ! --iJI l^U 

^^y.1 ^=yLiJlj Jo! ^jLs^Ui fUiJl L)~l^ (^■^ w}:ii^. f) B KiUxj^j, /■) B 
^^U (!t mox ^^j;,.-^,. g) B 5obji>. A) B oddit ._flJ!; of, Ibn Khord. vo, 6. tiby. o^i il g^ ,,„ |.gi r lijui! il 11.JUUI j^, . i^juui 

»U~ it J U=.^ .^LL: il J itl,.^ 6i;^_^ il uo^ ^ J^ibi. 
cr JA6j (tJ_=.^ J,a„ il J iOs.^ ^lo^pl il J H-U.^ o«u B 
il J i-U^^ blLLii il J. ia=.^ l^s il J ii_.^ io,^.Ii il ij,^ 
Kli.^ iiiU il ua^ j^ Ailij ra=.j^ vJiA^ il J -iX^^ li,"ikll 

il J L+Ii, iiup; il J Leli, lo^gji il J .Bjiiaj, jjjai il J 
9 f ia-»^ ,_j^ il ^' iu^^ ^j_1j il J jot.^ ai>/s= il ^ 10 

J u~Wit* il 3I l>i*« il ,1 oj;*( il 5I uJjI^ il joU-J ^ diti, 

ICLjiJI ^^1 il mA.J j^ j^b,» St^ji, Or'J^. 4-liJl ,1 „l,5i il 

^ cyJsijf »>^l il ^JUi^J „, JjWli tlit.j^ Klc^ illy. ,,^^ il jl 
U-W cr -^'j i'J-ijJ i4;+i> Al J L^lx. o(«i il ^ asy ^li il 
IJu,» il ojj^M ^ Jvibi «cr*^j-) ijJ'^j^ >-!^JJ C~» il jl I..OJ il 1» 
V^ il jl 0^1 il Si,^ ^ j^i atlLb.^ iOay. ^1^ il ,1 

•) Q^ Aibi ^y ijjti il i^, ^jj. (B tj,b»), s) B 4-j=- «) a 

oUj, Qodiiina VII, 2 eiLt.1. Biuadem nominig pagus inoot uniui iiorao distantitt 
a BaJilbefc verBnn oocidontem, yid. in mappia; ot of. Bittor XTII, p. 289 8eq. ot 
1316, Baedeker, p. 628 (Tt'U). Toc.lur haeo »i« jlijl Ji,^. i) (Jodnma 
fU, a j«^l y^.,^^*^. Vid. Dimaahqt ed, Mehren, f.t. Of. Mehron, Sgiien og Fa- 
fcriira, p. 66, Killer XYII, p. 1484, 16M. ■) In eodie» leolio inoert. e.l, 
utruni 'i^^y, an ij^Ji^^, lioo iferora eeae ostendit QodBraa. B iULjJI pro '^,^; 
of. Ibn-Khord. VS. f) pro hi.t ,\ .^ il ,^1^ ^| _,..>:. ^ Ai^ 
^,lUj yie JjLu L-a^ L^ Oi^ijJ At. J)) nddit: ^1 dU*j il, A) 
o'lH 0^-« L^^t Al jl uljj4 Al jl d.jil. B om. il ^1 ..to u^yKll. 
••) B lj» ,:»vu il ,1 „jill. t) kaio omnia .m. «s_Lj>_>! ii_L^JI il ^' iX^yfl ^_^lj Lii—jii" il uy?^' er '^'■^ '^^ 

ijui |e*--M '^^5 ^^Z* '^''4«J il ^ id=-j-e oij^l o"!^^ '^' --^ S-Le-j^ 

^J„y£ il j! ^b il i^LuJ i^H^ 0^3 * ? o^v^/* ^ il ^!_i*^ (y J^i 
10 ir/-i_J lit i!-Li_lt Q^ lAs-bi A idsy. idsyi A_j^' yo it 5! iiXuo i! jl a) B ^^l/jiy. Booundum Qodnmo n\ 7, ulji mole ^^^JY, iaoot in via 
quae TiberiadQ duoit Baalbokiiin. Loco huiuB habot: ^l j' oL-c.Jt il ji 
jj,kJOs. Doinde hio addit: OlijsJ ^1 J iday ;_ey il i_ii,j! LjJij; ^yi J^itij 

it jt i^Uc il o'cj^! y^ S:>ii^ -^AsyA ^LwJ J-q- il ,jmJs3 (^ j^b^ 
y;Jd=-— « Oi-'i-«L>. 6) B ,j-i«tjtj. Sine diibio intelligitut Toiaeir, antiquum 
Asor, quoqao Taair nppellatiitn, Vid. GuiSrin, Description, II, 1, p. 2B5 aeqq., 
TSnciii^iikot p. 3&1, 

c) B v^r* *'"■ '^^^ '''"° **'' itinerariiira -qaod habet Qodrcma I'tH, i -8, 
Ilic banc viara appollat ^^J^^ ^j^- Pagua ^jv^yit oat yetorum Ijjon fTolI 
.Djbbia). (J) B male ^^ ^^c. 

i!) B bis distinoto iJ^. Cf. GildomciBtor nd vera, Z. D. Pal. V. VI, 236. In 
mappFi Tan de Teldo Mojdol Solini ab orionto riiinao Solim (Kliuvbol Solim) 
quflo quoque meraoratTir a Rittor XVI, p. 790. Bprerger, p, 102, proposuit 
Masgid Solrcm, 

/) C baec onmia om. indra a XXj^I ii J. 

j) B :a=y. /() IC^AijJI it jt jy^ ^\ \Sji ^ 6j>by CsJ_>j_» KJ-j>p^ j^Jj"JI ^-{_j A! jt ijv-ftJJ'I^I lX:??.^** il jt Jjj^ i-.^ B 

il (j^xKtt i;>_*_j Q-x iXi-Lij* iU^y. ^^li it (jsOJili lii^^ ^^ jc>l_i3 
gJ, i' at 6jjl1^I ii ^t* Jjjf> «>aj il Bj_E ^ Ap-Lij f«|^jjjuy tLsr^l 
_pA^ Ai J Xl^y fij«i5lS it ^y Ojn*.^ ^^ ^U,* CiU-sy* 3Lb>j-* 
A(j«ijLJ ijJ lA^i Cid=>j^ ^JS^ il QJj'^t ^j_j_j ^^ lX-sJj, fjiU_j>p4 
o'-'^ ii ^* qjJujJ |.l;Jl vii-^ At eLs^^I ^^ jeib', * i id=.j_* t[:^J Al 10 
iv_jLj Al ^L_L-E ^yt jd^li, liSLbyi i_j|_* At j-i-w ^Y« kkcJij ffili Kby 
otj^t lyi i^j» ir^i'^yi At 'lijjJI jy LXitijs Kl^jj. iLL>r-* mc^jjJi At ^t 
A! 3! LLwjSJ' At il |.^^ A' i4o'-'*T^ o"* '^Lij (,;j^=y» ^JLijJ At 

dfOii=y |^,blii™l: At mIj p^i Cil>jH JCb-^ M K-aUOI Ai ^t Ojt^J 

a) lV/JIj bU^ At j! y^lJi^ Ai 3I B^. 6) om. c) B j^js-UI, 
In aoquitur: ftPj}^ iX;f\w^ ^i (_f~djlj A' JCl^Ji j^ jui-bj ill^j-t yjuaj 
'i.v.A-j (j^ L\iJj5 !iJc>_^ (cod, s-Ij^-as) Jk^.L^^li Al 1, ( ;..<3 kJis>_^ ti=-_^ 
i^JI (j-JJUI. d) Id oBt Hebron, e) om. ied addit; ^iljiwi ^ iXilSj 
id=y. ILby, ^j A' i' »iy it. f) B Bine punotii, Cf. Qny Le Strange 
p, 48U geq. p) pro hie: at=-j^ *JjL«^ A' 3' Mj-wJii At IjI-wjRI' q^ lAi-li^ 
iiLayi il=ij* ^y^jii' At jt X^ifrlXil Ai 3I Liy^j! A' i^Jjl-»-ij!i q>i iA=-tJ3 fcby. 
A) nddit: ^t ^^yiT At. i) 'ii^y* 'ii^yi yUxj Al 3I. it) poat 

i_jU ha!)ot; Oiij^! aJJIj i}.=-U .*JjI jIij A' j«« ,^3 jd>j jiia-j^ jj-j^fi At jt, 

ooIcHb omiBaia. I) B ^li. m) B bia Uu,yt {'tJu^^lf) Edidi ool!, eiipra f1, 2. 
«) Strttio S— *i<!l diatuntia uniuH dioi turn ab Acco, tnra a Oaesarefi iaouit 
(vid, Bupra p. fli fi). Probaliiliter dsBignatiir loeiiB Tnaritimiis a aeptentrionB 
oppidi AtWtth {^i.^JJLE), ouiiis lainne etiaranunc appollantur Tell KenisBh, 
Tid. Gufirin, De^cfiplioit, II, 3, p. 879 seqq. Guy Le atraogo p. 177. Bekrl 
et Edrim loDum aov. momoraot, contra reoeporunt Haifa, 0) Addidi ids--* u^^^. ^v. ,> « r^5 ' u=;y^' t> o^f ^ ^' ^' r^"^' ->-* ''^ 

wJL^j Uu^jj L.vj)>Lii^j, it Lj_^ jj-tj5 (syJijj ' Ui'iil jLif jt-*j " LjjJI ^ 

^1, 1 y j jJijjiJ! ^3 £> ^1 ^^ -^ " L'=-*'=^ r^-x^ '^r'^ ^^'^ ' L-^-y 

B i_Ls ci-ja-fl <'^,e^^' ^^ y^li*5 tljuJJi i_c^L^ L>^-^' "iJ-*ai OlLM) 
nyj, e"^LU ^^ j--^^' ^Isbi jLs^ll (^_i*«i' ^:'-|;-*43 jLjj"^i j^' '/^j c^^l 

■ [jy^^i ^\ ya=" j^i j'c lW « \i^ ij ^i-u; i_e^. SjjJj ' »_jJ^! ^J" *-)' 

*_J Jjjsll C5-Wj5 H»-aJLc il— J (jLu'^ilj ijLjjttilj I (ijjlpji y^ ^;~i-^ "-f^ 

iip. ^ ^ ^U. ^^ y^ «y= uioiSljJI ^ 5^' yv=- Jf ^j* <AxJLn 

fij ;Jliji) jdilii liA*^ 

L*kjl iL-gJj syi'i: Lji^ 1.:;^^ jj-S" J^-f" fcjj: j_<a--t ^^.aJJsI LU*^ lJ-Jj 
IB olj-JI m^JjJ') jSJ'\ ^,':) ya- ^iJy. yi<i' Jj, iilJ^ ^Uti i:jlo * JCJL«lj, JW 

JLis\JI ^LiJI _jir' ^ n ^i> f jH-^ ■^l IJ^ LiJ^ Ly.LjS S JOjJ^ y, -M 
_j_Llj rU-li: Lfa-^^ 3j^r^ Jy^'i^ l^jj^ ^^j, {jZAi l^JUtoM ^yf<l\ a) ffii i^pJJij. 6) add. iLxj. c) B yew. d) B yu auperinHorlpto 
bw. e) -Lsoi ^f^- y:,yL«o. /) om. 3) C jUUJ. ^>*l,. A) C 
aJU. i) C om. Bt Imbot doinde f.J^\;, ^M iLu' ilit^ ^IJyo hJl*,. Sequitur 
mnppa ADgypti (B p. 97). k) om. et inox habot ut B JiX«. C *Jj. 
Ill) B Ljl*!. h) pro his tantum: M^y' j^li ^ylJ>*J■ 0) B eaepiuK O^. 
^jii. p) -0,1^1 jLiiJI. q) om. B (j^/>. >■) B Uc, Li^. 
Supra p. 00, 2 Ii-Xi>j3. Yid. infra- ad itiner. Dainde B ijiijo, jJijJ. (^^ Kib^ ;r^l^ j^^ ^ ,0^ jJLilUJJ jylll^j-ll^-^ 

4)) si^U tj-ir^ icliu J^^ iLsu -il^ -i^^ -i^ liJvL Sj^Sjl iL=di 
UiJ^ 0-°3 L-^I iu.^1 j_^ li<i,Aij::»l U5 firAi^^jJ L-CjiJI g'j^ 
-bLU^I L^JL^^Si iL;j,oJ-; LI, Sr^l4..(.uij| olj fc i^U J^^l r, 
L^XyiaS lV«JI UI5 anij-Ii ^ mips\i\ jjjjjiii L^ix* ^^^ ^i i^j 

rr^' P;^>^ f^i V:^^ ^^ r^i ^-^^ o'ir^ ^-H^ o-^3 ci'r-' 

o) B |»jj) wj), cf. de Sacy, Relation^ p. 663 n. 84. i) ftddit: uk ijJl, 

e) B i_iyii^, Bod supra rccte ov>ii^, C ■ .-j '- ' ■'■ Cf. GdtTal, Dnaription de 
■VAfriqiie el de VEspagne, p. 178, ann. 2. Dainde B .i>*U, nt B supra sino 
punctis. f) Ibn Hiiuq, a1, 10 habet Oya sLsu, quam lectionam conflnaat 
Rilrfal, Tid. p. 188 ult., n.t hio loons diTersuB esse Tidetur, airapl. Oya apud 
do Kiiny, Jldatioii, p. 643 n. 289 (of. ibid. p. 698 n. 24 o'^ ^L^^). Loci 
,u\*- 'il^ ut i^v^-i' ili-' ibidom raoraorttntur p. 646, n. SB'i et 363. 3) B 
,.„:*-, C ut IJ soprft ,ji~w. A) B hio ul supra (of. 04 ft) a. p , Cut recepi. 
i) 0, ']iii Iwuu post JLojJvJU habet, scribit h. 1. XjjOJX-^L i) B et C ij^j., 
quae lootio otsi quoque a Jliqlit memoratur, Tidalur esse falsa. In TCidj al-'arns 
T, lij. vooatiir .#Li) JSj. Q ^5. Transsoripsit locnm Jitqat IT, tl", 10, 
ubi raslo iLOjiJI pro iUy.fi\ ot XjjJ- pro BjJ.. m) B y^, C »;#iyj?l 
aj^UJl. Pro ijJr^' '■ Mj^ ''''^- ^^" H*"^- ^ '^1' "' ^ *^^'*'' i-TsV 
b/Jj, ^iJ*i U lAp _^^. 0) ^yS^ LiUj. B oti«m UiU;. Sequens 
t*:>l quoqne 3ic scribitur supra p. oa. Mappa B j*s-l, ibiqna ponitur iniar 
L^ i. LlJj ot wy>^i- P) B r^y et supra p-*y, C _^_jJ. Mapp« B ^^. 
PoBitnr ibi inter ^\ et ij>J>iil, sod in ripa opposita. Conioctatft soripsi. ^ PjJ_Jp- l_)^^' '[;'— ^5 "' LT*^ '■■■*■ * i ■ ' ^■^'" "'"J^-^ LLu-*** ^^j*;.! l^p-i fXi sltfjLj, JCiv^ i5 ^5 ItU-^ o[jA^i l_^j ^yi=- i . ; . .; 1 , r jLLs'I 

I ^j by^ja •^^yp'j, H'J-^ oiJitfii L^3 aJ^A^i iilLrw'^l * ijjJ-" u?}'-^' iJ-iUaJ 

(/Sjy<il slMIj* '^iT'j-^ ^'r^-5 -"^ '^"^ o' J*^ i^*rfj" ajjS'ti^ OjiiJI j*^ 

LJ jtv-Jlj Oij^JiJ' li^Xjti lS-^Li ^i^ L*4; -^JjJ' o' '^' c:Jj.jLs. 0_Jj-j 

fir A t_ijt«3 

jLixJ! ^r• jU=^ ^jf^ jJl/!* J.*i=: UjUwij fc ^^j*=>ijiiJt (ay.-_i_f JjiA^I, 
J^ j-is- ij-^ •iSi:i ^.j^ '--ti i'^i--JI ^y -^^^s 3 ■lA'^^s iaU^JIj a) B fliXi-i, C sine punctia. Deinde om. tria nomina sequentln. b) G hnbet: 

i*JJ!s fjij-5' x^-H u^T^^i*^^^ uVj^ 1? l-*-i*5 -tiLjj ^^x^s u~fr^' Vj^ 

et addit: LsiLj Lk-w i)_i_ii LgJ-« J.k;^?. L* L*;f^l ^XJ ,_5jJi *-Jj')il iiXt^j 
Sjjlf ^^iXj L^ ^yU lXj, loijj cibSjj, b^lj)J (j-aSj 0- 'i^-^-i) ^—tt^Jj 

iLi* Lf^jii! b>L>-^3:o*li |.jjl! L^-dc ,_Jj: ^1^ 'iA-Sj --»-ij yiX_* otj lij-j^. 
() C ^Aiil d) C |*iJ). e) C LffjU. /■) ^^^ jtOw^l ji-?u vtW-JI 

iJ^*^S •^j-i' -■ j. ; v**^ ii-VJuCL^ JU, i§^ B—il—c H.Lj' J-*^ liyljj JLcJIj 
% _,JLjjj i::,yb> lAjy Jf J* tJl ^1 (1. v^*«>) V^««'' ^-A^ _j+^'j OijU' 
£J#J^ l«pj.. -0 B j^. i) C addit; xSUtLi I^j ^I ,.,3_j£=k3u ^JU**— 
ji^r>li3 (slo) ^^y^). |.jUit i\ OASIS' iktii=^ J^~^?^ ^*i^ "^ oeterJa omiiisia. 
tw) Infra in B inepto looo idem locua de j>jJuEJI legitnr oom pauoiB Tariis 
iBctionibus (B*); ibi iiU^ibXa XJb.^^ nt qnoqae apud Jac[nt lY, lit, uit. aeq. !i-U-E» L?OwiJ.w^ Ijt j-A_£ iwjw. L(-*jI KJL-ilj, ^JjU iLai>, ^t; SOUCs* g 
;fgUl. IGfjMj, jLsnl iOtoji^ yax £j|p ^ fiHO,jj>t ^\x>i idJ^ ^yaji Ljj,* 

v_ijjJ! j^j^ j^l 1^ ^yx %jo *_JUj aj_A ^yi jLi-uji ^ j4*4*J! 
Cr"*^ t*^-! '-f^' *i>^' ^IJ^' L^ j«" qW4 o^ 'g-ji' 'j^jLv^* v^3 10 
n v^LsOi ^1 (J^^b- m olj Bj-i-fXJt JiL^I, a I 'i^.^-^ K-JLi, ^"5! ^ 
Jx ei^-Lj j-^L?-j Ljiwj lisUI j-«L>5* jjU- pL_uL=- jjo oLwJjI jiyi 

'"oy^^i'j oji^^* u 'J So"*^ '^^^ "-^y" ^J y' '^-5 '-M^ -^^' 

a) B*, C et Jffqnt iU^t !m*jIj. t) lidem om. c) B j=*l. B* iXi j Jjj 

„%Uj)i|j lXjj UjiiiJj i_rT|v" Q-*' i') B*, et Jnqnt ^jl\sjJ3. Pro l-bSw 
B* t.AjLa. Ooniooturft OildomoUter Z. D. P. V. YI, 288 n. IIB non ptoU- 
bilU ost ej B* et JHqnt BtViifl LS>^Lx*j Ji-L4=- LjJjLwtj. ^) JffqUt 
„L«Ul- X-ijjU,. (B MjJt-»s). Hnousquo B* qui habet g-Ls^. g) B Uli=.. 
A) pro his : ot-I^ _^ H,y^l "J^ ^i^ yLwj- B '^/l. I) B J.*^- 
i) C ^gj, }:^5 yJj ^Lij OEijJ!} X-Ji^l, w^^ls liU-J!, OJij olj-i^J'j 
^j.iJl p^ K^**J^, uddons: ly'j U ;>: yJit yU,. m) C om. ut quoque 
f^\. Infra iterum dosoribitur al-Mahalla, led partim alUa verbii. rt) B om. 
o) B liA«. J.) BOoI,. 3) om. r) yi^!J4- ») ^jy^, 
j_«it liiXJ_«j yLjpui«j U-jJl. Deindo babot HjaJ' J.*iit ^^ BJj*a 1^1*^9 Sul* iV=»-!si JaJI j^ *jyi i j^jjiOilitAlls (j^^UaJ! j-t;-^ a-_«jji iXLj jJ'^ 
Jl^-i\ Bj-iJ' i-y-jJIj, stH^I -^H, Ss ^-J^ d%i sUi A d*:.-4y f.Q* 

^jU-j ik.A,iAJ iL^lb V^'^ij *^l!*^' ""^ vj!b«yi 11J;> otj^bU Suwb- 

i_aJju' v!?;' ? fP^^ uk> ■ /'o'""^ ^5 t^y O'^** '■'^j:^' SjLsii!. y, 

s Lj,o>ljJ ij ftoUZtf o!r-J= qJiII j^^^i i[jayJi\ LjJ-f iA**aj y-*-J' SSi 

j_,^t ,_5y>5 ■ yJjtsJJI juq- J^ R-iy Jj^ ^ ^ J-**-* ^J" t XLL^! 
ly^^ luJj jiSs) tdJinJL) «-wj1j i_V*-JI J-f-'^S Vy^' UH iW*S "Uh-'^' 
' »^yi 3^3 lSIiAAj JiS.i~Uj ffl -Ja_* yo* ^j^ BjiXS J^ l;.(wt rgj^lj X**^' 

y^j rtuSyUi „_^_, vj*" 5^'/^ <'|''y--II ^_L-!lX^ ^J, ^y^^lj ■f.U':*! >?^ 
iUsLjJ BpywUiLl, ( ,jfjiUt jui-Ce- At tj'^'.Wtj ijitj-':)! j^j-^^-s- ijoJUi^lj, 

jv^XtAJ '( i&Xi^i j-jiJiS uijjuj < ii^Icj iC-4!^Lu J-j*! <' LjLwJ! ^.xJs < ULkJI a) U om. b) C oL^-juJIj, d) C om. d) B J^, C %xi. t) B 
jyysuJI JsijLsUl. Doindc C f.l&^\ yJa". jT) C Ju:*A>- at addit: ^tiJUJi, 
gyJi! ^LtiiiJ'S J^I uaSJ Ij! aUaJl. y) B oorrupte ,»-fffU=-. A) addit: 

In marg. B 1Ce>^I Xj^^^I ilWiJI. t) (JOUJ. () B ya+ij,, yiw,. 
m) C ^ at niox oIJ«j. «) l3j^\. o) f'^U'^l p) C LjJij, SSUII. 
3) jiTI et doindo UJbs^ ut max L/ly. r) bU^', s) C addit ^J^:^. iUlii |ji=KJ >3-w Jf ^"j^V^'s -tiUi*-iJI «U)V+^W" ii>J^3 U'li^-J ^J-i ^ i ''f * J 6 

..liXJl k^^Ji^. !i_Jl Lii-Jii-j iiu-ji! ^ iiUiJt 1*+^-" ti-^^^^", y'-'^'^ h,j~*^i 
^p- '^fSJI ^M"! Q-J Q-^ 4-1^1 jl-^ O 11-JI3 * u-^i-J ^L* _ji«'' 3t\=>|jJl 
jo^ /«jllj ..yjLff j-^Ji IJ^ U JS, liiJj *)M jt^ JJi. ^y »JI L^LJi ID 

,,>^ ^ ^ ..i^r ^^1 ^ ^«-L, J^j i JLHJ ifjJUJt, !^^l v^l^l 

CsJ^*ol ^* J^j ^"iif B/ij; ojt^' i^ 1^ c^^l fl'JO! ^^ »-Ji i^^p/Jv. 
syte l1_* L-^j^ ^■^^i ^ty _pJ*ll i3^ i' w=^l J--' -a^f- ^,^ 0) C om. i;^, AA i^iU in inarg. B iliytJI tf^-^-J IfJl (i. »■ /^^) -tJt X£Li. 

C ora. tJ^l. d) om. e) B oUL:>, C j^l+Jb-. ^) C BjJj, B B^.^JIj. 
p) C '■UJ^. h) Uyii'l j.-i^ i' i^Uui. j-jjt cr ^;5^ («o^- "j*^)' '^j^s 
U,m:>. Deinde B j^m^. 1) B L^l, C UoJI. fe) B ^^. Mox *jU i) B S^Ui, 
tt.) B y.*5' OJj. n) C haec ore. Delndo habet: ^L.'lJI j^ J^, Jul ■.^i'-t^y 
0) C add. y. Bt pro ^j habet ^..JJ. p) haeo om, el habet deinde: 
j_=.! jU^ ii,yi*JI j.-L^ j, lAJ* J^i-ai3 ^]y^% (Bio) ijy-Ml , .iiUJj jS' f!<J^j K^Vl Jj: j^^iAj^iJI ^ '/^^ juLLiaC* j. sLLjJt Q-*^ y^-^ 'HiJs 

^ Jjj>Uit)i ^bj U iAj,tJy L*5 T.L.'*>-Ti Q— c JjljLlsJI ^JSlij) y^u-J f'^^ j-*— ct 

yvJaU-f ,ij: O ^^jyA-Ji ijx * ijrfjjs jfi'l ijjM^ L?^ °Laj ^ye ^^jsi\ fccLsJI; 

1(1 J^t /*-Jl j-H^ JtlJbL>j «JL3ly«i lii-jtJ-j i_iM3jJI (UaJj* aaxJUI X=-Uvi ^Ui 
yj^ iiiOjXil byi)CI BJi_fl> ^t^) i*^!"^ i)— *[? ^j^*^ r"^'-* cr'r+-'^' .LimI 
ft OiJl^ NiiU:* Ui3^[! ?j^ ^j oi^^ « yrt-= o5>=^ "^-> * i-?)'?^ j!^ 
JiliJI j-i.wJ5 Vj*^!s *LiiJ' i:^\j4Ji > — j.JI IlS—j! '* .^^ fijii^j i_iijJI) iJlj 
i^j:«ij: w'jLpJ- p^t, jKjjjjsvil v^ly* xJI fc^tiJlTla oy^'i i3lr*-^i e/ M-^i (i) on). fi) y-tu iL|Js \ii«5 A-'ii:^ r?'"^' C- c) yf<^ S Lu., 
rf) C aildit; ifj q-'"-^' j^^^ _j#5. a) B Lfsl^j~l, f) C pro liifl: ^jJj=^Lij 
;<j^s~ i::iLjLjU.3 U-iii' tX=-Uvji (1, ^jS) iCo j.'jjy' tXLJI i'Ui>5 p-! Sto^-Lj tjL- 

«.jiL> Uaj' Ji-jji jj-ij Lilj-Lfl i:jU>iJ:J-j »-ii •j.LxJ^n^l .g*^^, r-^y '^A'^ '— i-^s 
.liJjii'l iX-s j.j'^JIs JO^I ^^j_c UlAaju t^LjLil liyjtfj Kji.*^ n-j^ I.P'^h yiX, 
J^yiii ItfUj Kij,j^ yUJtj ^ilJJi ^:^ _^l ^^1 _,.^ jOJt ,1.1 Ui^ sjU*J! 

.jjl ilkwiJ^ -i-J^j^ Usl^'j UL^. I?) B <im., C L-|!-j. ft) addit: 
fj,\i i^v"^ J^/^lj- «) vJ^HP-f- h) C jJiijj. ijv^l. m) C 
M Jl^^'j. n) 13 J^i, C U>l. .0) B ^y\. yj=-, ^jilA Ju5 Hjiij J5O} y=5 J)s ^jXf flU< Jd'ljil! ,>^ U_J^I y^T 

Jji t,Ajl iCi*-, cy^js ^ '^^'^ uWj ''ji-^ ■-J^i.^^s c Mj-j_j-= f^^s * tiry 

^'jyLi H " bUU ly^yy < tjLsiJt J^ i^yilj j+jJi ^LLiaJts -k^lSJi ^ i_!}=» 

B ji^l, « ijUJ <::\-Jj s^ ^ ' fjjf^ \-MJ.\ i55 « |^'_r*^ gi»^i ^^J^J> 

fff S Liiuil ^,;<»J j^53j*J g^^ "^^-^ oi^J-" j^^' "jJ-^j* li^^j o^*"^ 
it* j-c^ Jd: Hjiyf^^ ^ L^*-ll v-*J_,UI ^^1< JjwJ' ^-iLi- SLLilX* S^^^l, 

3-aX. HyJlaJt, aWjLc^i^) Aic HjJ^JI i^^^' O^JI g^Ji! ,Jiks* v/i' i^' 
f^b- L4-J Xi-^ ap^r L^ ^ j-j-ij, ^ ^ Cs ^^UJI />> Lj»Lij 

yi^j ■^ J.U1JI SjL=- ^_^ BJO^ vls-jl^ >"-°^ W^ IjLSaUJI j*aS, ,j^ 

L^ W'iJ'J/b :.iyh=>\ iXj XJjjyiJIs fi/J-^lj yatl (;^-i-i jjUij, UJljs IB 

Ji.^-^ L-j_j ^y^l lij-JU' |.L^I sjb- j^ /"KJ-jA^ ,j-.*«i ^^i SvJl">=', 

KjLm^ XaII %y yt LjJl ji= o!r^' ;*^ ^-f-J u^-5 "-^ f^ '~*'^ 
j*q- U^ er^ j^l ■5r ii«Iyj Ljx^ y>!t ^L?- ^.j &JjJ> ^bU. _j-t-jJ' 20 cf. f.o, 14 aeq., n, 2. e) B ^Ji. f) om. ?) ^5C=>. A) ^yll. 
B lA:>1j of. ai. Tab. fc) B l^^. I) pro hia; XJUii2- ^ y^ ^^ 

^if LjAc JO*! i\9 jjUttj v-o- (.Uil. m) B v>=3- *) ^ j^^- J^J L_^_, XL^ bjLLa L^ H-^f ayih j,-jJi Jj: i.\^it«i;l y^ I'lV'j 

cJ^'p O?-^' -!■* o'^ ^v^ S^J-^i r-*/ '^'^ ^' v-^^ LP~ J>E ik^'-^' 
£j'r-^ ^-? iW^ [•^r^'s * ® .y^' TJ^ '^5 j'^ '-'^j' lJ^' ''ijj^J' 1.^-?) 

^^iLji:i_, is- oC/j^^i i_^' ^7« L5r^ ^-^5 co-'^' L'l'^'s ^-*^''^' ;j'^' 
i**^j> r'-^'j jUiji ^y^ /-Li^ ov=-jj p;^; ^(3 ^Jj^, ^bcLti' oU JLLd=- 

rV*^. i>^5 V;*-' 1^:^^' '-Jr'^ <J^'* j^j'^V^' U'^i^ jlijXfl vi>-i=-^* -Sj 

V_7*J!3 '.JyiiJt _p=^ v^J\.'' Jo;i-j (^j»^' fijjob J I^J^ Ji^i, ;C^,_V! 
J:^'^S '-Jj-J i)^L>"j ii;*t^ ^j ifOyiiw Jj-jj i^-i^j liLi*,!^ A-ijP' ^'•.~-' 

j^j_L^- olJbUlj lui Ul^i _^i siLL. ^v^Uo ^ ^l:!, bjAj :v.yu. saUj 

iy-^ "-*-* '-'^^ -J^ J'lJj^ ^3 K^yil i^^j'^'i VU^' J**t1 ^Jj ^;^I i' 1" d)(/xi^ a) lin.flc ODn liabet. h) (R s^JuB-^). J^yjl ^^ S^yCI ^.,J^ yUj, 
Doindo in B scqiiitur primum idom loons dg |.^l qui Biiprit logitur ouin paiiciB 
Tar. 1.1. ibi momorntifl, usqiio ad _Li<U iijjswj. Daiado nudum noinon ,1^1 
ot kouna. Hftiic siipployi os (ubi ^ nuto |^.,!y.,! doest). c) baliot ut ^-t. 
ol", Ibn Ilftuq. I.>s, 4: Sjl+iil ^i (^Uj^Lha^ (I. LlJ.?j . _h, .AI) Ij.i.J_jj ...-^I 

nj^'i dsjj^V J^--^':' oV=' '*' ^ jr"^'' *) ^ *"^^'' ■""■ ^) ov=>jj Ai 

L^, n ?-= J^j-i- 5[alo B ot mo3C Uju, LU.jcI,. 7) C tantum f,.^', 

V^!- Soqiiontia ad ^^jyi J,*=. in B uon leguntur, supplovi ox 0. A) C 
oljjj. >) Of. latakhrl ot" p»en. iL ^w,!, ;L-i-j ,y.^\i kJ^j^ j-i-f'j vr^'j ^--^-jIj j-^-i'^ v^j'jn V^' 
jjl^ /i ot.tiJ>:> iJiSjIj oL-iLi» J)-=-'.) ^i*= \_ttJiJ!j tj_j ^^1^ Le1I*o ^lX^'j 
lyiT cjLI^Lj Lft^i viJ^■^(' "y:^ a^L^ cr 0*=^ ^+=^ u-^f^' cj^ cd^iJI 

Lgj_* ,.5^1 _j^) v^b> y c/ oj'^y '-''^'^^ ^^^ y r™^ r*^-5 '^^J^ 
LiJj5 is j-fJI I j-* v-^ L&re^'i -^^1 i+y^ yn^V-i! ti-^ uv^'-'^i uv; 

Jlti- _Jji i'Lj'^I N^I i')'^ W^J ^*^;J' l-Jl'JI V^^^' L-M d*^' '^';^*J^Lr »^jj 

fir ,*A3j+J '^i^y t^y O^^'-S -'^Ljyij ^yl-JI »-*A^ t'^^J ffei^j^i 
j^l „]^l 'byll ^ jJU, v^=^' oj*^'^ L-^ i^J^ f-^ "^ '''^^ cr* 

kS-^ V;^ "^^^i O'^^^-?"""' -T^ ^^"^ '^-^^■■' "^' f^ "^^ '-^J^ '^'^ 
fc*!.L^ ^Ljl ,_.,! ^^ fUJI iiJ;| Z^\5^ i^i ^iiW-JI ^-j! /s'b> o*^ 

iil^ly;JI iii--' j^s 'i/'^ '■Jyrj^ JjLLl^L v^"!^'^! jH'-"5 ^^*:^ ^^ i)^'^ 

Lit/JO pJ!* J^c*^^' >^ijw. Jj; &|.5tJI UXttJ[5 S:^V^J wKJjXJtJJ X^j 
^t ^^1 i'\^ L')' r^ !iUxiu^ »-rt-J t^! "Si/iS ^ov/il r**^! i^ 

,^ I,':* fjj; joljj L-i-j yXyJju M vJij-XulLi [..Jldc L-U ti-zJi i:>iJi SiJA^ SO 

ff) C I J ■ ft) cil jlJ~;>. 0) CjLilJt. d) a xi_p. e) Of. Ibti Hauq. 
1.0, 10. f) C _>*. i?) B Bino punctia, o_^j. A) Jjfcu. 1) C aine 
copula. 7c) C '-\^\; doindo B ot C ,;ywv<JU. I) B aino punotiB. tn) haeo 
om, Deindo habet: JjHj "ic-y^y* L-j1j -^liUI j-JUv-ji Kj-*^ i^LWsJi iLcl^ 
il^ljCi! ij^ -y ^5 S»^ liOJ-v. Pro liiXOo B Uj-^yo, n) B id^! A^^. 
0) C oni. y) inBorl: L^_jj.ii! j.ilj t^lj. 9) oljS ^3- ^\y^\ ]J>S' ^i ^ i, JjJU o^^bU-J! j^Ll i^ Liv^ liiou-i "fJlJ 8(|j^ 
o~^ q:v*^ 'I^' J^ j)>-* J>*=- AiJ.Jt «J-» t'-'r' ?'^'-?'j^' i-^-W J-*S 

ens iS-JjJil v^^' aJaLuiJ y* W-fr^ Cr5 ^-^^WfJ'j i)-^!} iM^lj i_J>iiiJls 
Cj'-^ts rVJ-^tj ;«^t, ^loli^Jlj uij-Ji_5 Sjj'^ilj jtiUll ^5 pHJ>s:OI 

up[xMS^ ?3J^_5 ^j^_j ^Lk=5 ^}^5 ^A^, ;PV=3 ;iLU, ^^.L^^, 

IB ojuLiiij ^jij iF^^,! ;itA--=, i^|pij^ ?j^5 ;fi.t^5 ;fjy.j «;fj„ ^WJ, 

aj^_j*=>j ^_j«=>, jvs«Liiii_, yi^V-s r+*^j-^i r**=^ ^^^''-'^-^v-is re^:-^r^3 

^^Jwb- UjU-cj j^4X.iJ ^^j^^j i^iUiUjj j^_^j ;^_;'j^J «|-^j=-3 [^J-Mj) a) O om. b) altj. c) B ^j^^^ j_j!, i^^jjI ut quoque i^j-iU^. 
rf) B et ivJ. e) C iULIl,. Deinde B x^^i. f) j^jJji^.. ?) om. 
^IjLf^l B om. ^. h) B om., oU*a**J!,. ^\x<}\j. k) B nine 
pancl.B, ^..Jo^ j;j^_^. I) a _,_^ »I ^ ^t. m) B yLu^L 
n) B i_sU*J|. 0) JU^sOlj, ,) B om. 5) ^p^ ^UiiJt. r) B iine 
pnnetiB. C om. jjLlsnJ',,. 5) bli ijdiUii:^! U3. i) B f^^^-'jj. om. 
f^y^ji. «) B ^-U*^ Uj-j, C ^iifeiU*,. t.) B ^_;_jj. om. ^jyj. 
IP) B om. Deinde habet ^^j. «) B jjLij^. y) In B posiet legl SubJ). 
Of. do Saoy, Stlation, p. 31 eoq. et MaqrizT I, rv. aaq. Oogitari quoqua 
poBset de Jiys, cf. Maqrrai I, H, 16 et 7 a f. «) B fort. *Mp.j. it * tfU j 1)-^= *4JK>ui35 ijil.Lsij) jtj^X-iljMj *4JUc_ip>3 a *i-.*^j j^M^b>5 

? jJi j-J*} (j*LK)jiJ! * ,j>ii*Jji [jjiiLai- ^y, L_J_3 s*to-! lX3j CfttliJji i^L_e 
„UX«JI ij -lilj i-ii^liilj Jjij iiuXi- X^j yij !n-vlc jjOjl ,>.S^I jJ~J |_JlE 

Hj'ib- )J Jijj ^ )U^ j^JJJ ^-jy^j '^5H' "-A-^ jU^ jtiAil* ^i^ j-») 53^'j 

jl=- HjAjj" iiljJ lijj jj)j=yi jiJ3 Jji 3*5 ^_^!) gJ*JS t?*-^ / L^ /^' 

lii/jj ^._J ...LwJjJt ^w-PJj tl'Jj'JJs i-J-?V( iP^ i_jwaJLll Jj; Jaw-j-J jLuJ-iJI 
j^,,5jS)u, jl-SI'J^ l.'iy-*=' rfKJLljll iOj |.i>jj0l5 liUiilt iUJiAalt OjiiiJf^ ^e~fS 

k oLh3 ^1^-., \"^j% i L^ _r-':^^ *-"*=" ^3 ^^^' SS^Ib ® A ik^LiLIj O) B |V^.V^5 a. i^-V^j, ^.ft^-vv^j. 6) B i^U. c) C pro his; jyjil 
^Jj ^ !^^ _j*5 tsiS., (yJI^ jLs^ili ay^lj J>:>j^ 1^1 j*-> uli^^J ^3 

^aJ ^5 jaxI! jU^ lyf^ ov*-" f-^ 7-^ ^ /"' ^M?^ v^~^ '^ o^' 

j^ 'L^ u~.yjij (1, 'iu Ll^i-_,) ^u^ L>^ or*^- '-^' rr" ^ o:h 

j.1 J*s.:.j yjLjMi Uj. „^ i j4J=l>5 Jjsfi ^3y^l i ^L-^Ji ^. j^-Iil' 

,_^ w! _^ lJi<^»J! ^ gy yj HJ.^Ij fLfiJI i^J*! ;>= oi^^J^ ^'^^ '^ 
L,«.UiiL)l L«l5 J ci-v o^ ~.r^^=u^, (BJo) ^JUJuJI ^yu3 - gJI J^,-^ wti*aJI 

xi,55 _jy a^C L^ o^" LPj":il li 4*^/5 »/■■ sljj Lesi i^^^Ji '^-'^ ^^ 
■jll ^j5 iv^ ^;J,*J=.. Doindo pro ,>jjUJij hnbet ,.4:PwLm3. d) B wu^l, 
^JL^^I. Dointlo It ^,frw*=.. e) C Kx^l^L. f) ^^1 1. ^/ll. ?) C i^lJP. 
ft) out. Doindo habot: ^^i\ ^ ^l^i- ') I» B laouna post jJi^ 
k) B U^!. Cf. Lane aub ^^1. {C oUj, IJ et C jO- et raoi x^Ui). 


,r>ji >aji, .4<uJi oil*. ..^ f*"^ o^^'- o«' ''^'/'^ ^ 

6 djJ^^^ Li— J,^ W/ >^^iJ^' a- ^"^'^ cr •* 
1*. ^b:u .y:x3 "^ -^ 'i^^ ''^'-" E^ '^ •>' '^''-^ 

.3 ^1^1 ^ !,«^, a »rA- ^'' ^' *' ^' '" •'^' ^ 

,. .j4 <.^i f#W^J^3 .--^1 >>^* '^ ^ '^'■'^ ^^ --^ 
^«jji J-.1 „,^^ ^. ..J-^i ,^i i-J ,1 ^^ WjJ c.y-^ i- '>^* 

,^. jUi »3^i iisii' j*i /-fi^i J^' -^^ ^oi^A f,!,' i-^'^., 

1> Ul r+^1 JLi^,' A-JI L,"='j or«.* > '^' ^'^'' *"' "-'f ^°'^' 

ji, „,^ fi^^i L^y, .^, « ■W'l ^i" u^y^' ^ ^^^^'h 

y^ 0^^., „ULU, o^>*- ^i o-^- o'^Ju^J^I ^^'^' 

^i^ li^i fJ^\ iJi, fjLj ''^^ rHj^ '-^^ f*'*' "•' ''-^•" 

^ C !^\y.yi ^j~j l-V «) « /^- •> " "^^^ * " '^^'*- 
,) B ^, fl ba.o om. j) !> rfV" ™'"' »«""- ») " P'» "'"^ 

,■) B ,m. I) II ryj. I) c ^1 cr ;^'^' '^' P^'^J >* of^.5 
J *J1 is ijiiiij L ^-Ul. To»ti.r lio |i«»l. «US., M»q'M I, f", l- 
,„) Slo mars. B oi.m .^l^-^, t»lu. oLfSiiJl,- ») B ^jjy,, ^y, ul 
.oloil .mibora In .i«~odi tormi.. •) B t.r^^^^'J o'-^"" <") «■>■■ 
j) VocaliB in B, *«A r*^-5* yj^ r**^^ »^' |f!>i=^3 ftfjJ^ [V«Jh^ o^ 

*UI y^\ loli )IJ-Jljj ,V^ ol^tj "ULilj Ji*j' Sj:_jj' ,j,u*^ yvJLj Usoo! K 

|.jj |^.jli' Ijlj Qt^^jll ^1 gJj- Ow« _j_iPj jj^i-oj fiij^^a i^^^^^i ui-Ti^ 

j_^lj LT"*-" C^ '^' i*)'^^'^^' f-/^ V-SaJI %y^ sLjjUt ^^j L-uJuall lA_a_£ 

L^ (Ul „jj^ ^! ^,J^* j^^L^I nljit (UjS- ^1 ilu, lASj jicyJI »j^ ^^ 
L=yi.-Ji i JCjyJI, Lflj' vJujJt ^L^.^ it AX\ j^XAJ^ u-tjU t LfJj; y^^^ lO 
^jUiuJI L(Xj?aiij m,j:«J5 L*/!!^. y ijUiLJI j^l ^ ^Ij BJ-iB ^^ J^l 

ol^ U jlAiU ^yj J( j, ^,,liiUJ' il ^jj KtXzS" wIjj!, J^5 (l^j j^Lfl^lj 
»:>'jly ^^Wj IJ^Sbj IJJ dJjUll J^l ^ n^y^l S ol, |_ojLai ^jjLij J 
Aju il 1^0-= ij---^^. % f'-*^l P sill t>i I JJ J '^ |-J^I I JJ> i Jj'il (Je 1 B 

yijXul yij; SX« tlo IJilj |.rt^"!il Li-K*"! ^(JLui -ic iLjLJ.l ijj lijlj \_«jJl cUj^ 

ijd~.i fUl v^ Ij^ K^, v^.«:i j.,lf Lujjb- j.jli iOJU ia-« ^^luK, u-UJi o) B IlW", C oSf. h) B ^yl. 0) B om. d) Ex addidi. e) B i- 
f) B x^,. ?) C om. (B Jj:). Deinde ^J^. h) B ^^wjllj ui^-:J^ 
jA«5, jjjj-wi (j>J^'i ii>Ty^' 'Vid. da loco primo de Suoy, Jleiad'on, p. 597 
n. 6, a oj:siJL ifc) tnntum L^^, I) B (eyJIj. m) B ^|J*^3, 
^^^AjJkjj, Doindo Ljs^J^sj- n) iLsu' addena ^.^J! poat 'iJ-S. o) B Jjt, 
_p) add. AUJ'. s) ^1 %; ^'aij, at ^- ^ pro ^ U, r) j^sUj. La>jj ^,,1 ^^-^l LJi clJUi >._j>-? J^^ i.'-^=" L>=Lxil ^T-i ,j^ LflPl ^y' y^ 
■, Li^V- ri^^l '-^ c;' :<y / "r^ Lx^' c;oii L^l Lg-j "^l ^cj?,'. ^ ;ii-~ Cvjf 

^V^ti i^L^'i ,7jJi I-]-. LjJ-c Uin;>j U»LLo13,1: LfJ^I i^^-piJ y^ ''>^.)^ i)-' 

II |.u\,iJ ^"iU^^I ^^^,^ ci'ijo Li=-^':' -^-^^l '-^^ ^^' NvJ' v-^ ^^V iv^^-^' 

uUjj c^ cFr^^" '''-^' "-^^-^ n'^ '''^*^ '^' j^"" li^ '-^' CT^-*^' J"'=^' r-" ''^' 
,.,l ^tL_w J^ ^y^^ uL.p-u fti_All jL^! A=-iJl 411 ^.,l^ ^.|l5 p^^ii' MJ 
s ^.U, w-vJ-JI ^yj \y<\^\3 ■■■^LsOJ L^l ll^' uXsj v.rt'^l ^'Ut'JilU t;Uj--o 
a .. ,.. , '_ , .11 i?.l dUc wli^l kL~JI liUj III *ll! fcJjij Ltl . j ,Ae aJiLw (h iOJI il^i^l 
i.Ljl "Jj^j^ iij,-sjj*J L":y^r' u"-*-^' Ljy' 'vi* vij^ '-''-^i^j i''-^' ■'s'^ j'-^Vi 

!(i liliJ^ ,-(sU^'. -ii^' L-!-^ ^ jUivt >j(Ji) iSijKj'c IJJ^ jJlo LUU J^ 9 N^l »*)! 
,^^J_jB bl, cilJjJr-' ^-i'-Jl-^ -^"^ iLX^ Ji n»^'''^5 '--!''P' ■i' ■'^' 

(It inox LfL^. fl ,^ ^i^ I'l'^- f'^' '"t'lllt'I'^i -^'""i to nt. Mnqrlut I, ,^a, 
Ifi, ulji eniUim liiBlDiioia to Ilm Ahil ul -Htikam ilrtlur, ;/) B in Uixlii nddit, 
H(!(l ituiii HiKii" nx|iuiiK, JiHv A) B oni. i) '! U^' *') ^^ . i)<'i"l(l. 
^,;=j. j^i) a will. XUi. Ill (Jl'. Jiiiqrui I, 1.-, f) boij, IR, o) (! ^„^^, 
J)) 11 (It U-. 'D Jv*i(All ;.wiJ! iL*i'. ,^5j3'lXj Ufh -Ll.,^ .liotr-,, & i_yi)l5 UjjIIj Kxjjit ^-^1 iiUi' ^ ^.J^i^ 

Qij S,j*5lJ_w5 iXoojjL (/_J_!i_J Lj j-i-ftj .-.L'io'il ._aiix^. wij K^tu' ,;>:^ 

M i)-JrJ iii"X=> ij^j'^Lil iiiJjii i.;i^r>\5 u/jjjjw. iX>E- Kljii™ tj LtjJ ui^^Sj * 
*c wJ*>^ i' lA^'-'' IjCiio fjiiiJ' jJ'jJ J^' Q^ 1^3 ^ * --L*-tJ rf^ o^J '" 

J_i — L:>j Mj~^ ij'' \j~i'^-l~-^ fi-i-uJ d j. Jji^j I |i,*tir. liXw jf-UI Ja*.j ,_,^ 

j^ _^!jti iJ^ LJi^i JwJi ^j-i ^.j-. J'-^-^! iwJlij t.v>* *^!s f^k^^ 

*Ul |^~e IjJjtX^' IJLi )i ■,;^^Jju'li i^i-ilit'i' •— ^jS JUJU-' o.iA^li wtiLi^! IE 
^ Uj'i' iJ.:- HjLjNI (^ J-U;i i.1 v/ ^5 *'^' -^'-5 ir^'-^' «-^ 

,i>-J5 Q*J'— mJ' |_^,Jl*i' iyr^iJ" -vJlj^ L^f J-*-i-JI ^=5 v^tjOJb iUJI o*" vty-'^ ,.,l ^! i = Jfl ^ (^/Jl ^^ siiLs' «) -Uijt, 6) C IjJ^ tr^' sy^J c>A^.i. c) j^iXjji (V+jJl. 
1,'ro ^)-vLJI in B aoiiptum eat LJ). d) C ora. e) C add. iOj et om, J 
Jwii. f) V. «i>. y) ^.- h) C v;;JC=- Jl (_n^f^ j*«*J q^ 1*03 
U*i' IJ^* IjJUi ;^i*i.«JI. ^Jy. k) add. ^^, I) b-^j js=-- 
»i) C Rino piinotis. «) C tnntum c:,JjiJi. o) j->^l ii ^ij^' ^^. p) 
trinltirii ^UJI ^,M^ -^^yy J-^' (>=5- ?) C ^_,. Of. infra ft^l, 8. ftiiXXSnJ; f'j^y* KJ~a Jfl Q^ ^pli^iLlf OjJa L*;^V) ^n/^ '^ 1^^ j*^ >-ry^ 

,tj— WjUj y Ljjji- vjr^ i^*-*^! J^' J^ iUi-^l j. cv^lj j^, saUU- 
yiii US' -iUJ' Kii>~=-* LjiV:-? ^^^ ^LJL« j^&Jill' jj C JiiJI ^t-t—J O^' 

juj^ ':Sj :<!oi_ji. ^1 ^1 S'° L+-' L-^l '-e-'l oiv^j* ^>^:3 r^» ^;*^ Sj'f* 

0^* ^-ftJ^ iWr^ .f-*-! (J^^J^I t"*^' -^''^^*^^':'> CM^I il Lj-^J J*:^ 
..„ til B-:^V/^ jj-cj S .'i*^'^' li^-rt-J ^J'-^*JJ'M ^fy^S '^jj'-'^ f-'"!)-^ f " "^Va 

*_>Lc ^ jfjjUi-«i fQ*^ J-'^.s ^/=~^*i v'^ ^j",s ^>-'-=' (^j^J jCutJI 

5 fO-j i)3-L> i_aJJt ■lAJjjJIj* <(J!;5j^1 JiLf^lwl jilj ,^cJj*J' y^V? ,_iJisUiJI' ^ oin. iLkwAll j. ftddoiis iLLv^lj pciat tiU-~Ji. d) t"! .vjj t-J'i.i j.,ijl_jt.j, 
e) C bUifl ^1 (B ^=y) et doinfln ,^ !fd,. f) otti. (li yl^). j) O 
l_,^^.^ h^jj ^^ j«w. Lofliifl Qornni obL 21! ya. 52. A) Sic B ot C!. Intpllieitur 
ftutum ElJm, Exod. 15 th. lilt. floq. t) ^oj ^ jj^uJI ,;;„ Mox II fit V. \JS\ 

j^ (^)). k) a jjUi l;~Ij l*^' '' " ^/ ^5 ^^r^ '^ 0=^' i.-iy^.f^' "^"^5 

■: itj^jj- Locufi Qorniii ost 1^4 vs. HB. ni) H ju^Uas, «) !! nino [mnctid, 
0) pro Iiie omnibiiB ^yUU j,,. /i) haeu om, (11 l^i.-J ot ijiJ^fU^). j) 
L^ j. b^ j oV^j' j^ U^. )■} 11 Binn piinfitiH, Dnimlo oniinfio ^.^ '■-fr^s r^^ ^-5 rj*-**-" j^' o* <* wiijJt s^uii j^5 m^ jyj^ 

,:;i^' Uu^j L^iUI it j^Ui,^ U^iilj Si d^lij^, x_jLxXj w-JUw JJS* s 

(„<hI U^ vy^ J^3 Sltj+^suJI J^^ iUgJl ^xSilt ^^! ^_jLoj' ^ olpS, 

U^^ iA*A3j '^''' XjIjj uv-t}j iijA*-^ y, 'i^jW^ i:Mf,U«3l J_ij ^^UJjI 
_j_jL-S^ mL^I |_^ Ji_Vj IlXjJ-, ^LAwi aiX-E UfJLioi U(Jj=-_, ft^LLa Jf ^t 
LVJ^r:-!, ig= liLo *,j^ ^^ tjo^'! Wf/ ft i^y^ ^.oJI a)^ it ^jj' yi 
l.-,y=jJ r^ '(^fi "k^ j-i^l ^jJ LTi U-jJ^' X^ P|}ialij Lit^* ^Aj:> 

^.,U*JAJ' fKJjS- K~yJ~ Lfctwt, 1^^ '(JJi=»lj iLitliJi* (jOj-jjij- ^^XlM ft >■ < v''- a) Vidotur Idvitoc corruptuni. Cf. latakhri ot", 5 BiLi* it ^c^^. >i 3l=*j 
P_fUJI Jo il y^ wyj j^ i- ft) C om. c) B ^)L^, ^jtv=-. 
Porspiuiium ost nOBtrum adhibuisse Istakhrium (p. d). d) B 1.^ ctou— > 
/ijibi^ 'i-f~C'.\ por Inpsurn calmni {0 jLtilJjJt). Deiode B l_j_L>to j, ot wax 
L!?iUI. e) B ot L^. /') odd. KiLs iiiiTiUw, e( hdliet j*^, y) C add. 
^>^j vjLwjj tiyj! Uilf. A) C om. (B US'). Deinde ylji* ^ J-Sj. .) B 
Lfji. Of. Bibl. Qeogr. V, 11, 6. In aeqq. B ot U- _ pro Uj* „ cf. Ibn H»uq. 
AA uH. soq. ft) iUJo . ijy. ■ Mox B et ^iJ>S_,. m) C jui. ft) B om. 
o) i^Jac. y) om. et habet liU!. g) ^JXjLa*. r) C om. Do ywiw 
nominibuB quibuB hnou obolUoi pate doBOribitur, Tid. do Baoj, lielatitn, p. S3(i. B ^^^,'Jli?; S/'SjaSi' „5_jIj^ Jyic CJyj^'jS W-fj* V^' j:!;'-^' krt= t?'!,!^! |_.r*^' 
tdjli V-,!^\A jJ^Li ^jOilto ^/^ li LfJl il-^V'! Bj-iV-*-" ^!;-Jj-=- f— V-^ 

V^/° J* kiV* U5j* ^iy ^ri* Oi^.jlf idl* JLSJj j^vJI ,.,lX^ (^^ L*^ iijyivo 

sX-c ^JJ; lyj.CJ ,)^l^l i) jj-JJt OdJli ^j_^-:JI jO-ct v^j^ .0 U^.:!' loU 

J^ J^5 kv ^r*^J J ^^ !>*=- ,_f^ UlLLjs JLCoI j^^j, j.jjJI 4-Ji lioui 

jD iU-J LWb ^:i~^ U^i uUwiyi ^AjJ' li, «/*'^i J. Lp-/.'} Li*;-^ 

i^.^t-UI jjj; L;J^' -^J ^^ jjuyj (W-^^Uj jLiAlj tii^)\jJl Jjjj |V_Li«= viUJ 
r^lj5 .■[^~i\ J„c ,,^. ^^ JLiy, ^UJI^ y^ 5l LiuUwJIiJI ^.,^' % ^=,iiJl, 

SI) U.*-!-;^ jy-^^-~^ ■"uIj _)j_j:yJI ^L_j_ij, c^jyj' iuyLiJI L.^1 i'Ojy'JI f^J^fw 'L^', 

») O U^y::Jl sd*. J) rj ^=,iji'. r) a ±.LU-^JU. d) C um. J! -.^ j.ro 
JA« (t; N. p,) or, Jbi- nl-Pii<nh 1., lil KJl^.|, ,.) G ^^ji^,, f) a om. Doin,ln 

[iM> Imh: ^i.| |.Lr wy ^Lr ^. i:) B vjb,^. I) V, -yWy m) C .4 il=.Lj 
Li^ ys^l. ,,) LjXJb. w) |_,,l. p) j^ L*i. fj) 1) JUjJl nt rnnx 
V^ (B v^)' '■) ^^i) ^j. s) I! ujL, C ^.jLi. Yid. MaqriKi I, iT 
ot fA, MnB'iKir 111, p. .-!0i). Doindo C j** ot <^S'. J^ ^ xJiS ^_^ O^ yynJI ^5 kIJU^I IWji? j^jjj: |.jjj| ^. ^]i 6(oW>5 

^ n-Ac U3 ^1 i>_i_i j^ iXfjtioi] liJUJi ^LiJij jt^Hll J-;^ jLiJt 

^^* ^j_AO_J JyJaj «coL=-ljJi Sjj-f j._Ll~. L^J J.x>- ^t^! -JijaJIj yUJJI B 

y>jj^I (ja«j ciJU/3 /'i-?-lr> »TV»-«*Ji u"^' '^i ^^'j r''^^ f'^' ^ oyy 
u^j^l It j,^! j^^ ^3 ^1^ ^^^ ^^ ^ JUU ^1^ ,^^ IjL^ 

|.lj_juJl y ^ii^ j_*^j u^^J^ O^^a.^ Ij^ '-f^;JTl5 i-jUJ^Jt y, UO^Ui 16 
U (_^jiwJ) (jUj"!^! i^j-i" A ^^,,yiLiLAJ ^^.jLiiU-JI (jyilji Qjtii r;/^ -^ i;v.^jjj 
UIjJ" j, t-f-L^ olj-A^ I'iLjyiJ- ^.jLRvJI j^.j, iXp-y o' fHtl*) iJli' <^3iJJ lyu 

_j# „tjto^i L^jj |»J^^i ^ ^^^,UiL*JI hjJisI i-^ t=y^' iJ^ i)-=?-j Qj*^^ qI 
ijBji ^.,l JLiL-i L?^VJI IJwfi t^Ls lj~IjJ! KjL«J LjcLj I^ it xjojj jl S" 
f>U^Jt ,,,! fSj^ "^l j.^ lJkS> Jii- j^ ,ju,_^ ^ Liy=lj L^' o"^ '^*^' ''' /" 

tjj^'JI.1^ ^ llj litJj Lp^ if^j (j%-tla4! iJj:_ tj^Lio 2|j^ IJJ' Uiij j«i« 

a) B (jmjLSj. Dnindo lOjj ut eupra. Maqrlzl Wjy et »J^- i) B >i>»3, 
<-■) haoo oin. d) I) aI^^-JOJ^ j-i^c USl. e) B ^giil Locum Qoilftmaa (ffA, 2) 
reoto doaoripait. f) Cr. Ibn (il-Faqih v1, 13 aoqij. et etiBin Ibn Khord, ftf, 11 soqq. 
ff) B ^l^^4^JJ. cr. auprn p. 'If fc. A) B ^yihUfi. B i^jftj'. J^l ^ lijKj. ^s V'^' ^JS V-"i=-' U4) »^' yl »-*-* e;j-JI il-^ 
j ^^yi, tfUJ Jo= ^tj L4ja /^ xiw, _r^ i^-^^' i^-l-J l4j3 i^r" ^ H; 
£^y. ^1 .OX-I ^^ AH^;. ^^1 fi^ g.1/ ^J^ ^_^ >ii ojUiit OjJ^ 4,^=. 
J.r>L« ^JLr, -tjl,v*J^ LTti^' ^Li;^ S^M^^ TZST^ UN, * a fcJJC-*_J "4 ^j 

t:>Wb iX-S BjJ-r- lX^ Jj: ^I ft-fj' ^t ^i ^LtiUJI ,.^Li^ 1^1= ..Xi?. U 

L^^ ^ it ,)-*i?' ^ »i'^^ A £L^ L^ .i^ ^^LilL*JI <_^U|5 ,*-e->-° 
5is l^j^. ^ il, JaJL^JI ^ L^lij ^ il ^ i^^L. IpaAj ^^ il J 

10 ^J-JJXi O^^i Lpllilsi JOc v^lji! ijsifli" J' io:-/tiU Jai-JI ^^ v-juCj 

v^Uj JiUw^L, LkrlJI Spji, ^JJ:^ J WJ'Uillj tJ^ i}^, jLiJJ «>Jj]i J3 ^^ 
5^- i i^ji\ tJj> fSJLJ ^)t,S UJL=. li+5ljA= u-J-i- li^Uo i^lj ejUU 

fSA 0e^,5 |.LiJI v*^L« ,^ Lo/JIj3 v/^' v^'y ..T*^ '^' ^j'-^-^'^'^s 
IS a?i?jJ ^ i)^ a' a) pro hJB omnibuB: ^y jy ^^ cy^l ^'j^j v/+J^ l"?^' olj'V' '-''s 
J^UJJ _^ Xriji3 J-r^ _,UjJi5 ,.,LkL-JJ jLjjj ^t. In II dosidorntur '^ mio 
L^y^. b) D yijiSLi. e) AdUidl > d) IJ U^_u^i>y. e) B ijbis oum 
Unooitt ruljra pro JLiii. /") B *!U'i Jj-s [jJL::- lt^[j*' ij-^*i. g) pro 
bid : ilj^Ulj Lk;i J-^ ^^ E^<-ii „wJ (1. Il\s>!) O^t q<*:? ^ icLm ^^o ^ij^jJIj _jj i! UjJi Q, l\s4j5 CL-gJjLJi j.jJ_JUI it ^ iL)i=>jja i_juai*Jt il,t ijw-Jj 
i-£h>y, tAjjjJt it J iU^-j-fl KxaU.-JI it > KX=y>i ^y^UJt otJ fl,_5,Uailt 
HL^ys iLJLiLJt il 'Sj.MJiw'i\ 0^ iX^ljj eiCbij -bUiki^l it |ji.WfjJ_j ^^^ 
:<b=yi j7 J-i«'^L-Jt o'j i! J Xlr>jj /"-^y/ i! ^ iiJo>yi liJ-Jj-^ ^.j-S" il J 
ii ^ liJjy) 1 f-i-f^jf^ il sUjLViJC^yi Q, SJ^j i KUy fi Xlii^iJi il J 10 
^ LXi-b;, exJi-Swi pUs^Jt olJ it ^ \:yi^-^ fcl— «»jl it ^ iJ.=»j-/i Li--. 
X'li5->:iJI Qi 'uXi^j) sXJ-J>_va (_t~jil5 il ^' ii_l_:>— < ia-iijIjiJI it R_! .lAJjCw'li! ' 

n) C ^S). h) Qoilreiiia ft., 10 loaiim appollat vX^^l e) pro hU; 
(noil. niiiD j*=-j=- il -^ i-L>,-^ 1.^-:^: it ^' *i=-/ Lryli il U^t (^ lAi-llj 
piiiiotiB) >;t=-jJ ±Cm,iIt it J RJJ^-ys, In Ilia ^j^' malo eat collooatum. Pro 
LUe hifl IdgoiiiluKi vidotitr U^ ut odiili aiiprs p. Ill", 19, cf. iinprimiB Jaijtibi 
rr., lit nt .laqnt HI, ^l"l, 5. Pkrumquo oius loco vicinum Bilhaia in itinornriis 
ocoiirrit- (/) !! Imm om. e) Qodfimtt ff., 3 ^=,1^1 ^ya=. j«iJiJi. f) B -tyy". 
Or. Jaqilbr I'^l'V, ;!, Iljn lilioril. '.f, 5. Doindo addidi J 'iSs^yi. g) Sie quoqno 
nppollal looum (iodicma, llm Khordiidlioh J^L^I otj. A) B per lapaum 
caUmi jO^ajX-,"!'!. i) B w^, infru ^wi^; v. Ibn-Khord. 1.1. Jaqnll ! 6, 
Hbi U^_ri. Qodiiiiifl m, 21) ^Oysjjl. i) B Ujl, Vld. Qodnma fVI, ,3. Fort. 1. 
Ui^.l coll- do fiaoy, yfcdi-iiun, p. COO n. 2*. Itinoracium hooeo Titioaum appol- 
iatiir a HprRngHr, p, !)G ot ii Barbior do Mojnard ad yora. Ibn Khord. p. 203 
ann, il, quod nuquo noffaro, noquo afBrmacD auaini. I) Ibn Khord, a., 8 
lit roti,, Maqrwr 1, Ia?, 15 ByflUll; Qodttraa in itinerario hiborno Paramfl, iude 
(v. Hupra) liabot iLtoLiJt u*y^ ot yidotur tluo nomioa eidom looo tribuoro, 
lit focit Sproiigor, p. 05. Of. quae aonotayi Qod, I'f.e. iXiJi, C;.'vwjj !".. ^i _-OjJl _jL>-s Jj: X il UjtI To ^^ j#uJi ij, HjLi ,1.1 
i^jSLji v*.^^^ ' L?/!'3 /"o^' ;^^ " u=/- j^i-^^ ' L.c-fr^ r^i ^^''-^ 

j^i* ffKiAe yij=* iu,* ■iif^ LjisL^^ S^-aJ/ oy^^ *M^ _jj-*_S «-J " lii-yi, 

t ^tXiOtJ! ajJ-J! i^iiu^ljj 5:^iJjl t x, ■ /, Lll Oj-Sb;, A :i*;vsijiJl xl.aUJi (_,«Ji\!'^l 

1 »_j--E, j.Ji ,j UujI 1V4J5 blXc fllijLX* iya-Jli" K-i « JLw K-iV-i ^L"^' ^ a) Vid. Ibn Khord, If 1, 8 et g. Pro v^jJI B t_oyJI. 6) B xfcVa, Cf. 
Ibn Khord. et Ibn Eoateh Uf, 7, c) B ^j-su; et praooeilena ^^1 valde ir.- 
distinofce ut ^-o legi posset; ost autflni ibi puteua (j-J-j) ^ntir|uua, Jaqnbr 
l^f., 9 BBq. i) Qodma 11., 15 K^^t, Ibn Khord. Ifl, 9 iWJJI, Ibn Eoetoh 
Ur, 8 Wj^I, EdrlBl nt" ^jujOi oura var, 1. xiJ^yt, jJlijOJI. SeryaTi leclionom 
B quoniam Mohallabli itinerarium apud Jnqnt I, ffV ult. hie habot V '. ■;\-r 
|.jijlll i-iuooum of. Jaqnbi I. 10 soq. e) C pro hia: C^ il j3L!i..^l ^ j^iil, 

.jJJLSI it i_r«ij (J, tfULXy^- Jdjj LuVjJ »Jtf=yi ^|Lii]| il ^ (1, Ij^y) lXjj 

^>!j* ^jl >i!jJaX«"SI i! J=LWiJI ^3 J^lj^ ,j,«i^ x-Lj1 J.! ^jUUI ,^5 
^^y^ v''J':^= i' J '^'^f' (I- V^ u-^*^) x^^ ^^■~'*=' ^Jlyvi il -ULLwiJl 

^JJ jji (l-tP^) oy^ O*^ W)i W^ /=M-il li if^ it f/SJI y-i KJi=y5 
Lg^, g^jJl. f ) ^IjJt. ff) C om. h) h. 1. add. byj^ S-UjUai^ 
lii>-uft[!, infra om. Doinde I! om. oopiilnm. i) C H.yJt. fc) B KiXijiJI, 
^^ij. m) lk\-. n) C (.-^5. 0) yL> ot mox ^Lj. iBjS^i uai'Mj ^MjUjili) ijOJLj t iL^x\ji |.,yLjj_!l. ^ i_iL£ iX-S " i^ j-jL«. 
^jjUit _piif o'^t-i! j>,ou ^Jl ■3t "jL^'^it i^Jlkvi Sl_Mj '_jl-jj"SI Ljjy^ 
^jj^t i_flL> <-ia«j5 t ^-^j-^ ^bL«1JI i-j^lj :j yJJL^l _A_i_3' liUU-I! i_utx> 

^ LJ' j_u_i |jl_w!^j, iJ-ti^' u-Xsjyi ^* vj.t ,jJI I— lJlj-> Ji_ii 
} l^}l Ji 'i-^°j^ y^'^ ,>->J ^ iSj^ Jjli stLSj^ ijAW-Jt Jj-Jj 
^y_jLXJ' jU-i-«*^| "^-^r^ -^ L**^"^' LTj— Jf ^ (jJi ^ £«L*lsuu ^ Oj-si-j 

ijjjljb! (jjUij |.L»!ijl i^Ij * LjiA* y,5 Ljk_i,l Kjjajll) n *Jj liij^ Uli 

iuujA, ''itAf+JI (j~JiLiwl aj_t_o 5 LjiXii |-j^3* ..(IjjIsJt LfiuaSi XaJLijI Wj 

;<~^^ (icijji ^J^j s^U ■i.jyj j:j^ij| .^^^ -iJ^ rS^^ ltV a) B oin. b) LiiLL^ %^^. c) (i %. d) C >^JI. «) l:-^. 
/■) C om, Deindo B ^. .7) C ^yyl*^. Doindo B ^Du. h) Hio soquitur 
in B el- inappo {IS p. 100). In C ^i iL*J' aUI, jJijyo nASj. i) C vro 
hia: jjjju'^l, ^li^l j.,LjL>. ft) C ijj))l ^jJ'. Z) hio ot deindo wy^bl. 

lit) C L-e-L^ 111^*1^5 li>ot^^■ U _j£=ol J,l ^ ^J^ t^Jj^^l J3oI ^. B 

C-V^j- n) j^l y^. o) C ora. p) B jjJj. y) O'l^kX-j. r) B h. I. 
■^)yi^ Bupra p. rti-. ut Jjj~*-i'; infrn B o.y-j^, C sine panotis. s) B 
,^ L>y, L->j^ LTr*- Cf- Bip'^a p. ^S- Ueindo »j^'. i) B hio et supra 
nt C Wjj. Infra B WjS ot in itinor. jUji, ubi oJjJ, Soripsi iJj Bocundiim 
Tftbulam Qoogr. Slanoi ad Ibn Khaldnn: »Carna; ville dana le Toiainago de 
Ik'(lj<i(F)"; el Ilisl. rftfs Herb. 1, p, 410, llfj^'S lijl^ cSj,Jiw3 'i . 1 -1. j_ ii 3Jj_tJ Stijij** tSia-Uj Oi^Uj « |_>~5 

(ajLej ^ Vj?" ''j-*'^ l3m«i j*^r K!L*MJt A JLilsjO i_al»- ^^1 iJSy« 
ij-^ i}ij frtjilj fc+s-j] (K*Jj Hj-iJI (kTi*W i_sj" *jb i_)».ij il^J^Ai:^ 

*L."f^ Oi^*^' *LrV=^ jS\jS\i\ r^g^y u-SJ X^lXlll 3L_i^ '^i^-f-frc 

o) Sio B hie et infra ol C. Fort. I. u-.'j-*, Iooub ab oocidonte Qairawna ; Tid. 
praeter Bekri Ifl, T a f, ^j~.*^ Ki=l", Nowairr apud de Slane, ffwi, dM Berh., 
I, p. 337 et Tab, Seogr. (cf. Jnqnt IV, Iff, 6 ^^-m^). Deinde B 0.^^> ut 
quoque supra. O^suj. 6) B h. I. SiL^_^, C wb>^. Deindo B S*J1., 
xJ:*-. ut eupro B. Apud Dimaahqr ITv, 4 a f. nomen corniptiim eat in sIl/;*^^, 
c) B Bio Dt supra et C (uJJi^. rf) B supra (j-JS^. C ^^Ni,. Deinde eodd. 
rtj,!. Eat antiquum TJtIiina. e) (j-Jili vit B supra. f) Jitqnt nonion 
BcriWt i>jyj- .^f) j_^^lj, ^y^l, aUpra B ^^,±^4.. E deBcriptiono piitet 
hio quoque ititelligi Bag'hrtja, lioet noraon snb forma nRourntioro in catnloRo 
mox reourfit. Quod, ut videra licot, etiam in aliig nominiliua locum habet. 
h) B h. 1. wljjj. Of. Ibn Hauq. ol, 13. i) Vid. supra p. tMn. Nomen sn- 
quens ubiqua IfiTiter oorruptam est. k) Sic B hie ot aupra p. ol, 3 ot C. 
Fortaaso reatituendum jLit, de qua urbe vid. moa Desariptio al-Mayribi, p. 9i(, 
I) C \»'i3 Qt tamquam loeum divorsum habet. (B ^Ty h. 1.). m) ^\^ ut 
B aupra. «) B ^\^. Vix neoosBe est observare catalogum turbatum ot oon- 
fuaura ease, eadoraquo noniina plus semel raonrrere. o) B j^JC-^^i.^, |j\JC*a.^. 
Soquens Iocub a Bakrio aS" ult. yyls^ ^ appellatur. habet tj^y. pro 
^^y.. p) B Oj-J ut supra p. olm, C c:,_^, om. Sjy^. ,) B j^L, 
^L. Deiudo B .i^, C .iU^. ,-) c ^^y. ») B ^jT, C ^.^ ot 
infra ,_^ji-; B supra yj^^. t) Fort, non diflfert a a^ apud JiC(|tit, Abul- 
fodnm ot in Description de PAfriquc ed. Kremer, p. ff. Nomen sequens in 
est dflij.^, in B aoribitur xIUiwj. eUlijO l5^Lj ftKiUjll* ^y^' ''-^^^*-* u-y^ <tiryf^ ^^^ iiftl*ti-*!( 
.^. ! .,■ , .. 1- Ji:jJjiUl >u,*J" Lr-^^v"' Ky*^ "^ "^ j"^ ^\J^1 ^ 

v_i^ <?^> ^-A^ fj^ -^LyS^iS,^} t^^ l^'p^ ^ 1^^ 

mst-lj,.- y-jl osy- u-'^^-^ ''-^^ yj^' ;*^ *^ V/ '^-^' ff) om. ut B eupra. Deiode B om. ,j^ quod in u-^ goribitur. 

Of. p, f/vK. 6) B lulX;— X, sJblwjj. Deinde B ^sW^^i *^ \J-^- ") B 
hio ot supra ot iwlsjO. d) B ^^^ iLljJ^ o"^^, iLL^^X. u*.#Uj 
L^rfll. Doinile B et «.J— Jj, -vid. Ibn Hauq. If et Edrisi p. 141. e) Vnlgo 
/j. Deindo B x^^LJi-^fiii,- f) B Jjto, ^>J^. y) B hl« eUnprft u^o,jL. , 
cH^/Lj. Conieotura soripsi oolUto nomine '.ly^.f'^- Deindo B st 0, nt B 
Bnprft, UsJ^ii^. A) B om. a. p. B supm L^l Of. ann. moam ad EdrtsT, 
p. 106. i) B V*"'- fc) B ot C ***;ii «^^ ■* supra nt teoopi ouni (esWId. 
Deindo R ^—-vUL, jsv-^^UI, B snpra ^A«vJJ=^J"• I) J* •>'" «* ""P" ■>"« 
punotis. Appollatur ioouB de nomine tribns notae. m) B fcftU>, supra in 
oatalogo xJ>^, C nJ.=. Yid. sopra p. Vic: ») B et ^^1^ ^bi. VJd. infra 
ad desoriptionem. Deinde C UublJ. a) B hio a. p., Bupra p. o1, 11 ut reo., 
ij^. Suspioor autera nomon erroi-o osae ortum e pleno nomine urhis SWf, 
^\i ^_ wiU. p) Sie B ot 0. 3uprfl B »hL-*_j>- Somen aequan? alibi 
(quoque aupra p. H, 6) aoribitur tLs^l. 3) Sio B Bupra, h. 1. eine pnnotia, 
C L«J- Loous Bequena memoratur in Tab. Qaogr. ad Ibn Khaldnn (B JjJu' 
et Bupra Jjju). r) B ^} ^^,^^, eupra _j«jl ^^t^, jwl q^s!;^- 
Deinde C (_^*j. s)? B \j^., supra »i^, M>^- Of. ijy apud Di- 
maebqi ffv, 6. ci^_^j'j AScjj- jjAtt ^ LjJ^ ^liut ic^t ,w*i jjfi JwvUls^ UIj 
BjjiJt ^^a"' Uyl fc^l ^1 ^j, »^y^ ^rjj, LjJJt ylj" ijJs Uj, b) De aliia fomiB huiuB nombia Tid. i)Mccf>iw al-MMijHbi, p. 94 loq. Nomen 
lequons in B est lino punotia (aapra mJ^^), J-arso*. Eat appelUtus Iooub 
do nomine tribua Berb. 6) B h. 1. ,_/_,il, C ^^_^t. VJd. jHqubl ™, 2, 6. 
Deinde B ^jjaj, aupra ^jjli', ^^, Tid. lupra p. H .'. e) ora. ^yJl. 
Noraon aequeng iu B est Uj aupra Lj^ ; loentua sum 0, sed omnes iungunl 
oum parte priore nominia aeq. d) JB w^ b,, ^ij*^^ l5^; yid. supra p. fU. 
e) B .i>jy.b, supra ^:>jj^lj', ly^i^- Deinde B om. ,_=y>l li^Jj^li', pro quo 
L5/-' 'ii^y, flt habet !j*1- /) B ^^lfJJ,, C__,b:)i, B supra ^\SLf.y g) B om. 
A) B el C *cjj. Dainda B uw-^wjlj, aapra ^i^^j^^jjUjb, C yi^vjJUolj. Duo 
nominfl sequentia in aoripla sunt tumquam nnnm nomen. Forte B ^y^-it. 
B u-^j, Bupra ^;*J*j. k) B ^\, ,yC^I. Vidatar aignifloari bGIi]. 
/) B h. 1. a. p., supra p. U, 11 jl^l; of. ann. f. Deinde B oUUJl. Seentua sum 
0; B aupra oUUi. m) B et ^'ajOl^, iupra B oj,.^- Tid. Tab. Qeogr. 
ad Ibn Khald. sub Tasrout. ti) om, et habat ^^. o) Haeo in B 
dBiunt, Hie xt yid. y«Jl, p) J^s-Lsut, in B O^Ul. Deinde B J,Ll<JI. 
pro ^Ic^JI. I) B et Ij^^. t-) B et C jlj*. Deinde B \^, supra 1^, 
\^ Tulgo soribitur i.li' s) B ^/, aapra ^/ nt 0. () B u^f 
(omisBo jJj, supra ijJ^y ^^|. Deinde B uls-Uyi, aupra wby, C x*»-L=»j.(., 
Conieoturl loripni, ov^il.at di Iribu b»L^ (lylUba y signifioat j.li). K_l_ijli u^Jj 6 Jj )>"^' ''-'^ OjU^ Ab l3l[« tS^^lj lU=-b>j^ 
\y^j-^ "cr^ji' Cr?y cy'^^ (itti^i*^ iL«_L3 St^-lit. e^Li^s liX,yb' 
ii,i^ ul^ u^l-^ BjIJXj jr KJ,Jiwi Q*^ iii fa^iL*! ^yA*I eft->^ 

ms\l jjJ) iJU'jjJOi ii'.iX* fcXyi Ui>-« iLsuL L^XiSibj fi'g.'^l) J-f=- B rt) B et jUc, ut B Bupra. S) B at j^ ■ 'Sotam lequenn aoribitut 
l/JIj a Bokrio 1.. Pro 'i^y B Ju^y. c) B ot male (J->jjli) 0->/li 
^Lfljl. rf) B v:^.*X^, flupra iiy-«ji. Pro ^^y (B supra -^jSy) fort. 1. ^_j>, 
nomen familino quae regnavit in rogione Nakur ab anno 386 ad 410 (Bekri 
11). fl) C ,_e^:*l- Deinde B !j^ et u:--JCu (anpra y--..X»); of. nomen 
^L apud Bekrr To. Somen ^J^t videtur Bignifloare iii^. jf) abL.1. 
Videtur intelligi ^L.U*i' (Bekti t.). ?) Probabilitef hio et eupra Segendum 
est iJiA«5. Dinndo B om. njIjsJ, pro quo B tiupra ojlyJ, C nl,^, infra B 
ot C fijlj-j- Pro u-jULJ B ot Lj-jLiLj ot deindo B jiawj yC-J, C q5^ 
X^. A) It ,Jo!='j, C 'Jii='y Ibn Khnldnn ii)-^j B. d^v?;) (Tid. I, La). 
Pro w-y B habet tJ^ et v^y, Sjy ot ^ji (B ^/y). i) Jj/l 
Bekrr 1!, 1 ot Ibn Khaldnn JlJ^I. Boindo tjll^^jj (B qj). ft) B hio ot 
supra Kl^. C \A Ilaoc onumeratio urbiiim doaumptii est ox Ibn Khordadbeh 
a1, 4 Bcq. ot inourJa facta oat. Pro -iS'jJu, quod hino ei ox Ibn al-Paqlh a., 8 
roatitui apud IbnKhord.ftA, 4 yidotur lDgondumS/J^=='J;aX«,qiiod eat nomen 
urbia Mllitcna, vid. Descriplk al-Magribi, p. 98, JaqnbT t"of, 20, l"o1, G. I) Sio 
B ot C; supra B K-J.^X-.; idom raatitui apud Ibn Khord. 1.1. coil. Ibn al- 
Farirh 1,1. «bi ■iS':^p>. Deinde B e^^j. "' quoque Bupra (cum var. 1, ^f), 
LcjJij. In ann. ad Ibn nl-Faqih raomii ^jJj = ^ji^ legondum i 
m) Ilino roBtituoro potui apud Ibn Khord. ot Ibn al-Faqih. Deindo B 
«^, oupra aomol yc, aemot -y?; gimiliter oorruptnm eat nomoE in oodd. 
Ibn Khord. et Ibn nl-Faqih. Of. Dtaeriftio al-MagriU, p. 125 {Jaqobl t"ov, 12). et iii^i ^^ ciu^ Lij^ i3j4J- t^L^ 6h;^=J^ iUli «;!-. 

i:J_.^_; iUi oUll kix* .era ■'^l*> dk^^i-^ ^^' ur*^' "-Is 

[^ ^f, ijiS^\'p ii>iJL3^l Al^i^ ay rr^ k^^^^ '-C^' '-^'5 

VjijHJt iLiJs atr'^b- lA^ p-d^^ ^^i^ oJiJi^ ijy-_jj£ n\yf; a) B Ij-jI^L., Bupra Ij-s-ir^, [^^1;^, Ibn al-Faqlh I^lr^L,; Bekri 
II, 4 u/'l/li' ando reatitui nomeo apud Ibn Khord. LotoIx Caialoffue (Eepagne 
et Afrique) p. 884 l/^r^'' P''° *l-^l ^ '"Pr»i l"*" Khord. et Ibn al-Faqih 
habent j^; cf. Bupra p. ov nnn. m. b) C jWJ- Pro Ijrfi' B ot C ij^- 
c) B ;ii*=- ot supra "^1.^*=.. IntelUgi vidotur urbs quae In Boyi^n I, r.., 6 a f. 
vooatni- ;iU*=.. Cf. forte JaqUliI Tsl, H. Doinde ij.^- Moi B !LJil,(0 
ut B Bupra »JJ!), li) Lfi+«s ^jli. Nomen urbU forte oorruptum est o 
■iJSJi ut Ibn al-Faiilli ^f, 16 st Jaqnt habent. Mappa !oU^, e) 
^ ^y= i^lj. n B ^lUj, supra ^lJ^, C BJnB punctU. Scripsi aooun- 
flam Bdrlal Af, 7 patana oundom locum iatemgi poase, quia hio eatalogtift 
iibiquo negligentia laborat. Urbifi ^} i^\ Dimashql) ailua raoliua convonit, 
aed aio omcndare vix audso. 3)0^^;? LJ! y^L ^^^^ ^ ^^ ^'^ 
(1. °^ '^) ^ ^ j-AJ! OJ^rt^ '0 C UJ^3- B t>*^lr^', "iprn 
^1^1. Deindo ^j^. i) B ot .^^-i^^. Deindo B »j^-^, aupra 
»_^^', »pv^- ') B M-jpyi. Doiode B ^^1, ^^J^l m) C NiiULi. 
Deindc B et ^LJi. Saopiua ^IJ appellator looua. n) B V>iij, Ijj^- 
B supra non male \y^ (Paternc). o) S j^Jio^, aupra (jfeJiu, C ^JJi^.- 
Loclio lA*!^' oocumt in JHbl. Sicula, p. f oC, aed editor proponit i_^jLm«, ufc 
recopi (cf. imprimis B. S. p. lo). p) B et C mIjj. Deinde B et C ut quoqiio 
B aupra ^JiJ~'. Yid, do boo loco imprimia Amari, StoHa dd Musulmani de Si- 
cilia, I, p. iee aoqq g) Tii. Sibl. Sic. p. If ubi editut (Ji!_,b>. fir illlJjj d i^^W " U'U'^I 
J-i: i_sJU y Ul ^_*_c uf;^! v^b> ^ ^jij-Lje Lfly^* ^Jju^l L_*|j 
ch' J^j J-^i-^ ^-*Ji L-fJi /"JULij!, Lj^wJUj LjJjija Jj elP,yC;i Lg^lp 
U(ii-.j ^ liA;>I j-j^* l^jj jj^t ^^. i[J-i,iX< QytJjl ij-JjJ'^i ff*jJbj=> 

Q-jl j^-i / LA*4iS /c ^Ji-'SjU jdyXi i iJiilij %s-;' jSajj Lg-iJw «_* — i_E 0) In B do'-ist _jji ^1.1 (laonna), C ^yi1 sine ^l Deindo B ^--j^^, supra 
^-ijj-ti,, '^jjia. Coniooturft omondavi {Petvalia}, at video Amariuin in 
App, ad IHbl. Sic. p. i\-; 2 idem propoauisse. Deiiid« f^X b) B iji-oJs, 
u^/- fl) H 0"^^=-! hie et supra ut ((Uoque C, infra B nt recepi; vidofiir 
ititolligi idem locus in vioinia urim Partlnioo, quam Edrlat (B. 8, p, fl", 4) 
appollat ^.jUq-. Ainari inihi pcopoBuit, sod cum duljio, legora u^LLs-I, quod 
OBfiot pro iji-i^ <'iniKi (vid. quoquo 1.!. m, i). d) B »-?uJ, aupra SjjsuI, 
itifra *-:f^J| C \i-ixj. I'robitvit mourn omondntionom Amnri, Quoad deacrip- 
tionoffl raolius convoniret !dfl=-, Obitor itioQeo nomen Pactanna resttfuondum 
ORSO ftpud Dimasliqi Ifl, 1 (I). 8. p. 1*,-,, 1) pro X-^^j 1, iU-iUj- e) B 
L*j/i- /") C pro his: ^J-^'^il j. >ii-Jli ij^t ^^ ^^_,y! ^I cjj-j= tjl 

J^lv i3 j^V' L^x^S L-g - ^ >jf*^'s ^■'^'''•J ('■ j-i"^) /"i-NJ litX-e jjljw *Jj 

lii-.**-* L>-l ^1 i}-^»aW 'i^J^ Ul' Ljlll^ij L^^yO LfiLio jj,, g) B NJbj>, 
iLJby>, Locus est in niea editione a1, 15. h) vJu-J^ LL*: Jyij* U Jia 
a_I_IjjJLj jUa-^jsUi O^Jtwfli Q-E |fU-« J^^ixJI ua-«-J \i>Jiwj iXSj^j u^^-Sa, 
j^j«i I4JI jjy*jji^ , mox oraiaao J'li-s. i) B at h. 1. (tWJi, Deimda B 
ot ;lJ^-m ut infra qaoque. k) B hio s. p., infra iin«I (j^iL-ja, C infra 
somel (j«jL*, aemel ly^jU. i) B ot h. 1. (jfcJLjJi, iifra B ij*jL*s, (jmjLwJ. 
Jsqut ^^Li-a. y^ efS- LiiJJw iL*^li ^ <i(v-«yi j^* 5j Lj Jj^ O*-^ HiXJL-iJ! o) B om. b) iXuAJI, infra B sJv^t, C siXwJi. Beoepi leotionem B h. I. 
licet aequB iocerta eat aa ceterue.' Gtiam Dozy frnatra oonatua eat nomen 
festituero. Fort. Horn Ioohb intelligitur, qui apud EdriaT Vir .i\J_kj i;j-'i=^^ 
nppellatur (of, Dozy nd tbtb. p. 265), Quo caan Ja^JlJ ^yl ^ raapondet atationi 
jJLJt ,|j. c) Sio B et C h. 1, et infra, Fort, cogitandum eat do iji-Jji 
(yid, JBqnt in t., EdMsl f.v, Dozy, Beehsrches, II, p. 283). d) Addidi yil 
jw*:JI. Vid. infra tY'fo. e) B et C h. I. _^, infra C sine punctiB. Doinde 
B tjJLw, C IjjLj, iufra B ot lyuj. Eat PWe^o. Vid, Dozy ad Bdrisr, p. 251 
(EdrTsli lectio eat »ilj). f) liioli. Qui looua intelligendus ait, nan liquet. 
y) B mLJjC, /i) B j-i^, *— ^, infra B v.^aaU, iv-^. Eat antiquum 
Meniesa, hodie La Guardia, ut me doouit Deny. Ocourrit o, g. Bayiin II, Hv. 
Nomen aequena est Ba&za. i) h, 1. addit: ijcs*-; ^ ItJJ' ^L-*^ li^jiSjC; 
(jJiAJ'it j^jCj yl ^_^i=; (j^l IJJ* t^ liLSi vu iCU- kS^ (jJjJ"^! ,:.-jLirf 
)u.^ru pV'^' ^^^-w-'^ KJilLi (o(id, aino punot.) siLsu iXju ^)V^ J^ i''.i_jL''i 
jJiiJi JL-: i^iJ^ Jiilws (cod. iulLu) ikLki' a.LsiJi ,^\i^ (ood. ?i-A4;) X-^^oIj 
iojiXii ''-^i k=4j (ood. vijjjjJJxo) ijjyjjJJaj (ood. xJ-vt-wl) ii^Uj-ftl (cod. )iLi_JJj) 

^ ^j^\y^^ KiX^ 0ajLi JLiLJ y>l jj: jCuH^ ^ tLn^l B-ij^ (ooil. iUjiA«) 

^^ i!yj=- 3CA*y (ood, rAii yid, let. Tv) iv;-wJij 'izijLij joLa" ^ i\ii jjt 
(ood. aLJ) K-LJ (ood, qJjA^) |j_!j.:cii. K--jj-< (ood. ?J-i=-l) i^uASl ij.L-Lf 
UijE U tL\fi (ood. jc?Uo-l) S^sUu-i (ood. »Jj,,y«) ,;iv-* (cod. Wyoj) ii-V-J 

k) B *Jj. i) B luyX-^. ^ c fciiXu/J iSjV' '■^f ^-Jt-H ^W '' rr'r'-^ ^r" " ^^+**^' ICiLu^J 
y?:3jl Q, Xl=y! i_AjiJ Jj: c^t^ o'li byk iJL:> Uj-i ,LU>! uX-i ^-*-i J^ 

fLj jbT ij, jjbyi LjjiJI ijjj iLJ}^ vb '-^/^l vVj. j=^' vl? k-J Lk^5 
aoj-^j-j-/ Uf^l, J-™xJlj |_,,U% „llcJlj no^b^yi, ^rijiJt mHj.^ _j_k^ 
eUiX-T iry-^j SjL-U-i'ai (^ ;f_jyl5 y^JI ,> HjL£- ^LJj «j_*le illjiLX^t, 

Ki^Li' L^s "r-?|r^ ^^4 i^^^y^ /_li:dlj v^-^'^'j lM^' '""^jA^ x^'-> 

A_J_i^ iCjitJ!. j.IjI ^^ vjlvwis tJ^i^' "jfV-^ xJtiuij *-*=^ i_SMiLd5 iS <— '!>—?! 
;jjS..j j-A-iJ *J_c ^_^ pJ^'i r^'-^'^ i)-s?^'s i)-6-^'j ji^I^JLJI iojIj^jbI om. c) C ^jj?. n B v/> C wji. ?) jUw^! ^^ iuj,jj^.. Mox B 
JU^ pro wLo.. h) 11 cadit ^. i) om. fc) B Aj^. Pro J.*=> J-;^. 
B Oji, C ^JJi. 111 copuino doBunt. m) B ^. n) uab^^lj. 
o) B jaaJ', Sj*i/. Doindo B lajlL^i-lj, Bino punotis. ji) C LP^tj, B ut 
eolont ^jf^. q) LjJ, ot mox ^^5. r) B u^i, ^^U. s) "i^ 
^1 (1. wl) L^Ji. () om. Domdo B ^y^, S^y^w. «) B yljj. «) C 
pro liis: oL=-yi (^ l-jJjii?, 1^ SUfl iXU (j«L (jj:. hi) y, oiJWayi ^JU. ^^^1 ,^^ jL^- ^j. «V^^ yoJli ^jJ^ fU-.I iC-^ ^^t ^^*:S^,. 
,^ ytri ;^y ^3 ^^' j^i^i tW/i! ^/ -^ b.^_^^s :^\^% jr^^^'s 

^yCi' »Lo iL^ uyy/JJ ^^ib ^j ' ^^' g^^'y ^ "i^Stt fl^^'^ ^r'y^ij 

^_^ j^Ll spii;:^:^' LfJ c^JjJl iJVr-Vj j-^b ^'^^ ;*^Vj 'ij-^-^^ "j-"^^ 
wU jJ (joUa, iH^jtjj>5 fyU-^jJl BjU, ui,jj-** ^li-r^i cf ''■^^'i' aj^ 
^^ (UjU^I evL-; ifLijAil vL-? u-^ '-^5" V^-J "U>J^!}-^ vW u:r^LLjl a) C ^. fc) addit: ^y. "i ^Ji,. c) B ._»jl. li) C ^s:**^- i^) R 
j^Hjij. /■) B iS")^. ff) B Uhv^ |*H-*!s- *) ^ ;:^1)^ ''''' *•' deindo. 

i) B ,H^,i>Aj- Mox C Y^. fc) B ^ljj=ytj, w (B ^r^/U ^yii). Mojt 
B j^yO, C ijjJJ,- »0 C LjUfj et raox ^jj^^^ sine 5. n) B ^^i^^Ljw,, 
DeindQ C om. .■tkilsj; et B habet loi. o) iXt* , quod erat noraoa propriuro 
al-Mo'izzi, Max B om. i}Jl p^, p) B at C j^. g) B y^xSJ! Lr-JI. 
r) tilLkioLi 1_j-5jJLl,j. Quid pro SjLi^ (flio) logendum eit, haoreo, Deindo B 
L^.l^j, i+4;tj--5. *) yvJlj-aJt. t) C fcJiLxti. h) B cnm _, 
[jv^.ikl!-. w)' i-jl"^. w) om. oura copula eeq. a;) add. Lji*. Pro 
gj^l Bekri fo, 2 ^^1 ^i,!, vn 6 J^^J) ay '^jO a ^1 VjO f'-^^ L-.jO t_.«jjj- yj^ ^t <X^ v^J ^yi 
uS/f ^ U'iXJI J-JU* S^Owi ^j y^ /-^ yC«J: j_^ ^^ L^*^! ,>Cii!j 

eiS^J^-*-^ L-^^jLsTj ^Jjkll L>H;_j= yail (jyjj Lji^ BjL;JI ^^ iJuaiJJa L^l^i 

Xjj4*JI5 a vjL=.j jLT ^ j»j_yi y*\lS.j j^L i ^iJ,^ o^;^- o^>''^ 
A-jlj-=- ^ _jitll sL) v^-y-^i jP'-o- (-e-^j^ i>^j j?^V Bjj-*-' _r^l J^ '" 
^iv^'tS'J^^-^' j,l (^,Ji_Lj ^,,1 ^=.1 ^^j, i:]if y!= yjj., xJj^l pv^i o'jrtiiJi 

-^i jOiUij ys\=. (JjU-j Ojy*:^ m Jjj-i-ij, l3f ttll^l JjLa I lXi»I, Ob^ ,^ 

0^3 J-;-^ U^ JA> oSj^ '^^_,4^j linyjIyiJI ^ (j-UJI !t_A_j LSJwmj IB 

Uj_j_j5 vV>1j ^y, ^ '-s-rtJl ,}-=^ j^'--!' ;.|j= y_j^ i3 i^?^^ ^j/*^' 

j.,ljjJiJI Q-*-J 5^=-Ljj iS t ,ljl Q-^* f^r^ JjJi^- qi-^^** I [ ; »,j~*^ A:!yS 
■i^^ LT-ijJj >*jL:^ '^^ Lj_jj 3a-i^-^ Ifliw^ iii'Jj^^j VW^ ^ipV^ r^'5 ^'' 

0) liokrl 1.1. 3 ^. (<) B JiJ^-^l. Of. TidjJini In Jmrn. aaiat, 1853, I, 
p. 305. c) B aino punotia. d) C ^»)jilt. e) 0^ij^\ g^. f) J^. 
g) B SJjO^. Doinilo C ^^Lk^^. /i) B ot ^^'jy^. i) C ^' et mox 
jtwXU, fc) om. I) C UiAi-lj. ffl) B JjjtUj,, C aina punotie. Mox B 
^jli pro ^^Uj. «) B ujUyiJi cum I priore eTpunoto. 0) B py.:*^- Dflindo 
C om, iViiJ, Bed poet ,^.jj> haljot: Vr^ '^ k*'«^'^5 LgA^ ui-il i-'iij. ji) B ^^5^5 nJ^a j^ o^ ^yi lijLd^ Bj^^ ^Ijic^t ^^1^ Lg^ «^^y j^ 

*^ i^X^^ V^ j'^' Cr* (H^y^ r.ji\j, ^jUj Hjy*«« j-wi *A-Tiij^i ® 6 'i;'-?'^ 

jiPj,Uj ^y^LoJl |_j«j^*:s- e'iAjL\il j_wt JJ^ iJsU*-, Soj^^ a iJiUwJ! Sjl-wI^ 
B /"j^ Lf*-i' iMi= i^jS w, _.jUl5 ^^yL.y!5 ijOJt j^ jLT ^ f^^i jfX* 

1^4= i^ ^jrt^ U'-LijiJI J-^ "5 ft*.^[jjt! JiXLiLX* OSiJi™, i'-^'T^j i^oUiij 
OiU«j mKiA3j (Sr^L! ^^ ^^yi j^i, ^^^t ^^ J^/-JI i^j-^ 1^4^ 
111 ^-jy^j XjUS^ L-j_j jU ^^ ^j^ '^Z i)_iwi i^j-jLj' ijXJj-4 jjjjX« j»«.i 
_j-..i-j= Li_il L-jJ j^^l ,4. fiiAj^ |_^t Hpijij a^iA-. jviPjUj i^^jjU Syjjw 
I— J— L-« jA 1^ jtjj^^ jlX-o jk^jUj .yu !^ ()_j^b Jii^ LjxJjiXt jj-l LsLkiu. 
JLJLj ,j-f>- u>^' HjjAu^ t'jft-*^ 2i.J-^. *j>(j*=-y-) jljA-i/* iH^j'j* L'^^ 
i^ IUjiJV^ Bj*r> vjjy^-a i& f (jO'LwjJI b\*i3' SL_« a^-L-a *(-;Jt ,_=j^. (j-U' a) a) B g^^jjjp ^y. Port, of, romen trlbus Berb. ,_^i,y- Hoquo de j.a=- 
^iJ-_(, Edrtar, p. ISC, noque do (jk-^j J— ^->i Bekn fl, oogitsri potest. 
b) Imoo om. In B nomon Bcribitur h. I, >uX Pro j1j» B ut vid, iJLls>, 
I<fomon SQquons in Btno punotie. e) In B deest (lacuna). d) ^v^'^l 
,^yt!tj, e) B et O iULiJ.-*. Deinde B om. u*J>^ (f' U*.f*=')' f) " j^^- 
SoripBi ,y=- Beoundum 0, ubi tamen tantiim gnpereHt _j3., ceteriB uaquo ad 
i_^l^ oinLBaiej nou j'ndicatfl laouai. g) Ooniectura Huppleri noinen, quod 
In B doaidoratur (lacuna). h) B aiite punotie. i) CI. Dimaafaql ITa, 5. 
A:) Imbot: kh^j.^^ L^LXm. a-wI jjLiJs, B s-mJSj pro iM<^) et nomcn urbia 
ut roc; Jaqnbl To,, 11 eaq. sjjj- i) om., et habet deinde L^j i>j 

KKtoy m) addit i^, o) vJLiL et deinde .y- LjjJj: ^j«J. p) om. _.j^ A i; It^^V^j A j.j^ 1^^ u-JjJill i\ l^ j^^ju Sj^ ^suit J^U 
^ uOUoJi iij^' ^jjjJt J,~KAi- j^l ^ iOjuij iLc=-^i »j_Le jL;> 3Lj ^. , |i I 
fl iilJii^ afrLvtiikliiJI, « ^^1 Hjrt-ii jt-«l) _5-J»s tjjLio-j p^l (^ d ii"LAS)'_, 
K-aJL; o*«*=jJ v^^I Jj^J J'^' i-ij^- Vi */^l o^ Lft-«JJ (j^ ii^vM^ B 

ajJ^ ii*T Ljij- ,Ow* y. ^^i^ jja'l s,j/ o^l ^j ,^i^ Xj y u /JJ, 
aj^f^ Lfkjj p»l j^ii ^ a^^' ^yj ^ ^] ^ ub^ ^yj^ u4j tJ'i 

^ i_=r^ 'J?5 i^ /ii /'tj^t w^ji j-v^l _;^j |.Xl.^5 gljj ^ ^^J^ 10 
u=j-^' "^1 kV'L-j xJy^. o*^5 LjiO" B^ ^- y B,5JlJt ^.jl jvJu^lj ^-^ 
<i^JU' ^ j?^5 *'-^W^ iT^ ib ^^^ >^ J^ tjL^is j^L-^ sJiJ^ il 

1-^'^' '■-J-J ii-=-5 i^"^! l-c-Jy^. iii^5 i^'L^t ij Li^jU; .LsU.yi L^ IB 

Ij-b-i-lj, i_ii-i^*L> Jji Lii,Wi_i i_^*-JJI L()LtiXwlj v-T!r-*-" ''—«-*-* iJ^^J'-^ij 

~-^ mi, s^ jji yj3' 5_^ Jj-J y (ft IjjLoi ^I Uj it^yi Jj:j * 

.-._c?\E UlujI' jkfcs^ fi^' [vJlXj J-*yi iA_L=- f.UI j-^j-t j^'il \JLji.j 

f.'i^'^^ ^ vJi>ivaJ J-JLo q-jJj ^Uiulj Vj*ii (j-Lii-j, LS-^-^ '^1 _;■ . ' . ^ wJ-a jl 

a) QftiiJI CJ* iv)'-*-? Lf^i 1"'"' I")"* tint duscriptio urbis Snq Ilnmza, 
quipim quno uon adincot mm. .Frobabllitor in utroquo codioo kouna est, ot 
axoulit tiomcn _b>iXil .c^r', ut sic roHtituomlum ait: ^ J^t^^ Sir Liy-j 

y^'Ji Jj: iiijO^* d^^' L.'f^r^i '^ O^'j jS^' cr |SV/ijt7^' Cr r^i'-^ L>«^ 

(d:u^j, C i-x-s. rf) B s=-l-ii*j, C As-U". fi) om,, and addit byt poat 
M*W-. f) t; i^l-All, Bcqq. ad Oj-i»lj' omissiB. jf) Yera forte leotio esl 
KJ.,i_™jCJI, ()Hod nonion alibi quoquo corruplum BBt; v. \vf i ot infra M6. 
Doindo addidi |^,iA^. A) J! Ju:dl. I) I! y>j, A) B 0>^j, ^j^^. I) 1^- 
'«) C L=j>^5 pro hU. i'L^L Li'j A-* OXJI ,yi:J J-e f'o'*'^ '^ "o^-S Z'^-' H "^Z!)* 
^jj jiJLsu evl; 'i-J^J ;w5_f*il ^-?5;^ ''cri ^Ij-M.'Si ij, qLa^/S Ci>^3 

s^.lx*ll olXtI qJ* UjJi- Ij*^ u^li Sj/ J^ 5^ -^ iV*^ c^ (dO-^Xfl 
,^,^.L= ^!^=. olj U^ ^^jis" LHi* Ai>!j Jf ^,i^ ^^Hrti^ j.,L\Jj LT-li 

u!^ j-ii' J-Ij j^3 or' ^\ 'J'Ltj i_=jyi J£ (_Bjd>l3 s^j^\ ^\ LjJLIj 
B j-*-Jl-S' aLfcUll JJj iCjcj iJJLi ^3 t^^ 1-*^* 1^' _r^ i.-iy^'i^'5 o^'-s aj 0111. J) C ^l> ot inov yi-l j-=L^ nj/j {sio) J.^^ ojL^V o^ 
^j^l ^ ^^LiU. c) 111 marg. B b^;^! jP J-J-. d) C ^^. «) C ^5;^^ f?)' 
OjJ (B j^jl). f) 8ic vooatur Ciigtallum Tahorti. vid. Kittil)-al-istibB(ij' od, 
Kromor, p. 11, g) Sjb-. ?i) C LiPjJl (omiasis kii^y^ lWj). Supra p. 1^., 7 
Uyi tjrjlj. f) C QjJ'tMj l+ij ^^5^. DaindQ C pbCsj. A-) B ot ^.jU-j, 
quae forma ocfiurrit quoque Bsraol Id oatalogo p. oli, ubi recurrit nomon snb 
forma ^[^. ib. w, quso quoque est in catalogo p. riAji, Tid. <Ie cmendaHono 
Mea ad Edmt, p. 0fi. i) C [.j^jOtJ- '") haec mil. Beindo baliot |_5jj (H ,_jji). 
ji) Ui>^l, o) ^ijJtll. p) addih ys^l ji^ tj^'^' O'/"^ ('■e***^S 
jl^ ^^ l-ISl, l}^ ,Ujj _^LS. IJk? Ol>v=-1 J Vji-^' Do""lo ^3 ^5. 
q) U^^^i^j. >■) C J^. s) IJ ot L=jyJi. Est ^^J ;^j;JI ^^ ^UJ dUJ^=j cr^WI Hjii" ^^y^ JUj' ■a, j,,jiuJi ^ >_,L£ AJi ^ ^ 1^3 

lVJ-jj, a/'sjjii ^jiS-5 ,yt Hj^ icj'jj lOw^ t^^t^j* ueicLb. ^^-jl^a 
j«iJi Hj^is" g sAJiwjj is y[B ^^ ^W Ljit. ^ ^1^1 Kjyj Lplx»j ^L^i » 

ii4Mi jUiJIj jjl JJU ajjL Au^l^) Cjk^'^'j ik^J^' tylJJLj lylZoj 

vd£) y^l j+^ J^5 ».5y"^l LsI-Lj* JjjJjj':*! wjl\* LEr>'ilj ^yill sjjlXc 

Hy^ i-S'j-i K-)-J-=- X^!iA» JI^Ujj LZ-li ^5 -iOolj^ilo j^ijjl JL-j S(j*ls Jj^ J" 

ii-uLj, isgi^j /31 ^* iLiUJi x^us:. uu-j i jL+i:4i v^,^ jL^uj^i 

o) Hie apud C sequitur: u>?j=- J^ LjJl ^I ^yOjl ^^ ^^ Hj*iJ! UI, 
JuLi>. liioa iAjj. B ot liabont XiJa>~j ut quoque snpra; palet vero legen- 
dura eBso JCJ-Jn-J. ?') LfJI ^jtiiJj by^JI J^ iJj-j ^^ ^1 jLt ^. 
c) y>L.V.- sic. rf) B Gt C ■^jl^. C afldit: ^U; liyt^, ^1 ^^ ^^ L^ 
0-= ylJ^,yR-j I*?,. e) Hnec dosoripsit JlCqnt I, Ic^, 9, addens nostrum 
acripBiBBG anno 378, itnquG Ensram inm tunc devaBtatftm fuisae. BTomt autem 
haeo OTOrsio aiiuo 368 (Bayan I, tf.). f) 'i-L*u=i (j-jLilj ^U-c lX-Ljj 
Li-«j j^.jlXj! aiX-E j_^ ajjL si^JJi jUiilj, ^^ oJj x^y. B (j.3Laj5. Apud 
C praeoodit: ^yjJi ^.,|jjj ^^ syCwj dU^VS'j,. _,,.) In B nomen daaideratur 
(laciinn). HabsmuB hie rnriam lectionem ad ea. quae praaaeduot; in baeo 
uaqae ad JULw^^ recb desuot. novera haeo inde a loao priore da >vJlaJiujI, 
eioopta dBBoriptiono y*i. iXL, malo hie pohita sunt. *) B (jJi, i) B oj'u. 
*) Iterum deaideratur nomen. Intolllffitur vljJ' (rJ*^' ^ V^'- "») V/^'- 
») C ^.J^lf ^1 v^Ui et inox ^■^'^i i^j-S-JI- ") "«> liaec. Delndo 
0**^ P''" LWj '"ibot. p) tLoj ot doinde jje .L*uir"i(l ykiy aji i)-J=- iXl^ 
jLjJ'i'. 5) \*«t o^,**.Jl, Fortaeee inlolligitur Kio/, cf. Ibn H. If ult. »oq. ^■(i^S^ ovljllj <a.<i^ t_,JJ lij^j 4^ ^jai ,^t sy^ .i^^u 
iaJ^i. & Ljio j ,j^ V<-L. Jj„, ^ Jj. iU» i:^ icilip. 

I jbj j^U ^^ y:_^i ^;^ ^^j.^ i_^^ a^ ^ j^ ^fA„ iUss j^ 
Ui^-ii, j^\ .,.ij_f .1,^1 isu^ lL^ j^,^ -^i ,j^j^ ^^l_^^, 

l».i^ S<J« lUil^ ,L^i s^.^ „|^_, ^uyi, v_^^ u-i^ij ^yi^ 

iJ>l ^j siiJIj _j«JJI ^jL„ l^b:„_^ ^^^ yiJ «Uj J.., >xJo J( ^^ 

y.Ji v^ 'Jrij*)! vl' ^tMJ' ^ V 'ill'i iU= JLh oL^ jf^j -iL. 

in ii.L-(J £«yj> «.U ^5 JL, i 5,. byij IXllij uOv v^ 'cr!)'? 

(jOu^j Jio,_j;l3j iiill yjl».j tol^U JL.yi j oL^j Kk^ ,^^^1 ^'L-j 

aJL,j t=lj ilii., j,li^ j ,.^i^ ii^„ ,^y3| ^u j^,^ 

o^i, ^ri^ut tjjja- i^u, -i^pi, ^j.i4^ ^.^;, J jLij ^ u,ji_,, 

L>=ijJf i Oiif«"^^ j^Ul L+j ^l^b iaj,j^ L^5 JjJUL ^_j^ (Ut ^l^^l^ o) t»\ib H.»ljj. i) O .in. nopal.. ,;) ^ljl\ 'i^i,. 1) J^ 
iO^I u-^l »,j<ll .J^K ^,»^i ^1 XiUt ^.jl ^ U=jl U^j L. <) 

-r'-^-Ji-^' n ^.J^ ^ Mi ^ S^ JL;^i.'^ U-JI J.:iOsi L*A«S ^^. 

}) B fji, 4) l«,. ^jiS. k) ct!,I,S. D ^t,j, o M^iij »l 
hio om. LSjrt^j. m) B I4J,. m) B s>y^5. FortaaBe intelligitur ^-^ ean- 
iloniquo Ob cauaaiii (Tid. Dimaahqi I'H) sio appeData eat. a) C ,iiJjb.l A3 
i^j J^ O^ iU-iSiL p) B OjjJUj, C ^^^Lo. Vid. Bekri 111, 3, ubi o.l^jb'. 
(0 habot yL>^j omiBBO )Li^\), q) B ^yJl. r) om. 3) B .:jLUjiJ! 
^^Liij; postoriua habet yjliiij. J, tiL^Jiy J( vW 1W> .s^LS ^^' J^;-. :c=-jli ^^1 iija, 
tjiil^l, ajl^i yij j^^. Uul Ln, X.UJI ^ oyJI v^ ^yaJ! 

iudj, » „i4)^ iJJ^ iku j^, »^ „. ;ii;^ ,^;_ iiy, ij^ 

« i-.JJ L-tJK j,,^.^ _,_j ,j^ 4^ 4^ „-^'^ 4^f|- ^ ^^ , 

'- v^j ;;A_, jAii ij. _,^ Lvj uj j,tafi. jiUiiix. city;;, 

cxyii, t,^ ^,lu ^Jl o^ iu,^ ^ j« ,j;_ ,^, Sjsj 

?^r "^W iJ/^. Sjy^ c_J', « fiUi!! •iij.v, i, ijy^ -sZS^ kI.jS? 

'^/^ 0<^'f^ ® ''i)* _,l-UI J^ „;^' lijy, ,1^^, « ,1=. A. ^y. 

jSU, ^1 ^ isji ijUu. ^ XJ5 y ii^ p^; ^ j^ 'Jij. 4i^ „ 

y^' cr* jl^ p/ OiJS "^3 fl*' ^jl "usyi i L4m .j^ LiJl l^> 11 o) C wali.. /i) B sjUi". c) In B nominU locuB albua roliotuii aat. In 
doBOTiptio hnrura iirblum dosideratut. rfj ^J,y NomBii LUt! ^y^ inoog- 
nitum erat Amario, Bed opinabatur locum non difforre ab KJiUJt Saiacca, In 
App. ad Bibl. Bio. p. of prapoaait ooniootaram legendi cL&bJI ^^J^, quod reapon- 
derot bodiorno Conioatti. Bod lectio rooopta apud noatmra plus Boniol raonrrit 
ot conatat, vid. quoquc sup/a p. H. «) Vulgo ^1 iU^iX.. f) B ^J^j^ 
g) Laoonam implaveram primnm nomino ^^, sad deiode aeoutna aum Amari 
1.1. p. o1, 19 qui praefert iUJ^. A) B JusuJj. !) pro hia omnibus; XJfjj 
»WI i ^f^ 1^ oWuSj oLtf^ ol..^a l^!.. ijAU. i) add. f^l. 
/) om. m) B oni. ») C ^(Uajj. o) Bmondaro iuaait Amari %j> ot 
otiam opinabatur pro iljB^ subalituondum cbbo sJj-t (1.1. p. ov, 4), aed 
Tidotur laouna easo in toxtu, nam in aeqq. intalligitur Adriatioum maro. ^ j_>t ^ J5JIL4 iiiL+i*JI \J=->^'' ^il-**" u*Ui-ai a_^ ^ JUbji^ 
j tflQl- !?uiii,5 illil^ Xi^A* L+J) iJ— J-=> Lt*!* J-Ja^ ''Ij^ i COkXjtj 

iijjuiilj injaifji ^Jlj=-* |>L=»j Vj^y^j i}^tT^ j?^'^ cr* f^ /"^^(r* ?^>^ 

S_^ l^l^ LIju^, Hj-Sl-b L-L>i-ij i^W^j ji*-U*3 jfcl^iU, yj*_E Ji_3 (yl, 

m^ ^* j*iJ5 jLji. J. iJ^I Slj-c ^ IlXjI JIjaS /4*l« <>* u-Jj"'^' 
^yiijitj) ^L^u-i^t 3j.Ti-i-C xXp. ^ ^^3 ^y^J or- ? ^ j-^^^ i^^iLJ ^ 
liyLi"! £jl^ olj kIV- "vSs ^ir*-^ j-^i^ ^i^"-^ J« ((>iL*I^ « 0*cf 

^•±i Jj: yi;}; i'ij, ajLjT ^ jSijyi ^j!_jll Bp^ :dg-, ^ ly. ^.^i 
j^fjjMi aJ*" £j'j-° '^''^ "''^^■jij ^F)^y '^'■^ ^'Q^ ""yj^ "^'j '^ ■'^ a) iC,^ j~.y! jAott. 6) L^Ui=. c) C JIJwu. i) om. et habet 
j-iJ.3. e) C jiflj. /■) C J..,*^ljS et deindo j_-<iJ-3. y) om. ft) B cum 
oopoln. ^^1 «iJj3. k) C jEiJ3 Jju; et mox ^ et ^^ij. I) C 
^ at om, Ijul priu«. m) jJj^. ti) C S^\i, 0) LLc*iLw! lXSj 

VjhJ- r) In B haec desunt (0 ij„_,U). 3) :i3. () B o-jliij, C 
^j-jL^3. m) om. Deinda B )li^. v) B hajLs *(c, xuLa». w) 
ylj=-. x) B sJLryj, wbjjj. Ideo pntari Burrmnam ferri posse, quod pntot 
hftnc deBoriptionem noa quo loco egte, neo hnno perttuere ad regionei OordoTBO. SjL*U<lj 8jj_»i_^ l.'lj*^'5 jLsui*:ilj yyJjJI 8j*^ (IJtJjiXj ^"3='). (6 LJlsJ Ji 
O^Jt! i> jCi, ^^j_;>^! ^y ^yi Lj^JjJlj j^j>jjl^ ^ jl_ji!j e pyCJI 'iySf J.^ 

IjyLiJI; ftuUjiyi; QjjJl lipy^' ^!1%* ? *+^^ C7** ^W;^ O^^^^ ti^ LT^v^r* 
ii_ij rt^ ^j^ (jyJiAJyLi .Jij Xft^.l Lj-ftii lii^ UiC i»B-wx LaAjI Ljj J-j^li '" 

Lilj' yLL?- ^ sJUj! y^ L5^ i^^j^ls i^Jj"^' V^ ^ l/= *'/^ 3) C KjyOi _jS-5. fr) addlt g;,. c) %ddit ^,-Uy. d) B »J«JI, 
,Jw-JI. e> oUyOI (B ^). B Uri- om. uhji ^. <;) om. 
DDinde addit Si- A) oU/Jlj. B ^1, om. fc) oro, at hnbot 
IgiU*",. i) B et »^3j,l. Jaqni habet Xj^jI. Cf. Juyiiboll ad Jtftracii IV, 
p. 193. Deindo ^>r iOjOJ!,. m) B ot j^ ^^1 et moi Xil3. ft) ^ 
!!,a]C1I ^Le. 0) Hues ago addidi ooniectura, ut suppleTi supra p. Dl", 2 in 
Torljia ii*=-lj i^ iv U ,jJlc post Jl>: aa-^I 3-'. Nempe Tidetur miLi auotor, 
Wo at infra In descriptiono ^^JjHw^jC in KhornaKn, Bigniflearo eiicujn ^^1 pro- 
prium esse nomioibuB regionum. Suprft p. H, 2 de loois quoram noraen bIc 
terniinatur dixit iU esse iJj;L jl iCrt*al> et inter etempln in cod. (ann. e) 
quoquo vocatur oU^j quod aiitom hue tantutn portiuet tamquam BpeoiDion 
ftrbitrarifto otjraologiBfl auotoris. In B 1S03 rubro atraraento est Bcriptum 
tamqaam nomen looi, p) J^Jii et doinde i^ oj^ f ^ aj^J" 
5) ^AjAi^'^s J^ et deinda addit JS. »■) sine punetit. ») B et om. ro ^ws^ij. or^y^ -^j^' ^>^ K^j^l ^J^- 6^JJp^ LfJ-« ayi^' ic_.jjl LfJ 

*''p/"3 03^j"j t*^' 'r^ C&^l o- (Jiyl i)-)J> J« i,^ tLpiJUj 

' l4l«-- •Tvf o~^ jUill ]f c^ ..^ olMJJ ij. yl, iSii J^ itJJ 

O^' Cf r*^r^J O*^ jfj^ J^^ li Sjy-^ JUlijj * 4k^ CJ^Is • lyy^jJt 
Oi^t ^>i^ vj^' Ji-* y! (> JjnUil ^^ JjJUi J.«^ui L^J-. Jjib 

Ufi^ i^-^-J-i JVj o'-lr- ^y^' a' '->-^ o'-fJ'^ l.|,i. l\»;j J( 

>=^* LJI ;*i fjjJI j«i Ufs« J«4, yJjJSj m^^l ^JoS ^^jsw» 
JUi ^,Ui- ^y, j(y_a Jj: ^LjU- i^y:3 \_f^t IjJ^a^a ^1,* I ; ^ - 

lljmiJI (jjjjJI WjlU iCij3 .Ss-b cijilK iiJU-^l xlCli' JL— s) 010. B :ul^. f) oDi. ot habet deindo wli^ i. e. »i1j^5. j) 

o-=- "ij^l J' 0- »ss o^ ".i=»lj (1- x«i<) !ii5« JL>. yi* mjj JjJ, 

^,ILUJI BjXix ^5 ^w^. B pro K^ babot (indiBtlncta) x^, Deindo C Im^j. 
A) Haoc In desimt. i) B ioLsiJ^j xL^^. ft) om. oom ^ aeq. I) B 
t:>^i. m) addit oii^l. «) IJ^jXii ^JJJGyl ^>.=oj > o) B at 
CT!j?*JI. p) B ot j-Ao KJUl. ,) B x^;^!^. lotolligilnt Saragoi.a, 
r) B ^JLj. ,9) B fc>Ly.. Tidetor aotem esae orta prior para a littara ^, 
olim Buperaaripta poatromae litterae nommia ■S:t^j^ ■ ^li'^t fljJLw ^ kV>j-j U _,Ji-S'l »_A_i Jc>jJ i)-^ _j«i' i>^ ^1 j-S> 
^■f^\ ^ jj^JI ^otjMj _jil jjislj* ft_j ^jJiJjJjs ^*^^\ yfr^ t>==-yi J-^ e 

tf ^ LI |.L«Jil ica^U ^Jji^ "Z^iJaF Ulj fir p vj*^'ji i::il_jL^t ,jsji<Jj 

4tt«j pj/iiil L^j-i ii-i/j U^j ^L«, i^^^ j-j| _j* Ull ^=.j ^_^LiJI 

ijii" L4JI jVjlaji jS' ^ vLx-i jui g iS-^ ^ff*''-'^' ^^5-* '^y'^ '^^*^ 1^ 

i^ |JjJI 0^' ij-lti [^LiJI yyai*^ oj^^ aUU v'^^' i^'jj ^SaSL-^Ij d) B iOA.-> ii-jJ. i) C haoo omnia omisit, Bed yid. p, f\Ti. c) B om. 
d) C j«w il L'^'^il u~yJt ^ u\^' liJ-Jii Wj. e) B 8_,-fr-i-i'. verba 
j-Jt _ il^l (cod, KiXo") lX*=- ponens poet Vi^' huboti ^l^iX^Ij iJ>f a^' _;ry^- 
f.) B sine punotis, ut quoque aoq,; C ,jiLJiiJlj. g C KJjjJIj. A) addit 
^JOI. i) addit iUJ'. k) ,_5^ (> j! Jf^- Mox B yii. i) 

;)) B jSoJi. Doindo C jftSULc ya.j. 3) om,, Bed addit Lg_^. r) B 
Hirm punctie, ^1^.. s) C ,jjyiJl ot mox y;*^'- ') ^^ liji*,^^ U^'y^iSi. 
Doinde C jLjL-JLi. ^j >XJI CK^j 'iif^ S V^^^ ^i bUu^i ui-JS Ca^Ls Ki^ ^,;»i=- 

UJa ^ »Jk;>ji liUU J^ u-jJ^ 5iijjai il e^f l^-^^AJ ^i^=3* tiJl*^ 
S [ji^j Jl-C^ ^ico^l ^'^■A-i V^3 'o*' '^' C<"j' /"^ '^'^ "'■'^ '^'^ '^'"^ 

Qj Jbd^ jiiJI Jji L.I._j=.5 Up ijj!, J^l Jj= aUl> ^ "^Usl iJ^ J^J-l-^ 

(J «i^ L ^)JU-5 |!uu^i >->jTiJ5 r-«-^>^ '-^r* 'A' o^' ''^' '-'*^^' 

SyjAili ew>j iliftic- til il^ffOJ Ui, Oii^ M •w^j^j V^i cH' a^'' ^ 

i:*^ _^1 ^\i ^} ^ f^ JUS ^LUwJi jp^,^ ijv^* Cj.. ^liij^l j^U:-' 
^ rLiiftjC. «y^\ jb > JB iUJja! ^ yS 3i<)JU JL-SJ !q>5J' ^ ys 

wJ-liix e*JUtJI (V-JDI, csu-AaJ"*! isjL-iwfl jj^ HiX-^ p, iuibCa^l *j^j* c) C om. d) C j^Lj=. U (uiijJl ^ j.,L=-. e) G ^^. f) addit liJJU. 
fl) C ^A^. h) Jjiilt Ij^ *(Ui. t) ij_v^ et doindo yii. fc) 
lij _ Kij. ;) sjum i)Ju«L B JjX^I pro ^yji:i«l. m) B -r=^3. Mox 
OiJi!. n) It Ij^iii- Doindo C ^JtWdl J., o) Utlls i^lf Jo. y) C lAic. 
(7) C dUUi Jiii. r) C bJi v^l. f) ^^ JiiU:?- KjKi. sj^ ^y: ei-li*.,, 

\i/6 L (1. ^_jl=) ^j Jij;i Jj)>I v^|j« ^U!l ^ij. <) addit tL^wil. iiJolj il xl^l jj^ Ufjj ^t ,j>ifl Krfb'il iV-:L^ uJ^t ^-^^-L-t n'^ U J,! 
^ j}aj- L, ^UJi, cjl^i Al Lh-Cjiit j^ij .Oj ^\ tj^l^l S;j^ Jji*5* 

uO'l^--3 oUy, ^jv^J=4 oj,^! litjUj* Jb^JI !o_i ^^ e\^jj ji^\ itf E 
V^^ i OjiiJ) 4j>"jOkJ Ui-JUiJ' i^j, fXx^\ ^\X> siiiS, X«J^ Jf i 

v-^*^^^-^* or'-i^-' ^Jr«''" j-:^!* i iJyjm ^jSiijj y^ ijij* ^icjji 

jClmJjJIJI i_^Il\^ 4v=''*' ""^5 *^"S*^ n'-MS i^-^-J^^ j-rt-«LjLJj ., Nlj ■ ^11 l 

V/i' ^Ij* !ii»l;a)l ^IJ^ cf i^/ ^5 Ly^*y' '«U^y-JI Hjjjg ,^^£3 

o' jy^-'*^ *^!^l oj?jLw-4 (jkwj »,4i«t k^Us" 1^ oLij f^^JhJs>- ii-JJLul 
j,y.lj li'iUI Ujj ljjrti=M, JJow ■SI :a«Jl jkJWI vXS' i l\(Aj y p"^JI! o) l^L^I,. h) ^j,. c) addit U^fruij. d) ^^IJ^ ^LsJlj 
iU^! ^JlJLsu '^ ^ajjl (1, *^!j^ ^-?) ok mox iCbt^l (B UiJLs^ omisso :^), 
b) C fi^et doindo ^^ (Bu^t). f) haoo om. et deinile hftbot: jUliJ^L i^i^l^jj, 
vUJI liAsc j, vJu^L^-. p) B om. A) sl^l. i) ,i?-.Lu]|j. k) 
l^Jiii, ^^ ^^ ^1. I) B sjiAtfLjyj BjaLsr.- tantum ^JjiLs?.. Delude o'tj^w,. 
m) ^j^y^L- n) haoo omnia om. Doindo haboti ^\SP\ iJJi*sI ^^^ v^^'j 
^i^*^ li', roliquia donuo omiBBiB. 0) B *i\jL/i-ll. p) 3''>-wj5, oBteria 
ftd Jjil omiBBiB. JjJij J^-. (j-JijO yjjJli C JiJilo» ^^'ili ^jLsiPi 6 bLI-kJI J-Jl_* * ^jy-^ 

Jfj dabLj, S_jj*iw Bjfl ^y^y. jL*^lj J-JpLUj iCJ^^, fSy^L. .^Xul^Ji 
JLy-J^lj iJijiaJi v^aj a-S^ y, ?i>-»^' ofj'S'' (i_jj a /"BjjiA^ |*-*i^>ti=- 
U ^^.,*=^ jy^jcj] i^J.^ ^j Vr^lj £Lki'^!j J^l^^l, R^yJij^Jl, j^l, 

a- o^ r*"-s y;'y '^ ***^ -^^ a>^r^ j^' A J^-;-^ iSj "Lit^ 

lA^ VsJj» ji ij !>^j JyL^t ijLxXJI (^ L^ pLjJj: l^ll lXJS i_aJ:^ 
^ ^y/L ai«:cJ ^JjH\ ^^]^i ^j^_, jvJ^b uL-.j--i ^-i^-j U^SM. 

IB (^-gJ iJS!>^l A t}^. J ^Ij^ »y^ il ui"^T Sy^ ^^ ^ jvfJUJ »JJJJ^, 
jj*-. sXLLiiij !|jjj y, i^J^ J_jJS ^ f^jtj-lil "i, LL=.j Lil_j:^ J_^.„.i3 a) uy:sLkj. 6) a om, c) KjUJU et ileindo ^j-JIj ;JjJ1 t>"W> 

d) B jL«5, om. «) n ^ ^j. / } iOw^ a^jj^ ijid.. i,) ^-?.. 

h) C O^yb (B J^_jJl3). i) B u._jli. t) B y. C l_^Jf 1^. ^^ 
(jaSLoi!. 1)0 B et C fjayi. Deindo B__,_{A!. ») C Wjajo. o) om. et haliet: 
ysJ! i_i^ JLo- j _y»5, p) C ^^. j) v^JuJI ^^UJJ J, Doinde B 
iJuj, r) B ^l^i, ^. j^l J^ j^^ y, ^ ustyit ^5, s) B Ok^j,, 
*rtli»^3. Yid. Iitakhri ff, 10. () Mnle B et yLiiJi; vld. lat. ff, 10. jL,i i o.«o^i ij-» o% (fy "r-i i>iJ^i > ^»^^ "-^ ')-"^' 
jjjai, fiU „j)5i% o>^i o'jy^i js" i^sr, si- .v/«f J^i^i 

_,bl tl-f-ijJ la s«^l u-l, J. jjJ^ J**'- •M)-' '-^J-^ i' '-»-«* 

^1 ji, j( J* oos Jii.> ''>-*^' e^* '^*^' f* ""^^ "*^ 

y JU r : S U^ ^^ ^^^'j t*J-^ '^j' .:i-»**>t o"* IJ^-r' J^^' 
Olio ^_^l il* ^1 |H!«- A '^^ I--I5 «SjJ-. ,;wK jJ, ^j ]« 

j_,^ iJ, i^tsxii ij^J^ MUb 'j**' Ls^i li*^ 'J'^"" o" "■'Sji j'-'*^ 

£_,_,, Jol^l u>-^ o J«a »1 Jl) Li^l ^jJJIi ■'•'^ "oli*W .r-v-*^ 
i „y=J-jl %' Jt^>( £*4!- 'MJn! P><)y/ «V-J O-^ ^*^J 0-^3 

^j, c**bj-il cr-" tj&J Uf jjA. j^-j »c:i" f«^"*-» 'j!* ^'^' 

« Usy yS* L131 K^yij Mjl V* L^^' 9 LTJ^"' '"^ ^' 
rBjUusu *<*■■ x4lJ & 03^ -H' UJ- "a^ i^'S^I IJ+! vJM""'? 

^« ^j^jJi t,}" ">! 3*11 i«J i =j->. iV' ■'+^ jiJ >«Ji -E^ >■ 

i i^Jisi' ivi«^ "-"' e~^ t*'"^ »'>>=i5" i-i)-^ j-»> '-*' "" j"^ ») a rfdiii .Uiij vWj J lA"* >«>■ M i^j •' ''•'•'°- 

,)DUI ;» „^ ,V^I ^1 ^yu« yUi. .) B ora. i) j-fJ. •) 
ujyJlj. Post lis" addit: u^bojl! ^^ j^fem qI ptlj ^^ ^^ uJOJyi ^t, 
•i_l (III) ItsU pW,. Deind. ffel^,. I) ^ fffIS, ^i. j) C 
yjU!. ft) a om. i) B ^. Doinda jy>J BuV>=*- *) B W-^j-^- 
r) C fjjSi,, oii.f..ia praacod. ml JjJ jUjjJI jLfiilj ^1 jLi*>JI <B Jji). 
o) B el 1100 panolli. «) Jualil. p) lijj,^. Dalnda ^jj p4c 
5) u-iM- Dai.de B ol /^ ^ySI- r) »jL«ilf Of. lat. ft. .) 
»l*i B el yj. l> U^S. o^ ^jA^. U y't ^!JdJ! Ai aUj J^ ^^ ^ylid-Jt jJUdi* Ul^t f.y^i 
jfM -ixij jUil iO* _j,_j«i' i>x> lillJiJj (jLiki ui'^fiij-aj: v>^' tr^ ^J 

^_y> ^' ajJjJirf H-y*— ' *^ i;j=^ irJSj'^' jJLa-j ^j^ U^ ^-Aj= Jf ^ 
S J-jli JS ^^l> Cda^ aJ »^ ^ Ji=- ^ L-lii i)ja JJ» i^lf c^j l^uX«ii* 

J,^ bUj^ i? ijJ|l>^ (^1 J*3l jju:?- Jj: L5yi>l iX-3 iijtV>j LfH^*^ v'-^ 
UO.:^ ^j uiij ^ U^^ oiJus'j lif-ukJ iCiiA:>3 LLjIx^ j, Uj^^-J 1^1; .t-h ri\ 

(;;ijju*ji sjii ,i,r liUii i^y-fj-j Mji v*^ AJ;**j I.' ♦, j iij h;La*uI ujlIj ^y_w')ii 

^§_5 -^j^i-?^' d—i-^ o^ j«"5 [k^'^l Ii3.-S' *:>Uj' Lf-ili ,jIlJ>«*J' u^jt L*!* 

a) om., Bed deinde habet : i_a1I JI)ji (I, Jo!) ;_5Ji=-I il vJiJ! (:>• Vifr^^ jfj Lr ., 
jiljr ^^ ^^LkUiJI Ji-Mi [^j'^- fr) ft ^1="^'. Lsy!"!. In B aaquitor Ss- 
c) B om. DeiQde om. ^K. li) C rU ^j^ (B ^y^). <) c>^=/ J^ 
KjAir" UiL^su.. /) LjSajiXi' ^ y=5. p) B njbyi. A) Qoran, 6 Ti. llj 
la TB. 100 et alibi. B /^- *) pro hia omnibus! j£>.i U a)jXi Ujl 

onm annot. marg. ^y^ *!«=. i) C «Ja. m> B *iLi. Of. cam Wb lat. f.. 
«)0i_^. 0)0^1.^ ^..„ .Ijj h^ i^lj vW ijUl, itjyJIj gU, fjl-Ua •a^i'^y^' I-' 
4^3 ^Jij, Al ojl<J=J I'u-'^ u-iJ=-'*l -Vi-I ?J r^"" i' OJ^^' 'J"^ 

uJjii^i ii „y*«. f*ii 4 fjjiji w»is. »(?>Wi5 MH-Ji o^-^ 9"^' ' 
VJaiii 0^, jyja, fUsJ! At y^ tp^t, ^ Al ojV»< -^ •'or'*** 
p^l J A J-i*^ atf^'' '-^ 1*^ '■'^ '^''->* 'J»-"-" "^i*^ 
,3^, bxill ^jjji -L-Jl yiii iU u-ilJXJI J« fWjj^J ^''^j' o}'"^ 

kjiiJi uIj iiLijj ^Lrf-Ji !y?fi-ij ^lujLa' > ijjLii Uj-» I'ii oy'-" 
^ ytai, ^>Jv jj-M Lfi^i i<-i^ ■-'^ x-mJ- Al oj'*^- f«^ " 
Ji, .f,«^ J% »o>=.ij, y j "o^/t v^v""" e-f. "u^s J'* "''^ 

t.J«l c^ Ls-,, s-^-i^ ^~iuiJI .^iJS' >)«?■■ J ^Ui-«3I j-fSi ptjjjU 

,j,j,s.i fU\ vi\ ii» Ji^-iij, r"-*" >>-"' o- 0*3 r''^ J"^^ ■^^ 
Ui^ ^ i.u», xji^ j-!<, rK* !5*»^i >" -i^' a^ r^' J^' o" 

j-j| jj.^ * ^ -jl ^Lil~j -l ^ IJ^j if»lL~i JJ3 U ^ Oi*aj5* 11 

.^ii>J! Ji r.i«i!iiU i^ji iJi f-<-ii r-L*i r<^i« elj+^^j 'S.j a,i.> 
ijjj. Al uy^^l o=J^I '^^"^""-^ li^l £j-* '-"'r' o*^^*^' ^«-/* 
liiJK yB J_iJI fjsuJI U Juu IJj-OJ Ji ci-SjJI i J^y f-l-i 1^-^ 
^j51i Ji.* is*J »I uwi-yi- iiw» ^f cjlj "li^ tjt^ ti ~^^ iJTs" 

rt) Intalliguntur probsbiliter OHamantBi inoolae DjeriBM (K^^) i of. Add. 
ol Em. ad T«b. Ill, Ivov. i) ora. c) B x-Si^-Jt^. d) ^L-J^. 
.) ^1. no ,^. /.I,. 9) o''^'- *' " o''^> '> " •>"■ 

Ii) a f,yi u-i=r-j 8t d»ta<i" o}^- '> " I" ■■'" r*-** pj" cr o" ^•'^ 
(jJUjOj f<y»j. "I i^W-; IJ^ oy^ r^ v-=«li cB-^i 'J^' athi 
^Liiii ^ f»K- 1,/ Ul oyUi o^ <" «^- »' ^^JJ*" •' i*^ f" ^'• 

m) (.y. ft) B Mo et dainde ijUj^ll. o) ija-J. p) Bio B; ^o/. 
,) i^. r) B .LoibD. .) B HVi^ ob«-ll. D.inde B ^,. 
t) ^,13. M) 0"».i of- DJKtiz, Sa^an I, l^v, 6. J j^^ L^yJJ ^jJi P^ i'T^^ Jy^ '"■^^' '^j '''**^ -^^ oo^-s 
»:l^ c^L^5 Hj-j^ ^^JL-^^W lsJ^I o'^ t-J^ jyS, ^^ JLJi jjjLw^ 

oiiji wy>;*M u^Ujj J3_r^ JJ-^-ll 'W-^ i y*=- ?y^ iji, t^M:^ i^j-i 

^^5-^ i:J>__,j5 ULo li! «ylf u-.^) v/- cr- Vj^ ^3 ^^^l V^^J^ 
^^^-j U^fh2, AiliJ.J«J j»4«Ayj* j-J' S * |**L:^ .i /XiLiTj 

10 ^LJ3 I ^^y 'Jj ,vhL«J jv-jAj s k x^jj'^ J-J= * J* r?^ [^j « Lry-J' 

u ,_3ijJlj aaLyiJI j,\ ^.^«JJt fj^i-H J j^iJiJI g^ j^^^Xs-l ?L5y stil£j ._iJs- a) C om. 6) B *As-t. 0) B (.gJO!. d) haeo om. Pro ^j^ B hubet 
iji^. Ortundus erut e j»jL**i jy?- «' noinen habebat iA*=^ qj iM"!. e) C 
1^. /■) SjU)',. jt) Laouna non inaioata in B neque in 0. SeqyonB ^ 
nuno ienan caret. Patet excidissa mentionem Ae tribu Ketaraa. Of. lat. Ti- 
ft) ^U:i#J>-<9- Deinde B ^iJ^. i) add. ,yJJt. fc) |.jjly^ ^I ^■ 
I) ^y m) B XjJbyl. ^UJjiX-. n) U^J ^ Wh ■ 0) B sJ-k-Ji. 
jj) KiLLc. s) j/. r) B HiQa punctii. 9) yy^s-. ') ilJJsj ifju^ ^^«5 .yaill ^y gj»tj L^lXJjJ Jj:^ j*^-*-^ £-^ LS^^i! 5^-3^-^- ^i 

LjJj£-j Lf-L-i (^ (J v'^?^^^ i^^=^ u^,;"? t*-J^ '^j*" '^' '^;t^' J^ *^*^ 
y--(,jl il J«J3 fflfjua, .j-toljj ULIb vjyoi liUJ^ (Jcl lX^jJI i_iUu*,l lIU 
*U: v^lil i^ (^\jf\ il l^LXJ" »l L^AA^j ,>X^t iy-«' i^UftJI gtlfiJI 

y^ iVj !tJlj v^ »-^' r*^ ^'^3 ^^-ij ^' iJ^-s L^ z-r^ ^^J*' J* " 
Cj^^ Cy« nUuJi juLul li ii= JuJI IXai i^ Lr4i »-.v-J' 'J-*^ r^Wi' 

,^, iUJi Oj ^\ Cii yj*j j^i ^jLb lA-li: JLJ ;^/*»J yt B^lj d-J 
i5> 6 Jiw J>^J j.LiiJI Ouj!.^\ ^^ »Ad jOsHj jji AjJiSl a) 0111. h) C pro his tuntum: 'jw-JL, ij^^Jl JJ^ **)j= ^i^^. Deinde 
ami: A*j=b ^-lU', *)Jt J^j^AC ^Ijli ^j-frJi iyCUli Jj= |J^ o:iJJ! ^yjj" Ulj 

^.A>. J i^eJ'^l j_^,^Jo j.jli'j id*(, L\=i ^j^ vj*-" cr r^^ U'^*^ »-Uju\_< 
jxi^ il lj5jL- l^j'/ OJ5 j;>j«JI Jf j-«-« -■OS ijLJJ' >-^3 j*i' ^ (^Jl^i "J^ 
!j=._p-l L.*!-^! L-^l JU-i ^ s-JLi L.-jL^=^' /«<- Jj' r*^ r'-^ [**4^V?^ 
^.,yyL,^ ^1 ^,„;a. ^>J .^I, ,.i=a^ ^U^3 Ej'^ ^^ rJ^' '^-^^ ^' 

^_y^ i^li LjLLc ^1 u-UJI „^ lU-lJI o)J^J «>=JJ' (Ood. (Ujiji-j,) 

-ij^' (cod. UjLu,) ^Lix j^J-* I^*J-C5 f^jJjj- f^) B *i>*-A^i ii:**4iT^- 

iu B. /■) (J i>-;s^, C iys:". Vulgo J-v*' l?^'). "O^- 'i*"- qoo^^e JsqDt IV, 
fff, IB Boqq. y) B ,liJai, jtXUI, Bdmi ^U-ill. Ibn-Khord. ao, 2 nt 
rec, Qoditma tl'f, 3 ^\rO<J.\ vW='- *) ^ _,U=-, ^ Jj^, Bdrlal oLL>. 
Quod reoopi hftbet Ibn-Khord. ac, 1 of. ann, o. 
») Sio quoquo Ibn-Khord. Edrtel k.;,^:>-. HjHjiJI ij-iL:/ il J iU=y d!^_^! iIJ- il ^ cKL=yi f.{ii\}\ sJiw it 
5 ^^ o.=.bj eA»i=-yi iijjiXUC«yi it J* jJ-&jj ^iLj_^j4 i' ^* X-A-=._4 

^ SJ^j^ i:y^ il _jS iis>-^ mjilOw*i« it ^ »Lb>j^ o^"'^ Ji""^^ •^' -^ 
(jilaJill ■_a..S il ^ »JlJ>_< n yyiiOj^f it ^ id.=p- J ^LJjlJI . '- '* it 
jui'.-vt^ i! ^ iOj>jji pujsjjjj il J iib>y» oLl^^ iii^j-w it J jLby4 

it y-JjLLI jj, iX=Jjj ^ « XJ.=»-* *-* r^ i' -^ Ki^ yo t iUi^r^^ it J^ JLl;> j 

o) B et kJ_i.4-=-, Had leotio noraiuiB conBtat. b) Solus Bokrt t-oLi-. 
c) B haea om. i) Ita (B a. p.) otiara EdWsl. Cf. Ibn Khorfl. nf i. e) C 
f>#l*^l. f) B Bins punotiB, C &**=-. ^ij) B *-ojj; cf. gupra Vlf i, A) C om. 
B ijmJ-iL k) Statio eadem mtelligi Tidetur quae LvtiJ.j a oeterJB appetlatur. 
I) Bekrl v, 12 BJ^^IjJI, m) B et u^\jJu, uod. Qodftmno (W A) i^ljJw, 
EdrMi trf (_^riJuw. Restitui noinen neoundum Bekn v, 11 ubi jj^liX^jto, coll. 
Jsiqnt IV, Ova ubi lAIj-j^' Simul b loeo Bokrii patoE, me recto auspicatum 
tuisso {Stscriplio, p. tv g ot Bdriat, p. 160 nnn. 2) oundom locum quoquo 
|.l_J_oJt appollHtum fuisae. «) Ita etiam Ibn Khord. ot Qodnma; eetori 
ij.Jj^L o) iLwj^. Post banc duae atationes oxcidoruiit, of. Ibn Khord. 
AO ult. floq. p) Bio B ot 0. In nulla alio -tlinBrario occurrit, iiiei apud 
Iba Khord., ai quLdem rectB ibl rsBtUui lXIL. Kon onim dubito bic intelligi 
liuQo locum, ubi Beoundum Niifr apud Jaqnt I, vll, 10 oaubub est ^bu-'l- 
KhattKb al-Ibrtdhi anno Hi. q) Sic oodd.; Ibn Khord,, Qodnma ot Bdmi 
ui**-vy (hie forte u:^*uy'). r) BdrrsI ^I^j,! b. ^lyjt (of. p. !r,;n). Apud Ibn 
Khord. AO, U et Qodama ClT, 12 edidi ut roe. a) Cetori J-^jJ! _a_i. 
/) B »— A^, C I'.-A^. Leotio quam recepi etianj aljbi non oertn est; t, Ibn 
Khord. ^o I. u) hoc itineratium inverso ordino habat. In B interdum 
doBst it. Deinde C JoJi' J. «SUl3/ il ^ ijL==y diCy^JI it ^ Xir^-y. u-jLS At J V±:>y> SjtpJ! it 
U^^j IAh t^ Ls***^' L.*y*^' A' -^ *A^ bV*-^ It-^ tfr*^' i3^"^t u*y«JI 

Ai ^ jL-iii At s^-ij* V pi,^) i^ Jw^s *bL« ia jtfiu* p/ ysu* 6 

j uVJjy ^ fflj^LiJl At ^t_^ A ioljLf A 'f-a-i' ^ uJi At |jJf r 
(^ iX;^ ,I>_Lji ^yl, ej,jyi u^l nA=- i >iiJt_, H^l Al jL-fJlj iji/ 

^^i At ^ b. t^ At ^ r. o/t,' A! J j^y. I. a^jL,^!:, At o'>/*^' 

At |_.,l3jJi3i ^j, lUIjj, st).fr_a iJLjj] Al o'sj^^' cr- J^ ^l"- Lf*^"^' "• 
ij-Jji* A' o'i^p^' cf* '^'^s *■?=■ "j'-'^' As s^J-^-j-" f- >^t J. xi-UtuM 
j^. M^^ At ^ S^^f ''1 u-^' Al ^ ^l;- I. q-A^'j^ il J J^t^ t" 
jt iiLj^ A' •} iLkU At )I o*Ji At ^^tj^l ^ j^j r^v>tj- ^^■ 
lAiJj^ e^J^,dl=>y« jyoJtf-j« ii-i^t A' j' jj-"^"^' *—'-**-* i' j' '*-;-!«-" A' 
o^uJ flj^i^t ^^_^ Al 3I 4t il ,1 Hy^i^t At 3I «i/-i^ it o'-s>^' cr '» 

a) Codd. tiOLj.. Baoutu) sum Kdrlsl. 6) C ot at vid. B ^j^l Tid. 
Edrlai, p, 1+2 »nn, 2, c) B <u-'*='p, l,.*+=-jIj. Tar. 1. Tid. apud Ibu 
Khord. nlr. Iieotio eet inaerta. Pars prior Tidetnr eeeo pre .U:t ut hitbot 
EdriBi. i) Vulgo Kiy^jJi (M tju:. Oooutrit nutem quoque ut spud noBtrum 
in verau apud JKqUt II, V^, 16. <) B et (uLii". Tid. Deseriptio, p. ^/'. 
/■) Sio B at 0; cf. Ibn Khord. avo. y) C ^ uJju"it At ^t- A) In » 
deiiat. contra (ood. luL^Wi) iiUl,>kw.» A' ^t-^ .^1 qaoil tantum ralet de 
distantia inter QairawBn el Qafltilia. Of. Deaorijitio, p. 7B. i) C kLLsyt. 
k) ^i*-«Ji-. add. uyij,. m> Sio B et C. tntelligi Yidetnr JjHAjl 
(Baohgoun). n) oro. 0) B U^fJad. 1st. f1, 3 habet II. p) Ut oodd. 
lit. C, B et F. Diataatia per dea«rtum apud lat. eit If.- q) B «-Jyi), 
C fi^. r) Ist. 11. ») B >jy. JUA«« (B ^AX^«). «) ij-jlS 
w) B jjM uiy., a ^^JB■ uy. Delnde Ui3 Liii iino ^\j: ,1 i>i/JI j.^ il ,1 »u^s it ^;,^| ^ Ait, cj^l^ liiu ^1^ 

r. ijyjii il oj-»6 ^^ AsJi, tscjii,^! ci^ y.ij a,^, mi, J 

trS cfj ti=-!r' 1 V^' i' u-S o- J^J tk ii-Ubsv. i! J iJ^^ 

Lflj-tJ UUl^l, ^Ul IAj. o6U«» by^iil J^i tl»l^ , iuL,jf il 

10 il J OLiU i! V Ki^ il „!,jj|| ^^ ,ii^i ^^UJI idj, l^yk, 

"-f-V cr o' 1^^^ g-^ uJlXJ* c.BL_ L.^ a Klaj. Os,^ ,^|_J 

c« a=-y. XSU.I Al ii-a ,;«. J. J j^i^ r xj,^! ii ,,...mi _g, 
M>,i »a-3 to'^'=y »j^ L^'i i' k^, >rO 1 liOi At iL^.jyi 
s;^ il J fi! I. «Ji A! ^ iUj j.i^ nij^ il J ^g, f .,,2niu il 
1. lifl, il i^ijjji „^ ^l4l f jijU Al J sl^^ IV s^^ji il ,1^^ ,^ij| f 
-t^l i^- Al 1^3 .l:^ I, ^^ ^ ^7 i, s^ ^ ^^ , 
j^ >*W!, ilj, j^ ^q f tj^^ il i^ „f ,jjj ^1 J ^^^ 

a., >!ol^/ M«il Al iu^-j-s tw tpUjU. j^^ ^ ^^1 

«) Bomsn i^* '"••«' •■» «i)mpt«i. .t iDWligmdon idan oppidum ,uod 
«»pr. j^iB ,pp«n.l„. i) B ilLsu. .) B ^J^, ^^. d) Ts M 
i^. .)Obl.. r)B«^T (-) B .,1^, .>. p„ ^L«L- l,.b.l 
yL.Jj. *) I„„„, „„ l„di«al, in Bi haso om. id iyijjl. j) B ,t 
j/l-. » l^JI ^yutl sU. Q„, „,„„,„ in !,„ „pi,. |„ j,„^, 
i) B j.U™. B.kr, n. „) 1. B „,.i,„ ^.1 ,.rf „^|i„„ „,„^ 
,) B ,jy, „) I. e. My o-, vid. 1.1, f., a. Mo. B «,y. p, H0.1,, 

igito h„. 1. tei„ 1,1. i.ei,, ,u, ,.,. „ ,„ ,„j, J, ,^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ 
B ««>V cr-- ») 1" '■'■ E •' p. I. sJUL At ^- ^O 1 WL^ At -L^yt ^3 f>iL>^ f\f iLiji.^ Al ^ 

f sA^t A' J fO t" 3-4,A-i Al J fO f ^J~^ ^-^^ A' i r'-^' " 

A:^;^ j^i iU^ V;»J' Sp^ JL-I- '^^ ^)-A^5 LS^" ^S» '^^^ 0>^-» " 

}Jt ^ sL Al ^ OM> ^ r^^ '^^^' i^^'^' ^' *^ ''^' ^"^ ^J**^ 

yt J;JUs li^jb ^ .-...J^i if/i lyij CUii '•\1^, l^.M^>, V -J^ 
jO,.^ i^j^^ L^M ^ ^.iJCJl o^^ J^ l4Wj« i «^j^:» 'H^L.- o) B J4jJ^. 6) Quoque liic ot in seqq. pro 1^=/ cr*5' "' ^^" '" ™"S"' 
in textu Cili. rf) Ut Ist. B et F. Hox B jl^-^. e) Ist.- U, oodd. C, E et ff If. 
f) Ut C, E et B". j) B jjjOm-. A) Bine dubio hio ab nuotore oonfundnntur 
Xj>AJ ot X^J^I, non vidit yero in ilinorario tEintum de una eademquo urbo 
aorraonem obho. i) B Vj*^'- *=) '^ i^^- ') C XjjLJI »3^* (Aay- w) B 
L^y^, l-SJjSV.. rt) add. l4-i»^5. 0) ^jAJ, ot post Lft3jyj> addit: 
Lpyt .=^_jJ5. p) *Ux. 5) B Bt »Uj. r) U-fJ- s) LjiL^. 
() B BinQ punotia. k) add. l^U* liij'j. Deinde ia D et aequitur mappa. ii ^ iLj_^j-. 4i-at ii J idu>^ r^i^i it J :a>_^ 9jr«^' .it ^ 

lOljOb-y. jJjJI it *Jj5*Jt ^* Oe>Ls *tL.yt ^^jt Llj, Stlisy. iULj, 
Ou^:- Uj, TSfjjOOry. X_Uj it J o*^'^ _j-liJI it t)-^i-ilit ^ (^ 

w^UJI i blf* ^^tj ^LSj^t ^^b-U-i .-Jj>l^ f xU; it _^ u^^ ^^li Bl^l a) C XjjUI (fjji' l-J*> 6) C iLi-jj, it ^ iLUi:« KJyJt it ^ K«jX. 
dU3 Ji.. e) C Uyjt yLd wu^! Ji, \^ ^^^Scui\ (aadidi) liUj ^^y ^J^\ ^. 
d) C hio et raox ^yj, e) ^^\j,. f) ora. (B ^^). ff) C u4i-.li. 
'') B h. I. jjjj, ^1 ^_iL)J!^, Pro j*jj, Tolgo scribitur j^I {rid. Jaqnt in t.). 
B ^\ nt quoiue infra, h) B om. V} C am. m) add. iAil=. ft) B 
ci^ijJt, -^y^'- o) Supra p. rio, 3 haeo utatio appelUtur iSJOj ^^! Jji-, 
nt qnoqno apud Edrlsl, Ibn-Kbord. ei Ibn Roiteh; Qodsma 11., 15 k^. v..,.j 
jy ly' tl!>*. J*!"''! I*^-. 9 H//JI- ^) 1- o. f^i XiiA*. Tid, BUprH ad p. 
Hod. B jOLsAlt, C (JLiAtt. 2) B ot C j_^I. r) B et h. 1. ji^t. Of. 
BdrlBl, p. 19i ult. i.) yJ*-^, deinde 0.=^ tiUli, () Haeo in B desunt. 
Doindo C om. ,^^1 ^y (B JOJI). „) ^^. e) B om. habaoB Uj,t. 
w) C (.LiJI LJ;b ^ UJl/. «:) B ^,yi^ ^^b ^ dl^l, y) c «dd»: ^ji- yi 

i^/-) woa' (^ Cl^l sj^j idlfjJi ^.La- ^ j^jj .juT ^^ ^^ j,^ j^i 

l^^ijjj jji-4t g^^, qnae Til buiuB loci Bunt. il ^Ck ^ JJ.Ui (fj^^3 UL.^^ Uj fteljujl ^^t ^5 i! |Ji* \^J, 

iXojjJl il ^jU-e ^^ i\iba i^.^^! ^..]a..i ..Sjjij UI3 a A Jj!>UU [" sUli 

^ Li-^ i^^ il >* plLiJ, IjLfl* 1^^ il J oljL^ ^_^JiJi il j^* 
Ajy ,_,j^ L^3 xL il ^yJI v3_jt.* oiLitI oli'^l nS^s «Lij_,l ^Uh' it 

lii^J^J i^jiJtJI O^V^ .ii^SJtw t_S'Ll]ij OLi^yliJd S'JiJ' li>Jj i'_t— <t ^t~J flilJ-* 

JjPl ^ jAis' ji^A^^uajj, ^'±,' y_i_f LjjLSPt uiit^ oLuji ^i* |.LiJI s,=j.Li 
!kA>-otJiJt v_S^j[j Lotj fif <B^ j_*_c LfiSlw ^XJi^ ytJLc i^ u5»**??. pL-jijJt 10 a) C lyOifU. 6) B i^, C LiJ^. c) om. Of. supra p. I.v, 9. -d) ^t. 
Pro seq. _^j C 1^-05, B aino punotla. e) ii>tj^. Z') B om. Pro iy>^!, 
!NiL()r apud Jaqnt Boribit Jy>'^! et bId est in 'laappa B. Pro js^ B habet jS. 
Spronger, Die alte Gtographie Arabiens, p. 150, 1B2 proponU ^, aed nihil 
emendandum yidetur. g) C (jOLbyi, ft) C il-^'t* j Jjt. B jy-Jt. fc) C 
ijjA^ji. C (j^xbyi, iti) B l^jLi^, iiby, ut quoqua supra p. I.ve. n) B 
L^iL quod Bprenger in orrorem Induilt, iii._iA^Jl "Ui _ji»- ,1.^^! yy juX^ 
»jv-t, supra Tero tantum cIj, In raappa B haeo Hlntio aoribitur i^^j^^j^', in 
mappa C J--l-!I. Pro t_jl_4_i 'il^^. o) B om. C U=y ^^. p) C 
jLL=-_fl {B i_i>aJj). 3) B l5_j=^i ii mftppa y^^^i u^fS^, in mappa ^JJ^ 
(ut aupra p. t.ve). Infta B (_5ja^, Oj=^. In vioinia Medinao iacet paguB, cuius 
nomon eodora modo atque lioo derivatur et aoribitur a Jsqnt tSj*^i '" 'Meracid 
ijyp^, a Sambndio Uj:^^. Delnde C yjiXla-^ ot in fine i}^[f* fJji pro quo 
Bupra 1.1. ^\y> ej^jLS. r) C .iiJtf }*Jt ^^ .Ju^L jjj ^y/ ^ ^^ 
Jj i_ejf''- a) 31-s^. i) haeo om., sed addits Jjs ^^^1 ^^l^i\ si\*j 
.0^ ^ jj^AJl i-?I ji^a 4^ Vj^JI >^' o^ ^^-^-^ il cypj:* v^/JI Ev_Say= Uj, ^aljjtiJl, s3L?JI f^,MJi: Lj-il ■31 LjjCUt e^ Ja-Ij OJj_;t 
J i,^ ["a jl=ipi i,l J i^i-;^ Ia h^J^l i! Hj^aJl u, yj^Li byaJI 

.i iL^ n- ;<ijU x\ J* n ^^y j,i ij,L> ii ^ :^ i-v jfcj^,^?ujt ii 

J n n^jlji}] it ^' Xa^ fl" X^^jJXjt il Ji m±.f^ n _^l olJ it 

■t^! ^j^5 kJ_, ii at;j^t ^jSjjp aj^* tfi-t" ^i3t it ^ rr ^^/tl ii 

II ir p ii^jM il iUyJt (^ SMj& Uj<i\ UC.^ Ulj iS o JjliJI i oLsvrf* 

ijl^-i s^^iUlJt il J Ujl:U f-^=l^t it J ^jifj ^.,^.*:S^t il ^ iL. 

ijyj':^! it Ji ,<Lli^ r^'p i' '^ *^-^ itsijyJt it J^flx^ (iLyi^iJl ii ^ 

-i^ Uu_^ Utj d D \li\sd~ K)^^ 11 ^^^ * ^J_i:^ ^lLe ii ^ jJljLj a) C kL>^. Thii Khord. (in, 3) SO et Jaqnt IV, oao, 19 habent 24 M., 
Ibn BoBteh (Ivo, 4) 30, Qod. (Uo seq.) 20, HamdKni (ur, 18) 36. 6) C 
■i^j*. Oeteri 32 M. Deinde tontmn habet Uli* idL,j il J^. c) B haeo om. 
Supplevi OS Ibn KhorJ. et aliie. In oetara deBunt, quae nempe iam Bupra 
p. l.v Beq. leguntur. d) B x^jyi^t, e) ^ _ OLijij. f) 4..U V. 
S) C Jd.Lj' _ Objbj. A) B yi^. Vid. Hupra p. 1.1, 1, i) hie et deinde 
Sl^y. et biB Ljj^, ft) B ^j^c^n^JI, yj^wJI. Vid. supra p, Mo, 1} B ^. 
fli) Haeo desunt in B et C. Deinde B wyiJI , C «jyJI. «) B et xUwJi. 
0) C om. Deinde habet: .Xi^ Uj-jOl oLi^-b jjjis (j^ytJI oi^ Uj. p) B 
^i?j_JI, itfjJt, mappa B n^-J-^. Vid. Jjiqnt in y. Deinde >ii.n-y, Uuoj. 
5) B L-AjLj^l, C ^..-^svJt, mappa B _«o. Oonieotura Boripai; idem nomen 
{t. BekM) habet pague in tioinia Basrae. Deinde uV^Osy,. ,■) 8ic B, 
qui habet in mappa ^1,*, C ^i^t. Doinde B et LfJjL.. a) C ,j.JdS\}\, 
mappa B ,j„At=. sine artio. () Sio B, qni in mappa habet »**.o., iu~^. 
Deindo B et quinquieH l+Li.. „) B wuyiJI et in mappa wu^, C xiiyJI. 
t) ora. (B ijUi.). ^^jlj Uj * o vi^ a^ ui^lJLi 

a „ il n^jJI ,.r J^itxJ l^>r» 

,.^1 t« >i-*J ouii f-^l J. ^jdj L+ji juu t5yiJi t^li Ju^ 
^jjl, it .Jj, , aly^J il )J^ f 'UJ il ^^) W ■> LjyJI LS^'j 4' • 
( JIJLl ^y I. M*II »i» r}» tl" Bjfll il 'f^l a-J * o'^ 'i'' 
« yljO^, .1*. JjUl c^ Ij^J U j!f I, 
Vj-«JI ■j-vJU' iiJ-lj "J'A Ijjl ftl fVj»l« S*)LJI >J^ ^-*«b IJ-»3 
j^ljjjllt il ">»3^ x*ili ^j, «i^ .yjjii i^ (> ^i^l J JL«j ui^ L(J 

■^ „^>iiiu lUjjfS,, "V*^ ^ -:;-i Aij o. igiisji •* ">!« -J •« 

„,J,to vJyUI „:^j Ji/JI o)-i^3 •^'^' li<}l^' f^ J" O^/^J 
4 U^UI IJJ) 0^1 ^^ J ^ ^ ilU3^l J*5 Jjyi C)»/*«5 3^^' 
1^, «.;lli!lji, fyii i%li o/* ^'i' e-" i^ ^ "-^ '' J**""* 
^ J JU il Oo^i i.! 1^ o3U- > >=->-« cr J-** /"'^yi "^ 
uJl il orf Jl/.lj iilrj ;->J-^i ->J^ •-v^j! '=''/!> D^*^ 15*° " 
J jLa^ ">5» Jl "^IJ^U '^="j"' '"r^' •>' ~-''^' "'j^' '^' 5?^' '' 
jju_, obll. il ly-JI Jif- u>« ^ e^l Vj^ i~^' '^ J' 

.ju> i irJj "^e"' '^3 »'*' '*^^ '*^'i '-•^' "-r^' ^■*'"' "" 

usiK j^iuJi yj' mJi ii^s iu*A5 ILL,)-. ^3 <Uli- 4 iiJ*>- wLJi 
jujc «ni ii J./? A-tsuu ui-3 i^^# "^ e^" '^i Vj* i^^Wi '» 

a) In B lacuna, C Untum habot: ^LjI lyi* oLi^ il w^ Oy^j 
j^ J*-- fLjJI il Jj-^l C..1 1^/11 LS^Ij -«> l-'i '^' O- "iJ^^S 
gJI K^JJ Si*)- ►Ujl- IS 14S1.I J j,-S. 1) B o"V«- «) Sio qncqu. 
noman habel infra; cf. HamJunr Tl, 21. Tidalur aulem non diir.rr, ab 
^^1, TiJ. ftqlt in T. «1 III, If., », call. Ti inb v^: ^^ v+^lj 

^^ydi ^\, v/ i"*^ 'VI f^. f*"- ■'1 " e**-*^ •' ""■ C^ " '"'" 

ul raoapl. .) B f^lf.,. f) B I^jl. j) B ^j. ») .1^1 nUa. 
ijui> itaa,^ V«f W:= ^- *) C Qi. ^Uili>5 ^lLj |J^J3=. iliolj, fcj* 4*^ f^^ % *-ft-!l fry "I-!-? ^^ y 

ii«j ^ iHij.l' Ltfju yl^y* ^yj** iXiiJiJi, ft ftyljJuLJI j-^jLy %" 

I i^UU tAlIit * li,— BjLPlS iaJk»- uV3 bjAp* HLJL3 jaA:*uJt ft icU^JI 

.0 ^ J^l, jjj.i kJuu • C u^L^ ^i U+ij-J Kil:*llf j^^y' ^ tiJ>t UA\=.| 

y!pkX£ juj_j_i ^;J*«p. fjtoj_t ^ LiiJje, ft»lilijJ3s J-ij (^j »U! yJLL^ 
i q!,#xa ^Jj^t, (jJ-iJI UiJLty pgJU bU i^ aUI sjsui Oij^i *i:j!)''^ 

li;*jSUl3 ^t Oj*^ Jj' »wl-« lil^Jj^ E|jau5 JLf**''! u^ *i**' i_SJl™!) lijjiu IJOjl 

ip idc rl^ iU^lj ftia^ls jJLj t+J Kjji- ilji^lj 4 Jo-lj _j^yi 
*LjrtJ JtJ:^ lUAe Jt^a^j Hjbi. ^ffj ^ j^j*ai> l|j sJkjSI^ (U^j f*-5^ ^ 

»^_^ cLeJIj ft o^y> J«-S gijlrt 'J'-^ iJ^:t«J jl^'i' l-H *^!a * 'I—*-" 
jL^ _^U i^ic- iJLjjj ft _ji^ ( L+j ^T li«=> !J_«Ui i^tf AJij v/- ^J^ Pro jtii\ in rubrii litteris m3 et qnoqne flequeni uJJ tamquam nom. propr. 
rubru Htteris loriptum SBt. g) B jb^, C yj^. Incolae erant Bsnu 'l-Qain, 
Agh. XI, Av, IS. A) om. sed addit ibu\ i) B ^,, aine punctii. 
k) C (jkiXc ii43 ^.=1 "^i,, Deinde C iXjuy; sine artio. I) Haoo in B doHcnt. 
m) C hftBo om. (B ^.iOj !iV=). Doindo B el ^^_j^l. ») C ylj*>^ 
^bjU! (^ (cod. »^) iuw*c ^ ,^UXii. o) B uj^j, j=s*. ji) om. 
g) hlo el; niox.|.t. r) L^ wyiJI. Mox B jAX.:i'. a) l+i.^. L4J ^.jLw^ lilj^l uyii' y/c ^j_jtJl liJd iilJ^ls * l^y> £^!>-*j iiJ>^ 
lJ>_ii' J5I j ijf^Cjii! j-l^s * ^ („r^'J^ _r*-!-!|j o*-*^ O^ i^-S " i^Ij^^ 

iiliiM t!)jJ I4J SiA^J^rflJlj li dyj* JLo, «jto|j-fl uiAJj *a£jic *;i- !t,Jji J^l " 
^Lt^l ^yj l_i_jj ^^ jf L(_j lV=^ idjLXll JuaaiJ /"otjlit^ lXjlN^ lj^j 

^.j, .^j >-L> 'L ojtA^i 4^1 J* i^yj jIjIj oy* ^j ^'^ ffr^j i^^'^j' 

dLlJ i.\ -is^lA ^.;S JclwiUJi og^ ALjJt LO^j,! lyOj iiJl^ ti» jLsiii ^^Jw. a) C wlI:^!^. 6) In lacuna, c) J,t^l^ rU'. li) era.; of, aupra 
p. l.vA. Doindo ranle habet iJI L^.Lilj JLUum L^^y '^ ^* 1'"''° "*' "oimm 
inox Ltojt iXiJ. B A^+ij^5. e) aildit JLioLJt _,U- et habet jv^^ pro 
UV^-^- f) B oljUlj, ^jliTj. g) C ora. A) Addidi LjJ). i) j^3 
»^ viii:^, ^ ;txb" Lf-j^ iLluijXll JUeI et addit: -^ iJa-il J ,Ll-iJI 
^i, U^ 1UI3 ^jljji ya-JI J_i>! jaElj, Lf-J ,;yar> l^dcj KyJe g-L^W^f 
i::>ljli L^j. Quae doinda in B aequuntur non babet, sed hio addit oaput: 
u*J V;»ii fj*^' iiJt^'j -QjIj LjJI j._L*I SLpLlI, ^'i] lJv» y^ jj^ 

Kv^ (ood. UiV-j.) L^L^j. ^^-W^ '^ly's L5^l d ^1 i)-:^*^ "^3 ^Jy L+j 
it (OjAk^ JiJjii itAi*j J!a=. *j Kj*aj p, lii'-i-i-j 'i^' *! JL-fi-j «>j^ ifrJ) 

Jfl ^jjiJuj CuUi U--Jt t^ ^yjJI, >kiJI J_3>l it !,«=-_,! pLAJI J^ 
05/=='-:i5 3U=JI oS'H'.S VS!j*JI yssljj OiJjJaJI Qj«i«JlT!j oC^J £^r^' 
H^ j,l _j*iJ:^. '3l i3}UI »JJ» _yuu. ^^1 (ooa. Jv=»l) tJtf-l ^yCr. ^ XUJJ- Jj=j JiljJiJ! 

o^^jJi, yLlc |.^.i^j■ (^ jj JCj ir j,jt^3 XjJ ^^ ^^Ij-. Jj= iLl_,l j^j_i: JI_-._J fi^ris g^s/-" '-^j-:' Vj-=' '-i*^ q-^ tiUyL-j Ujili Up^ 

B iit\s> ij _^ wi ^^ij i^ iuio jLff^l jiMj ^^J_c i ,j^) ff jt) ^-J jo^l 
oiiij ^ *^_jAj cy*i Jl3 ^ fQ i^^ »J '^' Li-Li Jlj ^ SjjLJt 

_^>JI O^ yl iO-J ji yaJt y 4-U'5 J^i i«m Sj,!^ ^^I ciJjiiilj vj*il 

,i^x+j y |.uyi osj;^ ij^' ^j )jj-^ ^j »>^ lt" -i^' ^ o' ^y (ood. f>jj) j^y' ^ LT^li i! ^jiiT oljLlj »;i*^w5 jjjOj i_£iL,<o \jtLjLw 5 

^^5^ ol^l iJ-Jfls «g^' 'J>-% L-f-.v-i LfJJ-^ J-^^'s L^! Sil^l ^Ui 
iijjijj i JyiJI ^^ ^^ J^ ^)-«jl IA4J3 lJ.L_il cal_^l _j_i_j M_j5 Jj" 

^^^j ^'s iiy"jJI V^ Nyllj V/J' y.p~ i^-jy "J^ cr- ^1;*^' '[;» ^ o' 

J'-A-i >^!pi*3 L5r^j i)-*^ olJ UJU:?-a V^ i^j!,^ £_,t^Uj J..vs=uJ! ^^.^iT 
^jIj i_jJI v^' cr" i*'-^" i.^' Bjja-JI oLJjtf L^j-Aej (ooiI. LtjiJi) U^Lo 

iL*.:.' ^j Ij^jiij, XJ^Jl ujj^t ^Bi ,j^ aJLJ V a)yj- il (^j i^blJ 

0>*i>--Jt. Deindo C habat aubacriptionom pnrtis prioris, quae in B non est, 

a) B ^y^ixi. b) B LXiyij) gOj_jJl L)uy ^^i!, d) Sic B oura vooal. ■^M !t,jljll u-lj ^ j.,1 Jit 0^1 ^ ^ ^ys^ „;jjli ,1, ^^^ 

V*=-J5 L-^lj^ U-^l ^>ti „, i^, 'fi Ul ijUl ijio Lj-Li J'o,.mi 
■i-Jjti jli^l> fl^til oyi. J^l J^ Js- ^ J_»-J ^ij j^3 J, , 
•^' y*' Jj*^^ Vj"! a- tf I* J— « J^ ^^1 oy, _,«J; i ^ 
J^*JI o- .i^?yi- f3 jjibal, Ij\ l,jAitl v/a ;S? ^J«. lUi u.y.b> 
0^ cu^jty ^^-»J^ Ija l^l^o L^ ji jJJ 6 ft/.l,h\ ■[■■ • I . ^I ^^1 ^^^i 
j iX^ J( i Jl liji, lil iyl^l, ^ js,j^ ^^1 Li^ j^Ui l^uJI 
oiyL K_L-JI eUj' j, .:U^^3 i^Jkb ,;Io«oS Oii=- .j^i ^^Jy *Ut ^Ij Ky^ 10 

") B lijj i^jJ^j tjitU. ^3. fi) Porte ood, wL^-^jCi', laoet ab orionte 
BorsebftB, vid. Bnpra p, Ivri. e) B u~tjj. d) Addldi, 


5 (.yS'jdl i_A_j_iy_i' jjj: ffl.jjLjj,! ^j— ^3 X-oU-iJI i.Jit'^l *jyt "isj lui_? 

[Jjti] i i-^jlj Lii:^ [<-^lj L-"^ 3^-^\j yij-*! j_:i^t, ■ilj_=.| jj-^^^-l LjJJl, 

if'-jJ Vj^ls ^y 0)->5 *-vM' J5r^ Q^ '^'^ ^ i":^ jy^' ^'^ (*"^ *^ '"^^ 
" ij^l o|j»JLi IlXj ^|I iA»j ^♦JJsl ua.^I ?'~°-? "j-il '^^3-^ '-f'j^ iiijJ^^ j^-jjj 

iXJjLfJj iOi-J^5 ^^jj_ij ^.jLV+SOj tj_;i_jj xtJjt Oj-ji i>— =-js ^U^r^Lirb a) In B inoorlurn utnim sic an [^\y>\ oxBtet. 6) B Bino punotiH. c) B 
ijjaiij-.jj. d) B om. f) Vulgo nppollfttur kXij-s! nUu s. OojSffLi, Haopn in 
L,\yj»U oorniptum; v. Tab, 1, Wf, iS ot ann. c. Mortuo Jczilailjird, Alius 
oius FnirBz oonfugertit ail TiiroM, vid. Bolffidhnri HI. f) C njuj ot moji; 
B Dl w. 3) B _j:^~^ ot oL^j. ft) Ibn nl-Faqih M, 14 reiito nin. 

1) Sequitur in B ^_^.^ 1X13, raliqniae Terboriiin ^,!yj_, ^^^^wj JJ^Lj-ij Uiojj 
qiiao habet Ibn al-Faqrh ], IG. Abu No'aim in Hiatoria Ispahltni habot alinm 
tiuiaH triiditionia reilactiuuom, ubi haeo Don Gxstnnt. In doGat, ut quoquo 
duo iiominii soqq. quoo in B aunt UsJul^^j pL-^jL.,. k) B 1^. Ibn 
ftl-Paq. iV-^^-JJ,!. 1} B oLilj^j,, om. Vid. Ibn al-Faqih H., 1. Leotio 
nou carta eat. •Jy^' Jy^ Cl^J^-J °UV?VrJ'-^' a-4 - .^JJil t-j^t lA-s-ji e:£BJli, |ijjly>5 
rf^.jLi^ •^j^jni^* c^L-j-* »-»_J_±l .ii.jiit '■i^i) ^o^^'^J-* ^^^!>s b^Ji-Ssj 

Xxiy.jl l^j^as^l A=55 sL.l_3j jl|^-,^5 j^^i-i /W-^J. Ifl^'j'i'J* J-tH'^j'j 
^.jL^-i^lj, fji-i ij!_jJli i-jLi-ij ^;i:i£iwi5 jj-jl-*^ i^aJtji^j ^^jiXit -^U=>.1 

oU-*"'3 a'i^i o'"^-*-* ^^^=^ [H*^' L^-^55 SL5rJi3 j^-'j Mu"3^-I^j 
lujijij!; iUs-j ayi^ bLaII i_ii-! iX;>s} ri_jLi!^u+*"'3 ijaL«JI) |.jjLji-i .ji-j-iij m 

j.,liA+*5 iSj-^^s o'+^'-> a'~"!r^ fij—i-i lX-js-!* Jj-jOI tX-^55 «LsL^i_Ii 

(...Lv-wLj iJujLfJj (_5jJlj i-)L-^j!i )i-?L~w5 q^Il>jJIj s—fJ^-JLJt »_ii lX-^-j) 

(.(L^OJjyJl eiL-l-- jv|-U^I vX^j_, ffySlU-lj, i^^LsLo^ilj K^J^_jt5 _f^^ '^\j3 
^ i,iai iLijjJI Jk_to_c JLJl^ ^jUc/ ^ oJs^j >» (Jr-J Lj iu&Ji it o) B j^-.jsrajJjJI, om. ft) y^*^ji cf. ad Ibn al-Faq. ri.d. c) 
J-*^i, B ^.jL-^i- d) (ID). Dehdij B Iji^,. e) C om, /") haeo 
om., ot hio locum de iU^i P""'^ ""^e looum do «-f*)^t Ja:SiJil. ji) Bjyi-j; 
om. h) ^^U-yii. B h. 1. yLj-^la- k) C om. B ^JuL^jfr*,. 
I) Forte Beo. Ibn al-Faq. legendam jJUiiit. m) om. Tid. p. Wag. n) 
tantum ',v-»j, B kyvLj. 0) B u>r<Uiil i_j|s l^ji j-A-*LtJ! vIs- Deindo B 
^^bsUi U,, C ijlisuij. Cf. Ibn sl-Paq. ril, 3 ot »U- g^ Tab. II, ffll, IS 
(coll. Marquart, ^'rati^oftr, p. 219 n. 4). p) om. B ^jJjb-^^. 3) B 
^lAli,, JJjai,. r) Pro ^\^cj? B (^jH>, om. Ibn al-Faq. L^j-ijl. 
s) C Ji!. () C om. Deindo habet yliLii-j. u) Ibn al-Paq et Abu No'aim 
...Ls^ijJ-Jl. p) B oura artio, w) B om. ■iJifJJtf (jBj'^l ^^^J_w-c»I ejli, t^jOj^JS jj,iJi_«> ijiAij ui=_,'^l ^_^i_Lj J-«iJ! 
exijyu Lji-^l, 'qI:?-^ iLej^AO- L^iA^I, ' (jlj^j j--Jt ^1... ; ,,...- ^ (j:}J' 

a^lliljlj iAltU-j iLKfiJI* I4J5 Lbt, ' u^l^^l LjJj iy:--«j, '^oy^' ^5 

1 ^Lji*j| (jaljjj iXJjL^j ' j^I,^ L_|4, gLj ' ^yLiSt iXii n'^ji i ^3}^. 

10 jJ'OJ^g 1 j;jL_(i *_Lj IjLSu olj-i.^ ( i^Lijwij j:>.«j ^^j-cj 1 1^,^;-^ '■^j-n^ 

l^>3^ ^yi j^lJdj _jtf I i^t jOtt, -a ^\iyu i^j'i\ «jL-Lj. i LUjj ij^J 
f^j eiljd »)JI iL-ii j^l rwwpy. ^ ^U^i ^6^ IffUj^ bUul y, ,_m,I J^ 

u (xsu^ M-i-^Ts kJJ^3 Lj_l-* yi -^t )C^^\j suUill ^liil «J^ sj_i>i 

*j "ii"^ o^M^^j JwS_w_* Lg^bsvidtj j^yj^ LjiiUi-lj Kaw.UJI |_j;,*j-j' Lgjt**=-j o) oLff^t at Ln^n^. 6) B v^.. c) C Jlj. d) xj, et deinde 
^_>^l. Tid. JKqnt III, 1v, 8 seq., Ibn Khord. )vl, 7 et Ibn nl-Faqih tTv, 5 
ubi L^j, e) Oeteti ASj^a-, /) B et jjULUij ut quoqne infra. Sub forma 
ijUxij ocourrit in poemate, Jicqnt % T., 13. g) B ,^b::J!, JS^l Ibn 
a!-Paq, ^L'^l ^^y*^, Ibn Khord. jLjJl ^^J*^ et infrn in deseriptione legitor 
yl;*: f^). k) ^^LiL.i JSjy Of. iBt. nim. i) B j^y^l,. C yli^ljJI. Ibn 
Khotd. Q^yi. CogitaTi de B^l ^p et HUiJi _j^. A) C tnntiim (j*,UU. Qui 
ioouB lignifioatur, nondum offloere potiii. I) B ^1-^. »n) B nine punotia, 
H) C v^t). 0) Eit pro yijji (Jj^. p) B et I^^U^. 5) B ^^Lol^-^U^j 
r) B l^».ay.. s) C om. () B om, (lacuna), mj C ww=ly. et om. lU |.jl 
iUi' a. p) B Li^yijj. «,) add. J^. X) add. JSyU! ^..^ L^ U Jjl^. ^^£=.J3 (V-L-JI yLi*v.j jj! ^.jlXx^j ^Uxj ki>l L^jJa'tj ^-yi Jo-t jjf 
^jl i^Ji SojiP. «_pi:^ ,JJ^5 uJjUl J^l *XU ^-it xl.as-3 j.jC^U j.^'SI 

jjaj; '^■j^5 i)^j3 il^.» "i-V^ JWs tH^ (•*'ij ' lXjJiau LsN? iAjiA^ ^jAi 

Cijj-j' ftAJi!- [^yij Jsit^' j»+lS'j J^J^ f*W^ y= >^' v'JCi' Uj" j.j_s, g 

Sj^Lti UxJi IMjL=- ijLfii, jii-il» d l^iLsui!^ X*^ (_ej-J3 'iJJq^ di-fj^'^j >-> 

^ liU+TJj ' iJjU! oLi-jJ 'L^ill ji.»_! /iLii "stXZ-t »^Jj= »)J! LfU;?- WCIlWj 
^,vUvll ^s^al-j j.5jJI Jyii, ^1 ;_^j( .iljiJl a*- jS- u aljl*. (^ jjlj' ^ Bj^ 
R_i_^ J'-jl Vj-*-'' ''j^j^J IlPi^M^ v-=L«.3 ij^''^ lA*J-*5 y\;*^l^l pOjw^ 10 
J-^j _j_jl iJjt:> LXiii *?:5Lv=I5 ^If^l; f,/ yiJ'lj* LfU _j^l RJf ^ X-iLij 
Ij Ur^lj uLiUi^ ^JS--'■ ',..1, _j4jJI Fijj Lij, ^^b:^:si*j, i^L-l^ hf^l tJ^ 

"'— ^5* Jitii-I (j^Jt il ^^Jl^ Ji Lw-wJj ^yyWAi^. Uf-i.^ J-KJJ-J 0«JLs- 
tsjj^j f.jj' ttjiij li-jjlv=3 »A-Jj^! r^ sJu> J^ oUiwaj,^ V^l^ 3^ Liliij 

^ ^.,1 Ua-jl OjL*Xtl ^,5 ,J ^)-i j^l ilj5 L05 ^^Lw!j=» Q^JyiJ ,^1 ;A«J 

4>-^ ciy^ o^'-" ^ a' i*^-^' '*->' o^!r" L?*"^' '^j'j^ -i' u-'j'' r>^ 

^ qa>OJI4I i^^b>5 ,,,Ll~^W S_*_i uiJi-ijI l_Li tils yii S^ijS [< LL.fLi 
jJuJt-i' ni i;,l-wl7> o^ Lg-jl Uu! (j-LlJI o.LjiJ' JkJs *! Jw*_i Jj<JI kX-fl> BO 

^j^^lj ^Ij, ^L«UI ^ ^iL>, L^ax H^i^j Vjlv= a3^ llftlsl rjjl,^ 0) ^1. 6) C add. f-i- e) G ^y^. rf) B et jLsruil,. e) 
»*Jt;w. LaJJj. f) Lj^. (?) ta-ntum ijuu. h) i-l_j:>l. i) B *Jsil. 
fc) B BonipGr j^LL). Delniio ^^^•^• I) B add. ,_5y. u :,.*£ i^JJi^i !j>5> ^.j! [Jjj'j, efc-frJ JjJLiI i_ij« AJij, ,^jfSA£S vy^'j o*^^ 

fi bjUr|5 Q_iLij l]^*J- Ijyj'ls iULi" ^t oiU v-^a=>l woL^ tjjj. ^^| ^\ 
j^^l, _jJ»U J^li jJU) Jcy*il5 ^^ (^LkL-Jij Jb^ jl_j fWi\ iU^ ^y 

10 O e LuisLtiXwl Luylj lixAh liJ^Jls-t Oi Ql j^ i^y-jtii' ,.,1 1^ *>^i ^*=-ljJj 

■S *Jli<j '"jy° "j^j 

jJfcmJt J g fciv-j^il ^ ijilJ^JI J ^jLsUa*-! ^ ijliji t^j_iJ| O^^i Lj^fciJI a) C haeo omnia inde a bIjjj om., aed hio addit L?,. b) B om. c) B 
L+JiKi', L+JiJUj. d) i}Jil 6t antoa ia B. e) pro his: bIi\c^[ ^^j 

L>.i3jv-3 {cod. J4;^t) a.-i^l lXjuJ! (^ i^J^'js M^-IVi "jfrj^ oy'-^ nr-^ 
siUvJtj, j^o^xxilj ^^1, .^Litl^ iu^jyij u^jlJdij iCA-_«i*JI iXLS-, ilUUI 
■J^^i '■V^-J'j '__,U:LJl5 wL^yi, »^jU/!ii c:.LM,yij < ^.,U.^uiJl3 Hlj-iJl^ 

Jyi % t>y»lij gAj ■a jUi, J-ffl, jtJ^ ^j^3 -il-R- jlj j-i-^ es^v^l 

:<S>jli^l aLjJIjt HjxiiJI olijLiyt, X*--UJI i^oljuji a_j (eod. •1jjL-=') SjJL=- 

jfj 'jjii-i^ ^lxlc lUyij i^,.^ o^ x_^ jl^! i^jI §t iL^uii, jL^y^ij 

O-? Lf^ gV^I J-^L^ ji^l (ji icUi |*^LIaL. J^5 " jf^' i-tJ" My^ 
l^^i U^lji 1^ OjrtEj Q-Ji. Sequitur in B (p, 130) ct mappa. f) B l4JJ^ ^3^ ^:>^=i^l I^Xyai o |^.,_l^ jj^jt L.^ ^t jLji^ ^1 s^_^ 

yyUi«_&j «|.-5}li> yifjij d^^ co^ 8ji_j_ jQ^' fcj4is/UJi 

ui^l mtijjL^ v^ 'o^ ^^^y^ A^J^yi 0-3 eJ^ vi^J^lj *a^j a) (j^-UJI jUm iLMj ji\:«uit ^L_*u_i J_^. Deinde B ont. LfJCyaJ 
-li^X^-^I et hftbBt ^yJ. 6) B ^^}J3JUI), jyJsjLUI. Deinde C JljT)j*ai. 
c) B Jus-^, iuprB ut Bine punoKg. Infrs ot riwepi. li) B ^^, infr« i-jj, 
v^, '"'■''» e-J^. Do leotiooe qnam rooepi Tid. lai m/. Pro ^^lf.^ B 
infra yKjt^ii Mine punotiB at B snpra uW ^tfjtjj. e) B h. 1. et infra gine 
ponoHs, anpra fi^i'. Ynlgo ^^-^2.. /) B ,jLiu^, infra yLim-fio, lupra 
o'-*^> C j^''^^^^*^ 8t ^jLA-i^j. jj) Tulgo yiwstjLXJj. Happa B u-IjIJ-j,. 
h) B libji, infra iiJoy, unpra ut reoepi, Ajy ot JOj. Cf. Ibn Haiiq. 1% i. 
Konien «equeni in B corruptum est in ^Lujx y,. i) B et C qU._j3, lupra 
B j.,Li,j,. Deinde B ^i^XI, .^y^l k) B M_^yi, xyyi. Fort. of. ^ 
(Add. ad Meradd IV, p. 214). Somen aaq. «ia in B ot (mappa B Bine 
punotiB). I) B ^^^. m) Bic B; C vJjb>, B supra abU^. Fort, hodiornum 
Tscharku (Peteholdt, Turkman, p. 32). Pro .^yji] fort. 1. 111^.3!. n)P B 
JL<j»i' (fort. jUjji'), supra _jL<^, j^jri- ") B h. I. ^j^s/o. Pro jlSjJ 
Tulgo oLSj. p) B Hupra j^L<a™.. Of. Ibn Hauq. Hie. Doinao ^bCu, B 
aupra ^^LXJ-j . q) Sie B aupra. B h. t. ut ^I^j.sp^^I. Of. infra M (. 
r) yliJjU, B BUpra addit VOJ^. additr XJjiX. uyu.l ^Ui' I4J ^^l JUU^. 

s) C ■i.L,aS}\y. yr^ *ob5^ r^^^-^ ^^vl;!^ ^.i^Uw^l i^bUi*^ n^^.^ ^-jL>^ infra jitiUi-, B«pr» ut edidi; s^Ui.^. c) B ^XjUyl, infra viOCoU„ !, 
.npr. ,;>XsiU.I, ni rsoipl. Volgo ,«^1^ it oJ^iV.!, Tid. Ikn Hanq 
n.*. Dubito antem utrnm raoia Btatneriin diHorimon eeae intar hoc nomen 
et nomen urbia OsiimaanftB, qnod yi^L^^I edidi (Wd. Tat. Hom). Baepo 
dnae urboa oonfunduntor. Of. Abuireda fV at T}jih. Ifuma l*e1, B aoq, 
<tl B v!,!-^', anp™ cjljL,, infra ^1,U. b. 1. on,, infra r.of, « „oepi. 
«) Tnlgo ^1,^,^. Mappa Kiep.rt (1873) Sanrnn. f) B ^Ijj jl_„, „p,a 

i!tj >• '»'" cl« j!i^' <•' p"«"" cW. " e!)j >. '''•• jty ;|j; -io (ot 

P»Bna ^tjj). Vulgo jt^l at J^. Lootio _,t^l raemoratur a JitqTit I, H., 2. 
J) B h. 1. „l*dj^, anpr. „Lsa». nt h. 1. « B hlo .1 Infra ^U,, aupra 
J.*, B h. 1. j.^, infra ^^ ,1 J^. j, B „^^, ,„p„ ^^,^, ,„,„ 
^^Sj!, <1 ^iJjji •' infra aino punolla. Doindo B cm. j^^, ,„od aapra at 
infra habet aina pnnotia. h) B ^s^\Jo, aopra .ioGUa, infra l_^LjG, C 
li^LXj et ^i^ll^Lj. Conioatnrl soripai, of. infra f. () B aupra ,i:,^i,=ol 
infra ^i-X=-jI, C .i^Ji>Jt et infra ora. Jsqnt ^^jj^. „) b ^iX^^ Lj^j 
aupra i:>jCrl !j-i bJ, infra ,i*)^jj »o, 1^^:,;=. !j_!Pj, intra ex ana duaa 
nrboa faoil jJ »j el .i-J^js, Deinde B Jjb, nt quoqna B aupra et infra 
oljb. ») InlVa B el j% (1^). Mole Ibn Hanq. nfii dlii Jjt. _ Jij^». 
0) B aine punotia hie et supra, et quoqua deinde h. L .»iy, p) B aupru 
tiiJ'j!-, intra aine pnnotia, ii<,«.. Deinde B 1. 1. ^jS-Ul. ,) Apud lat. 
f.l, 7 el 8 et Ibn Hanq. I"ri, 11 ,ora leelio oat ,j,y.j'^U. r) B „;JoK , 
anpra ^i^U-,, infra ^i^jblj, ^iJCiLXj at infra ^^OoLjIj. Of. aupra t. 
VuBora habot ,.AXI in provinoia isuT (= »A-»ufP) Saqueua i_,y ,o in ,oIo 
B h. 1. ,1 hie h.bet h. 1. ^-iji. „ B ,^,ji„;^-, o j»i%J. Hoo at duo 
noinina Be<]i]. h. ]. taQtum ooourrunt. 

J L(iXfl , I UXuoa y i,4iil^ ^ '^^^ -g-Oi .:^u- .e^, .^_^^, ;^^.^ ^,^ ») C ,,y-U^^,. Infra B ^yC.^,. T„lg. ^^^.s^,. j, ^ .ddit: ^^^ Ul, 
L^; J.U. ^3 («oa. vt>) vl;L. I>Bi«do C .c^ljo., B .„pra .^^b. 
J«qat ^iJU .) B ^L__^ «. ^U„^, ^U._^. Deinda B ^, «„p„ jb. 
rf) B ««pr. j,. Deind. C ^Lii, B «apra ^JIX,. ,) b ,upr. ^,., Deind^ B 
.b:^, Bupra dbT. n B h, 1, »y^, ,, c L^. A, B et C ,ole.t 
scriWo e^ "t jKqnt in auo eod. legifc (I, vfl, 20), of. aniom II[, IT,-., 4 
{ubi ^). B h.l. e>.<il4M, Bed Tidetur prior pa™ e,se repetilio partin 
poatorlotia I^J^. Supra B .^. C ut raoepi. Cf. aulem I.t. rr^p. Debdo 
B e^Lji^-, Bupra .iOCiU^, C ^i-^L-j^, infra' ^i^L^. fc) C h. 1. 
om, (B li^Lj ot supra .iO'L:;^). I) B ..^^.....i^y^, Q .s>JL^, B (opra 
w-X^. Doinfle B ot au:^_^, tn) B ^jyfi-, supra i^jjT, Q)yp: Mappa 
'^ Lf;)*^' n) B aupra sJjjS', mappa ^^. Somen sequens B AiljJJUJ, 
Bupra ut C i;UI)iA+j, mappa B liUIj^l;. Quod recap! nnno mihi Tideiur pras- 
foroniliim loctioiii dUljiAi, Tid. lat. rn», o) B Li^otsy, C ^iOis-j. sed tnos 
npud liuno (vid. ann. r) aequitur ,i^jC_=^. Dcinde E tdj-t hie et aupi 
y) IJ i^yJ'jyl, fliipra vi^S'jp.t, C .i^Jj-fl, mappa B c>^^l. Tid. 1st. IT. 
Cogitari posaot do loEliono li^i'iJijI. q) B supra ii>XXi, ijiXi-;- Ii 
liy-Kiii. Doindo IJ Lfy^j-J Bupra ,j^ji^i. r) B h.l. ^y^^l^-, ti.yjU-. 
Doindo II 'iAi^ji^, nupra ut <^ja^p'. s) B ^j*i anpra q*^/, jJJj! 
Doimie n Ji/ B. JIaC, supra ut Jt/, mappa B ^\/. t) B h. !. ^LUj. 
k) B viJCjj_Lwl a. li^jj-l^l, infra ^iy.s'^jy^l, O ut recopi. Do iiominB aeq, 
vid. lat. fffg (ubi i^iJC^i^ raoepi). v) Hie C addit: 
y-ijU .i^_^, H.) B ^Uc. Tidetnc mera rapetitio. g^J ^.,b^L r^i^V i>L^lj ee^Lli L+JO^ d^i^y L{X«aS Lj:;^ 
Ja>j£ A^.iJT> LJ-I^ loX^I ^.^^ .^.i:^ ^^ A^i^Xi' jjj,_^ 

1^>X. ^5 vi-Xsuj' Lji^ Hj^jJLJI ,j_j_j J_ajl:- L^lj miU«j_^t Llj a) B h. 1. u%yj, fmprn ,j*jl Jj'. Deinde cadi. j/jC fc) R guprn I55J, 
e) B auprn, sine punctis, ^1. DQindo C ,_3iL,t 'i^^. d) B hio ot supra 
et C .^^^^^jli. Vid. let. rric, Dninde O LjJJu.^. e) C ,i.^,U. Mappa B 
ii^JlXi, vid. ib. d. Doiude B LrL==ljl-i, supra ,jj.^jji, C u-Ls^li, mappa B 
L)*Lsvza)j et nlio loco uJLsbsJI. f) B liJCjjj, aupra ^ivJCiji, li^Jojj. 
Tid, let, ib, /: Doindo B _j1jX, aapra nt ^\j%. g) B et isLl, Bupm B 
^i, mappa gO,,!. Ist. gd^y. Demda B jJp, supra ^jjj^, ^jUi", mappa 
B jJjyj. A) B .i^, e^, Of. let 1.1. ft. Deindo B el C yl^T nt quoqno 
B flupra. i) B u>Jo-ol et aupra vi-XiOl, C iiJC=^l, moppa B i_J'j>. 
Tulgo uiOii-o (lioK^o). Deinde B (jl^. A) B et ^ii^s^, «npr« B 
e^L*v=.. let. iiJ3b*_jS {,iXli^). Deinde B C^J^^ ut quoqno supra, C 
J-rt=y:. C m B Huprft y)j^. Of. Ist t^f^d. Deinde B oOC.«-), supra 
eX«j, C ,i,0C^. m) C ^ti^i^l ut quoquo B in mappa, Noinon raetropoHi 
in B GBt .i-X^^H. aupra li^jCr^Uj, infra iiJ:Ls\_^_jJ, mappa ,iijC:sLj^, c 
.^.■Xi^uj, infra y»;^suj. „) Bio B et (H BUprn liJCoLAvl). Vi.l. auprn p. ni"e. 
Apud iBt. ot Ibn Hauq. eilidi ^il^^l 6) Vnlgo ■±^/, hodiornnra Knrkat. 
Deinde B et C eoCri ^^, fl aupra tantnm ^^. p) B ^yj, C ti)y. Deinde 
B c:^^, aupra ^>X=.j^ ut 0. 5) B „_jj ^1^, -j^ ^^[^, B supra 
primum sji, doiude ^^t^ tanquam duos looos diyoraoB memorat. Vid. I»t. tTlc. 
r) jtUii. Of. Ibn Hauq. V\U. ^ t,^ <^aw J £j*^^ 1*^ 'j-^-^jj 1*^ Aii*i:&Uj j_g_LJI ^.T^y^ iLjL-w 
|J Q=-L.j|j_j 1^ j^jy jj »« -£:a^]Lj L^ljili ^JUAJl Uli (^^^i ^ fJ^Ssi 5 n) B otn. Doindo in B ot C {(.Ui) ^Lij Li yi^ quno sio diviai, quia liuU 
apud Iliii Hauq. GBt (al)i ji^ tion exatnt), i) B iiUf^, C yLp4' Vjd. Ibn 
Hauq. Doindo Ihn Haiiq. ^^J^^- c) B li^jUiUj-i. Eeoopi lentioaem 0, quae 
tnmon oat dubiH, vid. Ibn Hauq. 1.1 Dcinde B ^1, j^l. d) C L-jJ. 
Mox B ^\y. e) C qj'J^I 'W. f) iXi-Ji. Iiocura dedit JaqUt III, 
111, 3 soqq. g) C addit .-^L^l^ {var. I. ut ■vidotur). ft) B .^S^^^Ui hiu, 
supra et infra, C ii-.Sj>ijj et ii>JC;^Aj- i) B u*j:ja, aupra (jiii^o, infra 
(jXJijj, i^i-ji, et ijl>,-cj. Mos B g^/jl-- *) B yuysw, infrft jAiySUi, 
C j*!r^'-« Of, Ist, rv. c. Jfcqnt 1.1. buiua loco haliefc jAjt. I) Sio B, et 
Jtiqiit. Oertnm foro vidotilr Torara loctionom esao jij' pro yu'. Infra hnbamuB 
fiomol jij. Deinde 1*^1 S^lUiJt iXwJIj. m) B et tic ei infra ^Jj 
ut quoqua Jitqnt. Pro -A+Jjj^ iideip 1.-^^3 et pro t^^j^ (fid. Ibn Hauq. 

iijjC:SU. 0) C lJJ^jjJ, DeitidB B tXJwi, BUpra Q-t*!, ywt. RoTom ost repe- 
tltio quia iam memoraTit yfcjl sub forni.t ^^,1, p) B male yfVrt^l. j) B 
4v/i Deindo B ot ^.jU^^j. 
,-) B om. 8) L^lJy«. Hv J^ii-j sUjA^ ^5 S^iJ4-jjo L^X^ o^ KJOij: K-J<.^^^ ^5 S^ uB.I 
cr^^-^ c ^ii^Uj^ ^^L_C*_. L^Li\i. rf ^>}:^w iUlxJ^ o-^jij^l 
O^Jj' Vr^j5 O^lljl ll.iJJi^ ,^^ ^i_^ ^^', f^.,1,^ intra ^>^^. Apiiii l8t. at ILn H. rotfopi e-£^_>j', Hed vemm lootionom mn 
olini dotuil torofc. Blmn.e. oompe nib.n. opp.llanl Nrmi ci Snrah,kl,t h.bot 
quoquo Nwnidschketh. Lootionom noatri facere pro ^^^su^ oIiBorvavi p. vg. 
D) ^.oLsii (1. iCiJJj) ._U_i, y^jljt, JJl^i ^tj ^^^1 l^j„ j^5 
O^j.) ^j ''^% (!■ ^") ^,1-5 5., Li L<^t .iJ^iUJ (I. ^.|Ui.) ^,,Lli« 
i..^3 ij^s' o'*-" o- r-!-fl ur^^' ;Jr^l a' U-Js '^~^^j (1. oVjj) 
^bj ^ulJi, .yoijl, y,>x-E^ ^^.fau., j^j ^Uj,l, ^j,|, ^iiiil, ^i^, 
yUll bl ^M\ ^U.1 j^ ^_j,„ i ,.,„ i^^ c i.tra l^j, ,,a,. „„ 
lidclnr leotio pro ,^^, nj.i lag. jljj^^ = qU^ (hi. M). Pro ,u«i.lj 
I. »-iJ_o.!, (111. r..*). Cam >_ij|^ ot. ILi^ apnd I.l. ril, 2, Ibn Hauq. 
n., 7 al Jy (_ ^.jljy') apud )a,ni in t. P.gu, iiiil niemoralur a Jaqnl 
in T. el a Qaawtnio, It, 111. Katun ibi est ATicanna. Infra dcHcribitur in B. 
Pngura Siojl quoqno habet Jitqnt et alibi oocurrit. Sequons i^ilj.^l non tidotur 

diiiwr. ., iifc^; ,. iiijj; (j.jij;;) „p„a j„,ni. p„ ^^ ,, ^^^ ^, ^^^ 

jV^ I. y^AsU aon. Jnqut in v. BcquonB nomon Ingalur ^'f^j^\. .TnqiU baliot 
'^Aj '■ j/bj- ""»''• '■ >^£ •' V»ib;. d) B o-Xsiu, aapva ol infra 
>i-X3»»j, intra «1 in mapp. eiJ^i^ (B ano pnnolii). Tid. Ibn Hauq. 
ny,. LaoHo J^l&ii l-!y^jJ, ^JiQ^') Tora vidoiur. ,) B ^,ilt^. 
noindo B ^_^j^, ,„pra ,y^». f) flio B hia ol .upra. An forlo I. ^..ij^ 
Qurdan? D.in.I, B ^^u (a. ^jiA,), aupra ^f^'. Infra B ,jj..^,.? Fori, 
of. nomon yjyi^X^ 1st. r.v, 1, Ibn H. ^o'l, 9. (Jogilari quoquo posaot do 
oy^^- S) B f^f. Supra boo nomon al Hoquona doaunt. SoripBi oolUto * ^ 
Ibn Hauq. H., C (^^ .npr. apud 0). S) D ^tA.. Idom loon, intoUiji 
.idalur quam liJJry™ apjioUat. Of. Jaqnt iJtsv>C,.. Daindo B„^U,i e LfJj Js-f yup-^ LfJ) * fi ^^p aL^iy 6 jjAfeij' jij^^ o li^X^suJ" 

<ii I Kjj* uAJI ^ xx» L^j jys»i«j t ijLuJ 

Bupra lysi^ljy, infra B ;Jwlj_,, |m,*x*Ljjj. Est noraon matropoUa antiqaae, ut 
ibi traditur, Exitua cf^ i" nominibua liuiue regionifi oaepe occurrit, of, q-^'i 
(j^jIijIj), j^jiAj,», j^yw*.i=Ojl, Bed de lootione partis prions nominis inoartus 
sum. i) B ^,-i=-i, aupra ^^^-wi-j, infra ^yi^^j, |_j-iij£»jj. lat ii«i=>_ij 
Ibn Ilauq. liJiA-^. Jnqnt Lij>ji et fJ^ji. Deiode B yy^j ,j, supra iy>Ji«jj, 
infra B xj^.j, (y-v«j)i h. 1. t^y^jy Bat Zarmiiait. 

a) Fort, of, apiid JttqOt ^iAjsUt^". Doindo B QA^jii, luprn ^^iwyts. Port. 1. 
(jjv.wAxi noli, tj,"jK','* apud Jaqnt. b) B h. I. m&S. A. _uj.u^ diTeraa 
est, Doindo B lilJoAJ, supra ijJJoj, Laotio ^_jJ', in B hio at supn, Jiqnt iU'.j. 
[at. memorat i^^^ ,>+>. c) ^lJw oil:i l+J, iji.s' iOj>ijj. rf) B et 
sine punctia. Supra B t^y~. Deindo u^oil^^I, B aupra ^^yc^^Xw!. «) 
...lA/t litis LjJj i_i*vj Ji*=4j;, Bed librariua in rnarg, obserTat i\fj UJJ ^J 
J^li yyOil. Bupra in B tertia odditur ■^i'^ (of. Jsqnt in t.). f) K^^lij 
oLiolj^'- ?) B L^^jj'^' '"''" f^jj'"^' '-' <S^-j)'^' ^^'^"' "'"^ punctis. Deinde 
B iXi-Slj, supra lXL-.L. fi) B jvUv, supra jyJtii 'i i''". vjy^., iu mappa 
jjij3, D Jj^j, in itin. qj^^Jj. Of, lat, rf.ft. Dainde B ot «t reoepi. In 
itin. B ^yy, C vj^?' ^ -y^/^'Jj C t^iw/jJ. B aupra ^is^^jj?, (aed 
omiaao v|;)^)- ^'"l- f»'- '■'■ Deinde B ^UjU, in itin. oLoLj, li. 1. sine punc- 
tia, infra ^Wa\. Lootio incefta est, TJd. lat, t^fla, Ibn Hnuq. fXb. Forto cf. 
vIjLj vadum. h) B qLa^, "opra jU^ a. jUi*, infra jL-i*, qW-aJ^ ot 
,.jLu*. Conlofltura' oBldi. Doinde B lij^^, j-SvAj. Of. supra in oatalogo 
htraonymornni et JffqUt II, ovt", 22. 1) addit; ^_iLJi ijjLiU-l JUIjj ,,jh.ij Cj-ijl 'j-fr^i iLJLiXJ! sil-^a iiiA^^Uj »_wlj i^U^U! 'ijy^ iM»a)t 
Ul^ v3 LAi' ^ 0^j>^ J^y ^,^^ Jl=9 U^y of^Js ^'-^'^— ^ ^-^^ 

^JjlJI j(j UjI ^^ afi^^ o'ijTd _H-^ lyl |*A^' ^' 'Lk> IJ^j iXA-oJ! 

^. bb L^Uv.!, oyUCI KiX* /"a li U^/ UjIj UjUj' JLt, ,!,_-, U J* 
*jba' ^ /3 lV3 ',^^^1 Juj U ^yl ^ Lit .iioU L(_jl LLjLa' j jt-UJI a) ^;;JlJJJl^ fc) B vi..^=i;suj, C iioC?i*j. c) B, C ot Jaqnt III, 
nf, 11 jij. Est Tero -i^l probabilltor deprftTafum ox jCjl i= yul. d) B 
liJCijj.S'i C vi'XJjjJ', Jnqnt ^tyij-jS. Deinde B habot ,J^kL<j_j sine copula, 
C om. Est broYitor dictum pro ^J^f i^ pljj/I UJLX-.j {let. I'Vr, Ibn H. rvl") 
ct in catslogo supra fll, 6, ut infra, appellatur aimplioiter ^.U^l. «) It 
y>Ujj, C p-Ujij, Jtcqnt p^Hj- f) Jaqnt iJ-iX^v. ^ LjIluj^. addit: 
jLu liy-lj L(J i)jt>3 et babet doinde: IjjSVZs-Ij 0JL~JI ^ ij:J-^ l)^^^ n'h 
(aod. ,sJLs^) isji^ LU5U q!j L>ji~Jt jjj L.**^ BjSXm.^ it iljat |j, jjJI ^jLi 

j-i'JU L-^!^ ujU<!I JLi L^j^--^ <i* (''''*■ '+'^^^j''5) k^/s L-^lJw il 
^1 Uxi; £_^ y DI5 Ue cwU U II UjUs' j _^Ld! ^Jjt^ o"^Uil «J^ 

^^l *J jL^I (^^1 il tJU-* v£v.«^ U ,*jXa ^I (^t ^y>' yi J^ lXjo 

^J| Li-ilj iXJi ^^;, SjyyiJi ^ jj Ali* 'i\ [JWI luXff j, Uii. Ui 'L^SiJl 
^^ii (]. i^j^ [jLsu jjiij) t*,y^i [j^-^*^ J!)*^-* '"*^"j** JoL-Jl i: ;, .aS ,)jt^ 
iJi ^'B Jli. <i Ji ^\ j^i j^ii^' ^^j' j^yadj- it ix.LXffisi J !j.^i i^':) ^j_ai ^^ y 

jyiJI, ^W^iijd! ^3 a^LoJI iJrt"j> J^-i^lJ . o'J-l' a* ^!j=' -5 l-i-^ i^Jl?'^! 
j5l\w (.,1 (.J_*i' ^t ol-jt "i) vj^ jLtuI j^_iJi u»J V3-'" '•^ " cSrWs " 

'sjj-^-s l>^^s I>-L=.i3 Vy>s HJ>s J>r^'-J l>-^-» ^y '-s'j "-^ ^^' 

v^su ili i«l^:uJI x_j J^5 ^^t i! ^ Q liu« ^ ^1 _^! ^ 
s^Uxi-l, LpLo x.^ UJ ^.,ygj s!^l ^| \X^ ^ \J^\ ^ ^^ ^\ 
Lj^^oLi, LiPjU^i ^;^ L^jj^j iWJy™ !lU:> ^^ OwA_»JI jjji^ ^ ljjL:i=.ls jo 

j;j-^ v!?^! (^ J-^ '|^L;==4 Lj^ ^i>^-^ ^* i^J^I j-i^ OjU ^:jUJI 
L^A^ju |.Uw-^l J, n^-.-^ I Jot jUlXs^ oil^l jt-^i i^t m^jj j-(-«* liA-JS 
^ t^U cjjLw i JlJou J ^Lj':Jt ^ iLijXJl oOl/ »--:l j_L*_j' :4t Lknj* 
Jli' |.,li fl.ji»j L^^tJt) Pu^iUj, ^ jL*_i,JJ( Oj-iUt Lxtui, tutJCJt-J ii i:yj(c 20 n) let. m, 1. S) B mnlfi Xi c) B Lfiji-Jj- d) B "LhI-'j et moic^.J-w,pro 

fi(id.: lilAAC ^Lj^':(I xLc "lAPj. g) L_e,lJ^, A) B sine punoHs, q^t!- 

I. { , ■ It i_?j'^' LT-^'J ■'J Ur-^. '") lillj) l)-*^'- ") ^ ''"'' puiictis, ut 

quoqilO tloinda. o) iii^tf LjJl ,jiJ' ")tt i-V&lj y^w ^1 iJiWt Lf-J) '-(■^iw 
.y^m i^IaJ; JliJuLj i::wl= Jl .yaJil iii^5 .LaJ'IJI i^ijic Ji ^ i^aSj S-ijXJl ^ *J J_^ 3j_. *LJi Jvr^jJIs i^yUI Jj_i J^ ij^l Jli qI) K»Sy ^>Jl 
ay^^ _^Lb Ij^tfj K^lSlil i>.j^ ^ /'L^'Sl^ 
J^^\, ^ ySsf^l _^U4ij j^* yrt^ ^^ J^Lij* iL>-uj ^ Mi~Sl>"^J 
]0 aJi^ WJ-^ aSdc-U iCLfJ^ ktit, L^as-.j i_AAai.j fa.Lv= «_j Ad—iJI XaujUjI 
(uLpJIj fc^j^*i4 [(jiiSiJ|s j=-yi i;/. SCam.^ jjd LPW* i^ t-dJLXi jj/Jl)I yi 
(*^ i » 1^^. iJJ'y-lj jiJ^ »-S-= C'^'j L>^_j "» krfj^J ^ oljL^' fJiaiA^ 
HjAji' jLjIuaJj tir p SyT) *iJj= L^l Ji * SiJjIj jAii »j;i-i-i' Uiaj) Byi iJj J! 
l^LiAU) -J<l_j JUJ-jTS liXi>! L*LJLj .y>j 3 JIJiJjoauI ^J^ .USUllJ! L^ i,;yiiJi lJj 

i3? M t;;vl-^IyCJt i jjiLU xJjJT Vj-k^ j^Lr^wi' i5(i^_jj_^i j ^Llj* |?,0v iy^Ui-* *J^35 J"'-^ V''^ li^ ^y %li-^ Ji^jJ ;.'4I iyj^ Xii^^jJOi u 0^^:55 a) ora. 6) B et C h.l. o6 doiude L-jIj el l^yi, c) B oni. d) 
^i^^*aj^j. Deinde B ndd, \0^. e) C UjL. ^) B Wy^. g) C liaeo om. 
ft) C ji^J^ls __,Ls^ti"it j_: ^:>J:,L=.l Ovi. f) C addit ^\j^y A) C UJj. 
I) add. Xj^iuijsu. rrt) C L^ -^j^.^- ") B eine punotis, Beindn C JJ:^ 
xL-yi. 0) B et C Uuaij. p) O jclji Hjjj lii^ JJi^L, U-^ij (B Hj^ji-,). 
q) B JljiXvUv!, C ii)loO^^A«l J^f^\. r) C K+j^. s) B i;>Xj, C li^j,. 
i) om. Deindo C jLsi*v,Jj. B ut recopi bio ^\.^<^mJ, Bed plus soniol _ male 
HUbaoribitur. Quae vera ait loctio, ignoro. Forte idem loone intolligitur qui aupro 
n, 7 ftppelktur ^^Lr,^^^!. «) C ^/^yyai. «) B o^J^M. ,^tfji_jj, l_f-A-A HyJe LjXJjLy, -MU> Lt*u^ -Lu^. ^^..^.l^ »J ^_^ ^^,1^, ^ L+Jj 
i ^t % vlsil >^jl L+J, ^ il <i,).^>Ju. *Ui5 j<XLeii)I, ^141.5 oiiy-yi 
Jj ^Ui /-L+J _jL^^i Hj^* ^t, d »,.,;_£ ijj^ gsjyat „Xj- ^0^ 5 

^jl, L-^jl ^g ^lij li oob- Jf j^ JL^^t »Ju.aJU ^.^.ji Mfj L^^ 

'LjJ! iULi^ 'Uj;;!). ii;Ji uAi, osj^^yi ^ iL**^ ^fJ^iy" L*kw, ^.iX. m 
/fUJj' iAJ_J! ^Lb L(JwL^ Kjajm taV-yj^ tShU, ^J)f.S:^ Lfflj_u, Lj 
ft _j-+-j »-jV J* iJSJj-i"";!! Q^ eU l(**l>3 I at . .1 I Bj**" yLiAt-flj 4 iXiij+A- 
ni-l*Li« Li..Jlitjj q'^' ij y=^ .^V-yi li kJ^ juL^ «j-s-i-^ o'^i* 
i5roWjjj ^^yuj BjjXJI sJkfJ jlii jLi,* ^]ySi'i Ja«s ^5^. _^ ttjJXjj 
Pj~^ j-t-^ Lfiuij L(_Lji v^ibl woLS- t\^ ijHjJ 'X^^ StJ^iA* 11lW.*>j=- 11 
*»-tIj«-iJI Ljijuj, ibUotJi Lj:«Xfl Jjj A5- u-lj J3 5L4J i>^ JjJ-5 a) C ^.,Lii^l3, 5) C i^l^j. 0) Marg. B Ai^-j,!. d) *U1 J^iJu,. 
e) Ka=>UJI. Doindo B ^J^. f) C LfJ, ol^^'dl ^ Hj^. ?) C %jSj. 
A) C LJjLoOJ Li/y ^yO^. i) C j^L^j,. A) B ukiys, 6 uXJy^. I) _^'. 
in) Haec in B deeuat (0 ^^^|, _ ^Li^ _ ^l-»o.j). n) male nddit LfJ. 
0) om. (B (jyu.t), Beinile C addit oopulftm, in qna addenda ot omiUonda 
isepiiiB differunt codd. p) add. J3UII jJuUu. q) add. )U-i=- XJ>jj. 
r) add. iJ^Ji^l Lj->i,. e) add. 'il^] v!h' cr- ^einde B om. v'j 
x^iiX^jj (C ii>J^i>jj). () C jL>j*, 1" B optio inter ^^^^J' ct q'^i*' "L4J10-J UJi Lfj ^i JLaj, ^b^tj, e^ iliiuai] (^ ,^j^. jfjj o'ST IC-1V-" 
j-jjA^*^ ifeic l^y^ 1^5 »-<y-*- ^3 it-cLc ^^1 *j| JC_vtoi, Wi^j !i_3>j_i 

10 ^j^ 5li ^L^lj |Ui^t ^ j^ L^Jt J^j 0^5 jL> 9U L+j jc^^ tijs^r 
*i>«yi i oIjL;^!) l+J £.14 iO^ iL*^ o-£L^ li^llljt, ft jl^-ifl 

L^ ■»ni-i«> sg-^5 *«j^i^ .:>^!)=^ o^'^'J ''Lf^y i ^jlf^"^' ^^"5 

IB ^:vJj, ^j>. JCJiAiS^ K_LjlU (^JJj ft jjyJ) ^ ^liij ^^yi ^jjil Ljj, ^^ya=- 

ft«K4iJI L^ .iouX^I <^[^%* IJ.L, |J^ f.^ jpj ^^^ Uy_L^ .^..^ a) B idljjTji, lol/U. Of. Ibn Hnuq. H.c. Pro i^LS, C l^s: (B l_,U=u). 
6) B duo punotis, C ,;j:^>-::^*uJl c) ^\^. Vid. Ibn aUAthir VlII, lov 
nt r... d) B ^Lc (^Jj:F). fl) _^j_ijse>'. /■) C L^j. s) B ^JijiJI, 
C K^lill. Moi ^pi^r. h) JvLj. f) C tantum ^JU^L. 7,;) pro uyUI. 
Oii:^. i)B om. m)Bg.LjU_ jLA-,OgLju,^Lya_;;L«, Doinda B =jLy>. 
n) U Xij,^^, om. iUjO^. 0) om. p) Oonieoturli suppleyi ^1,1? '^, 
nam qni hnoo om. httbenn ijSjJI Sji^I, Hj-^aJ' v^;!^-!! 'nffft «3ilJ6 j^! Jj 
vijij ^O^. Mottondum est hio supra p. Tif i pronomon iA LjJ^ portinero ad 
vL?u^wt non ad jil!. 2) C yX^\^ ^l^lil (_,ajuj. r) (j^^\^, omisaiB 
«_p^*T)~a^l^S' *) In B lacuna. ora. locum do hno urbe- () C iJ^,, 1^3 ijii^t LJjti b^is: j^L^a ly^ Wt^ oijbLvJI itJt^l) Bj-j-fJ' j4»^3 

(jKuu !_&)-, Ljja«j kju* oy^ '**'*' '^j*^ olir^ '* " '^j-"-*^ ^^ y 

L+J !U^ ilj*i« e^g, ^ydl jS' ^Jjyj. wi^ jOiU«ji X-^j^X* ^\j^ jji^ 

mLsOIj LjJjas* Vj-^ *-^ 'iyfJtta eiLljitAj* p-iljj ^j*^ "j**^ iV^*" kft'* 
(J^ o'y^ *S"^-* ^-^ "^'^ -^sy^ ^ityaJilt _>==■■ bjc?-_j AiXSj OJyJI ^j 

Ji-J yJe QiiJj} ^L^ *-A_3 lyafl- l^Jji Byjf -iiij>ii|s & WSjiSs ktijj j^j 10 
..-jLi Uli Bj^-J" pci^Kj, ^j^ »LuI Xjij^! j£:<4t i^a^JJt 6^'^. ^jJt ,.Q 

jkiya:^ oLUjiJI Hpv-i-J' M>-i'i f-^ iSj* iii^«> Hjj-SJi ffi-^rt 0-j iW-tUwt* 

aCi^i,* y^iwiJI Hj-Ti-i-f !tJ_ua& iiLJj> lUiuU* -jjai .« r iiXifi L4J5 

_j*/ j+j iijjai Of ji. y4 SLJiuj Lftij* vW 'i*i)i L»^^ 1-tJ '^jW " «) OKI. /) B ^/l. ?) a usU-.j. ft) OJS. DO h. 1. tfllibi. t) B 
^U/yJ! Bt om. y+JJt. Mos: B at K-j-:>j pro V^-U^j. t) B v^Uj. C 
nomou om. non indloata laonnft, rloinds soribit .iyi^J pro i->Jj>Jt. m) 
jXLj,Ou. iiiolCj yi, ij!jP-lj=- iApj Jj. B etiam ijtj=-t^. Forto 1. jijS-lr* oo"- 
Tab. Ill, rl, 7 et b. n) B ^£*<=>J b^Jj, h. 1. >-J'»Jj omiaso X-IjO-*. 
0) Lfci J^j^i- Pro jjLiai ^ at Jib pro JC«JjI. p) lUo w^iU=>-j, 
liioK. Ek una tirbe faoit duas. q) ^\i1 j^'il r) C S i^^ f^ 
BjUiJl yK". (Pro KjUi:> B iOms*). «) uajjj,. t) hio addit: K*)J[j 
Vjlfi) ■iiLxja^ uyW y^ '^i*-^ '''^^ ''^'^ ^ ^ 1-fJ' DefioripHo 
nrbis DjigU in B deaideratnr- (0 i^ et ^Ijt). Deinde B ybAwy^. o^^^yj * ay^' i ^^h _ii>-43 !-«-!) o''^ ^^-^ j'r^ cr* ^^^^^ 

v_jUj' XiJic iU:,iX4 dgJJjt, -fii^i^yt ^ f^Ls\JN| jiXifSj U^jt^j K-^ 

s vL^"^' LfiL^j (> vJliJIs [yO'l^ Lff^ls tT«^ "-^^ X-«JS^I li iL«JiJ) 

0--=-=- M-fti-t S_j,,v-t-^ <iiy<j4^j, «L>ajyt ^ oslj-'^'j. i^J^I i f-'^ls 

fflJ JL^t (^ ^j ^i. ^jj. j^UsJl jiXL^ 1^3 ^lfi«t oyf B^ A Ljj 

SJ^t, J^ ^* LfL. ^t Jj/j Hj^ "(J-y-s *usyS f--" »ii*s li j-fJ 

10 i^iA-. Mii*bUJI «}^y l^ Lfi«j Bj^ li^XLlLSi;, a fc^, ^ya^ U_j_L^ 

M^^BE. lXSj Lj^ f ^t-U^t, Xi;^^^ n ^^J',, <Sl y^\ ^Ji»A Jl_*=v ^ yj J(j 

ptfj yAijS L^j JLijass^ Jt«3^I iikZ^ j)j_^j.ajj * j|r^ ^^ " iP' Si 

IB *jju«s31 i^ MiiUtl J^s =1^' cf o^ "-^^'-''^ '^s o"^ ^-f^ sv^^sv^M,! 
V«? VjLJi^ O'^' ^5 fjJi BjAi^ ia*r M^-A-jy H. ^^^%i & pUis\\JI 

o) C om. 6) L^4= el mox iJJyJt, o) In comen (ineat indicatft 
lacanft, quo faotum ut otio tutbatuB lit, d) B .:s-Lti|>, C ^.^j (omiaio 'dJjfXt), 
e) B Bine punetia, ^Sh^^. f) C ^A^. g) B ^^i, ^j7. ft) 
odd. ^^ j£f. f) ,j^=^j. t) B habet; ^^ .... 'u^ j^I, Jf J^j 
(ooniectura Bupploii Qja=>). j^ BiAxi!, JJi. Doinde B ^i^JjUi,, C lm**.^. 
C jU<LJ. ffi) XiUJI et mox oyii' (om. JLc>). ») li^tiLGj. p) B 
om. J^, ^^j. Mox B ijiji ut solot, C J^h. p) B i^j, C ^.,%S. 
j) B JoU, a Obii. r) ^/^jj, s) om. ot habet LjJc,. /) L^j. 
m) ^"i], p) In indioo respoodot uiOCiJ. tjj.t. w) ^^f «l nomen 
^.,j<wy) non habet. ,_g5Lw» Sj_!i Bj-ii- ojoli tX3 iAL Lfji L^j iiU:?) f;^'-* iVt^y'j yl*-«J' 
LitljJJ U Q*J>' g-*-j3 ^j g-vL* i;,L-J o^'-9 ;*^ V^ '^ '•^y^ "r^^ 

(4*11 ^ u»SL»^ SUs^Lt|5 ,j»-iaj a^L*o fcJAijj ^^LiJluJJ dStXc JC£U )l3iXA i 
0*^-=- «J^j M'j^' o' ^' L5*^' i>^ oy^. 05*^^^ V**J^b or^'j 

^LxjtJt Jjl i_jlj iUjjUl v!j-jIs o*'^ '^^J ■^ J* o'""^ ^^-5 *^^^ '^ 

_P*_«:Jl ijjj Lju,j^il i_.y Li^-t _bLj_j dojLj vaj'J *A-J^ iVs-lJJl fjaj/J) 

e*<"Ls. vjJ MiXJCy vj'^ vj);-* "'-(-* gj*^' L>=-?r^' Jfs s,^U*AJi 
fffobya J J i_jj.j iJyC« vjj pL^j/y vj-^ '>*>^ vj-^ oLsij-Lw ^y a) E li^Xo, i,;iJ^ et hano lectionam qnoqno in eno B*omplari hsboit 

Juqnt {I, vfl, 20). b) tsuJ. c) JJj. d!) B oro. e) B el Oy. 
/■) iiiLyt. JiJjL>. g) g-._ri t:^ _i^'. h) G tjJLmj L*^!. i) B 
j*a)'. Of, ibn Hauq, t"^vo. . fc) L\,aJ_?u!l quae lectio foFtaase pr&eBtat. 
[) Bad. y>T m) B ioU/, <#-!Uy. Of. Ibn Hanq. 1.1. jr. Videtnr in- 
telligi wL./ (thermae), n) B .Vy, yCc^. Of. Ibn Hanq. 1.1. m; Videtnr 
intoUigi nomon urbiB iXXiJ 8. tn^Jo^. ITomen porUe Boq. in deest. B 
■±,SUA=: Via. Ibn H. J.l. «. o) B LsulN^, bsuuv-^*. Doindo B yj'^ 
Juii^t. jp) B Bine pnnotin. Doinde ij|/ \-jyi. q) B b^jJ i_jj'^) C 
Ljli_^ vy- "^'^' I^n H. 1.1. r. r) C ^JO-^j-JiJI ^ et addit: j-^LsUI, 

(C sine copula). i^tiUj^ & a Sj.mi~- i::iU^j j^— ^ ^' * I ; 'j i;y^ ^^ ijtjjjl ^ ^J^-^ 

* vJjAvJI ji UmLsJI q«1P- LfjJLc ijmaJ l_J_*_a J-^l b •Ji^±=S.yiCi\ ^Jl^ 

cjUjjS iijiAII jjIju) s'q+^j lja«*=- SULjj ,;v«i> <Lf-iJj= ij-ijJ dii«X^Lu=3 
B j'-^-'^i' ^~^3 ^ i.^'Xb \_JW) i)^ o^^' '^'t^ H^*-^^ i-^-^-jI JLj-'j.^ ^j y — ;«lc 

tuir'Jj vy VJ;-* "Jjl;' f"!j U^j k'j "^^ ^j'^ jiAJ^I, L^ ^L^j 
L^J- Lpj^' j^-i' '-^i-" l-Hi iJLJ-(^ yjj s^^SSjj oy aiM*vyi uJ^iJ 

A' g-jl-^' 9o^ Ls^ C^^ls P}^^ )y^ >'-fr^ j-t-J "U-f^J O^*^ 
ftLjrtJ OSjtJI j*^.3 eiy'L-^ 1^ i3>^. r^jU?- l*jU j;^ L^j ^Uji ijyUMj itlllis a) B juJ.i«=- i:aL*Aj). Ad tmo leotionem (goil, SUiM^i) tutanflara, ooni'erri 
poBset fortoBse Ibn H. ri^, ubi de riljictis nb Abu '1-HoBan Moliamraod tbn- 
al-HiiBon in KhorTOnn et Tranaoxania conditia Hormo fit. "1)8010 liy/.yL™!. 
<0 ^Ll,. d) B e.JG=i^j, .iOC=.LL^. .) C l_sJ. f)G ^^. 
?) \i-ij^j. In B locnB de ImB nrbo desideratar et sequitur deacriptic Snmar- 
kandaa anle deaoriptionem OachniBBnae. A) liiOCo _ ^^5^J' i) B uWCiPujy, 
li-XsLu. Mox B SLUijy-t, ft) B et yy«N et raoi »l\X**-. J) B jLLgT, 
C JLLjf. Tid. Ibn H. 1"^., 6. ».) om. n) K*!^l,. Doindo B ot C 
tiVt^jj. o) C l^. p) C addit; LtfLij (cod. ^^\} ^\ X-LjAiL L^J.^^ 
j^jfA^ ^jiJ^I L)"iic. 5) B ot s,V(*j. r) B jL=^, ,L=. tU or. Ibn H. 
t"rtl, 2 (fortasao ilii 1.1 excidit noinon ^L* cum parte doHcHptioiiis). DoindH 
B kJ^ ot nioi ^jlsu omiBBO L^. O y^jUu jdJij ijiA^pj. i_5yiJI iuM]=> B^ Ji-t^ enH m^«^ *ft,j|j*J! q, iLL=>li ^J^ «^L^I* 

9 3 a 

\-A*«J' li "^jU-'a «LJ-J|j* 'jl-ft-i's jl-^^ls lt-"*AW ,yi->-*j J^VW" '-Sfr'"'-") j'i 

pijuijif 0\JiX vjL !jLi:ij i_jIj jLjjJ iJ? Jt(jyaJt i_jIj vIj^' **J)'^ '^N''* 
J J y;ywj>j^ V j'^ *' ^^-*'+"i Vj"^ 9 ij)li.\£ Vj"^ V?)"^ «iviU1 o) Of. Ibn Hauq. TaIo. 6) iCo^ ^ !+;-« ^\$-i. Deinde D i_«^, 

C «i^«c.. c) Ui*05 (^. d) lAiwJt. «) (-_S*a«,) i_*ab*. ^_^^. 
f) B Jiuju; C Ouju. ff) B ■JLf^. Doinae OLjJ'i^^i jjij. ft) 

KsSjJi X««lj X«i^l BJ.*=^ XjouJt Xi->i> aVLlI jj [SU^. (B _jL:«bj Lij). 
B et Ly. DBinde C Hjiq- jjfl. k) C om. (B »xL). DeJnde C youi,. 
() C v-^j J-^JUJ (B L^_^5), m) add. ^_,. ») B ^l o) B j.^. 
Of. Ibn Hauq. I*"t1, 1. Soquitur in i>oL«j ^ ^^J i clil Lg_J) .J^iOy 
(.iowj e-jti jiAi^l iX-i_c l-j_*_i ^U.^ oijL/3 ijljj-' ^U-Aij >JSJuil Jj: 
IjiajjJIj v3!>*«'i(t. y) C inn. Lj-jjj.J q, ^^jJ: (jiJJI. j) B J^tiA-c, 
lIjIlXc. (omiaso t_j,L>). r) B et C iAm^sm^I. Deinde B qAw^>^, i:;v*'^^>^- 
s) B !iAi:Jl, () ■JJjJj et mox lXAeJ, m) addit: (j-j^; U'l^Jj*; ^i^yi 
rLJUJIj Jtj*JI li>^^ll,J i:aliiJ^>aj o^j-* *^j V^i*^' Oiiljj.iLsa,i^^«) Lfril ^^ iSiljJs-E) 6jj*lJI; ySUl^* ^-Jja. 'a - ,UJJi jAij' ijbLw, ii*^^?l*Jj UoiJOwii 
5*«?- * S U^ tl*^' * " '^^' Oi"^ >*■> '^ »^*jJlj U^'^' [^' /*^J5J 

Ljj^y J-* j^jiXJI lSijOl=yi j^' (J^ f\}-^S *!>-* iJtu'LwjJI rivals* 
OiU«j j_* ^jj,! AXby. ^ ^- J^ liLyij |jj:ij^ oV''' ^-^W* 

o'^'M^ o^"^ cr*^ij 'j^}^* ^^ >-> u-W o^jj*^'j iSfij^^j a) pro h!a: lAf Uu^mM S ^ J^Lil-iJI li HoJ; ..^jai- XX^JJI Jjij 
i^w^ "fi y^ '^M^ vi^ [**^a t*'-* ''■ '^*^^' *J *^ T^ M j-»-^ 
^jil. 0) ujXs^ i. e. lijJCjWJ. d) yXe j^i^yt iJUi'L-jJi. «) om. 
/") C ^\j^ Qjijislj t,U5 vjUjUJI ^>jo!' jS'. Si haee oonferuntnr oum Ibn H. 
t^vV, 8 Hoq. Tidetur nostrum ad banc legionom retulwaa S4wad4r. g) Of, 
Bapra fiftf. A) In B btieo desunt. t) B JLLil^j^l, G sjLSjyii. ft) CSLc,;. 
^\j. m) C ^jjSJI J^ Uyl W^j^t ^ l^ J«jj^. „) ^^ cSLXwj. 
o) ftdditj-Pj. p) addit lJc>. j) addit: idujl* SjLjtJI s^ Jjij, 
(add. _jlJ5 itf). f) C add. v-a^ij^j,. 

*) ada. a). add. ^1^3. Wt^/" J^' i^LAJ3I o»j^3 iUr>j^ ija_^ ^i ^t^ y>u*s. tr^jJUll ,JiX„j 
y^5 oWI "ULya, j|^t> jyL_uJI ^ Otis*> ^.^iJbi, Ol]^*'SI L-K^ 

XJ4*l! ^i* tfJlUI _,bjj oA^-i\ ^ ,J^ yiuu vjJU? ,,,!J^j^J! ^ BjLjJt vy^ «) pTd his: Ui-a, ^^ >>_ij ^Ij, jl,L^ jJL, iXij OS^'Uj JCX* bJl^ 

■ij^] «S^ ^kX^ a_^j cj^yi l^x-s ^Jui«^' it Llki:;=.| Lt ojci^\ U^^^ 
af+^j5 Ov^"^-* C*^ O* 'W^' ^ '^'*^' LPj' i^L=> ^. 6) B _jijdt 
Jij^lj). Of. Nupra p, C., J,. c) ^S-yto ^ Lt-^^^Uj. d) Apud hio 
Boqiiitar; ^-Jl Lb%jjl ^Ij HjL^ Oil |i>ij i^^JeiU ^y %. Looiini do portig 
haljBl infra, e) B ^y, C j^. VW. Ist. M?, Ibn H. m... Jaqnt IV, 
/.fr inoertUB Ticlotur Utrnm ,ji on jji yaru Bit lectio. ^) uJis-, j) 
™l^ Oij. A) iBt. ot Jbu U. yUvXyi, i) hnoo alio loco Label, k) 

1- J-:!j V)-'- ') B i.jUuO'iy!, i^LiJ'uyj. m) B ^y^iC^lju. Cf. Ibn H. 
roll. Deinde H ^iivoljJI, C ^^^-.^Ij!!. n) B ^^-jO^. Tid. Ibn E. 1.1. i. 
Doindo B ot C gj:. 0) (B ^L*l;). C •^jjM] »j^ BjUJI OjjU- lXjj dtJo* j^ bUX™ J* Cb-j _^|j 8jUf lit 0J-? ^1 ," ^V c^LvJI IJ^ 
ol=>lji:-~«S X-tyt jut tjLjJij KjiU jlJ ifJjL Mjb- JLi J y^ iUJLU Uu Ji Bj-^JLJ' 

vJiAii' |_^ ayJiLt. iit-yj, jlIU oU^i *X-Jk qJT-^j i:-i^j i^Jjj KjJy> 
li^UI, MUiJl Ij^I (.Ij-il L^JI Jj=-j 0^ v_yUI j^ljo^ oL^i, ^Li^t 

10 J,tjt J, t^^j g-UfOJia j^^ !,-«J ,.,^1^ Ij^5 otL4li iHjLfij i^J^W! 
Jf ij ^ ^jy« LjJ iLib- u-JjIj^Jj *QJ=AJI «ljy.l l^yB, S^lj v^flOkJI 
ojdJjjj «rljy=- ^5 L|ijA« ;JL% Ljjwb- m^^ ^1.0=. i^yi. a_iij ia« 
«iyJ= Lj^j5 e**^'* "^ O*^ '-*-' d^' 'j^vii' JUiJi .>-tJ* y, ^^ 
^jia=. LjJ yLiiij * Jcw_jti ia>»=. ^ll j) Kfi j^ya^ L^ a^ ls^LMs 

IS U Jj: j,iJ:?wjjs a^jyUt hjxSs' Ls, SU ^-j Uu^ j^U, ^^^..^^ u^jj^ 
LS^ oy*^*i^ >*^ cr ^^^-5 * -^LS. j>=.!j y^ ^oJ.\ aiiw^ c lijSsJ 

a) C wt^tj jlJJ^I u>-?' jdjj- j, Deindo jjJo-*j-. J) ^. e) Q ttdi. t 

Sjl= jfriSI Cf i^V^' >% ^jrv^ JJ-tJi i iM^ |9UJ jJJI Ja. j^\i. 
d) C aiidit y>5. e) B om. f) C Uui,. p) sTiyUl j^' >_ij^ ^b.^ 
uijL«*J}5 >UxJl ^^ ^JLij ir-iL^ls- A) habot uvX4I aLU et addit: 
Tf, Lol;> l_[_j ^_=j_j' yj yli, 3I s^^jLi -ll y'jo y cfc^3=u.y! i^UWI jSyj, 
^.,Ui>^l5 y,1(| ^ i^jJia-i plU-Ji JJ^ ^i ojr^^usux, (cod. j^i*^) t^. 
»Lh>j. fc) C SUJU. Mox B sJc. !) add. yi l^zfcix^l,. Doinda 
l^^lj. m) C _^l. Post ^^lAJI in Boquitar: L^ Lfi:^^! ^ KJjuUJI, 

X-;^ Uu.=.L-^ jfj XiAj BtL: v^j *I Lp^-t^ i ^^U:\JI U^_^ ^i^^^jt^ 
j-^i vl^l i^'^ S^-J^ Xj^ IgJilj-I,. «) C ili, ot hDO pmiit post \J-yp.. 
0) B (uOujj, Wjj,. p) om, Pro w habot l^^. 3) Yid. ei.prn p. Y%d. jjJ'ly?- Ki\^ ^ f^^ J^ ^-iV" *^ aijk>l3 vLiJ* Q*'» l+il" *^^' ""^^ 
L^jwlJ-j JJLoi L^j v!r5* yJ= -ti_) ^' ^j^s xJiy *-!S* U*«t) k'=*'3 

4 iUPjJ J-fc-jJI K-n-wl, d8l_j_jlJt Hj^i^ i_yUI j^" j^ lUAilj Ao^y 

yJJ- Sj^^ f^\y ^St^^y^ L+J M^Ult fA ^ JOJ^o ^^/ «ij,^1 

O^jJ ■* 9 *^' *-*^ jS'^ \JOJ^ cy''* '^ ^J^ Lf*"*riJ * * '-'!;^'^' 
,^j_Ki_is. L^ Hj-*_;-J' uyM~.35 * * iCliJil iiw) J^U^i o*''*^ JiXiji l^ 

.-jfj ji^lj yUiUI! JLU: ^t, IjIJ:lw _r*-^":*l t^y 5-«l^! "31 Uf^-^Tj 
n-^ |.Ui_) f^b- _j-«M j^ -^l wBjyii- y, wt+^ y liJjLiij KiJ^ i^! v^^l w 
* A _j:^l \jMo, (jto- aiiAj i^*! vou' f/s ojL*J. 

Jt^ iii=-lA!l ijaJjSlj KiiaX* (jiji-l^ (jiaJjs X.*i)J-" »I 7^^* iXJ-f (Juj 

iu^jai i f-Ul-5 iJ-i^t ^jLJ. HjUyi _jIj^ Hj.J= it^_,LJ=vJ!3 v!r^ l*;'^^ 
L^j ^^.^ ^j IjLte JJL* v-iij t^ ^^Lx-j oajjJt li ,jt>*.^tj -LifP^S 
m Osv^ vl^ 'JS!^ ^ vW '^-«-^jl fcl=-lJJI ii^fJuJJ Sj/lj-JI AJ-**au 

vV (>= o^^' ""^5/"' r^-s D^^'^'^' j+^ a!i«^ o!j*^ ^J 'o^;^ vIj 

J* BjWt jIl*j Lfi^ _igi!l5 uiji^-s- i _j^ \j^ji vlr" j'^ '-+-' J>5£^^ 

a) C om. 6) add. q.. c) _jy »I ^iJi J* t*'"^-'' ^^«'"^« ^ "^^^^'j- 
Yid. tFKqnt Hub KJ^I si !U^ el; ivpra p. Hvit. om, desoriptioaem huim 
et dnorum looornm Heqtientium, contra addons: Jxwj i^ £*M^ ^j-A-t^ [r^)-) 
ljLs4 JJ> j&jLjj vjiy^^l (i) B bIjiJI. e) B ^'X>1 Vid. jBqnt I, H,, 1. 
^) Bio B. g) iterum oin. *) haeo om. Pro y^-*j>j eopra f%, 3 
...tMkib. Com nltimiB of. quae anpra (p. fvT, IS leq.) de nrbe ■iM' diountur. 
i) uajj3|j xLa:i* |_5/-I »U,fXflj ijajj) yiX* aJ. Of. Ibn H. t"vo, 7. t) C J*:^.- 
I) ow {B (jUTy). m) J,j_w. n) om. Deindo B .-lyl. o) 
yiji^iij !Ci=-IJ5. ji) add. ilyjoi^ apjr |_y»s iJsl>-.-yi u>_l_c R_^ ^Ul jajj LjJj B_jkiitll u»lj LA_t_i istii 
Lp^j UJlto LiJiU y! 'St tBy**j' K-^IkJt oJUJotJI £_,lfils Bjla. vt^^' 

(TeJyJJ ijyslLy »j_„ ^ jf,« joi^^ ciCr+^ie Lj-J5 X£Lc l+iplj ;iiiiLij 

HjUjJt V^fXS. dK*=.lj ly ^QLiljl* Aybfll liS^3 l_j_L^ j-^l K;lf, 

» aLU,' ^1 -^l iLLyJt J-±>. yyi «Lk,l ^v-yi ttX^ J* x^iil!, cjIjJI b,^ 

IjOj^ Jj^" fcO-LiJIj mJJ ijcuu j jL_l_c ffaSiJ' Lftjjj^ yl _i-t qV=%?- 
tot ^ljJ|5 ^iJiib ^-La* olr HjAj! _ysr _j^>* XJjS ^I yiijj JiX*, L)LJ 

10 |.^3 ufl*s.j yi^ Uijb ulLu lituaRJt ^jjt^*,!, k^J^ ^yLtlLJI Jji „^ 

jj*l»ll LfJ-J^l qJI** cr L5*5 Wjl^^T" L(_j iii-kj) OvJi jb- 9U Lii^iO JC 
V^ T*^^ k '^*- " - "^ Sl^^'j ;^^' ^ji^ '^^^l li K-frlli LX-yaJI ^yis 
JCUS l4il -31 ui^l^JI, jJwuyJI ^y^. oxLj i:cU=. J_)»t* nt.\^\ i_^ •J/j- <0 ^JLuU*aJ! i^tjj. DoBOripait hnno looum Jaqnt HI, Ht", 9 ■oqii. 
e) om, Qt habet ^,5^1;,, /) Jnqnt liU-J. j) B dj^j', J^y (Jnqnt 
(yo[jLi). 6) Jaqnl Jjt-5. «) B g-J" et mox (Ua,;?!^. Jnqnt tiaeo om.; cf. 
Mafdiik al-olum sd. t. Tloten, 111, U. ft) C om. (B -^=^^5, Jfcqut »i*_^, 
et hio habet ^jLi). I) B add. w. m) C iu^l> .1*^ ^^ ^! i. Jaqnt 
«*x\=.| pi^ u^^ixJI. n) jHqBt (jpyUJt. 0) om. p) A;yd\. j) B 
gjj^b, O quoque Bine panotiB. yu 'is^yoyA H-Ajj' iJj^^iUvJ ^biLuI} H_«t:* oL^J^'^'i y^ rjrlJ^i SoL^JiS* 

idJ^ jyj' jJ^s ^TiJ'f' "ir^" ^ u'^i^a i^-i-^-J'*' «i.X*j j-t-J ''^^ 

.yCJl Ui KXvJI .l^j'^JI n-Jt i-JiEjj HjaSS' .L(_it «_L^ «i.;jjtilUjj HXc ijO-fj 

i! ^"jill oOj i>£l* _^^ J-4JJI tijs L. fjutjil BiXj? ,_^I«^ cf u-LiJ' a- " 

il^iXo j-^l LUlj,* iUlJ" ft^L=- (^ ^j^^ Jjt> j^ |3U^ vJ^I i>^ 

^-Is i)%? u=-*^' '^^^^^ oy*^ «^^ (^ ^js-*" u#+^ Dj'r^ ^ 

UiJ^lj yLJJlj ^jpLyJI j. ij^L?OI ^\ QjftiLs?. ^3 ^Utjifelj ^JfA t^ 

1-5^1 Jbb J^ Jj: MjLvJI idx»^ yuUt ^jAlf ii*-.!, iiLb- 8j^ ^j »^Ij II 

Oj^uUij ^y^i^ yoWl Bj^ wJWJIj J;U1I jkiLLi y io^jj'^j o^^^*-'^?^-' 
VJ'j) ^-^tjJij s-S-iji ,*-L-c5 pi3 ^M' otjLsuJI iJ-j>y BXxJ-« ^:a^ji *J'!>*Jl3 
iXj S(V;j!y> tJ>^' J^j* "^1 Ai^ eJIr^ls v^'i*!* *-J'-^' A i'l-'-l i>-^I) 

o) oni, B iiJj*<i-.. Tid. aupro p. fli". S) C om. nl qaoque Beqq. tftotum 
hftboiiB i^Lp-j oU-Jj n'^' ^^-A-SJa- B doinde iJ^#Wj. Lectio quam reposui 
certe MoqadilaBii eat, y\A. aupia p. fo, 7, Videtur autem eaap error pro jj^sui!). 
c) ^_H^ ,.-fr^ j_e-J i-jy»A=-- "0 C add.: S'lOJt^ lO^nAJI (^ ,Jicl j-*5 
ja^ t^iJ ^j,^. Ueinde om. copnlam. t) B i_,**AaJ(. f) iX-yJ* j-yAit). 
p) n ot 01-Xjj-), infra B siXj^ et bJuj^j, supra ''U _j_;. Eat forte idem 
bona, quora lat. \'\^, 10 (Il>n H. ro., 2) appellat jo^ A) Lj_Cj^. 
H yy. fc) om. I) Sj^ yJ^ l^j. m) J:?-'^, «) C j^lj. v/ ^ w-i, o-L), J-i^i i "H^. "!«*■ J-»' o*^'' '"!/" "^* 

^ ,,.»»£ >X-3 fjJjOl j J^l «U-. „l rJU-J5 i>J^5 oJ«a. Jd, 

» y» fiHi. f^j» il ;i>l*K y^ Sji* iilAs "liJl" J-^l tr ite-j ''^'^J 

y^ U> cJ^ f^j*J ^j Oi^ii Lf^ g-y "l- L^ or^- "^^^^ '^a';'^! 

f** L!* ■" f}^' iB olisy' iM,L» aL^y fjJl i-J?. j! ^1, gjl^ 
L^ JULi L^ i_ili> A^iA^ i' L^*^ ^^^^' 0^-5 *~^ Oy^^^ Oy**'^ '^>*^ 

!^ f^l il ^_^5 >-^ i3^J. >, <ll! vJi >i.jl Lii »1 jjJ Sy, lin 
L-;_/ J„*l ^ Kb3U= ,:iOi*^5 i^LsUj ^>j/-j LJJ^ »^ }y-ls ^M "-!-« 

^J 1^ U-UJ! ij*a*j oJU? ^j'j ^ n.^jJi f^^^Ac-ji' O^'vVi jl-^'i 

SO yK ^ D-s-yi u i^ijJJi j_ji L^ i^ji <L-wai iLJbu y»i liiUjoi o) B ^j5, C ^^ji- b) om. (B ^i). c) G itec.im jLi*=. d) 
tftntum ^.jaii. fl) yljSJ^. ^) SequDntia fore iiadem Torbis habot Jnqnt, 
II, f^l, om. ff) aio, foriB e ^LiJKyi. oortnptum. JnqUt U-^l. ft) B ^. 
B ,■.*^V^■ '^) ^'"l' ""P^* P- f^t I ^' Jttqnt in t. Loci Torsionom dodi 
in opuflculo nOdS fliffi ««(( da Oxus.^' I) B MJu. tit) Haoc itstum doB- 
oripait Jaqut II, f^r, 1 SBqq. ») B jjj_y«_i. CoiToxi BOOunAum Jffqnt. 
o) Jllqat JU^. ui_^i j^jj ,^1 ^oJ, \d\ *UiJi ijj^ OHisyi i V---^^-^-^ r^^'^' 'i' 
iy oiiljj x«j;i jfjj^i t^j^ Kftiiiiij «»^' i' ,*«^ t*. cr- ^j3 JjV*^ 

IkXLc ^ gj^ y, L^JI J**'' K^' (^1 JJi ?J^-^ cr j^^' ^j*' 
^ f^jjCJI Ljx^ «^ lillri^lj 3-iJt ^j i-U^^ls "iV^vJI j;yA" jl+^yi add. JJ>t, (i) Beqq. qnoqoo habet. Post namernin JKqDt inaerit Liw,!. 
«) hseo om. f) C h. I. addit xJ>tift|JI, doinda om.j habet olf- ?) B 
l<:vj| hio et in desoripl., BUpra ^Ulj in iUn, qU^Ij ot jl^'ls, _jL-^t, 

quam allui urbla nomen), in doiorlpt. s^jl, in itin. j*=-Jjl et y:^^), 
y=Oit, "_j;v=^;l et »_pi=>ojI. Coniectorft aoripdi, oogitana de ij-^ (^j-^i-s- 
qui, teate Joqnt II, oif, 11, ab nrl^o Khiwa 1& Paraa. distabnt. Prior autem 
para nomiuis endem esae TideliHr quam in yiv*.;ii^jt (Q^-i^l) habemna. 
iJ =L*i'_jj, supra Ui'jj, infra ^L*J>J, in itin. gUi^i, ^A5;>i (aomel tantom 
habet nomon). Conieoturft scripai cogitani de eoinpoaitioae i^jJ (= g. ji i-mMs) ot 
ilj (= i Soi-ius). k) Hano vcram oBia lootionem, doouit Lerob, Khiva, p. 16. 
..LXi-lLXiji. I) B y-i^, Bupra M,AiL>, In deaor. y-wj* nt habet. Alibi 
iooum non InTemo- m) B ^,Jj^, anprag^J, infra ^-v,^, ^Oj_j, In itin. B 
ut recepi. rt) B ^j^'lj', »upM y^V' '"^'' CT^It? ^' CT^-^'r^' '" "'"■ 
^Jlyi ^-tpi, yiiV et iji^\/, in Uin. ^yui^. Tid. Ist. o) E 
bjla+J'iX.*, anpra X^U^iX*, Ua*J'J,^. let. jC^Jji^LiL*. (.,L=4Xwo rfiXu.lj, eOiwjjjj. bJ-^j ^My U^'^ trs >t!iJ'-*>4^' i^L«.L^ 
^LwIm^ IAXw Lgj:^' ^i^*?- lSj*>^' itl^L=-rT- *kii**r" |jUcjt> '')L=-3 

i o^jLjj! ^j * j-«_LJt w^ JUi jOijS f^i JJJI Jx«, BjWI _,|J, i_.^ 
r Ji'iXo- ^y^'ljJ oIjLfj '^[JA=:^ jV'J^i 9 *lj«^ls ^LJj^ Pj'J u-t^ >*? * i^l 
i t^Jt "51 _^.^j _,lai^ iWljJi ajj-J^j *^ ,;y-J>, aJj«Jlj (^ u-J !lp3 

a) B jUj^, «upra ylilj,y, inA'a yLlgj, in Uin. j^y^y, jb,y, J,\j,y. 
Vid. lat m/". 6) B hio et infra ^w^tsUj, BUpra nt reoepi, in itin, jScSUj, 
iji^, ijS^ ■ c) B "J^jj! i> »npra nt e reoepi, infra O^jtjjij , in itin, 
iXj5j)j. iI) B iXUjIjj, Bupra lU^jJ^, in itin. lU^jI)*!, iXX^Jlp, iXL«,lj. 
e) B (j»L=-jLr4<*«>, iupra nt tecepi, in itin. ijJj> ^UyX-., LjJ.=-(yU=-U««j. 
Deindo B ,^^^^XtJis-j, snpra yiuu-i=. in itin. ,;yi*^j, (^O jfJf,jSi». I'ottanae 
legandnm eat yiii*Ai-^ abbrerifttnm ax yiA*A*\3jl, of. JPos ai(e Btlt des Oxits, 
p. 101, f) B h. 1, (yX^lJw. ProbabiHter legendum eil yVfi^^ = 'ij^^ 
iRlakhnL Deinde B ora. »ja=. pro quo habot L 1, a^U-, Noraon uJ.iULjj' 
apnd «t B anpra (jJ^'ljiy", alibi sine punctis. g) v-«)'j'''i ** ■"?•'« 
._*-.yj*. Pro iXijj<=- B Bupra i^jj^b-, h. 1. Jajjib-. A) B ^U-,, supra 
nt reoepi, infra jLe>. ^^L=•. i) B vUi- hio big et anpra. In daaoript. dino 
punctii. Bemel _»_Li. Bemel v-to-. Vid. Jat. r.fft, Ibn H. frfm. ft) B 
xulj=*, Bupra p, f1j> *^jL5:u(t), iCwL>, OonieetnrA aorlpBi. 1) B JiXi-, anpra 
(l)jyJu-, ^Am. Hon Tidetur diffetre a ^jyU, in quo nomine j>j lignifloat 
easlellum.^ m) B ^^LA«JOJl, jL^^jOJl. Vid. 1st. r.r ult n) ^ ^\ 
i_5,Lfe\jj o) ^^Jlj. p) l^jj. j) add. j|jj%. r) In B hio additnr ! 
^JSi\ i Ljil* u«J IjS,, mora repetitio, ut Tidelar, oum eadem fate Taria 1. 
qnam liabet ^"i^ ^ f^ ^^, y A^. ») C !UAJ ei om. Bcl^ tu,^,. yUll j. O^yJI Q)JU^.5 f^j'j-^' i3 r*^>^' *-^ ^SJjJiJI A' OvVjM' 

(■^ ^^15L» iJ>Ja=5 ly^" 1*^ o'^'^J^-' ^ lA^5 'J^S l>*=^'' iKis i'l>°rt*f ^ 
v!h^' Jj:_s ,3>-i=5 * 0^^^=- LfeJji oL±?,i3 a yblj LfJ |H" isy», »J;«*- bUI 
Oe,^-i=- ui*^" Oji-lj \_j1jj ^yo^" W* ^jfi' (k* (J^* «>:V=^jIb ^ doIoljC 
O l^ya^lj, ^\ ^O^j Cja*.a::> J5 1^1 ii ijjj:*Uq>- i;^ _jfi ^Jy> ^jjj, 

-tu.5 ^1^5 yajj5 ^ya;K y^SUi^ SJU> ^ ^5^^ * y-a;* 1+*!* "j^ 1' 
j^'ljj jLj^S, fiTLPoJj L4J5 ^;ya=- I^aIu Hja/ ^jJjjS Ct ^yaii 5 i\k)l 

^\ 'il ja>a:<u B— *![= jjiXi! j-)L*uj <iXx> fcQ-l-J o~=^ o^ i**^'t^ *-*-* 

a t lyiiSf . jiX-J L.._J LjJlc iJtSJ! ^ XJbysJI ij.LSJ' * (^'jii'l i ^jbli'Oj^ 

,j*J i_jL 0-^ ^.jyUl «L-i_j j-uis p-LsUl vl; d^Ji '■^j J f>^ }^ ly^i 
iilp- (uL (j^ Mliis jST f^^ *-^' 2lj^ "^-s ""^ -r"^?^! a'^!r* C**^ * 

a) L_ujl^i. t) B ^UX\. roiiquB ad |ji.=>j om. 0) B (jaou. d) C 

J-O" ^ii-jS^' lA^'lj uLj, «} obljE ul^"^! jjxj |j*a^ k*J^ ^jii^' Dslndo 

om. ^Ui"^ ot y^r. ^) B ,^^jlX=-ljj-., a JJC=^l.y> poHfc a^ftddib: Ij/J 
..j1. 1;) i_jLxu-j L-{_Jj. Looum de ijj~,!i^ om, ut quoqiie mox ijiJ.;- 
/i) B j^, B ^.iLXi-jlj*. fe),0 om. i) B sino punotis. m) B ot L^U. 
«) ijL,, fi) B Lgid-L-V, L^lV' p) "Li^'JI' S) C S^l r) 
ndd. Lk MrEmKTi oliiif, nnnn 987 (Ilm al-Atiiir IX, r). ■i^ jy^^^ ^vW "V,' ^^^3 r^"*' 6~^ ^-^^ '-J^ ^^ oJiLiJ' 

«ijj j-.=»5 (.jljLi L-^ ;iLAi.j iiijLsiJtj JyA^ vV-^ls iJC-^-^J o"^^ ^-t-fA^ 
J. ^LpJ'5 ^JL>. B^-% ^ ;.li> JjyLil rfiOjjai v5?* >J (^SOJ Jf* 
^j\;~.j jY.2^ '-fer'* iij:^ y^^'^^js "^ '^^'-fr^ ^' xXy l.t"-' '-3l>~*-'4i 

iiJlJi)* iJSA-l^ (jLi>^ iJiiyi i ^dtL^ flOJsjs^s d Ljij^l i_Jjto -_iJjfe> 
^ iLLa.i:» ob.jliJ> )i*ii, J>l>^ Jt-j^-i iJi* s*=^lj LT^ cr'"^ f^^ '-fJ 

d, ^( J.~^Vtl 1^5 ]iii uU J* -iJ^ a) a L^ jIj, Pro U_^ B L^. ft) B Lfiii,., L^iUiJ-. c) H om, 
d) C L4jL,. c) ^j_jly^- /■) ^^. g) Ap.^. A) IJ Jujl,,_^j. 
hfino fiDflcripHonem dnt urbie lXI^i.Nj i) C SiAAa:>. t) C orn. () C LdJLa, 
»i) pro roliquia (ml ..jLjIjs) habot: Liijjj U-t ■^-^Js) IW J U ^ i*)'-^' y'-^ 
Ui^jiji, K^^ f\j^ >^ lt^\^ J-J^ is^UJL ^ ^/\ ^.,Uy ^1 ^1 

^_yjj!l ^iAjW j^jZA*^ -k^ JJ! i^y" jISLo ij-vts- LfJj Xi*i^. k) B uy#wi, 

0) ^^L>v(. p) C am. at poat ^1 Rddit j^S^lj,. 3) B 0^^>. ^>E xiy^ ^Jl uiUJI j^^ j^y„ ^ j^yi ^A, ij, ^ J^jj ,j^^^ 
tJii v^yJI ^ J^, iu^^yll ^o^ ^^ U+i ^ Jo Ji; JatU., ^^^^|. 

cL^^ y^\ -i^ JL^I |jj.,;JJ- ^^j^^ ^ i_.JjiJ,' wAxi L4J1:::uJ iljU*JI 
fv!jjl '^jlj o''^ ^S^ >_Sl>-.^l Ja^j ^Ls\J! iUJjJi X«™|^ i;;.^ ^..^„j 

^u^j ?_pi='3 jLjJt T'i^'^ J^ iM^_, eXxib ^^^5 sx^jj !jj^ 

J^ Li Ujj-ii o^Lsl! BJ^j t^^^,! 3-tAj» il LjjLiL^tj ^^J^cu=- ^_Aii- Ljjy* 

tli^jli" LUS=jy 0,5^* £^1^.04! mJsJyi j^,Odt (^ 1-^3 d)41s> «.^! 

a) B ^■^. b) G om. fi) ^P^l d) B j.j, ^^. Apiid Ibn H. 
t"n., 2 ctlidi j_i, npud Jnqnbl W, 19 u-^. Cf. forte EuprB fiS :._i et moi 
ni'i .A,i, Triura flcqq. oppidorum inentionam nlibi noo invent, Pro I.LCu, 
ijIXw, prn „^;l II „jjl, infra ut C -^^l. Pro ^j^ B at *,y. t) B (uJb. 
/) B o'jJ. s) o^p-j' ^) B j-^^t. DBBcripsit koum Jiiqnt 11, f.t, 
IJ Boqq, i) lj>£^„ Jaqnt lilloj, &) C Sjtij. i) C ^1. m) C Jo-., 
npud Jfiqnt jCjji oum var. 1. iAj^ ot O^^. B supra iXjj. DaiDdo B p }-^^, 
Buprn jLsij ot ^I^Lsb, C f^jl^'j Jitqnt^Lsuj. Vid. iBt. et of. aupm p, ff, 8. 
n) B .XJjl^, B\ipra ut G lUS'^K, Jntint Oo^^. Vid. 1st. Mrf. o) B hie et 
Bupra oUljJ ut quoqve ood. Ibn Eoetoli If, 16, aed et Jnqnt ut rooopi, 
p) E ^f-f^. Bupra liU.*, infra lil^, h. 1. (jLa-j, infra reote til— w«. g) B 
jjtjLi, Biipni yti, G jJtJL), miippn B j=;U Vid. lat. rvvi. Probabilitor hoo 
oppidiim deaignntiir nomine Poliho = Parilsa in itinorario Sinenai, vid. Journ. 
of the li. As. Soo. 1872, p. lOT Boq. r) B S~k), Bupra aUj, C ut roe.; 
■vid. Jnqtibl fl., t seq, et b. tiVJ^j 3> ij,L,iJ1 iijLc j J,^ J.£ H.JJjCu.tj fir IJ^ iujji- xJ"!^! ij_L_ji_i' 
s (S Lli^sj U (J.£ o*^' y'-"! ''j^' qjIlXj jii I 

c bLiij jij oL*3j«JI lX=.I jL-w^Jj ;<J_*^ ..i.^u=- ijj: bUj,i3-< J^I (^ LJirfjJj 

" J. J . I . ■ . .. ; 1 «^L-JM ciyy^i kf^ -^'0 i^ J^^?W>.* L-^ -EiiJ' ^jli^ Vj*^' >*^ O' 
5 Jlij^ _)^ Q1 A —j—ij (B OjjJI Jaii.^ f>=U!- i)-W^ L_AJL> |.^ iiyJ^ ICIjl\-( 

l_jj ■LX\ Ksl^ vL^^' ^-^ ~^^ Ka=^j 2}-*^' ^^-J'^ '"■^/ tiJLJ* 

iJ-wji ^^ Asi^J, B!^ ol^ ^5 Sy/e jvJJjyi iJJJ' ^.jJw Jf,* yLc j^Tj j^IuUj _j^I ^Ll*; ^y.^ ^_^ MjlVuC^L, aU* ^ ^^t Oj^iLff ^1 -^1 ^\y>hi 
M^j^t. 6) B ,j^ki. c) ,>y oOi. d) ii^LiiJ^, e) B om. f) C Jw 
sio. (B xj l>.;SUj). 3) tantum ^1 jii-. Deinda B yJJI b. ^^t, C OliU!. 
Pro JwijJ!, B Jj^ij, ft) om. i) B sine punotia. hiino looura om. 
k) ^yL,. C j^l ^, y.v^. ,n} Jk=.|j ^Lxo yk:. it) <JuLi. 
0) O add. tUJlj. LjJLtb- iu-jiiJl <_.Ui:yi ^jXjl^* ^jlj-.'^l sJliM JUj3! Oj-t. ^<ic a^U^I 
■& b iUjjS LPjCij Hjdlo |_jAt 

!i~**:^ Jj; e*=M') t-^»!>«3l Jj>J Li*lE J3l=>l iiyuSi' j-jL*-* j..j. I.il d\^ 

^ /f J yO" ^ L^L. ^>JUt ^T J X-*^^ J ^^i ^ ^yWlJJ i-=> 5 
,^£3/ ^ A yob J v^j, ^1 bLXXJ J ff^.J^4JL54 >3 qI^jU- J^ ^^ 

C^^ j^liy fjjlji. _^b« ^' J yl^t^Airt- ^ e^jLC J ^ ^^ J 11 
j^ j-jp, y*i- j-i_i ^ o^"^ ^-^^^^ v-^y/ jH-i cr j^' ^5 u*-^ ^ 

Jj; tLj Qi*-JI !^-^j L=j?'* U!;J^ _r«-J "^^ -^ c/^' ""''^ '-5;^' ^^^ ^oul, i-jy^'^^ "-j*-^ ^ 1^1 omiBHa BOfitiono j-jt*it j£j-i. e) MotarriiT 

jjy; J ^jii' J |.]y. d) B IJ.*. e) B ^.^-^ ^^. Seounaum nonnulloB 
..,lii- pronuntlandum ost. f ) __j3i. ?) B a, p. Videtuc inteliigi idom 
locus qui in itin. vooatur y^^L^uJl 'i^,f, ut ,^j}^ Went qui ifai B[ipollatur 
,jv^3 ! Ji iuj. Doindo «Xj. A) Sio. Dainde -y'/. B 0^5^' I" "'- 
nornrio B ^\.^, ^.^ly^. ft) B y^; cf. H.rf. Umndo lOoy. I) Sie B 
Bivo w>-/. m) B y:Ui4t. n) B Jo/. Yid. Isi. t",II. 0) Tide quomodo 
oontnndit noBter, quae lat t".r, I habot da tipn fiuminiB, y) B h. I, ,^^9, 

9) n J'^. i_5p^ jljLllwjtXJl iljJij t;fii=LJl r,Lrf Sjj ;uX^. yj ^^J J^^il j-;f^ iuaJil! 
yCwJt il Kjui;*^ ^i, «lyrj ^sJJI j-<-JI "J;^ J -^^^ i' c^i '^-ft-i 
X-*-jjl ^^ g^ljj jLjHjl i> iH'^^^i J"*-*' cr '^ j^r^ r^i ^^r* 

l^jJt*J jL-j-Jl Liiil |^t#i*s- y, L_ot*wiij k3«=»lj ij-|-J jf^^ iJ^LaJU jjtoj^ 
» jl^iai yl, v^^^' L^^jS'Jj Jjk) JaiJ! J^ ^i ^i>it yU, _j-Jjij iV-*! OU«j 

aUSjii'l ^ ^^,,5 ^l^ tJvff it v^Wi- jJL*^ ,»-Jjr^! IJ^ ,_.,! ^Oxl 
1" ^ ^;^ ^yCi?. sSj^-jJI lX-i_jc 0^3 jfoJl JaD' vj*-" 1-^'^' ''-i' Vr^'j 

ylf |.U»-:iL. »il| ^1 UJ iOjuXll jUiJlj Hj=0JI J-JJ>I ^.,1-lp- Jli J^l ii-^-wUi 
LijJj tflj+L.! |JLJe aUI i^ ll< xcjU*^ j-JI ^oMf JLh^j j^"^' o-*^' "^-^ 
rZjJuiljJ wJjSj Sl=-I;=- ^^ L:s^io ^S±^ ,j_J= rj:«\3U>, lit^l ^-^ y^>-b 
Sj-ijf], JbJiJt Jji ^jiJ^ f-- [-J [*fJ^ U-i* iiU-*j Ji ^r**- [iJ^ v*^- A 

IB -^Juuj [i-fi-Li's i^-A-^i Lc-4 Spy" ijLiOAw *lll Lsij L_+J-J l-LjJ' SAij lJlX«J! 

^■j, ^1^ LiJjLkii (J, j^**=- Ljj-* bji^ i^t Li-jt-j *£ i-fr-^J Sj^^ J^ 
^^qOjII ^jj=> J^-Lj^ ^ v^'^ U, ^1 J-IJI fl^Sl' ^y^ IjjUi L^^!^ 

j-djlAcj, -iL^] ^^ ■^\h^ XjjLjw i^ pjiyu bli fUJI ^>JJ'I Ul, LSjUiJI a) U yai. &) iij |.^Uyl J, l^.:ci UjJ/ls- '^) C h. 1. odil. j^ ot 
mox om. d) In B intlist, Cf, quoque Jnqnt II, fll, 7. «) Pro O*^ 

(_pUc 1^ M iVc |j_i ^ 1^, Vid. Ibn Qotaibft, O^kh Xfi, 10 seqq., Ibn 
al-Fsqih t"lo, & soqq, ot Jiiqat H, fir, U seqq. ot cf. Djahii, SVi'it Opus- 
cuio, 1, 10 seqq. /) B yiSJi. g) Oeteri iJi.U. ft) ^1 ut ootori. 
■) Ibn Qot, et JKqQt meHus Hine copula. j-=s j^ ^1 r*^ ^^-^ ^x-s-i* xL.JJ!s x_s_^ ui, ^t^ j^j x^^ij 

^jO^ -iJUSj _^Liii| ^j _j^l jAxJI «ilL_L^ ^Is ^.jUj3=b jJUU y_C], 
o!^>5lj vjlyi^ r^^iJj oUL?5 jpt^i ^U,, pUo-lj j^-ljui ;)d iXi=. ^j 

^ilj iJ/Jt il rfJ'U.-i ^^ lX«J5 HjXij uilj=-f Q, ^j^ iU^ oLiJj idilj B 

^Liii^ ^ e|^b1 j_*lJt ^ j4*^- Llli s^.^ ^Uuw, l,ajJ! ^1^ ^ 
cr^/-' ffiW^ji j H;:^^ J^=-l5 4-cLi. li-iiij ^ju^ tr-^'i g^J a*^' ti^ 
^^Ul^ AXJ5JJI juiic iil^ ^Lia" i oi^jj «g*fiiJI Oj-O- lis ij^b 
^Uij s«j^l i-U^-!, yjt iijjA*:^ ioydt xiuaj *m u^j «t^t sIlU j 

Hjl^uJI, ^X.«^t KO,_^j ^Ijil iLPl_ri5 »^_pi i^jMO.5 iCLaJI ^^3, iLSU! in 
,.^13 Cu jAxJt iliii tilyjt ,j_^5 J, (_^^' ic^l^jjJt, sJUJt, iJjtil, ^ij 
LX_iii ^-jL^ly^ ^1, iiL^j U»iJ.- ^1^ Li^] ^j^\ ^ ^_j.^_«l5 Lfej 

iiU=j Did=.t _^l3 mLLIT ^^,.u>=.|j wltL^I^ sI^I ^^ lo^ j^t ^^j, v^l, 

a.^_jJl ;_=ljJl5 l\!^1 JUI^ v^-^I -tii^lj yJllCil jO-Jl J^ J)ji^ ^* 

i_e"^ iU jjjL-^j ^a^' l+^lj gJ-Jj UiJJI S L_4_j ^il*^li ^\ ^^ m * 20 

ij) B om. h) B sine punotiB. Ih=j>^ at J^sull. c) B at ora. 

rf) B JJujI, J-iUl. fl) Scil. »UI, Of. Jnqnt J.t. 23. /) n^; B X** b. L* 

at mox XcLb ut quoque npud JaqHt It, fli", 1. lb, 2 oonfiimalur emondatio 
FleiBoheri, qui inaerit ,>-r4i , noatro teitu. g) Jnq. iJtiC , A) C LLs'iiyAs-^j 
V^^ »^ idjuXJ! lXa^c iJlji^ ^. i) C add. tJjiji ,_=vj.^. i) C fyt^fi. 

Kefora traditio eat IilXj sJj= ^>*^/= Ui' tojc ^^jJl ^ [*Xlj,oaJ (J'flig I, 
266). Of. aiosa. Ibn ol-Fnqih sub ^f>. () lJ^jI. m) (j-LJI j^. 
m) B UjI, C L.^. 0) B iLU-l, IjL^.J. p) ora. Beqq. habet sine 
artio. et iXiO-w pro lAiAJI. 5) Addidi. ^^ i u^y ^}^ ^^^ ^-i "-^J ->Ua!i i;,! ^1 us/Ji ^''^ K«Jj^' "J^tj 

Cr LT^j" Wj^J j^^-*-^ O^'r^ * LjAAi-lj LT'j-b UJjt=- lJuJj) d .ljLn_u,! 
y&s/ hf^-j^ ff^\jj^iJi\ LjJJ^ ^^ Lkji XyaSJI jv-«t Ljjli ^ Ulj 

n) li ^> j, AS'I pro his: ^yU^, ,^y ^ Lsli., ^-Oj, ^yiJI jit ^^ ^j 

lUUlij iuJ^lj J^I^jJt i:;^!; (^-L^ ^yiJl sOii, ijtiyi X*^ ^_^] [ ^ ,, J | 

L^l ^LyiJIj, =bL;i5 Usv^ j. yoy ^fj^ LAj AJS jUi ^sl^J ^=j^ >_oL> 
■i\x>\ M ^\^ iJ^iU^OL, ::) J yLUJi ^1.1 ^..^ g^Dj ^Xj ^^, Doindo 
in ]( {p. 144) et eoquitur mnpiia; i) L«mji=- i\i (.lUlyi.,, c) om. 
rf) a ^]^\ J ■JilX^y] gJi" j ^J^l,. e) B Lp^lj Uj-i^, f) pro 
hie inda a i,: ^- st^ J ^Lx-JtjJ J ^^Um^,^, Jf c>.^ ^ ijO_j_c J 

ol^^-^/j (Ood. ctji>-I,) jljj_>«ij ^LjL»^ S^-'^'J U-VroJL,5 gJ^>J3 yLrt^Wlj 

(cod, Ujlj^i.) ^yl_p- j,^!, L»Jj (ood. Lojici) ^j.^ UU;^ ajS^ j^^l ^^^ 
^>^l ^5 _j^ ^J LT^j, JXi^ Lj»^I ^.j'K sJUl^ L,-.i._^ Ujj_i'j j^U^. 
j7) Bino purctiH. B qLi^jX^I, supra ij^jy^l] Tid. JnqUt I, r^. et quoquo 
sub j.,S^ ni ^^li^. lat. i^^^jy^, ibi vero ad Djuzadjitn rofcrtur. In niappia 
bodiotniH Shibcrgnn. h) B ^vAS, mipra ut *.l^, mappa B ^.Lw, mappa 
^. OoniQclurA acripsi. Doinde B ot j^=/; B p, fl, 10 J" et p. nr^ 
•ij£=.^. In mappa IJ quoqiTG j^/ (poiiitur ibi ad Humen Ujeilinn). In i tin, 
yt~jjS'. Conioclurft scrijiBi. e^jot ijslj*. ftijii^— ;=- i_j[j^' o^j' "?a'l) iii-i^*^JCiui ^LJjtJI jy'iLi-j* 
ijsL^J' (^ l_iii_jl* iJuJj tijLjO iXjjlXw fiJi_LiAi-o LfjJ^j i^LLoLJI) 
^ Kitwlj JWj JiLJ^ o"^" Q**!i*^ ' o''J^ ^" '^J^^ j-i-fr j i^J-j jjLi.iiX_j 6 (i) B ot C L=-, B B.;nrft jL>. i. o. =L=-. Ig{. nlf ot US' ut infru in itin. Deindo 
B (.,lX^ Bnpra jO~a. Com. &) B j^y, aupra ajjj?; raappa ^'ay, Q (jlsy- 
Ooiiiooturft Boripfli. Doinde Lf-"X<5 i_;-iaSJI i^ ^^Lx^jLkti L^Z^s-Dj. u) B 
^-^y,. Doindo ^^lJuLUI i. e. ,.jLjlUJI (of. Ist. fvop). d) B liUiyi, supta 
iilijj£, yUJjC, Videtur ease ^=^1^ Jttqnti. e) B et C h. 1. iXiXl-wl, 
Hupm B Ou.ivJ^\. De pronuntiBlione vid. Jot. l.l- d, Deintte B et -^p. 
f) ora. Deiniio B (i>_*.,jC«l, o^-i^^Xo.!, luprn B i^i^w+^t, ff) B et 
jjlj. Supra B IJJjilj. Deindo B yPjl, supra j^l, C j*jl. A) B vSi"^- 
t) B Aijj.yi-u, Bupra iJJj.tc (**^, C iX;3,jij*Ji. Deindo JJjlXi, B supra 
OoJJi^. Pro vy^ (»t B et C) alii vJt?^' *) ^ '^'^j^f '"'P''* 'S'.i?;'^. 
C wb.L=.. Hie hobot wIjjLs- jA^^Uj |jUii=OiJ O^v^^j 'i*^i ootori» omisaip 
ad Uij). i) B 55ji, Bupra ^^|JJJ, infra qIsj-* ut latnkhrl. m) JO*..^^-Li, 
n) Jnqnt yp/ (B aupra y-iJ/), Doindo iJUjlXi:. o) B aupra pro hia 
tnbus norainiljuB lc^Jj^ 3^^ "^ Lff^l?^- i") B et i^^Li, aupra B SjIj. 
Forte iiomon liabot ^G ^S^t. a loco Bagdadenai (Jaoint. I, fit). In tan- 
quam dno nomiua separatlni eoribuntur. Doinde B i^Jfi, 'j-V^i B aupra 
quod rocopi, g) j^V'' ^* supra iSj^j". Doindo B et C |j=fJ, B aupra 
i_il^^. Cf. 1st. rvvy, RoTBra non differro yidotnr a v'r*^ aupra moraorato. 
Talis apud noBtrum rara non aunt. r) B supra L^-^jj-i-, ibiquo addit 

^\/ (of. p, o.d). i }, "^ iLiU) vJutj "J-ir-" f^yf:^ JL^ e ^LLXwji S^Uii^l djj^^I jLLa 

^.,v\II icJ._*J^ o^^O-vU iOukaj-, iijLvJI (LUL Sjjj' L^ii j.,U~..^a- Ul, 
" ' O-^J-*' '-e-J^^'-' crji ^jj Lj^H^ai ji oll^3 J^i^^^l o'-*^"-' jj*^' V^ 

|.i-«-tiJi vi? »jj-^ "j-^ '-Ji^ijij 'iijjj'y' sbVjJ' lvuijJ "ji '■^j4-jj a) B lii^^li, h) B jUI. "Vid. Aliiiirada fif. Doindo B ^.jjji, supra jj^, 
lit roGopi. Forti, I. ^.^j^^i. c) B supra ^^iJ. Dfiinilo C il^U n_i^ UJ, 
l_j_j j.,Lji^I, L<**^*- (i' t-jL:^!,). iBt. ri^f regionem ^_(JL appellat. d) H 
yjMj!, aupra jA-*i!. Bnindo B KS^\jJ^f, aiipra A^^AiiwI, ut rooDjii. c) li 
cU*^^, Eupri lil,^^:!:™^, (1 liU^Msj. Int. Iv'l .:UXw^. MalR ibi ludtionom tnxttis 
HUBpBctimi nuncupavi. DoinJo B JLj*, supr[i iilUo, f) B lyjC^. </) Pro 
j.|U:JL>. a. ^^.jlSibj. ut B aupra = j^LsiLw ot j^.,i.iiJI;. 7i) B BUyra ..L-,^- !. o. 
,.,b:j*jy-. i) B jjji, Bupra j^, C jjlJ-. ^) B ol J>=-j, B aupra Oji-,;. 
Jotolligitur g-i-j (Pora. i-V=>j Bokrr f.,i, fi, JfTijul 11, vv., 3 ubx 1. ■-\J>'). 
DDiailo B lj_._)o, aupra tj-*-ij, Ij^lG. Iiirrn B ut reccpi, male JljIfjCi-, 
B h. 1. aine punotis, aupra ^cjL^Oj. Dciudo C ^-5'- m) B ot C ^.jUJj. 
DninaD It ^cjLeiB-, ot ^liih. n) tjAA*J'. o] ^'LUI. (j) B ci.L^,, 
g) a et Q jjj)', BUpra B jOji", infra ^ij.i\ iit itin. I! yy>, q^Vt" ut lat. 
rfA, 2 u. f. I-) C hio et aupra ijIjj^, tily^, Vidotur intolligi urbs quae 
npud is(. rfl ijjv') nppoSlatur aooundum B {0 iJj^-iL)- ») B q-J^J, 
aino piiiioHs. Deindo 1! jIjj j'j^j tnnquam duo nominaj aupra ,lj-j j'y^- 
(0 o\jiJ^). I) B ol^_,L, supra 6\^Ji, h, dosoripf. olyijl, C J^U, Deindo 
omnoa SjS. n) B „-,-^, aupra „'^-y-., infra ut rooopi. C „-JL™. «) B ot 
s-ilj^-f jljj-/, B Bupra x-ijj-l'*"jj,lj_i'. Vid. lat. rr^e. Post jLbJI in 
itocum ju logitur. c^LJ^^A-i- ^\S, h>-ij\ ^^^ L^a^ ^j Uaji iUuSJI oL^U ii[jj. Uj 
L?)V' '^^/i -^/ji o"^-* C-i)' '-^'J g^^^ ktv^!>j) e^iljfjCs o'^y^' 

^.^ ^ lytJ^ ciiXS A^^j jlilj gjfj ss^t ^y^ ^^.y^ ?oij^'^ 

^^1,^ it oU^i* >^^ U!lj _,yJI ^JJS l^ i^ bv.y Ljjii yLlb-jji Ulj 
M^ .i>^j |.J.-iU. L^UjUj, j^lit ol^I (^j, JyD^I iJ>^! ^^1 ^j ;.aj 
cr's kJ^jW' UV^ i^'j^J fJ-'j Vi^i Si,IJ^ JJ>I J^l jlIj j_** ^^Jdl 

L*jL^I 7p!pt L+^ y«5 i^yiil 5J UiUj i^ OjJi j^jU JS ^I U^j 

t^cjiiJl ^1 Jli l^ji. ^; ^6^^i "f JjJii e ILjiJ,- iJjJi ^i 6lii ^^5 ryiJI 

(I) ftdd. J. f-) B Gt ^;=.jt, eupra B bJ,!, infrn m^L Mftlin aupra (vid. 
p. n,ff) vocntur oLSiilJI ,^U uf distinguatur nb altero Mnlin, e) B ,.jLa*:>, 
Bupra ut L.,Ui>, Till. Ist, rr«. Deinde B et |^LyA«t, Bupm E ^,Ujyl«l, 
infrn H ^■.i^i.Jt, j^^,LoyL^I. i) B aupra Jy^Ui, sub qua forma looum 
memoral; Jjcqnt. Deinde B _j-y', supra ut recepi, ^^. e) B ...b:iPj, 
Doindo obis UjJ' tBinquam duo nomina, B aupra JUjcjJ'. /") B c>*^, 
supra i^Ul, C u>^", Deindo B l^foL^-, aupra jljjb-. g) B ...jylC, lupra 
L')5;''^i C! 1,-ijyll'- Pro ^.jjjJU' B aupra j^^lf. A) B j^jLiw^. i) B vji.r'^ 
al;*^'-» J5^ £*■ ^'''' a+^ "^ ;"■ ''^^ *^ o!)'/' ^ '"'P'''^ o!)/- Dainde B et 
L^jT, B supra L)^_/. Of. lat. t"lf, 1. J) ^,o il ^.j^,«=y5 i^^^I Lji*!. 
In B supploTi ^1 ante a,U:u. m) B Bupra _„jj, ^^3jy. «) B h !. 
■^ et om. |-,lijj<-^ pro quo aupra hnbet <^sy^ !■ \Js\r?^^- P'" n^jv!^ C! 
jjljjy- et bio addit i^UlLkJI quod infra in Marwarfldh oollocatur. o) om. 
p) yOjlUi jJ. j) Jjiqnt IT, 0.V, 17 et Ibn Qot. Oysii M, 1 (ubi malo 
ajHjc) sina art. r) Uc. a) Qor. 6 Ta. 92. ^vill ;<.^;i ^^uji .[_i^, «o,j.(b '^ Uj Js i,y, ^.,U.lj.*5 iii. jUviL 
^ tfjii'Sli »iyi-i ^M i^/ b^^^l Ijl j.jUS .^1 ^bL-?, L. ^^ ij^ 
L-Vi ^ t^^ l.^.,^ ^^ i_ai j^I ;f,JJ[ ^^j^ xli^l ^^3 ^blj jwljjj 
vJlj^, otUi lUJI ^.,1 -ll j^^i ji,^ ,^ ^j j.^j jji ,^_j__, j^lj 
s A 0^^=^' fW^ J-^ a- 'LJI Oi^ j-S-'tj vjiiii ur> J i ^ |„;„ll 
^y n' l'uAN^ rT^^«*-j «5^«*^ Lj;j^:^i-j-QLLiL, ^.,jEaj j.jjili ^ dtyi^jLs 
• i;^ ^yS. uiJUi ,_JI ^.b,. JB .j^s ijj tiXU „, ^,^Ltl ^^f.\ 

A tyjJl c,l*j iUll ,UJ| ^,,1 ^ba,L^| ,^ „^ uJ, JUL,, Liji 

10 ^.,^UJi „, y, jl^^^l Jj: 2^^ ^i^y^ ^L.^1^ vjf^'j vLij'il <;^5^ 

^^^l;^ all«, ^t;Cj^ :^-^-e-^ ^.,L£4^ A^jLsu^ i^.jUlL „^^yi Aj^ 

«1»? cr ^ jfiJy jJ, y f™l j (j.'-^i UOiS-l J^JU ^j^Li^j Ul, 
Ail! ^3 ,,,^ iu^t J^ sxi^i ^ jjli.3 i-^^l „^^ Ll_| ,1^ ^ 

j>iJ!j fLj^l, >J^'L.yi >-L^i^ >L^„;, )j^ g, cjoyi ^^Ji ^ j^ 
tjUiS j^U^jl ,L^ il oiitpj ,L_^j ^^ j6 j^^^i^; ^ u ^,,1 JUu, 

a) B ^y>^. In C hnoo ad ^^Uc^l Bj^ii' ^^^ desunt, b) I! ,^. Cf. 
JilUl IT, 0.,, II. ,) B «ino ponclk i) Addidi ly^. ,) B 1,^. 
/■) am. J) In B kcnaa. ») B ,j», ,npra ,yi., ,j!.. Doind. lidnn 
V r/. D hio ^jLolV, Buprtt ^.,L^L, ^L^Lj. i) B ,^L^,v- et ddndo 
jU,-~, Biipra lit C ^.,Lv^. i) B ^^, supra aJj^^S", ^^, let. ^^, 
DoiiidG B ,iUi, supra ^Ui, „-U^ (ojhUbo i=jL^e). Cf. Juqnt HI, hi, 8. 
'a) C ^^ibLvio. a)? [! ,sxU^, ialra x^-^, ubi ^a..^,*. C h. 1. urboB noa 
aaminnt habBaa ^\^ y^\j Lij ^bis' Jj;. p) B ^lr>jj|. i_ft-ii' IjJS iU ci--;0 kjWjJ ^--^ "^ SS i^LXujjUrtJ ejjjLw'.^ i^isji^jl _j-J M 

oULciJ' i;>liLi-li jliJj yaij o^'/*- li^^^ UtUw. y*r^ LUI^ oliLi- ^^1 L^Jj 
|.^LJ- /"^,Ljj_^ Oi-^-TV-J I? «;«^ ^-RftJUyij s d (j%,_jiiij JjLi lAJjjj 

^oi-'J j'^'-» *^j ''■'[; ^^ *j/^^ r^ "^^ i*^' O;-'/"' o) B Li^J^ji-i. 6) Vid. Ibn al-Athir aub Jj: q-j nj^y. c) B jyL^. 
d) B i>_5j-Jl i;;,^. Quoque uS-jy-LiLij aoribitur. Yid. JaqHt in t. e) B 
,.1;^-^. lij-^-j. /■) yli^. Vulgo ul C inrra ^^y=-. Pro f.^:>^ hio 
Bt infra in daBoriptiono habot q^j'" ^^ -^ bjJ-uL Deinda in B pro Oii-J 
6,patium album Jaqnt hnbot OJiiil. A) B y^^L at deindo i_il^. i) C 
om. Deinde B „j| C j.jJI. fc) B ,j_=JJI, !) In C totuB loOuB aio oxstat: 

^L^ ^.,ji] j.,ii-3jj ^^ ^'}^' j'i^y ^!)^5j^ <*""*■ o's^^) 

jb, j_v=Jsj (cod. ^lJU.j) LJLx^j ^ Uil LjJ, ^cj^J:? qO^ /^ >^ 
i-x-j^ ^j, iiJ-i- ^fri'Lw) '^-"J,' L4J i3X«r,« jH^ 1^3- ^3 o^'j^ '^■^■^ 
c LAjjjjcio Ji .JjU J J^>-,!_, J oW— iJI L*t-!^l liJiiU^ Lei>*^ l-t+^l>=- 
,.jt;j=- J Oifcj J (cod. ui^A-j) lii^ KkJiJt i}_^-i Q~ LjJjlj O^i^'L-yi L<|; 

(cod. |_,jli» yli>i ^Li^ X:oUi LjJ, j.,1^ l^iJ-aS LO^ O^'j^ '^'-' 'ir'' 
j.,l:Sitj tlili, (coa. «J-ijy) Jjlj!^' i;,^j>=_,=- ci^j;^' ^''''*' j-5^^ ■Jjl-^ 'iJijJ\ i_iU«JI (j-il^ ^'^ r\y^ Lp^a Q-j'-^ l|**ja-ai f^^X^^ji UIj 

X 1 i it 0-^J3 LctjJt Bj^j JjuJIj oUJ=J' B^3 ^Lsi-iJIi jCL^ .jy^^l 

6 f--^5 U*'*^? i^Lil. tXJ-e JJLjJIj vjijiai *Ljii5 ^^ U^^i Hj-iil-Jtii Q*w^ 

l^ssy^ 'i^i^ JL*4^I Vjb Jj'-'^'j 3l-*^' i j^^^ xijjL^! jL^'il o!i=^!s 

i^jijJ jii^ -Hi 15 XajJui L|J, In his xa|» e«t pro S-i-f-i-t. Komen QlXi-jjjj 
infra aliter acribltnr. 

a) B ^^)-=■, C ^j-3- at E Bupra. Tid. lat. tU" nh. Locum nostri panllo 

aliter habot Jsqnt IT, V.I, 3 ot i. b) liabet: L(_jLi ,|jL;:-J;jj ',^1, 
j_^ pl^^ JU^ iPjiJ-l yl _^ yOLa j i::St>l, L^^-ji ^yus ■£^\^ 

J— i—iJt (j~J-ti i_jLj_xJI u-jIj ^yi Lfj_iX«3 Q-;^'^ '^^fXiioi dySLij "i^ '^-^j 

(cod. Mj]l) KijJi (cod. iXAtS) lXjLlj ci^-l;^ ,y> i^Y, Deinde haeo »ddit: 

likJl yi Q-.w_:> iijuis Li, (ood, bsu;!?) riN^v=^^*o ^-iyy^i U/ Jls J-SB ,.,li 
yj'j^ 1 j V 1 x^ ur*^ 2— i-JLJ' J ^ *-l^^r'^ f^lv-J li^-S .yU-AJ i^l liiM^l 
jq>jj i_njj| li-wlilij s._iJ_E iX*:^ L5^' 1-Jj^' iIv-iiL=-j L-f-J (cod- tulji-) 
lAJ!} y^V 'Si^j*' ji^J Oj-^' J^' lJ^I jJ?'-™^' o' (»J^' *' J-*-* '^-!l-II 

cr* li— T*' L.'^!^^ ^—^ UJji=- lXJij jyU^ Jjj't, wLS" Bty^j (cod. Lj^'Jlj) 
'-^ iWrJ i-yi-j' '^ u-^t? li-*^ ijl i-r-*^ ^ (ood. Lji^^l^) l^Iii-f, u-ji) 
H,y' il L^ltol y, 5^ ili Bjjf (cod. Jotsvi) i>*.?Ui Lj-Jij (cod. -JLi ":! 

)s^U)l U^ ^^j;^ ^yi j, ■^l (cod. L=J^«u) JLiJJ jUui J-i>-*JI IXJ' 

i^^_r^l J-jUuJ erU-^t J^.j JW^^i i-td^ (^yi y^j JL^^I Kj/i\ it J So^-Jj S^ L^'^ j^L«L> il ti-L oliAAj |)jwiS) 0*1^1 OLii^J . '.h-i* 
ipjL^I liya'j VjI.A K:?\tjj Lfjjt X«-_ij Lpiy Q-^j gXj =L-^J i! _;-^' 

L^iul::- iX£Uu^j L^Xi^Juq .yu^ L^.udiS i^l^lj LjJU >iJuo^ \.fr^\^ i^jlX^lj 

Jjji^, LLwj.j L-i---ii> i,-fXi>i [»-sij>.l' f^^^ ij^ nx/ayi KJ^i>) lOiJiiAa |«LX=>|) 

L-I-C. Iii-Jl^ j^Lk-LwJI iGljS. il C^..^....h,.,B JL-5 X_i_w J< ^ UJ'li: ^ s 

d) (i illj^' j^ (-T-'^'^l V^ !_<* W*--' o' J'-*-^J U*^j '-f-ls _;)-*" ki^J 

a) Adrlidi coniecturft e 0, ouiua loonin v. infra. 6) B ^ii«Jj. o) B J-j^ 
UJic yi-j _ ?j*yj Q,, rf) locum aliia pUno verbis haliet gio: Xjjai gij 
Ot^-i j^iiJj ^^^jtJjJI ,^, oyJ'ii' (jisjyij qL«J;=* i^J^ iS ^'^Hv'^ ''■/-'^ ^H^j-^ 
yii' lOc |t_. _jLsui-:i[j yC'lwJI Ljj ^iiixJts jljj^l IfCjIyi jl*? OJ ^LiJi 

Lf**^, i^V?^ LjS l4j iL!.wi> LgJlj-wlj Jii^frwJ LS>j3^ KjLtJJI J-fl, JC-Kt^l 
i:m!_)1^3 ^J-c jtjoal, iUJI jjJ^j id:>l gJ^'^ '-H '^*:^ k^W":" "-^j 

ffAlj J-Jlji ^Mif % (?j"Li. ^)_i_* ,-s^t f^Mf tr-ftJ fj^y^ Jlr'b SiXAi* 

lUilJ !iol:SlJi ^5 -iJjU t_J_il "^1 fv"Li y^U-., Jw_uJI _j:SU:* (cod. ij) ig 
^)_JL^ tjUjll j, ^.J^■ X^ii L-t-J (jiia-l^ij iCil^j Lji^i X,J*«a L^l OJ/t^'s 

,yj,^ lXJ ^,LiUlJOjOt j5j ^)^ Jj= ii^v^ ?j>J yi ^1 (cod. ^_jL^) ljU=; 

jL_L>j_i Ul^ J^ £^ l^ '^'j f/*^' -r*^ Cr j!;^ j]' "^^ IT*^ L5^ 

iOjjai, iiA^3 _^ ^ L^j (ood. (j^^s:-') L5i^^ Vl? (!='• add. iX-i_?) 
fjJa ^^ AJUi; jf, jJJi>. Doindo pro seqq. usque ad dedcriptionem QhaKnaa 
hnBo hnbet; ^ JUj^ ,^U«,b«t, ^ylA>= ^-.-S'l (ood. ^UjLWI) (jUiLWI 
unp-^l j, yj^ L4J5O ^^JJI jJUj J^j ^ ^^y^■ {jyl^s /^ W^j J-H?^l 
LjJ Bjji'i: iJjJ»^ j^Liii-Aj fir K^lij LfU irJ-J ,^J^^ y'-wj .^.si^ U olj^j J-*-^ L^i o^^lj _^ L^ ^ ^ ^t j^Lsu*^,^ a ^Ifj^l y^ .i,^ 

V?^^ il^jjl LgJ ftx:ij,AJi3 ®^,C4«:dl ^ oyi-5 ^'i!^-«_, J^L^j :^,J,[J 

JyiaiUl, «^y: l{j »»«=. l^sii^ ll»ji r.^i., « ijb. jl^l L^_;, 

. iCjU j 4^ ,^^3 v5L=- e»«^ v^ ^ ^1^ t,kj ^^ ^y. HJ 

^j^ l5i<lb Ji-JI i ;tili oUlyi ._jUij ^ Ifj Ux]^ JaJ! ,.,Uij!l If 
ii^^ Li^c l^j t:i.^i^-^j:«l OiU«, ic^^ ^L^j Sr^^,^ o!_, L^ a^;^ 

^I,JJ13 lijJI J.^ ^ j,«iljj « ,0.^ ^ X+^ Jjrw. l+iJb. Jj! 

10 Oj-t j^i» L^j ti^ti. B^ yi;^3 ft itiai iVfji- u joi ii^^ Ljj 

^.jJI ^ji „,i„ Ln3 ,^li._,Uit ^^ JjjLji jSLjJ ii^ti. ^LiiX^ 

iVyi «fij !^^ jJi U4SIII _^j y,jlj| ^, Jj,^ j^^.-u, ^,,j^ Lh, 
C^^ E^'^ ^'^ ^'» ^^^' ^^' ^ ^■'^ c/^' '-^ ^^ )LJ! Kj^' ^ 

..>^l j i«r. ^ ^, iiJU o,..il jjJ_;_J| ^ y,^y, ^^_^ i^^y^ 

<,,*ij- jU-li! ic.^^_^ u^ -i^j L^JI 5l s^k g^,^ i^ ^y^ 

J.= (ood. fus^) j„(»uj S „oU^ J, jl^i, ^j^ ^j .^.^ ^,^ ^^^ 
,>^ „yl' (ood. ^Ijli.) Mijb. s/jj,' j^j^ iL u9'Uj5 ^ L(J J^ 
J^' Uil aJ'Uo 51^ jjjj- ^ L^ li.^ ^ J^ 4. ^,y| ,[ ^j^^ 
ov'L^i y^^lj jijj^ ijuMI jiLwj ijitSi] ?UJ!, 

0) B ....Ai,. i) B h. 1. ^Uiiiji, „i a 1. 0. j^iiiuji,, ,, ai„, Ood. ita 

Ko.t.h ir, u vlpi ^j (.1.) o5L» ^J. f) H.,0 ,.o.„d,.m „o.l„m 
nlolll J«,nl I, o^ iiq. Ad nllima ™rba ot, J,,, m, f f« „li, ,) a ^. ^ y.u^-> L^ (jiuWis x-L4=- pj^ L-i-ij Kj-i-i' ^ "j'yJt 'f-^ ry*^' 

y BiXo- iE^uj* olsl L+tiJI ._ilii>t ,;j^ ^>j>«Ji i^'/S o'-'lr' 'J"/ '■^^' 

Cj-HJ..* (jih«jw»i **Aj [l<j\Ju.£ a1 iJUii '*j_^ »ji wLi i_.^Ac»- enji-tt Sljlj^s 
it LjJ-i* (,5jlw^ ,S l5j^ _^ l^jl*! ijJi lJi|>*5 e^_4l) j*«yi i ajft»*a s 

ytaJjj! j Acy^f^'j ,_jtjj-'yi ^^JMjl i^*:!^! i ijs]j-w!il [Jaltf K_j« JjliJU)JLll 

wLj ^jj/ vL-? (yLA*" vL-J 0^'-+^' vl-f v!w' K-*-J_;' X-LjuXJl!, 

JiiE LfJj ^jJI *>-W^' "-^ Vii^ i:^'^'^ 3^^^^ '-{-'3 j'-?'^' '''^*-^. '-4-jj '0 

ftpUJ jlf^i U 
0(-j>Jf 3U5 Kwai' jolti (Ujuj jL-Mj %j-'5 O^ i^' ^^-y^ iL**aS ii>^ 
^jyl^l jcQ (j^JiL^LiU JLjb(L:>) rj ,' I "' |jS~^ iCcy^o^ ^J)<Jji jlJ-->»tj IC .'Si., a .Ij 

w^sj,Jj=. ^*-l _^yl jjiJtj (uV^V" a^ ^f^ '^ ^!V"^I U^^i I** t''^-' 

■: QijjJJl 5*^ £^j^ vy«^ o^ o* /^ " 'M*' "^-s £ri* t:^ o^**^- 
a: I— jJj-Ji-j jC*oelt ■ , ^j-wj w KJJuX" fcj-i * iy>i jc j^' q, j^^^^j* *-*^ ij^s ^^ 

a) bjLiu; y^ LVJjJ l-H (^' ^ '!h-^1 *:^VS^- Pt"' itif in B e:rFil;at 
"l^l, Bod OKpunoEura est. b) j*ls^. c) C SULjj iOtlc. _d) B J.*.*! b, iJ-ii. 
«) a JutSjJij, ot oro. ij-jIi bStliPj. ■/■) ^ o' gV J^ S) f^ ^iidJill. 
A) jiJJIj. i) Bio B ot C. k) D y«Jt. ij nm. m) ^. 
n) O ^^!JJi, omisBiB Ijjj'j U Jj;^ n) B sine punctiB. p) q^I:^! A 
3) ftddit jJis- oyi- »■) C viilii'. s) B et l^i'lji. J^^^ at 
doindo yi-yi jjill i^lj. «) B xjji^f- «) B '^Svyi ^/- "') l^ fi^j-^ CT*^ Cr*^ ^~H '^-"^ ^'^^ Vr^ ti^ "^(jW^S ^ qLIiLJI 
^f^ <'_;jl'^3 ^jjJ a- ^j^i jy*^' i4 f^U^ BjaaS" itijA^ SJI,^, A^ 
>i_fc- i! I — jj_- ^oj^y* Lrlj=" U*'-^ iW^ j-*-J 1S3 ^5-^1 -^ (i= ^^ 

a /-ibO' alii fLii ^.y 
uaLlJl. y'Xjt.^j o'^^^-^' ^■f-^ cr^ ^'^**^ ^^U^-^suv ;y.ai ^^ „^^, 
V^lj fcL^-jj fUCj^ Jik>5 AJLjj xaJii, ^yjLc, fc> i_jU!fi |.L^I JLi^/) 
N-ffj-jj ija=-jj L/ijIjMj qOL*_*j j^-LXj^ e'ijj^i itwXi^j iJittX^-j V^^^ 

bLII cjiL^ i>_*JI l5^j s_J_* iUt ^^ i3Xli- fijs- jjiXj vsv^^ o*^^ 

'^'^ o' j^^ ''^' «j-jj-c j^Uli i vo^^ i^um iij-^jtr st^yi Sfl^ 

j-JljOJI ^JUJ-t. jjLXj' lajt Ai_^ k^/j J^ Lffj+ij LXjJui l5>^ ffMrV^ 

V;t-*-i VJ^ 3!s vjl^i (J^ LSj^' Jr^ tW= ^r^L-ii ipJ y^jiJI i_^'5 

!« ^^^ ^^ V>liit ^'l^ ^ ^_, ^^_^Un ijU ^-U= Lj-j =Ei^I o^jl, A^Lu 

aULJU ,j^j I . i . ■ ' i ^il ^jLUi, ,ya;> L^ i^iX* L^ C i_Aily Lfrli^ 
Vjfi«J LsLXj ji>i ^^ y^^l, iOjJJiJI* ^^Ij-jLl- ^I, LL:? p!i_Lj J^ JuJ 

20 »Li^ ^ [^Lni vij-^lj v!j-?"^I V^-^i-^ iJ^^ J. i§s i:*ii ^j e^.JJI ^1 a) B ^ljz5U_jj, C jlf^^tJj- *) jy^^ (B jIjIjJCj,. Cf. p. fv, 6). 
e) In a lacuna, C Jjlo. Ilio om. SCaJp a_j*j'. d) IjAi' Jj. b) a oin. 
/■) C UfJJ^ tantura, g) G ^. h) B ^. i) B om. k) B >_Jfij 
/L-Jj »j^. x*^ pro »j^. Dflindo om. copulam. /) C f^: m) B 
[JUiii. n) B on,. (B ot ^5). „) B v-^l^j .i.^1^ l^ ^ •^>^- 
p) B lio. Deinde C w^. j) C HJ^i, ^lUjfXi, 1*4'' iVr-l I';' ;+^ LjJ ij-^i jfj^ ^j_iJi (y:i=- l. t ...* lr c ,j^^^3 S ijUwJl 
>_-^b>, -^IjMJ L_^L=- (jwb> i::,tj 1,^5 ^Wj^s da]j4^J tiUJj'j S__jly:^ 

l^ (jSiyS, 6, ,:^J yS^ ^ Bt^ .UOj.' (^ f^\-> JJA\ j_^ ^^Jjl 6 

ft qa:^ LfcJx .17 jyjli, a a^Ai^j ^5 _j^j uflj^ LjJj j^U- L^ o'^>="-' 
Iwj J^ ij^ io^ ^j^, <^vj^ ^ 1^5 rj'y^ ^ ^^i £°'-^ '-S-^i 

^.yc*j^ j^' ;<i;J^ ij!j> oij ;<*«i) JtA=-ii ^i«Lji wi^ *y?^= ^s'-^i z*;^'-^ 

^ ^_^j ij^jj, 'Jj^IjJj CtVs U"'_;^^'J 'i'-JjJs '^!s*'/-> U^^-5 U*^1^^J '" 
iJ-di iV>lj CsUm-j L^lf HjUnJI icijiiiji ^^,|b:*^.sw j.jl LiJ-i lXJsj oLp"^' 
''^J-^^-^ i.W-=-5 Lfli^i t,')J^l-^ ^-f^ j^' '^j i3 -^^j '='^jjJ5 i5r ^^,,o4l 

^\ lXJj^I iijjjj ^U-} :<J-'j=-'° jiE jjxJI ^ |-Hj"3 UV^ f:>^ r-f-^ L-f-? n) U ot O -t^Jit. Doinilo C ^j^j. b) ftd(lit:_jji \4iu0y p>ejij.:*i,l lAi, 

Us;*^'' luod liAs-j) tlJuX^-) iJl Ul^ ^j^ -yS'o Uc JjL>-JtJ!, QotoriH nd KLa" 
omiBBlB. <;) B ^ji\. d) 11 tlt-iJ^j; sw. OoniooturA Horipai. Fort. cf. tdjJ.j, 
in /V'ft. ^iima VH, 9. Nomon anquoitB quomado Bit pronnntinndiim, noBoio. 
e) It iXii^j,;. f) 11 »jIi. (7) B J[jjjtij. ft) Delist j.,«i=>, ?'} Eilldi haec 
iiomina ut in cod. legutitur, nlibi noti inveni. k) Sic. I) B /oti/j. 
m) Sio, Uoindo w^. JnqiH aoribit kjI. h) B iUWii. 0) (•j'-^lr^' bjt^l iL<:^:Ci^ J^' :<„L-^ aj_=t KJ_!SI X.*-Jjl 9^_j5J^ S^V?^J v^-'-^^' 
oyiii o^ nj-^' ^.\i£ i^ lyijj, ojt, ^NUj ._>jl JjH Lcytll ilib. 

t^' ^ ''^^^^^ Oi^^ jf^ j-,LJ 8l)L£ ^j «Jii rf?jfi,U ^^-Jj ajt ^AMe 

i'* ^-i; v^ iU^AaJ! =Lf„^! ^ Lwiljjj iCMJit vl»-j' .W'-tt-^' u^jJ' vWa 

'" o'j-^-^ M^ K-«--v i^fiX^ |;,vj m^^j ijJ^ ^'jLLj ^j^LVa^ id^ ^ 
>^ ,.,yi' 11 i^Lij ti yL ^^jjj xj^b. iL_v^3 K<*:ii^ i^>i'L*^ Lgl^ L^^^i 

:^y^ O^^L~^3 i^jL?- »La_^ ^U ,,|^Lo_^l5 13; ^^U j^ jji^l c^^, ,Uilj 
1>~^ o-'" rj- j'^l Jl^l^Ujt S,-JLI! i» ^^^, ^jljll ^^ ^Ull 

QT^s'.Ou .^Jj:\ Ji Ai, ^j jjI «,«JI m^j L*-i* LljUI ^.,1 v^ ^«jL ^i 

«) c j^--o, 1) B ^;;,,. ,) om. d) c /sx. ,) o ^.w^.. 

/") I! ^^^ ^^. ,,) C ^. A) U nt C ^U^, vi<l. Ist, rion. ij llrtoo 
in ii (losiiiit. Boiiuio pro iioiniuu ^^^ in B ost Bpatium nibum. k) sine 
i-oi.Bl». I) Sto. hi. n., 1, I) ^Cv^, c ^.,ioa.. ,») i!.^^. ») I) 
^^JL„ oLIjU, „) c Ljl,. ,,) Ii „l„„,, ^.^u^^. J, „ ,,,„ |,„„,„,^ 
" u^^-t' '■) « i^A^. J) C! Ifili jsoi^, Ul,. I) ami: j 1.JJI, 
U^,l,All. „, (I J.ai ^/l, ^.vi Li,J, oyh. .) 5^. ,0) C aUj j. 
•'■) U. ,) C f^ ii 4iyil ^ ^ilJ,i ^ ^1^, ji^Kii j^^ ^^, f,tl>, yjlU^ .|W IjSti ^« d^_^y IWuu ^,JJI j/l, » «o^^^ '^ 

p, ^ly-j ^jtJ vL^' ?* L^' «jiv^ o*^^ •^j^r^ V^ '^O^ 

ifj, 0-* J* ^^, OS*' I'J'-^ S^-« '-^ ■>-*- Jo"^^ ^«^^ r-^' 
o»j1! j««'' v'r"' ?^5 u-^U- '?°j'j^5 cr**^ ^* '-"J*' -*«-^ "" 
0^3 fc^J.^ J* SrtiiJt ^j <S/y=t yU^AJj JI^U^jJ^ yLkUJI [.Liijj* 
Ji tjlj-j* »J.,I^ ■l-<v-i o«^ LfJ mJya" i fcA alljijuw ii«l' 
1, osiUo LjJ i^«Jj oaJr!*' o'J*'' '-■'•**' ^'^■^ ^'■^' 'i'^' '° 

»L^5 L^ Ji^* OlJj *«yi i ti^jJ ^' 'jjiijj ^ji. 'ir r*-^' 
iUl Xi^ ^!j-^' '^-iy>=- '^x^' »^^Vr^^ S j^ a* ^/^ "-^^^-^ f^Jy^ ^^ 
oV o';»i^ Jrfii Ui. j-i«l ;.,AJ! ^L., «oJj f4l-4 PJ^J* V*"' (i) C uin. /') ,y.s=5 ot mox KiLij. c) buoo oin. Deinde B jiflj. 

oyv/;, t: -V^/j' J) "'Mi' o!-"' *) " p/ ^^ o*^^ r^ ^' 

,11) I..M11 u~J "< lit ™, 1 ol »■ ") o-±W-> ;»»j'j^5' Boinda B 
jbliLijl IJ^,. Porro B 1,/l^j, l^ylfj pro ^^jjU. o) B ^,y^„ 
ysyiij, Doindo (j^Uj Xi. lO C Uil. 5) addit n^wJ^ 1. i/,-^. 
r) C HjLj?-. (1) B ot C Lpj-w. i) B L-jy**^3 "' quoqua infra. u) 
^j„iy.. I') a UJ5 Ui^. <") C y^Ui ^. ») liaoo om. Dainde B a v'^i UyiaJo J^ W-^ J^lj^is iil^ JLv^l '*';&-'j ^ »jL_l-=5 h1_*_>. 
d^VLJl J.^ ,j,,.wji:i iUii _^ jl^lj ojL^I ft^<* ^]>J' «^l1J' 5-i-^ 

0[^VoUJ! yjJ-i** L^j fuvi^' 4^' j;^ y^ •-+-? LSpS-" "jft^ )Ljlj-1j 

5 t^j/ j^ t_j-^ j-i-s* j-i-i ^j ''olU_ja i:j«:> c-L^ Al^j i?jv^ pi 

Lojl ^^.,byJJ Cj^J^I j 0%^"^ ^^^ '^^' ""^ ly"^ '^ ^' W^JJ^5 .1) In haec pracoedunt: ^ )iyi\ (^JLij kIj^I ^.U KiO^ U ^.,1 [ij-ci 

t_5ji' L Jx iJiUl >Ai" LO^ uXi L^' ^ij*'^ (I. UJjx) (..^ ,.0-1= ij?i Jf 
v^-^i L-iJ Ll-*_5 UyiJ P.^mj J U jjjjt IJ^ ^ j^l ]-ft LJ »lil „oij 
U J* ij_jLy-*-»ls ~iijjt L. LjJ ^Ls:cy.!, yliJJJI Uj^j^ at^^J Uii-j ^^ 
UI j-rt_c ijj~jli yU.^2^o:»y! iiLy*.!^ jjJjJi u-L*JLjl IjJjJjj iLj-^jj, t,1j**> 

Lj^.i.Uil J ^i, S b,j^)j (^j.^ UiV U~="/*i ^^57^' J7-^> j^' 5:r= 

;JI -jfcJIj JUUI L4-J Uswajl Ovij ^^^iwiii t^. Ponit sutam (leiicriiitiotiom 
GhariljifltHni post doaorlptionem Merwi. 6) B jfi. Vid. quoqiio Jnqut III, 
VAO, 10. c) a addit; ,^b:-Jf>s JyCi' U^. d) additr »UJ! j^^ JUL, U' 
^^1 ^.jUOIj ^"Sl ^LiJlj ^^l^, Peinda habot u^UJt,. «) om. /) It 
^jj^l. QiiOEiuB Hcrlbitur yyiil ot tjy^. y) B Qij.LiJ!, C et JEtijiit .UiJ'. 
h) a L^j. i) C ndditr Js-,1 ^^ -X*^ j>^ j-ji J.«UJi (^JUJI jUJI LitUj 
»,Ui ^^ LuU) [>2*Jj. *^) 11 om. i) B aino punctU, sod supra ut rccopi. 
Apud lat. M, 2 odidi ...^jCLj rotegnto )ectoro ad Jnqnt I, v)1, 16. Mnlo. 
Jaqnt quoquo in auD latakhni ood. togit q^^^ (-''^^i ^'^"r ^^)- "*) '^ ''^°° 0"°' O-^ iir* ^3 U5j-lj-= j^H5 LfSAK=- JJ-' pJ o'^ '^' ^.t^ "^^ 
d ij\.Ji uj c lXII ^I _^fi9t]U i^U^ |_^i:> ^^ SijUi 1^ &y^ J-§-^ ftjLjlcl 

y^ LSjUo ilfij>- Lt*^ itkCwj L-jjI ?L(Jji> ijJI* j5-<lt »Ji-* cr "''^'j 

^jj' yi itw"^! ^\ j^j ^^MA i ^■ifP'Iyi ^ f?^' k^-* g^ 'i' l_jL03J' yl 

!u;>, !C-^...^.-j 1 ^i-jJh Su>^ it-w-JJ tji-na-a ...Ls^Li^l j,, »■ > J i^j-n-J jr-* 

oJjbL ^.,ljwLsiJI ' ;i_a_iyi *eV*= *-^^l -^lUi-" ' n dj-yi-u ^^ i^jyjJLfJJ 'B 
vOj (l^^ ^A* < (Liiio • v^^iLuiix u-J.^^ 4J j^is ' »M- ^ v'i^ y a) ot Jaqnl i\;>l. fl) B iUs. e) uMi.. rf) C rillj. Poai qj^L*s 
Jnqnt addit: u^^s*^ j*iJ Jj^j. <) C U<, ^tL-o- i^i'^J^'. Doinae B et 
IjjyCj'. /■) (1- o^' o^ (J^ 1*1? J Liaij wis-''*! «JJ* iV^'^j- y) C 
Lfj tiu^IL A) l^Jj"^', B line pnnotia. i) (jafiJOJ. Doinda B 
L^lwl, C Uusl. fc) l+il^j. Pro Hflijq. LiUi LiJLi L^ oyu ^3 

moiotelouton non fert. Hox B al C Lf-i_b. ti) B aS^, xij-ns. 0) B 
XIjLi. Da logendo J^IjLw tie vogHtri potcat, of. snpra p. II"a, 13. ;i) B 
haeo om. (C niy^). 9) C ^Aj^. ^i^^ j''^) B MuiJ! ot deinde u. i.L_5_i^ oijj+Ji, fi^i ^^ o-^ 5-«j "Liir" *^^ l4^[5 J-Ji*Jij 
'T-^'js '"^ ^Lb* ^lUX! 'M-ij fN*Uj Jil; Q*-" '^^^i 'ex^^ ^j^ 
t^-iS-.^ il^iti". uAs iJjLU I xij« l^^ * pA^ (Oli yaj,5 £ nioilj J:Ll< ^I 

„B .iiW. l|t., i jj' ^^ .K^JuLlI 1Uj,lX4Ij JUS- j^ SJ.,^»j tl,i^ 

M-" Vli^l "jli-JI j ji-^ilj* -iUXil Jj J^ l!ltJu>l „l».li- (jai^L, 
^A iljJJI ^-=-U |J«^ ^il .Ltj y< xjj-^ U, j_»j luUii. jl J,;suo! «t n,„g. B oum J.„l. Tnln, B xi^U. f) B «Uj. O .ddil Ijj „) D 
B .1 ,.lJo.. i) IhhK ...JiJS j^ j>;^l_ ^^ (,i,) i.^ ^ 

») B J^ ») B >jyii. (Wo ,yi ,1 .ui). Of. p. n, 1. „) B j#>, ^, 

f) il lyi^ |.U1, oiiJ^' >,si ol^ jjl a JIJ .j^3 ^L,j J, j(, 
^j oUB jji, JU™' ^i^m. J) B j^. ,) .:^|^,. ,) c j.,K 
•^ -i" "1) '^"" >*' rt ^ O^ U Alt. („a. cxj,) c^ ^ ^, 

7-* or"' "^ il cauuiit ij^ ii..!, y^^i j^^ ^Y (^1^ |_^^ 

^^ Lfrjli icHl 31 .J. I,y=.|, ,i.j^ j^i Alo A fS, tjjLu,,. In ^lJv" i^^^V ~'! ,>^>^ ^ i^';" V^"^ V'j-^ KJjOil j, jO^aJI, ,.,j-UI 

1 , .- -^ \ r )Cs_iiij"' U^Lo' ,w^5 LPJ/' J?*^ fiP^-^.J i^-^!'All ij-="^ 'Ut) 6 

UiiAj (^-voLi- i^jjb Hj^' ii^_^^5 fir/i-O^Ull uii«_j ^* ^j.^ jLgJ's ffv!?-?' 

L-OwJI ii.--Ui j. J^L^j ^NJ-^i '■ ^^^ U':t^I^ L*^ i^^i'-^'^i^^ -'J-'^J /-=- 

„,L3. L^J>^L=. nfSf^i 'Sr ^.A^\ j"^ fj-J" fcj^yJ^ i\ ^■,L>^ J^^.s f-^-i^ 

i_,ODCil yajj j, ol_rJs jr^ l-Jy^l iV^lj 1_*^'= '-g-'^ ^V"' ^^^5 '^^ '" 

j.,j^ d^lj J_jCJ ^.,^LJ=. ^.,^L^ Ojj-;ij Ui ^.,"i xJLiUI .Ju> Jj; U-J^j^ n) -^U"^l iV"! L,iJ IjoU, fOJ^ ii>^ ny'_^' J^Js ,.*^XLc. h) Q OSi 
r) Dm. d) n ^U .■) It ^■,U-^v^y, ^-,u:-^JJ. Vid- In'- Hi, 1. 

o'i--=vII. Doinilo B tltjj^j, male Ljy=:s i. o. Uyi-'' ') " ""^ '^ ^-^^^'■ 
k) (J wjL^-. i) B _>.*«j, itorum mnlo ^/^ i- a. iiji^yS. ni) B 3j=>,. 
In C livciinn, Ibi iiiitnm additur Otblw^l USjJ iuJa ot porro logitur l^^^b- 

0) C U-U. ^__,l^ ^:^LLI.^Ij. p) C a^ >}■ ^5 J^Ulj ^jJI i<-i-^ 
jO^s^aJL ^.jUj!j.j^I v^l^fLi Jj-S-j !jU.-, v*^ V^iii ,;y-.:<J! lit ■^'■i yUlLWI^ o^j^l^ L-M-j, Lr^j™, 6(^y! j,UJt j-jjJIj (j^j, Klj-ift) ^■,b:^_, 

Eljj L. ^ijJ! j-?^!, yUiUaJlj, gJ-jj u'^'^jJ^ viJLDi f-^j-Ilj rijb-=^ 

G jCjip- (ji^ju* riy^J' I'l' Lp^yt LiwLiS, LuffJw* i_AJL5\i Laajl liX-ffj f.-frJ-JI 

XJ_;u\^ (j-jyjjjj t i_4jjt) rT™^> ^i^^tij iXU (jwAJiii \^^^-j~-i qI . * r jjl,^j*u n) or. Ilm al-Fnqth n., Vi Koriq-, Jiiqat H, M, 20 Bciiq. fl) » o:>5jil 
c) C ^cJbjjJI. d) ubi praoocdit Morwattltth hnoc sic ImbohjJ u--=j" 

LsJbj^ syLki, ^,,1^ ,>i^ BjjJ'iXti IfSryil-y j. ijJdl ,-^ hJLc u~iyJ ^.,li 

'■^'s L?T^' ^xj-tl-, ,.,Lw!3- jlIlwIj Lj-j'j ii.kul; Lmjj ^;JI ^^t') L^I Lijms^ 
IjlXLj ^jL*.aj i^^l o.Lto. iJ Jyij J^Li^t 05"! bl ^i^Jt(-J L^ J/iJI ;^*:^. 

(cod, iijji^") liyii *ii -Lti'^!, AJiJ! ^j, lJ'^II Bj-w; xjJiill o-^ (cod. ^1) 

|.jLwly>- ICjiyij j^LmA) it_SjJifl ^Si _J cl^Jic ,_^c-'^ Jiiotji- ^.,1-r-l '^j iiUaJ 

>->J-j ifij I L-^-... i ICiy^ 3_jt -_iiji,, ^t fciXiLdI |_cSii! iU-*j. Jjos o.Usi 
f'-^i- L-fi-J ii>^ X-JjlU. /J, B^ ^LT i^j ^ it..^ vXim OS]j"1il f-.!, 
^Jdij X-iJiJJI v^l)^ (ooil. vtJCij) Xjy_A_j J)y«; ijtuJIj) KJi—c ^:i^Aj|J=, 
(cod. Jj') Nj' OjLaj lil-Jji- iW i^tj=-l XiJuXx XiJi- Sl_ua_i J-jUJI i_aJL^I 'li-SjS^ jLiJI _^ ^ idd»|jJU ^^ Xjtwlj K*=4jj iiLb- sJjJ-fl 6/J] /—a 

j_eSW JJl* yj<j ji-1 yUj c il^-Jjt L^j li>^l ^.^ ^^ h ituXSlni;, x_i-J_J' 
L5j'y^ Jj: iJSy-JI i4 J^L^Jij o!^ Sjfrif LfJ^ ^ ^^I ^JlJ^, ■-*-*-?} 

f^_j^l ^i j^lJ., ^Lajt LfiCib. Jj; ^^t ua:it ^ t^e^^ii ^ JaLsiJ!^ 
L3>ljtol Uii, L-.^, Lj Jx Mjjjj tXxj yjiJ y^5 LiJt ^^ j U J-jL-* 

ijua-ij [fc^WI ^blj t_CjiLlt |.I ^^jJP j^ ^^'S LiU.^:SULwl _,j_s ^1 (j-h^jJ^ «^ 
ijjct "3 i)-:V-fJ y'"i iW^ '-'^ ^^jy^-**^ JLyaij — ^L^ ya* jJ* J-iJl_i] * 

flX^id-j !Jl\1> |.y^5 kJ^lXJ JLjl-^Ij s^!j_i iL^^I ^ (jysru^yi, sL-'il 
(j^Imoj X-w^ sUwiJj J) X— 2--j-i jjiJ; lt^slAj*.i ijjij**! tfiA^ixp iXw^s- (jiuLiwj H ,:^ii^Ji jjtJLvjj KcUtJI , j^ fr''^' ilf llT!*'^' iJ^ , sCi«il t-rt-i-^ ^'■*"!s Jt^Ls^lj 
Xiji liLU-^ SijiLs^ (jwJJitl ^.i;^ (-,1 ^i, 

a) B optionom dnt intor LjJ ot Ljj. J) D bJjsUjj,. Praccedentift 0, ulji 
praocodit (lescriptio GliHrdjiatnnij bIo habet; ljjS=J Lm v4j* '-^^ ^jj^' j_r° 

i^r*5 ij~^j« (doiist) i! olriai' % LfjJI ijUiii ^.jl (^Cij ^ nlAll _,_ji ^^ 
LjA^sj ^^ Ltojl IjyiiXsli L§i-« vyi' e) B ot r.ij, d) B sino punotis, C 
SUtw. e) Ilnoo in B (losunt. C H,J nt deindo y:^!,. ^) am. ff)f 
wi***=-5, Cr. niit. ?.) ™U,i'J U Jj:. C haoc om. k) C _,«i^ y^ ^ylw^ 
^.,L.lJi■. ;) jyl. m) ^--s-ii- ») B om. 0) B (._<wi, ^j) B 
^p-J H. K=-ji. linoo die habot; ^J! LeLaJsj S>-i LjlJj 1^5^,^.^ &yj nj ^j:j. '-^J;"J '(S/JJ ''-^J ^j^-^i s_,Ls^3 Ssijo, icLi>oj 8jUi? fi yj^l |.j«j5 ii.^j 

" O^J^-S ^j-^'j rjj'y^ c.'"'^-' ' o4r^-5 'J'-^-^'j L";'^ ^ " t::'IjL?ixilj 

JU>^! ^ ^^^ tjIiiJi ^^J^ ^ |.j_J|, „ f ,.^^^ ^ Jj^i, , ^j| 

10 Jj_fi_j i^e^\ Jii L[ ^iotf^j ixLjL^ ^■±mS'i S 1^1^ ifUitJsj jLax^l Jjiy 

"^^^^^^"^ ^jj|-^ o-= Kj^ ,^\i j^ A^ g^ i^t (^^jiui AiVl* ^j'lj 

05^j'-5 £-?;' -»-* '■^ LtJ^ '-^ ^^^^ * r*^ jr^V-^lj (U-c, J^ j,! 
-J-^5 iiL%L.3 'jy^Jij B^A^I J-jLj jtj^ UiMJ J_:L^ ^^jfl, U Lfju il=-^ 

SjA;_5 cjL=U=, siti; c^jiiLi-j tiK*^ £j'y^ ^> l\=-L.^ "^j jcl^ «':(, xsj 
■iUj *X^i L^b;-5 oibUJI lA\it >XJ oby^ ^l,lA:^j ayCu .i^v^I^J♦ 

an ;c^-^ ;Ju.v.i^ ^J a-,.x^\ ^ ?^C^^5* ,^JjUI ^^' ^^ ^^^^i ") om. t) C ^;^l ^_, ^j;. (B ^^^1). c) C ftddit K_^ i^U,. 
d) B J-t^sui. e) B ^„+^su, C J.^. et deindo oi^till ^ y, j^Jl- O C 
■^J^. DBinde B ^^Jl,. g) B ^_5, ^^=3. h) kA:>. .) ^.J,^, 
k) .^^^. Deindo B ^y^. l) B .^^^ .^. «) b J^i^l, ^Lt^l. 
n) B it«;?>j, C ^.«^. Dabde B obL*,. 0) b iUt (et L»Jul:), Lj^l. 
Deindo B \^\J^. p) C oOj,. 5) B ^'L^^. r) B ^ ^b^l. 4^ SjL«ll l^Jj: i-J-i:^ ' 0-^=^ lU-:iu- OjL-«> j-fr^'il Jj-e o!s ' " O^-" 

j • U>^A=>I ^Ui s), ,^jAiii cr. wSjjt" W^^o i>-.'ajLj L.(_j ^>*J::« jiXitiJt, 6 

LpJ jijtii' 1^,1 jJr= Uy-*^ i^Jjl^' /ail ViJ^J * LWj^' i' y="'^!5 " *''*^' 

Jk-JLJE iOjjai \i>^' ijajjll i t^U^S ?j-^j'*' ^!>-"' V;'^ gs/^ Vj^ LTj^ 

SjjiX"* />-^! ii^L»l J.C vi>JJ! Q-J 3^= =L-i-J o* "^5 .-lA^ uy'y- 10 
iV Glj _j_i-^ iX-=-l il* Cij=-j* i.:>.^ fctuvj oS-a5jl XJ^ JOldS J* ^j^Xj 
jol ^Ul-t-Ij fk^ UJL™, wLLu=. ^J^j l)J yo^ »iS« £}=?^ fl^j SJ-^I 

Uf Jty^ > LeJ Ul=- % \1m^ LV- M <jj^' ^ '^^ r^ 0-^ j^^ 

jU-^ 'U! Wi,c.^. iwJI ijl V^ Iii)-^' Mj^ £j'jl' jA^ (^/-" '^* H^ " o) C ora. b) ij-iv^i--; in » 'egi posset ^^J^iM~l. Ooniaotnrft BoripHi. 
fi) j-^ Jji *^.J4I A1. (i) B Bino puHctia. e) lat. tt>a, 3 dU^. Infra 
It 0^5i. n B ii>'LAS]i. J?) B c6'i^y- C haoo .inde a vsj'^J "'"■t '"^ 

Lu /^ {1. 0^1) ,5J^^i ^5 ^L^'^ *-*^ ^y ^ eJ^' ™'"" o™''""- 

I) B jj. Eat Pom. C^". m) B ^S/r'. ») » _Hi^ ^- <>> J^ 
^p\ ^1 ^5 i^J.- ^ u^ e;!/! ^^^^ LSx*^' ^ vy^ ^^ 
a ^- ^y-s [H^l L.V" ^' <>' /^ ^-" ''* *^ l"'^' '"^ '"^^ liAiJJI qJ ^y: J.JE j_jJI BjjLsLij Kjj )i^j dvjiiUJi Lj,L*jJI fJ-J'jJ li-i^5 • 

yl+jyy^" jLjjyij cfcilw^t iiA-5 jjOJ! ois^ ^_jl ^gj* Lji« /'ils^ »!^ Jj; 

A i}.*i> i_KJi jotjj .^Lj>s*j Jj>j UjI yoUih%'^j «Jtj o^tH uUAj * ■.Jii *-Lj 

5 ^Ul) S—ii^n Sit>j»ljJI i_5jX*nJ 'r?^ ^-nyil' Biit-?' j aJ |jJ^ |^I i,i^o(4.auj JU 

R-T^ ijLa_>^^ i_j lJi-JLj hi ^c,ySlJl iA-i_«_w Lt ii>JUJ-3 i_»--!-c ft ^ o^l 

Ir-a^ VD-it*-J ^^ J-.niJI LI, pj^Jdi^l j-iiiJI LI ^1 JLJLj ^Ll. JOl^ 
XU y VijJi*:) 0^' (jLiLJ j_j) -lXj li ,,*!tUH i_Albii iA,AJt-JI j^'lil u-JiS^ rt) C ^b-5 ylc. 6) C habet y^ et addit: J^ ^ jS", ^^jJI .JL,^ ^>i 
vy«*!i. Deiode B J^Lu,. c) addit JUiJt Jj U-=. rf) C om. ot habot 
lioindo AJ^J,. e) B ^,Lji;^j, ^.jUCl^^. Cf. Jaqnt 1, I1"., 13. Plono ncribitur 
^.|LiL;_lLiJ. DBiiido C ^s^i. f) ^_, i^^i. g) C om. /i) B Jj;>. 

l-VlC ^■yi |.j_E yli' iXJ^ Asj-ji _J^!=IJ L^JJ*- \JS\yA S-Jj ^tjO ^^4^ ^1 

j-i-iU il f^ Jj. idjuOI. Doiiido B y-,j^Eiij3. i) B Ol^. m) B uSj-^- 
II) looum sio Imbot; oL^'^l j^ 0)All j.^' ^ ^jI^JI (ooil. ^.^Ll) ^^^,l5i 

ii;.a*w L-j-j-.* _j_S'l (cod. irKs) Oir^S ''**"' ij^ '^,r* N^J ^lX.^ \jj tj'*:^ 
jj_iLww*J (-J— c [WLwJ X-SjJL K_jj-_c ^lil Jj: il^i) jyjI-u--*-J ioLA." ijajLj .,1 

f>i J^ i5 li-*^ ('=<"5- 3_r*) vJyi- iJjJs L**^' (^^"''*) '-t'j* "^ J'-'^ iy>lif5 
ffjO ^_iJI JuU ^.UJ; ^JoJ L. i,.jJjtJi (.y Q^. Deinde B et G ii>j*jj ut quoquo 
infra, o) B ot ^. Mm JUlij. p) B ^j^iJJI. 9) (ood.lilj) L^l, 
Lo J.«J. f) B Gt esb. B om. I+U. 3) JlS Ur ^r*"^' l^'i _^ 3/ J^lW'. J^ Oy. aJ >_M^ i^^~:=. JO^ ^ail OLii^ j^L> O.JU ^j--J ^l> Lf^j 

M^UxJI ^ lij^3 LL^ iL^ys j^Lii Leo i^\^\^ «l/^* jjl^li Lr> 
^J_JUb_s ^Lc^yi Ijj. ^* oc^5 *Sl5^I otJ^ i ;>L4t ^'Uv, *_jJi5 
y.}:^:^^ Mi /■i}_r'l B^L^ J^' >~^i ^yUl 3L.UJs _^«Jj oI;^^! d 

SJ^ ^_^l oJi, ^jt ^1 |?5 l^jjUiij ; ^\i^_^ ^pu icLb. L5jJ Mj sjLI m 
jji j^- ^1, .jiU^j fe^^^jb/, a/j^ ^ ,^^ ^-^^ i^jaai^ ,U*)! ^ 

'-SL^j ryr-l^i >* i^ byja" -iAjf Bj^ J'^^\J sXLiJ^ j_^l i_joI ^JjJlj 
'-^ L'^-'^' ^-^^ «'«r^ ^J o^ C^L^ L4J ia,j^ M ij-w pJ^-- 
^j JAJ, yiji i^^'^il ij, oilxwj J^ ^^1 JUiij sX-iyi Q-«^ y^ alj, j.^'iil 15 
n v^'^l J«-ij u-t^ii >jLii»j o-^l/^lj* a IJ.-* _j_A-i x_^jjs jyd«, io'Ui'li 
,^■^1 l^>_? Jc ^XijA^ Cl^jr" fl-Jl-^ "^ lf_p,JiXJI jh-y) pji-^s V0.1^\ 

n) M. fi) om. k) B f>i ilsu^ sfB. ^} Lfj j^UnJl JLv^ 
j^Ls\!l lA-U; ^^,*.j:> uay>3 JU>. ^j«. Deinda ^ys,. e) B aino punoliB. 

f) C ibjl Mi 0=/^l J^ j«« OibLw^. y) B ^^l3;j_«. A) B J^jJSj. 

i) B ijbj/-. BcHpai oollato ^,j> apud Jnqnt, A) B ^b^j. i) ^y^^ 

SiiLij M OjeI ■^ ^^^ ^^ _3jii oUa y Lkjt jajLo i^L^jt, jLj^I b^, 
fiotorm ad tysify*^! omiaiia. m) B yiT. n) B ^^Uc^!. o) y^lji«l, 
tWillJ. ujUji'^I i^jOow Mj o^/^ ^'^^ f'"*''- '^-^T '"'^' rt^ l5j" ij'-^i r~'i ays' vM *^ Efiyo jV^ ^r^' 'i" £j>>5 LT^L^ hj _jj^l^ v^ 

Oi^'L-^^i j-SL— ^ BOUI (^ JOjI; J.<^ ^,AL=- ftBjAjiJLi i;;-.-*^ o''^^^ «AAJLX-t 
^^^^ Cf W^^'^ O*''^ L-^-^-Lc (j-rb ^^IlXji j-O"! ^ oV^-S ^Ci^'/'-o 

5 j^ * ojl^yi j j^Ui jLf'j oJljJ^ jL-Zj ^"j.Li^j ^b=. ^y. L-s-j v/^J 
>*"^' ^j* ^ ^j^ «>"& ^r^ u^ r^5 rf'-sfjyt ^„^ ^t i^yi.^ 

iiJiOj dliJjb LJiy^-d! iUjyi rfsJUj l_j_il yt d^UJJI X_i_.M^ w^yi. ^Jt^l, 
yl i\* oL_^^ 1^ ^5 dlPjiUiJj f.]^\ ^li^' J, iJlJ^* Lj^bs: ^J^t^^M a) B ^ (J. 6) I! j*jJCJL. c) C hnbot U._i aoL> Jj: J-b^ 1^1, 
(j«^M! j:^ %*^5 fjii!! vj>4 ^ jr^' (oo<l- JM JM j-JJ"! K-J-*i 
^/-■iii, .X^-l, ^y„ L^_, tiy^ ^ a^J^ Lj*IlX=-I yb^iJv. aJ jUiil JJj 

IjpU«^ y^3 (cod, t^U>Jjj) ^Lijji ^;:L,.J^ Jji^. j^^ ^ ^iT, ^jr x^jj^ 
"^ ^yj -r^^^i Vj^ ^ j/^LJ a (cod, _jU Supra yai voontor) Ijb 
SjftiS" Bj*iw olj^-j. !*■ s^ j!^L, ^zJj.lSm j-v'S! yjLu *_il ^_c a^tf t_iUi 
y bj£=j U Jji 5jij5 dr (ooil. iX*jl»> tiU_^ (OLUiA^ *j*i ^^liJt5 ^^^ Ji 

^ ^-fr-= r^'j. jj^L«^ ui^Uj y^ ^^5 iujjj K.^*, iia=. i:ji_p. y-jL 

O^^J f^>J' L«:JI ^i^V*-=J JL4 LfJ ^^^^ -'-J SiL«Jl j^J^j o^^l 

f-" t-''^-' O*^ ^+^ L?;|J^i L^.^. Doinde B ^l^j «t quoquo infrn. 
d) C m. e) C addU bjb>. /") B aino punotis. j,) L^^^. h) M ^l^ jUjJI y*'^- (i jL^ui";!! ,A.yLw^ oU^ j*^ »L^f Hj-= v*^ iMH 

Oi=-!j i^jAM' /^t_Ajlj^ (_>ojLiaji- (0* i_jLj_a, ,_i*-w) i-A^^ < j-j— -J^ '-Afr^ 

,_5y>-j iLLAiWl ALfj^t Oo jCc 3^ Lfj ^1 5l ^jLj" |_=^j jL:> 9U, j^.jb:-j 6 

'o y^-S o''*'^^! u^^'^-^jP-' k-J )L.?>A^1 ^ li^oU iXi* ijjjJ Sj_Ac LjJ 
1^. JlXj;^ [-Lj-S JL-=-j c-j ni>Jo- JJ.^ 3,1^1 ftnWllljLi, B^f^l ^LbLijj 

?— *-i |-)j:^ u^ rS^y" '-J'Ali- UOiS-i jJj: jdjax^ 05"*^ *3bUi Ojj.iLu._j J^ 

i^sJiULuJt j_iOj uLji:> ^j,* *-Jl p^^pH?^' olpJi yt 2^1 K^Lj-ji j |jj-i^, 10 n) B jjlJi-«j=-. Doinde B )u_ejj, jU-c,^, ut etinra aupm p. r..(. Tifl, 
Jnqnl: in v, Ap\nl Int. hv, coll. anti. ft male edidi; I. j^jjj'. l>) B ^^IXs;^, 
G |^.,l,j3>;jj-),. Of. Buprft p. i"„l. addit: ijwJ-s^ ij *.ji?.LA-« ijaJH M>Jt**jj 

UjlxJI j L)l qJjIljJI j ..jJuU u—Li Jji-I ^j^fij L^Ij ^'bOI tXj-| ^^j ,_aji) 
Jyij iLjO' sill ^^,,li yi3l ^ UI5 ^,|L»,ty> j_^>y ^J-j-S fLSii il (.^Jh-j 

^"^i( J-^l ^.^ ^^K ^^^I J>3 Jl^UL; (j,UI Ji ^IjJ (Qor. 17 VB. 73) 
^JlL:^■| ^Ut j.^^. k) v^. rf) II jLsiAlSU. e) B j^j, OLp.3. 
f) C om. .?) v^'!^. Doiiido B !v**. A) ^f^^ wi 'il Kx*-, ^^jj 
li^^\ iXJs ,LLc }i t*J.*j jcSM 4) C addit; v'?'^3 iX-jlA-A _^ jw» 
J JSi,Jui (cod. v'j'J))' *') f^' a<liJ- i>^'- ') B O^/^ ,^U*--A.I. m) 
L..«,,g L-fl ^Ljal .,UiY>5 1 ; i •» jj^l ,§ (cod, ^^LiUii*-!) ^^^,Liiirt^! IjiijiXflj. 
Deindo ^itjlj. n) C nddit: jUit j^ j^iXil ujL^I y, njiytJ y. Deindo om, 
ft? ot bnbot 8AE3. 0) add. y,. p) ^^j. s) C _j-A-i. f) B aine 
puiiotiB, C ^_^. s) oLbL, /U^ v/l^ L-T^Ljy i^Lail >-^l ^-^ ^*-^J 
LjrtJI ij;j:>l ij:yt!l ^ KJuE jLMi.!j (ood. ijijlj,) lilijlj cr^^j^ '-f-' iJ-^*-^J) 

Kuic iX:iL*i»j iJL*-.^ Kjlp- SJ^ (jUusS- Ltfij JUyi kJx, T^ cr- t^-r- "v^-^'j Kjr')i ^^-^ fS* '---J a> i.<^' v^I -^iy^i 

e,.,L,^ '-ft»''j tJ-y-J Ljjars- rfLjjJj: ^^l "bSI iJ-i-LJ tjSLit*. jiAJi lN— L-Jj i_A^ 

> ^,,Uy' i:Jlji-3 qUI^ iUoy ^ i!_^' LgJt ^JijJIj '_pCa' y. 1+^ 1^*^.3 '^^ 

fi) •I'jL.OI il BuV* ^.,j.> sjMI _j^' Q^ ,^-^1^ SCiilS Jj: 1,5/3 ^ 'i^ ol->li=- 

!jj-^v-l-i' jejuni %yJs ^^y^ d) ^^.jjAC ^^ ^^.f- 'ij'^' cr ^i->^j* ''jr^*^ ^y'i 
i_jl^' v^' u-^J> *i.-)j:^ ly^ rK'/i jLfuiiJI kUj> j.,y.' ij, iL»l JJsij iLm.L .■■j«5=' (S^ -^Ij) ob^3 S tioti ^1=^ L^; o''^^'^ 4^ °jlr**= '^-^ 
ij^ KXiiX* ,L^I L^r^ l')35i5 iTl :<)lXi: bUJS ^j |.-)'^J^-' -"^J^ A;SU>^1 

Ji .jLi:^;-' (5r jj-JJt ^LI^j, sJ'lJ- Sj^Jif H^!e j«ill (^ l^'™^ i:jy*-?;' J-= 

^-^1. ■ p) n ^wIj, (?) J[^nt IV, !■(", 3 |,4_ac. Doitulo IJ ^.f^ .^y^-. 
f) Ti ...LIxj. JitqlTt ^.,U»J, HOii luetic couricmiitnp a 0. /") B ylL, j) 
prrvincinm Qiiliistiln aid rloacribit: J.Aa*J! j)^ -■-Ulj, :v=-L«JI ^^^ uVL qjLS 

„l5':Li' ^Li ^,,.y' L_j|j L_jl^l '/Si^, ^J^-^j a-"^"^ ^■^s 't^ ^ ^'-=j"i 
ULpI 'i^c *^J ,j^ ij^jji (nort. _j^\>:A*»t. An = y^'-iU-l?) j-j<Vr-^l iji'ij wl 
:::j!;Uj55 iLsjJCe ,j!j-3 )i— iLb 'jS^ SjL^lw "iJ ;jSjIj iijjs i_A^-) iJLjL«J iLil^ 
_..L_i_i' L^JLyJ) X_ij,j-o LjJtXsj Bi\^jtj Lj-iS-Jjjj Bj^il' LSuLLs-I ...I '^1 R-i-r^j 
ft ..jLwLi- Ul-ilj-i-_5 ri^-^ '-^r"3 L")'"'* Uitoj ti^T^jiij , s^j rt^ LAXjiSj 1-5;-^ ^Ij^ ^ yfrili n^j-^l (j«:i, c>^3 j.|b:«:SW ^1 OjL ^1 jS- 

b ^^ ^, ijJI ^.jL-lp. oy^ ^^^Lii 3_^ ilj_stj ^1^ Ls-ftj+i gJj UI3 |.UJt 
j.-x^l L^j Ui,_,) A_wj_^l c^jiL^, y J u-jI, ^ ^-^1 ItLjpj ^)Jij. 

^-Ay^l i i^TV^ '-i-j'i tX-lJj*-. yt Kj^s- JOit *^'^! iiX_ff ^ Kjijjj, b J_j s 
j.,y:Uj Jr i^'^l Ijji J,3 OJi^ ^ Ij^ (yJI L4JI ^ ^yL^ t>UJ^£=j 

K— Lj* yjjAc Ijl i;.iJ:50», ifi ^.|L-JJi' [jiajuj * (_f"jlj ji3*J3 |.LiJI jiyi y)Ji>^=j 
(.,LXv,.^su.o L?/^l5 ^'^Lt |-^^!;^J "^i yv^ (WH* u— ^j jL-t-iJi, jL_j-jyi 

[jOlw^l^ lj:^_5jl i!j*_J^ (cod. uXjLLwj) iAjLLj a Q.ia=- LjJjij iJilji^yi lJ 

LjSUfl j^vUj Hj, W ^;,..l=> y J^il f^lh s^ (cod. jj~=j) jyi-i a iu<^tj 

l_.jU^~^ U~^ L"*^' V^-^l L)-4^J l3f LLj 1^ ^yij ,_iyj^ j^b>. Ljj, 
■^5 Ljjb- lj_^ j.jIx«>^Sj ^I Jjj lij LfUa=- ujp=. lAJij qjlJOI v^' '''fV^ 
(_i^j i}*=^j Ijij-i 1-^1/ iik>j^ _j^' Oj-" ^Jjii ij-jij ^l ^s-Lw^ Ij iJttojJ 
y! [jiXifs l_f_j ji ^j vl-^-*-!' j^-^?-*' j ir^L-E OS ulij yLLu*^ (j--y% 
bVpjJCi! vXJ'j flf ijj.^. .;^JLv iXlc o~*^j Sv**^ kJX iSr x-i ^'iS-i ^\jh 
i^/i u-^ y' (ood, jiiLi*) OjUm L^j JL^^ ;jU-i 1^1 ^ jjLui,. 

o) om. 6) B il^. Pro lj<!>5 0_^3 (^tji'jP)- c) 0_jUui'. d) B ^Uj. 
c) C li^^l. /■) gJa.wJI. g) B om. ft) B lhwoU/j, fort. y=xj, i^U/^P 
iA=>!5 j^_j>. t) B s^UJi. di ^LiJt ^^^ j.,y<i^^^ -ijl ^^ji_.vJ| „ i_c^- "^5 i^^jU-jJ^ !jL==V? u^r^-'j 

■<*^ lilr*' r^i V'fr^ '^:-:^ J^ [Ji/'^J L^_Ti LILe j^WI /lylLf! j_^5 
U^lff .■^ ^=^- ^5* i«yi KjU J^ BJ^vi J^j JJ^ O^jij) (i|.IJ4 yjiyM 

lyi^ ^3 f^,^fA^ i> t'^y! -JJ' i j-.'Jb r^* '^y^ r^ii 'o^y^^ 

i> r'j-Ji, J^iJOjJI yjLftJ' f^\0^ Uu^\ ijiaxj j,^ JUU qf\yJ\ } N .. a 

0._i_C J^ JjL (^.XoLit ^pLoJ (jLiJt, XJjOJ jJJJ" Jjlj Sx^ iLiji ^>jlj 

jJU'-i!_, (i ;JLj_oJ|j ;ciiL ^p^i vW^ j^L-^ cr " J^/* ol_jL*^l U^ 
UJL j^iUtj a^i^jylJt y^3* ^Uitj j*^Lx)tj g=J^i;Jt5 w-dlJS- :4^i-?if^l 
2" J^^iJI, _j^.^| ^L^, JjJi^ Jj^!, yJj.iyiJij Jjvj^hJI, ^i^li-JI^ ,:w^l, ") C ^5j=^.. fi) IJ Bino punotiB. b) w. d) oni. «) B oiii. f) C 
A) B iCjbU. f) vL^^'^. 1) B ^l^^ ytji,^. (C ^Li.:>^3). /) B ^.,L5=.j, 

3) B Juy". i) ? B ^U*;,. C hRec ad L.I3 nra. «) ;^^. v) B ^UJI^. 
w) s^5 ^oUiOjJiJI, Doinda B j--.A=-LJt, :^'^i^\y, g^i^W!. w) B 
aino punatis, ,j) It ^fftij/iils. Deinae B ^,^-41,. Tocales addidi. lJ^uJIj J^LLJI rfv^^I, c^xJ^j, ^,sO _L^Oi j.,;vJLjCJt ^j] 'it^ ^.^ 
ff/"^-,Ulji- iTjl^ib- j-JLi'l,"^ oiJiLudJI, Jlij-Jli >_lbli, esjUijJj jT^^jj j'^^-'^i! !i 
fr/^'i jj^['> ffo^i r^'s o^% ['^^■^Is }-S-JI fJLiUj j.^::iil ^^ ^^^j^^ 

lja.fr-> KjjjjLw^oJt xjLSJ.' i-j'— f:-^ o^-'-*''^^ cr* f-^Hi * »j-«i-^j ^-i^v'J! ,^ 

J-*-.: J^'" 0l,b3_ilj S^^l, j---J_jjJl5 ^il;-^-«^, (J^Lo^lj e^;^'i g-lj-ii^ 

^■>-JJlj .,.:J'aJI j'i„iJ! _j_ii ^^.5 sjji-s^t, ^.jUiu-jl, loljj'i!, oKlil^y^t 

iji:0/jiJlj jjUii j^j )iJ.!Sjj jt-iu^i ^Jlpi j.j^i C /ui^rtJ^i n^^' 0— yj' 
j^yj; f_JL-iJJl j_j1j>, ^.,iyiJlj ^,^1, i:j>.p-^lj, w^j^j^lj u.=Z^l5 Jj^Jl^ iB 
_j-A=j xliAiiJi j( t_>i jjl L_jLfr3j iiM-Jlj o'lA^Ij ly_=._JI ljUJlJI LLi^: ,^ 

.■jli;, i^^S ,.^., ^jLUI g-^)'- ^5 caL^ljJI ^POj ^.jU^Jt o>^s ^) a eUJ ^y g) ^j. ft) II J^bj]l,. a jJJij (B aiuo puiiclo). 
i:) C v::iUjl-='JIj iUj'i'lj. I) viVA^lLsiJij, m) B diiio puncHs, ut (iiioquo 
Boquons quod in (lofiidci'tttur. «■) JijySJI, 0) B sine punctia, _-.-"Jj. 
ji) L-ijfwJI. j) B £vJ-^/. r) H yoj, C jlj,, .?) G Lsy!li Uojjj. 
Boiiide B j^^Ji ,.j,j, C W.JJ ,.j,5. Oonioctnrll odidi. (J J! L-Ji i. q. ^UlJI, 
«) B ^.^^, y ^^,. .•|.,i_^j^5 li^W-JI ^.,L_L^t, nl^I lj_£_5 ^^l_, djy^^i UJLilli ;tj_iJlj 
Oi^^'j ^^-iiiij gjj'JJ'j >Jj:^'j /"j^; ^JiOiJij lW-J's ^ii^''-^!* 'jlJ^Jl 

ffj^' ^«j5 v'^ h^ (^'yj _;iii^ cr* t'J^ 5^ y^Si r^^^j ^^^^ c^ 

I" ^,j:=^Jji .tJLflrf) I'ljiXw^ „Li_ii)) ,.AS=lJJl V^J lAs/s '^^ys j.->-*"5 7»qj1>Lsj 

j_^i^bs-aJI yy, iUJijJI jjuXiiJI) Kji-VJ j^Jlj i;iy^^+^^ vM ^'^j*™ o- " iV-*^.S 
.^L^! .v^t iil^j ^5 Sj^r^3 i::,U<^l5 s^jJIj* o:\i^% ^U^ |-^UsJi, 

•:l,\J^\i '■jj'i^^i ffj^Oo's i^j-^' IT- V^ '^_>^5 '■^A*=-'^i5 v'-'^ls ff-'^y' 
J^% iU-.-:Jt i>JJd! u-J^ ^y, fjj^. Ui^lj wUij p-ii' pj u-yrVr-5 

B (jiioJI uLyJI ^-< ((■ tilLi^Jl Q^ ^-S-^y'' '— ''-?V>*"'j ''' '^'-=y ij^s fjoLx^js^i 

j^^idil MjJ5 3Tii>o~jjjj \lj-ti Q^j JUiXs^ij (j*J.,;fUJtj t-Jj-r-^l; — ^.L^-JI CJ>S|j 

yolX-j jjfj fta j_^L*\^5 »n mU/j yJjj jl^bj a ^IjH'-*^ j^ "^S ^ V i)-^'-^' a) C ^IJj. i) B ot ^^«>j^. Ad aeq. niurg. --.jj^l. B om. j^^jjJ^. 
1) B Gt ^i^^yj. rf) B ^jyJl,. e) B i-jUoji-j, ^.iW^i-j. f) n 
lylj, C oin. g) C om. ft) C jj-^bLaj. Doinde C iji-jj^lj iJsjfJIj iji.jvJI), 
!J B ^ji^JLi--^, jji-jLLnv. "Vidotiir ssse Porsioum ijijCi-^. k) H sino 
punctiB, C AJi:i%. 1} C j^^^iw ot i^jji! pro O-iil. m) B q^-^-jJIj. ») 
jjij^j. o) -i^^. p) .i^ilLj. g) wi^ij ,iisi:u^. f) B ot 

jj%. s) a iiyLiijiJi,. () ^.j,oyij. ii) c (lyo!, u) p B tiUyAj. 

DGinilo ^^^'^^y If) C vL?\t^«' o-^ li'-J^s v-S^v'y'- Mo't " ljLS aino arl. 
X) B ,^^^^j ^.,IJ., ^^_.= ^^\^. y) ^-Jli, a) B _l^^, 

„ij ^-J. Doiiidc li ^.jljtj, ^^Jja. aa) luMit ^j^^y j^l^^Lj ^i^JJi^ lA^j uiLiJI ^L>aJ|5 ^.j^lyi ,^^^«JiJ li, c ijLJI ^_^^ 

f.\-~-j (^.jiXjj oi^ ui^^jjj f g^^ o*^^** ^ j^ys rJ-';=^' 

fUjiJ3]f, ^ u-i- 3 Ofliw^, Jf^l ijd= ^3s}jj ^1^1 y-^j 

jOUyJI SijLij^ ^I 5w*j J-o- j^jj |_ys:\liij, jAj^j, /"(jr,^ siiJI ,jjLiw5 

^i;^~^5 f^ V/ j^J' (J>r^ Oi-ujJIj xjoJL:> q. (_^U1I i! tiu U Jjil^ kI^bJI 10 

Ijf i oij3 jaS joj (ti< 

a) C om. i) B ^ylt, C jj^j. DBinfle B j^Uyciitj. c) D furto ^jLiJI. 
haeo om., sod fif. iinn. aoq. rf) C uddit; (u^UiJI) |_^.LMJt i^^Uj. e) 

^lUi' iOJI |,,t 0.,;^4^JI J^ JLiU wj) ^^ y.>M^t (ood. iJw: j^ uUJI) v-Ue 

,1,1 jjjLwJ (^a J,**:'j &«jj^ll aj,J>3 K-.-;0 L,^ i}jt^ ^3 ^Wr^l K-Ji-ijI „LjI 

oJly- i,l S-^. u-L-H^li 'yjC!l i-lj -^.^^l, j-=-^ il Ju^. ^)-0i! ej>^ jOJ.\ 

,;„ffc^ii-li jLii. jj. Cf. Qa^wtnr II, Til nit, eoq. f) B sine punotie. ff) In 
B laciinn, h) Sic nut qLcjI;- In mnntibuH jJLJI loeus qunorendua; df. Ihn 
Uauq, rj, n soqq. Pro jj fovfe 1. iljJ, of. Uafam al-olUm XV, 7 _,Lill |l», 
G haoo lio habot; .a-^lj -.j^iJI .uU^ \cr^] rj^'^^ j-f~*-^' j-^i 
o''J^ O^s L>°)*=^' jjLiii-Jo ,^3 ftjJI L,i.yj i)-^'^5 r'^J^'' ^'""^' •'^'■^'j) 

K^wlj Xiiai.n i-jOLit* |_^;J*\Lil_5 jLjLijJ ^1 iJt+J J--f>-3 (coil, (j^jfi^j) y;(:«Ujj iiA^iJi j^Uij lJ_j' l. ya i« ii^^Iii i^jLo' y jl^j ^oib ^ ^j y>% 

S Jj^L i !;y.,^aJI iJJ-c JUAj, (j^ ^ * A^j, c i-WI J^ "^5 6 LJh*'-*^! UiJUtj 
3^ j .X=.l Ji' tX^j sl^y] iU-^l L?^ US~J f jLJii' V/^> ' '" li*^'^-^ U^J^ j-f] JU U^ (ood. j-^) yj; ^Jl ^1 J ^1^ ^ ^Ju.jj j^l ^.jl/, 

a) oni. 6) C i^^*^ j, siJiJI ,^. c) vs-^ omiaBO doimlB lol 
o?^. o' ^' ^^*^ ^r^i &V*^ jl -^J -il-^ ii J^j i^ f^-^ U-^r^! 
(I. l^jjj^,) bfJjJwsr. ^li jjjLu^ 5| ,_;j^^ ^ V^^y^' ?) C pro his: 

iL^^I .^ix^j, tjriyJij ,}.^^I. h) B _p!^. Z) B j^^j. ,„) o:-/lUJj 

J*^"" U-^/"i ij'-'i (J^^jl-^'W- iij om. Bed hnbet; j_^,_-Jij ^_Jj| _^j 
LiScU Ji (l._ iC^L^) }Uf y^ .y^iwJI jjI Uij^ ^^j ^LiJiJ' ^ ^^JjtJt y^j5 jl Ji^ w^Uo V^. sUJj's J*-I (»p:l jf ,i ^tMI u-i:?^ LjX^ * 
uiV^'^lj iUUitj u*-AJ;ili |_^LaJI jJj^j niwuls t_^t I-3J IC^ ,tJj (^ JJ3 

dj-ffilj ijJJj oji^"^ "Ir''-' '^Jj^'s U*J^ Ju:U> .i>-jl,j v_ft-Li- Q^ ILil^Jdl 
0^\ Jwo *^UU! i^jU^. 'uJjtl! BLJUJl 3j-*xJ5 iU>jXalt iL:^'^! ^ L*J| 10 ;jym ^\ j. 'U^., vV^' -'^ Jy*:! (<^ CT+^' '^■•"*" J^":! *lil ^^^ ijJ 
a) pro his: i_f~J>^5 l-=-j v-VfWL<; ij-V!*=-5 U^"^' fj-:! ,_ylsLiLll lt-^ 

oljLviJL. uJUs* xyr-jr^i j-^jy-" =' j^^"^' V=^ '■'^j% 'J^^l fV- '*'^" 

^yj ^.,5'yy l^Ui ^U Jjiiil 4 L« jc.:^, (t. .;;ilja*JL). i) B ^i ^^;,.uC=P■^ 
i.ju^-:<;LX^i ^. TaxtuB mancuB esse yiaetur. Of. C. e) B 8. p. d) T! 
JJ-i Q,. ^) n ijUil. /") C hiioQ Bio hftbot: (^y^ii^i! i^jyij il^l i>>j 
■^j ^.j5-Iukj ^ ^jj ,.j,5 (.'ij-^^^^ "^J oj*^ _jU?i^i j^-J'i ^^fJ^.i 
^^yj ^J^-VO J; i^L;Ji oi!~^ c)'^"'^' J-*^>-' r"^-*^^' w4^)5 oy^^ 

■^i, 'U; ^^' ^ 4^j^j ^-cljj^l ..i^ J^ x^L^I jjj-i o" o^-"^' 
L^>by--Jt [.lis OiiiyJI Oj^5 i"^ "^ ''^' r^'-s '^'^ -^ u^Lmv':^! ■~Ai~-^l ^ Kjjb ^^^-^1 i^;^' ^^' ^^ jidj jjjL-^ Ul JL.»_«t5 ^C^, 

bljjj ^^« ^[jj, iijUbj) hI^^L i^cJI J.i>i o'iLs^il ^i j;lVjj .iJ--il J; jfj-i 

tjzji^' sj.-? Ji* rfj-J^'*' _j!j--'3 DV^jl^i sjiji CpibJLii aL-Lij uiUii ^ = ^\ 

S r*-"j-* o-^ _H~^ f^J> Sj_L.=- jU ^jaljtl uaj(-J ij B L\:p^ u^j'Ji ?-=-} lie 

^yUJ' lUii ViAc Ljli ijLxh^suu Lilj d> ir="j [jVH^ y,^ f n^^'^^-^ ''^i-'M 
^ iTA^j ^JL^ i jjJUllj j-f-' )i-J-^ 1^=^ J^ AiiLi-u iljj ,P^ iJLjLwJI 

jd=.yi Li*_r=_5 Lj^^w^i Qjjij; ^ Jifl LjJjij ™LaII «j^^ J^ ^ lOAc ^^.,1= i 
iilj* ^j (ij ^jtytil ^\jLL)j tiJXii' (jaLc, cLwi? L^.Ac ^5^' li^u^ Uu ^iij 

16 lii A^ !i~L^ 0«ja itjjSJl Lp.lj lXac i_Aji^ij:j* ^ .yiJI c>^' CT " -j^ o) B jj:?^. 6) Bio B. c) B ^UU. Deinde ^^>j^[jj| ^ii^,. d) B ^^Ji. 
e) B -A^iJj. /■) B ^^UlSo, pro bie: LjJi Jyj" J^J* jj;L™a; Jui™), lUjI 

*-^J> ij^ Lf/P' tU^ l-^J ;^j JliAjb iJi^j Jj; i::jj!jJ _^jjL-^ ^ [hLIIJ 

Cf. supra p. 1"I1, 19 aeqq. g) B ia1»j^, C J^j*. ft) B ^iixj. i) B 
Jj(j--«'lj. Deindo Boll. let. Ffl" vidatur exoidisae: J S^JiS UUi'U, .^ii-^ 
J.jjLi«, ^_,^wj ^ )L^j J^f^. fc) B Jj-i. Vid. Int. mb. I) B .J^-j. 
ni) Sie n. ») B eU*M.J. yro his : S^S' ^ l^u. bJU ^Lfil ^li^^^J, 
^5 o-ri^jV^I ^f *--* V-«^ J vu^-o j^' jj^l (Bio) jy^ ^ ^^ (aid) O^-l/i- Sfi^SU u~J y^ 'fi, uO'L^I il ^^, ^ „oOJI also, K^. 

»i^ i (;1Iji jj; ^,, ^, u. ^, l^^ j^j ,m, ^ 1= ,^,^1 
Ji t^ ;fi. ^1 u. .,.03^ j^l oly dtu „l JUL,, .a. ^ ^^ ^, 

t,Li!/ alju.j ^,iu^ f^^jt ^, .Ai^l^ii. jii„_j ^^ii^ ^^=p•;^ ^-i • 

oBj&, (yL.j„ oli„^ ^^5., j^Ls^ji ^_^^ ,^,^1^^ j^ »,jUl,l^ 
■V^r^i "a^,i ali-j ^yi-j «U!- ^j M/ jbu.j ^^ii^ i„U3i ^, 

L.»~J fj^i ^3 ».^>f J^ j U-i^* oU«j Jl^ B^iii. ^^ 

oV^ .XJi ,.Ji^ ^1, ,^^ '0^^ ^ j^ ^ ^^ yj j^^l ^, ^_^^ ^^ 
il i-- J» vlj( ^_c,u. J^j, ,m ^^„,j3^i, r.^_5# ^isJL* oijiUi 1^ 
»Oiiy fc.^ UIT .^ ,^ ^^' i.,u!! ^1 ^ ,^^g ^1 ^^ ,^^ 

«i,ou.! ,^, -J! i:^ J^i ^^ ^j- L, jB ^1 ^^ ^^jji ^ ^^^^^ 
Uj i>xi ^;« i J>i J. Jji ^ _^ ^1 OS, ,u. oj# L j t^ It 
L-ljJl jJi,;^^, v«i- i:-l- oyii Sj,v»i ij-i. ^yji j 41, jLj ,U| 5U 
i-*j^, ^i K_^ ,^^ ^1^,^^ ^ ^i ,ji^ ^^^^1 ^^^^^ _^yj^^ 

..,.,mto, .<! 1. 3, i„ fc,i,l.„nl,.r. S) B j^ia,. ,, B ,m, pu.oli.. 
If) n „,=-^, Cf, I.t f1. .e,, Hn II. rV. ,) B ylj^^, /■) B ,^L.. 
J) 11 ,,l-,U„, ,.,L.i,J-. J) B ^U-a,,^. fl B ^.jL._^_. HI. ..,„1I. 
oi„Mo,.„t. i) B yUv-j., J) B A,!-. ,„) B ^^b^ ,) B ob^ 
,. ^,.. 0) B _^^j, uSy. ,) B ^ ,. ^iJi. 5) ^,^1 ^, 
J jjl ,^ il ^ ^UJi ^^ (1. il) J,. ^,^^ J- ^^1 ^^. ^ ^^ 
Ouy Ji .mij, (,io) ,Uil,y. il. r) a AiO, ^.jiAIL. .) om. 1) 
'~^^. ^ u-/>j «^^ ,> ^1 **U,, ootoris omissia ad iJ.iX,5 (p. m, 7). 

») B ,iy ^. ,) B ^yi:l. ^VJJJ ^^1 yXJ ]3i y.LXiH^ ua^ (^^_ii Ki^l ^^ ;^-"_;i ^ ^LJU 

C/J ^jjJI jiojil J^j ^Ijjilt aUJ J^ !U1 55^1,! _,LtJ^JI L^uiJs ouJjjJI 

' 2r*-^J ^rA^i^l e ^ J^j Jf ^jj:^ J.AJL ^t^djl ,^lK.f OuJ^l 0^1 

Jl^^l ^Vissj, jiJl Jji. ^1 J.,, I ^L^U] ^^ ^L^aJi ^^i_,^ jjj, 
f JjiJI il ^.^^ j,^ ,xiJI i x^, ^Ui j JJJI ^,1, il _^-;, J 
ic^Ul. ^t^j j-^-j-Jl ^. L^l jjja^ ^i^ij jt^ xij^;jc*j alLi* lfL^-. ^^ 
-^ O^j vL»3l JLb ^jlillj jL+j-JI ^i Lu=^l yl, tsy^ jff ^j 

IB L^Jjj iLJlf i^ li.«ai]| 4^j I^Liuj ^^^ ^ili jKjfcijI ^ Uj tij J J^Lw. 
'Ul.jj-ij i.iiJI i^K IJli ^iS ,t^ ^ij j_„ij ^^j^ J j_^,^^ ^^^j^ 
«V^ rj^ =Ut hjLj jOj Jj= u^\^ ^_j^ BJv:>t5 ^viii u3a_j' \yj-i^ 
K,^! J^ iUI v^iia Kl^il «ij» Vi J^ il i~^ J «ja<i J yJ-J-t 
U-^ L-^*-J _r^T gsii- L«i_)t iLi_i^t JjL^L, ^^\i m^j[\ la_* ^_^j 

so v*^.i al^yi jii^j LXLJt Jlij _^I !j^^ J^l IJ^ j^ "6^P' 
l(i5b. J^ jjoil ^j sjyiX, tj^lj ^_UJ| j jj„u» ^j ^^!y^| ^i 
iViM il v^lUil jjJI iL ^Ji 1_4,5 Lf^ J^ii,, ^l^L ^ySI ^ oj^ 

a) B i;feJj4l, 6] B p^>l^. 0) Bxoidit Tooabulum e. g. ttii. rf) B 
iljJJI. Of. e. B. iBt t«, 5. ,) B .bo puntlU. f) B ^s^.™!. j) B 
^J>^, A) B yUsu. j^ et deinde i^WU^j. ») B Sji ^ ^. k) B tUI 
yU, I) pro hi. omnibu.: jfclUl ij, jl^ ^ 4jl, _^ ^^^ ^_^, 
V^ 0)«* ^j f^^e ■'jyA ^ »') B J^yi .A» ^^.^Jj, ») B jjjjl. j^ 6 ij»j|Jj;^l u-L-JiJ' >j' .i^^l Ji^j 1^^-" Al a^UJt _^j |.l>ji yiJ^ls 
JJJI ^ HjA^a' olJlij >-f^ ^j juX-J" 5L- yN, eGUii-l ^I^ ■^ly.t AJJ 

Ojlja* V>:^iSdl -.yj 'W^l ii»j^ plj^i oj-l" 'jL;*^ f-"' i}-^l o' JLJLjj 

>L ^"Ji ftio^ ^pti y, Ti9i>ui i^i-0^ JJJi _j-+-fc> J^ 1^^ fj-i-j' I" 

UJij (V^vOJI il ^U^. ^^j-«J=- JJij^oj jj:U^ ays', ^^]yi'i\ Aj/*^ tj-Lu' 
I n 1 a tj [_5^| Ll^ptjJl' tiy-Jlj ^"IJ bU^I JLSyiJ Jli jjrf (J.C j^l-^AJ i^/^l 0) B ^!. t) B (jjIj^aJ!. e) Motrum nullum eat, Of. JK^nt I, el1, IG. 
rf) B flUL. I?) B i_Ajn^j. f) Bi ra»rg, TextnB j^su. ff) haeo bIo habet: 

»_^ j^lj ^.jyili (cod. j_^,*^') ^c**^ g^^ c5jL#- ^5* *^ ^V*^ '^5 US/J' 
^] ^ «^\ wJJi^J iUi^i- S-i=- I^J^j ■-ift-Ji ,S *^! jj^ l'^^ V^^ 
it^i,All iii»lj3l K+jaiiJI .:>i/i ^^'^ »^ '^>J3 1^^' '^'J ^-i^-^ Lf***^ -^ 
JLSj (1. i)^) Ji» *^ (nn 1- J^^) Z'^- *^ yj '^ J^' j^ [f^^ '^-' 
;Uil K^. A) tiW" j. i) B yi". " fc) B ^^5/^. om. Of. supra 
p. r.., 1 BOq. m) Bj^ et ftntea ^^l pro hia: UJ Si UJ>-< *!»;' "if; 
ttljJ'j (cod. ^y-f^) os/^ l+l-*lj ^Cjj ^ J^i O^ ^3U«jj rj5 
Ull^ ..iswUJI QJifJj |.lIJ1 Jy>05 ,w«>Jl AI |^L;?-Usr. (^G^ L>Jy-.j _,^U^ 
^y *UI J^ jjt iij+^! slj^l J^l cr- ciy^^jL-^-^V^t jlv^l (marg. Jjii t^) JbLb lyjLwjJI* Q^^ w Ofj^Uijyi Ji« Oj-I iuljj' J-H^ jjjLw^ v^'^?^' lW 

l-j -A-^ oy^ J>^L«^j, JJsA^ JU>, v-^CCJI jyj-^jl;^., L?t^ uij^. Uj 

*J olj-;-=-* *-i-^ ^f' vji Ijl ^ LfJ ysul ftwj _j^ i^. Ur gJII 
i^ly!, e ^1 XJjJ^Ltis *L:?-j Jlja.-^^^ dJjCi iU,* j*iu fl^^U^I 

Lf^UJi jt^Sj Ni' *i*>iJ Tv^^ KJ--JI Q^ ("jJ li j-fti^ mJjoJLj jjioj-jt (j-»3-j~*J 
_^ 0.»U-j W5 tir ff Lf***^ *' (*W ^ "-jits' ^o^i'^j*^-^ li*^ ^--*^ "— ^-^ 

j_i_Ji ij-JIu S M »/&. jjJj; Q-j i;jy*^ [J*!, jjJi j-P jjJli' rti^J j-ys »-s-* -^^s 
JjL L_w_i U^* cnXUiw Us^a; ^, jjlf »_Jl JLitj* JJXJi ^ pM/^ [Ljl LjJjJ'lj vv^! [J>i\ji- y^ e.^ 5J-. J-= jyiU^ ^/d>l U-Jl JS _piPLI' 

a) B aina pnnotia, ij=i£Jlft. 6) jkiLi yM, SjjiJ j^j ijJ^iUJl it 
Lg-J5 Bjl-anl ^- l*r gJI! >i.. c) i>!ji. d) B ^ijb U,. e) In B 
laounn. (yid, infra) hftbot ^^ iiJj=-L£i. f) B ,jI.05j*jj et in marg. J, 
qIjjJ^^ tW^i- y) pro his: ^^ijj ^ ^jJail J^ijij' f-i^ u-^-j" OsLX-yJ 
"i v_i^ olji'^j*^ fu^jJI ii)-lJ j, y' ^ii' ^j *_xj i.^>MiJt ^i3 iU^t 1^ 

^l^! jy, JjU (Lj, jj i:j>.Uj, gjj_^ ^ya^j «.-.jbpi JLyJI ,j)J4j ^-JjJI. 
fi) B haoo om, Deinde hnbet oijU post ^ij addit ^% n) <3Jb\. 
k) C add, -.Jjaj. I) ^yi'jli (vE. t») add, Uiit. Pro ^C utsnepebj. 
n) C om. 0} tOJU *J JLJLi ,^JjP ^ yjJI ^j-Jaj^. p) C -Llij,. 5) B 
j_jJt -bLj (Bio) J^ »■) C Oj)^"!!,. ») addit! JJLiji ^J,. U^ ^j-jj>j y^-JL/ <^% iJac L+fcJ! ^i sis. '5t^l UjaIj! JUot yJ^Lj 
;jjj* fa*i Mj-t-Ss li^ LxL>i) jli Lijij BjJ=- fjljT U^ JoajIj idJui. lilij! 

(jyJI A-iS* jjtl vij^/- ^Ji=' iLjtj »)J1 Ijj^ai Oj^l ^ JuLiil i^iu ^^1 

df (i ^Jji* j>-*03 Sit*. Ji -.*}/• ftl IjL^ ^Ai=» 

ijjjt^ e I -L^'Jji s^LS-j juJj t*Ls^ L5J??. U3 * ft j_j:AiOJLtuj ^jiu-siii^ iju-j-ifeu 
fl«Jj;>ji?, K.jj-«3i-5 i}-»l^' i^U—^suu m^^iJ' i^) fLjLwJ qmiS'I I->*>Jj u*^ li 
Piys/' O^ ^^ ^5 S(»(;j.«=-! >.aJl4 yUJj f»_i_i ^^5JfSJ ?j5'-^~«' a- 
_,j_;Lw^ ^\ ^J Lsy ^i 3(*^i /•'■=' ^ ''^■s ^9 -^^ ^-^ o^ r^ 
liy^ Ijjl^ Oiii tjj> J^l ^^^ ^^ ^t ^j_r^ ^jJ»iM h cr"-' ^'r! o^>^ 
^ ^.,1 ^\ ^^\ ijw^! is-Lj j^UIj sl^-rt-^^ "J^' yr'i^l I'^-i* 3-^LJi^ 

^\^\ \jo^_ lixji*-,^ <«yliL, L%J^ liUJ j-i-T (.:5U3I y^_r*;, J* i^y^bsuirf, 
j/ u-^ iir '^'^j t*^. o' VJi a^lr* '^i^ i^^ "r"' ^>^ ^'J^i a) Addidi ^. hiioo ora. (Cf. Bupra p. H.s), 6) B in hit. ,J-toiu J-^^. 

d) U(J lU<xJ3 jjljki J^_j5 IjLi-t JL^ ^3j,yj iu>i-3i^ JVW jj^l -^l^ 
J^Laij ^ly.. e) ^LJj. n g*«iJ omiH80 Ul. j) ^LJt. A) B 
et C )jiif^. Deinde B l^j. C addit \o^y i) ^^jw. h) B Lf^wy^ 
i^LwOlas^jj ,-«i.tt3oj. om. ^'.MjJiSo sod addit liy-tXJj. J) om. B -L*-^. 
Deinde ly^ |^UJj omiBBO doliide llUJ. m) ^^LmJ. m) B |}by>ji^. 
0) addit: Ji^s j=T ^^LJ _jjjUJ ■JS^l^^s ^^Is- P) 3_f.. j) 
|.yjCJI y>T ieqq. omissis ad aJj ,jL«Jj. f) K^Ws oUU'. (B Bine punotis). 
a) b!^ ijUJ ^ (ji^jt ^yi j^^^*^ ,_^j. i) add, ("ILuJt q/jAj^- !'>-» /jjJ' JM-i ^Jb^isuj; lOii' \^fxa Cu oJj«jSI 5 ^^i« ^L.1^ 
^y.-Li:aJ _-J«j SyLJ IlX^* JUi i^^^^L^t ^1i ^ JLUU ^nL^i ft^.,L«J 
JLiu J^^ifjl ^' } IjJjjU* gLoJ »qUJ 1X», JLii i'iiiifi ^ J 
-^ ft^yUJ tj^ JULs ^^1 ^' glUi aJLvjJJ S,;i^ ^^UJ tj_i>5 

T^j^ 'Jj^'j u-^j" ' i^U^Jj i^_^ijL~^I (^ "T^T^y* ^j u^)-^ yLvii L^t 
O^J)* O^J 'J-'J 'ir^ O^-J OS* jLiJI g^ oL-J, Sj^ yUJ j^ 

.0 "tti-J^I Jj-ii^ ?j« uyj i|J 4jlj5 ^j^^jl ,/,! ^jjjlu j_j- ^,^' ~1| 
j4i« 8Jji iU: jiUbb- Jili i f^^X^lo ^ ^,„jaoj ,^ „^, ^^^ji 
JjLw, »_j ^,^j:£( ^^I ^UiJl ^J^ ^j rL^Ls- u ^^ Ui^ 5*Zj L^I 

fbbsi ^1 j^, vLJi J-*, _,oOi t„ ^jUiii, ;ja^;i ui 4, jjij ^^LLxUit 

t^UJ, <«jr) "-s-Jj' .dJJjs-i« f^^ ^j/f ^^yij lUUllj LjUai 
iuJI IkjUm bJ^ j^. yL-J »Jj^_, JJ.^ ,:cL«JI ^^^,^1 ^jiLiUl 

-^^ Wr<JI rl'^l i^ijj fJOi, lU^i. i1j> ILiixiJ ^J IjLm) J^JUj o) O^JB ^j»Ui. i) om. 0) Ijj*,, d) B ^.,^1. ,) a J. f) 
l^'. Delnd. B J. () pro hi. j^UJi. J) ridlt: tMJ,jjj^; „l ^ 

ijf»MI O' V^.f J-/- «) B .toe lunotl.. ^^^yl ,.i p„ ^^^, ,) b 

r) B L^ a». ,) h... om. I) aUJI i „■«. ij ,xo„p,i, ^ ,„p„i„. 
..ribitar i. 0, «bl ^oy, B ^i^^. «, B ,lno pu™U.. ,) B iliJ^I, J S^.jjj.U^ijJi ^ ^jyiM3jtJ^\ Ji |. ; ,jLmjI. 1 j„, A,i i _ i ~^j v'j'i'S jj— ^5 wA-*J 
i>*'3 oVj^i i.jU-*.su« J,i« dJLyl^^ _jti)t u-^ ^^yi!, e*|_y^ '^ ^ »jj|;i' 

iXI w-«>Jj* yiSI jj«_jj ti)>.i-J-' A' V-^ JdJLt ^ U j*5* ^jjy^' _)^L.^^ 
j>*-iJi i^-o ^.^\ l_«3 iX-Jj'" ..-AAit ^-Jf-E ^Jjs fc-i-»5 ol-*+'=*' ^^;[fr*''-l 

'ui jLi ^.,ljO^' 6^*^' "^^J*" tlUJ/j i_aSUI! j-a-X Jj:* oLujaE g^i-j-J, 

a) C J^s;i ^^ ^ U JJl i-U-^l ^ij U (I. tj^ii-a) _^i f.^. ^ 

e) I) ^. fi) [loquitur in B iu.L?\:> ^>t^. ^) haoo bio habot; jjj*t fl>:>3 
^iijU-v' J' (cod. Ooy-JI) LiiXUij*^! J jl^ >3 ^ft«o J i^y-ol ,J.iiJ\ 

J.4-W ^,,U«^U-s ,:;>^) ji-X-I' (j-^ il^ls ''jb'/' -3- /) oLfr^"^ '~^3 

jHj. ./) C om. (IJ ^iK.^b:). A) C (sio) ».^jlj) JLtti- (B ._**s*j). J) ^j. 
t) v^y=. K^y^^ij i^^yi^I 0^3- '!*>-" W-ft-i jl^*^ v**^' J* 

WiLaoJi. Doindo C Oiy-^. *>) B »ii. oiniiiBo ^yJ. p) habet; jj, ^vlj „j!j>M ^B «jaj ijyjij .:;.^, O^jy?' >■*-" EJ-^J 0^5=^5 pU-iSU. 

^l.*^ s_.LjL^ :Ji^ V^^^ '^/-"^^ ?5'r^' ^^'^-Vr'j v--J> l)liJ>_^l 

if 'i-^ o^j>« ji^i ''^^ 5^"^ -i^i o-f jy JT ■■'-^ o^^'-^f^' 

•,>ir.Ut »!(■ fJsyi IjJ «LU c^ it sMI^-^l j^ ci-oj uJ^ „jt.^ 
O^J^i* O^/ 'J-^'^^' »^i oUai, I^Lib i! J^j ^ fAv iLL« o.^! ^^1 

"i^l<«?»» '-"I -J^ JJI* J i^l i>=^l Jjl* J i,^jti^~^l v.^ j^l 
^ U?^' OU^j ^^L=- i^jtf ^j_J »_ij| ij«i=^* iJ^j^mJI s^ ^U Uii 

J.LSU il eUIl J_>j r|.ji! jj, a« il ii,jj 1^ iuba« LjLiil jo^j, 
" Jf A o-^ -*»• "ilJ^I '>-^-=' i~J^ '>-»»/> il l^i Juli il ,(^y,iu,j 

o) B J^,. i) jull Wj^JI, „LU JS luU! jjl ^ ysc d^yi, 

^iL-SI jy«j ^ iUajj ^>j:. BAna erat Alia Amri ibn-al-Laith ; vld. Ibn-al- 
Alhlr, IX, ... =) „lj-L=. jj^ il „b.^ ^^1,. g, ,,^.„ 
j**^l. e) ,j-l=^ ^. f) B Klnu punotii. Doinde b,*mJ. y) B Iji^j, 
C lj£o. A) B Bine punotia. at acripal. oni. t) iOj! Ij-J:=-tj 
^K, b>ji. !) B ^ a)-«Jl. naJiiJt. m) B jUiJI. n) B alU^. 
<■> B ^^t;J omiaao ,^1. inTerao ordiae aU^ ,^1 j^ (^'ips ^^| ^. 
?) B jjjE ^. Of. qnoqae Ibn-al-Athir, IX, v1. j) add, ^Ji. r) 
^1 ^j ^ ^ KiJj »^ ^ iCilS il. (B »^ sine punotia). a) B 
at jf^^^ at moi yaj. <) B ^.s^i Ja. ^^t *Av=- v^Ujj K_<^Li vjJ-is^l ^ yoCoJI iu=-L=- ^./ ;dJL-« ^^.jL.I._« 
ij^ s-XjI !j.^Ij lWIjJI eiij^ oU) 4''^^' y-^ tjj-i [jOiilJl ^ alJj 

•^J P JJ^ r';« i' frV^ ^'j CJ^^ " '-*^ <)'-''-:' ^^^J^" ur^'i^ ^J-^ * ^l* 

Oj-wjJ X-j_iJ' L_jl-i^ "^1 i-Ji5 Jj V;^ I « ri ^y• L^Ualj i-j+aJI jtAi^lJ »-Jlc 
if|Jk_cl ij— "i-^j ii_*i,_i_=^ ^j-ij wt*^ t::^-A-i;3 ti\\ H-JCJ-^I yL^Li- LjxJlJsj p_c dUll u.V-J= fiJ) J^ uM^ -^^ iV-«-=- U '--•^iLi i_ilift-,l J ty^^l 
ii,l«j iijljjl. ft) J^-JI ^iSlj 5:iyi. B haliet .JLiLiJt. o)f B ,yaji_i 
i_=»5lj, ^J:Ji jyai* jjI. ri) B ^sli, e) om jjj^JJ- jjt; B hio et infra 
^cy=- f^ f) h ^,*JJ^ ^y^y g) om. ft) _y iOjI o-ls-j, i) B 

ij--u-=Li, mox (j~li jt) B -^t-Jl^, lA-^' (Bin). Of. Ibn al-Athrr IX, v.. 

() Mohnmmod ibn MoharomBd <Ibn al-Athir VIII, FaI" ot Tlf), fitiue noti AbU 
Abdollah Hohamnioil ibn AKmod, qui IntsIligUur p. t^fv, 10. m) Tulgo >Xle 

i^jj.,UJI i-iU'jJ'- n) B »iie punotii. o) , ,;*«*j lXjLwJL ^_y- Of- JBqut 
in, ir, 16. ;.) C ^f^. q) B ^ ^j, Sy '") B ^jX,^. ») B Ju'c 
() pro hii: v^tUj cjljbC;* jfJ, JL4j i^jil J^U~1 ^^^=^1 '-^ I" *^-' i» _H-i !>^^ olli^A uJUf* jj^i uBj^l J.,v-JLJ' ^1 J_!>l (^.,yl<j y a^\ 
ClJ**-^ -^ icU-^ S^ j^ iJ-j-*i ,^lLiL*JI ^eiA—! |^j-*-J* a^LiJJ e^.JUaJ, 

^ ,_j.Jq.I fi^_j !yw^ ^,,t IsJijI U Jj ^j^^l ^^ ,jJUI y^^t lJIj 

5 l,vjj: J^jJI l^U Uj_)3* fiViGpl i_>-U*Jt ^\ i^j^l^ J-j(_i U-f ,^,Iji! ^ 

^1 i_A^l v^Ui il ujiA-jLJl UJ gJUa M to-Ait lj|iLa Lfc-i" otlfl! 

^^ iAIs^ ^yj|- j.Loyi i^-^i jj_i_« ,(J^ JUeyt |jp_jJ3 Jti'JIjJs. ,.y^5 

loaA;fU>l3 J^l ^Jlil xJ^ Ou-jj ^ J^ -U^l i^-Ul it ^jLil il i^y 
i>LiJI Jjij fi4-U^ lLJ! j^yUij UJI LxiL« ULiji Jjii 3^301 L^I, 

itlXj ;t!j JS yl^ys: j^i^o- y^ u>05 (iHtl ^ U (I. llijb) ._ijjL ,Aa^>^ 
(JjlXJI >'^ UJj: ,^5JUj' lX^^ ^jJ iii^\, j^^Lt _j«ii' liJ^ L« Vj ^ J^J 

J::> J-JjiJt jt ^ lOi ^ li^li tl, '^\ sji ^li ,JLtJ| ij^a, LuLe ^^, 

li'-J^l^- iL>^' jUI OtXjj #ui^ v^-Us _}. 8JS.1 uyL. J^ iJ,JJI tXxiaE o^ Lis 

a) iCUo. |-^j ^j. ft) B fA4^, iU i ^. d) add. ^^. 
•L^I. rf) (1, iiU-^ JL«i) aU^ J,^ ^LU-JI (1. fjMjj) lJ^oj. «) C 

jjJu^l ^ ,0^ (fj^ ^^ lit,. /■) B ^Jb_^t. y) B ijs~i. h) 
pro faU hftbeti J,l g-^^ ^J|^I ^_5,j, id^-'^l g^.UUt ,^ ^)o==. _jU' y^ 
V^t O, Ljj-c AJi ^1 jt (OlL- LO. (I. ^,1) wl ^- J«i»J| ^^ ^.„11 
.\«>B J( J^ jffL^lj ^1 ^^1 j;,^^*;aJt vjLswl ^t gy^f J^JL^j x,,^, 
% ^1 Sj-iis^L Lj-J ^yi ^-«_i J,^ J5_(U gv.L^I Lft>~ ^Ii-»*-3 e«J-i=i 

Bjia'ji ^jLiLiLil ^ (cod. i^b _ ^b) iUlj J^ v^* ''i' r«^ v^^- -tyiJ' JC-«_.^^3 '-J^' ^-^' 'i-J-^Jj^'i v_i.^j lA^ ^>^^' l>5 ' ' "■'■lA-"^' ^J^l 
^ J- Oj- 5, f IjJJI . J-» !«/= -iKjSj, V-4—J J^ «J-^< "^ ' 

iyL.3 ol«jU«JI ^If-, co»iJI J^ J-2J L<-lj JJ*« 4l >jau -j u-jlili 
t'iil a>«jji o^j li"' '^j"* t"/"' ^'•*^' "-'^ ^'"^J '-^' i^J' 

yyu.tj X-«-jy o^lr" eIP" li-"' ^^^^' L''^ i^ ^^^^J3 Si_i«iJs OLJ^J 
o^jJI ^j Ulj ^ U3lj vjJI Oi*SjJI lira «^ ^b *4lJ os/^ ^'s^^' 

vJ&yi t^lLS J.«5 oiJ»y J4- J^5 Li»,0 ^^bU Al CTi;-^^ "!j" •i' " a) B 0UJ5JJI, mjljjjl; B et C ^jjl ut qwoque in aoqq. interaum eini- 
modl Titiura. &) Of. Ibn Ehord. M, fi, uH pro Jj^l eat ^j^tl, quae lectio 
conflrmatur looo Ta, 14. 0) B ^jOyj. *) haeo habet: ^ ^j^ 
^jcf:i^ «i LPj-c ^^1 ,Vt.&JU iX^ j-*-^^l ^i^j Uic^ »-JI yl oA^j 
obU ^3 ^y lU'U jyjl-^ ^ty^ ff,^l il dUJ ^yUj 5^-^-" s'r* 
jjU-iu. glj-i ^1 L-UJ jS=.5j Ifv... „U».*u. jl^Jb IW.fv LnJIji 

gjj gl^ij h..... „li-bK ^ 1 W^i^ u-!i >-«-" ^j^' t>5 •"•"- 

^, Uy fclfrt ol*-LJIj jU«,L*it J*, fy ir... fJi ^ fj> 11""., 
Ui>,j irrkf .UJ; >,-.ji/s.3 i-'t"« V' ';-' J^' rt^ "■''■■ o^j>* 
^4^ ji/., Uy w. uLx»4;i gi/, isy nwi 4^!y, .1^ gi^b B vl^?^I a* '^Li;? sxi=y iul?\s- il J ,j^j! Sj*^^ A' J 'f-^y 
Al ^ Kj_*.j_* ft^Lw Al J LHli* (e^jiXJ A! ^ o^tJojj Avb^ A' 

(flod. kAc-^) Kaj1>*^ .tf.j Ia.... ijiUUi -Ir^i kjuX*=^ t.n.i"' ^^Ij ^_A-.i; 

(OOd, AJ.^*-^) X*^i-v< t..... lfiAi?\^ .LAcI KstbLjw; JstiA*.*^ fl"".- SJLcji g-'j>i 
ii^ w L_Jlj*JI Uj ai*.JjC<) UUljOJI (cod, gjl) «Hjl vW^^V*' ^|j=-j 

CU*,J i^yiA^ kJj: li^j (ood. ijlj^SM) j'yfV Jl Lf^/ f-''^ ^'"'^' J**^' 

Up.j vOAvf. Bj^e, -.jjjaoJI (J, jmL«t^ d'^'*' ««^'-*-^j- Qoflama ffV, 8 aeq. 
dicU Hbulum KhorBBicni fnisse anno 221 ei paoto cum Abdallnh ibn Ttchir 
88,000,000 tlirhenios (in tnbulli fo,, 5 habei 37,000,000), tributum SidjiatSTii 
Vfr, 21 «eq. 1000,000 dirhamoB. In margino adnotatur; rJlAcyi ^\ jywi^ 
^!jO ms". Of. Kremer, CuHurgeschicfite, 1, p. 881, 364, 376. 

a) B om. 5) B [j-Ut} tld. Ibn Khordndbeh \".k. k) B l-j'-^/' *?«<* 
Ibn Khord. rao. ^yLsulJj (Jsq. in v.). Cf- Vullera I, 321 et Murquart, Streif- 
nSffe, p. 77 n, 4. d) B ^v)'sLiJtj omiHao jjjsj^. Porta idem odero dabuordm 
npud Qod. lA, 4, nam ad urbem regie ToghozglioE diatantia est trea menaai, 
Beo. DjordjsnT nrbi Boghrakhaqicni erat uU'jCs^Lu^. Or. do eo Harquart 1.1, 
«) B ul*y, Ibn Khord. T., 3 qIjU/; tld. Jliqnl V, p. 16. f) Ibn Khord. 
^Lx«.:>Li.. g) BywLo. Vid. Ibn Khord. t". a ubi toitua jUxUj, A) Coniect. 
Marq.j B oljU, Ibn Kbord. 1/., 1 -^ILi.. i) B kiyJCq-jji. Cf. Ibn Khord, 
I'a^. infra e^^SJu. Deindo B L(1:U. ;i;) B ^Lxj (a. J^); seoutuB sum 
Ibn Khord. K, 2. eyi^sii il } o^-^ rfJ^^ A' vL^?^W*' cr* "^^J Sq^Js^jJ ej'jt il 

il ^ ia:^Vj? J-iJ^ it J* J'J-S-p* f^jy^M il liwJlAJ Q, O^j id="^ 

jii-Lj, esLlj=-j-< iiRj^ i' ^ *i=-_j^ ALK'3iJ- il ^ ^^yjfXij^, ijXJiS\ j_fJ 
il JS Sl^sy »|_.,lXw^l:?- it J Sl:>^ K-LiJI ^^J^t^ il ijlL&J' lioCj^ y, B 
Cj^jj^Vij i_J.:sua*.1 it J) xJl=-^ IlJj;^j_c il ^ij~i q,s <KJi>j-« i^LiMy.' 

y_J,J_Jj_J Jsbt^ it tft-'tj o^ "^^S S-L>j-^ (JojIe- il uv*!) ^y, iX=-Ljj 

il oi-j-jy**" cr* ^^5 ^ ^^f i'^J'^*^ Al J ^^y "« '^s^jl-4 it ^ 

tjLiij it Jl itb._r^ u-^+JJ il ^ i^i-sy* Sij^jt^l A' J Xi=-/ pl^^/ "> 
i! ^ kJL=-j-j> rui^ -^l -^ xJ-^P^ uV^I) A! oxis^j** Q, iXrMjj eid>yi 

At i !aj>_^ tilJJ-? A' ,3 :a=y. Jj" At J lLb>^ SBojj>> At OOij^v, 

j^ dJJiii a iOa-^ i3^]j.' i! > id^j^ i^;-s it ^ tl^jA lAjoI vV rt) B -l^il). Vid. JBqnt in r. Apud Ibn Ehord, ^\, 2 reo. ^b-jLt, apad 
Qod. r.f, 12 ^b-jl.. 6) Of. Qod. Uae. e) B ^1^-^-^- •** ^ J^Ssj-n. 
Of. Ibn Khord. Fv, 10 el m. Apud lat. ITv rao. -i^^ In hoc itinor«rio 
B aequitur Ibn Khord., 0, ouiai loaum infra d*bo, iBlakhnum. t) B 
viOCo hio et deinde, uiJC*j, Qod. r.f, fl l*U iU#X*. /) B ^_ffi^, 
Ibn Khord. eJ'jjEni. y) B -AOlo. ft) B i>oljr>, mox Lfo,L^. B 
i^lJ^4;>.. ft) B ^^. I) B I. p. m) B ^i<,U. n) B ^,U,j, ^^L-jj. 
0) B o*^3j, forte o ^j, j:SUj'. J-) B >.^\. y) B 1^)5^^'- 
Sequenii Btotio apud alioe non memoratur. Of. Ist. l"l*Tft. r) B t_y^. Hon 
Tidetur aaotor animadiertiBBe Btationem eKndem eeBe qaatn anpra ija-j^^ 
(ippellaTit. s) B syj^, C lyJjO et n^jjii. Of. Jaqnt in t. i) i^ji ■. 
»j_^. Of. iBt. tTv*. ^1 ^ iLL>jrf (^jiAHj tjivjl X_(jJS J.1 ^ iJj:-y» rf|^,LAjt Kj_i it ^ KLs.-* 

iJ^-L^ M,^ il J iLL>^ (>L, -^^ il J Aid=y _r^-lJt <,S:Maw il ^* 

tjol=y BjLiw. ^i S|.jlJLi.tj^ ii ^' iiLU>j^ r^Gy il J iJb-jj ^^;^J^t Jj; 
ii jiU M.j j^ 03-Ujs* tKb._^ Sjj^l il J: il5._^ K^^,-^■|^ iLj^ <i) B JIfjLyi. Vid. Dorn, Caspin, Binl. p. XXXV, ann, 1. ft) B *Xii-, 
ut recepi. c) B ^\j^, C ^^jl^. Vid. suprn p.rVh. d) B et uvhjU;:uJI. 
fl)P B j^L^ib, OjL«Jj. ^) B sine punctia. Ad flnem buiua ititierarii 
addit! uOA^/ J-*/"' 1^1 ybotjS ^ iX~.Lf,. J) C »j-*! ^^ iXiLf,. B 
a^l ^^t !jU> ,y o^;j. alio looo ■ii£>y> y! ^^| J^U^ij ^, Fort, idem 
est locnii qui „^\ «. s^jjjf appollB.tur. h) B ^IjiL, ^;J^^. Hio 
iDBerll; Kb-j^ vJL^I il ^. t) om. I) B ,^^|jb, C M. tn) B 
Bine puncti., ^S^, «) B j.jb-I^, C ^1^1^. ShurikhAn. *.) otf 
ut solut. Hio etiBni describit nlteram Tiam: Sjli. ^ ^|f ^^t iCi--^ ^ _m^j 
^^j* A. Of. i)as ni(« BM de$ Oxut, p. 110 ann. 2. p) C cji^iy- g) B 
^^L;suJ!j. r) B ^ji, ^y. Of. jHqnt in t. a) B i^Wjj.., ^[M\^y>. 
Deinde lyUii A. i) B ^UUy^. '4^^ pro ^^Vjy fO B ^y^oly, ^.jQliilt ^^1 ^ oLbLj L-i^ lA«ji yJib BjLi. (5 i_>i^ |_^1 ijUs jj^ a) hRBc non habat. (B ^js^-Jjl). i) B ^^Uib, ^UiIj^. e) B nine 
piinutia. d) B ^,Uy;. e) B ^Lst'Ij, f! yL??.!,. /") B Sj^^t, Mj;^=^_jI- 
j) B A^'yi. In C hiieo stntia non est, ibiquo ootora quoque ad KhowKrwin 
pertiiiuntia <1ftBiderantur, iidditur voro tiliud itinoranum. A) B (_/ib=- ^L=4jCm>, 
i) B ^j.jJui'j. Horibitut aio pro ,jLf,iJiJ^J. Vid. Jicqnt I, 111 ult. k) B 
L,„Lw^.jyj3'. B Jo_,^j^. m) B i^'sIjjJ. ») B iJi-i-Aij,. o) addlt 
boo itinerariura: yLfflj i,-li. ^1 j^ JLb-j^ t^^aJji |_jJt iLkjL>j^ ^^ tXibj 

iLb-j-» sjijil . ^i *i id^-j j»Jt=- -t^ljj, Pro oLw |^Lw« DjordjECDl babet ijLaji 
bL-s-, yid. /Jaa «J^c J9e/( (Jbh Omm, p. ^7, p) B ,_^^jb, ^_j^ oj''^* 
S) B oLjb, v^-^V ■^id- "iP""* P- l^"'- *■) B «^y^> M^^X^ Vid. 
BUpra p, f'li, s} B '-Jjtji, v_rtjJ. Vid. supfa p. Ha*. () B ^l.-i.. g j . 

u) aeoundura C; B jAc, i>) B ^-j^j,, ,^_;,-Deinclo ^iJi Jj=-I^ liJ^S rfa 

a 6 f . lJ^.^_4-« o) B ;i-^. &) In itineraria Transoxaniao haeo sunt (praooedunt itinernria 
Khownrizmioa): ^^^1 uj^. ^ iXi-lij ;sj-^i _^ji |__(J! ji J-^T |_rJI j^y*\i=- ,^5 
t_5,Lt: ^^ J-i-bj) «ii=y xL=y. (ood. Hjjt) Bj-«t ^^1 ,1 ^ ^^\ jl Ai<*j 
i-iS^^ id^j^ u^jij-tiil L^i 5! -i^J-yj, ^^i ,( (cod. ^^j=>l^) ^.,y>ly! ^^( 

Mjj ^\ (ood, «yil) Hj>ii lyt 'JJ^i CgJI >Ji.v^ -Hj [jr^i (ood. !*<:*) ,.X=> 

^'jllU j^JI 1^ iU^yi jUUJ JdIjj ^^i ^ id=y Jf ^.^l^ ^^1 (cod. ^-ij^-l/) 

^yi Jo^j, S;^l o'i i^ffi' iCi^ji fjA j-^3 e"*-L=-jj ^A.«j ^_^l |Ji S-Lj-j^ 
eiiojj. iUj>_>i uytl; ^^ jf (cod, hjJjO) bJj^^O ^^^i 5I tivijlj ^^fJ' >-W.Sjf« 
i_^l (cort. SjOjJ) nJjy ^^ JjJjj SS-b-j^ iXx« Jjbj (_,JI '^jt ^ O^'jji 

Ai-ij^ «Ki=.-5X (cod. wLjy>) XlilJjE. ^^\ fji BL)_S>y. til^J |_^rJI (cod. j;;^j'/) 

Ji^iJjj C S)>=-J HlXa;SV> j_;JI jij Xi=y« ,_jiinj (ood. lii'Xj^) iiOCii j_Ji iCi^^yii ^ 
(ood. iJj'_AJj) -yiJTii ur" r'^ t-li-:>j_J| ii>J .yLwi 1^1 {cod. iJ>X*j) li^Xij ^^^ 
(ood. ,tff, laiirg. jXi *)jtJ) ^Jj j_^I f^ 'iX^^ '■^^i*=- (ood. j*) jO j_^l ^i ■jl:>yj 
(ood. aj'ij^) AJl5j-i- Lff^' r^ aIe-jJ liljJJ i^jji jvli KL^jrf (ood. i;y^) tj>.'^ 

Hj. jJI (ood. i/X.^v?) '^'^ i^f* ■Ai^jj «id=-yi lXhw -Kij |_^t j»j Xls-j 
i_jLs?u^i ^^1 f^ il=yi (ood. o/jc) j/jE L-^l [J JJ^j* (ood. jfi'i) ,-,jBJI 

(ood. yOLflt.Oo, fort. 1. ^^jijjilji^j of. JKqnt IT, p. I0I) uSjiI.iXjj il Uis ^j, 
ilj '£i^yi (aoi. ^y^) fy ^i ^ xL>y» (ood. t^p^^ o'-^J '^' -^ i'^;^ 
^iJls3o il v^-''^^■^*"' O' Ji^s ! iJj>-yi JJjSI^ il J Xli^yi lAi/ (Ood. i! ^) Al i o^^^j- «oM=^ Al r^ era 'A^l^ V J,.,LiiX Al J LU. 
Al J iA^^ ^^: il J A»|^ r .MLIjli" A' J J^V « 'li^iJJi 

Al J iiO^^ ^ Al f3 A-l;-. 1 J^i. Al ijL, ^ JiUi ff 5„iU, . 
^ vi;.;,liii Al r^ 1(1!- !ol4r^l Al t^ ^,. .A^i^ r „i;.L;il 
iSf Al f:! it.^ «j;=4U Al gJj o- i\i6, ,L+li. ^Qltll Al ^ iUL ^>JI o^l x^^ i, ^;^. ^^ „,^^ ^1^ ^1 ^ j^,^^ 
g^,l, Mta- j eUj ^o lis, J^,«3ili j^yi ^^x= 1.^ C^ j^,^j(, 
Al >l (..r« l,oli, ,1 ,li .iJciili') ^^_^ Al \jJa ^ j^, 4^ jjflt 
= ^^j^ tJjJi; Al l,Lfc^ a- J^'i «l»^ »W^ (ooa. j^U„) j^is; 
Al .x^j„ ^3 Uj.j_ (toil. ,i.Xp^) jijj=i; Al i;^i3^ ^ Jiibi 
j^j, Al 5I .i^Lil Al ^vjj,y„ y-j xJ-=.^ (ood. ^^) ^^d,\ 
Al ,1 (c.a. ^,,Li,) jiA, Al .v^^^ ^, ^j^^' ^,xj^ (,os. ^4^j 
A-^^ I" ^-^'--^ Al u^i^ Q-", .J^^ lij^ (coii .±s^i^^) ^s^,^^^ 

lAiji >«? e^l Uf^ 1 (toil. Ho uf .niiipor ciUiliJI) ^UiliJI ^Jl l^j 

„i:oi;s ^ji ^yujt ^, ia=-^ Hi^ij ^ji J' -ix^^ ,„a, jj^, ^j ^^1 

urf4> L<J' oUlliJI t>. J^ti <u^5-i jl J^fiS Jl aUJJi i^\^ r 

'^'r a'j? L"J' ^>Ji«±l tfJ ""mJII*/ /;ii ^jJI -Jj, a- ^^h f»JI 
(ooil. vi^^) ,ijG^ ^Jl aUJ^j. 

") " o^'jb" " a4"3^3> ') Bio C Hi m.rg B onm A-l. Textu. B „UiiiL. 
') B o^"^*-! ° o'^»^- * B '^l);!, "jli^l. «) B idb/, .iljjB. Pro 
M^jl^- n B ^5^, ^jjjji. Deindo iiby et hio addit liOi i^L^LJI ^t ^ 
A-S'l^. ff) SupploTi ^^ (B lacuna) eecundum let, M, 6. A) B _jJ^. 
i) haeo om. t) B malo ^. haee ad Ou^^ om. i) B I . . v ...I 
m) B Jji'jU, iJ/^L^. iBtabhri ijyi bI^ ut hino aoripai apud Ibn Khord. 
ri", 2, Moi B i\j J pro jm J', it * ^ iLJ_^_pX d ^L^^ ii ^ iO^y ^^^yi ^^_,ij j,i iijjj^i ^^ i>~.L,3 
a5*^/' -bLj L^l j^ i;l=.^ .^j^ijjf ^^| ^j iX>^ /-(^a.^ ^^ ^^1 ^ 

10 ^^[ J lO^^ ^1^% ^1 J id=._j- 0^-^] ^^1 ^ ^^^ ^_^f ^ ff) B lySjj^t. In hoc itin. aegst. Ibn Khord. IT, 11 et Qod. H-, 16 
^iijjj^t. 5) B UjiAiJl. OonBtat leotio ooramentario QodBmao n., 18 seqq. 
et quoque eat apud Ibo Khord. e) B ajysujJI ; Qodama nt reo,, Ibn Khord. 
o/ «>-o. rf) B iijIjL, max o[jIj; reote C. t) haec om., geU alio loco 

^b-j^ gij. Sequitur hino _^yi yaJi non esaa N, P. sed significaro locum 
prinoipiB nempe Anbttr; of. Ist. fv.. Doinda B »Jl_Lwi. f) B j^j o*J>>-, 
*^ Cr^^i U~j-=^- ?) B oJ^O^'i *^ ^5)=-^' u' nunf scribitur nomen. 
A) B eiLii, kiLi ^. i) B __,ii, In hoc itin, deiideratur. In Djih. 
mitnn m, 17 in ^t-/ oorruptum est. Vid. Jaqnt in y. fc) B jL,I^; apud 
Ibn Khord. H, 3 edidi oLt ^jf*^.; 2>/iA. Wuma habet JLU:-. V, Jitqnt in t. 
I) B (^yiJf. m) B i_jtA«t, secutua sum Ibn Khord., Qod. et £>Jih. Numa. 
«) yl,)*, Apud Ist. n et Ibn Hauq. l"lo minus recto edidi ^^h^\ vid. 
JaqQt in r. J?;tA. JTHmo male v^j^- ») B i^^JC^t. Seoutus aam Ibn Khord. 
at Qodama, edl. aotnina ^^j apud Jaqttt. Ad banc atalionem a Kajr Ahnaf 
per urbem Marwarndb iter est longiui, nempe 10 Paras. U^^Ij ^j ^^I ^ Xl^-j- jl^ aJ^ ^^) ^ iLJ.^_^ ,iJj-^ JJ.^ ^^1 ^ B 
liK^Uji 1. J.,_^l JJ-. JI (^o JI cj^l ^i eK-L^;^ ^UJU=JI JI a) B sine punctig. Seoutim aum Ilin Khord. rr, 8. h) Sio B num ^ et 
Qodirma fl., T, Alino Icctione.B apud Ibn Kliord. rfi. Hinc apud Ibn Khord. 
nt Qodfiroa via porgit por atntiones t^j-^) et -by=- j"s ad nrliem Pamyab 
ot porro (vi«l. Biiprn) per ^LsJ! ad Shnburgitn. c) C »UJi -i,^. Dainde B 
o^.:>.j,=-i Jnqnln M, II o^J^j-U', Ibn Khord. tf, 10 J;=-yj, ^H^^ ■^-^j^- 
f/) 1! juLiOj; of. Ibn Khord. Ifk. e) B ,^^,l*«ji:"li "f- Ibn Khord. ann. i. 
Ititor hnno atntionom ot Sarnkhs Ibn Khord. et Qod. ponunt jLsuJI yaJ. 
/•) 1! ./.^*^', ^;y^*f^. Sfationes Ibn Khord. et Qod. ab iis hoiu8 itinerarii 
difforiint, propter caueam a Sprongero p. J6 allatom. g) « "^J^' -^^^^ ("'"'■ 
(B Kino punotia). ft) ,h. i) C cm. k) B j^l hi. ot infra. I) B ^y-. 
m) B J^. n) B aino punotis. 0) «jl^. f) B "^- 9) I" l'""""^- 
,-) It Jjy, _5jj. «) Bio B, Kpronger p. 61 iegit j=^. B »^^\^& ^^l 
h) haoo non habet: lod 'iX^jj- ,^^^1 j«J>-il ^J' cr^' O"* ^-=-'-^s 
^:>_,. (littora dolota est) a^j. i! J- Uio Insupor haec iti.oraria addit: J^i 

(Dj/ft. jvtima rn, I'J ^^) u^^ -^H) ii ^ '-^j^ ^';*^ -^' •^-'J^' ^'^ c/ e ^.,ujy:-'l LcJI ^ iU-=-j-« 6^L-4=- L"^' i^l-JiW i^ i^^i '^'■^7* %X=-^ !d=yi wJi-i^l -jaJi ^\ JijjJt j,j_* (^ i\=Jjj| SXi=.j-« u-=y* ^T^i >S Kle-ys 
^^i -bbj ^^1 ^ Xl^j* (aio, 1. uV^jS?) j^,^/ ^^1 f^ -i^f fj^ t_Jl ^ 

^ytJu ^^\ ^ KJb-j^ ^Jli=-l ^-*a-3 yj,\ (bIo) J3_^ t:^ 3^3 Siic-^ jjj_* 

^«.^, i-,^.-^. fl) jjAJb. n B »^, C »^- Pro ^Ju/ B vJiAi. 
If} B ,^yij«J, C ,yi jj- ft) B Kino punctiB. i) 8k 0, B (^"as*- k) B 
w.Ji/, QiiJ/. Tld. JBqUt in T. () B indiatinote, sine puiiotis, m) oiti. 
ii) C yb* S*->^'. o) B lX-J jjj.i, om. slno lao. Vid. let. ff/. et fc. . 
p) B i_J>*J:^. 5) B jiAi", C om. sine Inc. Rec. Jii monento Mnri|. Cf. let. 
t(:d, Ibn llauq. V.aq. r) B ^^^j:^^^, ^i^-s. 

5) B JblJhj. Apud IbI, racopi ijbl \jJ^. 

() B L>'Lw-e>. Apml Isi. reoepi KjLwj> [cod. F quoquo haliot ™Uuj=-). jj :d^j, 6JU JjCi;> il ^ -d^f, aJJis-il J^_, il ^ Sl=-j^ ^Ij^ Jabj 
^ j^b, fir Kb-j^ j^\ Jl ^ J-^tj^ f l/,\o J] ^^.^ ^ J^j B 

.TaiiS ^Jt ^- -A^y, lo^jif' ^^1 ^ ia=-.x v^py. ^t ^ ia='_^ Hjsj«t3 a) B j^'JI. In haeo bIhUo deBst. ft) B JUt JXj>, C oUI JX*j>. 
e) B p^. rf) B Bino punotiB, w'_iiL_=^ of. lat. fa. I (ooA. F ^^i^-wLs-). 
f!) B om. habet iw^. /■) B i-,LiL^, |.,UuL>. g) B .jLsui. hoc 
itin. om. Till. Ist. ht, ft) B Bine punotig. {) B lUj^. k) B ^1^, 
I) B jljj, IjjiJ. m) B ^;J.^iiJ, C (do) ^yJ^J^ ^^v-^-"' ^id. Ist. rf=A.-. 
») B ]>%»■. a) E) ci'-.wj, G eemel i^^Lw-iJ (fort, ^A^iLm^^), Meinel nt reoapi. 
Cf. iBt, rfAJ, Iba Hnuq. r.f, 15. p) B q^V", ^i^. j) ti)^. 
r) C 0111, Delndo B et i.S. s) B ^Ulli-i apud Igt, reoepi ybL»L=-, aed 
Tid. p. IfU et Ibn Hauq. l".o6, () jjj«, «) ^yii\j. v) ^.jjs^t. 
hi) B o53j^t '^ ^^^oJij^' Addidi id*--*, a;) B tilj^L). Haea at statio aeq. in C 
deBldBrmitur, Pro QJJ3/ B cys-^- 9) ^ n^-*^i "' recopi. *) B ni, 3j>; 
aa) t:;vXb»-j-« ijOLjjbJI sji (B yjyJi). Seqq. ad tJd4l\, in C non »unt. Pro m B *j, ^J^,diy oiXjLiJ ^J\ ^^Is q, 6^, jiii»_jj ,jj_i' ^eJt ^^li q, iA=4jj 
f^\^l^ At J -ii^^ e^^\^ ^a ^«JI J U=.y. d^.l;> ^Jt ^ XA*j* 

■sX^^ jLj! ^5 ^^LlJ^ ^,Jt J >LJLr>._^' JLi ,j^. *^1 ,1 ^jlll* ^<3l 

^^Jl ^ Jili^^ uoLO! ^,J! ^ ia:>-^ UK Al J f£ij>y> ^lijy it ^ Kb-^ 

a) B J-il-oU, mox iA*jtjj et JjUj, iXjI--Lj, OjL*j et lX^Ijj, 5) B 
^M^Aj^, babot duo itineraria, BUerum a Qnin s,d Kondor, alterum a 
Qnin ad Tan, ^[JL^ it jolju ^^j, i^_^ 03!^ il ^ xXiy. *_«Li ^1 J. 
c) B et C ,jL<-^. d) B ^V. C (^l^. «) B ^^Iji", ^l/^U. 
/•) B ^Q^jy, pL=._jv!- S) C ora. A) B OiX-*^, OJf vsv^) of. 
Ihn Khord. Yf, 9 el ann. i. Ibn EoBteh tvl,e JJL^Aaj et BdriBl II, p 177 
iJj/ (ji^j. Post bano Btatlonein desideratur atatio, quam oeteri ,oXUv, BdrM 
jLI^ appellant, j) B jj^-j^-^o- et om idr>^. In il deoat, ftj C om. 
B habet ^^i; y. Ibn Khord. 1. 7, Ibn Rosteh 1. 1. Deinde B Jb ^^j^su, 
C JljU^.. () B ^Ov-ii-S>, hano atationem non addit; Tid lat, p. flld et 
Ibn Roateb h.e. Ibn Khord. L\i*ji*, w) BItb ol^tJ, Jaqnbl, M, 2. Male 
Jaqnt II, ovV, U jL_3J. «) Sire ^l.^i'Li-, Jagnhi I. 3; of. ^\jL^[^ apud 
Jaqat. 0) B JuoUa. jf) B sine puncHa; Ibn Khord. ff, 5 lOJut. g) Ibn 
Eosteb Ivf, 7 Oj=- JLiPji, r) B Bine punotia. a) Bic B; j-j^,*. Pro 
hao et praeced. Ibn R. Oj^«jjjk«. () B om. m) Sio B, C _ja]| ut Tid. 
et «ic logi poiset in B. 


a) i=-Xi eino art. /,) B et JJi^. c) C addit: a*U> jl UjLjJI ,^j 
^=-/° Cl'^V i?'!- ^) B »li^- nomon Wn habot ut rocepi [seniel tjLlOS). 
e) B qJCs-Xw, Ilia ut rooepi, /) B ^.jL>ji et mox yy. jp) yiLJuw. 
A) Sio B; JJjlj^. i) Sia 0; B ,.,ly^. t) C oin. B habot ,;j^ et 
Q^A+is. SprengBr p. 51 legit ,^,g:^. I) B (yi^Ju, eeniel ,Ji-fJu, samel 
Qiixj. Apud Ibn Khord, ff, 3 roeopi (j~*jij, Bod apud Ibn RoBfoh Ivl ult. 
O-^. m) a ^.,li>. 1. ^.,l5jH. M) C add.; ii^^ 'A-^y, X^| ^^1 U^j. 
Supra netnpe C eio Imbet: ^^1 ^1 jl.^ ^^i j,! l^bCK ^^JI j^l^ ^ lAs-bj 
aJ^>j-* iXJj-jj (_^l jl Qxjjuiij [^^1] )! X.jJLitJI. SJgnifioatur autem nomino 
i-JiaJl locuB Bupra q'jsJj* dictua, quem Qodnma r.y, J aeq. appellat qUjOm 
XJUJl. o) B |Mji:iXij, C Bemel QibiXio, Bemol qAj.J^^I. p) add. JaL, 
ff) C qL^-jP- r) u>ji^!. addit itin. : j^_» iiLfj ^1 U-J ^ O^-Jij 
r= ^^y ^^1 Uo ^^^ fiid^^ ^Lb^_^ ^I J xby Jo^ifjj ^! ^ iO^^ 
U^^wji. In itineraria plaae alio ordino sunt diepoBita. < Oli^l Lf^l d~^^ '^!)J5 ' ^^ £L1w t~^ OyJij, >-fi-J' i-^' ti^ 
<>_4^i> yax it,lji*.yt j.*iUw^ leJliAi] ^ «Bijt^)j ya*J* '-jjy" 'jJa 

BlX^iXJ f^yijj, iiJb- fL*-®j '^.j-" 'ilLf-1 »-J "e>_AJji' j^lX-ji »--j vJLi+e 
I ujllul j-rt-il' VJ^'r'Ji g^/'i oy^:>3 ^ *-? ''j^ jbj'-* *''^'^*'** ^W-^'j) 

j.,y ^lXJI ^_,Jt sLy-HMJ UJI5 fi>..jxii=. ]-Jj 'j*^'' iy=^i "jl/ '^ 'j:^ 
10 ^UaJ Lo tj^ ft Uy^' -^^ rV f5^' I''-' l*^'^ '^■S ?'^'' *^-> iv^'^ '^ 

^^ Wjj-^ji, Lffya^ JijJ! LiU>3 L^l ^'^i tj,_* Li^^jSi lJlj> ^lp«-Il 

j_-_c g^yCJ! BiX_3> ^ KtJlyii iij^t^b ji^' ^ P o^""^' -^ d'-^J^ -^ 
l^^j Lj^ J-iaSJ' ^jl^lji-^ (j:;)t (jyj JCtu-y^* JLji^ ,3 XJUX* rl^JlJ ;_r-*jS 

ii'\jii\ iLL.uj=- * *J)ijJ ii-p-j S.yS' Ljjb ,j~jyj L-ilJ a s jjLi»j^jj3 bV,y Bj^^ul' 
ao lipwU" J-JJ'^I Ji^ai. j^jUI *Ui JL.^^ L^ys't, i:jy«*« i l5^/ o^^ '^5 

a) iJSlyJt, &) C C-'r^l i. c) B jUw^Si. d) ^3. e) C addit 
(Cjj et hnbet IfW et i=UA=;. /■) C l^Jjij. ?) B i_j^ s' deiiide (ji-kis-j. 
vy=- ft) n Is;^!- J' wt*?u. Beinde ii_,^. fc) B _^j - J-anJ. 
"jg-~Jj omiflBO »y«l. Cotora, ad iJJJj in C deBidorantur. I) B oiX— « ot mox 
^-- m) B f^t,. n) Hie p. 168 sequltar in B mappa. 0) IlX^ LLLk=- 
^■^1. p) (.jUJuiJ. j) B B^yCJI. Deinde ^t. r) C Lgj'^. s) C ora. .|.IL^ ^.p^ L^O^j ^[i'^\S.\\ l^^-i a^\j^\ JCijOaw ^ysJI ^UiU ^U.i'SI 

Mj-^W ^LfrJ-rJI Si^j^ 1^5 US^ ^^y^j^j gjyl ^^!j j_^,i^| ^j ^^^j_^ 
UMjfe j^t^ ^jJ> ^t, ^ L-jj ol;^j ikl> ^L^ i-s-l ijvHt--JI 
W^^ O-J o^jfr^ V^^' T^^ ^5 i^^'^t [^' ikai ^Ij^j i^T^ ^-^ij B 

fPjLxi-i JLo'fi A iUiEjyi i^iu.,^ ft sjy" jy^ LL*::S! s_^ j JL^ UijI L^_, Xj^. 
Li;:^^ fcv^lj o^' £j'j-* ''~-fr~Ji '1^' ;=i^3 rr^lj dU-'il v^* ]j"^l 
f^jH ij^j-"* "^'^Vr*^ '^J"" "'(_<^y jst"'-' 'KLjx (j-jJU [^a q,j, ^P' 

a) j-L-j-w o'-^ij KJiii'lj ''I'r-^j *^v^^ '■^]i^i *-^y'i^ f^5 KJ_iso sLyu 
fiJ£% |.LjtJ'JI iyiy j^ J^-:*! Ki^ yjai xLls L^-Jl :J! JL;^^ J, ^3 

IjytxA, ^ Ukwji (sic) qjJUS y*^ ijjj^j- &) B xiij, s-'-Cjt infra B 
jvj:,, C ^JJ^;. T suprn aie,, in niappa sae.. OonieDiura aoripsi. Dsinds B ^U,. 
0) It ^jjw. rf) B j^. c) pro his: ^l^^l Sjijt tiiJ^I olj (sifl) *iJ^ 
j^ ^1^ UMjfc j.a^j j^ J^J, v^yj jiSj ^4=^ ^^ (jyL-JJ' «j-:^ 
LjJwjS jw-l /") Male edid! ^1 apud lat, f.v, 1 et Ibn H. f11,9, Jaqnt I, 
Tif, 12 pmoBRribit 'fJ^\, eod p. f.1 laljet |U?L Cum Tocali dhamma quoque 
ortitum OBt Abulfeda ff-j. Dorn, Cospia, p. 268 praefert ^1, aed opinatnr 
(p. 2Ip 95) nomine l-Lp! nundem looura signiftcari (Ahltm). g) L.a-jl 
Xj^ JU:> L^Jj kJ^. ft) C om. i) C l« XJ-jJ li^?v^. A) C add. 
(W«Ij (j^Loi- LfJj. B iil*. Pro ^L. B et ubiqus njJa'i'- m) 
om. B hio et i- mapp. ^^,., in itin. ^y "bi ^^. T. Ibn al-Fsqih 
r.l-i. Soc, Ibn iBfandijSr, H!et. of TabamtBn, ed. Browne p. 27 ortum oat 
nonien e ^^ ^^Ijji'- n) hio et infra ii-iiw^. J^omen seq. supra in B 
Bcrlbitur lA Infra ponitur loous in proTinoia Djordjan. 0) B et oy, B 
Biipro (ubi oum nomiiio praecod. ooniungitur) Jjj ut teoepi. ^y,j ^3 K^3 e'i^p id,J ^- .W* i^W ^j ^ ^3 XiWI rfS^ uy'* ^ 

,.,5iyu, ^^.obg -s (j~LJI ya-t ^^■i 3-^1 Lj^l L^l ^j -'i_;fry ^s/j i^-^ 

kf-^k-^- fj\J >_jj*J^ ft/'^j k^^^ 0*5 !>C)^ij! ffk'^^ iLya-Ji-J p. ( i , • ,' 

B :Ow.'5 ^j,-!' L_e_Jl= j^JI U5 &nio,^^ ij^ I^Ui^ vV .>A^J 

_j:=.li j^ UyiL nJjfeJI, J-^Jij, |.LU-:^I S_pi^ ^^ ^^^ »j,,^I vjO^ 

^; ^Uib U^ I^JW _^1 yl^ L^3 |.5;Ji o''^ ^■^' '-^s 5■^^ 

10 icu^ y cjUUU mslJ.j, LjUp'^Jl :uy^ eU^ T > ^5 yi-i-w 1^-^ ^LiiljJI 
1 ■ ,■ I ^ «?Lb, L^l i, £[rtJi BjCq. L-t-Jt j_A_£: ^^I M^ ■^Jj Lily.^! n) B ii, supra ^hr., Ixiut. Videtur ease mera ropetitio noniitiis j^IwU, 
quod quoque j*tii Boribitur. Vid. JtcqUt in y. et indioem ad Dorn, JIfiffi. Quelhn, 
IV. Deinde B Kwb, jOsb, B supra ha-iiU. Cf. ad 1st. Wrj, Bed Ibn lafand. 
p. 5(5, 1. 81, 186 ■iU'Ci ut Beladh. n"f olt. b) B h. I &A^, anpra j^m.^^", 
C quod rocopi. Habet quidem JaqUt iiiT. \*'^, »ed errore, quia dlcH nomon 
Dsse idem quod X^..^ (of. Ill, ofv, ult.). Cf. Dorn 1.1. luh xJ:^ ai i^-.^. 
Bignificat nomen mbetum {Dorn, BeMerk. p. 60). c) C iW^l s~?^ J-S" 
^,jJ! (Qod. *a^) ^^ J-=-s (cod. ^i-e^l). rf) om, e) B sUjj. /) C 
pro Ilia : \.^:ij^ 'i^ ^eji^ jW^'j E^y-S jk-"' -^y 9) ^ *>■ '■ \:}ij^%- 
h) Sio B hie ot Bupra, C uvi:.«"^5. B j/^t supra jyf^, C |^,,j_|_Ci^. 
Conicotura Bcripsi. Deinde B fp. k) B aupra j^-o-, infra ^.J^, C ,.--i". 
Dnindo B ^5. I) B h. 1. ^UU. Abulfeda f^A |^U_^. Ibn abi Osnib. 
II, M, 22 .^^ ^,UJ. w) C Jjjj^, infra ji_r4i' et Oj^j ^, B ubiquo 
J5_,j^. ») C om. Bt habet [S'fAjy 0) B \4tXt - _^\. jfUL\b. p) JJ 
■iLiiu. j) C add. u^. r) B i_«JUij*«, C ijJ^U--. s) B AiAj, aupra 
ut C sino punctiB, Deinde B i^j-^s, aupra »,j^, «t recepl, () B et 
^-IjJT, Bupra B ,<^AL^■; vid. JKqnt in t. (Dimasliql nr g_y*ij>). Apud Ibn 
Khord. Iff edidi g-*J-*=-. Deinde B _j^\Aj. m) C tUjO. v) B Uu. ft pte>-w ^3 a iJj o'-"!r' vl; li^' vl^ v!>-^' x-iy_ij o-*^-^ 

"ij Jvri-^l sL-t-jl, ,^UmJU5 BjI^! -bijj Jj; i_i_i5 Sj^**" ^jlt^-i' >-i-tj iW- 

miw, o-'a-=- >->'i'* £-*Ul- K-iJj-t> iUsLi:«i]l iPjJ >^!>iJ' i^-^*-^ tft^'L^-JI 
oS-jujjj JC-Lijj ^yL»t^ xJl« ^> H^;JJ_i-^, tir_jU- ^U ^^ jly.^! 
/o, .^U3^ p/, .jLgil, ^^j-, .jl^lj ii«l3 LjJ ScVL ^jQ, dijUiJI iO^ 

■ |.Uj|3 ^LJ-o ^ OU>==5 '^Uiyij, JtyU-'^ilj i)^"^t ^rX^ "^.bUIi iCil vJ"!*' 
^ (L-^_LJt L=jJ.' -^ "^l-JtJIj (^Lii R-Uj: ^^iUj, ' |.y*-ij oisa>oj olj/5 

f,iCi,jiSI jj it^LLs-:*! ,^; j^i i^J xyHJ, ^5 > Wjt^iJs J^v*^ "'[-+J ^Ji^ 
.2^Lj_il3 JI^L ^^U. «^U-lj v^csi' '^^■^' lis 'jU^lj r-J-^ ^jlXIcIB 

^j J. j^ L^ ^ ^.ijl^l, Cj^ y o' ^' "r!/ii ^^"^ ;^^ a) Lacuna in B ot 0. 6) B y^>™, C qJ ^Jy-- c) (jAS'. Moi B 
J^. d) C ^yi ajb> Jj: vW-- e) om. n D Cij-A- s) B ot 
u:-.ai=.. Doindo C 1-j.-j pro LjVjJj- *) Jaqut ollij-. om. l5jJI _j^ q,. B 
j^ pro jisiJ. i) Jb- i. e. JU. t) o'j-b^l. C addit: i)-»^ 
Ul^l A! iPiyUi'. m) C ^. «) B __,j*.3 (8. j>/i^s)- 0) B «j_,j ^A=,a, 
wujj iw^^i. J)) i^'^i j. 2) B jL-itj ». ^^1), _jU!j. Deindo C 
^\ pro ^. r) B «l=-,5. ^) p^l,. j^lJI ^ ut Butoo in B. 
«) C .Uf! "ij (B U>ty). p) *I (jA-^- Oein^" Afii (B JuJU). ic) B 
_,LLj,, C ^jLkJj. !c) i^Uo. y) B iM-,y3l. ni) Jly^l, |.L«ib ot post 
J/l, addit Jtyj. Pro oUiili, LJliJJIj. ««) vMj Vjrt=- *^) *^ ^J- B L_Jilj «^^ ^1j yLJIj /■"■>^^ v!>-?' i^^L^ <5;j^ c^^^a v^r^ 

^-j| tj/jj ifcj^i v4i>J' y liJ^ *!^V= I^ A_3, 41. i^l ^Ij u-JJitl 

<i ^^Cjlii ^yujJIs ^Tijiii K^-vJLi- < ^^U?.^ i^^ i^-ai _^ ^ o^/^ 
10 »jyUij'|_j, ajj-^ (.JJl y^J^, 5Lj_j l_(J (^IlaUI ^j nw>J3--»= '"^j ^Uxj 
(I yLrt-J^b iA:>U4i5 ^lj«*^t K-L-^ I ^.jLut-lj, vJlLIj ij^5 ''Uj, jwf-i, 

4..^ liUw, li vLI=j'^! ^J^*^. V '^■i^ i^-*^'-* ' v'-^!? eV^'^ cH)^-^' 

jjwo- L^Jjs jLtilj " g iji-iJIj ^jO'SJl * ^**tic 'ijiyM SiAb ^^ej-* ' P o't^ *^ 

IB «^.,LkJl- tjjjij j^l^ l>ij=.j LX-ij Jljxt^ ^Uitj ^^J5 ,a^ Le-J, 'oliv^; 

_^_c^HI jb tl)!, ' ^iJ'j jfii) £lA=- (.^yi ^^ fc jtAAjj L-^ i;j-:i«ij j-!»> • 

Ji^C^j V^l» 'jW=^li U^^j* >5 '^^^ ^J ■ o^^^ lJs'^s j^I Wj a) B a_)L>^L. Deindo C ^i^ji f.y-A" (B (►.okJlj). fc) sine copula, 
c) B _jU^i^. d) C kX^v«J!j. e) ^;yJI- IJ^j, v'j=- Kii^ "^ '^'''^ 

^^1 jUJIj dUJ luX^ |j^,iC •X-Sj v^^l Jjl»^ ^^f-^ D^^' ^-*^5 -^ '^T?''- 
7.) C \3>\S. i) B Uijc. Doinde liA;-!. t) om. i) L-jJ. m) C 
Xj^. Appollantur .Id =IjJ- w^S (aupra foV, 8), t- Ibn KhalHo. n. 350 (p. r,-.). 
n) ^Jl. 0) J^. p) (j[pv^ v*A^ V*^' BxplicBtio huiuB compa- 
rationip infra sequltur. g) tantum ^^LiJ!. r) B ^ q^'^I ;'•> ^yJlj 
*j-. (0 iJlj). a) ^ifr^ V:ili='j)- C tantum jL^l. u) B kSU. -jj-J" ^ eO^jJ^ ir^ ^ jJ* "^^1 jWi <i^^J, jU g-^ liX^ jU>.^ 

^^Li-j % I i:)'r^5 V3/=^3 f^-sj^ " * o^f r*^' rr^ ^ l^'j i> ' 

S-j-i Si MiS-i j-i-J U^ Lf* »J_j^ P'iQ'/jj firii^ybyi- i^aoj 0(^10 

^j-J! ,i j^U!-5 vJ>X^ p=>tj ^J-'^- v/- ^^ "-*-* olJ^ }jiJl i!tf>- 

^.,jj iJ/^: ^=jp5 a vL^yi „jt«, j^^jb-y? iO»_^ ^^3 OJ-JI Oj-t. _riJ-^ij 
KJ^j ^>; .,,U—*J ^'law, JLLiJ^ uy=^ iSS-iLs:'' |.4a55 bLsl U^tj QjS^ 
ijijJi ^^3 Ur;r^^ -^5 J' ^'^' CT- l^r^' ^J^ ^""H -'^J^' 'i' -"JMj^' a) C «,. 6) C liU Ui«j, U (jj;. c) B ineert Jj;. Mox C _jLk), B aine 
puEctia. d) C aine copula. e) O BjS- »J-!iXii. f ) ^jUjj. Moi K^jU=. 
g) ITerapo u'-^'V signifioBt iw^ji, et alibi habot nuotoi; v'^'^'^ 'i^^;^- Of. 
quoque Spiogal, iJfnn, p. 123. ft) B L?-, iLy. t) i)-?a.. fc) B sine 
puBctis. !) B tf)yJI (0 ora. ^). m) B (lJx^. n) C ,^U?iJjUI. o) C 
^ ii)J ji;;«^u,. p) B oljliyu^. g) add. £1*.=-. r) jx. a) pro 
hiB: Ma yLw ya"! iOJ. _,t Jiy t) om. «) UA. S- ") iiiJi. wij ^_^ -y.yi >-.t j-*5 ^j-i lis v^^ lsj'j" »^ ■..a.pijJ' A-swiij 

JU,* liv-^ v'-*'^^ B,L-i_i-J iX^n.wi f^^ll '^'> -^3 Jj! i^I-Sj!^^' 
I li ijUc* iU-L-£ ^\-fr-' ^~fH ' O^-J J^^"^ ^ ^'-^ o'^^J^ ^*^ '^^ 
11 ^Ij, j-*L:> J-JCj ^L!>! rfi_j^ _ji^i5 '^|,«."^1 o^-t- A ,M jW\-filj. 

i,:ilL=3 LUi* ysix* < ijsLSj ^j ^>=-5 J^-^-*^ ' * "-^j '^tv^'j' x*^ j-e-'j 

L*. 'J^\ yy*JI ^^1^5 l/> '^j% ^ fjilli 'jM /"o-^ ^-^v^ r^5 

f-jtS) iAjlXS ^j=3 JolX^ [H^vA; i**^ [^-«^*^J Vt^^P^ |»-«~JH3 "_J-^■^ 
■i-rr^'^ij cr/^. 'Ltt ^j ijJ^-^ iitiill j.^J> uM^^ ^^j3 ,>i^^ 
jlXJS i^j^Ji^ j_toj lAJJI, iV^^ie |.bbCJlj) .Jt-iJi ilj^tj >Ji<J ii>rt<JI» ULULUi* 
15 icijll., *i_JL^ Jj! (j,^Ul SjLp j^ i:«Jj L^-j y-pC- aft^ ^-V^lj 
JJ.-O.J, ;jja^ s;^t> yib os^ilp-Is oalj^^s "r^^ vW^j i-^j^ "iL^J y'c 

diiy>'Sl Jsi;! ^Jl^ lPIj S^jWl^ i^ ^ h\^!t: IjU^I, B/Ui! uiUsjl o^ a) O'U. 6) add.: S^ ^J^ ^^ jo-t yfj. c) C »^ jfJ u--l. 
d) B add, jf. e) B ^L»j. f) B y>*;SU Awu. g) B yjl. A) B sine 
punctiB. t) B jCi«,a et mox crH' '^'l '^ haec habet: ii-j_w *J*X=- bAJ-j 

XJjJLj y>5lj >j!j-Jl LJ^ (1. 3*5) 1S5 jL^'j. jfj L*fl^ OWr^l i o^^ 

_._*_b j-j iXuo ji-j MjW^lj is^^j";*! _jJ^ r*^ r*?> j^'^ o'-^jUj ^s 
^ i^Ui jiUy ^jji> i^.y jAi tl-sHJj Ebjlj ^-aJlS" |Jj:3 j^j^ i;j-~='5 5^ 
sUlXj v-^^ IJ- ?ji^J ^^Ir^ jI^Ij 'f^ Vt--?^ Obj, yO«^ ^ 'i"'J5 jj'^'- I ubyii II5 ijjt) \ 6SU;^ % i^r" ^* "j-^ i*'*^' "^-i^ S o'V 
iOt«yi, ItSt^t y, ■ cw^l JCifri, JjL-!-- ^j, "itA-^ S-^-I-i »jL-L-. y, 

^^5 ;-*-% U~*^ V^ £^ '*i'^ 'pjiV** ^ J^ i^ l-H '-Vsj^ 

SyAu j_^!»5* ^.x^"Sl jb |I5, ,>iljJ' j-»=- lulc v^b- (> L(-L. j+iJI, f*U> 

^;f O^ L^li. B^yCJi ^ ^ XJL^ 3^ Bj*^ ^lilliitj ^mj-jli dUAJ' 

|«LS.3 j5r, Jk^ ^ ^jLLj oSJ- -i^ Jf Jii^i anojb ^j i^?!, 
q K^yi »iLi. »J>^ t^lJ. ^IiAjj p q--^ i3y^ 'r^ '-^ J-^J ^-Jr^ J^ * 

ttScisjS Lsyd- jj!^ l^i -J.> -JJ! ijjl^j^ ®^' -Vs ^Lfij cUff/- o) C afld. Hj/. 6) C KiijEj 'ij 4.j-^ jfA, oetenB ad .iy-^ omiBsiB. B in 
Boqq. uSjLj. c) It *JJfrii. (i) B sine punctiB. e) B j-aJ-.^. f) B sine 
pnncliB, w>-J ^. J7) ^j. A) ^\f^. i) Vnlgo oil**"' 

(cod. ^v) o^'f cr =^j^ ^ f=!^s ^^-^ ^^--^ -^-^ ^'■'- "^ ^ 
^ nt quoqna infra i C d-^ ^'i^ _/'• J") v-Sy-, q-^ ^A^ 
J^ g)Bom. r) B O^j^i, ;,y.i^. 3)0^1^^. ■^. w ■ ■„ J ^iL-,^! il ski, xjC-Uj iOl=-/ cr ^'/ oy*'^' a' ^^^''^s 

L+-JU= .AJa ^^5 ?jbb IjJCU, ^j,^ u«,jJi -JU iJUM |.j,jJI ^ \M^ ;.,l 

B ^5 .Ij^sruJi J,t j=-% 5(^1 ^* rJI jMi. j+iJ! Sx=>li il /■lAX=»l vW 
otj _,LiXj5 a A*v*Ji ^IjIj Aji^y' j?jAc- >^]^ % f^ i Xm4, iLiis 

!,jtf li-^S 'ijy^' d t'U^J j-ii-J'i-3 'f^ J-UI, i-Auaiij, wi-iiv jJULJj tj^l=- 

«_,}i.5 *j>-|5 mU^ ^j ya-* gjtj- |JU, iJ^f- ifjU j^iJI IJ^ j> 

.OplX^ sj-Jt, L_^=-jl pigi o^ls vJ'^ '^''i v'^j^' J^' O' °^ J*^ (J^ 

!>*J^"!s sks" o^' '■s"'^ "^.J* r*^' 'J^^ ^^ ^ y^^j 'y'^ "^^-s ''/^ 

i_jL5 ,i^ 3jfi y>;-i tijfr:^^' lAiii 1*^ JJj SjJiiZwj ^ r t Jj^|^ I^lf U liju 
O) O |^ya=- jjLJi Jc !jjl«,t lXS, >Jj^I LjaIc vJ^ o^^ -^J' &) 

f) B ct a ^;Jfl^\=-l. s) C om. S) B ^lS'SI, y^'il ^ et doinile S^^'j 
id^l Q^ i) C vjij^'St. ft) B kIj-£ i^)*W* j^If uijj. a oni. ^^5 aod 
habBt: itya«il i,l a_j:vsuj' q, V/' 15*5- *) addit: ;t-9b- l_^ iLLtJo.. 
M) ^ ihi^ yp-i. (B Ljj jaJI^). «) BjlNj>j, C _jiX=^. Vjdeture duabua 
partibus urbis (Itil et Khmatan) duaa nrboa fecisBe. 0) C ji-'^l jfUI. p) C 
Lfdt ijiAX) (^. j) C \^Jc X r) Ita B; J^, «) B .Ji,!**), j^jAifv-j. 
() ^ V^LaJI, oLiJJ^/-. ») C 4^1. «) B _,y>, li/J L5^t ytJOJ!. 
w) C add. .Uj,, *) add, .bsuilj. y) ii^^s\-..j lAi. 3) B ^MJ-:*uj!. 
Ian t am w^jus. jUaiUJl jLfjyi ^.j'a uX*'i l4Jj:> jb a-4-_j yl jh-Ji iujXs-fl aj^j-^- Lf-isJ 

1^ ^5=-Lij) _;:>Lj Sl>^ C^5* »>^' /"»>*^' V* t?^y Vj^ '"*^-> '''^'■'^■i jj-il^ jliJJ^vJ! j_Jjs Ji KJ-i WJtOji. ^^^ .jU^-^li Jiiill, L\=Kij vJU^ Jj: 

j^jXil fLl L^o^ Jy^ 1^1 t^ i^-u^r j-tv-*! xjlj=- i-^j^ ^bj Jj: 
Lj-l^ eftV-^' 5^ ''-^ ^^' '^'^' "^o^ 1*^' ^ ^L ^ *^ ^!>^' o' 

iJtJIjJ! ^^.jlC^ * V-=^'J i/-^J '-Sf'= i 1^3 iS-i^> frV^^ g)-?''-*> 5;J-^- uHj "■ 

^^1 ^j i^^ui yUL. ^y>-^ ii j^-^t ^^.^jjij^t ^^ ^ .^ i^j 

f,j lJ'JT Bj_i_4: ^^J liLkelj jU-j^ .MoiJI i:ft^M** ^yJ^jij ^) uv-^^ 

™j^ Luib jjii tfU.-. 3^■,Li'Ji:' a "U ^.j^-i u^ J bU y^^ ^H i^^i 
UJ^io ,y-^ \iSij; sOi l1^35 i:sij!jl! '^iW^ t!oj- ija,! ii li;^ J L«_m a) B L4-J. Deinde C jJu. b) 'i^. c) C Lfei J^lj ^1 _jt^ij. 
d) B sine panotia. e) add. ^\m ib (Ji-->5. f) (J'iyiJI. p) O^^. 
h) „y>Uj -^li J^. «) B wIlSj^., BobjS-. Vid. p, W seqq'. Kostor 

testum bcoviorera huhot. A:) Ji. I) Hneo noo Bunt in textu ibn 

Khord. Pro ^^1 B et C male nJt. m) Ibn Khord. ui'^it K«*^. «) C 
^yi. 0) B ^^, a ^§5 et mox B lAJUil ^, L*jUli. p) ^^"^1; B h. 1. ,.j^l. 
q) B add, Al ^Uy. v^ > r) Ibo Khord. *ijl. a) US' ^j. LeJ ly-i v'j* o"^^ '^' ^r^ ^ f^' yi* Lfe* 13/^ "^ ^ ^^' 
B l_U-^Jii ^ j^ LjjJUi fl L^K^j lA:>U>. ^ oP^' oJ'r^- or^*^ 

o'j*Jt' UU8 ^yc. ^^1 yua ^.u uib Cja ^\ j» g-^ yui 1^ jyLLi 

Liljj (jy-j+ij iCiU »jtoj-= otj-j £y=^ i)-i^ '^!s f*-\fca- aAc ^j^ jjJjI 
jjil^o db', v^-^JI -j'^ Pj'^l Sj-i-E LjX^* y, jjMJaJt ^Lcly u^,jij&C3 iwMji- 

lAJowj abLj-j iJuj^ljOI iJ^j, 1U.+*. (jfljE ^ £^j| 8j-.i^ ^Ua+j HlVj^Ij ](■ 

aJ..RJLJI sLiJi't, b.Ijj:*.':*! ^ clj -feil£ pi cjji S*A«, jjjjj ^ i_jLJI |jj:j 

20 r Oi_Lc ^j Jl lu-*i> jJ>-Ji-J iJ-aJi-J) lJ^j Ltl^j i^yij^ jCwj- -^ U^J^j^I o^ 

atJ-i-iJl J,C5 ijlcty Ujl^ Bi\;>lj J( oljAsij* JXJLlI JjL j^ ^piJ't *Jj_L fl) B L^jijtiVj,. fr) v/J' >i - iij«. c) om- Itjn Khord. ..-^ixS'. 
d) C ^j^lj. e) jl^ jljiij;:-. f) B et ^y^; of. Ibn Khord. ntm. 

<f) urn. h) B j^. ») B ^Uijlj. A) B tiyi,. t) ex hh 

inde B lol; tantum lVjJo- uV'^. m) Ibn Ehord. Ill, 1 q^v^'^- ^^^ ^ i:j:4^^' 
n) B et O^fT. o) om. Ibn Khord. JJjjJJt jlXS Jji HjI^j A. p) B et ora. 
g) txUS,';. r) B .wliJ>c lXJS, om. et '^Vl- ad -[xJLt. s) Haeo qnoque B om. ^i. yrtLJi, tiv'j'-**^! ^i^*"" I- fiir £y ^'^ '"^^ ^ tj^^ V^ '^^' 

=!j ^ 5*««3 noL./' -i-^ f»^j 3f ^j;t' 'il^ li-*^' 'Vt^j ^o^ 

^ 1^0^. ^ Ml' a' '^^^ 1*^5 ^^^^ "^^-^ o' V^ i^-^^' vW-ll 
dl^^j^ o^^ yj«^ /fUljT lj«A=, jJiaJI ULsPl vr^ IJIj liJ^ vU-SI 

^^Li^' tivL«Ji ,^ vl^ >» cV LiX. J^l, JC i^ oLu^ ^LJt 

^^UJI _jiJ^ l^t^ jjJJi 5-ijl ?o'^^ J^ tJ^ M>^!> "^^ J^ -^ 
bl^* filwJI ^ u;=*o x.a« 0!_}1LJ5 J^ JjaJl ^^t i:;, iE-Lfu? ^US>j 
^^ 1^0^ S^ fjlj p l,/J6 ^j^-U, ^5=-ij o' '^' ''!) -^ -^^^ i:^ '' n) B et om. Deinde B Jjt. 6) hio ot mos iuUiip. fl] 
Khord. Ill, 8 _^XwJ pro O^.. d) B icUUo, Ibn Khord. vLA^ i. 
e) Adilidl j. Ibn Khord. -k-*J ,5. f) om. 
y) tijh. Forto anlo aW exoidii ^jM), of. Ibn Kiord. Illm. 
ft) Sio quoquo JaqBt III, oa, 1. Ibn Khord. tb_j-Jl ^tjuSJlj. 
i) C gl*^i. *) UJ_3j B Oj^ij,. 

I) Ifi/ofi, Ibn Khord. l*Wfc Vj*^- ' *"') ^ -^J' 
n) C olf*. Deindo B j+«y et mox qj^j. 
o) Of. aio«. nub ls!j- Ibn Khord. IV, 8 \^yi ^lj ^ o)**^" 
p) B ot C om. et C quoquo oeteta ad iJi om. J* uur u u^j "oj*"^ vL^' o"^* '^-^ £*';* ^'^'^^ "^J*" '-*^ 

AdijJjO'Jl. xil |wy ^ Jji ^ji )Ju>s eJj^li Uai^l il lyo 
JL;^ jUFjJf ^ J^jw;!, 3tljU:> i^^t, ^co**^ O^t*^ L'^-' O^J^ 

wja^^^ M=- o^/^ o^j?^ ic«*iJJs i-jssy^ 0^/+^ 'S^-!-^ 

IS ttfcX>, U KibUA ^uU J^it lis f_«I«> J^ £-^1 A JL-J Ol-Lt)! y pi 
■\ t r*^ ^ lils^ Laj^s> uyjiJt ^^^ eyo^ '•Xj'' i>aj La^^ ^Ui it 

jjf J^J^jJI n-j^aJLJt ^ ^^ ^_i«^ UiA=> I]^ ,_^*^j-JI ^;j-t^( (^1 
3^j ^ lijy«^ elidb- »)JI ■^ JlSJ J;=-j s«l:> H^ y-;t JJfatf JJU jj fl> B ^.^^. b) pro hiBzZJjyt LUto^l JS ^. e) V'f- f*) om. 
«) C iVtjil «js^ J^'. f) KjUL > ^i i_A*Jw. J*J. y) B Bine puncUs- 
Peinida .L-b. A) (,5j«i& "ij- i) Qnao Bequuntnr ad ,JsiiXJ! (y>ljJs 
riv, 2 in C dMiaoTBDtnr. Jb) B I^^Ji. i) B JS. m) B ^1/. ^_aXi i ^ vioJb ^ fci^ ^^^( J^t -3) L^ ^ ^^\ J3 ,L^ 
Ij^yL-^ ii>i=- OJiJ J* yt »It S ,^1 All! b}, ^^ 3^ a! JUU Ji 8^ 

j_4J Ji y ;J1S Ji:^ »JJt ^^ ,^ Jt! U ^yli *1)) Jj_w^ IJ^ ^^1 i !jilx=.! » 

_;jj> ot^ ^ wfUilj IJuJ* /j-i JlS y Jli' v^ls jut KjUs^! j^ y^\ i 
U wLA^JIj »-ft-Lc ij**:.::?.! U ,»j:^li Js a J« ^jCs^t L* i^^o^' J-fi JiS 

^^:S\J ^^\^ liUit ^ ^i^+S lXJL) *Ulji .J)-jO^ Jx iiAAjl (jdJI jJt LX*il 1" 

L* JJ> c j. |.X=. Uj) ^tj Ui" *J\a;b ^_j aJuJLc J*3 UftJ Sl^-Jai »>J^ V' 
iaXc ^*i^-! U j-p Jjllt j^TII U Lpl^ JS ^ji rJ^Til _^"!il. |jy*S .L^i |9»:>,^ 

^ JUJI5 uvJi-^' ^ '-^.j*^ 0= "L*J J.^:.^ fji^-i) jlj_*JI ^M'l ? 1.:^!^' ^ 

il wJ^ jLili jjiJ! JJl v^j /■^'y' o^>U=-l /o *fri L5j> 'J^ i*^!s 
uX-Jj y ^i-.lj3 ^,yU4l UJtjji.t ^ JCLUiil sJcJJ il ^ ij, Jfi ^ itUJI 

a) Qoran. 8 vs. 5. 6)? B ttliJi^. c) Addidi ^ d) B sine pnnoHi, 

«) B einc punotiB. Intelligitur ^^y^ ^^ Jj: ,j^ _jjI. ^ E iu3l et Hv, a sSiii 
Of. floldziher, ^o/iiViien, p. 9B ann. 3. fijcL J-J. _jS3-|j x«*;i ,Jril^JI ,>=-!h3 fftAJ o/j U Jod ■^■i\ Ul, 
e L-t-i-. J,i.xat 6 jfM l4j Si^LsS, ^tj«5 jL£=,5 ^La«. o iUJuil ^^yUJI ^ 

vW-Js X-JL*j3, £L.^LiJt Ji J-LiJi- (_c-XJI JUwJ'yi ,^Ls_>-_^j_t. y_*5 

^USa, pjC^} jj^» ^ 1^^ iJ;^ Lj;^ ^L-,3 ^liyi it KJ^*^i g^j^ 

tijii"!, XiU. Lffj^Lia j^ rtijLj _,50* *1_^ j^ ,_AkIt ^^Ij U, A,Jja 

L>j'i jfb j^l ij U^.s ^jf^ "W *^l j^J^s: iJyJJI ^ ft ^_, 

i^*Lij5 oAjs'-?^ * '^J '^'^ !^^ r^ c^ rs^ >=j »■ i^L^i _^ ^1 /") B Bins puQotifi. g) B ^y^ e. ^j-^, ,jiuil. A) om. t) add. iUill. 
ft) y*«, j-riJ'- I) B »j:1_«s. Pm Ue. C hftbet Lua=.. m) C fJ'.yj. 
n) In B liiouna. Vidatur autem Hupplendum 65,iA-i-t_>-l, o)t B ,\ ;...^. ..11. 

r^l JW^ cr ("- j'^^^) j>-^^ALi ^ «L^ _^! ^- ^^ j.ja^ ji-i ^^. 
g) B (^a<A««j. r) B J-duj. s) B iUjiXaJL. Ul u,Jjl „. jJlj ijl^l o- r*^' "*-•-* '-^l '-«-' •/=*" i'ily* 
yU>U:> 4J ,j!j£-! xI^jJ^ v^l i\isUc C|^ ^tki' l^-M il^JUj:' «-Jys^ 
^' «IU-I jM, C»! jUill i-i^- v^l«31 1^.6-= > iiHBi,i-lt ^,=U»iS' 

Hy«l^ s-Li f^ ^JLj pWy=- ij^!*^ ffeXi*-. u»lj ^^ ,i iVftfti jjSt u-Ij 
Xkiiill j^^lUJ; Ij^Xij ftyvijtiUJI yJMtJ JlCs-l J-Sj y^r-i-J >S X-i-" Jf 

j!jfl*5 ♦ ^L^ 05-V^ '^-" 1115^^^^^ d'^j'-*"^ o^^j^ u*^ o^ 
iJiJjl (jUl, Hs-J. i*i „l ■^l l»l vj'-'-' o'^^ 'cW) *^*-=' """^ " 

jj« 4 jiuiii jujii jjS jjUj, tii>ia oj^j'*-* '**^!' ^J"*" ^^"^ 

pjU, (fj, Lk,J .j=.jll, ^,a»»l oU^ ^Ij o'SijI- o~._^ i»l 1.^ 

ulA. jjS i, ffyJl-t o~=-" o'^^j* i*-" J"!^' o'^^r?- ■)-* *■ 
Lj»l=. 5^*1 KB^ ^Ui ij^ji jlXjO- 4-y«* ^ wt::^ oa«) A ^s (I) adau ^^3. 6) B sino plinoHs, ^iiu. c) ^J. d) B %i«iL 
App«U«tor liato benlia 0M v*»^i Q«z«mi II, tfl", 12; ot. Ita il-Fxilk flf. 
t) C pro hU K.-ikE. f) B j«ki yJ et MOi B>sui. y) B u-^rtAj- *) C 
l^jU «!,.* i) .1™ «op. H ■«• J^l- D H>*- "■' " ^^■ 
») C 1.0. o) B ilsil. p) B ilk, pro hia: ^^\, f-»l ^LV;^ o~=-' 

^5 i=aj, jIlju» „u» ^ |Jl!JJI * fjyi (p. 5) o .11 y-,. rt o 

...Mj J.^1, ooterig omhBia tid ^l^. Hio TOro habot looum ("vl, 10 wwm. 
,-) ^^ iiij. 1) .ddili ^1 u-ij-j j^ J-JI5 jjjl-^ JJl «lli^ 

uX,jji. «) (.iw ^1 ^1) fv> 4*=^ ^ d'Tr^ o'/'*" r»*"j' 
0^ |J^, A^fi. .) o-"^i- "■) B ■^JjLJl. ^RJi^ doliiJai'' jMiitf* LjJ i:ft'«»*^ eiaAj^ l^^ ■*<-J1 a lt^ 
tiJj% ^ «y 1^ Jf i>SJ«2 fL4j5 l^ ^'^^^ csr^ ei^ji^' 1=4"^** 

J* 0[j-J ^ sft*^ ^a^ I. (.L«t.It ^ ii=4-i ^^ iX«ft. ^ vM/lt 

U I^, c^>lx5 uUJu t^y '1'^ '^''^*^ iM *l«*T«M (V* ^-J^ JijUu^W 

IS j-j, r-^' '^{'l^^ ^ "|i^' wnlb.ij (j;j>3fS Ifjjfc* .^>iili! gJ-AJLj '^jtH- i_a£i:^:u$ 
^yjuX-ijLj ^ il-jjt <Lk=> f9jJtS\ u^ i7>'Hf it-;£i> ^ urSj*" i)-!-* a) G JlS v;»Jba i^jJ U ciJUi LflxS Jl^^ Bt^l ,Jia- ^S^-x-i 3^, 
A*U>*}. d) B line ponofii. e) B kji^klilC. C pro lus; (j>il» JL=:>l3 Jf (J^H- 

Jj>uj iUjJI) Jb-jl! f*:£>t5 (*&-* *) B sl^ ^^ jJ». Q B sLSXjj, 
m) B .ij^yj!. n) om. o) Lfij. ^^sj^s, tjjtulf (.^jUjj oetoris 
omiaiiR ad 1. 12. p) B nj^ ef mox ,^^^Eu^^ jjj O j^OS ^Uj ,i*t U^ 
fJ>0^ tjyas. U r) a eJsJI JJlt (^ ^jiSM Jt^. a) C 0^1^. t) B t^^^ ^,^j1J) yj, ^-wXAAjJ W^ ^^^VS", B[*{J^ tl-=-jJ |_^J:^JJ:"I riiy^i jBJif* 

cr '^l;}* '■^L^-j J-;^- ^^'i ^yC■ |Ji yL(l^- aly.!,* f^Ujjj, ^hJ*- en' 
^yyiJI j ^. j. .1 .11 J!j-L«,l ^yjJI (vflOO* vy^j tJlj, fffcS^jJt KJijj-iBl 

l^_^ oL+Jl jLj-iJl^ SLjI (^jj' ^5* niC'Jjyi u>X«4s "*T^ gJ^' MiiyJ*^^ 

* s QL-|r=- v^'-^ UV^J fi-^-ii4 ^if o^J^ '^ J-^J [Jt!^ HUfi a) pro his: i^iJC-, Ul! sijt! ULjj |^ jlLIJ Oj ^ g-k^ j^, Lj^ 'AJ.l 
Ji Ui !oli ^IjOJI IlWIcj f.UJ'iL. »jI>I J ili*^ ILJa^ ^\ i_j3i-. Terbft 
loxtus y^jy ^!i' V^)^ corruptft ea«o Tidentur. 6) IjJyai. o) li^j J^- 
d) J A- P" J^ i" '*'*'i S J* fP'''* J^^P)- Deindo B (.^^y, dUi 
iLii^^-ai omiBSO UJlJJI 3. c) ^f^ ^; j^^iiiU^t i>*^t v^L« _j-«^t 
^\i .uU-J il. /■) ._KaJj {omiBHo fort. j^). y) om. Bed ftddit 
UjJ 1. L^, h) C jLwJ ^. B [Vi^l. J) LOj LfJ-^ (^3 
*^iiU*>j (*p'[i=l5 [»V'l>^'i o,-!3i>) i>j«H_! bli (bio) jyf) *X^ il i^*^. («io) 
j.(j «iiu ^^j iX-jj-J cr* !r=-''-i ^5 Is'^l) ^^ r*^!j '^ j^BJ-^'^if oj;vJ) 
Wijjilj,. ;) C ij.;^, m) Soil. »UI. w). C w-akD, ^jliil J-Jb.. 0) B 
U. p) J_._^L^I ,:iJjtj yLi «t\ju ^ijSj- ^ Lf>sj kI^I ^^ i:yU l^ilj 
yJJjJ-j iJ-j jl+Ol, ^^' Klj^t ^j-i- Tlj L^L ^ U^L lyjJj-aJ o^^' 
^i ^l>=>j Jj_*JI iufMJ'yi ui iWJL (cod. oy?-/^!) er?j^ L-f-jlj Bjlril? 
pLmo JCcUltj jjJJi. Quae soquuntur ad ^J^JJ in non eistant. "ff) ^ li-^^ 
r) B jAu. s) C iJui^y^ U J^ij-ib ■Xifj'^ yOl^ ^>JI ^ ^JJI I^i^ ,y^ ljl>, il ^ ^^ ^^ ^ji u^ '•o^.y^i '^ J-fr^ ^'j^ o"^-* 
i>*' * a?*^- |H-J' u5j^' ^3' o^^ li' k^^r" ^j-* jij^L^ cfHi k^*? o' 

llfHji |» - ( - i- -. *. :' 3 v-iOj! Jji oUa«ij= O^J^ £^' * (jsiU-t^^l Cjl-A-? 

S3a-i>^ jjilJ^I it J a^j.. jjjjj it ^ Xby ryb^ il J iCl:^j^ 

(ood. L^\J> sic) Li?l* yi"^!, ^ijjJt tWl' Jjs |ji« jo; ^^Usvjjl ^- ^r J^ 
Ljy,^ y| ^^ytrtk! :iJ ^ Ut, «|.iL_»j i^iiXv'i 'J^>^5 iXLq-j ;^L« ^^ 

jj:*li! ^yi>w. UI5 «^LSJl5 lii^l yLA_j=b LSj, KJot«i j^ dial ^1 ^yitjOl 
S-^ l-Hj J^^^-i o^J^-' ly^^ ^Is ^'i'La-jU >_a:>U5 L^ ,_J^ L+jJ 

a) C ^jO 1111a.. addend X.^ ^LUJJ Uiii^^ ol.Lr J ^J^^j. 6) B 
et ysjA^j. D) C ow. d) C wSjV- «) i_T^- f) .jOj yyj 
.V-^l ^^^1. y) JUiLJ, A) J^j ^\ ^^\ UL= iw.' 

^yJl,lywJ!, a>rJjl^l. Deindo B J^-i. t) ^^ J-jS_, i^.^us'il |.^, 

oeteria om. J) B ^L*^. m) B (ut quoqua anpra) i:yUu:. tt) j^ eJ>3 

•S^ J^!. 0) C ^. p) _j«ail j^Ji^. 5) B t>Ju. r) B (^by. 
l5t. fll, IbQ H. fvn, Ibn EoBteh tv. ^^jy s. yb-,^'. il > ii=.j^ eim^ il J iLl=._r« jii^ il l"lia j^ iAlj, SiOi.^ 
il J XjLi>^ Xl**i il J jU^jJ -^jl-^J-^ -^ -^ X-L^^ '^'^ji 
yl . 8 II il J a=5- ci-i^ il ia=j-. Abj) ^ .iili, tilla-^ „l=.j» 1 
i! gl t ; ^ »l=y. jljlA-J il J* Kljsj- tlo»5& il* >4-? i' >* 5^^/^ 
il J ieJ^j^ iysjp-^ S ^ff tr ■5^-> *jL*i-/ I"- /■-sv^,'' 

^lyU il J -a^y^ ,^^JJU- il ^ S^l^j- *^' il J ■'^^ i\ijJ^ 

•aX^j^ ^ -IjIjj i' al u'sK^ -^j il jl ay^-H^ il 'l-+-i--^ fii^^ 

il=y utAJ^ il J lil»y. ^pje-^l -H, il Ji« -Uj o- '^^5 tik.^ " 
Jlsy pj^ il iJj;, J-ilb l!.ol(J jiT* »!»,. i^lilji Ji^ «il J 

^,jji il J 10=.^ . Jijjj il J a=y. f^ il J a=>. sd-i il J 

il J it.^ ijji:. it J il=5- «,-iJt; il J-^T j^ liirJl, S!jj=-^ 
Kvii^jl.! il i^!jL>- ^ jc4i, <»li^ JkraB ^^Ij il J xAs>j^ ^J^j^ 

*L>j- oCijJLi.' il Ji n=^y* *™*£ iJ > yxi^j- tjWji il ^* «^j- " 
il J ilju»j^ It „a>i il o*-?"!* »• ■***» 'ai'^r' o'^js- Ai -S a) B ^5yf\jj:>, C Bine pnncliK. *) Homino oU^ c) Iacum in B. 
d) C om. B luiiet in ms^. com fja. Momen ^Uj in B ut ploruinqae rino 
puntru, C nt inlsrinni „L}. c) C jLu o-* f) « -a-A/"- J) 1 •*"'= 
yjyi., E-^ IjUtl j JiJjJl il (L .. jU oJ '<Mj- »1 ConlrMtom 
« ^jlj jlio. lit jJ^. B B ^1, O jj>l. !) ^ iito, 
^Wfi- ») " *J~ "' " ""• °) " ""• P) ? •'" "«* P""""^ 
5) B i^, J-i. r) B MfA, JJ+Hl. Tid. JnqM I, f.l, 12. «) B 
^bjy, J^jj.. » C J^ >3. .) B et hJ«U .) B ^^jj, C ,yy. 
Pro il ^ MribBHi aebaia™!; il ^ tr ''^> *""■ ^*' "^' * "*!■' ""' ^ 
.oq. rt Ikn d-F«|Ili r.r, 16 •■«. «) B Ulj Sty, O Lii. InWligitar 
Mtbm "RHWta, et Bpningar, p. S3 Bnm lat HI a:) B .ji^^LjI, Ibn H. 
cj«-J. (I»t. ««.,!-). y) B om, (C jMjl). Doinde O x-^ji^i- B »ne punctia. ^ J^lj- f ^CJJ^ ^ J ia=.y. fji^ cif J iLb^j- Ju=yS iL^^ it 

u ^i^^«>=»p u5[^I iiyJUli ^5CH ^j4-^ -bfej •o'V^ SX^\ .j_jr ^^ 

J*??. Lit* Lt^J iJ iXs^ Js fL-i_£^i y»L_j>jf5_i5 ".Jlj:'::)! ;i!j.f^3 'iJLwMJi'S! 
tpjJt ^ tcJL-4r Jj^ 1^.*=- lui j^i-bU (.^ ^i»i vl^?' "^-si*" *»j.y' 

Ki«5 j-yc, ( j_il3 luIiXp Xf^t^s^l tilJuJ^ *^>jJ' <_i^j<ai! t^y >J^ XjoS' 

IB n.,;^ J.}Jt vi^ o^ '^ '>^ r^5> J^M- j-*^ «J^ f j^~^ "L->'i^ 

CFH^b rS^jJLJt jLp^r, i£.,iJjU! _rt^ BJ«*lt sy^bil .^ p^l^ ^^Ul), a) C ijijo. In B lutee inde a ^^j^lCwol ^.^ ei iwqq. ad flnem detidermntnr. 
h) (IjI). c) G om. Deinde faaftet ,w>m^. d> O <Jw£!l aiiperiiuKripto ,. 
«) B el C ^^^. f) iEiiill=- ,::>j=5. g) B wjl^ ») C 9j/ £»^. 
*> B JLr- ft) C jUOl tj' uvJlmm>«!i- C jt-*_3jj. Doinda B ^jly-"^!. 
m) C qI^I- m) B Bind pancHe. a) B ,_uJLEilll. p) O i-i^ U»)^j- 
(0 i^]^UU,). q) C ^s-Utl r) C 3,jJt)3l et addit xtf^! ^^b- *) B 
x-L^ /> B K,^^x.-iAj|, ij-yJ|$ Kj-bJ|) Inrroi B u.h.j'-i. SeontitB mm C. 
Tid. Isfc Iftt"* et Ibn H. mf. ^ j-jpi iijx^i ^y-cj ^ L^i jj-T oi^ ^yt ij^ La«^ ixjij 

j^j iiSj-j LjXyai Sjij i-jiij, yUlt j-g-jj SLry' j-f-'j 'l;^^' u^-^ 'ir'j-^ a) B »_iJK_*. ft) B JUj (0 uU^i pro dij). c) ^Uo. d) ^3 
*^^l. «) jJjC^i *JLifl iJj'j,. Doinde in B (p. t79) et aoquitur raappn. 
f) B Biepo xIl^j!- ,'/) C Lr!_jJI- i^) J^- "■ i_',L^>-Lr ^! X«JJ. Deindo B 
»>>^ ,^<f« _,U=-, supra »jJj=- ,j5<(« jUi. oj^^" jj**^ o'-^^- ^ ^ '"" 
et Btipm ut fcM^y- fc) B et ^^I^UJ! ut quoquo in mappa C, auprn 
B Bine punotis ut in mappa. Infra B pLi_w-w, |-jLwy*. V) B jLstjjUi, 
infra .bs^jiUI, ...Lf^'a-il, nt quoquo in mappa B. Supra B ut infra jUsu'lil. 
Of. 1st. Uvfi et Morquart, Slreifziljfe, p. 1T4, 508. m) in itin. 'S^. De 
urbo Tholawi eogitari naquit, eitua onim (inter Tiflia et ShaltT) oum aitu 
Tlielawi non oonTonit of haoo urba, ut aiunt, Moqaddasio paullo reoontior 
oat (Dorn, Gaapia, p. 206). n) Sio oodd, pro rulg. ^Jai^- 0) ju*.iAiJl 
^ ji^lj (B y^). p) ,j*iff) -by^t. 3) B jLy>l;, BUpra o^'!r"l> "' ''i 
mappa B i-Jv?-lji, C oW^"';- *'''■ ■'^'- '■^'"^ ^" itinerario ^.,3^-. r) Mnppa 
B ytjl. s) B vjI^sUa-, fiupra jL-s^Ua.,, C jUsUv.. () R (UjL.Ui, infra jo^lXas, 
in itin, (iJ.iXxj. ubiqun ufc reoepi. «) B ^^Jjj-i iiio ot infra. h. 1. 

^^>jjj infra ,y^y, in itin. qHj;,^. DQ oaatello jJj-J oogitavo non poiBumna, 
collato loeo infra in itinor. oum Jaqnt III, iXi. " tir lt^W o' f*^i; r*j a^ '^'^jjj »'-'«^ o'^^ o^^i *L?jy '^^j-^' 

u-^' ^5 j-w^l j, 1^ L^ lijts.3 lJiJ IJ.-* ^ LsLlU^- "u>r^'^! S^'i 

10 .ijjit, iXi L^Jj^l uj»j(^3 a*''^* ^ piklf™ ^ 1 «jOy< 'ijjuS iuai Xioj 
^jiJ l-iJLJ'^t \X^ jIiXAj ^ ^tl* Jl^tu-^ fiJjyJt j^ Jji* iJo(*;c^ 

LjiiSU ^Ljl. (jsiiL-l (jHw a/ljij! Sj^ iii»«=. iU^ (j^i=^ 1=-1 jj, ii * ; 1 

1-4-^' O' 'i^ --Ms '■iw/- J^ Lgil^I j^l ^.^ iiw^ L(^L^ SLjjUx^ 
IS L5*j x^' J-^ '^^T*^ •^^ yr*-^ iL.L,ufl=. u-^' ^ 8 Lji«i=- e/li:.;^ 6) ^^! ynx j^*, ^^j\. c) B at ^.,y^. . d) _^l Ij^. e) B 
om. /^) v^r"'- ff) Secundum mappas B et C ia metidie provinoiae iaoet, 
h) Infra l"At", 6 ^. i) B <A*xj, supra iXi<* (aut OJj^), Ja*>j. t) C 
1^1. 1) C u^^j. m) )u^i. «) ^yi. 0) otn. p) .Lt.^. 

.X,*:>1= vL^yi 3I.XA. ^ ,.^4^1 a^ ^|^]_^ ,^j|j|^ ^i^^i ^^ ,,^^1 
O^y J^ Lfi^ jXii^ iwJO*^ Lj^ y, jJb ^^5 .c»ij3 ,_^^5 i4^ ^^j 

..^.> i^ i^^ ^ ^ Ljj u < «ati ij^^^t^ ^^ ^ ^^ „^_^ 

J+^ CH^ i)^ "(? ood. ^JUaa) w,.ai* liJ^ou (cod. (i.1j) H^[) Sjj^ < ^:iL^ J_)UJ J* dJUcAliJ, *e,^ ,J-> ij^ Sif i ,ya:> 3lj 6Ki^A- 
ti V**^ o5j^ *«»|i5 tEjUo, ^U=- a* LfJ, yo=^ 8jl£- jM^ij ,>+=- 

yajiUj, AsSLuJ ^ ^J^3 l^Si Ue>- ^XJ ^T^ ILXM «iJf iXJ, O^ I 

U(-«^ s^jlA^j »pl^3 *yUjioU j-A|l, jjjLll »«L> l|Sj« y^ idf* 

HjjJS' 8JU! OjJUi-^ L-fJ ii»»a=* Jioy^^ *»_9j«5^ ._Jitfe L+Jj 0Lft=- 10 
jLJLt ,j~*i> gLjj-j f^^i^jju.^ P^:'-!-^ *,j^*-Jl JLiLs* j^ ^£<^ tlr''^**^ 

j;uJ3t vi; v!»^' 5Li:iLl iL^J ^jli J-(-J tr '^' -^i^ -5 ^^^^ J# y^- 

j_(_5 (^ vV-j' *^ *^^=-*t! "^ Jyi-^ j=^ «>*"' _r^ V^J jft*^' 'r^i '* 

ifcyt «J* Sp^zPvJi li»j A! J-?^ t^ A- i>3 iSLS, «(.t)L,11) ,>^' jiaJt 

^jjjj 8jl^ ^jU tt. i;j_c »^ L^-it Ji«, ^l^j u.'y=3 Ol=U«. L(^i_J 

*jL^ 54. aJ, 30*=- 

yljJt t3j« .-4*^ Ij^ " "OJ/' vsj-ij {«oa- v*^) *^^**^ L|i«j>s I utAA* 
««:sw. l|3.y„! >rf g*a3 i^W '"^ >! 'J^j '-S'*^ --^--s' **-«^- 
d) C (Voin? at om- jjU^ss^ *) C om. c) B ylj<il, C ^UJ. li) B 
xUi*^!,, yJTj> e) X-*j-J. DBinde «jp4*iJ,. /) O loonm de 
^bCcj^ OM. Vnfgo aotilrituT ^^ a. ,J^_y- s) ^^sj-^- ») i-VsJ. 
B 8t ^L«j«». *) f-UJtj. J) B ^4i3- om. %«- i- m) B 
^yl«}C*i). n) Jj:?j^j «t dBinfe 5EL>a^. «) B j^. p) B line pnncfii. o«^3 «_jMr 1*-' ' jf^ t-i ^i ^ o"^ "^ "^^ "^^^ '^'^ 

^^5=^ '-»Ai^ U»?, '^^'^ U>JWI ^H Cvjr:- iX-S "j^y..r. 6_>ij4Jj ';-i>=- 

djuJto- it Spft-jJ' i=*^l; J* t**^ "VS^:^* "^]y^ ''W^ fc-it>-^l «'w*T^s 
^.,,4 ^^ Ov:^ 0I3 ij u-^'>J3 <S*JLm=. A,iJL^3 ^1 /q. U^ as, 

« otjfyi q \ti JJ^^ J^ UfyJ' <~i^ tic j-ililj, y^ _j(J L^i HjL^i yJ^ 
a^ 1_6-J3 ,y«^ UfJ> cHj'j^'l ^ fUij V^ »-«'^ i'-i--^ --Jt^jls 
Siii-as- iXiy-s ^ijJa L^jyii^j jajj L5J5 K«Ui LfJj ^ya:>■ l«J S^y- iily.^ 

Q, jJi_jal j-ffj, fAi. ^^j*a». (_4e ^St yaxj yUsWjif K^a* ^ ^>jOJ,l 
^\SiJ\s Ki"!^!, o^'s^' _r^ (1^^' ^W4 (> » -r^LiJI j-*^ LPij O^ a) Marg. B iuk-s,, Jit. 6) B jjij. c) C .,;>»=-. d) ^iJ-^ v^ 
»xiU il jijf i^\j ^ uil,«^t ^. e) B »Wli-. f) »dd. ^. !i) C 
jUjU". Fort. 1. ^^, -rid. jRqUt in t. ft) JI. ») otii. *) lioti,, 
C iooai ^ i^L.wJ^.j. m) L^. n) ^j5, 0) C sLL, i t=y>j. 
Hinc patet exctdUso dodhuIU, p) In haeo dosiderantur. ^) £^. 
r) C jJuJUjij, s) i^jylwj Lfj ijJJjS'.. (B OSJi^s^). B flino punetia. 
Deinde C om, 'iiJfXx ti B habet l^'Oc=-l. u) addit: \^ys=^ ij^, L^^ 
l^<b. Deipdo B ^j^j, C ^yJ5.J. *) C l^j. w) C v^UJt,. iilj': f^\ yi iiiiti oUU=-3 a^^ oUri-3 aiL*J"l, jJl-'kJij K-iuL=- «La_< ilj 

SiUii y:* ^1 LjoJ! i^jLLT o.>|* ^^ L^, oLjj, aUWi ,>^ iy_iL3 

^i ffJ^iV^j, i^l4J"ai l^Jy^ /■(_s.ja3' "|.U^^I JjJ>l eL+j ^^LaJj, <|.y*JI JUjJ«. 
JoL-, A;«ljl li^Uil! aj-S-5'3 (jU-~'^l (joi-j ^^ JUj' ^5 ii.Ls^'ii l^Ij*. 

Lj3jj>5 ' qIj^ L-fj -Rs-t OwJ Io^ilX^ IjjLej^j tijiiixiu ^ Lt^Ja) < iXUII 

t»^ ■ yb>^l3 SJ> -^^JIj * 'oli^- o!;t^'^ -^Wl H^>J 5^^ ' o^-^ 
ft ikXftiL. iiuli) ajj)Cll jOMji, |j^_j'^l ^j» ^3 H^jjoiw. oJjy ft jftji" ^j iLoi^l 

<XJi JtsJI [j~t, Jj; ^ ijLs^jij ^ j*^' ^f-fA^ Ji-^-" li I]*''"' *_JLaw»j 

dlllKjJJIj jiJtLSlj |»j:^|) jUiJi) L>^jl! Q-^^J '6 

iL^JljJIi fitj-JL-a p54-i-Aj^% o>^'^^ i'rtJ^jVj cr"*^ i^*^ i-^-s LT^' a) B ii_.-jL ot ^^L«_*, pro jfUoij. )uy. b) B vjifrj/. «) ^ 

jfjki et JJuu, orniBSO »-=-J' -*) jAj>^\ J^Ij, _fjjiJI =V.^!j jj^j^ jwsjyilj. 
(B ,./). *) Cm- n C lSj??.- ?) B OJO-ij. ft) ^\^3. i) 

flt ora. jfj. n) pro liis tantum ?:*=-,. 0) B JJSj ^^-^l. p) »^i*iJ^"^l|. 
3) ^JJU^■. r) C IM. rfL^kii ^UJt iu^ eiJU^ UJUi OL^j ,_._«_. ^ylfJ• jlU^ Ijjl* JUi 

s tr- ^i^ S JL-^ i^l f^Aixi-l ,^1 Af Oj-ilj, Ji^L uJULi tjjj ill >^ 
Li^ SCJilij *JU^ L^y i^jjl u Jc os'^i^ ^ (f ^^s '=^'i' ^L=^l 
ly^ oUj* jLi-i J<- ^ yaJ ^1 ^Ul fbb- o- "i'Jjjl tiJJI li* JB 

\T^ ^ ^-*^. ^i>i3JJ ^Jj ^iol ^ oya^l ,»-L*-J i^^ |?i>^3 aUils- 
n ^U^ xjjJUo I-Jj-jUb i^L-Ji (j*LlJL i^L iMj JJsJJjy) ' ' ^1 

i>,i> lW i^ fco (^^a^lxfti *_J **!(! ,^1 ,_.^! ii jj_jt_j JB sfiki ^ 

2/»;.3 »l g^. Ls^ vWi jy rjM JB iju^ ...^Jl ^^u ii_i_i .u. 

o(»*' J-'J >^l ;-H> «U0 j«! (>>» jji 13bl3 «iu ij/JJI jp?5 
{-JM i j^- VjJ ii »jyCii IjJS- JjJ* J^ «JJI ii(=.b ^ ^^^ 
dV' ri*' ti« i^ jH»i J-yi rf^ saij Hfjj^l j islj3 c^i JjO, j 
t^ o4^ -^^ » ciPM ^ o'^ji Al urf^ i>> PiWvJ a- jr^a 
111 r ^1^1 ijjj- ^-1,, ^ . ^j^; j_Lj ^ ^j^ J bUII j^; u, ,^; ^ 
fJs^l Ide, _,/ jS. j.^ ^w ij^ j^ >), ,,^| <^ ^^_ J^ si.—. J) ^..JjCj'. .) J^l. fl B vji»»l. ,) C pro hl> JB J 
i. ») ^ ^^ ^ U c:,jtli, ^L.1^ ,;„j3- ^^^. j) ,„ B 1.,™,. 
In C h»eo omnm deBidorantur. A) C J^^Jl- C iLUI. m) s^. n) 
Jjl .1 dllnd. y» ,03J,» J.. „) B fjfi^ B^_^». p) ■ : . 1 ,^i. 
S) Intelligifur fluvius Sftmur. r) om. s) S.>;suJt. ^tAf jLiJLf Cjj,iJJt a jf^ ^LjI Xj>j_jI j^ LjJjJs iSfJ^ U*la=.I q^j**. 

a i gfVT*j' '^}ir^ i-JyO' i_Sj=-! 'ijJj^Ji-, JiLJ, ^ 
Ja-^ls OyaJI vW-i i)-ft-P CfS '*'-!^ rfJLA-iJt, (^l^jJtj U<!i»y!s ti^' 

oLJi JLiJ! *JI ^3 e^yi^JI XcJy ^3 <K«^^I aJjCiJI, J)U*'ft, ixa-,l|, i 

Hji^-JUI i^Jl-t ^.aJ! fiilrc; j^i'/iJI ,_^lwJ Oi,-^ A=-yi f5-J il-eJ^ ^3 

^ \jyfS La (Jj; cjUu=- m (j--JiJij e uoLojJI i uLliLt iV-*.=-j ^^wJt q. 15^^ 
jj^Jyi^ IlX=.), ^^ -i i-'iU':*! ojji JIjlX. vijll ,>^ itX*3, lij n£t^ 
UlJI JvjJI ^ > ^^li »_il, vJ.iLii!l JL^ So- ^J^' t* ^1 JL3M 
V)ljil )WrL= ^/o _jJ j^ _^ J-fJjl ^L^ «U(X*'' (^"51 r^ KP- l» 

J^ Wt^i-ilJ 'Jl J-JJ,I «v/^ yr~^ y^' hLLo Jjiy p)lii i^^;^ e;***-, 
jyo jv*tic sjAi Lfei jj«3j cUjfrJ L+J^i Hj-Jl Lj:*-J luetic KjJJ »y^ » o) v-H*»- *) B g^^l, g-^jl. Pro oS-i>jl. <■) C oljU^ly «) B 
hio at deinfle JUj^. «) C j^l f) 0. ^ ^Uu. g) B JfeJI at 
edidi I«t. !aV, 9. 'Btiahjniioo aflaal aEpoUfttlirj nt sd me ■erfpril HDieiuiniii 
Roaeii. Deinde B Hyt^j. *) om. J) Jjl^- *) v!>-)* vl-?- 
t) B JsH.. w> u-JiJ^Jj. ») -i^.^. o).0 •ad. JL^. p> C. 
Bjui^oH yt. 9) B i. Of JHqTit W, Uf , i. r) ^^. •) wld. U^. 
,0 B ^>, ^jb. «) UJ-a-j. «) tl vjS J^ ») C «^yi lote. Bj^_N> ft^ii^lj i;:J-5»i> v^J ls' C^" vIj-?' Qfi-^ S^V^I J'ftJL+J (^ O^Ij (^ 

t&^jUJI j^t ^ ^^5 y ys L>=jy! sj^i^ /-UjH ^friJU, UiiU ^^^^ JJJ 
JCsnixOI^ iL!j| Hjij: iJU^j Xilj-J kj/£i (S^jIiAAj ijiiijyt yU ^ hXi~*)j 

L^—i-J IJ.LJJI ^—^jJ i}-*3jll UMtt) ^5 Kjjie ^Vj^i ^SjXSuJt iVI fitj3y>wO:j 

r vlj^yi ^b il J ^;^d^_^ vj^ ^*> Al ^ ^;,^Jd=>^ u yU^yi ii ^ 

a) B L^. Deinde _jy*. 6) Haec in B desunt. o) C O^. rf) B 
^^/^^> g/^' «' deinflB ambo LjjjjJLLi (B L^_jjiLi), ^Ltx, wji*^, et ,^^, 
«) B et C yUJL) et ^^i, 6t mox i_SjLw (0 om. USjjji. quod B in ranrg. 
habet). f) C tOvP y^wu'l. ?) i^L*,. A) B i^J. ») C jULbjI. 
t) C ^3. C ;!Uli ^\LL^\ vL^I cr o"^ a- J^ (!■ >!jv:?) j^.^' ^^j ^i- 
Deinde B ^^J*i«J. tn) B^. .ti) B yy>^Oij:^, ,^^_,=oa^.. o) B 

gJO^, raappa f^ijii- r) B u*5^'-'^ »* u-j^^Lals, iji^Uli et [jlJaLSliJ, 
Vera leotio, docente Marq., est ij.^tiiuS. a) ,^1%. B pro hia ^yUu a. ,^1*1. 
() B ^JUl^L, jL*Ui. Oorr, Marq. u) B ^LsoiUl, j\J^'Sl -) B ^y^. j aji=y ,j^ il J „oi^^ .ii^>-4-»; il J t&ib.^ .u^yc il 
il J ^t_=.i^ f ^jij il ^ ^^ jit, (jj_^ il ^^■j\ ^ f^i^ 
t|Li^ il J iii»^ *l^^^' il ^ oiiio.^ ^^ix il > fO r i;j. « 
icji^Ji ^ Jib, «iiw^ f. j^y il J i.|U.. iiii^ il J of^^ 

i^ Cr! o-^ -i^ i\ J i»l^ f l^^ il J |3jl»j. (iy.jiii it 

ii-i»^ iiyjjjj il >ljii^ j^ jibi siiw^ r. _^)^ il ^ ia,j-. 
^ij- 1 ;r4« ^^jiJJ il .^ „• 'i^i • »■ JJ^ it J 

"=V U-**-"' il ^ • il J ifc,- »c4-«JI Sj^ il ^ ■» 

si^y f v^-Ji il J ,a^^ „rjJa il J ^ i) J ,xj il J 
iVJj_. il J a»^ j^^' il J kj1=.j- f(^6y*0i il sji^ ^ jiii,- 

il J itJ-J>j_. (tl^ il J Jky ,^^1 il ^i_^_^J ^ Jib^ (Hloy. 

£l=.j^ "J, ■/■ il Sil^ a, jiti iL^ti, S_£|j_. il J ilay iiyjy 

il J lij^ »Li-J^' il J o*^j» "hri i' -* ^^r '^' u-y" i' -^ " 

0) B ^.,y:*«. /j) BjU^, ijU^. c) B ^ii-jj*., ^^•^. d) B U.SAXO. 
I«l, u-rtJ- ■) Oodd. ^=1^, I.l. ^f \fi. D.inds U l(li.. f) jJli. 
?) Voofllla in B. ft) C *-U-jl. i) B JJ^JuS. fc) B wyi. i) B ^yJ5j, 
O^jjy- "•) ^" B laOuDa oat indiaaia. n) B i:yL,«ajiJI, o) Laouna in B; 
liabot: J^^ .... ^j^^' i| J, j,) b cine punotis, ^i^. Praap. il 
in B daaidorantur. g) t:jO:l=y i^h^jr* ol/^l. ♦") B j^lijU. g) B 
;-S->Jli T. »n Kliord. If., U. I) B ^\j.. ») B h. 1. y^jjT, infra B 
ot y-j/. Ibn Klinrd. y-^^y. r) Ibn Kliord. in, 10 B^. w) B jj^j, 
Qodnma ™jj.«. Beeutua sum Xbn Khord. x) B ut cod. Qod. fir, 8 ^■■:}" 
StntlonDm nihil quam nomen ooRimune habere cum «rbe Tiflia vli opua eat 
obaorvare Qodama habet a Bana ad Tiflia 2, liinc ad DjnbrawSn 8 Par.; 
Ibn Khord. Iri, 11 a Barza ad DjabrawKn 8 Par. 


I J^j^ « a) B j>y. a. ^jj. Apud Belildhorl HI, 1 et m, 8 male edidl , 
cutuB Sleradd. b) Pro iujij ut ceteri. c) B "om. *J) B -_^U. j*^l- t. 
Ibn Khord. ir., 9, QoA. nr ult. 

«) B J'Jj_;J, quae leotio orU eet ex orrore in nomine »eq. 

f) B Bine punotiB. Ibn Khord. if.. 8 ot reo. yLslftJI et ita Edrlai 11, 170 
et hie reTBra huno locum esse urbom Bailaqnn opinatm est. Idem putaate 
YJdetnr noeter, nt patet e leotione uWjy, et oonfusio norainii huiuK ulatlonie 
et urWa Bailftqan quoque exetut apud Jaqubr, W, 18 niii ibi eit lacuna. 
Additftmentnin in cod. B Ibn Khord. ii^^i^JI ^^ ai eodem erroto emanulum 
oBBe Tidetur. Oogitayi primum legendura esBe ^jULJ) (of. Jnqnt IV, Iaa, 7), 
sed YOroatmiliuB est lianc itationem reyera quoque al-Bailaqffn flppellatnTn 
fulBse. g) B sine punctia. 

A) B Ljll; V. Ibn Khofd. fr., 6 et ann. *. Apud Qed. Vlf, ,15 rec. ^^b>-^ji3. 

)) hnec omnia non habot. ft) C male J. 

1) B ijyi. CT) B et syw/. 

M) Male Bio. In olterum (jOIe-j. oro. 

0) B bt C L^OjI. p) J=^ g) B om. alterura liilS. Lii«>ji ' e ^.jUl-i ^5 lUjV UX»J^ < (i ^^L SU yL^^j ii-A-:!;iiJI j)-i-:^>-i' 

^y:i .y^Jl u\i.^^ ^1 _r-^-£ » ^^^jLsJ^ UiJo>5 uiJJi^j, jrt^ ^5 'o^J-^- 

' !iy^p wf.wi ^ p>-> ^^ |V^5 "N=,04Ji UdljUl ^ jiU; ^^y^iUM IB 

^ij '1^^! w>iii ^3W^! L'-M* ' "j*^' "'^^ cr '-^Ir'-^' i> '-^J-^' ti) liiitiuni hiiius itinorarii laounosi omittona habet: ^^jl il oy_jbU ^j 

Li,. /) Cum (osAfftd Bocundum B, ff) IjO,, B l=-jSj, A) B optio 
inter wy> et w_^. i) ^.;Ju.J^ VjLh^j- ^) ^ o^i^j. I) om. ot habet 
,^L,JO'. tn) om. «) li uiylj. O 'iil^i. p) B om. j) ^iLsUt. I i ■ i ^1 JiXi^i »---i lijjj i(^j Uoyij MjyJi ojtu b>UJi=^i,* jo.^) 

B iu-lj xTi^l iLi.™=> ;^l XU=- .Ull Bj-:^ M-^^j-i B^j-f L^-ilJ tj^I U 
jMpyrt=> i)_iJLj U^iX* £^y r ^ — i— ^: ; i^j-^'i lSj-^' i^— *— ' iJj-j''' 

A ^^^ H^ ;i^t ^lUj v^^ '4is'^ U-^f LJ^i" J^^' ^' 1^3 

>L_»-jj) Lv-iJJi o^_iil ysjLif JS, ei^ ^>+JiJ- ^^t ^ti- lOjjiJ 4:.:jjij, ^.L^ 

*5 f LjOiS JfiXs-^ Lj-JI, ijojTfl vW cr vi^ iJr" o' /^^ ^5 * o^' 
j^L>y>-j o^!r^ P '^'■' * "W *^ u^j'^' '^-s ^^^*^' Lray= L?y L."^**^^' Lsj,,! ' «jLai a,/jai J-SU4t Lf^j, ' «j^l iq>*ill JL^^I (!■ ^jr-tr^) 5 
Lji^ 1 Bj^ B/^ iolj ' Sj^ idUu ^ o^A"' is ' «j?*^' "^ J- '-*^ 
.jfcUIlj t^L^t, mib ' sp-Uai, LJ^ii jjj"^ ' »jJJ^' ;-,l j-JLJUI 5J. Intel- 
ligitur Mohammed ibn al-HnsMi Ba-BhaibEtnl. Vid. suprn p. nf?i. Deindo 
f^fi iJjya iJ^Sj. Sequitur mappa (B p. 185). 

a) C (deest aliquid) (j-^li fnAil J, l^_,^j i*J (I. Uillj^) tLuJlj Lji^j lUjJl, 
(1. Uy JJ) LiyLXj ^^l i,L«Il5 LfeJ (1. ^^1) LS^l JLCiiliL 6) C l>^jU). 
c) C xij«. d) B ,y>Ljl„5j^. jJCJu i-wij liLUI. ;■) add. 
Uj^.. s) Ibn al-Paqih W, Ibn al-Athtr IT, ff, JBqTII: II, aH, U Beq. 
Secundum B, qui hnbefc '^j, lognndum foret iC*Ej L5y!j' '') ^ P'eno (j-^c 
i) n -jJ, ^ijj, fc) Of. Ibn al-Faq. Fa^, U eeq. ot Jnqnt 1.1. 18 seqq. 

I) B oyij. m) l44--_,j. H) B ylji', C ^^'j (of i^l-j tanquflin oustos 
paginao) Jiiqnt II, aIo, 1 (j^. Ibn al-Faq. Yi^, 13 ut roc. o) j^OL< 
ut Ibn al-Faq. Vv., 7 et Jiiqat II, a11 , 10. j>) Sflo. Ibn al-Faq., B sX-. etft-"^ OiAit^jJ) ^3 «djsjjf^ ^l^ fi ur^]y-i^ era fj'y^JI cioUi 

/-« Jw* j-r!-s li-sj ^ jj-i (^ fU. ,^ ^1 1^ ^a^ i iji^i ' 

_,biui-)l t-L-l... jLpll i^j_i ^Lkjiblt Ix.!, OU LaJu=l ^3 ,^1 j.,lj«, 
U»« j il^i <vUE^I ^Li l#ii.j ^.i^^lj iiiiUll «^ _,UJI BJuJJ 
,.jlJ^ m^^ UJl, ^,f^\ jbL. t^ iL_~J ^If^, ^^\ ^1 _caCil 

.MJi ij^ii u jys ai^; JJ.I Ui,*4 ^^IJ^ ji jUS, ^ i ...11 jj^ 

C)C» J^l Jr ^ «LLi Uf.J ^^- i ^Jill LuLiS, wisp o'/j*^! 

<■) C ^J!»J! ijasjl, ^,^1 iit,j!! ^yi 111 ^Jjj. S) B om. c) B 
(viA^, *L^, d) C om. e) B ^--^^X,, y^Xij.J^. Conieotarft edidi. 
Sprenger legit ^jy^Jit. f) B ,^Uji, ^U^. g) Sic B; Bine punotia. 
D.bd. B 1,^, C ul recepr. J) l<^j. () B L ^jid, j. .Ul JbJ.. 
'^ijis =W 5^3.; cf. jBqnt IV, IaI, 10. fc) B (JjUII. i) lu^. m)B 
Ui'. H) B OiAuU- ^j, a B[ne punotis. o) oUj^f. j.) C om. B 
Ji^ (It supra j^L^v; In mappa qaod reo. Cf. Ibn Khord. Tt, 1. Deiode B ot 
C y^y B aupra -(una cum nomine' aeq.) xj^l. Conieotura realitui. g) In 
mappa B juj est prima statin a HamadhBn in yia ad Ray. r) B yloj,, 
supra j^ljjj. Delude B ^jT, supra j^. Delude addit i^.-OyS et habet 

ktp^yi- ») ^/J! Sj*^i (1. _,5)j^) _,3jfi. c ybj. mox b et c j^i. 

») B d», Js=. ») B l»Lai.. ») o»j'r-'- *) l-^' •' "»■ 0^'. •idii i^jli Jcr Wh"j* U^li /'JJi [*ftl^"^l Ij-^ cr '•*^ ^*^ "^r^ 

K ijuj^i- iUi lLils i^ u+i >> i^^J' j' ir\j^\ ^ u^ y» ^-i:^-^] 

'uV_# pt v!?^'' W^ Ij?-^^ iW^S k+«_J /"^J^riJ W** 'j-iM-J' i^' V^i 

U-j ^>^i > L_^ |_-.^' o' •fe'* '^^ '-**^ £*^' -^ ^'^'^ "^ ?Lrl^' 

Ur^ LA;>Ii Jr ,^1 U^ KjwLU ici*Jl J-^ yli A^Ji ^LJS xx^bj- 3^ 

(t^ i (O^ ^^' U iof iU^ .Ji^ JlXii^Sj JjJ! ■Lit jJji i^ljJI ^y, 
aUI J^_«j ^^b. v!>^^ u-!r" A ^ <J Lr'r" cr %-S l-^ i~-f^ o^ 
jy L^lj (j.yi j, L^l f-L«j lAj:-! jf i^-::} *-^ H^jJli tJ U ^ijJLj ^^1 f^ 

pij yj B,yJl L..JiAii a.jJ'i CJjI j&c xji-j,i j-Aajj Jy'o'^l ^i^. liUJ ly':* 
j^ u, ^ yii s^yi j L4J _^ y ^jy K.^^ jj^i j^. y uLi u- 

^Ij^li I L^-frLc |.^"^l '^^^ -.L^^sj • LfinXiol |_jdi iJ-J-i' ^-ii-x: wu^yi 
ij jU >jt;mj Bj-Ji!e i:***^ UaIj! -iij: SjU.I w/ ^l*Jt (j>».^Uil f^-«; L^jT^tiJ a) L4aW'(B Ltrttuu). i) ,^j, c) ^i*. d) B aVJJOi. e) 
hiiefl om. () l+ic. k) j-4=^t. i) ora. m) C LfJl. n) bIjIj J^'^i y, LlJe J.3 bJwi_E ^5j |J'i"Li*v«j ijyd! <iJiLtiJO=>! ^1 cvjj^li 

« o'jW^' '-^*-'^J ' "^IjtV^ '^j^ KJ-Sf a jJe Bjuy |jl^**ol ijjai iCi-^jfeJI 

UJy-^ ^jl /■(Jj'LAj' IaJLj Ij^ ^ uBj^l gLiU \j^[^ Xwlall o°j1^! 

iuiL/= uiiA-r' Kiijt) y, fl,ij^« y ^ ^jS yij L^jsjj itjL=- L^t yi cijyjc^ 

iifc^ jfjLi-) UUijOii ,}.jL^ c'5*^' ''^*'^ V^j a' a-O^ ^-^"^j **^ ^i *^Vi 
iijj.^;^ U^=''43 sLti«.< 9-s!j*i! (jiaiu^ j-^...b -i (j-. *I ki>jl, U (;j*t' 0=^ '^^i a) 13 (jBjUJ- J^Jii. 6) C Jfe. e) vM^-- a!) B JjbLcd-l. e) Loolor m 
B ad praecodontia iuro obsorvat; ^l ; ■» * f l ijLjoj! y, Lii '-'^j '^ ^^ftluit'j 
jNLJI uLLj- J-JL^ ^ Jlj«I y, sjUj' jJl^. & Ljljilj, Jl^l L^.uao v^ 
^pUj Jx i_lilj ^5 Mlij.jJ' iUJLUj LCilijI j-Ia' -i^ *'JI »lj-=-l- yero 
haoc aildit: f^*?- "-i^ jSsJ U-itic IjUS' Lf^ jj^ljiwlit usqju i_Ai«j iVJij, 
tiJjjJ! iXuc iulj3^5 j^L~aj Jj=>-< >-i'a UffEi^lj LjL&Oj Lj"Jj-Sj LfJi->-« 

,.|L5:\lJj3- ^ijLxJLo,' ;iXJI. IMncle iiicipit descriptione Rayi et Ispahan 
ultimo loco desoribit. f) B jJ^Lio. g) ^j^juXiu. Dolnde B *^,^l. ^1 j--^ oJJi owij ^jih> 'l*^ V^ f^- -^ 0=^ i^ "^ ^Ij"^ o*"** 

j^' ^yt ^i^jhilj, ^d|jC=-j, |KXJi! |_y»> j^ LfJj f^ j-*=- VjJji , (I) B om. 6) fAjii^} jiM ^ j^ '^ o^' '^"^ <~^ '4^^' 

f_*-=- jJUU L^_^ BiiJ' 5l Lj-^A-b, (j-JJUI w-^ "Ij* Jj: kXtj l5iA=-, U 

,5 y^ S'*^'^ Q-* XeU^Ij y=l j-«=-* t^^ iX-Jt-j LjmLb- ly^lj Uj ^jiA^ 

*J_« j_ffi (jSu-jyi jJL. (.^■;jt ^^i.+:> ^ li, ^Jjb ^ jjJT 1 JJj i.JJj'ai 

(L^flj-i tj V *ft-^a I^^^^S 'r\^'lj eft*" CT* v:>'?V*'' 1^ *^'^5 Sr*^!> JicL*S-j 
i^^lj |jUl.jj=3 LTjIi Q_^ 3CtjA3y« COtSUJI _U-XJ! uliifj \Julj^ ^JL*J 
J>_i^_i_j ^O^l ^^- |_,-,:?U f^j, IJ--AJ:. ^btj, 0^^>, ^LJ J^j^-'-^ 

5I jbOjCi (cod. iuL^j) \.JAf.. f I <" _jl iL-R J* ,5 ii_il*L^j (cod, fcAHiu) Hiiij 
(cod, ^j.iXSj) i^^oiASj jtULnit (ood. j^j^jo.) ^jjJ, M-*i>y (ood. Uji-y) VH^j 

ij.jj jr_jl ^-i iALJ' UIAj ^i^ ^!>,w'il -1=1-5 ^L:?^!? JUiHj) 1^ HiAjju 

ya"!, Cjj yii uu! L+!j Bjb- jU ^^ ^r'i ^1— j"^' ^^ *-,^ ^^ U-* 

jO™^ _j: iifliiH (cod. SliijAulj) tftsl^l. c) C i>,«ji i_AtaJ. d) C yjXJ' 

BjLvJt tj ijjaJiil i_RA3i ,),A^ j^j t^'-^ L^j o''-^^ i_nAaJ J-ivo, IioouB de 

LsuJj~> in C deaideratur. «) j i^r^. rfj l-H i^**^' cy" j*^' ("rt*** 

^y^ cxxs^ £°'^ ^-5 '^!j»J!) ry^' V*^ ^jt^— Ji i^y^ liix-Jij iji^*-*!!! |SUij *Ll.I )Ull^ Lj_uJ jjl lj^_^\ ^Lb ^ Jj: Jul!. S * yUo ii^jj"-* 

iC-i-» •UifJai j^L> L^ ^^ iXJ (jfl^j L^j iTIjiJt jJU, ^j!!.^ ^.^slJtj ^jOj 

^ cLiji^ Ljj v:>j!j3 iJMI J.^ i JfJkj. Sjj bJLj! ,yJ LfJj Ki*=^ 
)Lj_a^ yj'-*>-= '-8-J5 ^^ g»^ ijJLu. ,.j* ^j jJjL. ^^-JIJ U llcll lyy-jll 

rfl^UI *Ulil uajo ^^! ^i L^ ^/^ ^ t;:Jlf ui-S, i:-^ Wj^y ^Lji^Ij jo 

ej^j*=- ijily-'il ^-^ !^yil]j ji-Lill jUi* J.,x-s,i ^ J^ jO; J^^l 

Aiji^iij oM^Jj ^jLiAi- ois^l 1^,-jj ot-JiX* (jU--J) bLClJ pfS^j sL* jULe ib 
^}^S jjU*35 t_.-oljJ5 t/yU/i5 i_rJI~^ 1-J3 i)-^J ^CJ^'j i)-""^ J^ ■|*t' a) habob pro hia: Jj: JLil ,5 ^j ^ lit^ (jjX-j |^U3 iU-« Ljjwlt* t^j 
UojI ^.jjj^ j^j i_jli3 jj. ft) B i^.jbLwJilj,. El obymologia patet anotorem 
BCripaiaao ^.jUCwO.T habet: nj-i^J.' sUuj (ja.I li SjUll -jS" J,c ^bWJjIj 
Ujt Bj^ ^§5 Lft*-I iw«AiI »-L*5 \_iuSiAJ|. Addit porro; i^jLlb qi-NXI yl-") 
yC—xJI tloU> J^ j'-^'s- Quao doisdo floquuntur ueque ad i^AS in deaunt, 
niai quod hie deaoriptioneni Qnsbiirii habet inter urbea provinoiae Bay (v. 
infrs). (■) B Lya^. d) B L^Ltol. t) ^Aif. /■) C i_iutJ. jj) B 
ol^j sad ul^ vix huiuE loci eat. h) B ^j.mij Uun:>. i) B (juj^, om. . ^r ,[ ^ .«,!s gJliJI, oJjJl ^-.ii' t>5 Hl_j_cj jLJtijj KiSlj Sl^j, si:?.), i-jUu* 

^K oliLiJI fy.-^* 'i-^-XA^ K-itLS Bx-J, sIfrJ' f-^s^b ^''A^^l ii-^H-It 

sJj_j| iXJsj L?jbjlil (j-Liit (it djj! LJ<j-j Uic^j Co,3j_u, ,j.--*-tJ cj'^iSt 

S lik*ii!l iitX|J _jyl-^ o' '^^'^ ^ JL- H-i jyLw*ij L4mjj ti/io^ iJ^jJI _«)li 

jjjUjJ «g^t jJJI ixii .^JJS sjoc U_j o,^i y |j<M L^b:^ ^^1 j_j_i 

yi ^1 la^j u ^^ ^yii «j^i L^u, -j-Ji, ^ (^ij j^t 41P!, ^1 

-r'tts'Jl ^>-d3 jJL^I ,.4:^j yti"! J-^ ^3 /^Jjcil) ,^6J^3 J+-0 ;?eU 
'i-i-li^ J^LsOl »-«-»l3 BjXi-0 iJ=U^ Krt-Js ijJ^S ^S^ rV*^ woUJI -rja" 

J* fL^lj IiiWy=- >-*-* UijLf* 1^1 ^t as^ j g^^ j^ ^ jJu _^j 
^.Jjlj «SJj~- i^lj BjL^ mwii- u^ SidJiJ! uXi= jOl^IjJI iJj.Jdl U^t 

so Q-J5j-3j dr j>.L?iJI lA_!_e g^t __jIj, Sj^L^ ^ b-j/jJl ,yRjj i_oaat jbj ff) uU^I. &) ^5. tf) O L_^^ ,_5^ ij^^. d) Bdd. i.v-iJ!. 
Moi B i^bjJI. e) C addit ^liJI. f) C ,>-jJLj. jr) C ^jjj ^^^i> 
^^uX:>. fi) i3L=-yi. 1) CyL^b- fc) Jj^. Deinde B ^. /) C 

=// -^ i'^'^l «^L^ ^' P) C addit: ^Jo Lf^Jt JjJLj. 3) 0. iddit: 
.,,j:<il Hj^yj ^>jM^ _oLaJ! LiPj>^r. j-Pi ^i ^ iir C^r O"^ U^;'' J^ ^"*^ W-' ^P' "jfrJ^ Spi/ 

c1LJj-=- OJ-JI -U, Su#Xt!j jy«s diUiU ^t^-tj 8,Wt Jyja ^jj^l 
■1^ iX^ ijoip-j »H ^j^ii, ^^«Ai OJ-J qI^ eL«J>=» LWyJl jjOs! 
iJaj-»-* ^lA-js, i_jj«j^ Hjj_j j^l '3Jt ajL-i-j) ijajL*!ij> *J j^jjsJI! _*_i_J' 
AJB ULkJJ!, giiJIj, OJ^Ij i\_EjJi j^jiXiw ^j4.ii^ ?j^-l-=s j/J*-" f^_rJ^ 

j-eLiJ) 10 a) .iitnoluta deaoriptione Rayi hftso habet: jJLwIj u^^ Kjl^ J^jb ,1^:^' 
lyi^ k*^ _ri-^ l-S-J J'— ft*-J SjAjy (^3^3 * i_*Ali! f*l>-j jL^ sU L|_j 
vl? crfsj^ J^i' J.5 («»<'■ p/JI) rs/S' y^ u^i L^i f.L?vir k;^ L(J, 
o'-^j L-jJ^ ^ya=!- LfjJ_c 1*5, a L^u i)-3-i i^jJ! (^jJlU ^ u^j iti^t 
^.jUtij a BjUil o. vy/ 'J'^'^I vj=* >)^^ »^' 7*^ _j«^ 'J^ j'i ^^Is 
o'l^jg ^^-^-^ oUU:^ n-jj Sp^y c .Ij-^^ irf^^ •Ji\jM. LfJ^ i!_.alc ^J^t^ 
■y'B bjUll y, iL^jS "^5 O ylb 1^5 LPj"^! .:v^' (ood. jj) ^ yi- 

i-jj (l.'i-^jj) niLLjiJ-t |h«,l JL^I .kw) ij jjU-jJa , Oljijla J* 

*j,b- _jL-j_i! olj^ oLJc USjJi—yi jiUg ^f/ljiJIj, jj^l iXb j^ yU- 
^ -LZh ^_jJl BjAis' tyjt jj. (j-l^ Jx j-4-j'3 *j^j!> jl-^^i *y^ L5/3 
»L(u^3 iiL;~:> (Boil- jU:>!)) jU=-t) )Lsj^ \:aUU^ I— Hi O*''^ '^^ '!>'—" 

cLUj. e) >_Si,, rf) B 8t ^iJj. e) C ^_^ *(c. ^) yt-Jlj (B 
1*%)- ff) B ?jLe). *) C JjSj Lfeisj. TeiBUB qaoqne legnntur apud Ibn 
al-Faqih Ti\ 12 «oqq. et Jiiqat IVi-Iao, 19 «eqq. |V-i.J-=- liOLcj !j=j^Li yljw^J* a [4^' ysut !;;;»=• <_5j*« 3^ lA* 

Ljipl J^l J^ dLfrL. _j^i3 cjii, v^l ^^i5 SjL^JI liWJ 6(.jJ' LfJ u^s 
oljij yJj ^jLj i>jls^[ evj^ t_«*-5 U^'V ij;-" li^Jlj ^—i-i *U1*J' J-^i 

^ yxiw (jv^l |H*^ u''-^^' yLS-i L^tv* ?)L;!^'J^ A*^ ^-t>- LjJjyo ijlj 

Ui\i,tX;i jr Ljjl yl a yJiwi f'ilisS-n jl)lJw!3 df KJIjt^ifl XJLOj'j iiL:&v<j yilXj 

jjJa, ^ fcyilo ^^Jai ijISj ^5* |e-«L^l5 jL> SLj ilfJj o'^^** UHj 'l W^ 
iJf iijljiw ilfiijj*! jji^i* jLatw^t ^iaA>j LSj.~iJ jJaJ L^ ajLsvJI q-C Xxjli 
l_pi)=3 ji^^fcic j_J_i 1*^3 OUJljJ ^ji i_JjJ-9 Q, ^yil j^jL*^ m&lwjJj "'iijJ'i d) In B optio inter leotionem reveptarn ei $h. Apii<1 Jnqnt fSX^, pro quo 
JFleieclior iueait le^eie ^^xLj' coll. Qornn. 7 tb. 41. 6) addit L<iul et liabet 
oljLvJI. e) j^Stj. d) B J^, C om. s) v/-'. ^) C om. g) 
)i_il. A) Ufi-J. B om. hnbet i_=^. pro _jL=.. fc) ^.U i_A*kJ 
vJilf-,':^! ^|J-E iA**j (!■ /t)- ') C LfSls-ulj (B yi^^). ni) B rX^-jj^. Apud 
Ifit. !U, Ibn H. fl. male reaepi ^.!~^. In deaoriptio duornm looorum deSat. 
ti) C -fS'y. o) C hnec om, p) O3J ji^tXb. 3)0 ij/t^y r) C lU^-^. 
j) fJ^, ^. B »J',Lj= i}i4. «) addit: ijsjj^' »-Jl i;:ak*j«3. Deinde ^tj«.yi ii**V Jj^'^t '«:!_;£' «j^ i^ i^b^^f (i.U 5 J^^J^'a OfCKTI^tj 

ftijOUo L|_j uiAs-t Oiij* L-i>-:i-c ^i^ix:; |_^_5 ^*UI Lfi^ ^^j ol-Jj^'i 
ty*=-!* lit^-jt; U SjyiuUj ILL-^ xJ_i ^1 ijji Ojjy-^! ^^^ (b ^[^j K 

lijiSsJ l_tJ' |JU»LiJ3 iX-=-l, ^Ls; BjL^t ttt i;«iiiLiL* ijXiy* iiJLiJw ^_ftji 

KJiUi, Kiiy ^ijpt 5 ^_aiiJl J* vjui^ lxoU^ AjjLiJi _jAja' ^jj f^\ y o) addit )i^,y. h) ^. c) om. DBinde B jjifJj. d) B hjU, 
ut qwoque aupra pro vU male corrigitur. e) i4jU ^^J^. f) |.U3| (i, a. j.Uil). 
Mox B ut quoquo C oljijtulj. if) ^ (add, *UI) LjJ^ -^pi;. oUJjIw' 

jtytil o^^j-. fi) C -il^^ j/tjij 3_^ yO-Uo a\S. i) J^5. fc) 

Ljlii*. I) ...IiXLm/ eU, irt) B (jitiilu. h) pro liii : q, litLlwal l_j_j 
_tE iUstaJ JL^Ib nUtl l^lLi^^ j?^j U^ a* ^^ J5-^i i)^^3 j'-^' 

(cod, nV^i^^) jV*^'^ ij^iSaiJ Uf (ood, -^"Lyaj) jv^^L^i "^^Is f '^ W^ 

Xjjw5 itfi\. 0) C SjAiT. p) C haeo addit; "il J^^i^ % ^ f.j=- w (j--Jj 
% V^jil ■^i L>-*^suil Lj-^lJ uk>^, ^iL«y! ^Sl j,c*i>j o'-Sj^'i ''j*^'^ 
^jL>^lj (j.GjJI ixyt Q-j lC^ jJJI lX^ ^ Lij^^ «|«,yi ijIoIj-j iA=-y; CoL^U-jJI i>*l X-i-^ l]->-Jj jl-?^' v'AJl^ lit* jJLjT i-^M,* jy: Jjui JOS 

B e Jy«J! UiJL=- A iLjiLiJI l^ji_ilj' LA_Ji ^I^^JIj * iiA=- |H-1 ^^ XLUr* i^j^j 
^^_, ^jJl i^t il ^LsJI yiic, otUii. I^jj.' .XJi* sJLc i:«*A ^ JjMj 
I...J-.J ^^li j|^.oJl "Si ii>ju\=- /v'^^' LpjL^-tj lylJJ^) i)"5jJs tjjlp xijjJI 

Suilj ^LoiiJIj ^tj ot^la jjj-JI ^! (^ J**r. hJ^oL. t;:^l?5 ^ jf= ^] (•jjJ! iiiU- yeu^ ^^ 02a^ ^^ y= i\ ycus i_^ iJjLj ^c+fciJI 
u^ XSaI^ ^_i*^ K*^ ^rF^ c^^ o' i^V(-^l (_5^j o^ iA-«-J Let v'-^ 
^toff J ;^l ^}i. ^^ (cod. .JiiAj,) x_»JUi- J j:v*^ ylJl JjL. ^^^ j?uiJI 

(ood. ^^yX-^J) ^^yJLX-i ^' J yia=.yt J^jjtf (cod. (^j^i _,-toi:?.) j^y^ 

J (ood, Jil) ^jU"! ^UJtf (ood. i;j5-jC-^) (^yii ^_i^- J: ^jj-^t ::jjSLJIf 
^^ I— ^— lis ^jJlSiXw (J^^ Qj^. o'J S-^'y^ '"^533 [ti>-* ' -*H li*Jiic 1^5^ u-^' 

^^^^'•■f^ iiiw~jU (j\^ j»j^ Ji>5 j_£ aUI LgJLiJt ^1 ajj^uUl L-^l, a^jJijujj 

a) B ^^. h) om. c) C ^lyiil ^jUdr, JS,. rf) C Byif. «) 

S^\. g) addit: (j^JM/JI cr- *k^ f^^S ^>■^^ o^' V^*^ W-j '^^ o'^'j' 
)d=-t. h) f-Ssys-. i) B j-yJii!, C ja-JOI,. Lector in mnrg. proponit 
emendationem qufim reoepi. A) ju i:^I.L£uJ)j, ,^5ji /■pjiy's jj^J^I o+^i »LeV^JJ^j o'"'^'^ f*^-' "^VW!) LfJj-'J^j* ^ 

a ft Sj J, jj; J ^i'lJ^3 --^ 1 

^Lf/-^ s_jb -^^^ L-{-iI oj^j^ i^-^^^ ^i^y^ oy^^^ Vj-M -r^'-^ "^5 
JU, iji liiwljuij ijjL:^, i5 « rv^i '5l (oyiJ ^ v^ ' ij=*»-' o'"*^' j^-^-> 

Oio>.ii' o/Jj=> ly^^ o'-^'* ^^L'^ crti_=LJji' "ii dVjJ' '-e-i iV^ ^ JU^ ^ 

^,;:>l jLXm. 3; (^ j^' t-y, (_p^- jfi ^.jl^ loii ,k*.! ^j OyJl ^/ ^j^ Bod in niarg, proponitur emendafio pij^i' if) C ftildit: o^Lii-j ^ ^j^l^^ 
L^LB, ^.jij.** (ood. ^ais-j). A) add. j.L,_jJjJ. ») yL^-i-^l ^.j-j. 
ft) C addit: Jj1i l+i^j; () ua-i*. m) B liv^iJoj. k) B ^^.. 
o) C i<ij='i. Mor C lW. p) B et ora. C[) ^jJ!. r) C j^. a) 
iJitLX+j- B et ^. Fro altoro yJ itorum qaj, Apud Abu No'nim, 
HiBtoria iBpah., (MS, Loid.) in oupita yVi-«'t (jiuUaP- (jii*J ^^'-'> '^B'*^"^ 
_u 1). jAj uU j5j of. Ibn Roateh Ioa, 13. Lv/ *Ui liULj u^ LiiUl JjSjj j^ KaBI i_^Uj wyiJi iii% (j-U)! ihs-!I 

juis^ jilhJI Aii>_ii Hjlp itA=>UJi Bii^j s,.ii="l Pjl+OL J-i)JI j^ij^ ft^fi 
ss.LS" .>jjLi _J ?a.jJt i_^-^. *1- yL'i'j'J fijLiJI __^l ija*^ iy2«j vj^ ''^' 

l*) i_sLj:i"jJ CtOjIyO) oE^bL* I j ; UaEus l_tii lX.». 'i b-SV^5 s'jP" Jj*;! ^ ''^^ 
IJlJ itijjjw KaS- iLfvt -^ ^ liLu- Ifijt JtV^j-I! cLjI -j:^. ij^ ft^lLXtLii! 

^^oLj« i^_j*slJL,i t,5ji^l s^ytliiLij qIxw^ p^Lx*y "^TjjLw »-jj* a,jjt>iiyi 

! l5i*^I ViLSt) '-'vr?' ?''i JiA-iil-MOj sLysyf qiAjw j^blu^jiiij V^l A-ja_i 
IB a o'"*^' 'IjJ*^ J-^Xll J-*:>s 

jvjli"il ^l_« Q— «; wU^yLS mI^.j S-jUi- lSj-" cr^ 'iUXJi^ rf^lL^ 
^j fo^ir- er^ 'oj^' ^'^'*^' '^'^J ^j^'' -ij"^ i*^' or^-^ ^'^V 

a) ^j*i^- 6) J,L;a>al. c) Bx una noHtor duaa hiatoriolas fcoit. Pm- 
tum illud iaoet in rogione ^yLi^h^, d) B i:alJlj>,toJI, ^.,lJL:>.ljJL Abu 
Ho'oiin |-)liL^ -jwliti .Ui ^Ixiy, Of. apud Jaqnt n'^i'v ^) ^ ^''"' P"""- 
tla, C ii-jU. Beoutus Hum Abu So'aim. f) B i_5j-Jj. j?) C JJIl. lXJ^JI. 
7() C eu-iio'. i) latelligitur artor biA- give arbor Euliciira. k) ^^\j^[ji}\. 
Abu No'aim .UaJI, eed deinde sliud memorabile narrftt <Io pago in ^IXu. 
jij*JL]|. Cf. Jwinbl, fve, 5 et Ibn »I-Faqili rtt", 7. Moi ^j^' ut doinao 
_^. (B Hino punotiB). I) B »J-*. tn) C i^/^yi-. n) B ot C sino punotia. 
o) C »jLio ct tjl^l. y) C ^U« Jj. g) B iXiiL-u,, lX^Lw,, r) B Wt1j>j LLi -ij: 'i3ttM « i^Uwi.l i_i-Jj->; dv.Jli'l Sl*«j; BjOl B-wJ; Ot-oJi- 
JrlXi-t ^^lA+S" J^ij (LXr IXw^ LXJLl: J^ls j;j«^5 JinJ y^jJlj A^eC^i 

H'-S oy>^ o'^^ >i^'j O-^^ P'-^h *'o5^ ^^Ir^' Ci^^^J^-^ lir^lr Ul 
OS^j cj^IiL^III ^^Ul5 fgi S^ ^y^JL, jfyt^lj LJUJI ^^^5jaJ5 ti^'ls* 

&S^s''yl^ y^LJIj JsjJI Jjfl IjjjJl i^fl-^lj, 
(jy: )i>i jLc xjj 'u^y ^ u-J^I f-:^'^ OY""^ iV^* itJiPLil JL=- ii_jj 
f^XXf^^ l^-^y, yy-*:^ _>^" |^ fj^-J !j.-J=- J-i-^UJ l\JjUj « Jj-=.j ^jS^'" 

i_<-WrJ (j:y>-s i>-=-Lwx ^lj_s ^ i^i^tj ^5 H-ilic^ ^ u^^-*^ ^ i~siLi> y_J IS 
'j-* Qj'JJ*:^' (W^lj* o}*J^' c^^jjjiM *'^' liiJ-Xi* otjtiLi-« .-j,-i-> ,ij 

0) addit y^. A) om. c) y_, v^x?^!- <0 B kJ-£ e) B 
j^Ua-J;I et ibLwJj*. f) ?JjJiJ5. tf) C idUI. Deinde B et jjj^ jP^j, 
A) I! ^jU-l, C ^Ju^l i) L<rj, LiC^^j. h) B IJ^J'I. 1) om. 
Deindo B NiL^A-j, bjL^ ^. m) |^ijA*=-5 |^LyLw>; ^yl.;w,U*Jt j_j|. 
«) C ^jjli ^tj. 0) C yjJjiui. p) addil ^. ff) C a^l, l^,-|„ 
uy."-*— J q:!Jj>' r) B rfJ. Bat pro yj-u. Deinde j^^ios-jl ^L,^ jluii Jj*lj 

It) Jo.3. ^. Doindo B OojLflJ et ^ay pro ^JXtJ.. v) yi/J^i. id) B 

^^jL^ ^ juJOrfjii. B&bek appeliatur turn (jr\^l turn i^lX^Ij^OI, vid. o. g, Vothj 
Supplom. adLoftJ-o(-Lo6a6,p. SB. Bi^jyLwjJUs.p, a;) ^ SJ .^iJi A B|**^ji*d- r^^3 r*-^j u^'/ ^'/ii o^j v-i-j" ^loj i^^>^ * LLljf y^' a uA^jai 

jl'J^* cr^j;^ f^ S^ ciUE^t j^y.j yj<yi ,^.JL^ ^ i^* Jj jSCii:; 
^^ (_?j^. oli g^y j^' t^ ;:J:wJL >i^j J^ aU% ^}lf _,ya3, j,^ 
' iM"! J5 ^J«l i^yo j .Ll«xi U j;^^;; crj « d IjJ j*-i ^jJII, ^ 
^:i^/, lO-J^^ jl^t, jjj^L J_^^ i ^^ jj^t„ J J_Li^ j^ ^m^l 
tfi-yj U ciU_i yl i! *UUi JiJa^3 iCjUfI tilJji- sJUi ^3 ^^ yJiUJl 

i» i^j_ ^B ^j i,^ j^tf ^ >ji j^j ^ uxil qI; Jji s tfc, }i 
yba sjujUi u J.UJ,' ^ ii3 i.^ ^ir iL,,u^, js j -iuj* ^ Ji^ 

J t_I_~ ,3^513 it ,jj^ art ^ ^^1 J6^ lLL. j^K iLj,l„j ,uii 
J j-U j]j=Jlj ^j ixj, ^\j]I Jjn, g^i, ^ ^ ^ L^L, j^^' 

^jo^iii, ^i^j i^,cu- c4,i>i. vLf-Ji tj^ i ^3 J yuiji iOjuii aijj^' 

!• j_. iUill JJK ^,A" u,yi oUOa f^^, iUilt Ln ^,j»,Lli, )U^I 

>Sfr«V- en Jtijji ^/^. Sjja^ fyj^ ji^s oii. 

.-Ufl J xJjjJI ,3!=^ «-*! vi, 4iJ 0-" o~* o^*" Ji *•'*'* J^ 

iJ,^! jAij oi«JJ ^ (^^ .3_i| J JJ30J; jjj^ „,^^ ^ ^^ 

so ,^U»3 fj,o J« ^yjJi yji J^3 t^LiiljJL ^^,jCh ^,^4=, ._^U3 

o) o». i) pro hi.: iL,j» 3U j^liUJI il ^jo I* M, oj-J"- 
ot i.d.l[l, La jKL, ^ jyi j^m^i jLf.,. ,) by,ni jj,i^ ^. J, 
_^, i^iJI ^ji\, )^l, ^ L^-^ ^3^' ^» ^^i (LuUlj ^Ls^3 
xjlJ^I ^y^ JL>^| uj, BcieriB omisBis ad olj^l. 

«) Qor»». 2 7.. 285. f) D ,35-^. ,) iXil,. 

S) O LiLkll. Box B „L,U. ,) c addH ^^ ^. i,..,.,,t- -^ iXJJ >^jJ K's'Jj jjlu.1j iCllU^j "j^j V5_r^ iJ j^3 iVT^J *-^ 
, j : - j^ iXJi d,j5_iJI ijU— *5 iipj-l^ tfL-L-e \j^^K^ q*-A^'3 UV*^!? f^i^ 

3f ^^ j.i-jj LiJWj * ^k^^ y' iiL^' /^j «>^viJ' _r-rt-£ i-rJ^Tfl l^i-J" i 
^ju> AoJi o^T Hj-i-^ (;^j]l ^l^j, Taj,l>j^ yjjyj KijjfcJI il^^ J^ 
^^5_Pj* fc^_,J ^1 UJl ^ g-lyij |^_jO ioiJI vJ'^T *jyj jy-^^J! ^l/b 
^S'iLi S^ri^lj LUI 05/^5 iLJU% mU>i\ XiUi«5 vJJi vjJI qL?ujj Ijii^s 

*vjJI a^THj-iir. JujUj vJiJl oJl ijl-ilS v_«JI XjU, UiJi <J^ " 

a) B JOrf^ (fort. 1. Xi*#). fi) IJ Ui^. 0) B liS^ji-t. d) B ■Ji/iM. 
Doinilo C iJJ"^ vi^^* ij-v^ji' ;A^|5 [.-j;^^^- «) C oin- /■) ^ add. ^. 

iCot^ ^lya. 7.) C II r^ k) a addit; ^Ifi^] ^\f>j, 

II...... -yJI, ootoriH omisBiii, /) R [3j of. Qodsma Iff, 16 loqq. ot I'd., 10. 

)ii) Ailditiir in B .JiJI. n) C u^. 0) B y.^ «iit lT^. Hon vidotiir 
difforro n i--^' (vW- Jaqut. Ibii Khord. Vf, 12 v^-Jf. Apud Ibn Eosteh 
I'll, II I. v-";/)' P) Vulgo iiJUi'-*. j) C aj>,uX*. r) Sio. Male yoro 
h. 1. ponitur Htatio, qiwo 5 Par. ab ooddonto Slw'ao collooatur ab Ibn 
Khord. rr, n, Qoddma f.., 12; cf. Ibn BosteU I'Ia, 7. 3) y^y-, Edrlal 
II, lOB t:ti«>.w; out pro y-JUw^, t. Ibn Khord. itb et Ibn RoBtoU l-Uc. 
In B hnoQ omnia doaiint. I) Tulgo j^.,liiJjll; Bod eenundum Jsqnt iaoot intor 
urbos Srtwa ot Kay. Ibn Khord. ot Ibn Rostoh pro 00 habcnt JW.J5IJ (of. 
Qoil. v.. I). A=-:ij fiby. L-jLs'jJi ii J ;a=-^ c^J^ -£^.^ il ^ (LLj=-j_^ s^^Jy 

fiJ^^ jjbt At ^ SJ^j^ ^UUjj Al J iJ^j^ i^lii Al ^ i^J^j-" L.":!}^/ a) C h. 1. i^LsT-jJiJI. 0iatat 9 Porns. a Qarmffisrn, o! a Qapr al-Lo^iifl 
(Ktingawer) aeouudum Ibn Ehord, et Qodsma. In yicioia incet loous i^j^j Li 
flppellatuB, Ibn Kosielj 111, 13. t) B Lysu.-y, C Jj=.Jjy. c) i^jlyJ^J, 
ut Tid. pro (jlj — JiJoo. rf) 1st. Ho et Ibn U. fi>1 interponuDt hio ,j!jiil_j. 
e) haeo oiti. Ist. et Ibn H. collooant v_ijjI L (vjj-jI ijjt ijJi) inter uli-LJi 
f-jl.-^'i el Blsttttln. /■) Kb-y.. lat. et Ibn H. om. hano fltationom, mo- 
morant vero Ibn Khocd. et Qod. p) B j^. Supra l("o, 7 ut Ibn Khord. 
et Qod, i-V__!j_! j-o-S, quod igitur alterura haiua looi nomen osBO videtur. 
A) a 1^ _/l At J. i) B ^,ty>. deinde addit; At iCJj^t ^^ 6^^ 
id=y. sjj Al ^j>^ o- ^^l^J '^ Lo^ r^' '3' ^y /'^ ^^/ ^- a^^ 

LT-jS^ll iLijS Ai J Kl=y ^ Al Jt Kb-j- e'^ i' ^ *^/ U^' y'^J il >^ 

ftl=y« yt-ii'a Al ^ ;<J-=-,<. Sequena itinerarium Labet inyerdo ordine. k) B 
Ijxi... i) B ^^jj=.. flt) B (^L^ijji. n) B hie ot doinde Ij=-. o) Male 
Ist. ftl'fc legi dJlXij' et compoBui cum iJjiiiS' ^^ KjUlwJj. p) B Bjo^lji,; 
of. Ist. Hv/i. Apiid Ist. et Ibn H. siXJ^Li, g) i^^Ij,. f) B J^j-^, 

s) Qodama 11a uU. (j~L*iJ'. In hoe itin, ot Beqq. daaidarantur. -;*« it J -0^^ , Jj^ il ^ i^^ .k'^ ^i, ^^L,_i ^^ ,u^^ 

a»y. s„Li3L,;;i il J A^^ f,^, il J ^^ ^juifyf il ^^1 ^^ 

^ihy, ^.i^ ijojjJI il J ittJby ylj^jl J. 

' V'.JiJt ;l,j^l, jUUI ^..Uls- . !>^JJ1 41LJ i^u?' ^j\ 1^1 IJ^ 
M>i* .v-i^b cPr"^ ^=LiJI (jj^-jlj .^^^ ^_^, ^L^l ,^^_^ 

'aiiyi'\ i Lii-I jjl ^' u ,.^i j^^ „gj^ jj^^ jjji,^ ,^l 

Li^a "oi»||* j "jj+i" ji5-»^!» 'o&jjj' "j-;;^- ^^1 ;ji^i)i, 

"u=;J' J~t u-)-JI }i iJ-^5 ly^^rfall Uji^ i|. Li^i j Lj^ji^ ^^1 
:<-k_l, J «i-jLi-)lj (jj-yi jjlj^_, i^liiJI, JijuJI yjb„ ^ lo^j, ^^ 
-) JLolo ^, f^iJI d>. ;5, f^^t ^-ti ^j^ ^ j^,^ ^^6 ^ „ 

V-%^1 ^ .oLiJ ;i,^ jj^l .SilLUI J, H, il^i^ «.^ ^^_^, 

«) (Jo(iBm« m, i ^^,JJI. S) Cf, (Joa. lllo, ,) B vjiji .1 V lj=-i 
V. Qod, ,„„. d. i) (j„d, m, „ ^joJ^Lt. ,) Apud (j„d. 11, „„. 
«!!. JLU^ ul loona etiain nuno «ppoll,tar. f) fllo B, Qod. . ... ^. « ,| J) B ^,,LJLj=.. 1) or. QoJ. f..S. fl B o-..jUJIi ,orr.x[ .t ,ll„ .p.a 
Qoa. f.., 3 Booundum Abu No=«im ubi ^Li. f) Qod. 13 Parfts. m) Cf. 
.Hqot I, fll, u. „) B .^ u^', „) y^. 

r) ^^rt^ii pisai Ijj> y:. il J. 

8) C 5U. ,.) ol^lll,. .) VuSJt. ^-3 ^ v^ y'uU^^ "ft^'^^y ]-^ Q-tJ Alibis 'UiJjl iaj_j^ jljip^l ^scjy 
5 JyJM fiL» Jrf^t „U« ^j oj..^ „jl J3 ^^ J.i^ ,1 ^jj 

1 ",,-rfi 1, l£ ^^ fi^ ^ J, .^ ^ ^ (^^sll ^^ j^ ^^ ^^ 

Jil i_.'ajt i^ ^^, s^jiA ^;_ij j^i ^ gj^ ^^1 ^jij, j^^ ^ 

aUj- j^ e^- 1,. ,bjji ,^^, jSJji ^j^ j3.^ ^ ^^1 ^^^^^ 

in J ■■- .', I '^1 ^ IJlX-Lj; Xh~,vUJ! KcL^aJI^ i^c«uj! oljl^^ iis\It Jlj^'si 

jii-x '^i, ijjtji i ^_,»^ ^v|ji ^^. u, ^^ j^_^ ^, ^^^^1^ 

t* J»~l 14h ^5 u»,Bj ly»JI 1^ iOJli jl^^l JJI ^1 ^5 j]y,~)| ^ 

^Ljj fil J JLiLi »>JI ua^ ,ys.Ul jly>X «jy^ ^ ^j^,^ ji 
l./iji JJ_. jiy.i;i j^ ^K L j^ ^>JI J JUU ^jCo }^ ^ .^ 

^.A-i- J jsi u. Jj, ^j .liu ^^;n ^1 j^t j^ '^^1^ ^ j^^ 

"r^ cr oJ>" r»!H> «H;&J L^l i^-JI .J^ en o» .UJJI ^yjiif 

") C! U, ,^ ^^^1 ^Bi j .i(«,», j,. J) pro hhi J; „ JU j.^ 
■' T-^i / .J JCiilj . ^^\ „jl„ J* 1^ -J-J i5Jlj lU... ,) or. 

»,« iJ, no, n ..,. t, „^ O, ^LL*ji ^ ^ jsi. „ jj.. 
n x^^^^j, J) .uaii ^^„. A,i,„ j,,„, ,1^ f,„^ jj ,j^^ j,^ u 

V':L=.y 0^1. i)0,^r=. DBf^j. „)B^,1,. n)B,,^ 

«i vid, .) B ^^. Of. T.b. I, tr^r, IB ..,,. XjUj liL>^=- jJj-« *JLi*5 iJilii IjjP, i!) iuLs?[5 jv*Lo [_,j-^' ^wE Slo ijsj ^ 
(.^tj Uij^ j-;-"j jljj-*yL filliji uijj<J 1^./ ,♦^'^1 IlXj* l';' r-*-^' 

il ;_=^' ■^l* v^Lq^, fij] ^■±^-i\ ^ fi ^"i ^Uj a!jJ_^ sJ=.l j^ xJi^JI 

<s LJijb'S! .-^yi ^ijij ^^.jjai wiUi ^j oLA>^i, _;^-)Ui ^' j_^uyi a) Pro hiB oiniiibufl C habot; [; v_^jl iJ Jyti »j^L>o j^jWI -^ iJi; 
jii^, ^3 .^i™j| ^.,y5^>Li! ■^ K_U_ij Bjj^ kXs^ ayq.j iuOc ^rtb i_5)j|,=- 
LT?^' }^ i-J' r^jS^J 'lA^' ^-i^i i^ [Vf^L-x-* qJ/^ "yi^ j ,— H 

(^o"^j,l gj-Ej-i' lol iULojJI jiLi^l, jLi-ii. _.-='U!5 i!j.^,JDLiI JI^-^-^l ilJ_Lj' 
^ u^j"^! i o^i-'^-^ v^bai. ^>iiis jU^'ii f^yay^, jLL^'il ^ fj>^\ 
^^JLaj Wl* ^jifl ,>,UiUI yi yU^ ^ ^ i^ -Xj >^o! ^ II, j^Lc j 
»DI ^Ai Ji^fr^ f^fs^ili-!, iLi.=-j, |*4«5tj5 i4-^L=- [*4-5>^)3 {ood. »j-i=-) il*=* 

;^UL, ^jy^ IJ^5 tiCjUl^JI ^^ ^^j j:; ^^1 ^^^ ^j_j U U*'>^5l5 

UVj.X~o ^^,L■j'. Sequitur muppa (B p. 195), 6) ^lXKJ! J,. c) ^Ujj 
(^ ^Lal (jaju. d) C JJtki' (1. ^I> ^Lxi! IJ^. e) haeo ora. Domdo 
hnbet ,^^ 0^5, f) ol_,UI, B p\ g) Uslp-I ^L+jlj \^{sjJ, ^.,J^j, 
'^'^f tUiit, l^xAjj, lU^lj. A) add. i. i) B Imeo om'. Addidi d. -f.o 
^.U=iyij ;r! tj^y L^ "M -\^^ j!;»J' ^^- a-* 1=/ l^l^ L>^i Wi 

^^^ r=y ^^^ '-e-^' J^^j «'4:^j-' 'JMi [-j^ '^^^ *-*i il 4iU3!j 

5 h j.>f^-j y^L i^^iljjpi pjOJI L^lX^ f ,^ c^,^ ^ Lf^ ;^vaLj ^JJtii ^ 
4^' jLi)l, lgift\, ■^\J^% »S'J,jJI 8„ji!- ij^ L(jB ^' Ul, flj^l 
l^:vi« eUJJ, i.suJI ^Vj^ xij^ SL^J y ^ y^l, jl^m Jl j^- 

10 U^\ Ijj, j lU-^lj. ,^^ J^ ,j^^ j^^ ^^. ^ ^_^^ ^j^^ 
^U_il i_3iL! L(_, ijj5,, Ljli, lOJs. SjjJ- LpB )£lil LI, ajjyjj 

») l-4>^ oH'j M (ood. ^lii) p-Lii' ^SI (ooa. sjji) XJ^ J^. 
i) B w, fl) Jffqut habet viy^ et j,^, ora. ^^. d) ora. «) B 
N-jjJ. /■) y,3. g) B hio ut supra ^^^XJl, in itinerario jyi. Deindo B 
L-yi «l ,„,„ „p„, ,i™ p„.„i., B.oondum Jaqnl IV, 111 hio lom. 
Ml. idem qnl mao Dl.fnl appell.lur, ant.a quoqae ^J^ViA «^ (I,t. iv, 
™ll, D.framSry, J/*.. rf'Ji,,. ,„•„„., j, ,, „j, j, „ ^,, ^, ^^^^^ 
O^S .J, (C jj^«S). ,, B ^fi\,. D.lnd, pel ^Uill, addll: jJI j;, 
ijj^l j.^- ,1 lajU ,_^| il L^i^ j^_^. B |,„^^, _^^^^ jj ^ ^^ 

I) lit. „.) ,,^l ^ .^ ^ ^ij^. B .™. Jh il ^1. „, B y,. 

TM. ,7.,nl i. ,. .1 a,. i„, „f I„ „„pp. Haq.dda.rl Intor Daurak \t A.ak 
.cribila, 1, B ly^, h ^.-j. ,) ,i.. ,.„„„ „t ,„,^, ,^^^^ ^^^^,._ 
ia B ■.,„. r) la B l.rfi, d„bia a,t, pa,„l l,gi ^t^^, „ ,,„. ,„,„„,. 
Qadna,. la a.pll. „.i|„„,„ j^jixjl) m, 1 n,.n,„,al ^U.^| ,.,,„.„ ^, 
jy^l J^ i, .. la lp,„ aaatolo, U .l.llomba. . 8n, rf-Ah,,,, l.,i„,i.„ 
lb Arradjaa sitam. s) C ,y>. ji«jj ^f> L L^ ^>3j^ bV,j_J' ^j jlj^yi ^^..jjl L^ji™ J e^l^yJ 
j-e-i J Lw li/T-' f^i Ls'j^^ j^s i^^^ yLj^ 1& * 5^!LWiJ! ^yCi) ^ b 

yLj_»|^j_i- j_^ ;il J id:>o jy, ci^lf Ljjl u:>*fcw3 Lj^ (Uu ^^jLi ^^Gllt 

yLJ_-> L=yJ.- j-^ _jyyi ^^J.^. ^^ ^/^^ ^tj sftttUo j_.-^j) jiLaJI ^^ II 
O^^ L?^ i:y^^ 'IjUj^l ^jy- '»3j-!W tiJ^j^r- l5j*^' jJLLx ^B^i 
l)?-^' L^'-J ^jS^'^' ^'-> *CT+^ mKJ^j, i^j^jJt |.J.a_j tv[,yji a) C |.^! J.-.L j_^_(wj' ^iX* j oy- c^J J( ^, ft) om. et habet 
Uu.5. c) C ^fi**=-. rf) C ^Uii. Pro jUl)!,t '-'j^j''' """ ^"hito legendum ease 
jaAJjI J'j-tj*, in quo nomine Jj-Oj* est nomen Dei, jj^jl oondilodB ; of. Jaqnt 
I, fit, 2, IV, 111, 6, Bed explicatio auotorw hoc casu neeasBaria falifaslma 
eat. Qui Haporem conditorem appellant, notnen anUquum .ylju, jIji^Ji aori- 
bunt (Jiiqnt I, fl., 22). latakhn m ult. j^j^/-, Jsqnt in t. j-^/, et I, 
fl., 16 j.f~Cu^^^. In explicatione auotoriB nomen Dei Lb eat, of. Vallera 
in V. ij) O om. et habet B^yCJI vy^l ui-*" J- f) In mappa adsoti- 
bitur ad ripam laoTam oanalla ^^^t Teraus Tigridem ^^1 L^_^ a''^' 
Urbs Kj^yi in altera ripa iaoet. g) B ut gBepisaime oodd. iJbOJl. A) Haeo 
omiiin in C desiderantur. Deinde habet: Utfj [jj-t^\ .jLl*, (^yJ -^ JjL» 
gJI (dL^iy^ ijiMi KajIjj ^^UiJuX*. B supra quoque -A^f.^, {) B h. 1. aine 
puBCtiB. t) B et C h. 1. v^y-i ""P'* B ol))*' '"''■ ^''l^^ »" »- Pro i-J'Jj 
in itinBrario infra ^OJ^ eistat. I) B hie et aupra et mappa sine artioulo. 
Infra nomen aoribitur a B oVjjiAJI, a Ou^JJi, aed leotio oeuHtat: ooll. supra 
p. Tv, 16: jjLXAujyS Xjji;, jajL\.^3 M^y ^jOJt. w) Bupra p. of, 1 B i-L»j. Pro 
(ji=- habet ^t jy\ i. 0, |.^! J^l Supra i5!:> in OSj^jJI qnoquo Dollecator in B. JUi^ y^ sijj^ i^^^ ^bj* bjj.r' t^lj p>^lj UI5 ^ ^.jL^\^ "^L'j^li^ 
Ejlj-- % ji- J 3l J^l j LjJ Jto ^ u^jj!, ^,ymyi, J.,;*ul! lyil- 
tr ssA> (> j-i~i ^j i^^f ^Lfjl 1^1 ^jLh Tij ^_/^l ......^ 1 a ,. i 

60^1^ ijj4'' '^jjy ^^ ^^5^ ■^'^ ^j^ *'rr^' E^i ^~^ ^^^ 

''^■'-^ ^M-la i4« vji]?*' W-J It^j jri^ ij SJj Ktftt yt j:^ (_r5^I 
i^'^ otj^J^S aLCft- oL.LI=. AL^Jj i^i^jyt JJ^I j* jjja iL]jU> aUj 
^^^^^i 0X^5 r^i V^ V*"3 CJ^'S- Jir*J * 'f^Ti^ ^J ■^+;i>J ?W^J 

L=j^' ^ J yLfc j-m v!«i lii" 'lij-ii j5J ijTjj >• lit ^ j^i 

^ir JJ, u^^l ^,i<^ ^Llllj it-j^ 1^,JJI, nlllJ. f^JLJ-l, i^yJL 
11 ,y^ .x*w^ ^1 JU jUJI sil^ J^, K^All udi ^ J JLob ^,_^J, 

o) B et JyyiJl. Of. supra p. f.o ann, a. t) B _jjl hie et supra, C om. 
eed insorit infra; vid. jKqnt I, II. Deiade B ^ Cf. p. Mm. C -'f ut 
Tulgo lerlbilar, «t liabol B supra. «) B h. |, oLU,:su, supra 3i^.^ , 
JbUai;. Beiude B ^^JJI, iil quoquu supra. Probe distingueudum hoc op- 
pidum ah 00 jj.]| quod in provinaia Djondalsohur iao.l. i) B om. Supra 
B .Ino puualis. Doindo in soquitut ^^ ^jt, „1 supra p. of. ,) B „Li^, 
oL^!^, Intra B .1 „l^l^| .upra B ^Lsl^, f^ f^\ v-^UI. 
J) B h. 1. rya, supra f^. S) B ,t C h, I. ,,^ <„pra B ,0^). l)ol„a, 
B j^Lj, C g^lj s. ^-jL; supra I) ^.-jL . i| Infra C .'jj^r, B ^^ y. 

Pro his habet: iUL«j XeU^j. J.*!, 

m) addll jiui. I. 0. -iZL ,1 I,,,,,, j,|jj|| ^ ^^ ^j J ^^^^^ d_^i _^' ,.^* i^ijai v^ > ^o-^ t"*-^' o^' -i '^^J '^^^ ^-^ 

iS fUfLo iXjJ! Lt^ O*-**^ C'^^^^^ 4:^3* ^ ''^-:V°J Jj' eLg-U j-^l; 

;^,*:^ i^Jj;, ^_j-i L^ "f?Jj^ 1^=^^' ,*5-H UV' V*" '^^ y'" '"'^j^S 
^Ji'^l »3^ o^^5 (U-jlXJ* fiiXj— ij XLJ.> S^t liyai i^iO^i jjjL~43^^ 

«) C |)ro his; ^/^ -liji' ^s^^ '^Juas- jJLi/'Al '^5 S+^vSf ^.UJ i^ji' ^ ^ 
L,^_^l ^.,ji^ ^5-:vJI L^Ldl, i^Ulj u^jJL l^>Iiiy fJClijij -i^^Jb ^U-iii 
1^"^' (wJj'il i^'>;i ^^=~ jP d^nfr .i^-Jj-J L;^ ^ *^J-i.l\I! li^oyi- J^, 

iLULXil .Jj-i- JUib j^J-J, (jCJ^i u~LjJI ,y:~-j iL^ya:=. .:iJlf JwS^ iHj.Jvi! 

^^=> o^^sn-^ jxHJI 'IJ.^- ji^l ;vJL> Jj:^ j-e-JJ! ij-j ^ pi\ *=>J! a- 
A) U jyJO^!,. Ct'. ,Tn(|nt I, ti'l, 4. Apud Masadi II, p. 186 pro ^^.:v-^^ 
roponondiim vidotur .(-Uu, iit ili. ojj^ pro liJjJ^. c) B om. d) bnoo 
ponit anto j-LjuUI .J^ J^. «) om. ^ C yj lXUI ^ lXoJI ^V^^ 
.,_;._Oa^01, g) Jaquh, qui locmti soq, trniiaoribit (I, v(\1), hnbet "itj-^- 
/i) >J. JiTqct iidil, iul j^,j>:=. [lost yii". i) ^.j^yM-. A;) om.j Jiiqiil 
UjJo, /) O^JI t'j^, Ji'l"'' ""'■ t^ "'I'l'''- i)^V*^' >5 ('• o- '^^) '^^i 
flotoria omiflBiB ad LUoj, Pro ^.,10^1 Jnqnt ^Ull. m) Vid. Ist. a^/". In sola 
iniippa f^^ Hcribitur, cotorum ubique ut rooopi. Homan dedit Ovivio qui 
liodio nppolliitur Koroha, «) f-if^y o) oLjjjJ 0^= iiU- oljjj- Jj* sol?Ol. y-J l^/l- o' r-^ V" '^JJ^ '-+^5 r-V'*'^' '^^-* '-^l ^-^ 
LiJy=- ji'J^. e^.XS' ^ J-^-l % Q«=-' ^j V^'. i-^^L, i_r-J* yUJ.' 

^^■3 ■_" ;. t, 1 ^Ut-flLj> j^l ■§! u^j^I ti>^' i^' sojl. bW-« jfiJj vr*-tl5 

^i J— «o-J L» Ij^i^aj '-Jijjtj "j-i-i (_/^j iWj-ti ^,-m>^5 lXjiJi-« ^A-Lj; 
jt-illj J^. ,; II Jl-«, ^yLjU, Bj^v-o iijU= j-^\ VoU^l,, vs^^l Ljji^l 

i^_j y itjjai ^5 ["r^ jS**-i: (_f*~* »lj.*-=3 K-JI (j~LlJI ijil^'lj i wLLiXwiJ (J) ciy*: qOJI JUiSj^. e) itLua=. iuu-lj XUb- X*.;iai. f) C ik^^lj. 
g) B ol,'"^5> A) B j.t»i Qiij^-w. *) C pro hie omnibna incle a LjlLXjij"^! 

1 g.l^Tj iUiJSj -jo.^ il tV*^. '■f^'-hJi^j O^'r^ U*j'^ r?'^^ L'j'^^jy^ ^^ 

^_A*y |»^A*U=- ^jl yi l^Oj"^' ^il-;S^* |_y_s ^ ^Jj 5Li vJu*aJI ij 1— (Jj Jsvi li 

jjLu :^. i!) C addit ^. 

I) C om. m) B jl^j, Doindo j^,,**.,. ^Iji'* 'UIc ^yiilj ;U-fi '^iJic c^5 y>U^ Mj u^'Uai- f^^ ;Lp-^i o--^ 
jjiu L."'UJl il ^4^-^! I^Aj ij-i [.^1 j_i_t: (i^.-<^Ai ^1 Jv^i^l j. ^-,y-,Js^ 

"i-'r-^'' o';^'''^' «r^^ t-=^* 'r^^^' £v*=?- JIj-jc^^l ij^ii-j < ^u<ii 

<.|.liU ALf^ ,^ji]J ^j^ i^U^L J^JLJ' ff^/j <|.!j'^l bJtl^o :dn rW-J; 6 

fto_i!y»^l ^,jJ^ ^^ Oijl. ^.,Li ^^' ^! ^j^yij* s^^^yai 
' f^./ iV^I (V^ "^j o^J "^ '^Jf-iyj O^^ i-ji-iyto j^'ai j.i3j jj ^l^i'iit II 

'-JVt^S j-i:^^ ^ j, ij_u |.^3 i |V^ 'fUj ivjLLsj Vj'-^ VJ^ [■jy'-=K'.5 f.\^i\. d) oni. e) ^Ju ^J>5, ,') ^5. ff) B 1^5/5, Ijj/,. 
Pro ^U^b B Ob [.U™JL. h) B (^. /) L^Xli-j,,. ft) B om. ?) 
^^jiuJ!. Hi) C L^j. «) C JOoLs^:, 0) In hao proTinoia oolloontur eupra p. 
0!'. C haec om. p) B ^o, j) *-i L^iaj!, r) B u*oJ, u--;j, aed 
aecimdam collntionem huiue capitia quam Belin fecit OonBtantinopoU in HHUin 
Barliior do Moynnrd, qiinraqiio bio amiGO menuin oommunionTit, ul: recepi. 
Deindo pro J^\ habet ^^Jl. s) C Yc^'- C) om. A w) -_fl-yb. 
li) B i--.u-; of. Iflt. 1., 4 a, f. ot looiiQi Jitqnti ibi laudfitum, anii. h. <&) .tjLuJi Jj^' C-^l^ ^Lo.ijOis \5j^ J*^' "^J r''^'' "^ *-^';^ jU^-^ JLL-O- 
Jl. pV^ Jij^Ij ' e jLo }Jii _a^ j>^j * I .Liull Jis-jij JkJJi^ lij-Pj JN-o'^ls 

jV-jUlJI ^jLsJI ^i, jil^«':it fwlij-oj j-*bpJI ^.,1 ■§! ^l;-iL=- jj s_l_yjl 
j_i=_^ Jsliu-J Q, lijj'j U (J^ 'j-a-J-i! 'J>^* Lfttii- ''j^j^ ue^W "r^^^'j 

^ijjyi pjij blWj; iUt _j=i^ i_^ ^zkUaJI ^^ ^ lAJ yC-3LA * ii iL<^.^ 

sUi j^f-oi j^-UI .ii^yU Li:>VI iUt _j_iy !JI g-^C^J' vIh' oM"-^' ^^s 
j^ j^':* sLa^I ^ ^y^'* lO'-^iiji *^J^' j^' J'fyJ' cr t*^ '-^j^ _,'-^"''>^' o) C pro his: ^^L.^ lXUI i^jtlj ^^LSj^ KjU^uJI J, ^l^i'. 6) ot B n 
prima .nanii KJlji- _ ^^ iiiverao or;iine. c) C LJUii. rf) f^^. r) C 
om. f) ^^5. ?) B U4v«^l. ft) ^^ _j^'. JjjJI. J;) C .Llj. 
/) C hneo om. m) B at ^^. n) pro hiHi ^.jljyJLiJt juj.r«j «>i=y. 

*^/ Ji^lj, i:*^ i^i^y ^J^icj sLti _f;?Ui^ KjLs\i Q, ,_dj lX-S JaiLl- _j.?j. 
0) A*j. Bt ^5jj ^,JUuj. p) B ^U!, ff) tLliJi J, yail (iUI) ^ ^^^, 
^1 o- ^> '■) B Dt oi^. Of. 1st. 1., 1 fit 2. s) C J Ul _^.ijj. 
B i_X:^i^l, UbjLXJI (j_,^f-j). Yid. aupm ad p. fM '-'J^l !>-' li J^'i\ Oy^S ■J'^>^ ^ *j-(*ij> '^3 v*J»^' oi"J|s ^i^ 
^I tJ>,sP d^y^ Kjjti: ^ ^liij^i Jylj* (SiH-*!^ eaUI Jj= yv=-I^^ ^j 

f^\ ^ l^yi) ji3 ^^ ,Vj^ «Uj ^ya=> ^L^^ _^l il ^uyU- J Ljls' 
aj" >=^' jy^' ^l^" ;^!s * £j'j-5 J^ * L+J3 iJ^s j/> L^ jL^I ^ 

Cr j-*-^' L-^3 lA4- o'**^^ ^^^ iCj..-=- otj^j (^Uw>j j.,v-t-^ OSvwj 

lWu LfJi,* _r^i ^,_^ ^^ ^^_^ j^ j^u-oij 1^^;^^ tt4Vj u~r^' 

Ail x_^1 j_iAj j_j_j Jj; ^1^ ^La-j L^J r^-jLilj^j til 2f-*L=- yJbj- 
'ii-«-^ rr> L-^i 0-5 ^ ^^>^U ,_j.lj Jic j_j| ^.,1^ LfJ^3 IJ-i75 jLj-Jl, 

^lji.-\^li j.yjwiJi ^-jUSI^ i^^iU"'/ Jy-S-J- U Jifl ^jblic JyLi' tiJJl ^ j- ^ a) om, Pro olJuiJ snmpor habot lJIlXiu. 6) ..,U^ ^. c) rflil. 

I) om. in) C LfJ. n) Lj3j-- ot mox f^L?0!. o) ^.L^ JW^^ ^_^y 

^\ Ijjf, jiypyi j^A^ ^^. r) B at i-jUilpV'i "t quoque infra Bj rid. 
Bupra p. f.ve. addit ^^jlU. a) C h. 1. InBorit j_^*=- i. e, ^JJ>. i) li^jy U) ^ ^ Bj^l j[,--« y^ i^^^ u-*J-i o^*^' ^ p^' 1^' 
L%=y' Uj» ^y Jjl aUJj L. i)^ ^.j(j fijjUSc vJUi, « qL<) , ob*^ ^^ l-^' 

J5-iLj- ^t ^^- yf iJjJI .Jki» ^ L^l i^-^l oy]^.- L(Ji ^IJj ^ u-J 
A W^-i y'Lki L+J 1,1 vyJI 1^^ ^ „bli, „l J^. Jii ^ /a 

1" *eta^3 ^yj^ (^ HJj; ^lijj^ 1^1^=33 i^LHJI "i3^ i>i Ljt^J- 

iij^ iLi^ L^ ,^i J^l^ L* iJjjJI June L^ ^y^ iL,U ^ ^Ij^l 
ii-^j-U3 'jjl Uij. j, ^^,^Lil, 05,lI«Jl, t,jii}-JI .lti<~J i^-M 
'!r*l L^^j y^ ^1 ifjjjji [l_^ ^yjj^ s^^_^^ ^^^ , ^ j^ 

^'' J^' T+^' V^' ""'ji ol * jA-iJi, lIhUI fjJj UO^ ty > 
J^, gtSfAt ^j^ ^ ^Ml »«U ^jjj g^ iJi^i ,jj, j^ Uii 

JO „IUJI ^, Ijil^i .^ iXJ, OJI 1^ i j^ jliJI il ^i^l _juj 

.) Forta... B „U,j. J) Fort..,, l,g,„d,„ „,l ^U^, ,,, i„ o h„„ 
omd,, tad, . J^ ^^B, J„„i. i, B ,^,4^,^ ,, j,i,j„ „ ^, „ ^^^^^ 
.) IfiX.. f) iuyJL j^j l^ ^1 _,.4^^ ^L(j| jj^i ^^(^^ ^y^ 
J) p.. W.: „! ^Ij (1. ,|^y ^1, jB,l LfJ. ^^1, ,^t U JA. 

pro ^.^, ,) c ^. k) B ora. L^>?-J5 jii^' ^i^' *^jl-^ i>^ ^ivtOJ AXJ JUi_j oBJuui^ aj^ (jJi«^ 

2;^ LfJI JjU; >■ tj^Ji; Xi ojj 3UJU ,_J^ oJ^I Jil uiUi. 
J-5>l 4 gj^!; a.i;^^., .L.;^, ijjj i;u. ^yi sijs- L+j v/Jli 
Ln jii. J14 i-j iyj^f jj^ ^^- „_j^ ^ ^jiu_^ ,^^| ^^^_^ , 

OAIOjJ i ^_^, ol^, jjXjl Ij^vJiy /r !L (W, jLk.^1 J^ ju.j|^j 
«i^ o'^j'j t~^' 'r*^ '"^1 '*^ sMsi ^ liit liu?- «)j))S=j 

*^!« "^jJI nyU, J^yi v^Ul* IJ^ ij, IjjXIl .JJ yO.^ lo 

Piyi:^ n;;;SW ^ w^* ^yUjAii- i:L. yl jUlX^Uu OiJrt^ jl> ^1 ^ 
J^ H, g^l j{i JjtOlj Xl=.o' ^ yyS Uli-, g,^ j^^i ij.^1 il^j 

Ms <'Lr>^!) '^J^l ;ft^ jT^* ^_,UiUI rj^ Cyi^JI I j*,,-;- i^ ^*j; 

.) lA^ i^AMll ^^ j,b.. S) C ^sJjj. 0) tt«. J) om. 
.) «i^. or, f.fo. D.lnd. B ,1 C ^Oolj. /•) c ^. ,) om. el 
babel ^yl ,to« ,. J) B ._j^, Jnqiil I, fll, 5 ,bl hio loou. ligilut, »J», 
D.ind, B «ljj/„ eUj/,. i) B ,i^l. t) B U^J^j. J) B «,UJI. 
») B om. ,) ^L. ^5 t^jJI. 0) OV- p) UyHi. _ «J qU. 
S) a»JJI, ,.) B i^i ,) B yljOJI. <) Jl+su 51. „) pre bii: 
'>« •*» o-il>. Doiniio .jlel 5VW- i L5;«.5. •) odd. ^. ») B 
*=• ») B c,yy^, „yyii.. om. jljOVl X ,) B oy^i. om. 
j^-*«)l "SI, post quae Terba in B oxsUt ^, by^l ii ^O^ oAi Q,. „li^ tili; iis^^ ^_^ ^^^^ j^j^_^, ^, 

t ^— if M^ ^il ^Ls-I ^, K^ .\^-ii ^j^^ .f^ ji^L^ UijUl^Ij 
t^qi ^ ^.y^\ Ui.^ Qj ,^^1, ^,^-1^^ ,i^^ j^^^ .^^^ ^ 
^A ^jf3 Mr" i^ J^, ^jjl j^ 144 »j_, j„i g.^ _jt j 
J,y= UI5 i Iftij J ^ J^^ LUi 4^1 ,jA^ ^11 ^jj li^ 

!,-i^ J L^yUi y-?-5 ^mo uj jj-b.;, xirfij, ,,.4=yjt j^ 

,. ■Ujm\ ^X^ i^ i^ u, J(* ^ u.»,j_il iuj fL»i>, jB 1^_^ 

j oJJJ ^-Ito ;L_L.I, ^^ul,^ ^^], i^^LkJi .^ j^L^i ^^^, 
Vj3 .^-iiXi^^l ii^B j^ ^ ^1 ^_^ ij^ ^^^ ,j^ ^^__^ 

^UM ^ I^Jil i^t;, ^ ^,, i^^ ^y ^ ,^ ^^^ ^ ^^ 
•^^~-^ yi^ ^>JI i ^^ ^1 i^j^ ,ijy ^^ ^-^j^ ^^^1 ^^1 

Jl „^ yfc-, S^j J4 s^, ^ ^^ J, „|^ ,^^ ^^ ^^^ ^^ ^ 

^i, Uj=i« ,£^1 JJl, ^ ji^^i ,_j^^ j^ ^LL=i ^,.^1 V.1 U 
oirraia om. .d ^j«„. i>»5 jjjuti? a'f.\j^\^ x4_T- i^fijji i*,ifi Ni=*j yi uJka* y il^:^,:::^ 

[.-H |.iii^ L;,L;Ji ,^_;_u= j*x>l f^jwlj^ Btj^t j.U'Jil ^^ Ulj iGL^! ^j, 
fiLJStjjJt j^j Jj=* .-SJaUl, JCuSyt uj-Ju iw iL^i bj,\jfJ^ liUM-j* 1:0, 
*!a\J|j (Jy^^5 -^U-ii, tl,^*:! V*^ ii^JJcL^ OK-Cijl J^ i^ylfj '^i, 

cr- ii-+-:^j-3 ^r"j3 <iA_Li y, *UI Lf^I J^ l4j3 ^ Jf j> jLi>.*!il 

^^I, oyjij ^wt i^.jijdt. «)^ _jj_« ^ k^-i Hj^ ^ si^ear, w 

jlj,^ vL^s* -bUi^ls fc,;j-Jl giA*iJt ^ ^ J^r'-i ^>*^ p^ o*^ 
^Iju jJCmmJ' j^5 O'^^-S r^5 p^' j^' u^' crt V^ "^^ ''■^'^ 
_j_^ ftvJjjUIl, L_^I wLj» 'LiLj »i* i^la- m_^j jUij it 3a^- ^1 
iJ^jtij Kij^Ji^ frvyir* -tiwtj* U«u jy^ jlyflJI ^yff'l n^ aUiy C« «UiJ 
w.™*^ W^i;=- 5-/=*j L'-''^ iV= LJ_* Lj-vic i_oXj n^yiM, Iwlj ^y>yj It 
(3jtH' x^ '^■i ''-*^' V*^' ''^"^ }^' tr* -M j'y*^ 0i>v45 ^Li- 

J-=:s P|*t4^^' ^y^ jjjjU-jOiJ- ^^ ,yjLA tj^ G^ajUai- ijO, A^LJ" jji 
JjUi^l iX-axI, v-JLalt _^, iJ _;*Iii ■^ KJjXlt gv^ a*!! |»^' ;ft£ LTJ^I o) i_ylii] JjUjIj lUiiyi yi ^,,jwlksf- 8) om. e) il^l d) 
o^r^'^^.i- «) C vW^' j-^j oij^3 '^^ "'^" ^'^' ^ P"*' '-S^j^lj. 
f) om. Gt habot ^,5jb:ir..^. y) ^5/ ^s- *) ^^Lf. () ^IJJ^ i 
ot addit ^^Ij post ijljitii,, k) B ijSjJl «. t/Ji. () o* Cr-^ >-^!s 

y-~^L m) IJ ijAj. n) add. L^ Jj5, and om. deinde Lp-^jS- ~f^i- 
0) C h. 1, inaort: y^S ^.UjUl ^^wt (eio) ^jLu r*^-^^j et habol dcindei 

p) C add. yL»j, omisais vorbia Siu^^^,. y) B inXw. ftv 
j_fj v-^S (!(j^^! — *^J jX-u 6,_5jjiiwJ5 jti«i> aJj^B (fiXi jy^ls 

5 Ij^'j ^1 ^Ujj ^* JUib hCJjJj J-J?-i Q, joUxjat (_fy^lj j-j^-j' J-J"! 
^y! i( J-kA; j^^jLXi o^-jLl- i J-«i ^ JL^-ilJ j-^J j-i-^ lLj 

iUil Uiiuj sjiiuiu jJLiJ ,11 ot j^' LJ_e cjjjIjJ' iXcUa5 IjJIi «^ |^,Ji™X-uj 

Ijijj jfiJI IJ^JJ> J Ijiiii 9jLj=- Lt-ij uJ. iij^Sj, lil qjLi»j jso.Liil ^ Hj-Sic 

■-li^iij ^ ^^ ^AiE ^^L^jJi aUy,! ^^^ fill h_Jlj: i,-L=-5 -^yi IXJ' 

10 a ij.jjl J,t U^.Uj .03 i_.Jj lA* i)^! i^j olliJosiJi bOwI" IlLo 

J^* k^M ^3 jLby sjujt _jiyj'ir ^ liU-jij |.j^i ^i ^! ;^ 

ii^^ iVj'jf'il Jj; Lfjjj' 4_jjA«jdI Is pyJ_i*S) ;;*»*»■ Jw-J^ LfoiLLj O L, ; 'ill, 
16 J^JSi^'j'J i^jl}"' i.-.+i jl^^ij lAjjJ- L^lj ^yji^ vi>Jjj ^jUjJ JClLi j'j ^1 J 

ciyV^ LT^) '■q^j'^ t!)!^?^' m;~-.'^ ci'-^'j^ '^;-5 ^j** ^^ i'i 

jjjUolU=. tjylfi j^ij JiOl, (.y^irUI, ^-*^'j "4^^ f^bCoj & J:UjiJI 

"^~ yj 3 ^.,tU jiysyi ^yizl^i j^^jjjUS^ iO^j ^1, oi«Jj *Uw.i JL:3-;U yiJI (jLiW Jji ^bij::. ^^^ ^^ ^.jjjj jly»yi, ceteris ad S.j^i omifmif,. 
ri) 3l^^b. e) u^^_j^l et mox y^J.,,^). f) (jvj vs;=-j V5r- 
3) om. ft) B om,; a poat JLutj inaorit: wj,j^ Ij^^ j^IaJJ ^i ^^^. 
i) C ha.« om.ia om. fc) B ^<J|. ,) c JJ.^, ,^^. ,„, c ;Il^u«,. 
n) C iiy Ly\*.u^ Bj^l. In praeced. B ct iCJUS. (,) n )Jl=. p) B et C! 
OS/^J- ?) ^ijJ ^jli (B quoquo ^J^). ,-) B ^U^O. C om. Ui3 ,/ jy.!, yr ^ ,M^ ^f 1,^^^ .^^ ^j^ ^^^ ^_ 
fi, JJI u^.,,. auji. ,jU<» „^j iyiiu, ys j„| ys ui, yj , 

a~^ j^i b^*!) 'ftij ■i oLJ ^, 'Li... f4J tj^, fi^u^ ^^ 

JB £.«« j_,l Uti» JB ^1^1 ^ ^Li ^ j>:^ Lai^ JS J j^l ^1 
»oi^ y-<. -Vli cr« a'^^' >Wl. j^il* JB Jjj ^ j^u Uii^ 

!4-jWi Jii Ai fMi (o»vi ^ jii j^_, JB * ,^;^ j,i ^ ^^1 „ 

« liiyJl ill jj,i fiir, i4,LiuIl jUJi jji j.;i/, x^j^ „j.i^, ^^^ 

S-*-^ c>- m-k^JLS u-^l ,;:J(, ^^o ^| J) ^^Li jljj.li| "p. 
fi W *jO ^Jl v_iJ! y«j^L»d. |»-l3yt 

il=.^ .'olJi!; AI J a^^y. ,;jJl AI ^ iLUy. Jjl Al ,^u. ixii 

/~.ll ^ ijibi SA^^ LL^ Al J K-by. !j_y!l >L^^. il yi^- ^ 

«) B el UJI. S) B .in. ,op,|.. ,) B ^K. Deind. jLS. J)P B 
L^JU,, o-^. ,) oLOl ,1 JLi». ^, B liiUi. ^_^ |.|j ^^,^, 
,sJJ^, 5) B .i^. i) B ^ ^, B „.. t) B .!„ p.„,il,, 
Hjy^l. 1) MU: ^^ I. ^bl_j (,oa. ^i ^^u jl^lit p^i, 
m) B Ji«Aj, Tld. Jii,M I, fli, 17, Ibo Khorfudboh, ft, 18. „) B Llij] 
lid. Jucinl el Ibn Khord. In h>ot omnl. do.unl. 0) «ddil ell», 

|)) ^lyi. j) jJJI. r) B Bine punotia. ^^ ^L 

s) B ^^jL I, ^lijf. ^UGLK. 

() B el Ionium Ay, sine J^yi quod oenieotiiri aupploTi. ■iibi tiO.^ ^^ ,;, jl J itUy Li^l j^ ii J y^^ ^ ^, 
j,,L.*Xi> ^^ j^, . .^^ a.^ ji^^i ^, ^, ^^_^^_^. ^1 ^^^_^| ^ 

• .U^-jj^l j,_ ii jt,_»^t ^ j^^^ ,,m^^ j^^^, y , „ , ,^i J 
i ^) J' -^^ ,>iii ^ i, J ia=.^ ,>^, ,^,^^ i, J ^^ 

-*-» u«^ u-Ji ^ Ai oi-wi a^,> >»^i ^ j ,j^i, »a^^ 

>a=.^ oj,^i iii ji^^i ^ ^^ ,jj„^ ^^ ^1^ ^, J ^^ ^^- 
ii J lil=.^ J^^l x^^ ii J sL.^ u^ i, J jj_^^ ^^ ^1 J 

.) i,.b(i. -a^^ ^^ ii ^^1 ^^ ^^ ^^1 ^, ^^i_y^ ^^^ 
») Bap,, p. f.i, 12 ^. ,) ,„. d) a ji J ij^ lii ^ ^Ji J 
-UI i L^ ib.^ jJk ,) B ^1^. »„. iiiu. A no p,. hi., 

.j-Jl „)! ilU^iJt ^,^^&^. ,) a W»^ Jl ^1 (B si^jJi). J) 
Jh>)B. .ddil: ^^aJI ^ Kb.^ j,,^, J,. J, B „.„ ,„„ 
iiiA. .1 h.D. Ob eau..., «l rid,l„r, 8p,«ng«,, ,. 68 )li«6,„l„„ hoc M,o„ 
a.ol.,,Til. loWliglin, .™p. hi„ jjjjJi i„ p,„i„i„ 4j,„^ ,„ ,^^^^ 
p. HI .t fll, 20. l.a. a J,iti ..nt.„ h.b.l hoo Ui„,„l„„, ^ J 
"^y O^ J' ^.^JJJ'- ') SI' pro „l,jil. ^jil. g^i ii ^ 0*^jJ ^yj^' 'i' -^ *-'*y ^15/-= -i' -^ KX=yi d^j-J' At 1 

y ^i_Ji ^5 xk>j* v'^^jJi At yxJ\ A^., vj-=y, 9jj.Jt ii ^ iJo^ 

*j*jLJ' si^Liif o'i i^ysjjijti! *J^ j?-Lij 'JLfSy ^.^jLih »_jLj' *Js! ijij) |i 
"iV*J' '-Ja "V^ir": -tI-Jj _35-^5 ' sis^j v'-'^ls Lf'^js o^^J* gV-' 

i_jL^j jy^'j ^'^J^?^' J^-J'yij It Oj^jjJIj JutAjjaJt Ja-jJI^ ' j5i^!j '-'^J^' 
O-Sul.tiJ) iijjL:>JJ^3 jjJ™S '''o^J^ V-*^J Lwij' K-vJaJi u^ilj » o,»{«^l II 

j^-jLiiji, v^i-?^' ^j^ijs "uL=-y5 "^lift" j-^ (_5«^. ■^i 'o^^. '^y^ a C fcb-JJt ^ KJcy. JCbyi j_^l. ft) C SAiU,yi nddens ^(_lJI li (pro 
^j-^ii habot ^^J^). e) jA«Jj,. d) B sine punotis, f.^. e) B ot 
nj^. /■)? B yjUII, C i^jjLJI. Portaiae intelligUur. oppidum quoil p. f.v, 6 
AjiIj appollatur. i^) S ^OJI. Intelligiliir h, 1. iJjl in provincia Daurak. 
A) Q^ JuMji). Sic B. In haeo deannt. k) C^jUI. l) B yAjU^ij 
C om. SLJJ.-1C at i^jyiil. ■ m) B ^jUJi ^isl v-^i ^vJlSl _jLiil; infra in 
descriptione gliirsz! B otiiun hsbot ,i-Jb'i .U-JI pro j^lsi aaJUJJI, n) C 
N i>*iu3 s^J^s u-Wjj V-y/rs g^J^'b or^jS J^^' "' ^ j3j?'-'l!' Deinde 
jjXwj i:^ Kiy-J"!}- p) add. p-y j) C SjLUi. r) ^;JlJy. a) 1 v'j*^ '^*- j)^'-" liJ^L^j ' vW^ls '^jsLtJ " ^IiaUI Jc ^^ liiJ^ <AS) 
ft(j.^Lij *^L(J'j _,UJl5 jLsui! |_^ mjLujSl, goy-'ls oyHf^ ^*^ Ok:aJl)a 
^^ j->] L^j-i i Jli, • " oljL?uJI yju«j t ol^Ji y^ v^ iW^ r^' 
^*^' L^y |.UJl. ^Wt »-j-a.l Lfjlx^-i y^Jj C(j-j(j olV?3 '-V' ^<JL^' 

jl^-iJlj jlf^l ^^Jj« sJI -J! du-jUj ^( |.L£Ji lVjkj LPjI J "ofijis o5^j> 
/•|-^j5 03^1 o^L iLil;t-"il }U> vJlf^' iJ-frK^ ^.jUUi L>!^j>, t^JJh^} j^ 
!lX-*j Sjiiijj*^ pj ij^ji sy:* uki:!L« ^l-v^! jSiTj ny^Lfe »-j oia-?^' 

iLJ_^ sU:^ bj^ L+Jli yL=-^t Us a_jl^ 'r^j^ o'^^-sp' (jt^-Ij^'s 

tr-t «tl^, ojj*^3 J-^^l) Qy^jJIj (J^xltj i>a:«JJI B-fJS *~ii^- ''•»^M=- 
yb-jij (J->OJi Oyb-jl 1^, |»«1ii jst^l ^ ^^ J6 j_il sJjjJI Jwoc 

^ idUw fl^iii^ yt, LiPp^j ra^ j^t ^O^ Llia, L^Ji ^JuAit, B^yCIt 
ii • (^"^1 oJj J^j oiiL^I ^y. ^^JJ:J j^l _jj3:ui j_^jli ^^ ^^ ^.l^ Jju>. 0) B obiyj. 6) C u~Ji. c) B Cjli. ,i) C pro hii: Jj= Ujj ,^:JLiOj 

•^"^j^s [^5 ;^ J--^ wj yt Sj^L^ Lfli. e) vLj^jJI. /•) lina 
cqpulft. 3) B <ijy^^ et nt inlerdum JU cnm teehdld. In haoo dosuut. 
De!nde »X,ya .jj^, aoqnitur mappa (B p. 204). h) B iZjIi om. i) Ric 
ferfl semper B; C fete ubiqne ^^l^b. k) C om. I) B ^y^■, C j^^;, 
Deiado B i^^, f^^^. Vid. infra, m) Videtnr B-pplendura i^ ooH. IkI. 
ir., 3. n) C ,^.y c) C h. I. yL=-yi. p) L^;^. j) B i. p.; O M. 
'■) B et C hio et saepins «j=. ^^^I ut aolent Arsbos. a) B ooyi. cri s^!r*- »x^ a- IV -5 ol«^ oJ •iV V-j l!«Ji "j/ l+JB 
O.J Jj*- Wi:«a _,Uill lyUs 'fi liijj^ j_^| j^ Xit^ i,^, ^^|. 

ui, d^O-r u.ij ,,j^ ^^ pj^.iji ^;;^ j^;jj ^5;^ ,j^ 

J. l<iV=3 .l,_^JI >t-fJLb L,,JU»j! iO^JUf yoUJI BjJS- d^l l^ljii'^lf, 
« oLHiill ^l^J; ^Vf i^L^^i ,^i^ L+JJ^ ^^j L,„| 

.) a i<wi t^b. it B h. I, ^b.yi. s) ^u^, „d i.f„ „u^, 

B .1 ,«^i. ,) B ^l,^, „ty«., „p,. B yl,^. d, B ,y™., 
Ki-. ul B .upr.. ,) jjfU S, .1 B .upia ^jjU ILj, qnod nt ».,s 
rejiral., otib, Djnm, e,t urbi f ) In r gudgm nbim ippallit qIsAW. 
Of. J«,lll IT, ir. s) B Jl^ 4) „yj| ^.. (, ,,q„, I, ifl, 
1«, »bi hii loou. eutat, Ij^^i!-. J) B oa*u, C J~^, B .opn 0^*^-- 
B jyL,, yU Supr, B Jut. m) B el „lXj«JI, npn B „U^I. 
•) B It j^, B >.ipn jj». Deinds ^bi-jji, .) In B llttene j in- 
Mribitor v_«-. Deinde B ^^t^ nt quoqoe Jaqnt I.l. j,) B uXLjIj, Jl*Lj. 
B mpra iXoU. Puto coniuDgenduM mro nfimQn cam yjJBt BigniBcetnr Hlbend 
■nferla.. ,) l,y. .1 B inpn. Infra B ,1 j,,,^, .od in lita.,„l„ t,^^ 
Jterum Inonm memorat auotor fn capita ccqnenti et quidam aub dnabag fomia 
b^ et Ljjy., tamquani ai daa oppida eaaant (yid. lat. IT a). Deinde at 
B lapia ^ U.1,. Infra B f^^. Of. Oaeeley, Trmil,, I, p. IM, ,) o 
KJj". a) B hie ,^11:-^, aupra ^\^i^^. Yid. jHqnt II, <A, 12, ubi Mo 
locc. landalur, et I«t l.,i. In map,, B ^Lx.«4>. 1) B ct ^LjyCJI 
(B add. tocal.), aapta B ^bOjXJI. Vld. I.l. I.vl. Leotion.m reccpl.ni ocm- 
meadat form. ^U)/ (^Uy3l) quam babcnt codd. I.lafcbm 0, B, 0, f et L. /■l-jls-^pi PjL^ LfiX. dyj^ K^lJ UjJ, eiiUJ 6Q->it t5,0J' tjl-jfii 
«ilf-j Aj^LJ_w oljl^yi 0^\ ^1 ij*-J)-=- XJi - jLJi. \JLiJ-L-jJI otj |_.,Ai! 

4,. w .*.j.3l L^i-Uj sLj*«l (^jlc* Lj**->aj) stj-jJI xiJOjw JLjsaJI (iy_i_jL/ ^j^, 
«tfLJ^ ;L4- eHjU ,1^3 i^jjlfc tj^ Jj_4, L^l Ll_i ») B Qlpi+^, jipi-g-!i et ambo ^.j. Cf. lat, I.U. Doinde C Ijjjj'. In 
Uineram B el tjjiXs-. 6)? B j^&^i, C tj^, e) B ^t, C om. Vid. 
Jaqnt 1.1., nbi oeterae nrboB inda a ii>-"tj-=Oj_j deaunt. Quoque icribitiir 
got, 1st. u&. rf) B ^y^-, c ^,pi («io) Ufr*\^l ^^bL.^liJ at L+JtX«j. 
') B jLp. B. jLi=-, ^U=-. In Itinerario j^ appellatur, Cf. Ibn 11. Uf j. 
f) Beoandnm lit. 1.^. B et C ^[^^\ (in mappa B ^l=>fj^, C ^^,1^,^). 
Pro i^IjoUJI apud lit, t.A male edidi ^jljjUJl aeontus Jnqnt. Vid. Ouneley, 
Traeeh, H, p. 156 aeq. g) l^i^S !»--=■ ^f'^. Deiudo B at _n^_, . 
Pro j*>=. hio nt Bopra l,„v,^=^ in itinarario ^>-*^ soribitur ut reoepi apud 
let, Uh. Nunc appellatur Jsij-^ (KLeaoieh), Ouseley, TraiieJs, II, p. in 
lU, 184. h) B ^> ^_^. B f^y^, ^^. fc) B om.; yU. et 
in mappa ^L^, B .npra oU.. Seontne Bum Ist. |.v et rf. Nonien aequene 
acribitur ^^ iu Djihan-Numa HI I) B »ly^!, Bed supra «t O et let. I.v. 
In mappa y_^l (B y^l). m) ^_ ^. „) iL,^, 0) Lfly» UJ|^ 
yj*m!. p) c ^Ji. 5) ytedi^l il iLiLtw. r) em. s) -Ui. 
() B ^, jy=-. Supra iam inter nrbee proyinciae Ardaahir Khorra ennme- 
rata cat. Ddnde B et ^J. „) c ^^, B a„pra ^_^. In B aequUur 
w, quod omlBi, non imprebabila esae patani,, id eaie varlam leolionem paHU 
pe.terioria norainis ^^ quod proprie x^ pronnntialnr (ef. J^qnt II, Ifr). jv4s vj-y^5 g^y^'s i-iyHi^'s '*'^*^' l+j.-* ^=»yi i^jUw^it j j-*:^i 

(t)l|jy i_Sr'3 U;r*»"W5 iS-v^i-J-Jta jij-JI w^jaSj jlV-JIj L_u*Ji) U>/^ls jJ^'-S 

i>_i_4 jLsiilJI J^ viiA^' .to^ljiJI j^j-i^i* f»>s*A i^-iUlj iuJfi> jUiitj *J^Li- 
*r3 JP 'o'i'^-^ o'-i?'^ o^^^y^' *"/" asil^ Sfy^ k^ a*J 

_jjiit (jj'^ ""-V!^ 'b!j_^ LfJJ"-* ''O'T U")'* 0~^ j:S^ii>a! LiJ-/! jM-'lfl HjAaS' 

o) Nomen coraponenduin vldotur oDtn ^^IXta- Hj*^, 1st. L at ffl", non nam 
ntha ^-jUi?" (ib. p. If.), Jicqnt II, M, 8 oorrupte yU^. Tid. Ibn H. Mh. 
Voo. Boc. Ibn Bftt. IV, 311, B h, I. |^.jbC=>, ^JJUs'. b) B h. i. jjjjT. 
Inrra codd. o/. Male Jaqni II, foA iiS". c) B j^^j, il^>i, B auprn 

iL^o. Cf. lat. I.r rf) B h. 1. li^Jl. VuUerB in voce iXjI. PoitoBsa eat 
Jsqofi ^. e) C NL^! ^t ^' y,. /") B !(.>,,«o. Jaqnt III, "I, 4 ubi bin 
lociiH laadatur XLa:<>. Idom pro ^^-wLiJI habot; Hil- f) B et C h- 1. i;jljJ- 
Supra B ^,J. A) B h. !. et in mappa n^, C Byj- nt E quoque supra ot 
infra habot. Vid. lat. life. t) C h. 1. ^^IjO^ ut infra B habet, Of. Jltqnt 
m, ft, 22. it) Codd. semper ^.j. I) Plonius j^LlL. Jl;_i=- ut infra. B 
supra iX«=-. m) B iiy-iu;=-, supra i^y-w^. n) B ,^, o) B iX+ftJ, lA*^. 
Rupra n ilXj-iU. In mitppn C lV*-'-j. Vid. Ist. I... Deiiido B (j^U, auprn 
^^xio, yvjU. (J) B om. om uSjjli. g) B pb:*-,^. r) ^^l:^.Ut. 
Ist, l.r .,jL:SiJjj»5l. s) In C ot in B supra degst i^/- NaoHBaariuni autom 
Drat hoB ,.,!^ dislinguera n celoborrimo ,-,ly in profinoin Snbur, quod roafiB- 
aime factum eat additamonto ^/, cf. Jsqilt I, vol^, 20. Bodem modo yiJiiLtfi 
in hnc provincia appollatur .-tW^ i;!l<_i?''L>s ut diatinguntur ab alio oiuadem 
nominia loco. Vid. Ibn H. 111", 8. () R ^f.j.i, C jAi^. Supra B Lj^. 
Cf. Ist. l-f, 2, ubi mule ailidi i^0i j^. In mappa cod. iBtakhni u)oU j^. 
Vta 0,^1 quod aaqnitur vnlgo xij scribunt. fir c ^lJ_a »_^l — "3 h ^.,LJi_5i_i tJj— J' ^r V ft[ BJ a S: - ^ .j 5^ it 

^' ^^i :C^j^ ^' JilJc* uulp^il H^ SjL^i K^lVSi X«33 ^,b-jt 

Ijl i " ' ^ ^j ^^Uwjyj. rj"^^-'^ "-^V^'s U"J^ SJi^ itj^jjUaii, ijubijl u**J01 

ijy- iJ^ 1^ ^cTij'i^' i-ir" '^i * ^-^ j-;v-^ ^ ^^ *^j> iJ^y^ 

a- '^y% i'iJ^^ ijjs>a _j_*3 iJ_J j^ OJlij vlj-jl »^-:;-Lj^ i^li-^?Vw 
Lf-j xkUi- ^^ Qj 0-^1 u=j-^' "^^j ^^^ ^'^^J JjLjLi v^ijT- 'i'*J^'^t 

10 fi(=- Ja«JI i L(_a 3l v^jj^ e-L^li elL^MI; noljJ! j iJ_S U 
.XJ_) ^ (L^i ^_j \ ^\ ,^^ ji ,_^i^| ^^^ ^ ^ ^ i II piL .^5 
jl^ Vy jJAi, VjJ j'y^l V,'' V5y fiC^ 1_(J sUm ^ ,J^| 
il ^ QUi» ^yii ^ ^, „Jli|| ^ji t^ixJi vjj XiLipl ojO 
U5U.J ^1 j4i ^ ^yl ijji^ iC^, S^Lsd .Lij ^ j<U!j l^yoUJI 

«)B ,t t^^ il ,u„,„, B lupra. 6) B ^.jLiu aljo; ^UVj J^. 
Supr« B ^Lli, el.i, „d taf,, B .t ijbi.^/. TUolm inWrisl Id.m loon., 
oulu. .onion opnd W. 1.1, 6 odUi ^liji^ .1 p,o qno i.n oomii ^Ui^f, 
ApnJ Hn H.u,.l, r.f, 6. Inft. .,„d no.ttum in loco .1 I.l. do.orlplo ,nb 
h.o fo.m, ooonrrit. ,) B iiUji, A#^. In mnpp. B aloU,, in „appo 
JjtL.. In ilinorario B eljLL., elL^L. (I. «|,LL.). On.oloy, T™..!,., I, p. 211, 
mn. 27 .dbil <|,Li. i, ^.^3)1. 0) l^^l,. f) C^jj. ,) 
^. h) a (1. j;) jy ^> l^jj. j) c ^^y S) ,jy»,, 1) B ol f^pi 
•0 3 J. «) Le jWI,. 0) B ol^, ^1^. J,) B „„. ,^, 
S) B ^1. „ B lu^. ,,0 h.b.1 ™.»b. P.,.i,u„ ^^1 (o„a. ^^1). 
uol^l (B .1 o,n. S). ») lpU._, .^^ JU«» ,J 1^ i^^^ JOjlU i|^,l^i 1*!^^ jdn.^ ''ji^j iJjLil-j iiljiX* 6^yby.^AJtJ ^STj-J^ 
^ (A*«»JI ijjj-^j ji'^' ^'-s-^j o'^j' i^-!-^ cr* f ^y^fs ^LP- * qi^jL:?' 

a ja-i, oj^js J-**" ^^ ^ e yLjioj a J j^i _^' ^^^ yi:^i * ^qj. a 

i}-i=^ ikj^ ^j« L_f-J 'o^j*^ ^y j^' er* ^^^j* ^■^^ li^ ^hv-^j 

|.,lf 1^5 dj_jj iiiqJL jljT ^^ p ^^ OXJI -kws ^llj O O^L LjjI^I jyi. II 

'^i k^' j'-^^i ^J^l A-iLJi LpMb?- ijj% L*,jj \:y"^> W^j^ '''•^ 
Ljjl J |fjj U^l JLJUI Oi^ aKJ^IjJI JliX^l ^^i&S iLSfUi 'sf^l^ _UJi 

&\^ J yU= i -i^i ia/=3 _r^-JI ^i^* il t>U^ls [J^JJI i, uIj ^i^ o) l*y=I. fi) Ex 0. In B laounn est. Fortasse idem est looua quern 
Ist. in, 8 a f. appeilat ^.,L=-^b. c) C $^j. d) Sic 0. In B lacuoa est. 
Mox J-^..^, «) Bx G ; in B kouna. jT) j^Ui, 0>«J'. y) i,^^;^!. 
h) B yjjAAvj, jjLiujjj i. o. (jL^J-^ {vid. Rupra p. fit, 1), unde probabile fit 
qunetlam doBMe. t) B rjji^, hio et niox ^^Im-*. A) aIjUj. !) C 
^Uil m) B K^LLj>i. n) add. liL.^. Of. JffqTit II, IfV, 8 et i. 
o) JUjL,. f)) liUyij. g) om.; B fiL^. r) B =/-jA^jI. j) B om. j-iLi" tjJli' (fcO_= KtL> illl fjj ^jX& |*AJiA>a ij^iJI U SUlLwj "Lf-^ -^'' 

:J yii ^=J U-j (^'^l J-J-! >,U-US "6L,jJI Lc^ Ui,* 'UjJt I i . < 
^)y/=J c^jijl-i sya' j^ ^J^Ji J^l lii^ljj g_^ s^^ p.M ^^ jlij^j 

«_r^' J^* u^/ J^ ^ 3Ji LT'fj (Ji 'jlj^jj aobU^' Lf-u -^^i 

JC_!^. c^asU) ayW J,l iPj-r' jJLj L_uiu LJJ' ftrf^lit sLoLi- Jj sJja 

^jl ii My*«= iiO^Z-S ^-^^^^ o^jJ i* >-J! Oxwy 1J5-JI n(j-[j J^ 
c (^ |j-tj3 tit ^Uyi it B,b J i^y.*^.} J4>*LtJ ^b u>^ Ljj, yi!e Ljilx^j 

'^ C^/ oS^ r^J ^+^' o^ '^V o"^' jv^' oOo OJi, H^ i^j^. j^iy 

a) XtiE^j, 6) C haoc om. bbc. apogr. meum, sec. collat. Belin habat 
oum leclione Ljlt. c) |?oUi. dj In B expnnotuni sequitur sJj=; Lt 
^^tf. Dflindo ^S ^. c) om. f) ^t. p) B juU^. Deinde 
<!j^1 liUli, omJABo ^^_^. ft) u=y 1+Jy>,. )■) oLyj^j B ■^kfji- 
k) In hit B bU>l et x-^lJ-^. loco hornm Terbornm ,^1^ U ^jbUI L^ 
^^LtJ-JJ et raox y^^^^ixj pro >_*-o=J, i) ew-l^ O^' f_S. m> C add. 
OUI ^^Li, «) B ijL. fl) C gji-Xj. p) Snpra in proTincia Sttbur collo- 
catur. Jaqnf IV, fff nit. eeq. huno locum transsDripsit. |^LIfj, B sine 
pnnotis. g) J.^,^, r) B ^.,^ et em. n^J^, j—J'. s) -__,j j. 
Deinde B et C ,^5,^5. () pro his: 1^1 J^\^ ^■^^^. Pre yU B habet 
fi ot ^y pro ^y. Ante L^i inaerendum videtur ^^ Tel talequld. k) ftJ. M^j <i Lj^ j^ r^-> <"W-J' i'J^*--^^* ^Jl^«■:j! i;i->5> cbJLc olix^lj* 

Xjj^ fciit>-JJj ^^Uj »I ylc- jij_ii yj_fcJt ,j!jA»5 tX>^^ VJl-T- />*3 ^LP^yij 
i>s-j J^j lA^ii, lX(Jj=- ijj »LiJ>lt K-i-S Jj:j jJx. g^^ LiPjjJ v!h' * 

y, iUij J.J' <> iL*-U jJJI ix«3 fjji BjiiJ- ^g, _^_i_£uJ j^Jui^L, gUjJ 
L4jLXirj^ K_»_w al4«yi ^^ lAfl ^tl ^y>s tS ^ q. j^^yi i-a/iu qJ«^ 

y^ _p*-Ji l^c*' O" "(HJ/^ tjx'^i ik^ »-'-'' liW^ (5%*'' g^lji byi* II 
uXajiy y— =- 3_^-io Jji _j_(«j J-Jjij vJtSj iJiyJIj ^LS- ij^j iJj,uJt v^L=>- o) semper Jys:Lb. 6) add. U^. e) om. (i) Jaqnt II, ot, 
18, iibl hio loouB eiBtat, jLLi. e) ijajJI ,5 S^aSJI}. f) add. ^. 
p) jaJI. ft) B (Jifcwj, xtiai, jKcint »Jifc^,. MnnBia aeptitnua. jHqnt 
hftbot iiLy^' qui But monaie quattus. fc) L,A=.Ua aine j. i) Jnqut i)-=^. 
Moi C et jHq. t.^, m) Jnqnt ^3 (ortum ex j, ^). n) i^^. 
o) iiouj |_^LfiJI j^Jlc j.^-.,. p) B om. q) B LfJ. r) add. ^. 
s) B iJjj^ i. e, ijf. t) ^>^„ JKqnt II, Itf, 13 niijiai-. u) ^/j. 
Delude JHqnt ^ jiu ^^ ftJj ^1 |^. v) B om. Deinde om. oopulnm. 
k) add. ^. ^jTi-S-J' d-M—^ t-Hj i)^i u^j''-*^ L-t-^ I**!** i)^^v^i j-^ lutJ-i (j^ 

ojj^ r^^ii^js (]f-^ IT- *r*/ ^r*^' v^^ i' H^ ''j^ »j^j-^j 

fi oLtlij i:a4" ,^rt-" ^j^ o^J * o'^' j Q-? i>^=^' A <W-^ d bsu-jl 
v_iiJiafu* I'^'js |J*="J o'^ viAiiiAs* i_Sjfto "I iXjJiJ ("jJ-S^i j«^ J-* JIt**" 

10 % j^yi ,.4^_j ^> J^ •±^ oUQl y5liJy |fl^- « f Jj^ S U 

JJ>1 ^)j JuLl, kIjUJL. j^LJHiij v*=-LuJ % 'g^J-i-^ (Lr^ J* L^r""' 
vJlj«J! iii-uljil- (>E i^j^3 wiJ|y«T(t Q-Jj-J' iB;iiJl ij1_w^I ^j 'OiLlttil 

IS iji^l i.;AX^ KvU^ls Jj^tiJjt u-^=^ 'j'^ ^' "-^ H-)'-^ t^-5 "J'-"*l! 

j-a-a cr* ?3* 't-sy P^^ l-^*^ '}^ "obUJLi yoJIj ujljji'^Jii •n'AJJIj a) B 0JjO», ,y;ijAJj. i) C f^/ty. e) Haeo ex Buppleri. d) B Bina 
pnnctiB. DMDriptio urbit ijDam Bscnndata nDBtram dare prae le tart Jaiqnt III, 
rf1, Gum texta noBtro tantam quoad argamentum ooOTenit. e) ^^mJ. 
f) Qoa. 26 TB- 226. ?) C I^Lc u«5»^. A) C ju^-lj,. Doiade B ^yJoai, 
yJLVXt!. t) f*--rt ^ -3- i) C jUjCJI. I) C ^. m) om. DeiniJe 
habot ,^!j< >3. n) ljIJ^JJI, ufc antea qnoque B. o) B ^aJill J^. 
p) C ■y )u. 9) om. r) Pro |yix-4l C habat »j^L=- >:tas- hLu. ^j. gjU-s .1445 o^SJ^j, ^sfA^s "lioj ,JJU, ^Lu>, a'A-flS. jjd* .G^l 
■4h^\ yf^ i^Jyt v^Uij ^.ilxsXJjt i^ V a^LJ-,!, "Lij, sj-r^ 

xiftfeu .uijji rfii^ jiyUvj ci^ulJir i^Jj "L?t-^' i+rt-i' MjL.' j'j Mj! " 

i ^LfOi Hui^jbJ) ^ ijL*! »^^ Bjl^lj itUyi »Lj_j tf* vs^ys js'^l ^^-s 
kJ~a f^jfA ^yMS.| « iiiUiilj j?jljT blJ ' fci^to _^ L57P' "U^ *!3 i"^ ijr^ 

f^yJ^ ^^ ^^' ^jJl HL-UiJI f1^\~fr^ S^\3 f^l Vlfj /i^^iwl Vl? 
i i ... il vJ:lU VH'j g-"/ J* W JW^I ^^Ll 4l^' ^>-** y^ ^'^i maiJUB in B vW- /") ^Jlu^. g) B luLXAfJO;, nt reoopi. Of. i^jiAati 
JVMma rr, G. A) ^tyJ". Idem a Jaqnt IT, W, 12 J^ v*^ appellarl 
Tidetur. Djih. N. jjl/. •) VuUotb jO^ ■- jOO^. Pro ^iXifr. i);VA. KjOs^U. 
Cantellum de qno noraen habot, hodie appellatur jJO-ji, Onseley, Traveh, 
U, p. 29 «eq. {-z^. jXX^ = jOd^). k) Pro Bis inda n ^ habet: M3 

L^ j4iS. L^JJ:- ^ ^ ^ jJjJOI JwiE _,lo Nj ry >K otL4j ^l/itj *UWI 

yLji.ol^ ^1 ^ o^^^*^ *^i i**^' f ■^ ""^-^ HJ>J«^ _rI=L% Hj^iJ^ 

V5jJ iLoU y^j .^U-J ^ L^U* _jl ^ C.l!!;?U!5 r'^J '0=^% 0^1 -S-i ^y, Bt_>| \ptf \uJ Ij-Jt OL% * '^JLil)w< ■,\yfr^ fj^ is^j^ kjuaj Jijc a JlS- 
t}-j-i > j, 6 SjIlI ^)_i^ j, (_cj^. ijJiJ! _^5 X*Ja*Ji Jt^yi juOc uJUJl XJ^y. 
d jK eLi_iaj (jo|j*aJi I. g >.JI J— <i-Jj C i:\J-'(S _>^' d-iLn-w * LjLjLu.O Lj**^ i' 

6 K_L* Js" J, [Jw; I4J Jjc>s J JLUb- oIjUej 5i*> ij^J /-jlpiJt Lfj S^\>, 
^Jj: liiO—itj * )i_jj_« kXj-j i^;^^slS' OJi q'^Ij j-jUJs ^_jj-i«iJJ !i_^i ft**;ii>; 

w-i^ l-f-?J '^>^ ^ ^^^S Wh^ li iMj P *iJi« UjiAj -'iUJi iUjJut 

p ' ^ ■" Vj'^ ^.-M- J- i_JjJ rJL)IwIlX!j V^JjiJ (bio) IwSjj-u- i_j,l> j^^VtjloI IJ.O 
ji_l_i_j yi^iuat i-iLi *--J Jjlay" liNAtil jiXLf* i_j,0 jiXL* k_j.iJ i'i[>^ >— i,J 
^y> aUi ^U. ^1, fA^\ O^J_c 1^ ^j^ o-'^lj *J^ L-L.^ i_iljjl 
i»^ L-JoU Vr^ls g--/ J= l-e-^ jLi^' '•*-JS_:!s I^-Js'-^-II L^iit .lo Jj«Ai' 
\:jj^ ^+*i i.... i -. ft-i o^_j^ ^^1 ^ £j_a kJjjJI juajx ylf j_i, 10=.^ jj, 
IjLH Ji* ^^t JJiJt, ,,:>jj«j' oj j^^lj, L^il^ u,;-4,,^. 

a) JBqnt IV, I'oA, U X;::^!. fr) pro his: X_«_«!j u-^_^ »_;_i^ 

U^L> l^ LLjj. jHqnt om. verba hjIo _ ,_5JJt. c) LitjifJI ^i, ,s^„^ ^J^ 
oIjUuJIj jjJJl »^ Ijlj j=C=.. d) a !iA-«^=^l. e) B L)'^ jj. Jffqnt ^lI^ 
LiPjji. ^ **-[ l_j:^j> ollii^l. /■) Jitqnt corrupte oljl,* et om. VJ.,^. 
g) haeo om. h) C QyuX^r. omiaao kaJ. Mox B iJyviJI, Jnqnl OL*j]J. 
Jitqnt ii.uy=., t) ot Jffqat om. Beinde Jnqllt habet L^j-, uvliuj 
et de hoc feato nonnulk addlt. i) B LXij at plua Bflmel in hoc oodioo 
additur Ushdxa, m) Uj3 jj>l ^j L^|jj ^-.s^i :i,. «) Lj-*i 5-<Ml,. 
Verba i_.-i~- o* (J/ in qnibua C om. ^j,, in B et C oollocata aunt peat !^t 
0} om. f) dJisiiUS, Hino ad ^Sf \a.Jti^^ omnia om. tic iulla Xi>_jb Xiibj *LaJJ! L^j*mj o IJJ, A |.3jJ| lVXu U j-Jt_* ^^ 
^ ft "iijiA* i^j_jjLj r,;iUij; fir ijuojij. uXfdl^^ iV"^^ ?"Ls- I g ' j=-yl *>)-iI 

^^Uk=.^ LjSU-j eK_*^ oyJi j ^Ljl, s^Lf ^jLj_j JLJl Ji^ b^,^. 

Jj^ ij=Sl »=.3JI y.5 ^_0, ij^L^I,* ^yj!]j! ^ ft^Ul yfc JjS=5 

BiAjU |_efj liLi^ JW.J) 'aJLAJt* iiXs^ BjLLj« L ,j ,.1 uw^Ull ijojUjij jJI 

1 MAad- id=-j* 11 ij. _^ * LpLx-.^ u m jU^^jli iLjfJIe iLjUui J L(kw, JiiAMS* 

xl-jUJl. Lf^l ^^If, Kj^5_jM rliJjjjj ii^UsUI; jiiUi ^^j «pjiJLJllt J3LUI, 
j;^ tlLL. H^J-iS i^iO^' 'A.v== IfeJ' ^r" '^' O^ *J<^' H ^-^i>J* jr^ 

ijiJ^I iX-s cjaJIj i^-t-rt^ I'-L-*! Sy^t liiolf i>J>3 ji^^ "^^^ ^ n'-*"';!^ '" a) B LmJj. ^upra ism dixit Moqaddael Lvj ORse nomen propiiom srbin poBtea 
■.Iji^l diotae, ot liiiio Jiiqnt IV, vw, 6. Of. Ibn Hanq. IVi. fi) om. 
KijA^. Deindo Jitqnt II, ovi, 11: ijOUo Lgj ^ ^^ \As^. Ljl. c) et 
Jsqnt om. rJ) JaqUt >Ujl>.. IOo porro addit: uiJi) n-fJi j^K, ^.L^lJI JIS 
iijjIj'Jb v*VJ- e) 0M». Gt habet mox t:]Ols.yt, f) C L^j, j^b- L^J. 
j) C odd. >J0^I j. Doindo B ^JjSa,. A) j-U^j. .") iu^ ^Ai=- if,, 
fc) ftddil: ^^ >jjjU L^j J-wyj. /) LjJj Krj_^. Fro WLu} B habet *Jui!. 
n») SttV#- n) C ora. 0) pro hla: I^j Xiu.l ilLiL?- mos omiHo ^^J, 
p) »ijyiJI. 3) sJlJ. r) B Hine punotii. IkXJ*,. s) om. Of. ad 
h. 1. Jaqnt III, lf1, n Boqq. () C %w,UJIj yii. m) iys*-jlij. •) Bom. 
to) >-a)^. a) C Ldlpui. Jnqtit iJUi^^o ut vulgo soribitur. y) C om.; 
Jnqnt uJjlI ^') kLLiuj. Vid. quoquo III, ir^, 16. go^-^I jJj* otJoM-SIj ij^a^ o'-^^*-*-' '='!j*^ "j*^ ^-«-^ *^' ^'^' "^r^ 
BjiiT i^L-sJI* Jia^j 6jLj^5 v*i*J!3 c&^yis 'T-^!* Oo^^*^'-9 o^ 

gJIjjj Lfi^lo.^ ^^x>■£Acl tA_5 ditMjlaX* jO^Jj ^l-^^ JLJj.f-^j '^^-'jj BJk_c 

*&l^ ffv^t/Jl vj^j^ i-*^ 'J^3* «t&5Jis v-V Z''-*-? C:*^'-' 'w:*-^' 
^-»-j^! L-f-3 i-s-Ja3 y^ tfuU-JI hJn.^ <JJ^ Ey'^ i"W^b U''^?^ T? 
^b j-g-UJ5 ,j5Ai=- L^aIjs, ^.^ i_J. j^ vA ^j,^ ^ j^yj i_jI, Jjjt 
fc^_-_jj ,jfc*J' iuJa OlJ' 1-3^= Jcj 'jj**^ 1.5^ T*"^ 4^ X«iSil* ^Le 

to ,j-^=> 2L*J_EJt vy4 "^ jA^ iX^W* ^j» »---9 jjXo jliu. j^^i yl 
U*bb' ^^LiJli L^J i-i^ ,_A-:a j X^>-to^^ iii_5*s — ^ *Jilu» J.J^ 
l_g_j J.y' ,ii^5 wolf* juis^ Byltiji oJaJl gjl^:, (_5j35 Ojl#u!j uO'L-; 

JJSj OJ-JI \_«=3 SJx=3 iP^I t\_S* v,s,uk3} iu^^~o (Jy* f^s i)wlj£U 
B^-J_«, lX.^;-=^ ,3j« tjJ H,Ai«) Xi»>^ ''J^;)^ *"5j-iA=- Jlc t|J LT^s* 

vM ^r ^j, (^^r iL^ ^ i^ g^ ^,j:i^, a-j-^ ^^lJ-r- 

,yUi' H u.*iit ^^ * .i^ ^^tj j^^jj&AJl iLj-iia v»^l 6^ J^ ^^ ^^liM tnntum 'i^ uCiUj,. Pro BJij C JOj. d) B bjjUhaa e) B*i:i.auJ. 
;•) C l^. J,) C om. A). C i ot ora. ,;,«=.. i) C i^]^} »juj. k) B 
:;* ._^, C ^Aij, Jaqnt 1.1. 20 ^4^^. Boinda Jj^ni ^Uff,. l) B ^.^jj, C 

») jSCj. o) jlp\^. p) C oni, jKijm haee panllo aliter iaboi. q) 
pro his: ^^1 ^! X^ ^^ r) B jiyj. Corracfei h. 1. gewbU C. Doindo C 
om. iii^ s) c on.T..o ^,1::^ addit-. ^^^ BjI^ ^^ ^ ^U<H j^^. 
O ^V^' ^^,b:.^v„. s^^^^uii Jiyo. Jaqm I¥, Ho, 16 at B. u) B jU3, o!pi£, ejb- _j^ ^^^* jLS iyJ^ L+j, JU-i, ^J^_ ^ Shjom 
^ L(i>j B^LpJI L+_u_i f*=- IJIj idjL^t iW ^^ J^j ;ij^" LrcvxJ! 

lLi-r> XLyns. ^j.^ AU! i H^^UwJfj ?jJ <jyT Sf_y.Aj; ^ Jf rf^^UJluJI 5 
J-=- U-lj J^ Sjji'X. J»^ *fjQs LT^ "■^l u>tjw«* _j_^ L+J ij^j 

* o'^^y^'s * ^>^^!j j^' o^-*" '^^ ^'^*^' j+^[s i>**^' »j-/r^ 

Sj^ Hp^ u!v-[s "yLX^ Aji li ^^J-i' lI^ yjj-icj ^^yL3:MAJt, uLftlfj n 
'o'>-? V^** mLf_L* ujJ^ji j^j «jyl^„ Igojlij uL^jl^ ujUcIj <^yLui> 
r«^[;3 jL^i ij. K*^yi iV- i iy*J "WpUHj ^J^ XiiJ-. Jj-L^ Jij* o) B J^ tXi^I (a. >^p\). b) add. H^LtJI. e) B JU^, 'p>. 
d) Jnqnt ^^LLi-JJ. e) Jnqut ^ UJ! jUj of. 0. /■) pro his omnihni 

httbet! wUjIj :i*^ Ijlj jdjLXJI J>ri3c L^ ^ OJi^ K^^ ^yaij 'U* ^jj*, 

Ljyi Bj-i-ji ^j-j jf i i^i-j vUiJi "'^j' ^Uj Lfej ^t _,Il> i4=.b >_jtjji 
^ i^j >' uf* ^' ^ ^ LT^i a^^ d^ J^y i'^ Ai ■-^■ 

p) B et y>). A) B fltne ariioulo. i) Tidetur ^^Lc esse nomen haios 
palutii. Abu Tttlib autom est Abu Tnlib Zaid ibn All an-Nubandacljitnr, Ibn 
al-AthTr Till, m et U. Infra pons Abu Talibi bia memoratur. A) B om. 
() C i:yjij. f») ijv*U-^ ^_^ LfLs,. ») Nempe |jU«j^ b. ^jjU,. habei: 
(^UJj aj^iXil iiiJiiit,. o) B ow. hftbet j-«Lsv!L p) B lOuuX^. Terbnm 
boo elegit, alludeni ad Teriionem Arabioaiii ifllabae jJ in j^L^Ji^y. No- 
mon ^L=hX^ nine ^j memoratar a Jnqilt in t. gi) pro tie omnibuB : 


! ^ i 

■i-i-iX^' !^\AU jii, «fl^ u»J!,ll uB« „!• Jto Lfi^ jl^jl, 
il IjjO ^< ^^.jJI J*^ k^ j^,. ^^ j_j_ ,^j j^^j^i ,j^^ 

0,-i,f. ^i,-| j^ ^. s^ys ^uJij „j^| ,;^' >i^ 4. iJ ^1^ 

i-»l t^' i^^m ijf-^ f^^\ ijjio j^i 4p Jj-JI ^^ III* j^LsJl, 

10 j-LsJI OH! tfHl» t> L5;S r j^ ^ ^±F ,^,^1, ji„| .S>3 

.Jb.j LfrJ jyi i.j uOij « .Jul ^ »j,« ^^,. JSj ^ji^lj 

L+J «jl/» yj a^^ ^ ^ ^yj ^ l^-j^ ,yj^ ,^jj^ ^1^ 

4olrti-3 «^!A i4*s ttJt-i oU JUll i^ ^y>, jflj jli„j 0) (^Ijljljji.. Auctori oompoaitnra est ex^!j~-et ^^|J|JT. Locua non diffene 
videtur ab eo qui Tulgo ^Ij^ Bppollatur. In itineraiio et mappa B ylotyi, 
C iytj[^ (ei qIjjj>), quae alia forma nominia amadem eaae videtur. In enu- 
ineralione aomiuuni pro ^ii^ ^, B label „lju,ki, ^\d^j^, Ibiquo 
forlame loj.udum eit ^IJ^^bi. Apud let. IfT, 3 ot 2 a t ro.tilualur 
„^!^. i) B OB. on. Oj,. e) JJi Ijil. J) jb. jy. L^j, 
J-L>5. (B ;U.). 1) om. et babet deindo .Ull,. /) C o»^ .i>jN j| 
^1 ^^ 'i^ljil. ff) Igt. et jBqnl ijbnjL*. A) C uXJi JU^! J^^ ^^ 
l« ijOi^l. i) lA. I) B o». jjju at om. <Lb _ il. m) 
on. ,0 g-y J^. Deinde B ^IjJ-Sbj. o) L+j. p) «,:.» ^ 
J) " Jjy. !•) pro hi.: ^ ^ jj.»| ^3 ^IjXJ OA >^„1, L<^1 
r+-' "■ tVf' O'ji"- <"■ •'"q" I, ~1-. I) O.H^ ^,^_£. IbJli,. 
u) Loaura deeeripait jBqnt II, aI*!- 7 aeq. Oodd. ^^ ut alibi. Lj) JvN1^3 C!j;J|_Atit L|J ^^ *£»J If^fli^ f-"^' »lS»0* j^ff-'il WaS^ jiiJ' 

(^tj J« Sj^k-j c&tA^t j.L^i J^!>=-* i-f J* Jl»«^l i "^t^ O^^ 

^_4_;J1 it* ^U-» f^ oJj IP5I-U fcj(J! J-jij fi ^^5 (;;r-^ o^^^'* 
g.A^ ^_iL^ ;Pjl*j ^t-Jj-j* JJUJI f^\ A *LI' u-fr^ •'>^' J- i^o'^P^ 
firAlii- ^ j^t -S! o!^ J^f, v^ 8yi«' i)^l tj'/^ u^ ^£7^- "^ 

JUS, <Jk^!j Uii ii-iJJJIs «^.*x3J j^i-^-f ^-*-J (4^5 iji'^ SjWI, Osi>-yt " 
^\ ^1 *ftjiJI ^U|, (^j, O^ ^ L^ 3"*-S. ^■UJ! 5v*^ vJSA:>' 

(Oxii- US' «*r^l jl^iA! cypjt lot I,;j4;sij f^L^io' ■^'-^^ '*-*^ i*^^ a) <rtn. oi habot Ij^tj. 6) C <_oL>-. e) C pro hiB: Ji« (aio) ty<J 

j£=i> SjL£^ o* ("•'») /^ Doinde B bKbot v»oK 1^1- 

/■) C om. (B 1:^:41). jT> C .^jy. 

M) O pro hia: Jj-, B,l^ ^ --"A^j j|r^ Vjf* "^^J- *> " '^' ^ 
^yjS u:=L=. i) C pro Mb: ^^t Hj^i/ ^^j oiT ;iW-i f^ ,^3 f-ls 
^j^s oO^ ^pij^. B ^^,y>i^.^ Vid. Jaqnt IV, I0I, 22 (ubi 1. ,^,*1::*. 
et f^SXi) rt Quwfnr n, Ul «) B 1^*1*11. «) J«qnt -UiiSJ!. C pro hii 
habot: ^j, ijai^f j. ^jjJij tiy-^ls <X>t, vW^ ^j*^ J»^-5 ^^>*^i>=" ^'^ 
Sj^a" lidt »i«=> jkUl ^i^ isA* tJyt-»Jt3 ijsujJt ^M^su^ j-i-i^ j+-J 
^5 (cod. gAAs) g-*S? ^Uj ^^JJ, (eoa. ,)J:«J) J^ fjwi- a' ^' or^J^' 
j.,U-l^ (itX. jjjs ^lyyJt iX«: lUiA-. SocnnSiini latekbrt ^LTjiit J^ iQjJ 
Mt (tjLl. o) B Uj=-5. XJjJ L+j^ Sj.fJu^ ytJiSi ftJ ^aoBjNl »LJ>3 ^* ylfc ^ Q, ^ji 
LsJj-s*, OOJI t»«s? jfiJfs ^i*^ ,JSj" i ftsJaj^ 'j~^ ^* £^ l-t-Jj 

Jjyi -ii^-y ffj^' 4Si^ »»" SjjJbo f^^JJuifyf «oijL-j e^ qI-hI^ 

B fi^ i^ r*-?j^ ^^ j^!> jy^ c^*** Ir^ i-^i^ *^ cr 

Hyt (yL(w! H^ j^ yi^ Ajlt^I (j. ^jfi i^j ,JXm.j [^ jyi=-^ 

fifcylt) ^{aJS, xllo. jJUfi -^ j-J^t* ylxv-yZ, AxJ^JlH Bj-frJLi' 

*Ui:iUill iJCjJd' ^ i>i=3 *t;j4Jl. vJSj ^ jI-=- ff* jfj) Sf1*«' >^>*i 

o*b:«j L(J M5u]i3 Aj«3T^! XU3 ^ sjLjAi ♦ BjUl! uy^ ijic *i?s 

«Ji> _ufl=4 rOU°=^ *5|»J5!JI Ijij ^iX. COjJ J,* stj* Ji- P"^5 
j M-pj, ABjtAil hSl=. ^ (^LsLit liyaT,* I^Ui-J »l4«i=-jls o^' a) C om. Dabtda B (-jlfU" Uj, C Jj^i "^ (npn ujx^' <u)- Ijo^b" "on 
dUterre TJdetar a JL^ Xi J, nti in msppa at in itiiiBwia aiipeUiitur eUtio inter 
i>U^ (iJ^IjU} et tjl^^t. ft) C om. et habet ^^^i^oSi ^j^l ^ «) C 
SjAif" jl^Ut, (^U^. d) C add. ^ B) C L+j. f) B ^U~Sy,, C 
^Uoukj tjjj). Vid. snpra p. ftai. g) O om. A) B ^•^■Ss^. t) B om. 

KjLxy jj ,_ji=- ji^Jj, «) B i^_y^, C *i.;j=>5i Deimdo C i_^i:--Jt juLitVt 
i;a*=-j ^Ij. ») C IgjJ- «) B dV-*- P) B o* Jj^. CC lat. ItT. 
X'ortsEBe jiy' legoadnni eat j) om. Ynll; xnon Beeundum ordinem enu- 
meraTimiiB." r) Sic aolet leribero pro i_3u^ Hale JaqBt H, If bono locum 
confiidit cum <,Ji^j?- in deflflito EhonaEni. s) ^^^fu^jj, <) C am. Ueindo 
habot Uujti pro ajL=.. w) B st f.^ Vid, bt IJi. •) C jU. w) Hbbo 
ex C addidi, spud queni logitnr 0:t ot iXwj. qI^"^! j,a>- iJjj:«aJ CjyL^ LjXijLVs* J^ u-[) (^ «>i^ ^^^ u-'-^' 
IlL* i^ J£a>UJI BiX^j ^_jj, jt,Jjiy) ki_> Jj^jLc! oji, ^^\ uyiL»^j 

^U^i vifA^ji* ■iifU-i\ Sj^b' iLJt |?j^L*> % ^yo^ Jj,^M*^ ^jj^ 

p )i_fJi'c _^LJL^ SLUc* oOU-f l+J>»- K/Ulj yjjlZiiJt (yJjM ^ ICarUg 
AJi, JJ'"SI iLi-O-- ^^j, yaj_, L+J ^s kJj}^ jyJ\ Jj^ L(SUj ^ylix-^ 

0} Qt jBqnt 11, ^r., 12 yi\*. 

6) B ^^tfjjl, ylfjjlj. Deinde B ^[i!. 

c) yUjJ' ,j, ji|jJt ^5_J. Jitqnt oorrapte qI^I LjXlrfiX^O om. BBqq, Ad (ij^l. 

rf) >^_ii\. «) Jttqnt jy'. 

A) B line punctis. i) B JljlLy^ya-, jtjbj-tjy*. 

ft) B ,yj«j, jX-o. i) B ySLJ, jfj^. m) B LlAjU r. U*^. 

t<) Jm JOi. 0) Dm. p) Jiqnt y(c m^Liu,. 

y) pro hiB habeti ii:*^t, U, ,L««1iI iUai&j uvft*^' Ki--=- ij^UQl £0, 

(lie) _,y l^ ^_^t u>i.U>l5 LftJji) ^^ lXSj yaij 4J u^], (1. jyjo-J) j^^J^ 
iaL?- j*c |j!iJI ^ ^ jj^ vUt-S L_|-* i>W KiL-*- iM-*- Pro Ly*+Jt 
ood. i^aJI oam ^^^a^I J^ in taurg. ^ f)r-j </W"' ^Ijtl, oOi^l, ^,J|, jjii* ^ jj^l L^-wi JuS^v 

5^3 ^U^J^ U, ^^Ji* ujl^ i>:U ^ bJjI tr* ^1+4 4^ f)-'^' a^ 
IjUI^I, I4U-, jl^ iM- J-^l i> l-(-s-* ^* D*i4 BH Jl>J«* 
JL^ fctU A u_Jl«JI Ov*Jls ijyUI ^p J.+^. M-4=- i ^j:>-y> gJJ^b ^>^L- 
iU*i. ^ itxiw> »jU.* jtj^ icl^ «-Jj r 1.1, < »!ut|jj]t3 Bysvji^ UjSft 
n_^ Iu*j^l SJirfJJ lu^ijij iiLftlLc- lyuJljMj IL^j^ u-iJljas^ Hj .. t f UAjL^j 

fiJi uT*^ i' '^'-^' '^'-•-i «>Ai^J Vj*!l il r!3-^ 'UUll u-'* f}-J ,_j«jLiil 0^^ ,yj ^t^t BjYj L lij^J sjAj^^j »^j^ Mj^ .i^^Jj 

e^' d' J^ V^^l J)i« ^1 XiLy (uj^. ft) C add. U L^. c) om. 
i) u..»ij. «) jUI «Uj i Jiixi I, ajSI. B kbil jjjJIj jj^l 

HA= s^ji Jjli.. () c ij^lj. «i) ijjUlil,. «) ((4 fiiLsUI Ulj, 

0) ,34=.^lj. fAjJt ^;fL^.;> (jJiiiJt ^^jSi£ji, ,j^ oj^aj^ 'JJ--J' vW-a ?!^-»J' 
f-i^ U^ &'j'^' vi^^*^ ^ *-*-S j^J^ jlpyiy ic-JUtiB j-j*y ^J^ 
^ai^7 i3.*A=- (1= ^^^ o^P^ «K^a3f j_yy LljL* AJl-11 os/^Ij 

Ua-*-J i! U^ 4.-a^ y£j=5 Lflj: 3 t^ tot, ^y~S~ B,Ls\fi. ly-^f Lit 

ioUd (^ |Hi^L^ Fjlj iC&=.5 JsLtfc-i (^yaiiii juLspi, jIj^^Sj ^5^«:l j^uJI s 
<l£-Li«j JiX^I jJ f^ ,JdAi lAi=- J* l^^ imJjjlbI fS& ittiUJf 

u-lj J-JL^ j^^JEyt ^iU^ L*j! J lJ_a_J!j 6Li>5 v.j..^ 1^ <pj ^^ij, 

"i fC^ ^ jj>ijji t:>^(j tj^yjaUA ^j^y>- j^tJT, «j^!s r^-^ *^-^ 

'U*-^' i5j-«-^ *=-^ <>*Jf5 O^"*^ U''**^ >J^-*f^ jS. (^ .i»<ll *_i_4 j^j<»j 

jl_LJt ji^! >^si fJJ^-i\ Ulf^l »U-j ,jjj| (.Ql i 4}!;*^' sr^' >^' ^' 

J^ "^^3 ii*Jls[ (•y-"_j (.ic m^JwJI u^DtJ Jjta^ (j-.li f;)-^ vjJLi^ v^— ?-" 

„j_t^ -J, £L-«-iJr jr*;^y> L*Jj5 jjUtI ,^j™L, U ]-% c^LAJI ,.j^j 
hjU^ f.kX_3 JL>jII LC^-tJ, 3-» «>Jil ,;jyX~4)5 Ji^ls l^tay* ^ y| AX^! 

J^I ^J _^Lsll il _,/ ^yi (^1 i ^j-»^ y, ^UXt ^3 f^fjU 

Q^iy* ^5 g^s'/^' cO^-* *'^'t>H "^ ^i^ li'^' *v^' 's^ *o*^3 J'^U R(riiiit Aillioif ad-daiila; riS. JSqut III, l.v et infra. d) B iXJ^:^ e. lXjj^-l). 
Abbroviatum TidetnV o iXfji- j.. f) B u«i«Aj. r) HierosoljiniH; Tid. aaprft 
p Iv>, 11. ff) Fronomon portinot ad >U:^I. h) B fctnnJI. l) B et 
i::)IXsu^l. k) B sino puoctu. sU Cq*J5^ 1-^3! u-ytil 6^yg-i (J^* ^JJoij SOO'^JLi.P-^ 'i;i>Lfc' jlr^^ lij-il 

s liljyi- i>^jtLX*i-.I jJjS^ ,? viiw^jJj! ^^j*fJ j-*j-* k^s' 1^'^'^' yl^*^ ^^' 

o) pro hiB omnibuB inde a s-aj hJ-jsJIj habet: q, i_*?'l<-J^ SlX~= "-^ 
,=j— 1' Isj S-»-j-i5 Si-jLis^ Xjj-AJW) |j\_JJjiiJj iy\_iywA5 (I. y;i"**i**=^) u;-";^*^* 

0- crsj^j) Lrajj u-J^ ^5 '^^»J^ ^s^ »-? ?^ j^' c^ ii>j!JJt 
w<^I _r=^ij! u5^yj J^^i e^jJi J_*l ,).jo:«ai5 i_JLiJI ^^l ^1 Lssf-^i 

jIjA^ f-*!^ i5 j-A-^J" l-*W3 lil jPJi idljj S,;«V:uJS5 KiAk^=» |.y«j »J_s til jLjXj 
IjvjbLmJI [j-_J U Ij-OLeI iXJJj t>3jU yiiojt lj-J_KJ Ijli ftijtojJtj 3Lijl vJb-iJI 

,>-J£-v. iMS- SjJ-a A«j t^jjIXij, j^Ul j^i^t yjj^ y, /JJI5 ay^t, JiyiJL 

iSljJL^t ^ bjSaJ L-t-j" i_yt[t JKjLJj yaxJI l\_j^ j^iL^JI ^j JJ1J5 ^LiJI 

kj.^ Jjjj/iil ij^3 '-4>**'' ^^-^ (!■ Qj+ft'yJ C'5*'''" '^-* ^j'-?'^" fi'^W^ j^!s 
(j*)^s^l fj-™j-J K;sw*" ^Is *y^ HyaJI i^-ij jlr^ C*^ '^"^'^ n^^i 
_(c«a. Btne pnnolifl) iV-iJiJiJ a^Lfc jlpySj Ijj-J' (cod- lyj-Jj) ,5^^ i^lj 3^* 
iL« iiiJ:i yjLw^ =t!j[;^' v^b 'i^■^ jOUUIj »l5j;5 t:yUC.=^ .V:JSJ3 
j-jUai j, J^lj _jjjj| ^^^r*,^-iLIJ ^UoJt yi j-^jl^ (.iJsJi j9l>i^^ or^-^ 
iL»_Ji ^-UU^. (j-j^j jjU* ^ oUXsiJI Qj)>=^a o^j^P- i>-;^ ^^"'^[s 
^iJ-=- HjllJl.3 uijJuJf uw (ood. uijJJai) ,;jjjiiJI >iiotj5 ^^^ial J.jt_H 
gJI *oJwej JjiUA-jJI, ^liusOij uUbsiJt u~WJ lSs iuJUIiil agic jj^.*^!. 

b) jy-i^- c) a^jiji. 

d) B i-^i-^jl; aUiitLip- aU iii>.*UgjJjt. 

*) B jAJ' "OB "^' ^) B j*f i^_jji (jL't jf< //«; pfo altiroo nomine 
lacuna, hoc legit i\x,lLJ_*ai.I. y) B iii-w^O;[, JO/II, jj4lll, B)Uw!il f^g^ „,j 1,4,^1, 4i-JJJ3| ._XA, -tjiJIj ^jllj 

j^ o- d^' f^' >t^ ^>* v-^l JiLi! vW »j-u. r^, tjLaaJr > 
jl>j ijill j;^ 0,3 afM^ £_,j^ ,_5JJ| ^ |.j_5J| J_j^j I, ^j_f|, 

UUjit, v^jjjtj o^Ij j^l j^lj j^^ ^^jj« ^j* axUol iL*Jtj 
jj-i-llj j4*>1I u-AJIj jy^i* -li-.~-)Jlj vWJ-ll j-I-i a-i =Pv4iJ' » 

j^x^ o-s <*-.X=^l -RiJ^'j j,y^^ li-^i ^}4^ i:p3 crBjA-jCJI ^^l^ 
f-. JJCII i y «^i ^ ,^1 dji-Ulj .j4i L+J ji._^ ^ „b»^l ij.,jn|. 
mL^ cr-i* <iy^i l^^^^y ^}^^^ r^ ^ 1^3 'JW?JI ■Jlfj^tj cr-^i ^) 
-bjij J=«J5 J^UJIj eu^^ ^Lw^ 'Sv-'^fj Uiljyl il J.^'* ^! ^L_jJ II 
iL..-4-l^l IlCj^-UI, «-Ujai« jjiJIj ^_^jil5 IKi;l<*«l« J!li2' ol^j 
,r^j i!4^l^l J^jLl.3* a;cA*l!^^5 ^Ijilj, w^^lj ■/,,„,,y^| i^y:^!. omnia in dosunt. In B ut Tides onto nomina diernm ultimorum desido- 
rantur, god laouna noo est indioata. e) ksj-t ol.l^' ^y f) ijLwslXJI. 
J) 0^\). J) B el ttiy. pro hi. omuibn. ^.^1, 1. i.,MI,. 

*) " O^J^!' °«'»^" B a¥''- '> " ""■ ") ° P" 'I" J5^l ('■ jbJI) ^I- 
n) LSjxtiJ!. 0) j^Is j>+Jl> jy^^s- (B j;^l pro _,^1,). p) oni. 
Moi B _jj. }) ora. et habet ^^l r) om. B »j«3ai. 

a) sJ^. () tantum ^Lj.>3 j»j ot^^l^ olpiUll. 

u) B U^j. c) tanlum ^A^L^'aij. w) jA«iJ^. 

«) B ol*/!^. Harg. jyjb OU3 ijdl '^i^fi. "^/i O-^T^S r*J-^'-*-^ g-*^ O*^ O^' y^ **^y'-^ i>V«t!3* «'i>-''i 
jJ-T-3* V*-^ *-^]j-*S g-b^b ii^^-Jj^b L%^)/S Ui-yj OUjs o«J-9 
i! iS^jii^s iXJ-jJl il ylAJ'^l J-tcS^' i_jLfli*aJ!j _,_L« w«ai) ^jj1j liiMJs 

^3 ihj^^ vU-% »! j^^-^ y i5J-" ^^jiJI J)^i jj^ crJ ^C^ 
ii^ o,_=.l* 1^1, ^1 JiL&j vU^ ulij^l ^i ecoVUtj 5j^! ji^i 

dULX^S) Sjtj_j cjjyj*"^' i^j^t ii-i-« jsvfi Lf-jj* lyLs-jf v'-'^yj '^^[jA^ls 

yMj^t uSjj ^)^ iijij) ^yL^J jlj*^ Lf^H^i '**'**^' r?'^^ HiiUliJt LjJUj 
jytjMij l—^ W^-Sij pJiAiBJI dJj— ^ i)-A-* *f jL-ii-^ L/'-^yJ' »~*-i^ *)j>o 

'* U***^' U^3 '-NN'^ ,^oLm jrfjlij * ij-^ ^J* * 1-^.' l;:}^)iS '^jf^i^ 

■ivJils- a-*"^ j!r*-^ tSfJ (f*i^ 'J^-'t tjvi, ^ipi yU-iJ<i3l n-j 1,^ a) jyU j^5. ft) tfJjjJLj. o) biB. dO ybaOt. «) B iJoj^, 
Z') B ^_^<Jj et mox «J»:s^. 9) B Bine ponotlR. h) haee omnik otn. t) 

«) pro his: lijyUI gXtj _jty^j-ii K**/!} lij^a, j^ ''^ji^- ") B ^jj". 
p) B sins pnnofis. j) C om. Doinde B yyXi,,. r) pro his; J.o.-y,j 

*>^A jftiT ««il>s ^_^0 Ju jyyi^AJs |fl=-tjJI Ju ^yUijaJi v^ Jliftjl US^ 
(1- j-f-jH^i) a^.j^ "^Jrli ^^^ 3J-" jL:?^l U^5 ^yt^J ,,^1 i::*":iJa.u^ 03 /LfJlc l(iiu j«Lij ijoj-il J* ^l_!_j- J :cjj_t uuj*JI i i^ijka ^as^l « 

JajLS yJ^Jawi, jIjA^ p_frj t_=AJI ^. j,_ij| xJjjJt Jwoc m^Cw JiJt (jKuII 
i_j1ijJ* Jf itaS^J OuL)Lu-^y> 1^* lij^sj Lg JsE -rWls'^ «Bj_w_B ^^J**jLs^Jl 

J yLiij-^jyJI, Q* A^ji j,£ ^f}y^ ^-^ "^j-^ ,W-^' jjiwj iJuu, oij^Jt 

Ja— i-j" rjyi -top- ijjljjt SJi'ilj ji.A*'' _b' a-A-i-g i^iji' i_ilj (J.E jjJ^ ^jV" a) »l6). 6) C L^4aJ JU^ (B ut aolet [Zti). e) B J.>»- et dainda om. 
^j,. d) ^^. MoK B gj^t i^ LT-^' «) f *""■ /) *^ *!i'*- S) C ^' 
oV' j'- A) f^- '■) C v^t^ls i>^3 V^)L=<5 itlUL* Jlv=!s i^. 
Ji) C Lj-iwi. () in textn j^. ni) ysu-. Of. 41. ff.c ») itsLt 
ijoUsJI sjli-U-t. d) C j^LZwjy*;, p) pro his: ji q. ^OLig \s>. s,*-'^ 
tjyXiJ (1. _^|jJ!) i^j^l^l J-ftwt Jj: iu'lIs iLt! I_4_i_« y^, cJsl^ v^l=- 
A! tjj^' ^yS J.C cjjb lol ilAM J AX\ ^^ ^^iXtJ- i::y^ jjJj L*j l^j, 
j-«'.=-j iUJa oUUc- Ljj iU-u.^ Si^Xi %foji,\ iiX-fi ^ fj~3s »-Jj-3 uUStii ■ IJy j.-i^« o^\ ««,*«J>i i,l *-^tj 1^3 ^-^ jAn xKsU iA=-j 
jy^li i_jL-B SL. I^L+Jl* USjXii ^ 9L, j^j_^ j^ (juj:^ Cj-t-ii vl^' o' 

J-t- jjjI«J * 4«LJjS? Vi?;!' 7"^ *-!-'^* o'^J^' '■'h-* ''I'yV '^jfAsf^ Lf**^ 
jySL^, ^jiji Jj: *J .M,_4iii y yil lA-SLoi tf^ %, jJJiJI liUS Ji:l ftjuJ 

^ ijSE [jJUu ^Rxl-i CXc tU LiJyXs iXsj !>i-jS- J Zi^ ^3 ysuJ! 

a) j^iAs. (Idem j*ji et tl.J habet). 6) ^jj^. c) jjjLw- Porta 
est urbiB SHbut a. Shahrasticn, p. frr, 7. d) fiabet JjTi^jJli' jL^I, ooteria 
omiflBis, j*^3jw forte z=j-vi (Jijjwi. e) C i^ si liiwJt iLJ!= i_iLa- oLtl^ wl^ yj 
jU>-j"SI _jJlVi,3 g^jjJI ^yU-j lU »JU j^ J^lj ciJj. Vid. lat. lo.. /■) 
hnea Dm. ff) C J^_,. A) ^t |_jiX;! U^i x_aJI. (B U). t) C om. 

fc) B »-wi. lat. lo. ult. ftjJU. C addit ^. () B et C liJj^Uj. tn) B >_iiui 
of. gloss, sub yjj. n) j-U. 0) C ,_^^^.. p) Bin B et C pro |^U?,LU^Ij 
i, Tid. Isfc. lol, Matg. Ju aW. g) B et C iA=>!. r) pro Ma: x^ 
>ll iUl ,^ iu^ (cod. ;?j) ^5 l^yi. J v/I ^j ^^ IjwUj i^j^aai JjiJ. j-bLj-3 J* j_!-*^ 1^' »*J^a ^\^Ji it* ;»-U:<) i-yw J^ ^1^3 ^^^^i«>t 

vM rS-'s j-*^' r*-^j ToL^j^ _^_!, e^;Jlil j^* ly:^^] j«-ij dijOj 

_jyjU« BjyjCj yjjl ii>jii Bj-rSj ^ji^tiAol B^yu fcsilL. Lkwji ^^Ji^ >#'' • « 
"z^* O';)'^ ^jA^J k\^ jtjAii ii),r„ Jtfllt, ii>i:=- L#^ jLjOo: i^J«U dyiji 

1"^' J^ '^^ *-^'* CJV^' /^ ^Is *'l"W^ L?-V-; '-*-:^ JtJPJL* i;^U SiiUS* 

<U^ ^y^ yJJ^ iUlLljJr 4iLy:J! ^y33bU5 x^bU jI^J^I .1^1 ^ 
iLlyj^l iCjj+^t ♦■»4H'>i' ffiCLu>uU{klI i^^jf-JI Xftj'^j'i'^ a) C pro his: ^^ Hl\j: »_;_Lc f^ys^l li i-JJti J (1- >v;«) inlr':-- i^' 
J^ il ^ y, v^U. jl a^ L^ ^UjUt j^^JLT ^t Ij^j _jijUaJi 
wuLs\*!! ^ SJjOJI lX,iic Hjlxa^. 6) B JiA:>y, L\v=-y. e) B ^^iJOjU- 
ylJujli-. Of. Bupra ad p. fro a. d) B et Jij. Edidi ut npnd Ist. 11 
et tr, et Ibn H. U, ot ill. e) B om. f) B ^^A^y>, uy-y>. ?) B et 
uj^. Yid. I. Il-H et Ibu H. U.o. A) y*^> ^ B ei i^K^suJr. 
J) hneo om, il B eine punotis. m) B ti^LiJI, C n-ijiwLiJI; 1st. 
lyV i^J^fjUUl. n) pro hia: ilij^e yjjl li^j iij^._, ^UeOU. 0) 1st. \\f 
KJ^I, Bed cod L jCy^yjUJI. p) B XAA=-L>aJt. j) B ju^Ajlfyi. r) B ijpLj}]!. 
a) B K^ltXwJI. B wyt«JI. u) B (yj4>aUwl. Deinde i^ojLpJI et «-3Uit 
Ood. I8t. L. K^l_flt, «) B HyJ^I- w) B »rt*^>jlj'il et M^l. 0;) B luJiUMjl 
et *,J^- Trift nomiaa desunt. y) C haao omnia om. «) jAJawii sHsJlj,. iU^ 4jjil l,j,., >jt r iJWj' aJjjJI t>.*SXE tL_Lj X-JlJ-J jU^J .fiiJ,3l>- Jlj-^t, 
J.^ljjj ,_3l iiJj3j LJ^, i^S=5 LZJjj ««U^! il JaII ^ Ijij L^ ji>5 

Ij^JJ}) J^ (^ ^y _;S=.J5 _;^I J3-5 uw«jj LjG}j^5 ^^L==^l3 oj4^j 

B ^Lo ,0 e at' f) 'Jy^' iuiwi- 'Ur'iJ * * ^'^ ^'^ iu*'^^ t^-<r^ M-^' 
0>^) rs/ '^ ^-^ ^^f^ ^'-*-^' J^' o"^ ^i rM VV^ ujr»^ o'^ a) B i\m^, lXm^. &) C pro his omnibus: ^^ fjM,\i i^_^ ;ia5' i^ 

L9>Uj iuiLS, *<=^ r-fr-^' k^J^. '^5 *^ '^1-* ^-fr* iLiv'cis- iUJM xliffUl- l\(x: 
it i)j^ \JLii !yj t^_ti ji=>, J.*i- (ood. ^»)Js) XjJi (jj: jW^ iiJjjJl Ji-^Ui 

iji_»i&-j Jj^LtOj L^j ^Lia^lj x-i-J" Sjtljj JJ^TJl LfeJ^ Uiajtj iLtl ij_j ,.,l 
LjyiLSj ii -iJ-Jj x-jt-Ui iJU*«*;> ^^-wjUJI [k*^' j^="^5 o^j'-* ^'' ^''+*^j) 
jf^"^! y^ Lc- {cod. yjiJj}). Deinde habet iU.^ -j^JI Uj, c) Of. lat. 1a/' 
et Ibn Khord. fvA. d) B jl^_jJlj, yljJ^L. Ibn Khord. yljyJt. «) B 
haac om. inde a iJjls. Supplevi ax 1st. 11, I, Deinde B LJytJj. f) Pro his 
inde a f.^ iJSj«j Untiim habet: j^Jjt j.j ^ iUjS«=- ^.5 ^LsnjjLLlI ., j!, 
RegionoB i-Jf^-ff?- f^ et ^Lfi^i j.j dosunt in ntroqne Cod. g) B j.yeJi ui Tare 
ornnei codd. Vid, Ibn H- fJ!"l. Moi B ^^yr. sine i. Of. lat. in. A) Conieo- 
tura aaripii coll. lat. 1.1. 8. B ^jjj. t) B ^0,. Deinde pro qJj/., jy> 
B habet (jtfjj^j. fc) B jjliUc^l iiw-Oj, Of. lat. rU, ubi ftdditur: ood. 
P j^LaxA-jj, L yLiu-jJI. Dainde j-aJ'j, I) B ^^yjl,, Male apud Ist, |.1, 4 et 
Ibn U. edidi j^}. Vid. 2'ffitl/ al-arUa in t. hi) B \^J^,,. Deinde ^^5i^,, ttS^• u^i, ^1 j,^i i j_iL,, j^u^i ^ 1,^ ,^^^ ^, ^_^^ 

L3 .jj;j, ^.^ixit ^j, f^s;;;ij,, ^p^j^ j^^ ^i,,^^ ^^^^. 

rjij ij.jlJ iJl xijjjl J^a. iilji. ^ur j i^i j^^i ji, _^j. 

W -u-jfi JJ»I ^ JW-j ^ Jkj g^L „^,» qI y J^ ,i^ |ja„ 

'^j-*'; CH'J ^y ly^' .>-J^ o^t* "Wfj*' '^ fij >jBl i ij^-i^ 
SJli t,.jB, id=.l ulil j^ jLf ^ pj_J| ilj e^iJjlj lUUUI i LSylijj 

o) B .in. pmoli., S) B Ojlj ^bsw,^!, jjiSj^-, i^bl^ij. lUnd ^™,^ 
non differs a ^[x^^^ quod li. I. reoepi apud let. et lijn H.; oodinai ntramqne 
foraam eiliibent, vid. ftt, \.rh, ubi addatur lectio q,v*.jU ol tr^j-", 
F ^,f~ «t ^s«,j», L (,»»,j. el ^*- Jj-. e) B ^j^., ^J,, J^, 
«>,. « B _HjvJl,. .) B gj^t. n B „l«^/,, ^3 „U»„ f,^, 
aV;^->- ^' ^^*'"' °"°''' ii""" ^ LTj^ a*'J3 in deannt. Pro j^ B liabet 
jy>. Quod inter haaee rogionee enumerat Dambadjird gtayia est error, h) 
l^U-jJI L-j. i) B Bino oopula. fc) B jAAJbj, ^^ajj. Of. lot. Il^v, 8, 
') ol=-ji J. «) B ot ^,«i4«3. «) C fJi« lu,. 0) ^UXi. 
PI ^*Jm1. 5) B j^, j^. r) B gpl. ,) Of. J>,Ol III, >r., 2. j^-^l IJo» Ull, .^jJ i_j^T JUiLJ u~jls Jii JJU- U |_-jt ,jj^- ^ji x-jJI 

iAjHE ,_f-p3 ^jaSjU Jj * !UjJ qJ i^^Jj: »_kJ_E ._JlE q_j« ^3! ft (J-IlNJJ »~A-i 

(jO'L>~JLi -bLs-tj i_iUiiJI L^-A-Lt Lr*AaJ5 jL+J':i! L-j-^J ,j^ Wm^ idfOI- 
(_rT*j. ^ii■Jt(.^3 w^A^I^ Oiiljll l~S~;V^ £*^5 k>°U^ I— i-^ j-^-^J jLsul'iilj 

10 ^j^ ^f l^ HA=. ^ic ar?u=- v-::!;)! XJtji-j, P-jij ^V-i^ ^3 J^ il 

l-jLuJI p'j-jt Q, s-JLi^ i! x_iJjO .jLii' OL-j ^5 Jj-Jl JjJ^J: q, ijy*^3 

SlX-isj^ yliiAi'j jjiy (J, ^i\j?\ij' evW l-g„,>„,Lc* 0>3^l u..J:J^t q> ^.JI 

i:y'd':ii I— J-s-J ■il^ji 0^3 l.*jiE3 LjJ-i*. Lfl^ -liAJt nlX-? j ki^jLj »-i=-3 
^Jl.^1 OJ-A-J ■^\ji jy^i-i l>/^' O' *H ^rtlri ^ o-J^ J* d ■^}^ 

A J/=^' _jLi-i"i' ^.^^^5 r'j.^^'' "^r^ a- W!>=- ly-* cr ''-" k^ ?£j-^ 

tii-ou 1— J^ ^jjj iisiJ! jLki-i Q, «* Li J>c LffLl_j sJL^Ij iiLS;,':^!; i:a)iA)l 

SiiEye I — !_1 La^ h Bj^ui- «,*>ii iOJI aLlj iLjj^ _ilj ot-» iWiJ^ " i^y'^'^lj ^UJI 
tllXt lAij >jyi \SXc tiJJi Lf^fw jlJI jS=j L j'L_A-jt |wAsi {jianJ jA-iJij H-^3 
i_A=-Lo iXJtj ^jwlt j f_-*-i'5 0"*^'s '■*-'-*^';' ''^ v^ii^l^ *_j_Jlsl iUjL+Ji a) haec omnia inde n _,j^ J^ ^j h. 1. om,, vid. infra. 6) B ^JJI; 
C ^^1 pro JUS, 0) II ora. yi. d) B A=>l,. e) B ora. et habet jiX^Saj. 
CorrBxi eeoundum 0. f) B i_a.*:SlJ!. 

g) B ^^. A) B Bj.^. ^^1 H^ i^u 03 Ljf 14J ^^yi 6„j.ti Li;: ^}ji ^^l;j 

•^j Lff;^ u^ s'sj^' Of^}^ 'S^ ^ pi S^ ^ ^^ ^^, °fJS a) Marg, B g (jvUJi. 6) Pro his omnibun inde a v^ A haeo hahat: 
f.^"i\ •A~L^2 liJjiXii i\-iiE CLj3 ,^1 *J |jJ;Li J, iJjjJ! j-^u **-*) w^ 

(1. ii>^j5) ii>-HJ3 ijUwJt jj Hjjjj ^ oAcS^'l ^Ir-fr-^ {ood. ^jl;jti) objt. 

l+L>o U ijb L^tji n-JLj lit, LfriLb ^^ ^ y^ol > .^^^jj, ^ijJi ^j^ 

viJJlJJ litUj ^/Ji iUjjat ^J.::;-Jm3 i^J^j-* cr* (H i' Lij j^^Ju 1^ ^>i>Ji 
i3yi| HLXJ >tJI il ^_^ts liL=. Cy> KJi,^,^!, ojAti' U^ li L5s^. j^l 

_j_j_i |.I5l\J1j iijJj: j^Uju (ji-tS- li^jj^ r}^ J^ x'^ k^*?"s uy*^ u» 

jyUMj JS.JA\s 'LJ-JI ^ ^yi^l >..j,J^ y jb j( ^b 1^ JjJ 1)^ ,js^ 
Lj^ ijpilj i^-JjAJI ^jUJJI iiioi*=- ijij ^jJt iu^^^sUiJt jjOUwJL LjSi\i>tj jimJIj 
ljLu' Oi^ J OJaJI i!5i\b q, ji^j p;'-^5 ^y^i oj'^ '+^ v*^' >b 

^iL3 (j»jj: li !C-(li L4J>i. LJj-i^ ^l_^ aWj- |^Lljft5> il Ui-J) J^^ a^j, gLi\_j LcLo ^^j_«j_„ c ^;;-^-*^l V^r^^lj U^jJ jji/^J IL-,ti=3 KjLj^j's ^^ JjD LJ^Jl J.C jiJuaij -jliLXJI^ L^aIh ,i>.3^' ij|j;l LgJ^ i^w^ ^j^t 
_iyi tjUj iji_s OJ(j i_,oXlI ,(-«L"l L(-*» olj^#j o^ jl (!■ vii*^) LZ-A-J 
^.,jj]jj jWI i-jIj Jj; ,>jt=-5 ijijj K^Li Jj; lAfic, i^^Jl'^'-J^' (marg, ijji »Jj:) tja^ 

iLil^ «j^ ^ba- ^i il^5 ^U *^ (!. ^^Ij) jjij i*->5 ^1 L^^^Wu '^j 

iJ-lj-ri /fL-LKJl, (JJiJI jj: ^j_Malj |^,LU*JI ilcLtij u~UJI ^jl LTjIj 3--Pl 

^,1 yJ (in marg. ui^jJ^ jJ^'JiJ ^_jJI-=^ tJuP) JlS vi«^ ^fb:sXfl fJLj> J^l 
JwLc Lx-J'J" ,j.jlij ^.jUty^ ^ J-^J (_^_jli J-J»! ^ JL>j (JUi l^yJL, ^jUjIJI 

5! lljt LT;'' vj.^yi! i_e^j o'-^'/' ii-*l M vjLoJ Lj^jJJL i-,U-j':^'5 ^' 

o) .Jdji^ J^ Uj. 6) B Qjiiitij Sj^wj,; of. iBt. U, II. MoK 
UWI50. <;) Ooll. Ist. 1.1. 13 ei 13 ptttot hio aooDulla Terba excidiBHO. Pro 
^yuM lit. QjA*« habot. d) B et male tiyU^aJi. e) 1st. .ya-, /■) B U. 
ff) om. (B ;.k>). A) B et C ^. 0;^ ^t. fc) pro Iitb: 
^j>J v_ill ULJI Qi/ij:j JLji-Jjl |JjJJt mJOIjl iJ^ U y ^JJiJ! (j-jli J:>Jj. 
Deinde habet gJI jlj*i; Jj^j KiUa? JLi^j^l,. J.»jtJIj ^l^yi, /-Jt y^j^js v>^^J o^^'-s* ^^^^^ '-'*^ rt^ O^i 
|.y^lj Ju.J*iiJi* ^ kJn O^.yHi eXl*3^ ,^ xJjL-AaJ) iiJt, ^t, tCi^^ 
f-i-^j?. j pj_i^ \Ji,fi\* J^fjO o^ ^o^/^^ J'*^** Ljiys^j J^,^3 1^ 

^Liiyi J( J, _j-!_p ^* lC*jO i^yWs k5Lvu_jI* u_iyJt5 fi^_fE;ili y<,aJl5* 

^yX^ * ^ oi^)i xiUi^ J_^l ^j ^ifi^i XjUS^ lO^L^I idl j-A-i 

ajAftJii jAxA, jjJ ^ ^ Uj v_K^ li lijUyjJ^ sLLj.1 kJL. LJ j-*-i-3 
q jAxjCiL jLlj.! a,JX^ ^j;^j yC«JI _,_-_£ Ji-t.^! X-aU-i ji yL>-^! |^ « sJji a) K3':iS. 7orum yideri poBaot 11j<JjI, nam aeoundura Ist. lol, 6-^8, ponduB 

maiua 1040, poiidua minus Bagdudensa 260 arncliraas oontinet, Sed ohssr- 

>andum llliram (J-i),) Bagdadenaem esse dimidium ponderis (q,). S) om. 

Deindo habot LeJlA^Jb^, c) C ^&V d) C ^,f^y «) P''" '"'=■ '^i 

iJjLyjJI iiji, '~Jf^i ^kiJI ^^j-J. In texlu B lofis corruptela easo videtur, 

/■) B |_.jjy^5 iCw^ jfj^j C^^i ff^\i ^l li*^: Jo^li j^dJ! 

pH/iJ^j.. Boidde C ^y.y a) ora. Deinde babot i-j^: Ji i- W C om. 

!) ,^,yU:i *-U >-\!jt!- In Beqq. B ^j+j'- 'i^) C: (ood. qJ_j^^) jtIj:^ 3jAJ1 q^j 

^.,5._i_c, iJUili ^jLa^I slI j.^ tL^-iTft ^U^ KiUliji. Doinda C Ulj 

_jJu8 iJ^bai. J) C w,uyil. m) C Bdd. JUOi ^, n) B y^ Ij^hm, 

C ^^jjj* j^ ut Bolent. o) Coniectiira addidi j,- ^i I"' "* BaepiuB babet 

jjiJIlAjj, omittit Terba li^JJI _ ^. p) j^b?-_pi j^. q) C ^^I IJ^. 

r) C add. ^)^y^- Pro uVJij-K-i' (of' !»*■ '°v, 3) B ^;JA-i!yJ!, ^\j^\ hie 

et infra, s) B id;S\J Ji ^. 
Z i\ ^L>jlij ?_,o ^_A'3j ^U ;py -iSi^ y, n^Alj ojUjCi- ^LyJI, i?,j j^, 

V'.ii.J^ it J XJ^jJi jw' it ^ iJ.:>jJi 1(1^35^ ^:;^J il ^ ( "(Li-i^j-^ a) B J-y-i, C J-uj-«o. 6) j»=-tj3. 0) Incertura, ;iljt.-o, Qodama 
Ho, 2 li-il-wj; Ibn Khordadbeli fr, 7 stationem non niemorftt. A) C Jj^L^i 
Qod. eine punctis Yid, Ist. et Ibn Boateh Ia1, 6. e) In B hnoc doaunt. 
f) B BinB punotia. JHqnt, II II0, B y^)- In mappiB eodd, Ist. C, fit F 
eine articulo eoribitur (0 et C sine punotia, F v>y^^ habet). g) B ij~,a^. 
Of. Ibn Khord. ffg. h) B l^XIj, lei. Ifl" «U, et Jbn Khord. liU-Lj. 

i) OojJ iCJuiJt OLi-b L'T-!- H"! Khordndbeh lllatn 'aqnbftm Jj^i KJic Toouf. 
}i) C t>*jj. i) B lXjj=.i5 (antea l\jj=»jO), C lXjv^, Supra p. ff., 12 (cf, 
nun, d) memoratur S-iyi^ j-*^- lot. l.I. atationem i\_t3^ij appellat, Ibn 
Khord. iXjy=-jiAJI, Cf. ibi ann. Ic. Pona ft JnqHt memoratur aub j^IiXjyi- 
{U, fM). Ill) B ijtolj^, C ...Ijj-i-; noraen oontraotuni est ei Qljy.yi, 
via. supra p froa, Ibn Eosteh M., 2, ot vulgc vooatur j^Uj^, «) B 
aine articulo (om. it), 0) In B post it lacuna est. p) B Bine punotia, 
j) bl\Jj:>. r) C pro his tantum J iityi. s) sine punotia, () om. 
u) C jjJjb, f) B o*^, C w.A=>. liciJji, di b l^iSrf jj-j'— * A' yS a iLot« xLe-j* i_*jaj bI.U-jH ^t ^ * Kb-jH* 
il J ii>^ «ajj/ il J iCby, lt,_5j_j it J*'"ia=._^ J^ il >_i!j^^ ^ 

j-c:^ it ij..^ ^iLi[ yoJI it jl ^t ^ yU* il LiljMv o-i ^^r* 
it A Oji^vljJ ^^ j.~^5 fir g jSjJt (jB^ Liuji ^■J;J*^- qJ/^+J' i' l~(-i*5 a 
AI J -i-L^^ J^\ ^i f^^ il i ia=.jj vj-' A' -^ i^.1^^ j--^ 
SiO^^y. LJl_p^ it ^ Jtb-^ yt^ ii ^ Xi=.^ f^t^jL it J ia=y iyijj^ 
il ^ A-L=y^ iJiU^yt jLjIw, it ^ !CL>y. fil^^ il Oj^tjJ j^ uii-tii 

iLi. il njj^s:>_jljO 1^ i3wi-l_jj fK_L=._p^ t»^^l_:; it J jU_=y>, mIj 

a) ora. B iljL**j, Signiflcat dimidiitm oiae. 6) ! < i -> i. «) 
(«_!yi') L^ij^' et in raftppn LlJ^y. Of. Iflt, irltf. Alterutor Istaklirri a. Mo- 
qnddaBri Htationom male colloonvit in itinerario. Statio il* nb 1st. voentut j. 
d) Bino puiiotis. Nomen signifioat amoenm noo ninio quadrare vidotur in 
Oj^jljt ^.jLi.; of. lal. 1.1. e) C v|;y^l(- Eat idoni locua quem lat. appollat 
^jtjj^ iiiUij, Protmbilo igitur ost prioro parte nominie idem BigDifionri quod 
vooo ^-^^3 nooipo campus, plaiiiiiea. Tribui igitur rooi ^Uj b I gnifi cation bib 
formiifl protrantiie j^.,IjUo. ;^) In B liaeo omnia desunt. Deinde il ^ 
jll^jrf ,_t.ai jjs-. Heoundum 1st. sunt 6 Par. y) C pro his habet; ^:_ ^J ,^'^ 
-V -r^4' j u-^ u"^ £^' j^^l j. sij«uJl (cod. it, i-h'yj') il ,1 ^Lv^ 

'ij^S LOjE j-^-JI ^-JiAf UV^. q:!j^*^! i' I— s[;iV" ij^ji f4il V-^ 'i^'^ l-*^! 

j^^,L^ il v/i. Oppidiim j,jA^ est iilam quod aupra ^.y^ appellator; yid. p, fttg. 
h) Bompor' oy?-l,b. Db _j-.J~ vid. supra, /) B aino iiunctis. it) Bundem 
locom ly.^ in itinerario nostri oooupat quom j^iJ^^I -j '■ hj^ [•; in Itino- 
rorio letaklirri: yid. p. tt"l', 5. Fortasao lioe Bst nomon legioniH, illud oppidi. 
Alitor ooHHot Bprnngor, p. 76. B et C halant tj^_p, mappn Oy^. () Supra 
p. fri", 3 ot ffA, 13 4j> tamquom locua (livoraua a .^^ deaoribitar. Cf. quoque 
ad lat. t.lc. Sed hie in itinerario aly plane eundem locum oocupat quoni _ i 
upud IbI;, lt*V, 7 at 8, qunre eundom locum intolligi certum vidatur, PIub autem 
Bemol noBtro accidit ut oi uno loco duoa offiecrot, eura memorana sub nomine 
populari quod ipso nudiTerat, ot eub nomine quod in FontibuB soriptis invenit. 
Vid. 0, g. Bupra ad p. rtvp et fVfj, m) ^_jL,. ».) ljI^v*- male. L^- Sls-^ tyLj^JoyJI i! ^ U=._^ A^^iij=- i' ^ U^ yB,!^ ii J 

il ^ )Cl=y rlsjLW" A) J Kby ?j^^ A) ^ Xb>y. pjli Al ^ Kb-/ 
Al >^ Xby M(i_JCJ_» Al JS (jUj>jJ y, ^-|_j Al ^* fcb>j- s IsJjijj -Mj a) B litiJKjj. Idem looaa nanc „^ dI^ appellari vidotur, Ouaeley, !7'i'(iuefs, 
II, p. 114. b) B sine punctia. DiTetBua eat a loco eiusdem nominis Jnqtit 
I, llv, 6, 1.^, 16. c) B ^yiS. d) B ^y. Istakhri n Kfttrft ad Djnr 
psrtim aliam Tiam deecribit. Deleantur ibi p. If^ in ann. I. verba Apud — 
scribitur. e) Probe diHtioguatur a i\fl ^t [t!y>. Of. Qodama Ho, 8. Ibii 
KhordKdbeh ff, 2 ^j=-. om. £j^, f) B j^:^li., aeoutus Bum C; cf. cum 
lat. ItT/" Qodama lloj. g) HjIj^ et deinda ^;J*XlJrJ P'" W^- ^) 
ylij=.; of. iBt. 1.1. A. Ibn al-Athir Till, r.f ^^fcf/ cum Tar. 1. ^J-^/. Ibn 
Khord. fr uH. Qb-/. B Bine artionlo. t) om. Of, Ibn Khord. 1.1. 
I) B (jL^j-w. IbL in nit. ylXw.yi (at quoque Ibn Khord, ol", 11 et wappa 
Moqaddngrf) et pro qUjJI Kjj-S h'abet j*^ |jb>. Slatio eadem nune yidetHr 
appellari jXffU s j-JW*! Ouaeley, Travels, II, p. 6S aaqq. Cf. Ibn Khord. 
ann. k. m) B sine punctii. ti) B iL^y>, (jt^tp-) lX*,;-. Do aitn loci 
oE. Jaqnt III, l.v, 10 ot lat. ire, 1. o) >i^. p) u^=», B y.::* a. ^ys>. 
q) B ^j,^', ^.pi. r) B l^^J^. Of. supra p, fT, 1. s) C \sjs-^j,, B ^^bJu 
(Sprongor, p. 72 qUJu), () liaeo ora. u) sine punotis. o) B (j-.*J, 
lA+n^ Of. lat. 11a,, 10. w) *L=y ut antea quoque B. x) B ^Jb»_l-J). Cr ^1^5 ^^o'^'^ K-jJi-c L.j - >-i Ka««s* *l?-_r^ (j_y' .11-^ i' J* ib=j> 

jl *i/ A il X_i-* ^^1 ^^ ^1 ^jlAiij ll^ y| »^t l4ji' 1^ ijy.| -^j 6 

j-jj'^l IfljjJi Al iiui_*5 ijj^ yo*.* vli _j_^ ^!,t _,! |.j^J il jt ^^Ij ii 
yiN_« *JjE-j, wiyoL*^ u^L*:i (-jLj-iifll i-yy j! (jjy*« jt ^j'Jsj-ll ^1 AjfrU* 
,j, (j-LjJI tJ^-'-i Vj-^ J^ O^jj'-*^ ^J ^^3^ JS^I « LjiiUwt V)Lii-iLj * 

it tA-jtJ j.iu5 KftjUi IjJlS jl^^ it ^ jL. ^ _,yL, it lA« ^^LR-Jt 

^ jU J* q.'^ il tA« j^^ X^Ui t^S ;tpvil pit ^ jL ^ ^^3^tf I 

ii ic-L^s o'/^ ^'^ '-'^-^ -^ jy^* "i' ''-*^ /^ '"^ ''Ij-'^ j'jfr^ -i' 

it ^ iLb>j-« B^jJ" it _,3-jL-w tir^j '^L*/ UybOJjjjJI it jyjl^ ,;j_.j a) (;jOd=>ya (sooundum Belin ^^iXi^). 6) B JljoLij, iitj,tj^!. c) B 
L-cs-, C jAj. d) Vix necoase est observare huno locum (0 "^LuJt) diTeraura 
ease a M"!^ (= <ASLa) in provirioia Xstakhr. Dneht Araen iacot ialer ehirnz 
et KiKBrun. lat. 11^. hane utationera appollat siye oi aubitituit ki-w'Si .■jl—i- 
(j-v^ i_.jU-). b) C om. Noihat alQirUh apud Ouaeley, Travels, I, p. 318 
ann. 73 ^^U ,_jj/. /■) B ^,^^. Mox ^^^^ pro y.yS>; of. Int. I.e. 4. 
j) B nine punctia. FortaBBo idem loous iDtelligitDr qui Bupra p. ffv, 18 ao- 
cunttuin lat. ifl (cf. l./i) appellaiur) ^y^. Hoo saeu hid legendum fotet 
Q-ijj|ji- aut Ibj ^^jja/, ft) C h. 1. inaorii il jl (.ja;S^ quae deinds om, 
i) G nJ-A Ji |^,y^ OT^- ''' ** tJ**"' '^ Ulr'**- ') ^ -^jy"i 'jiV™- 
»i) ^jjjU ^yU. rt) I^IjUj v;'^'^- ") ji^. p) C ■ ; ;, i 
^3- 5) B BiA^, Bj=-. r) a yLiti JLJ, ») pro hiB: ,^1+-*)-^ 
Xiryi L«o it ^ij*A ^j lAJJ i^Ji^ *J jjJlJU (1. ylfajj)- B iy>, Bed in 
mappn Sji-, in (extu ot in raappa oys-, h) B sine artionlo. v) B ^, tj.lf. it ^ eL^ X*I»1! u^tj il J ^^AJ^ 6 ^^5 Al yjy/ ^3 sL^Jji. ^.^^^I 

Xbyt fU:sJI JL_!j-J! it ^1 iLa^i ^1 ySli^t q^j ,j-Jt\";J ^jC^t [j-tj ^i 

it J Xk>,- fcjl^ it^jj ii ^ Jilc._^ ,'_ji5, it J !d=yi A^jlU it ^ 

1^ pLX-Vt S-^jJi it ^ iJ^j- o»jipt it J 1^ nXS -i-^p." it ^ 

10 it J riJ;=y .^ i! ^* iJs-y. ij-j^t ijiLf i! J Xby. j j^^I At ^ 

MiC»lfljJi At ^ 'id^yi (ji, (jL-=- it sXjjJj^t ij, i3e>lj5 li l^li^ "j^?^' 

a) Statio quam nostar v-taJJ- K-J-Ji appellat, ab lat. tt". vooatur Hj-j^-j'. 
6) Pro jjjj C jJJ. e) B haeo om. i) B Jt^iJoj, IjIiAjj. e) pro hia: 
SiJ^>-< XiiY" ^'-Vj i' j' L*uJ it jiilaat q^ l\=-Ijj, Quae deinde sequuntur 
ad Xisya ptJjjJI habei inTflrao ordine post Ki»-_* ij~y*Ut iJiLs nompe: lAi^'j 
it ^ xL>._j^ ^Ijl^U A! J iJ.>._^ ^^i5J it ^ Kb>y JL4 Xj/ it ^^Ijjjt ^ 

i!Jb-^ LoJjt u»^ j_^) J iils-y. X^SujJi. /■) B et y'^y*- i') ^ 
i^ljlj. Of. Idt. I.)-, 1. A) Supra dt^L^i yid. p. ffo, 1. t) ^^t,,. 
ft) B JUS.. Of. Bupra ad p. frvo. I) B j-j, ^j^i*. Deinde jda-^. 
w) B BtXlfeJ", Int. in JJ*tJ'. tt) B tantum L\ii. Deinde C xJt>-y.. o) B 
Hkij), C »JjS(it. ji) B et male (j«yt, at iam obBerTavit Sprengor, p. 73. 
Deinde XXsyi, g) B ot ^p\. ProbaMIe est nomine Ciji] oundom locum 
eignificari qui nomine ^^ iLiyi, nunc jujJ' bj. r) B et ora. Supplevi 
ox lal. It"., DeiDda om, l+ll* _ J. B habot Hj^. a) |^V"I ^^ji^.. 
t) Si hoo itiuerarinra reote seae habet, patet me mate compOHaisBe iji,. ,.,l:> 
onm u«jji j^l~. lat llTd. Iteqiie Boqnona ^yf (^.s/) oum 3j< {^) quid- 
qnam commune habere potent, u) B ^.^s^.^^, a.^.^ nt hodio appellatur, 
Tid, Otueiey, Traeels, II, p. 463 «eq. (quoque jtA*3), Jf icl>^ ^fH=' r*^ ^' -^ ^^^r* o!r*^^' A' -^ cH^j^ "cAj o^ 

»y Al J Kby ft^-s^_^ Al J xJ^^ .-yllls^ At ^ mi^^ ^J.HJ\ Ai 
iLj_r^ Al >J sby liUfliU' At ^ >lIl&-_j* aiiJ! itj^^ Al ^f xby. ,jS=.j, 
(J|j|ji*> Al f;4-*-* cf* ■^^^ otii'jA y^JoMl Al -^ kJ^j* ^IlX-Lj j^! 
j|,blr>_j;^ Al J iil=>-/ ^^^j «Jj^ Al J ia^_r» "'vlj-il i' J i:J^j-' 
( icbyi jlfTV-fi Al J o^^jJ p l;^ Al -i iib-j- o ^jyis cA' Al -^ »^/» m 
At ^ Kb-y. fyLJ'jU A' 9^ iLl^^j-^ ^y|jfuJU> Al *Jj>friJI en* '•J^ 

a) J^i^pi". 6) pro ^^L^ ^.,li. liabot At J liby ^LsUJ ^LfeiJI 
yUi, nempo aecunduiu Bolin. In apographo meo Torba Kby ^ uXe-IJj dealdo- 
rantur. c) Ij^-S'. Ist. ItT, 1 jyi' bog. B, (ted B, nt quoquo P, L ot 
Qodtmin tlv, 2, j,y' et aio reoepl apud Ibn Hauq, d) ,j-a-jU. Qodaraa 
"Jj-°5 U~'-« (3|r"' ^''' Bttttionem o™' e) lat. t/Aj^t, sed of. It^g et ll"["(J 
(ubi addatur L h. I. i^ijj), et Ibn Hauq. f.lr. Qod. ijijlji-. f) j^lX-y>, 
V. Qodtciua 'Hr. Inter bano at aeq. Btattoncm est iugam Ei«K in quo eib 
iXioyi, Ist. Il^f. 3) jjjLw ijl. Qodnma ,yLw.AJ. Signifioatur autem eadem 
atatlo quntn Tat. I.], nppollat jlj-^- A) In B baao omnia deeunt, Contra 
Bcqaona itiDarariuin in desideratur. t) B _bLw.yw, Male Ouaeloy, Tra~ 
veh, II, p. 461 legit Sardistdn. t) Fort, ood. sXwjiyj.. I) C jIjUjcs.. 
m) B i^LjjJI. Bttdom statio ease videtiic quae apud Ibn Khordadboh oa, 6 
appollntur ^jI^'- ") ^ '^Jj^'- Delude B jiLSaj,. Of, Iflt. I.I", 2 ot Jttqnt in v. 
0) C era. o^y,, p) B Uil, g) |^UvJ ^\3 ^yt. Lectio B ^UuJIj- 
oat pro ,-j'-?^ o''^' ^P"^ ^^^ Kliord. o^, 2 Jj^l |^L>. Qodnma llv, 3, 11 
habet tsntura ^iJi. r) B yii'_jLj. JaqHt qI:>-jL'- C- II*" Khord. o/.b. Qodama 
q'lJCjIj, Hie inter BargKn ot Sepid Diwht inserit stationeni ^'i-ij'. 9 il=.^ ^ ^-^ Jl ^ ti^y. 'jJi~j/ yJI J 

VjL-fljj v'-^-"' <i yaJt mL^5 tjLojI i |_;-jU JfU^ [•-^yJL^I It^— * 

*j Vj^' -^tjii^l -^^ *-J "vL^jytj jUiJIj idvUjJJIj jj*>Jt *j oji^5 

i_XJi-J, L>1«^ ?_;-*-J' <>— i-^ ' J'-^n'' ''-^' iXAJl' ;_53-ll /"yli^j < Jl^'it 

yLyi uajlj ^_^ ^yjbJlj ^LJ g,^ iJUi" J.C riLj L5^' ILicj yjj, 
(-5^- H-" '^3 »jLj^ "jrt^ ' J^ ty'^' S^l--^' '"i^' f!?*'! "^ /'J^^ a) Jd±>jHC. 6) idi=-_< "ijjr-. Itineraria Ibn Ehord. et Qodnmae cum 

noBtro partini tantom conToninnt, Vid. Sprenger, p. 67 noq. c) id:>j>i 

rf) om. nt quoque ^L-bj'^lj. JKint IV, Hf, 9 habet ^jL^UilJl,. e) 
Mo et deinde ^^t et aiifflxa gen. fom. /) B et JaqHt male ^Hyi. g) B -*j. 
A) ^^L,5. i) B JU^. fi) C om. i) C v^j^. Deinda B J^/. ».) B 
U*A-Uy, infra u^Uy, jkJa>^, infra y-L^U^j et yiL«y. rt) J et h. I. 
ponit g. o) C dUJ. p) ^Uy^. q) C iCV. H. "V>. f) .ty 

(B ,^\^). s) addit! jL« ^^oai i y, Ls!; p-^^ ^ u^s- Deinde 
J yUy3. i) B Bine art, w) om. Deinda a_,L«Li. e) «_^. 
w) B jLiOJI ju |_j^-:u, Deinilo om. oop. «) ijy, B aiee punotis, 
y) B l>3aAj, c i>a.kxj. 4*J sLjj_ii y oyyJI liili iK-ij «]Li_* !l>_*_j «<(iiJLjls jm^ »_i_i 

j«~Uy J CjAmOj; (j-jli ^)-fS ^^ L^l iLi=4ij ^y/ (j-j^ JfrttJ*^' '^^5 

Lj-kJj ^^j Lj^l Ji Lj:;«fl3 ej^I^ fJUl-^J-f 1- ; .-j>*m fs^^^ '^sj— ^-^ 
(S !j jW u]^ It Lio-iy ffi yl^ L^Jij>L< i_p*-t^ ^^ti^lij * ' f-piiiji tl-t4-t 

lAi^ L^iX< *^^J jAait L^Aj-iai ^J^Ji _^ jLJlJL* .^_<JI qjU tiomy^t l^jli 
^_^Jli |»J-Lxi' pLfilj (kJ UI3 OWj^y iiiUio jji- edljjjJ «v^!s "^L^' •' o) B JLiU, i3Us. Doinile C iu^ siXjfj. Sequituf mappa (B p. 220). 
t) add. U«US (jj!. c) B h, 1. ^j-^*«jy. _^l/, VId, lit. Illy, rf) B 
oto. t) «jji5„l_(Jls j^lp" Uli. f) B et ^Jj-v?-, enpra B J^-Jji 
jj^. p) B h. 1, oLiLjj supra ^^Lo, infra qL-j-J) in toxtu et mappa 
^^lJJ. Vid. Jaqat oub qL«/' P'o ^Ij^ B supra ol^, Infra ._iJjii. ft) B 
nine punctis. B j^f,, supra ^^jL ut C. Infra B jjljSt Jjl,' "^i^- T»t. 
tn, riT. t) B supra viW?'- '"f'* Vj^y^- ') B '"''* o^-^^i "iprs 
^^Llw;li'. i^Ujlf ot infra ^-jLAjU". JHqubl M, 8 ^^b:*-/. Dainde C tja^x^ 
y^iXi ^j\ LjJ KA=4i jgj,. «t) B h. 1. ii)««i, aUu. n) B supra lAfJ:^', 
0) hie et doinda Uj. p) addit Hj^. q) LjiU-iSj ^y" ^jmJI i^,!, 
J^-lj. r) h. 1. jSli, aupra B jtfLi. s) B bio et aupra et infra ut re- 
oopi. h. 1. sino punctifl, B infra fJXij. Of. DJih. Ifuma fX, U. I) XiMiu 
^y> EJ^I, t() B Bupra — 0.I, h.l. >— 't>l3 et in mappa _**J), Porto of. uiO-lj 
apud lel;. II.. v) B h. 1, dl^y, supra ut reaepi, infra ^^vfi ^I'l- <i^}yi '"^'''^ 
liljy. Deindo B o,y>, C ,j=»-. 

w) B |~j jj \iyjij>, Bupra ut recopi, intra qIjXjmJ. h. 1. q:",Ij vi>fiij, infra 
^jjAi-. TJ/iA. Numa to^ med. et yi. j ^ii^^. A^yUJy ^ylv^ yi^oCs- ^ l+u ^^\ s^ _,UiJ) k:*=> ^L«jyi Hyj£ 
Jytfjjj J^>^ *o3!>^ a*^ ^Ix^J yl>> »>^ t'o^'*^ <-5j-^ 
E Am ^Lij J 

fif^l |^*^l ^JJJ|sJ Lj^l, oiiiA«!> LfJjO Hj;i-*^Li iii«^ Sifj^iS tij^-Ojj 
iCt>^ i LjaJ i:> JJj (^'U. LjJ* Hpi*i' X«Li pL^L^ Jj: ijS^ Lhj 
gl+iSj^ SujaSil BtXff jUi-t (JuNJI jJPj (J*LjJI q-J |_iJ^ S *L-^ Cf *-!^ 

^i^bu i_jj i_i^i wtjji L_gj qJ~^ ,3X1=^ ct"'^ '^'^' t^ "'^**" o^/^ 
10 Ja«5 jj* bLIlj SUj s^Cf i:;- 34yi yti'f cd^L^ ^1^ ij^aJ- ^-V ^^ vV 

a) C om. 6) B sine panolis, Bupra 'i.b, yji'i^ «t in desoript, ^J'^- 
Infra ex let. qaoque dat fotmam u^b. Of. Ist. Illrf. e) B infrB yU*^, 
h. 1. ijU-^, infra ^^b-.^. Pr#'id_jljt B at infra wj^^!. d) B h. 1. j/^. 
Infra B et i^j-t— •■ Fortaase eat idem looua qnem jKqnt IT v« appollat 
J^^, quo oaan ibi pro A*j' (i. alt.) legendum est *j, e) B h. 1. ^yL, 
Qjljii Forto est hodiernum Sagin. f) OLtoyj^. g) B (V-*^ u*'^i 
supra yJo- (j«bl, in desctipt, ^jOC^ (». u4() (^Li, in Itin. jjJ<>s u*^'; 
j*S^ Lf^i '" desoript. iyOC>-) (j«Lj, in itin. ijOCp- u«l-i. iJ/iA. JV^HtHo fcA raed. 

j^i^f^S pbCJj. ft) B hio et BUpra ut j^LSiJ.J. Hodio Dnrpahira (Mar- 

quart, EranXahr p. 183). i) B h. 1. ^^UjIw i^y>., wJ.™ L^y:-' *) B 

.supra jil^J?-, i^jlj-i. B hio ..jl(jJ^j, lupra yKjjj, infra ^^y^sj, 
li. 1, ut reoepi, infra Q^^jd- m) B supra et infra ij,lS,ii, lat. L_stjJ, vid. 
p. llod; Ibn H. flT, 1 ■JjHy. Hio in aoquitur loeua, quein B habet in fine 
doacriptioniB nrbium, n) ^3 j^^l/ V^JJX g yjijj. Of. JltqUt 11, cso, 
IS j^LijI i_-jjKi' ^jAwJjj. 0) B jlUi:^. p) l+U> il. g) uOUo Ljj 
nJj; iJiAJl xiiJi ^\ JjI- ^^ 1^ L(aJ ^j |__k.LJ| ^^i jj- j^\ I^Uj JCm^ 
(^ __>^' (adde Lf-J) yli",, K^l »j^ jlxM ^ ^\ j_*j iUrt^l S_yJ4\. 
r) B u-^. Doinde C Lji,. s). jWi. XjiLeJI, yOl-j iJOJj iJ5J.:s?.j, ^_i^ d^^ f-Ul-j i-j-^' X_«_IJi Ji_L^l 
U'jyuaJ HliLxJI jtiul- OjiXJI (J* (j^LftJI ^^^* 1^1 Oui^ (jU" 6 5C*Jlo 

iX&lj vW-? ?_)^J'-'4^ Lj^J li* r+-J o' S^j-^ ^^M' -^5 J-*!^ Vj-*-" 

uL-i-*) X£iK-i.« jLsUi! ,^ KiAaJiJI il Xb>J LfJ~ii hjjM^ i3Jki=- *-J -Ws?. 5 

0^ i^jj)S *i^j jJJ a* ^y^ '^' -^i l^*<Li'* i^.j j .cj ^ *wjl^ 

^j, ^ljM-"!il S t'Ls^t Jt^lj-iJt mSj^ '^sjp?--! ^*''-^>-^l J^ o''^^' 
^LsOl, «/ v^ I* 0!^/^ 'J^ u*'j J* cj'^^j;^' cr J^^' u^b * n^F 

[jaju fUliJI yf^s pLy^lj £j'}^' Vrt--^ s vJ!}-™"^! -'^"'i JjL:SuI iCiiMy:^ * 
,>*»U ^t>^ W*!V? ''^j'-S-JS '-Ji>-*S li iJL'-^lJ'j ^■^■fr'li^i V^'s'^'? jfc j -ii . .S " IS 
BOjIj uij-S LjJ Sjiio \jJSi.'i l5 (.jU^Ji) ntfj-''^ '-**5 U^^''-^ *-" jl!"'^ 

ii^M jJjJI ^^Ls u-LJt ^^1 ^^ iX^a u^OLifi ,ij«jJI ^* _j_jJ ^j, fnjjyi fl) JaA>,5 2:<b:\J!5 |jO*L-J L-Hi Lj,£=J ijiJt _j^ tXLJt -k*, "ilSJI tj 
LXlnJt. 6) C iJOJi Jji ii-Lk-. ;jr_.^t SxiaJlj. c) B om. Deinde C 
J-i I. jjl ot B iLlJi pro XJ^, d) C 1_H- «) om. f) inaBrit 
^^. jr) wtii Ljli^j el niOK Ljj. h) B j*-^j, js*^j- Deinde >U-a, 
B om. J) hsBO om. et quoque in B deBsf i->-Jj jj. Hio habat iA3). ft) 
i_iljj| KX*j Q«i=- kil^^ ''rW^ JiJJjo, () add. j^ *^j. Deinde B 05^=-^ , 
C ■^if^- m) H-^. (i) (^ 816. Deinde B yJjil^. 0) v^i^f' ^h- 

p) S»lj. ?) ^Jy~ IjJj. r) add. ^y ») om. (B Ja-^). 

() B et J3I4JJ Vld. Jnqnt 8nl> M^ et eub qLaj^. VW '^J* cr"^** ''Us'* U*W^ ^ >^ tfyj'^' *:!>* o'/^-S IJ"-*=" ''^ 
(^ (J* U*Vs j-Hs ur'-^ O' |*-f-?7^ '•*^' -^5 ^Ls^t _jJ*-iJt KlX1=. 

JU**. Lff^jyoi lu*# K-L*f HJ-Ljj K,«^ ajj«JU iLJlj!> Iijl35iA=.! Jf^"^l 

g.Ls. objb \^3* '^^U/ jj_0' i^-.^' Ufjj !ipU= ifLju-. J*s^i,' 

vl- oJ^Jir' V':' r-^ vl^ Vlj-J' ii-^^ o'os- U-J-n n ^^l=-^-~JI ^ 

IK OJJL M JjJ^, oi»i-yL j^^yy iyj^ jlJ^iLj ^ ^b >^ ^|^, ^y i_jj 
"CiM^I Hj-iJLy L+jL Jc mLsOI, ,^yjip> L^jJwc ylJCjjj s le |^-LUjff:vj a) C j^LsrJlj,. i) Uij. Deinde B !;«*=.. f) B Vj^- d) C iC^, 
loic jOJt uH«^' ,yl_p-. f) ora. ff) -JS/J' j. ft) B nm. 
Dfciiide C jLsj (B s. p.). JL*=-j ^Ix,^. Deindo L(i*j, t) J-^-rJI 
^UiJ-l. I) C j-kiT, Ljrtb. Ill) ^^b^.:j:w oMjt. LfcJij, ceteriB ad Ljil yi 
omiBsU. n) haoo oin. 0) ^^S^^. p) _ri^_^5:LLj. j) 
}^yi_S JaS\)!. r-) wJij, ^'it i, ^. s) (>3 Pro ^ B ^. () C 
^ viJi. «) C Jj^i Aij. „) oloUxtl [^ ;t*JC=?.5, w) B ^UU^. 

Dainda B ^Ulijj. «) J.;suJI. t/) u]/ ^ !. ^y^ ^. 
z) insetit ^rj;- L-j-j Xi*o .jJs ii=-ji ? i')™!i *^^^'-*^ jIj^jI ^JJ* J-S"! L-st dlJ-olj U*.j 
e X_i--=- SjS^ JIj^'^!) ^JlWJw 8_-4le iu - j — A-j. oljItXUj l^J^ '^—fr^S (jyl-^J ^ 

3^*.j,t, L-sW' /'i^-JA«i=' '^_pi-^5' '>J^5 MjLlj],* j^j^wi> f^i^-j XtL^sj ijojUii-, 
i:jU=-j le'i**!^ jIJjwIj -wMiJ i-Lxi?) *'g^^ ^^J i^Ai^j" S|j_* AjI^ ,j, 

L^; ^ ji 5d_p^ ^^\ yi -31* xjIjJ^ ^^ ■i.^j j^\^ k-i^ 

m ^.,L:*\jjL=- i_j ,J I AJ;^ Vj'^ VJ)!'^ '•^^ LgJ ft XXjJJi LjJlX^j iiAj_i=>- 

^j: Lfcj^ U^^ Q-^ iALjJI !lL-i-J«) lt_Lui:>. LIO *.*X> Si-Jlj ic-'-E (jp'-J) 

i_j|j_jtj Rii* rr'^^'^ '-j-frJ^ '-^-^*rij ■^ " u>j'^-«+" j-i-j"! |ij ^^ cr*^ '^^^ '■* 
ijvj'UJ! VaJlj" oCiLiJlj * (_^ Q^ i^Jjii ^y-J' -^5 ^W^li iXf^^^ !!jL=. >\j.p ^Xfi yOUo L^Jj ijsi^yi A j^Uii _^ ^y. ffbys, c) ^. 
Jaqtit huno locum reoepit, v. Ill, fll", 13 aeqq. d) B Li-yjlj, om, 
b) C K-Jj=- "L-A-'i *-:f_r« 'jJ-^Ji ^/ t^''') '^jls-^i ^'^"^ '^'r-' Uij^' i-*^ 

/") C idjjij B, LUj. B FijLUj pro a.U*j, 5) add. u-^ij. A) add. J. 
i) C Uufci.. h) ora. i!) C |.Ju>, aod iiifirtt ut B. m) B ^LsUjl^, 
ijl,i=U5Li. rt) B LjJJw. 0) B J-uai. y) B sine punotis, Nomina porlnrom 
in Djih Numa fov oum Via non congruunt. j) ^yjj^l q_e JjJt-tj. 
>■) C 10 quod ponit anlB «JJ^ (B «jLl*). s) Vj-'- ') B /Lbj- h) C «-jj^ jUJJI iiJUo- jjOlwaJL SXiJUiu* ^)wi_S- J_J_wl J-i: ijjfli! Hfi^ '^jijfj 
B a KiiiA-s jJ Ojcl y g i_J>Ajij J^lj J-iJeiJJ! -iSS' s^t; CjUw. qJ j ny-iij, 

KOjjiJL* j:>Lx*3 JCJsLX=-) jCcUjo JJ"! (' H— yJ' '*H-^ idLj-=>- K-j_a_i A~i 
^i 4! iH^i^lifl i^^j Bjj-g-iij ^'iU'31 ij l/>j, SJjj-«_< tJsliSi ^i L_j_jLaj 
10 Ji-Jt-jjIj qW=- ttlL^JiEj iCi— i) Lfj|>jJ 'ij %^i'-=* f'-ti'y u^5 sL/Us- [..[-iJile 

j_jj jJull Jicvj i35 3 p. jLi» ij1j*u'^I ''^''-fs jjlj— 'it i>i^5 t'°'^ '^!^ * ^'^ 
"o' J-« L. _piyi* A*>iiE K_ij_i Lgjyi; =U[ Jj: jw^i^yaj; ^J> Jj. Lji-. 

jj-^ * j-g-J iji I*^J^ ii-IaUl iLXl=- yvjI-muJI Sjiii' ijLx^a^i 3 Ljj i_TUill 
yOt-j ^3 Wj-j-^ (^ ^^3 ^^y^ ^U Ljj o^O'''^' * ^:ii ^^ °>^ b) addit oopukm. b) C j^LsOi. c) hJj^. d) C odd. yJy--)- 
b) C Kjxil' s^lji. f) ora. Deinde haW ^^^5, B ^f^^i- ff) add. 
^"1 f^p- et pOBt iCij,aj habet ij^^ |^yj sjj. ft) B Ji-^i-j, sine punctifi, 
C X^y. k) jvJi'iU yfeiJ^. i) C LpU. m) aino oopuk. «) B 
Q*--UjJ, «t Bolet, (^jA^^Ly. 0) i^L-.^ajT. p) B sint, puuotis. Doiodo C 
Lfkwj j. 2) Ljlj^'!!! uaxjj Lj^ ^LpJI. B oni. ijiuu. r) B ysu. 
*) om. ot littbet jSTt. (B ^■J^y> y«£>). () h. 1. om. Poet i-^J inaorEt: 
uV^I jlij ^ i^^iJI Ljj |.Li- >_*^t. (B fortnase JsH^I). n) O^. u) C 
_j^' JiW- H') D l>aco om. Delude om. bjUjij oIja^,, ^;J-:^ L*Uj !L«Ui U^ ^\yjL,>A* aJ/^^ ^J^^j a ,jU*, ol^, f^j^j 
o!v~'^l Ji-5 jr^LsU! 3^,^ ^^Ij, &fj^ bf^Lu^ ^ ^ ^^ ^_^LJi 

Jij alU ^j '-4J^ \^i* OjJ^ LJ'^^ ^^1 ■^I g^l s>L=» «oL*WI, 
vL. ^jj-jL-" vI^ v!ril ^> cr^ 4^ "«o"i5tj jO^I -dLOi .oLl:^ 

^iSJi ^\y^% tJ^^ JJ^^ ;-+-J a^ iH^yi Lj|j>-yi j^ LXfrJU Jx?-^ 
J^ All^ ^Ij^jJI Xis-r» ^^j=!?,* _,^ ^LsiJt i^ gXill I ) ._ II ,-J_^. 

?i:r ftiL_Ljj yjL^ |»^;^5 !>^* Pi_r^ ,^ /^/is ^yi\ j. ojjiLsJI 

' o^ ' u^y Jij U.fi.v^ " o^J^ ^ J t-* i_5*s ' ol--^ ^«rt^jJ' _)5-»xJi Doindo B om. nomen ^jIj habona OjAi^oj. e) miila ^^1 _ ^. Deiode 
^^,5. d) i::,bLiitl. Doiiide habot: jjjl JU*o ^JiyJt 4+J iJ'ijiJi o^ 

^,1 yi LixJI oU^ (ood. 0^1) j_=j^i ^^i .uujt a^ .. : < oUuU !c^ 

j-JI L+j pi. f) om. (B objy.). f) C ^yU jr) ora. h) 
j^ L^ jiL. B et C HlXjJ^. i) J.*^.^. fc) C .^^^ U L^Uw, ^ 54- 
Q ^Uo. t«) L/^/Jt,. rt) ^ ^j sJ'ljiJ!, 01^,1(1 ^y i ; M 
ii^-AkJI iCiU. {B hnbot Ut*s ol 4^ pro ^j,^-i). a) j-<LsiJtj. p) C 
^^1. 9) om. B As^. r) |.*j. ^1 it LfU , S^IJ. jjL>, iLtL! oU^lH .1 „LI; jiSl, osl^ lj>J^I 

wjLfvdl ijJJi J J_j xjili J J ./r J,b J^ „l viJi. tjjl i^, JJ! 

Ls*-M o' j)^- Oij'*!! o' tJT^' ■*! A^-*-^' 'J" vis' ^y. J_vis Li^l J, 

• ^!> S-^i >-= •» tils. jU,, ^Ifj ^U» eQ^I, wiJ« iiJiJ UB Csc-j 

u^ flfpJ jU ^.,yj;, .jjii »juj liii C^ ^_^ ^u. .1^ J „i j_sji' 
rsj^ /*<" o' ^/ J^}jj "^ A "ai^y' ''for"' ■^^' "^ vd 

m f^LsJ^ JOJI jife^.^^ ^ j^yi, jliyi s^^ jj^i lya- itlii^ 
^^■" ^\j^] ijjjii^ u>J^I «| i,'.y *ol^jl? By=3j isL^5 O'^^H^J 

j-UaJi, ^1 jLai, J^J ^^ ^^ i^Juil t^ ni)a Kk.,* fU il 
1! \i^ ^'^%, ft inj^i! jj, ^ys »^ oi!>?3* a^' "o''l" cr"* 

ft.%ji iiii ijbai. ,i^jli Ijj ^^j ^, ^^ L|4^^ ^^ ^^ 
Ijia^ ^jS- j;,^, .^y^L j;,^jb ^Ij 1^, ob>j^! ,;^_, 

0) .ddll oopulam, i) B ^3U.. c) yUKy. J) B vl=-/- <) B 
^iUtj. /") haeo omnia om. j) B ajy^. A) sine copula, i) JUlij. 
*) n i-,l=-> ",/,. „l5-jli. !) lijs. „) om. „) ,jX^. 0) 
LtV-J it«l3. Dolnd. B «„_/. y) ^i. yi^l (,1.) ,^,1^, ^t^ i^^. 
Doind, B „tlji,j^. ^i^^y,. ,) iSjjj. r) tCy. ,) oddll, 
S-t 1«H jy3l .j^j. ,) in..rlt: ^.X. ^iJl. .) B ^^U ,^jb „»,l,, 
jwU yc-jb j^olj. DoHUmta haoo annt 01 lat. ISI , aed nomon poslremum 
orroto orlum vldolui- ox ,^ U Sup™ B ^U el q«JI, ol ^^jb. V*^ iw,j=. ij ij^3 tu»,b o,y^ j^ _^' BOjya, t\j^ ij,p ^y^ Sjlp. i) B j-^^ v^b, _r+^ v^. '''fl- IB'- '1'«, /■- Oj'*- ^MW f't f viv.sJj 
ot -1=-. Supra y,^ k;:.c=-L5. Mappa ..jijJj et qj-^. Ood, let. L habot leo- 
tionoB 4AE>b, ■^^^\. et v*=>lj. c) B ^/s- Deinde B j^LuaJ' ut quoque 
Bupra, ^.,UX»-J'. Mappa B ^.jLr*,^-.^', j^Lw-iy. d) B h. 1. ^-jS^^ 
aine punotis. Deinde B ^jy ut supra, in mappa qSJj*, u^y"! mappa 
^|bj-4, e) B hio at eupra ^rii^, n^^- Patet anctorem notnina corropta 
o suo codioo Intakltrli tranSBCrlpaigio, non videne Be eadera looa iam anb vero 
nomine parlim doBcripsisse. f) B w.=>. ?) (1. Syij: Udl) y^ i5^l aO^i 
i! ^|jr^-^'-^l i *-«-' _^-^it (ootl. Uf^i) iL-t* -y*iv»l ^^ IsiUd-J U iUjJ-. 
j^jiit Il^J (1. (^'Jjilj) j^j_g_j jpls (^ XjjUll j^. Soqq. in C deBunt. 
ft) B J.j_^*vl. Cf. JKqnt IV, f.l, 7. f) LyJI ^ly. (^ jiTt *^ j!!- f^iyi. 
k) C (ood. J-^) 1^ yWI tLA!*j, y=t5 i=.i Lfjiij ^ji cr i^j --^Sy^' y? 
[j-,lj J5j«) ,^ lojj (jJI "■J5j*=5 ohli* «-^j' lN^j- "t) pro hia: 
p, J.:>l UiJjl ^i {cod. lJ-^J OtST'' ^ J lM^' BytXj yOaJ! _jl^ _^3 tjjjt>, BjjsJwi iL=.. IjJiJtuJ a-Uc iUjC-MJ A^JLiII c/. Xj:L*?- R-* |^'-*i4) 
lAJB JST-il-J 1-5 iL-H^I ii y^ u«J^I vi>-*J JJ*I IjJ^ (jl Al lijiU. 

10 ^ JUL. lj»L;jw J. L.J n^^tiji< J.i.1 j^lj^ ^ ^1 j^^ L*Jj5 ^.AuJ! ^ 
iiLUx jf LA>uaJlj iLA-cLL, ^.JUlJd. AI ^t yjj^sr. ^1 diiftJlls^l ^^ ^^Aj 
I^Lijj JC=- jf ,ylLiL*Jl ,_^j U_A^ J^ oj'^^^i ,U=' v-iJi !U* ^' 
Slj-«I Ll^-* i^-3-J y^Qi jia^ iTAjtewj, lAil^P- _pi«C<yj jLwiJt, bjJt jijCij o) B Lol. ft) Haeo in B post f^y^^ ^S ^ oollooantur oum JU pro 
jjUU. In C haoo legimtur : 'Si .i^L^l v^^' jJU?! j^ Jx wJUJl v-^WI, 
ujLsPt, jyj» j_j= L^ ^^J,ya;^ li-^Ai Jj*! IlXj 0J5 •oy^'i^ f^ 'v^^ 
^ O^J**^"^ '^-f^S o=i^/J' jft^ L5/ yj) j^"!!! j/Ji^ j*a' l4>i Xia=> J,| 

f_;..:lXJt (1. j^bj-yll,) yL:SVjjil3 o=^-l4J!s o^^'^^^^J JI?JSjJI Jj: -^LiJl, 
^1 ^)y^i. Of. Iflt. Ilv, I. B j^bjJ^. d) B j^Uii ut quoqua in aeqq. 

e) C JJ> |?,jo '^ idL, lX=^ l4,3 j*^' >:y ^.^ oy^jj ^ ^t ^j, 

I^b^ UJj v_i«ill Jj= j+iJI ^^jU#r. jj' ^Ji xJU j^" _,Lfj_jJlj ^yiJI (.p 
d)Jj iJLgi Uj-j _j_9i yjJI tb. fcj^jjl tViic L|iio U, Jli J^l, ,^j ^ 

(nod, j*-.Lsjj) jiv-'l-y a^L^ oJjLit jLjl j|s-l. a* ""j'j^ u-jl* i-fr^jt o^^r" jy-*-^ ■^^ ^•xj^ ^ a huXaju oi^Lsuji, 

l*t*a:a^ ^j fij*:ii|5 HjJJt HjjjJt slXJ> ^yjl ^L«-Ij (J* yJUItj ^<^^ 

a* '">H?. ^Ijs •-r^j^^^ fu^ *-J ^>^ "-t^Jl-s w^ ^ eljL^ 

■li >j' jij, i\!jjl ,y«M ur jjji-1! iU^^ io^ i^iyi 1,.^ j^j jl4 

JJU.1J gJ^ Ult, lIj ji^ j^t ^ y i?j*i- ^^ J^l ^5^.- y ^ c^l, H 

\S-Sf ftJjUiU/s _,_aJ3 ^J4li JU^ijl ujl^ls H^t ,yii;^ ^^UJi yya^3 
^J^jLm *_Jj, (Sj JUiUIji- |.4?U^ X-i-LlL ^ f'+Lw'-*^) LJ;^ f^i s f^"^l 

ff*j it-jj^ lAjJwi ^jA=» j^^ fifiic. j_^ »_) jjujj ^yj jv^U« ya"! le 
JU>j* X^l ^jJuM, i^jL-JI, LWjllJIs (.^oiaJI JLi^ j.^! tiX+j HyiU! o) B ^iVL.. b) B OjS^^. Of. lat. Ilv. e) oUi_rlI. rf) B ^j^\^. 
e) B _jU' ijjii. /■) B ,yl«i. j?) B ^.jU-iJ. A) Posfiet lagl ^UiUy^. i) C 
pro hia oranibuB! i_id3LLi'j LjUi^jJIj Mj-yJjI j^aJI ^JiSyi q^ ,)j^. iilirS^ «jj 

JLJI q^ t*??- r?J jJlw L-Jjalij iJ^AJlij xJlaSj iXjlXt* QiiLjw xjj 4 liUJ 
LJp! ijt KjLjoyi i\_i_< LjmI IjiAJiO'l lX-Sj iJ^Jiil [c*^ L_+-J' |_ci«y ^ 

l*jyJl yyi*i f/'-"^' '^'-^' o"^ jt*-^ -^ *-fA~^ ^jj-!^ (o"^' j'~^) iiW-^ 
^ vJLiJij <L5y^ -S*^ ii^lj ^ r^^i vvj^l J-^ ^^ >^-i L^3^l 

^j4:J[, i^JOJI ^:>Jj>:=- ^i-h. k) h. 1. jjLJt,. JllqQt IV, If^, 22 ^JiSi^. ''f 1-I-il JUj, ojj^ ^y, i^jUl ^i^ j^ijCj ^J,lai]! y„ jjii.^ 
vJUII, lis.' £»„« L+J^ itj'j^ 'i^ 'rt^ ini* l-H Cjlj J-?=.l 
^i«, ^.jAaiX^ ^^3 yj^ ^! yj^^3 Jiiii ^Ujj y«Jtj XjUliJI ^c 

•* ?^ ?j*'j j^j^i ^>-ac ^(i:la o.jLi u^i u!, < »ij) »L-a pi S3UII i 
ii. ^^ 0^5 1^ v^i !t-i*3 r»>i*- Lv"""! o"' ui i>' !h* "^j 

liffiilnjOjI J-jL^ fBjiui^ a^Jc vl*^ oS^s* «u>.^^j- «>«='' k^^ i^ 

vii^iw,* ij.^1 JLo-3 y^^ ^ ^-n LjLJJ ^jy> ^-i! IjuJ ^ 
H CJ'^-'J LS/llj i.<=>!>J-II t^ 5JUJI a-» i JiJu L, tu:~.,j, ^ 

J<» CH I. j^5 Jjy, ^^ J^^ j_L., j^^l ^ 3^ ^^1 j^ 

J-" ^"1 c!^ twjiJi yx Mis; jLsJi .j,» pji^ ily, ^t_s|j ,]^ 
>jUI i ;Si«, jj^iij j^i tjjjJt. J) a d.jOy,, (cod. j.^) Ijij. 
t) pro 11.: fllilj fUil ^3. DiMe ^ x*>i^ yt I,*uL. _^U1I JL^,. 
i) l<i. Jo^ ^{^ ,,i,) ^3. ,) l„„u ^. ,■) ,.„,j,j i„ ,„j^ 
p) B LsJl-.;^'- A) haeo om. Delude hnbet: ^S^l (aio) 5aUJ3. i) C 
em. el h. 1. l.bet XAU# _ ^3. fleinde addit 0: ^jJl ^B fjjJU UI3 

i_A^' tj*-J a;=- _r^7 ^jJ ^3 Sx^JI ^Bl. Deled, ee>l.,e loeo de 
.ite, hebel u^tf M, (fJ eM,V3. i) B ,^^3^ ^,^3. yu. j,,. „„j,_ 
ibn H. rm. Oed. lat. L babet ji^^j,,. ii ,jL=-jA^I Lf-'i'-jl Q^ Ojiyo [i^ii-Ui^l Q, liiliJt, fLt^^USj C>i;ft=- *-3'lj-i 

jjlXs- LI5 'cjj?- oJsjw 1^ i.V=^ L_^j LiJ^JS jfr-jij" t^i— fJ |.3j^ il i_)a**;> 
ijUU J5 c^-Jlf liA-'V^ij (i> Iji^jis^ [J-c ysuJI *_H_J5 H;L4! LjIiUiij u« la 

ticiUJI j«<5* ^fhcL ^j;Ji j_jtj ■^i LsyCU L*i ^Lj-jiJ ^i ^jdU iyUlji. 10 
Liji\=' jj~jLi_j ijjaJJI (jiMu j o|j-^j "^v^r^ |**JW IjJLj'Ij Ls^_=" OJi^ 
> IjjU; LXij ^\ i iOjoJI ^La ^^t ^\ Jl\i m^ ^1 ^1 oLuL* 

tj_i|Jt5 ^i l^l^ij |.y^yi ^j^JMo'ij ^j^JI IjlilS'j, iXiUll !j-^}3-5 ^Ij-il 

jitsjl f.j^ iCjiLaJl ^^-"^ o^-«l JL-=- B^tX-io ij) u»l— A-j f^-j-JoJc j u«jli ib 

lAJj OOLJ |.,y^ L)j »)JI iV-) li i}-:V^ — y.™ li-*'-^ '^^ rt*-' LF*^ '^ U^ 

uXju ^.|yCj Laj JJI Jyw, tj i)-:V^ KIjiMtj K-S-*j iJ>[r*^!» U-j'i U^^jii P '|;Jj^l» 8" 
^.j^jkius?. y, i::,'JU'JI ^.j5J^ "^ i-wW ij^LlJI j^^jj-, KIj^ iJ_ijj Jli liLJj fi) a om. f) vJ'ia. y) ^. ft) tantum ^.jJl. 
i) ■a/ii\ aO.. ft) X,^*>fl VJ./-J' J^ iAJJ<5. 
m) C JB ^ ^^1 J «jLu.I (1, ^^) ^ J:^. 
n) Hio et doindo B oIjjAJI, C vjIs'^! ■ Coniootura Boripsi. 
0) B uU^. Post ^ ftdd. iXLj. p) ^Ij^jJl?. ■ ^1 jjjrs V+^ v^Ii^s "^y >-*Ji ^' or^ <h/ '^^ ^ oUjisoi 

10 J qJuXJjJ i\il^ ufJi ^jL>_^l ^ L\iiij S id=y. ijjbl^jjl ^jlXwj |_^I J 

j^ lAr-lij Sffid^j^ j^ L-<J! ^* *:-^-* u^j'j ^J^ J 'A^^ ^j^i"^ 

a) C add. ^jj ^aJI ^1 ^.ASil jdioj. 6) B oiu. Hon tautura hie, aed 
quoque in roflppis ^^y^ et jj-j-w taraqiiam duo loco direraa notantur. Cf. 
eupra p. fffj. c) j-fr-Cioy. d) C om. Doinds B J,_^^u=., C J,,,^. 
c) B uv^LjJ, C j^Ujj. f) ^^ sine art. 3) om. A) B ^.,li'^J a. 

hi) ^Ap aUjS". M) B B. p. C jujyJi et doiiide iA=-_p« W^. fiequons 
itiner. in deSst. 0) B ^.J>y, ^j,jj'. Mappa B yb'o^, ^.jUsjy. 
Tid. Ist. 11a, 11 et nn H. rrf, n. p) u„b. s)Cia=y. j-JB^L^;, 
C jLjJ. s) B 8, p., vL=.. Pro il^^ C hie et mox Lgli.. {) B L, 1. 
IjZi. u) C om. {B ^^j^/). «) l-Lj, II u^il. M«ppa B u~lj. ,(,) B 
^.y, C ^yOj=. 0^) B ^^Uy, ^^fyi. J-) B ot y/. Vid. M. m. 
4) C addit hoo itinernriura, quod Il)u Khord. f1 ct Qod. Ill quoque habent: ■ ol^Jij fc.\^UJi, <(o"fl!s o^UutJI, toljLsuJt, v'SOJl [»-^U lJ>_ff 

i_jLaJl3 iW^i 'olj*Ji* J^j S-Kj«, W^J I**-; "oLiv^lj ejjil^ ^Jj;% 

11 i:Jc\jjOi r?-Urfj) jS-L-M) K-iLi*^ ' otLoa)^ t\J|j-Jj |jiiiLai> n—:^ « i::)LuLa™; 

3^^ iAju* fj^SuJI Jljil'tj }-^l _jLb=l lXiu 3! x^l s^JooJ % »QjL4= 
I { Ij' EOL^jyJ! aIIIjj jaKJ ^1 Lg.i^lM I^^'iil ^.uioJj »] luJljat AiU—lLj 

j^uUjI J ^yS ^ oo^; ^ m 0.1*11 J ^^1^ J ^rp> ^L/ ^i-^ (^ 
Pf^- ^^\ U*=._j o«3i oLu IJlj «lij^3J ^1* Uxl! L^t ybiti Liliolj (ooa. £/, Qod. gV) £,/ -Hj i' -^ ^^/ o^^^^ '^' o"^;*^' Cr '^^J 
^ ^^.Jyy (Qod. _piw,l) UV»j! it J iCU>_^ {Qod. ^U) ^^J9lf i! ^ ill=.^ 
(Qod. j._j5S') i^jV ^^1 ^ Qj-Xi;; 1^ ,_^' ^ KUyi (cod. ^^Ua.) •jl^ Al 
^ d^y. (ood. y^jl,) i:iJI; ^^^1 ^ y^ (cod. yUJ") aUJ" ^1 ^ ICby. 

a) Mpviil yJiLStlt wj. 6) D iXoUJlj,, add. O^. c) LjaSLoiS jx. 
d) ^j. e) pro his: oU»aa f-" j^t-^j _j?-'-^j f^'-^i '^!>* "5 J^3 
Xiloij (Jl\iu iUitj iUy^^ iioLiili jUj Rt*Jj ii'^H-i n'-Vs ^''^' '^"^ ji^ 
B jjb-. f) C J-:^^tji ^jjll cioJlj. DeindB k^ el Sjpj. j) B ^,, 
jjajj. ft) jiJI; — jJijJlj. DeindB B oni. iJXtv^ iiiLi» liAPj. 8equitor niappa 
(B p. 3S7), C iJJ^I. fc> B tjyi) y, om. i) add. ^liLj. w) 
bjy^l. ») a,/Jai. 0) ^^^ p) ora. L c>Ji*-.j eioljs L^ iJ^J^ KiVJsljj (.AJLi^l k\J> ^y^ Jj: ^ ij j,_i _il 
J^JJw« ^^,^5 »jLi.l |^j_e i^UaiiiJf, tuJuJ* j^j_t JlJ^! o/tyij n/JL, 

yxiUfrij M.-.i>tA«l, i^-i^l yUj »blju j_. o_r4j ^ fij^l j^_i i^-yi 
n ^^/!t x^ ^^1* ^_^UJ1 ffAi^ ^ i^y* ^sb- ^ x^ i^t JJ, 

'j-f-^ L5|r^ ^j-y" :i^l^ i-fJJ^ Qij 'j5^^ LjJOjaJB j-jlliJ. Lli 
J^^^UJI /^j p_f^| ^ ^.^j ^Jjj oyUb, ^tjdii fl^t^ ,H_^y ^^. d) C ..^^jci:). e) h, I. addit: l^AS" i^il. ^^ I'^iJ*' <jrf^l JyiJ 
iO^Wy jJi ,j~iJ ^>J5 j^^ U ^>ja c^A^. ^1. /■) B 4ii*J ^!. g) 
om, fi) C JjUi ^,_j_i BjyJI Ul, %>Uj i! i:jLX:> jf oJU^I, «,^^j 
L^ k^ y:^i -^ f^^yi. Vid, da looo toxtuB, p. ann. a. i) B ^^y=:^, 
supra j.^SM et ^ji^, !n descript, ^^a;^, C jy,:Sb ot in descript. jjats^. 
Loctio rocopta quoque eat in BJih. mm., yid. Igt. W.h. Elliot, I, p. 389 
opinatur lonum hodio appeliari Pmjgoor. ProbabiUter npud Ist., Ibn H. et 
nlioB legendum est ^^^ s. ^jj-SUi. fc) B hie et supra ^, f^. Of, 
JKqnt IT, W, 29. i) B el ^^, in itin. ^_^. m) B^^y, «upr. 
J^j^' "^ aVj^' ■^■dotur intelligi urba jjjlL Bjih. Numa 1,1., Of. Elliot, I, 
T- 368. h) Idem looua Tidotnr, qui in itin. appallntur ^\j6. {Q kM^). H^J^ KJUwl J^_^ .XJ-^ jcj ag5^ iOfju* ^3 JS'« aU!j yjjyJ^ 

Jij J^ ttJ-itL* JxJ g^j<^) «i)4^ L^JJu* Q*5 isjj^i Ljx-aai 

In mappid hoJiernig GwMolit (Gwast). C Mftrquftrt, £7ratiS(iftr, p. 85. o) B 
aupra tiULi-, h. 1. B et C iiUU> ; in itin. B u^Jb^ OUb-. In mappis 
hodiernis i)/a(it. Doinde reoepi aliJ secundum (B uI)iqD« AyS). CT. Int. Ivlo. 
p) B et C-yOJI. q) *llXi! ^ ^_r^t. Beryavi l^J-^-^ "' ^ '^^ *' '^ 
hftbont, Videtur autom noBter ex dnobw« looia ^ et j^-y-*-* foolsBe nnum. 

or. iBt. iv.A. 

a) om. Doinde addit oopulam. I) B h. I. (J.a*3 {ut in mappa), *upra 
Jjjjj, iofrn ut reoepi, aine punotJB, ut quoqne in mappa. Deinde B JjU^, 
Bupra bLiLljl, infra i)-yi[)l, JbUy. Mappa B i>--J-.jt, O i>^l. Edldi apud 
1st. ot Ibn H. ^ItJ, Bed Elliot, I, p. BB4 neq. ptaefort J-i-jl, putano lounm 
eBso hodiernum Beta; of. Marquart p. 180. c) om. Pro ^y, B j/j,. 
d) B h. 1. jljjij, BUpra ^bj*, ^b^i at _,to^. e) B supra J^IlW^, alno 
punotla. /■) B et ijyis'u, B lupra L>yJ^.. Hon et BoquonB nomen {qnod 
in doBidoratur) alibi non inveni. Infra B ^yU', o^jJW. Forto prius 
legendam jjiT oujus altoruni est tar. 1. g) B aupra ,^LbCj., ^IKJ. Doinde 
B t3jy>, Bupta ut reoepi, ^jf>. h) om. Jib>,, ut quoque B supra 
(Mo quoque ibi J^j sine^uXw, liabet). Pro yi^y' infra habet qIJjj-J. 
/) B Bupra ^^^. k) ^^\. Deinda iU?*, mappa B iU? (h. 1- i^), 
B et ylitrjJ" (0 infra ^^l*'y), ot ^Ij*a3 pro _,tiX«3, uti saepius in iBtalthrti 
oodd. I) fcj^Jill ^ SjyaAil Uj,. IN) B et ^J. Deindo B ^j^), ^syb?^ K_^L, ^^( Jl^UI Ljj-t^ l5^' (^^ us^l *j^_jUJI 
i^UDi ^^ ^IJUL ij;G_jI- K^Ulf ij-pi JOtJI yJ^ JULi J^JhJI 

Boj-jji. ui^j ejsgj= Jaiijj^yyj'y!, ji^ t^uif i_,j^. ^k, suiU, ^\ 

ylj iiudiJI ^ lJ^j ijI *U+1jJS y, ;3>-J_j: ^ LgjL-.! lJ_;-c, ,y>ljiJt 

10 K*JaJil! Ljjis -yiJ Utj iSJ-^ lyLl* i^jJ _jJ kjUJ i^jt^iis LfiXt »y. a) f^ji\ j^jj, Deinde B habet: ^ylr^' ^5^-? L5j^' o-»>^ o^j^' 
jj*A«> (_>oU.J' fljLiy- jijJt (jUjiA* (jyLsu* <tvjLj ^^t; anpra B y5j*j 
u-lL/ ^yL-lJ-- _j5j-JI i_5/Ls^ '^Lj 5;lr«-H" uH*W L5r^ lSj-"' o*;^ 

jyH-«=i C l^LSU^ l^-_:L_J ^y^l ^^l;-wil ,JJ_1_J ljj-)l ^jjjt y^ij^\ 

,y*«5 (jaUiS' B.Lj*» .jjJI yLwjA«. Bitdi j^j-kjJt, nam eliumnuno SSmn-ktft 
appellatur, t. Harqutirt p. 189, Jsqat liabet jj_ki (_j-o) ut quoque in mappa 
B (jsj*iJ'j sine punotig). In mappa B iSi)-i-», ^\m. Lectio LftjL?^^ 
praefertur ab Elliot, I, p, 391, Bed qunra non dicit. Of. Marquart p. IBS. 
Tria ultima nomina perparam bio collooata Hunt. Loctio ij^U-a^ e noroino 
'iAjJS" oormpto ortd mm debet. S) B J+«L(S aupra ^L^*, iSfr'l+i, in 
itin. B jjLf), j*Ljj. Deinde B sjl^, snpta iyUL/, e) B j^jyiAi?-, C 
Bine punotid. Deinde lAi^wj (B iXu-wj). d) iXJ^JI ^^lX* bl\*. e) om. 
n i^jliJ! iijai j^l. y) G LsliXJUI. 

U4Jji £j*=^ ^. 

k) B line punotla, C jajj'. Cf, Elliot, I, p. 48 ann. 1. 

!) B fort, ujIjJ. j^ j_isj niofjjl tiv=-a frJjL. Bjl^y a^l,l jlO-S Li-iJw. ,^3 L^ 
jwJ-j; y ,^,yi~ j . ' -:* |.jJi ^3 i;y*> C^^-5 ^i^^l* oLUij L(-j J-^jsuJI Bj-jJlf 

Olj etjiP li ^^Ij^ SLyaS ^13^ 3 H,j^ X_«j_i L^t ^_*-i (ijj-i) ■% 

iLj<J_3 tH»~f^ ijUJu-Jt ^j L5'iA=-! (i jy^ ^ u-4? ^'a u^i^i u^L> 
Uj-jf, j,^t J) ^5 j; J^'i jLstilJI _)5>J J.--i-i3 ^.JjJ _j=3! vJll ft ,_^i n a) B ,bl, j^,jLJ. Doinde mjLji', &) B o.Lj et deindo j*s-, j-s-j. 
Vidolur intelligi Ofljain. c) C »^jl, B supra kS^UjI. Tidetur Intelligi Urihsr 
(BIHot, I, p. 55). Deinde C ^, ut B BUpra. d) B Ij ^yPjJ, yuV- Pro 
j9i B flupra j^Ji. «) 'iljJI ^y-jUJI l*/iJs? -^3- Doinde .**#■ pro ^jbitl. 

^t et deinde Sby^j. >) ^Jl et jaLwJ). k) B nine punatii, C male 
_jtjjS. Hio addlt JUjlJj. i) B et uJjJn. Deinde (1. V^.jm) *-i_pO SLtojJ. 
m) kaJj. rt) [*A«tj. 0) ^^JJj ot deinde .LsiJJl LfeJj. p) jty 
q) B om. »■) add. J^t^t LjJI. b) ^,\SpU J^. t) addit: ^^5 
«— 1— * UtjUJI j^,,L<«,U Q.^ OiiJUil fj-jy {8"pra qIj.iji) ybjj_tj ijUi-w,. 
Deinde ^i^- ^^.JUiJ, 11) i^j^kll. w) ^^, infta y^. Deinde B ^Jiijt^y 
!«) C jUtI > L^_j!_^j. ^) Ujjj. y) jyi. ^Lu 6 0Liju> J_£^ O^* r^"^' J-''='-^J oA^JI X , j-Mi „ i ^ ljj^.41iJt 

LSjl^ J* o^ t^^ -if-^ 7^ '^'y^i r^ cr* f^-* "cr^-s v-^^ 
(JjiJI, Kslyt. j?AiE ^:i-,bU5 ys^j^ ^j* sLiLJ ^I /'JOOL ij^j? ^ p^ 

S ftitrtllj t^ijuflj, tjjjiw,* *^3 9tfo |Jlij SlXaS^ AJJ oijUsiiJIj _jiJ3' tL*|, 

il!j:S jJ^j, O iot/J^t W* ^J^j^"^' vr^ jl^l |*A^ v^Lill i^jiUiL 

j^ijj) Hj-^-iy bVgXJ! ^^j^ ^j f j]jy=5 L^Ai^ ^^15" ^L?G- - ^ iijjat 

,^j**i«4I Slfcli e I ■ » ... . il AjyS Q«i=* L j , ^ , t B K J-J-j, i5 ( L/*+)J3 usjfe JwiCl 

IB j K^_fi X>IJ3 Bjr^-iJ' qtuIwj UjJ ajjJaUl j^^ ^,_^i XLAq. Ka«i3 jj^j 
Ja*> ^US, «■*;:?• jtAftil, lU.^ _jUl-I5 Hj-!^ _jL+J! 3iE>»j* • i^syc-L- 
a=J!* i^'j'^ *'-^' ^^ iV-^' '^i^^,; jtl-lj'Myfli. ^j BJulJL, ^bsuilj a) H_jyJi. ft) C ^yU^ ^^ ^ ^^ Bj^. c) ^1^ v^ij; ^. 
J) C a^Lsvllj ^%. e) C ^LJ!. /•) C ^l_,3 ^Ul ^i Jx«?.. g) o 
V5- *) 1^1 a^Ls^l,. om. ft) C add. L^. J) ^^l^^ 

copula. ») <Ji\y>S\ J(Uj [Vfi^wjj. 0) C J^lNJIj. y) H,l^', q) 
^^tjiVi. f) L«*+=. Ai-J^l, SjOJ^! j^y^3j |.rtJ-«j. s) C ij, j ; 
/?vJt5 1)^ 1^5 o'j^' '^ ^ V^i o/j J^i, (in marg. ad ^^ legitur 
i_,^ L+l*J). ») Nomen in G oiniBBum eat. v) V. add, ^^5. m) V^^oiiJI sLj_j J* v^jil ^j Uj^j i_^^i^j Jiji ^jLb, ^_ou^ liy>j L^_j 

fir 6 ..j^yJI ajj> "ijl j^U, Ui JlLcy 

w^'L^Js Vj^ "'^J ''y^ r>^ "'-s^ ^^ uajj LfJ SjA-J" ju«s „j£i e 

''f\^*^ iV^^S* '^g^j ^j^^^ g-*^ iXJoj ^,i:S? SUj iU.-j> s>=^5 ^^s=^ 

i t^L^i j-;-"|;= ii-»Jjl J^4- ii 4-J-« ?ua*ij UuAfl, u--A*^=- 51_Lj* fjpl 

L^5 idoil fy^.+Utl j.|jj3 yyt jJtJt ^jli-JCf AjfrLlI, 1^1 X^uj^j uwjyi 

tliy-- Lj^Jt _^7. oOUJI Bpulf i X^jJ Ji|j|J| !u^ fc jIlWj fi kL-Ij <ULe 10 

a* i^j^ " j-^!-« |-j^ L')'-'^' I^^-S ^'-+-? aJ*^:«4 }^ WHO^ JiJLE* Xi^aJiJI 

jic jUiJ! Kj^ i:y,*»J 0^1 l_g_j| j_>j; BjyiUt J-i-^ ijjJLj pLiDt 
^^iXj* iLi^l x^Ij;- iXuUJIj ^jj^ LL= ujibts ^ j[xJi\ )u^S-j L^t 

aytUb ^1, iO^ oljL?«Jij j.^ l_e_J _^j _^j_i ^ ^ i^yi ^y. 

|.L«=-Ij BA^ oljl^;, * iUj^ jcL-jljj iii^5 s iJ^^ ^ys> j_^j ^^^ SU 30 om. (B L>a**i vji^-^j).. /() C ^s. .*) C Hjis'i efc*i*>il (-Liis. fc) add. 
■dJj^. I) KiBjJ. m) i. n) pjS-. 0) C ^1. 

P) a ^^i.. J50 ^ ^Ij, |?j,j. 17) Jj. jo yb ^^5, (jt fojc! ^j, ijJLyi j^ JuJ j^lj bjyoitl (y>-i^j JO^iJi i)^ eJli^Ajyi 

y^ iii*;yj w pj^JiJI |j*Jj jM^bjIfl JhAaC xXjJij SlAj: ,Ljjl J—ij "jilS »— J 

lxI^ u ^_^L53i ^ioij5 eoiA=> v^l (^^\* f^^^ a^ja ^y-j jipJ 

_piiXJt jj-ai ^j'liu. ^i (j'yli::^ i^ o>->!* J^UJI ^i,!^ ^J, vi-^-s 
G i^.jLi*"^ J-ft! U sU>!j;s^ ui^. U,* Ji-JI y, ^■:il ^Uj J-vuj t-vW^s 

a JUiLdt _,rt*lJ«J|) iy^iV' ^'-A-*^!? -L-JtJ!, Mfc„L..i » J-*^' j_i-.j iiLu^! a) haoo om. (In B doSat i^j^). 6) bJJ^. Deinde jCir>5 (^^j^Jj 
KJLyto. c) Linfv^ j^Jj-yi Ij^. d) »*ij jAif. e) C SjLailil xfljaJ. 
/■) C viiJjE Lj. y) C jii-Uayi. h) Haeo in B desunt. Deiiide om. lAS 
ii«> _, .■) C ^,^^ tie. ft) B on). 1} C SL^^. m) it->-Jl_c 
XJ^ ^j. «) ^ Uii. 0) iLUo. p) C J.^^. GS^CSuIi;. Apnd hnnc 
voro aaotionOB huius capiHa ut saepius nlio ordine aunt diapoBitae, C bio 
«t infra i^^jy^ pro (jlj'j-t?, quod reoepi ooll. snpra p. If, li. q) om. 
(B BBOiper tXoLiil). r) C addit: Xjy«uJ[ iL^'^l ^. a) om. t) B sine art 
h) C ^Ij ilL-Jl vW^la S^iUjai JLjOIIj J-=.__,U1I. "-»-(;' il rt'^ ''^ "^J ^J "'•^ ^ tWj' 0>^ i^V^I tji-S 
fSIJj t5^i" a •!(.-» U. yUc ^1 ^^ o_kj ^Uatl J-jJ- f_!, 

ffiiji. t»iJi t^jt^jii L-t^ oii^u J^uii |j>y j^ j« j^uui |^i,jj 
">-^- j:)^ i^-^^ t^r-'i '^^^^ ^*^^ lA*^i .y-i-^ «j-" ^3 ,4^W 

;Ji-r^ Mti\ ij^ qUVi yjiii., jy^i „,w.3 mfci^i ^y^jj ^s, k 
g*«Uiii £,,£=, loiijji, i,iS- ^« i^^ i »j.4-iJi ^Liu a gj5 a) U. ^ 1.^1 (1- OJJ' o/ ■><» o™' ^ f^, J^ o!at i^j 

Ktic L^^ (I. oitj) ai^J (^ ^jsyili a'x^ Jj>^5 ^ ^3 it& 

iLj_)^l il f^jj ^ t;^\ i) B t5j^Ji. c) ^^^~j- ^IjJOI j3^ 
(1. ^) eJ-! il a^jj „jj IjJjliJI 1^3 !U>^ |J.jjJ| yj^ ^1,^1 
^4;*^' ^+^ oaii3 ^j*4J ^t J_£„. ^JyiJ3 ^^LxUl JLbjij. Lectio B 
olj/LiiJI set in lat. Iv^, lectio olj^^J-MJt est pro o!jjlffJUJi)l Ibn H Vfn, H, 
i) B JUJI3. ,) (cod. SjyJj;) H,>4illl ^.4-1 lA*JUI Ji« «^ ,jJ^, 
^AXii 0^3 "^^ ("od. g^^l) g^TSI ijZwJ" ^^ ^ ^j=.l3 tA=. i:.a^L& 

tii^UI. DeindB hnbot: jjjiiiiwj3 Jay^\ ^^Aj^ 'A-^m^ jV^' nrL^y *^.«j-,.3 
Or-^ L. ijl3 jjIjUI, jbnill ^1 ^j-ill ^^ ^,^3 ^Xi^l JJu^ Jj~|| 

jyU oly^l. rt B om. J) y»< JJ JJI*. » j^^ Ul J^t f^. 

h) om. f) g^ o;i vyij. i J-A-i-i' hjyaitl ^y>»- il L5^. ,ji> pbAll K^s^Uf j-i -h . - ilj aji^^jl^ 

^-ii 10.,+j Cf\j^'i\ UI3 a vJ* jt-s" j-»s J^!^ li-^iLJ j^ pLUt ^ 
™Jwi iVr-yi ^j liil jv*J^ *I iJ>=-! <^i-" J-^. y j^ a* ^yjf^ '^o^*^\ 

(^ bj_j iX^it jLsr. l—jJlf (Ijrtii- eU [jys fj, jj^^Aiaia L(_ii \yfj* Kj=-L=- 
0U3I J^--J-=5 BlijJt jJ^ ^^ ^^yil, |.tjJj!j* ol>l^ ^j^. Lays- jOS 

lULJLJ Ufi i*jj! lIj3 m*> jjujI |.y:j 1^1 jy ^t-j amj*^ aiyi cr 

^ ^"St Opif (jbdll lj-:\a Q ij^J.*i) y^* v'AXJi ^i;^ (. _^ 1^5 
3 , . . . . 

'■ii'-^ j-*s * p'lAsl cjjs^ ^y^ 'HmS' ii>_s iikvg g jjIj^KI ^ M>* j^' li 

a»yMjt iXjj j^l^, ,_,a=. j^ ^^ j£ •"Cr^j-^^ ^J 'i^y" ^ ■i-iJU\ 

IB tks oV^ ^J "^^ r*-^ "-^ "o^ ^ J*"' 'vL?"-^' "-^Ai iJ^i:?- 0) B (>i-^l, i>=>^'- W (ood. ^>^) J^+i ^. j f^j. (B J-JJ!). 
c) C 5UUwt. (i) j^Ui*s ojjuj LfU ij;:^Wji J*: JjjU i^^JJ) lj4.hr I ^^Ij. 
Deinde B Ij^, C )^^. e) In er oorr. ■dditnr Jy. f) Ui. Mo» B et 
C lJ»0^. y) ..i^.^. h) B _^. pro, hiss sbj ^Ij ^l^p- Ujftle, 

(cod. Ji) ^M ^;^ li/j U f^ ,yyO- oU-^yi y^ ^^U«JJ3 I?, ^OJi ot ^ 
Jj?-) _jE aJJI lyjj ^ (I. ,At*:J ji„>') iXuiJ jj„uj ^j oaj- -l^^. m) 
additj ^^bill !^\. fl) el ^j^ (C omiwij .ti^^). 0) Addidi ^\i yWii. 

s) C LT^i. f) iBt, Ivf, 7 ^^L,^:i^swJt. 
11) B Bine pnnotia, C ^J^, male. flj-. ^i .jj^ _^is-i & jojji, ^i;°?3 ,>;pj!, ^y>yt, ^1^ ^j^ 

jJ+ft^J o'-^^Ji ^'^jb j^^ Lf^i **^ 1-+J' ^' «j-rt-S-l' l>|j-<) iU(_«l3 

Jjjki J^j sJ-«jtJI, ^IjjK! yJjwj, jUw'i) KiOii.^ uaUai. |^iX_» cnJllif, s 

oty^ij -L^^lj 3,u*Jl ji_.fu ^\ji > vJUJl^ _pija- vy=j ^1j-? o';-^ 

l_?*^' (3.r=-!5 ti*— '[, WLL^V* ^jjli <i,^^*-J ijiblo-j L4J XjuvI, p_j-=- ^5 
iM-lr- ^^ L+^i*- ;^i-SJ. ii^lj f j^U/ j^- j^ Lh J^, eptj^ 
L-Hi ijJ-JI £_,lj^j L^^L^J) ijtjjC ^ L_JLiJl5 oiLXai L^jj, J.xa^l kUS 
L^U=.I pji*:^ j^i-iJ' ijj ^j, iJlri^f »-^ ^a>^jii ^jl^t gJlV ^LLu 10 

^L«^':ii ji«i^^ Kx^ f .}S^\s j-^ Lj^j Ajjj}^) o'/*^ ^.^ r^'j 
JOiJl o^ s^jlj 4JL*% LtJU=!} yU*.:?^ BjLi.5 yUy 4j/3 u-j'» f=. i« 

" '^^i XjUaoIj uXiSj-oj, iX-i-j^ ji-jj liUljj m dJjjs ojV^J r^' alr^ ^^ 

* iH^)i (jMb t^^-S 
HJ^^ ^^ ^^LUw ^^IjJC^ ^* tilJla? Pj^^viSyi I'AJJ' ^* ^3!5P5 o) C »icIjJ. 6) B ,_^1^5 J-inl) lijjJJi) ijijtfiyij. haeo usque ad 
aeotionem o^'^^JI om. c) B nJUii'j ot jraox oLi«i=-; of. Igt, M, 12, rf) B 
^^a. e) lat. ^iji^, Ibn II. ^•^f?-. f) B ^^\^. g) B iterum jjyiy.lj. 
b) B qjJ^l. B vJyyij,. Of. iBt Ivl uli. seqq. *) B ^^U/. Cf. lat. Iv., 8. 
i) B ^. ,«) B ^jOj. n) B yj J.^5. o) B ^y\y\y p) om. utHji ^ yLU- l+*I«i* ajj-iUI Ul, C|jULi^ 6(_^ y Jjt ^1^ aj-9^ 
jtj t\3 ^_y«j <Ji^}j, ^jjJI Jk*Bji (Jji l^jiki ]fJi tVJ, ^^li«ll QjtisS. 

«iWc t^^ j^LkJ_« j^j j-u.^ il i.,^a5^' jftjIO-*, j^j liA-ji, Mjjij yi 

o^ o's li^ 'y^ oir"^ ^'^' >*^' o' a'^ o'-= '-r^*^ lM^ iJi* /* 
J^ J. dUj j,io ^jj ^yjji jo^ j-cj ^1 jjjUw j*» jLi^Ji /-j^ ^ 

a AjySjiJt JjjIj Jj: ff >ii=4i |fjj vjiJI ^! io- 

J L^ S^ iM il ^ l4J^ dUlj il J ^t^. t" ^JJ ii ^ iyyl=-_j- 
(i\i3^ il ^ ^l;5y JJ il ^ iCb-ys kJ^J-1 it J^ tlOdL=>^ »_JLi^l it 

it s^y^i ^j ffxir^^ ir j^i^ jj_b ^i j^L-JI Jj. OjU-oJ il j^^r 

a) C qUjUv i^'ijt" {Jj= XjtUiiX^. fc) add. qaj.LmJI Juu cum Hnnot. in 
™'"'g- iilS^A^L-iJi l-iJ^J sfid I. (j>_i.UiJI nompe prinoipea Ohttrdjiatani. e) 
Jj>lj.*Jl j ^^Jii. ^K j^^ (j*W*ll OwJjJ Qj^Jaa?. ijSjyi ^^ |.yLJ ^tJbCs 
ik\:?U;:^ (ood. o!,*^ »^I) j!j^ »_!_jl iXJ_c jUKa^I .^iolj^ jJjlVJI Juiml 

j-n-<l L-ia-)' u;r*^~^j> jLij^ X-JlaJI -yjoj '^i>'/^' uP^ ^ y l ^? . |*j----il 
y^ aI w4i^.5 J^j*il il,_x_! l^UiU ^.,lj ^.,LjdUJt Uij c\ *i-,!^ tiUJkSaj 
*-i^ y\i ■3! LJIj ^j!^ X» li'^l) ,-+1*^ iK-^l jiiiUi'. Deinde u^^aJI,. 
rf) ,.jl_,^. .) .^ ^ ^^ t^I,. n ^Ih. ?) B LXSb, C 

fjciii'. ft) C add. L.iijl ^1 Odi ^I^ j.i=,j,. f) B pyJ,, C pjfi, 

h) lXo. I) OuiyoJS, M) B at C J^M. 

«) Exoidit in B et C ijJd^y. ,J^ J,! > Moi B ^, C J-oO. 
fl) B Ot ^^=3. A. d ys-J>i il o^II lyj * >^y« to j_i-XJl i.1 J Jj>!y. o c iLW^-JI 
fslyJ! j_^ U*y yy*^j X^iU* jji ^,5^ ejjl^j iijl_,J* i Lk-^ 

il ^ L^LiL* ^^U*L, j-i-i J,i J 6 LiWji r. j_^ ji ^!^_„ ^1 J i,,;, L.t,^ 
^>:>iy. t. jJL At yblll r^yi5 fit Ifli^ ^^ft^- i' J &Lk«ji o. s o^^ '" 

Al Ujl A 8jya4l il J-^tJ-i^ Q-Jj (yO._.a_i Al J f fl^lJ^ At J 

J^i^ f kJUI? AI ^ J^V" ^ "'^^ i^ br^^ o^-> »'js'-^ '• o^' 
jj)*ft" A' qIa;^ tyj j^l iy« g«-jJ x^ ^i L4_LS^ B^Gjl AI J 
J ijb^j-i BiX4-u A) yijLjdll ^^j c1LL>j_< Id v^^ i' ^ iJ-i-t^ 

AI ^ pLtb^j- i&^^ AI ^ J-^lj^ 1= Do^jJl AI ^ ^tj< r j,jJi AI 16 

AUby ceSt^^ AI J^ ii:>_^ H,yaiJI 

a) Bioidit in B et jIlVoS ^^j, Kb-yi lo .tJOaS AI. i) B on. e) B 
(utflrJI, KitjJI. d) B Bine punotiB. e) ^^y^ i_g^. Daindo B ._jls4j, 
n tftntum UPjJ j^y-*i.. Pro ^ B ^j*- ff) B »jLv.j. A) JJjUS'. 
Fort, leg, ^JLltLU^ (Ghandawa)? Marquart, JEranfahr, p. 278 1. j^liLjCj' ot bia 
Alj pro A' J' Delanda sunt, t. Marq. *) om. Deinde B eli C QL^y,. 
() B QiU,, _jiU. m) add. i. it) B _>Jb-, \JiJb>. o) C ualj=-. 
J)) LSjwJ. j) B tjj, jBjsij ornn annot. in raarg. qb^ iWj IlW. T. 
Marq. p. 18*. Pro Bflq. AI J Ternm est Atj- r) ^ JjilJ,. «) B et 
i^jtaJi hio st dcbdo. i) B et ytyaJS. li) C JjtjJj ^f. e) C J.=-L< 
HjLi* ^j. ib) B JjLji, C jxl^, ai) add. jj?'. let, habet ^AiaJ. y) 
jj*A«,. «) B iJ«.^, lJu-«J. art) (_5_pt. 66) B at i_5jli. 

Co) B ,y^i ^3'4,«U. Hdo falBiBBiaiura eBt, ortum e male leoto Istakbrli 
looQ p. U., 1. f*JlJsl sOoJJ 1^ ^t SjW 

^SpiiJI ikXcLXi jLii. iiir.^ jU=yt n '£ ^J^-< iOoJI iLuuo d^lijJl H^pvi/ 

l\yl^ \6\ fc^y L4J ^LclKJI yy Ij^ ^1 ^^j) .' |^blu.-:v^j J.i«Ji OJLj 

o) a=-j)t {1. yl) Al ,.^( (1. j^lSi) j^l ,^y^ iil^y:. SjU^ ,J^ 
i?S 0^>='5' ^^' "^^l"* I^' ""'' 3 Mqq. S) C Lfi^ 1. I4J. c) addit 
l\*«. yi i, o. Jsi-f-' C'^^l), 'id. infra, d) bio et deinde ,(cjJ[. e) B 
lu^oixA, iuaiKA 1. iuoixA. /■) addit; i_a.A«J! Ljj ijUa, jCJI ^Jj: ^U M, 
9) ,^^j. ft) O ybiu^iPjii. C tXUJi OJj j^j JL^I ^^ ,_,a^, 
^^L.Lu.:?u« CJ'J U^^- *) Ijjii' ^'i ijvUJI j_^ tjjU,. () Tooalis in B. 
m) addit: ^^ ^_j ij^,iiiJt .J^xjfij (j^jUl oUa iOjJJ! Jwoe ^\-i ^\ ^1 
^Si!) «^ iV .i oJ^j" 3'j*^ lir*^ J r* r>^' -i"^ O^J U^i: y-iUi 

jJLjj !ljL«j »*^| yXJ^ (^ i^jJ-JI JLv4i ^bU ^t (1. j^^U3) ^Ui 
^JUiJ> JW ^ 4^\. Deindo habet ^Ul^j. b) JU>.. o) bUwj 
.i-,vS B^. p) hio addit; Jjl ij-Ja^ j, l4-^ y^LiJiJi evjjo ^_j=.3 
(ood. -iUiJI) id«J IjAJj:^! UjI JUi ^Ij^ (cod. Bine puncl.) S^l^i ^j ^..niJI 
^Jj^ |.yLJI fti*5 ^^) ^J.\J g^! ^lL*i' iJJt o^i vij^ [.fU: ^JL>.I^ ^1 

S rib^/f ^M" "V' o" vs^' uJi, j^ui^ji. yu_^ ^ s-^y^i ^ 

a^Li-Ut it (^JtJjj oj^^J^ I* - 1 - 1' *-el -t=---5, Doindfl plura omittit ant 

Alibi habet. ■>> u-jl5 u-j 6,jQ "j^ jft^y js[)* u«^ ^/ a* "jy*^' o^' 
^i cbJo ^UiS ^ JUl y^ jyli^o^l ^L^i^f ^^J jj;;] Bjii xif 
jij" L<tUj »yji-w ^1 ^j, «j^ (^ t^^ u^ iobi-^i 

xJjjJ! vM!s cMrtS J-^' cr* wi'^^j iiyj-fiiit J^ iJXJiJI ^^ ipLilL 

jEiUJI v-.^**^ Lt^-jL^s U-»jti fA*=- AyJKJ (_jJc=. LJI* jjj Lf^ 

Lfj *_jj_i "i ^]y*i JOjq-jjwi-^ jL4_j At ^jjSf LS^iJ L4i* ijlj aXJi qh. 

,^iji Po^' cr* v/-j "s/j o^f^ '-^Z' -i £^ V "'^ •^' '^ ^^ 

0<J^ Ipy:!, l4lj«t i-^ij5 ^5_,j5 J-^5 ^^ L>jj_«j iL^.x« gL«) SUJIS 
^ t^-Si^ 4^^ »yL./ Uv^ L+^yJlj L-> ^;;t, rL^^«>^l5 ^1 

,Ji> JUL y^iJJb y, J^p-1 (jie ^yyL_l S SJib-, y-C^ JL^fi ijjlS, SLiis-j U a) B JkJix. Ill: quoque Jsqnt 1.1. 9. Cf. Harqnart p. 34. ft) B o^ a*"K^ jSi 
I^Iaj, c) Kf. d) jBqnt Btlst. m, 6 ybL*l»^. «) B jya-. f) B sine 
pnnatU. Fro |JjJtJl Jju^ni ,jmA^. g) Jaqnt vr^^f^I, Halo apud hnvc deindeMj'i. 
ft) qui haeo alio loco hahet, addit sOP. Ij^i ft) C /Ju ^ ljl. 
lu B parra laonna poat lit onm «igDo Terbi in marg. notati, ibi two uon exstat. 
I) B iJ^->w:>j. C ODrruptiMime <y^^ i;y^ ij-"i "^ ""'* P''*' ^ ^ habet 
*j OUy. m) B LIjU. (j-jtji Jd*:^ utVi^/j- «) G j_g^l. o) C HjSa,. 
p) addit: ^^U-Li- j:c' fi=>-J Bilij. g) jL|-?>Jlj Ji-JJ)1(!) oi-*-i-Jtj, 

r) addit l^+jut,. s) C addit: ,yL«*«>l i-S^jij LwAj-jI,. Doinde B i^ LjljS. 
() SequittiT in C: o!>^' <^ ^j^S'J c?^' LH^'- "^^ autom liabet: "li^j 

^1 fjl R, ol^ Ji. IjUll il L,i^ (I. cj^Uv). ») JnqM fc oHi'' fl^- d^^) U-lj yyO-*j c^ljl- ol^ &JJJW Uf ^LS-Sj rt»_j f,_^ ^ \jLiJU 

O^J .jjAAM j^^Mj fci_jL^I] |*^U3 ^i jit i)}JjJ> J^ i5 ]yMSai LjS, L+j 

B Uk-it s^jUo j lyGI, kJjiXJI iXrti_c f^M fjr^ ^.-j.;.,^ J-il (jajiijt 

tjlj y^j_i-l t_r»-j_ij j.j_i i^^AAj ^ijjL*, i!-j«I tiXjl j*4iy« LTj'^ Ljj^>l>a lAitj 

Jt^JLuJ! ^ miXzJnij jy^ i>-S_J 5^ ^jli (jSluiJI, ejJi Jj: *UI ijii^ 

10 OoiHI jjL> j^XaJI jL=. Liu-jj (j-Hj~^ J^' (t-JJM jiAiJIj 3;j— »' i^yii [.)_".! 

4tj-i UJa ,^--3j il ^^ U! .ijJii 1^-^ l^j i^_jU,-:i) j 1^5 Loa- b) et Jaqut om. d) Jnqnt add. jJjjttajj. e) -^^ij 'JjJ-^ J f)G 
gAiij. jHqnt gAnXi. g) Q)J>iid. A) In po»t iJ^cl Bequitnr: ,g^^ **) 

i_jLi_jJI. Vid. Jaqm !. uU, In seqq. liio textuin ampHorem liabet. (J B 
j^Lkl-JI. Ill) jjjj-jnjci ut quoquo JaqUt, p. lo. , 3. «) Qd(l.y>l Ja'iLs-I). 
o) »^ y-UJI O^l ^j,. DeiDdo habot: ^^ gyyi J^| ^UJu.' i ^3 W 
i.01 ^j KJp^ ^ [j-i-Xi ^,,1 it lA^^—^jUJI. p) Male Juqnt iJli,. 
5) Jitqnt _>jaCil, In haeo non aunt. Ilio post ohUi- habot: biUL* vj^^ 
|Jj:I iLiLi- sD'i LfJ-ij laJ, .ill) j^lj~. kA:=.j, LsSjoI^ lAJSj ayCL=, Doindo sequitor 
mappa ot desoHptio viarura quam inox dabo. Hanc deaoriplionem exoipit caput 
yjUIl 'id^ ijsyi J.i:> inoipiena Tfirbie j^l JJ:*/ L^ ^t ^l Hoc caput 
quoquo Eontinet lociini soqueutetn de montibuH et de rebua miraouloalB. 
DeDique JjLii' 5u»«>- n 

j-»-«.l J-J, uB,Tll j^ 4JJJI3 ii|A-«J| u-iijii Ji sp.^1 i 1^1 ^ijuJtj 
r*"^^ o' 0^^''=' ^M=^l cr- l^L^ ii*«**s ciUU:^ j_« ^jJiXsi J il+*, 

"J'-*' a» LS^i *^!> ^ «v^-«-tJ »-iv-l' BjX>«£=/ Lj»i-ts V^' 3C535 B 
jiLj^j y^bCj i_iLljM 65J ^)11 j^i. ^1 _r,^ jx^jCJL _j? u-Jj BjUlt 

yyJ (i l+iw ^Lx-w |_j«i=. jijUjL, j^' ^Ui- j-j-i l\_L-c c^-i^ !L«jy 10 

a) B ora. 5) BjLi* v'-Jj '-^v-'Ij <syi.^^=/ s^i-A^ ^J, J*:s- j^), 
ys.;j=uy ^y (I. i^) ^ &U*-1 j^yCj jax*^ ^-l* (jXJ, jrt-t^^l^ ^jMrtJj ijyi 

a! J^^'' v-jt^ t!)^l iXflJwi ytjj. e) om. d) ^.^y •) Lfejj. 
/■) .XLc. fl) B tiUoU, iiU»jL4. C in deBcripiiono viarum liWL, in mappa 
^)^,Lj. h) C jjJi/ (jJJl, f) K)jLiJ>. ffio additi .>>*- Jbb' UwJ. iX-Ui 
*£ [^jl ,lj oU, LjJl i^Q^ji. Desoriptio viarum in hnoe est: U**jj O1JS5 
(cod, i::.Li«JI) olli'jl ^ hIa O^ 'i U by'oj iiu^JIt ^ Siu^t Ki^ytt! Ljjijij 

L_5_ili ^^l^t .^^ Uli A J.-J!. ilj yU>.lJj| it, ^L-tyi- ^^ i! g^ 

i!j jyL«v^ lil 4Jli OOwJI vju,^ Lsl^ bJ^£ {ood. B, p.) ol^ij L4J5 QLi,lJj| 

^3 ^^U-^sw ^y> 4l lXIvJI il ^_^. ^jj (cod. »k*jl3) JL^Ti ^j (ood. j^Uy") \_jlj Jsc, Js>lX^ v!>i' *rt^ -Jistjlf _pi-W 5_«ts i^*frl3*J' ^^1 J^ =»}>' (cod. »_!yi) ^ i! ^ ia=-_^ ^ it, J id=.^ Ja^l ^ jl ^ Xb-j-. »JJ 
KjiXj ^j«=* il J i:;OJ,=>j-4 ^^LilS J,! J sA^^^ u^a^' ^j-^ i' -^ S^/* 
male Beqnitur: y»js- il J^) iLby ^.jLu-, ,^! JjIjj ^I J L^JjU (ood. »Jy) 
* ns>y> ^^Jrt^l il J iJci.j^ (ood. ^^^~f^^J\J^) ^^b il J (tb.y. JjIijJ! 
(cf. lat. rnw; mftppft ^.^, JA^) ^ys^ Jal^ ^1 iij-i3lb ^^ a=>lj' "^LilTZsZE 
(mnppa <^^ji) ^.jjO il ^ (of. 1st. n"l ult.) X_Li>^ ^ i) ^ »_L>^ 

•il_=. J.I ^ iii=y, (mappa sAiJ^) jt-iL bL=- it J K-L=-_^ (of. IbI. fHA) 
jJjJ 1^1 ^ idsy. (mappa i^j**vtpo) t^^A^i^y il ^ iJ.=-y» (mappa iflo.) tiLj, 
(>3jri il Ji ;:L>^ (mitppa u^l) ijf.ff-'iii it J iCJ-s-j-. (mappa _,rt^jJjJ) 
(mappa Jl^ Ui) jU. .U! if ^ 'A:^^ OiJ>]i il J iU-=;j->. v^LsOt 
g— 'j~?^-!sJ* it J jU_&j_< (nmppa x_jjjjj) ^-JjJjj yLj> il J S_L=-_j_< 
|.jUlijJ' ii ^ Ki=>j_j |_jj£ (J'^^ lil ^ 3tJL=.— fl (text, et mnppA ^^-zs^) 
Ki=y i^JjflJI il J iJ_^j_* jjijCu- .i! J id=y tfJ^yi it ^ iiUy 
(lag. 6 fltnt. nam ent ^^^l ^) ijOAr=.^ ^ i* '■^fi^^ q- j<^li' ^y>t""^3Jfn 
OL^ it J KX=yi lAS/" i' -^ ^iis-jr-* t""^- LSf;^^-'"^) o'^^"^^ 'i' -^ 
it ^ XJ^y, (apud let. rn focopi (^^jij^) ^^1^^ Mfj it ^ iJ^j_. ^J^ 
-^^j it J (ood. O^^) lJu_^ ^^1 il J id;=.y, (in deaoript, iL*;^!) iL<t.y 
it J kJ_=>^ ^tijjj ui^ -tlij it ^' K-b-^ (mappa i^t^l) QU^'i-ii ^~ 
cod. ^,) „^<i il ^ iLL>j_* (ood. ^-Jtj-=.) iiJIj-i it J: i£ls._^ LJUiL« 
y>«J_jl S'AJj il ijUxtjOl ^y. L>343 yLA^ijJI OLi^j^J fi di=y. (mappa Bj^l^suI 
■i' 1.5J-J a* '^^' o'-^^ ^-*J^ * L*uy, uy«4i- ■^y^ il ^ ih^^ 
a) C nm. Doinde B jJOj,. Forte excidit iJeaoriptio Sapidi (fA^, 1). b) om ( Jit j*£ jUI iL. L^J ^*xs '^^'J^* hiu^ „jlj> »U,t i>cIa=>5 (^ oJl-L 
^t* L|lPl Ja:!!, utoy* <JA, Sftjl, J^ H^yi d^^jJf g.l<j ftelJiti ilLiI^ 

L^J ^ya:^ fH,^, *Kby. Lft^iCJ! K^^-S Al ^ iLJ.r>^ ^ A' ^^j^^ls 

(ood. j^y) jl^ LPj^ it ^ Kiby. jjla Ai > >J^ (iBt. Jji.) J^ 
j*c il j4 'iii>j* (ood. ^JJJJJJ.J, infra onm I»t. jj bL^-) y i it ^ JdiSY« 
_j^ it ^ ja=y y^ ^1 J KU-^ Jj*. Al J Kj^y. (ood. I. p.) ^°^ 
^f>j^yi) ,j^j£=3jii it ^ ld.=-j^ (ooa. Jjb.y., Tid. infra) mJitjO 
;^ a KJ^y uflfttS. it J 1LJL=._^ (ood. jjj) _j3lj il ^ iLL=y. 
ViJJtit VjffiC ii^Ji (ood. lyjA") yy^ ('"'*'• o'^^ o'"*^ ?>"'' '^' <Sj^ cr 
Bf+2~L5^ * 'l- UV^ (ood. ijLo) yU-J ajJ* o* CRJ^^.T* i> Lpl*^!s 

^ Ji>y j-jjl .Ul u-)j il J ^]^ yU: ^ iui^ i! ayj ^ j.^ 
iS KJi=-_* (cod. jj-jXijj) j-k-iXjjJ il >i iCJ_E-j^ (cod. ^jljiLwj!,) yLjLw.tj it 
ij-^ (mappa J>-h.*j*I, ood. tVA«-) lX^^" i' c^*" ^i!/ Cr '^^' "li* ^y= 
fi jL-LaJJ! v^-^J ii -a-^^*--^ or*^ '^ ti^lr* U**^ xi-^/J t^' -3 ^)j* 
OMj^tj C|.Q 3C.>M.iJ> (cod. Ju**-) iXi>-" it gjjj Qi i>^ ybj-^Ui, ijj^ 
it tj^u^ ^^ J^' ;3IZS"TjM^ * ^ K^jJ it Hlj_3i j^ ^yt 1W>^ 
text, jjjyi,) •^s„y' At ^ Kl:=y( (tolt. .jLoJI, mappa iJi^jl-aJI) iJijIjjJJt 
test. ».*AJ',) fc*jJ it ^ Kb>yt (ood. H. p.) at-L-jlj i' J XJ^sy (inappft (_5jlj 
(fUl deest in toitii) »UJt u-lj it J HX^y ijojjsJI it J (mappa hl^-^-j 
ui^ji- it J >Lb>j^ (toil, p/jy, mappa ^^jf) yf_^ it ^ 0=^/* 
^ l^li lU*JI OujL L.I5 iS (iio) ld=-j+J iilsy (tart, v-^i m"PP« vlr*) 
I+UU.1 J_s I^jCL.1 ^ yb:-.:?Wj i^U/ it. 

a) Ji.iy. 6) B om. 0) tantum : viotilXll <Xi(X& lOl^lj At yi. Deinde B 
^i. d) om. e) JOi. J') IjWy'J OJ;, |Ji it BJw>!s .J,Ut jyca ^^ 
;^ MjOJ it (jf--% Jl^ ^t i^. Komon H^Jo in B due punotis. > l^y ijUll Uijb y:| 6»J^ «H^ Sj.,.^ K^ji o^toj * J=l,yi i 
s _jl:S nki^ ^ »_j ,ya=. ^ylJy JJ/^j, * i^M^ Jl-j l^fjj IcTjUo. ^-^t 

^^ijuM 3_p * ifc ^'yci v5 -Mjs * * vy^ -Hj I^joe sl/Lomd y^_c ^-1^1^ 

i-:^.l, U (-j*"^ -Miyis ^^=j-? i' i—uaJ yUfjiiXc BUJi HJ rV^' lJi»^9 LJjJ^I 
li^JLis flAJI oyas- i}^ Jj: (JO^Ij MjLsii!. ,^ Ji_L^ a***-' [^^'^' t-)''^J--? 

o^^^^ n^ \c*" J^ *:!i* '-^-" 1*'^'^ iii*-^j ^ »ii_S(AII tjUu iji-t^T" "-^^'^ 
i3 ^ ji2juj _ 3 1^3 * " ^L,w^ iJ'-*?:; ^r^ i^ liUsj ^itt^ f'-^'j ^^3tj"|; e >I r* " '^ 
£/°-> ^tj>j^ tJj^ o*^ '+*' ^r^ ^^f^ A sKifff yt *j_jS iXicUj o) B ^jr^iU,, C ^J^.J'^ et aupra ^^j-sij^Ij, 6) B \S^^. e) om. 
d) C Q#\>y- «) C ii^yt. f) IjjS'lJ. p) C XJjS. A) C iine pnnfltia, 
■Dpra fcjtt^ljt. t) C yr=* ^^' *) B ^Ij—lol 1. yU^I vf. i) B |.-ti_» 
l55=-. >»> C hue iic hsbet: bLLj iXiA:> vi>^' ^^ iil-^^lj ls*^ 0""^ 

«_;i ^-^ »_i_^ j;y„o>l Lk_, >i^lj Uj Lk,l jdi-Juj Mf^\ wV Jji My J, 
J^, jyl^,;^! ^1 J^ly ij^i ^yJI <!ULL,I ^^3 ^yCU i^,!*, q^il ,yj^j« 
jOl=- J^ jj (jJ^t, (cod. *_j yy-u-s) J-j ,^jJyA«,3 iLJ_* y^j. Deinde 
|JJ1-^ «^^Xj -bU_,. ») C ^j. o) O ^L-u JJ,. p) (B ^), 
C iiSfA* j#j. Hio Bddit: fcCj^ii ^e**-^' j^ ^1^ U-? ^.j^ U^:*^/ J^i jJ-S. 
j) C jJij J*:)! yB", Deinde B jJl^, xjt^. r) add. ^, t) la 
C hiec ■ddnninr: qWjS l*Ai£j) CjtjL^j j^ L|_j juyi (oii}?- ==) Ct'/ 
aJ^J cfp-'^ls (cod. K_,t^!) iLjy Lfto^l ^i (ood. _jj.i ^;7.,LJI4^) o'-^r^' jjAj 'JL15 HiXJ: i:yj*-f 'Ij^ ^ ly^*^ ''^J iAajIj3 dl 3 ij*JJ' y— J jUi"'^! |j» 
ijLS) ijjMjJI y-J iS>i=- jjj Lf^ (iUl yjj a »■ Jt^^S *ej_f*5 SJr^ u:=*J " cr-J * ^j u'^' LT -**"' a*^^ '->!*-*J £j'j-J o>** 1^5 *'"'^- !''^M 
i>)JLi=-j i:yjj' ,L:*Uvt Is^ Klsyi i_Jj=- q.«i=* (lAicL/P) iXLcU ii j.l>JI^ un^io 
jlifiJ (ood. IjlXjOI^j) ^.jjiXxX-^5 uaiJtJI J**??, ^i pjy *^ (cod. JJltt-j) 

aUUS. liUi' s j_j tiX=>lj !i->-j (J vi:^\ll;5 {cod, IjjJiXJj) oSj^"-^* iJjliJI 
il viyJf J il ^t JiS ^j^tl iAJ' li ui=>X«u yi «] .iz-LJ (cod. l>JL4) 

i:>juo slii. (ood. B. p.) oLluil y, OiJ_^'. Deindo B js^\^, ^^3JJI. 

a) n jy^o,, C ^j/>y_)J. i) B et C j-,\-^jy^i. ") ^j,. Patot hino 
npod lat rr, 4 et Ibn H- nr, 1 pro li-jui legondam ease \_oii. d) C 
jjbjj. Ibn H. jjJ. B) om. ^) sJju J. g) ^yV. Deinde B 
lJJjUjj, (in quo k_r praepos esse potest), C JwoUi; infra B tX-oLo. A) 
^.,yC-^. i) addit! 1j vM, j^ o^fl' 0-i-e 'U U^= U^^^si-yj L^ 
ijoM (_55U Jj _jLJj iLj ^y.j Bjrtif ik*' :i^«u«4 Jij^l IJ^ cr'-* iJ^'- 
Deinde B liUyj, C iJUy.. t) ^i>. i) ^yU^. w) B ^L» ^=.5 
tamqufttn si yi OBeet nomon loci. hfton ora. fl) KyJe .^^ Ljj. o) C om. 
B sjjj. Teitua aulem in utroquo oodioe turbntue ont, deaoriptio hoeo Talet 
Ae tLJI U.I ttt habot et oonflrmBtur ab 1st. Vff paan. p) ioBeritr a* Lf^s u-*" ^-> ^y^ % di^ '-«-? u-^ ii-J^ j-^' '-'-'* '^-'^ 

/■Jjjw^ difu.UJt cr* j-tJ l_|_i «j,oi«) KjjS Bjaj^ Aii,^U*^ y** y 

5 ioak^I Uj,* tSjfcsU ^j=3 vM i^i* L5r-' J/wj ^u^y> f^s i^A^ j 

10^ U.I.J HjUlt 0^ i ^^ % jUm-UI S LfeJt UUj rojAJ J^ vU3 J 

Liu^ 05^ 'I^' > i^y^i r^' =^-^ ^!j M ^si=^5 1^*=?. o' ^^-^ 
t^^3 o^j!>^ '^' jJ-^s^ (^ u»L^. j-+J (^jJt i_)ij_^ jj (5r Lsjj^" J 

^HTu-i, &^^\ o!/^ k^i o^/ LS/ i KJsO*«. Infra pro «UI u„i_, 
hftbet j^Ijb lego ^jl^jO et da hoo looo viilet deooriplio gJ! )■:., ; j| 1 ,_. 
TJd. lat., sod textum i^taa peaaamdaait anotor, ut patet ei additanient" 

jt)j y, jjjd;. DBinde _jjljtj, &) addit: st*^. ^ ^ J,L^ J;,^ qu„o B di 
5U*i bnbet. .) B j^/i, ^yy-j. rf) yb^^_^ ^ j^-. ,) om 
/■) B h. J. alyw (ut Ist, cod. L), Jywj. 1st. JjjL.. g) G \^ :ib. ;i) j 
s3^, C »J-^. i) urn,; B l^y. A) vW^, u»U=> Ljj. f) B ..\;,ft . . , |j 
C gJ^ Uj. Cf. Bupra flA, 3 et f^., 1. m) add. JoC,'. «) ^, 
^L*^- ^ bjl^t 1-+^ ^o^ xlisT BjxxJ-. o) liJKj^ ^j liAffU ^^1 
jj) C vL^SJIj uwUi i* A^.j yi. J) In C aequitur; K=pu=Ij ^^I^, ceteri. 
omlasiB. r) B i^j^^j. s) B jO^J! ^--fj. XuJl^ yuUo^ XiAjO X^ UJ k^ ^1 K^jMA-l, Hd^j jt ft ^i .-i -W -Mi B UjL^ ^ 

Jji . ^ vii ii Ji i^ 'Ji uijli 3, Ijy-Jl. 6) C deinao Ubeti olOXJI ^^ jUi ^y^ jjiSj UJ lft> 5| 
u->».5 'o'j«" i^-M' 'o^^^l t^r>' 'oM" j«^' 'o'^' vsA! 

j4-JI i^WI g^l, »W1 Ul-a. «K-.l— J fyfr-^ ^ U a-^3 .jlI*;*! £^ 4^ Cr^ l^j'^' L5* '-*5 l/WsUI lyljJLij L^JH^i-^ ft 

tifc?*JLj L_oi:iiiii i_jj*i!I ^ J-^lJ JLsLj |_]Lj'"^i jLjU'j, 

ft^^JLiJJ Xij ^;j_c SJiS oLiJ :i*-?Li i^i-s- t^jj-Ji ii-J)^ 

^^^tillti ^^i^ yi^ j-iJ 3L_i_* ,_-jJj ji" jji_i^ 

^^1 ^^>JLj oiJj'JI ^ 1_^ LJ!^! vsv="Li1 t5* J'^ a) In C haoe addnntur. fi) C kaa^). ;c_^^5 £ j-i 0-^5 jL-J y-^j <_*4; J-*-^ y.^^' o'j-^-5 o) C ,^lXJ. ?)) ^^. c) C ,*t!ii'JJ. (i) In B nulla subBcriptio exatat, 

ultimiim nerapo folium volumiuid doperilitum eat. tSjixf ^yt viyjijS juiii Jli 

^j-i y^ xj^ V K-L-w iJ,Utl v^__, yi (^ «JhiV a*^-S '^' ^■''*^- 

^ Ls*Ji-*^j LJ-'^^s IkX^Ls- JUXII ^Mjj iJj+=5^ 1^ ij^l 

Apographiim q'lb uriib aum, faatum ont ab J/ l>jlw! anno 1289. pRisr^Tio. FT(, 4 I, iXa. A w ) . 

^::Ai»!y> forte =ii:«.l=- JEj^S. 
Viv, 5 1. -i^j. 

Jl,!^ 1. Jl^ j^'. 
Ha, 5 1. j^jJI nnno Adraxkand. 
V.., g 1. U^. 
t".t6 1. * 1. OulL. 

18 O^jf^ vitinm antiquum pro OuLijJ^. 
rr\, 9 1. o^, etiam liJiZj, 
m, 12 1. iLi^'jJj!. 
fl., 5 et alibi 1. ^JJ^ «/. 

Fauca quae do auctore dioenda hBbui, tledi in Pta^tionn ad Tolnmes 
qunrtum Bibllothocae Oeograpbarnin, p. TI Boqq. AddendniB tanhiiii habeo 
quod nonnulla saUem post annnm 387 addifa eiae debutt; cf. p. I'm, ann. r. 
Unum tan turn Huperest dicendum. Sprenger aaetorem nunottpBTerat ■!- 
MoqaddiiBl quod nomen oonsuUo ser»ft»ii Heel non ignorarem nnllam eauism 
RHBo quaro haec forma praotnloratar forniao al-Haqdim. HonnuUi aatem Tin 
docti in Qormania, moa hniua libri editions utentes, Uudant eam Buh hae 
forma, no«cii xcilicot utrarnqve formain bonam et nritatam oiie, alteram a 

(jJkSlI ..iv-Aj (b. ,j*OJitl •.^y~^\), alteram a ,j«XiL.Jl li^— -J, et immBmorM 
praecopti quod titnluB libri is est qnom editor ei trtbnit. 

Licot eiimma opo anniEUH nim, tnendaa ijpograpbicaB tollore, Tereor me 
bin illio nonnnllos offugiaie, qnod lector beneyola mihi ignoHceto yelii 

M. J. DB GOEJR FaispATio. Ifl, a I. jyj wrm. jfetw. 

lo., «— 7 I. si^j* ^^U* i^t oJb ^3 %j>*aIJt it J J^i^ r yu, y-=- it > 

et Bi3MM L 14 ^U1 ^^t jJb. (Vereor an recte. D. G.). — 12 I. iC^jij 

IlfftcSAifis. 
ro^, 11 1. jfltMUiP 

17 1. <_i3aff3 = LJtXJfj Tab. I, IVva, 1. 
IT, 7 L jiA?- nuno iatkal. 
nf , 5 L \^3Jmj nnnc Biskent- 
rio, 5 ot aJibi i. .:i3i^\k} nano Pendjkent (qninqne pBgi)> 

6 ifiw-JCoLuj^l nimc lafant. 

7 u>M^ nuDD Chawatt. 

A ■•>■; ], j^«-J (Babep) — L^Uu* I. L^^u^uoi {Baber Li=Wa^). 
m, 1 1. ,-S^ nunc IPtsJteH. 

4 1. ,;iȣ^Uj. 

rU, 1 y>jC*uJ', e£ Bornni^ Chroncl. ITo, 20. 

3 L |.lji nnnc DaF(t)B-i JfikOn. 
M, 17 I. ,_A,?UaI.]. 
rvf, 2 1. o*-'^''/- 
l-vf, 9 1. t^ I/-. 
IVl, 1 potioB \.^jSiij. 
Tw, 8 I. \:i-JlS^.^. 

tiJf, 8 !. ^^5.s\-i^, Etinm nijL.sva' e RAST,i*r ant jticSUii" ilapraTatuni Tidotur. 

rAl, 8 I. fjli^t 

f1., 8 p-ja' '■ ^ja'f Bttbor Jjjl nnnn Ajwo^. 

XV, 10 I. (^JpiiCirtj (piieatoreg). 

m, 2 1. vj). 

3 1. ^^r . DESCRIPTIO IMPERII MOSLEMICI Shams ad-din Abff Abdallah Mohammed ibn Ahmed Ibn abl Bekr 
al-Banna al-Basshari AL-MOQADDASI. M, J. UB GOSJli. RIllTin SECUNDA. LUGDUNI BATAVORUM. 

itiD E. J. BBILL. 
1905. BIBLIOTHEGA BEOGRAPHORUM ARABICORUM M. J. DE QOEJE. PAIS TIRTIA. 

DB8CRIPTI0 IMPERII MOSLBMICI 

AUCTOKX 

Al-Moqaddasi. 

EDITIO SECUNDA. EVGDIIin BATAVOKUM. 
AP0D E. J. BRILL. 

1906. 


BlBLIOIHECi GSMlfiAPBORUM ABAHKEDE M. J. BB 0OBIB. "-180EETIO MPIfill MOSIMIO" il-lopdiasL EBlIiO SECONDi. Dar SADES, faMMm 
RO.S.10